Jeremias 16,16

0 views
Skip to first unread message

jørgen

unread,
Nov 22, 2003, 3:44:05 PM11/22/03
to
The 1599 Geneva Study Bible


16:16 Behold, I will send for many g fishermen, saith the LORD, and they
shall fish them; and afterwards will I send for many hunters, and they shall
hunt them from every mountain, and from every hill, and out of the clefts of
the rocks.

(g) By the fishers and hunters are meant the Babylonians and Chaldeans who
would destroy them in such sort, that if they escaped the one, the other
would take them.

Altså Babylonere og Kaldæere.

mvh jørgen


Ole Madsen

unread,
Nov 22, 2003, 4:59:28 PM11/22/03
to

"jørgen" <brothe...@hotmail.com> wrote in message
news:3fbfca93$0$173$edfa...@dread11.news.tele.dk...

jeg er heller ikke enig med dig i dette, jægerne er tyskland under 2 verdens
krig

Ole


Andreas Falck

unread,
Nov 22, 2003, 5:26:35 PM11/22/03
to
I news:3fbfdc3b$0$27448$edfa...@dread16.news.tele.dk skrev
Ole Madsen følgende:

[ ... ]


>> 16:16 Behold, I will send for many g fishermen, saith the LORD,
>> and they shall fish them; and afterwards will I send for many
>> hunters, and they shall hunt them from every mountain, and from
>> every hill, and out of the clefts of the rocks.
>>
>> (g) By the fishers and hunters are meant the Babylonians and
>> Chaldeans who would destroy them in such sort, that if they
>> escaped the one, the other would take them.
>>
>> Altså Babylonere og Kaldæere.
>
> jeg er heller ikke enig med dig i dette, jægerne er tyskland under
> 2 verdens krig

Og hvordan viser du så at tyskerne er opfyldelsen af profetien. For at
det skal passe med profetien, er det ikke nok at postulere noget
sådant.

Du må fremdrage nogle helt konkrete kendetegn fra profetien, og evt.
parallelprofetier, og så påvise at disse helt konkrete kendetegn er
gået i opfyldelse i sin helhed på tyskerne under 2. verdenskrig.

Jeg tror at det bliver megasvært at få profetiens samlede og konkrete
udsagn til at passe sammen med din påstand, - men jeg ser da frem til
din redegørelse med stor interesse!

--
Med venlig hilsen Andreas Falck - ICQ 108 480 093
http://sdanet.dk/ - potal for evangelisk adventisme
*** *Helt ny og revideret udgave* ***

paw

unread,
Nov 22, 2003, 8:19:09 PM11/22/03
to

Ole Madsen skrev...

>Jørgen wrote in message:
>
> > Altså Babylonere og Kaldæere.
>>
>Jeg er heller ikke enig med dig i dette,
> jægerne er tyskland...
>
Det kaldæiske dynasti, Babylon 626 f.kr.
- eller hvad går det ud på?

Er du igang med at forklare os at den
historisk tilbagevendende jødeforfølgelse
kun har folk som Saddam Hussein og
Adolf Hitler til årsag, så forstår jeg
bedre din blåøjede hvervekampagne.

Noget andet er, at man virkelig må
have medynk med ethvert folk, som
drives til vanvid af en bundrådden
stolthed - hvis idol er et nationalt
heltebillede, hvadenten det nu skal
forestille kong David eller Sharon -
og bede til at de snart vågner op.

--
Mvh, paw.

Ole Madsen

unread,
Nov 23, 2003, 12:01:53 AM11/23/03
to
"Andreas Falck" <andrea...@jyde.invalid> wrote in message
news:PqRvb.7742$qO....@news.get2net.dk...

> I news:3fbfdc3b$0$27448$edfa...@dread16.news.tele.dk skrev
> Ole Madsen følgende:
>
> Og hvordan viser du så at tyskerne er opfyldelsen af profetien. For at
> det skal passe med profetien, er det ikke nok at postulere noget
> sådant.
>
> Du må fremdrage nogle helt konkrete kendetegn fra profetien, og evt.
> parallelprofetier, og så påvise at disse helt konkrete kendetegn er
> gået i opfyldelse i sin helhed på tyskerne under 2. verdenskrig.
>
> Jeg tror at det bliver megasvært at få profetiens samlede og konkrete
> udsagn til at passe sammen med din påstand, - men jeg ser da frem til
> din redegørelse med stor interesse!

16 Se, jeg sender Bud efter Fiskere i Mængde, lyder det fra HERREN, og de
skal fiske dem; og siden sender jeg Bud efter Jægere i Mængde, og de skal
jage dem fra hvert Bjerg, hver Høj og Klippernes Kløfter.

17 Thi mine Øjne er rettet på alle deres Veje; de er ikke skjult for mig, og
deres Brøde er ikke dulgt for mine Øjne.

det vi skal lægge mærke til er vers 17, det hele er noget med den skyld
Israel har pådraget s ig ved ikke at holde sabbatten, jeg kan ikke selv
dokumentere det, men ved at udregne deres skyldsår kan man fra tidspunktet
for starten af udførselen af straf komme til år 1948 og de tre andre krige
henholdsvis fordi at straffen vistnok skulle være udregnes fire gange fordi
at den blev afsagt fire gange, det skulle passe ret godt sammen, men som
sagt så kan je g ikke komme nærmere ind på det

Hvad angår Tyskland, et sted står der vist nok at Gud fløjter efter Israel,
det skulle han have gjort ved oprettelsen af bevægelsen som ville gøre noget
for at få jøderne hjem (kan ikke helt huske hvad den hedder), fiskerne kan
jeg ikke helt huske hvem er, men jeg mener at udførselen af straf og råbet
til Israel hænger sammen, håber dette er svar nok til at gå videre

Ole


Anders Peter Johnsen

unread,
Nov 23, 2003, 12:06:06 AM11/23/03
to

Æhm, nu sender Herren jo altså ifølge denne profeti netop bud efter blandt
andet fiskere, og jeg mener at man her bør betænke Jesu to kaldelse af de to
første disciple i Markusevangeliet 1, 16-18:

"Da Jesus gik langs Galilæas Sø, så han Simon og Andreas, Simons bror, i
færd med at kaste net i søen; for de var fiskere. Jesus sagde til dem: »Kom
og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere.« Og de lod straks
garnene være og fulgte ham."

Så der er altså muligvis grundlag for en nytestamentlig tydning med Simon
(Peter) og lillebroderen Andreas som "Menneskefiskere" i lyset af Jeremias'
profeti?

--
Mvh
Anders Peter Johnsen


paw

unread,
Nov 23, 2003, 9:54:25 PM11/23/03
to

Anders Peter Johnsen skrev

> Så der er altså muligvis grundlag for en
> nytestamentlig tydning med Simon
> (Peter) og lillebroderen Andreas som
>"Menneskefiskere" i lyset af Jeremias'
> profeti?
>

Ja, der synes at være tale om en klar analogi
- gående ud på at først bliver nogen udsendt
for at hjembringe den del, som hører Gud til.
Dernæst kommer andre for at fælde dom i
flæng blandt dem, der ikke lånte øre til ham.

--
Mvh, paw.


jørgen

unread,
Nov 24, 2003, 10:33:54 AM11/24/03
to

"paw" <pa...@newmail.dk> skrev i en meddelelse
news:3fc174d9$0$29419$edfa...@dread15.news.tele.dk...

Når vi taler om at fiskerne "hjembringer" jøder, taler vi så om frelse,
altså at jøder bliver kristne. Eller taler vi om hjembringelse i bogstavelig
betydning, nemlig at jøder vender tilbage til Israel fra udlandet, hvilket
synes at være L Kristi's udlægning?

mvh jørgen.


L.Kristi

unread,
Nov 24, 2003, 11:32:40 AM11/24/03
to

"jørgen" <brothe...@hotmail.com> skrev i melding
news:3fbfca93$0$173$edfa...@dread11.news.tele.dk...

> The 1599 Geneva Study Bible
> Altså Babylonere og Kaldæere.
> mvh jørgen

Dette er ikke noe motangrep på deg Jørgen, - men jeg bare sender svar til
gruppen ut fra ditt innlegg, - da jeg ikke får holdt en direkte
videreførende tråd gjennom de andre innleggene som allerede ligger ute, -
med å klippe og skrive inn kommentarer..

Når det gjelder bibelske profetier, - så er det viktig at vi ser etter dens
oppfyllelse, - om den er fullstedig oppfylt, - eller delvis oppfylt. Vi har
flere steder i Bibelen som viser til delvis oppfylte profetier, - men hvor
resten av vers eller sammenheng ennå ikke er oppfylt.
Til eksempel kan jeg nevne:

Jes 49, 7 Så sier Herren, Israels gjenløser, Israels Hellige, til ham som er
foraktet av hver sjel, til ham som er avskydd av folkene, ham som er
herskeres tjener: ( Min tilleggskommentar: Dene første delen forteller om
Jesu første komme, - og resten av verset forteller om Jesu gjenkomst, - og
her er det to epoker i samme vers som du ser tydelig når du leser videre!)
Konger skal se det og reise seg, fyrster skal se det og kaste seg ned, for
Herrens skyld, som er trofast, for Israels Helliges skyld, som utvalgte deg.

Og neste eksempel:

Jes 52, 14-15 Likesom mange var forundret over deg - så ille tilredt var han
at han ikke så ut som et menneske, og hans skikkelse ikke var som andre
menneskebarn -
(Min tilleggskommentar: Her ser vi at det profeteres om to tidsepoker
igjen, - alstå Jesu første komme og hvordan Hans utseende ville være ved
korsfestelsen i vers 14, - og så i vers 15 er om Jesu gjenkomst)
15 slik skal han bestenke mange folkeslag. Konger skal lukke sin munn for
ham. For det som ikke var fortalt dem, det har de sett, og det de ikke hadde
hørt, det har de forstått.

Og så kan vi se litt på disse versene i Jeremia, - som enhver kan tenke litt
over og prøve, - og vi tar med oss fra vers 14 til 16 selv om heddingen på
hovedinnlegget henviser til v.16.:

Jer 16, 14-16 Se, derfor skal dager komme, sier Herren, da det ikke mer skal
bli sagt: Så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra landet
Egypt! 15 - men det skal bli sagt: Så sant Herren lever, han som førte
Israels barn opp fra landet i nord og fra alle de land som han hadde drevet
dem bort til. Og jeg vil føre dem tilbake til deres land, det som jeg gav
deres fedre. 16 Se, jeg sender bud etter mange fiskere*, sier Herren, og de
skal fiske dem. Deretter sender jeg bud etter mange jegere*, og de skal jage
dem bort fra hvert fjell og fra hver haug og fra bergkløftene.

Når det gjelder forståelsen av at dette ble oppfylt komplett i forbindelse
med Babylonere og Kaldæere, - så har datid og ettertid i forbindelse med
profetien vist at dette ikke er tilfelle. Denne profetien ble ikke
fullstendig oppfylt den gang.
Det er også nevnt i diskusjonen, - 2 verdenskrig som jegerne. Men sier
Bibelen at jegerne skulle komme før fiskerene? Nei, - det skulle oppfylles
motsatt, - først fiskere, - så jegere. For profetiene skal oppfylles eksakt.
Jødene ble heller ikke ført tilbake til Israel fra gasskamrene, - men de som
overlevde dro videre ut i verden igjen 0g bosatte seg i forskjelleige land..
Og før 2 verdenskrig var det intet Israel for jødene å bli fisket til, - da
det ikke eksisterte noe land ved navn Israel.
I 1945 hadde de ikke noen egen stat/land ennå, - den kom først i 1948.
Vi kan ta med oss et annet bibelvers også i forbindelse med Israel og 1948:

Matt 24, 32 Lær en lignelse av fikentreet: Når grenene har fått sevje og
bladene springer ut, da vet dere at sommeren er nær.
Fikentreet her er Israel som land, - når det er blitt et eget land, - (fått
sevje og bladene springer ut) da begynner vi å nærme oss Jesu gjenkomst. Det
samme står i Markus.

Vi tar med et par vers til i denne sammenheng:

Luk 21, 29-30 Og han sa en lignelse til dem: Se på fikentreet og alle trær.
30 Så snart de springer ut og dere ser det, da vet dere av dere selv at
sommeren er nær.

Her i Lukas ser vi noe mer, - her er det både fikentreet (Isreal) og i
tillegg ALLE trær. Disse alle trær er bl.a. Sovjet som ble oppløst, Berlin
muren som falt og andre land som har "brutt" ut og fått selvstyre. Og
fremdeles er det land som nå "springer" ut, - som f.eks Georgia som fikk
kastet sin diktator i disse dager og skal få et demokratisk selvstyre..

Så går vi da tilbake til Jeremia 14-16.
Her ser vi da at profetien ikke er blitt oppfylt ennå, - slik den står
skrevet.. Fiskerene er i fullt arbeid og har vært det i flere år nå, - i
forbindelse med å hjelpe jødene hjem
som jeg har nevnt i et tidliger innlegg, - hvor de har blitt hjulpet
økonomisk, - med tilbakereise, - som integrering i sitt hjemland Israel osv.
Nå er det blitt mindre jøder som vender tilbake til Israel og derfor blir
Jegerene sendt ut. Nå stiger jødehatet, - terroren begynner å florere rundt
om, - bl.a mot jødiske synagoger utenfor Israel, - som på folkemunne i sin
helhet o.l.
Alle jøder skal etter Guds Ord vende tilbake til sitt hjemland, - for Herren
skal Åpenbare seg for dem der!

Og det siste er jo at, - Tyrkias utenriksministers uttalelse etter
terrorangrepet der mot jødene nå i disse dager, - som ble uttalt på
internasjonale nyheter, - hvor han sa, -at nå skulle jødene jages ut av alle
muslimske land.
Så nå kan vi vel bare vente å se at dette går i oppfyllelse, - at jødene
faktisk skal JAGES fra alle muslimske land.. Da er startskuddet gått for
jegerne.. Og når følger de ikke muslimske landene etter tro? Vi kan ikke
annet en å vente å se når det vil skje...

Det er viktig at vi er det profetiske ord ydmyke, - og at vi er våkene og
åpne for å se hva som egentlig skjer, - ellers så kan det profetiske ord gå
oss forbi.
Guds ord er skrevet for at vi skal gi akt på det, - og vi skal ikke legge
noe til eller trekke noe fra. Og det er også viktig å se den rette
rekkefølgen og ikke begynne å snu rundt på det for å få det til å stemme med
våre egene tanker og oppfatninger.
Men gjennom tidene så ser vi at forståelsen av det profetiske ord og
oppfyllelsene er kommet klarere frem, - og at hele profetiene i mange
tilfelle er på vei til å bli oppfylt til punkt og prikke. Og mange profetier
er oppfylte. Og da tenker jeg på denne Nådens Tidshusoldning..
Og Herren Jesus sa selv:
Mark 13, 29-31 Slik skal dere også, når dere ser dette skje, vite at han er
nær og står for døren. 30 Sannelig sier jeg dere: Denne slekt skal slett
ikke forgå før alt dette skjer. 31 Himmel og jord skal forgå, men mine ord
skal slett ikke forgå.

Og til sist kan det jo leses fra Markus Kap.13 vers 3 og utover.. som
omhandler hva som skal skje før før Jesu komme..

Jeg har ikke lagt ut dette innlegget som en påstand eller til noe motangrep
på noen personer og deres syn her i gruppen.
Men jeg håper dere er villige til å prøve det, - grunne over det, - og må
Herren være oss alle nådige og Åpenbare sin Vilje og Sannhet så vi kan få se
det profetiske og dens sanne oppfyllelse og tid vi lever i.

Dette er egentlig et så stort bibelsk felt, - og det egner seg egentlig
dårlig på en nyhetsgruppe, - da innleggene vil kunne bli veldig lange og
store om man skal få det rette lys og innsikt i en helhet.

Må vi alle være edrue og våke og be, - for Herrens komme er nær.

I Jesu Navn Amen
Vennlig hilsen
L.Kristi
www.evigliv.com

Anders Peter Johnsen

unread,
Nov 24, 2003, 11:44:36 AM11/24/03
to
"jørgen" <brothe...@hotmail.com> skrev i en meddelelse
news:3fc22506$0$27391$edfa...@dread16.news.tele.dk...

> Når vi taler om at fiskerne "hjembringer" jøder, taler vi så om frelse,
> altså at jøder bliver kristne.

Det ville jeg umiddelbart tro er tilfældet, da Jesu Rige jo "ikke er af
denne Verden".

Ikke desto mindre benytter Han jo altså Selv ordet "Menneskefiskere"...

> Eller taler vi om hjembringelse i bogstavelig
> betydning, nemlig at jøder vender tilbage til Israel fra udlandet, hvilket
> synes at være L Kristi's udlægning?

Dèn er jeg mere skeptisk over for, medmindre man da taler om endnu uopfyldt
profeti.

L.Kristi

unread,
Nov 24, 2003, 11:58:19 AM11/24/03
to

"Anders Peter Johnsen" <ande...@mail.dk> skrev i melding
news:3fc23576$0$70007$edfa...@dread12.news.tele.dk...

Ja, - det er jo dagens lys over bibelske profetier, - som vi ser er i ferd
med å oppfylles ut fra det Skrevne ord, - som ikke til dags dato er komplett
oppfylt.
Mitt tidligere innlegg i dag, - gir kanksje klarere lys over akuratt det vil
jeg tro...

> Mvh
> Anders Peter Johnsen

Vennlig hilsen
L.Kristi
www.evigliv.com


Kall, Mogens

unread,
Nov 24, 2003, 3:16:04 PM11/24/03
to
DADDY-Break (2003-11-24, CET 21:05):
- "Det må du gerne (message to L.Kristi)."

(Undskyld at jeg springer i emnet)

Jeg har et spørgsmål, L.Kristi:

Hvilken kirkemæssig sammenhæng kommer du i (er du Mormon) ?

Baggrund:
Jeg var inde på din hjemmeside i går og kunne godt lide den, men jeg
ville ikke úmiddelbart henvise til den, idet jeg ikke var 100 % sikker på,
at der ingen vranglære havde sneget sig ind (fx. Mormonerne).


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Jesus-Break (2003-06-30, CET 07:47):
0638 news:eSTLa.3621$Kb2.1...@news010.worldonline.dk...

- "Please - Follow Me."

Jesus-Break (2003-Hebr. 04,12, CET 09:43):
(The GarbageMan)
0528 news:ICPla.15108$y3.13...@news010.worldonline.dk...

- "Min fred efterlader Jeg jer."

(means: Peace is what I leave with you; it is my own peace that I give you.)

Jesus-Break (2003-08-16, CET 18:54:10):
0660 news:Aa90b.51751$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

- "Det vil Jeg (bad: Herre Jesus - Isa - Bed for os, Rom. 8,26.34)."

(means: I will pray for you all, Rom. 8,26.34)

Jesus-DADDY-Break (2003-11-16, CET 09:52):
0741 news:Q%Gtb.34424$jf4.1...@news000.worldonline.dk...

"Jeg BESVÆRGER jer, Jerusalems døtre - "
09:53
- "I will keep My PROMISES!"

DADDY-Break (2003-11-18, CET 11:16:47):
0773 news:Grmub.36682$jf4.1...@news000.worldonline.dk...

- "Hold fred med hverandre."

(means: keep peace with one-another, John 13,34-35)


Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Bible Free Downloads:
From http://www.gospelcom.net/ibs/
From http://www.wbtc.com/default.htm

Ønskes oplysninger om Mormonerne, Jehovas Vidner eller en anden sekt,
da kontakt Dialogcentret http://www.dci.dk/

The right to believe, to worship and witness
The right to change one's belief or religion
The right to join together and express one's belief
FORUM 18 NEWS SERVICE, Oslo, Norway
http://www.forum18.org/

Jump-Address:

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

(Ordet og Israel)
http://www.ordetogisrael.dk

(Find Your church inside Denmark)
http://giraffen.dk

(SAT7 - Arabic Website)
http://www.sat7.com/main_page.htm

Husk også (hvis interesse haves)...
fly no > 625

Return-Address:
John_15.13@Heaven (Good Friday)
Polykarps martyrium (0340)
0340 news:mclaa.115120$Hl6.10...@news010.worldonline.dk...
---------------------------------------------------------

Internal:

Last Information-file (0730):
Old contributions can be called up by a
http://www.google.com/intl/da/ jump.
After this click on Newsgroups
After this key-in on the searchline. "Kall, xxxx"
xxxx = The number of this file.
(This contribution should then be possible to find)
After this click on the topical file, which is ...
0730 news:eaotb.33852$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
0748 news:Ix_tb.34946$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
0764 news:g5aub.36142$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
0774 news:8moub.36719$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
0781 news:wxbwb.44746$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

System-Updating:
0782 news:Wsswb.45565$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0783 news:RLswb.46017$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0784 news:j7twb.46272$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Er du Mormon, L.Kristi ?
Was:
Re: Jeremias 16,16
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...
0666+0119=0785

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-11-24, Monday, CET 21:16


L.Kristi

unread,
Nov 24, 2003, 4:27:38 PM11/24/03
to

"Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> skrev i melding
news:FGtwb.46279$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

> DADDY-Break (2003-11-24, CET 21:05):
> - "Det må du gerne (message to L.Kristi)."
>
> (Undskyld at jeg springer i emnet)
>
> Jeg har et spørgsmål, L.Kristi:
>
> Hvilken kirkemæssig sammenhæng kommer du i (er du Mormon) ?

Hjelp, - jeg håper da ikke du kan tro det!!!

Jeg er ABSOLUTT IKKE MORMON, - eller noe annet sekterisk!!!!
Mormonerne ser på Jesus som en profet( om de da ikke har forandret seg i det
siste) men jeg har Jesus som min Personlige Frelser, - og det finnes ingen
vei til himmelen foruten gjennom Sønnen (Joh 3,16)!
Som du kanskje så under knappen"Om oss" så er jeg webmasteren, - med
bakgrunn i Frelsesarmeen, - står også faktisk i Den norske Statskirke, - og
bør vel kanskje ut av den iht Guds Ord om dåp og en del andre ting. Som bl.a
at Den norske Statskirke ser på gjendøpte som fortapte!
Min tjeneste for Jesus er som evangelist i Pinsebevegelsen, som
Frelsesarmeen og i Misjonsforreninger tilknyttet Den Norske statskirke, -
som Blåkors osv...
Jeg er barnedøpt av far og mor som baby, - men er voksendøpt i
Pinsemenighet her i Norge, - og gjort opp min sak med Herren på det området.

> Baggrund:
> Jeg var inde på din hjemmeside i går og kunne godt lide den, men jeg
> ville ikke úmiddelbart henvise til den, idet jeg ikke var 100 % sikker på,
> at der ingen vranglære havde sneget sig ind (fx. Mormonerne).

Så her er det ikke være noen vranglære... men evangelisk ren forkynnelse
uten tillegg og lovgjerninger!

> with love from
> Mogens Kall
> The servant of Michael

Håper du er fornøyd med svaret ;-)
Vennlig hilsen
L.Kristi
www.evigliv.com


Andreas Falck

unread,
Nov 24, 2003, 4:48:59 PM11/24/03
to
I news:aJuwb.966$n31....@news2.e.nsc.no skrev
L.Kristi følgende:

[ ... ]


> Mormonerne ser på Jesus som en profet( om de da ikke har forandret
> seg i det siste) men jeg har Jesus som min Personlige Frelser, - og
> det finnes ingen vei til himmelen foruten gjennom Sønnen (Joh 3,16)!

Du ved vist ikke særligt meget om Jesu Kristi Kirkda af Sidste Dages
Hellige (mormoner) kan man se ud fra dit indlæg.

Du bør nok lige undersøge sagen lidt bedre inden du udtaler dig om
noget så centralt i deres tro og lære.

Se f.eks. mere her:
http://mormon.dk/
http://www.mormon.org/welcome/0,6929,403-17,00.html

Og så skal jeg lige tilføje, at jeg ikke selv tilhører denne kirke!

Kall, Mogens

unread,
Nov 24, 2003, 4:57:10 PM11/24/03
to
DADDY-Break (2003-11-24, CET 22:41):
- "Det skal du (svar L.Kristi)."

Yes, my Lord:

"L.Kristi" <gudsor...@NOSPAMyahoo.no> skrev i en meddelelse
news:aJuwb.966$n31....@news2.e.nsc.no...

Pris(ske) Herren - Tak Jesus!

Du taler med Guds Visdom.

Med hensyn til hvilket "rum" i Kirken du tilhører, ved jeg blot et: John
17,20-23.

Må jeg fremover have lov til at henvise til din hjemmeside (tillader mig at
gøre det i dette indlæg)?

DADDY-Break (2003-11-24, CET 22:54):
- "Sådan skal den være (denne meddelse)."

Thank You, DAD - El-Shaddai - ELSKER Dig.


Transmission END.

-----------------------------------------------------

with love from


Mogens Kall
The servant of Michael

Bible Free Downloads:

Ønskes oplysninger om Mormonerne, Jehovas Vidner eller en anden sekt,
da kontakt Dialogcentret http://www.dci.dk/

The right to believe, to worship and witness
The right to change one's belief or religion
The right to join together and express one's belief
FORUM 18 NEWS SERVICE, Oslo, Norway
http://www.forum18.org/

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Internal:

0785 news:FGtwb.46279$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0786 news:T5uwb.46291$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0787 news:0Uuwb.46317$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
The Second Coming of Jesus Christ


Was:
Re: Jeremias 16,16
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

0666+0122=0788

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-11-24, Monday, CET 22:57


Kall, Mogens

unread,
Nov 24, 2003, 5:18:35 PM11/24/03
to
L.Kristi-Break (2003-11-24, CET 23:11:5x):

- "XÅEFPWCSSX"


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Internal:

0788 news:q9vwb.46335$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
The Second Coming of Jesus Christ
Was:
Re: Jeremias 16,16
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

0666+0123=0789

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-11-24, Monday, CET 23:18


L.Kristi

unread,
Nov 24, 2003, 5:28:37 PM11/24/03
to

"Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> skrev i melding
news:q9vwb.46335$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

> DADDY-Break (2003-11-24, CET 22:41):
> - "Det skal du (svar L.Kristi)."

> Må jeg fremover have lov til at henvise til din hjemmeside (tillader mig


at
> gøre det i dette indlæg)?

Det er bare å henvise til hjemmesiden!
Herren Jesus Velsigne og bevare deg.

Andreas Falck

unread,
Nov 24, 2003, 5:34:32 PM11/24/03
to
I news:HMqwb.914$n31....@news2.e.nsc.no skrev
L.Kristi følgende:

[ ... ]


> Ja, - det er jo dagens lys over bibelske profetier, - som vi ser er
> i ferd med å oppfylles ut fra det Skrevne ord, - som ikke til dags
> dato er komplett oppfylt.
> Mitt tidligere innlegg i dag, - gir kanksje klarere lys over
> akuratt det vil jeg tro...

Du glemmer vist Bibelens definition af hvad og hvem en jøde, en
Abrahams efterkommer, er!

Kall, Mogens

unread,
Nov 24, 2003, 5:40:13 PM11/24/03
to
DADDY-Break (2003-11-24, CET 23:19:19):
- "... (classifyed)..."

DADDY-Break (2003-11-24, CET 23:35:0x):
- "Fryd jer - Guds engle!"

2304- Break (2003-11-24, CET 23:37:2x):
- "We do!"
23:37
- "Indeed!"


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Internal:

0789 news:utvwb.46367$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
The Second Coming of Jesus Christ
Was:
Re: Jeremias 16,16
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

0666+0124=0790

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-11-24, Monday, CET 23:40


Kall, Mogens

unread,
Nov 24, 2003, 5:53:39 PM11/24/03
to
DADDY-Break (2003-11-24, CET 23:40):
- "Det skal du (udlæg teksten)."

Yes, my Lord:

"Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> skrev i en meddelelse
news:utvwb.46367$jf4.2...@news000.worldonline.dk...


> L.Kristi-Break (2003-11-24, CET 23:11:5x):
>
> - "XÅEFPWCSSX"

a=1
b=2
å=29
,=30
.=31
space=32

X-T=D
Å-h=u
E-e=_
F-_=f
P-s=å - SPACE
W-e=r
C-c=_
S-o=d
S-n=e
X-d=t

Memory ON:

Time:
24. november 2003 23:28
news:lCvwb.980$n31....@news2.e.nsc.no...


> Det er bare å henvise til hjemmesiden!
> Herren Jesus Velsigne og bevare deg.

> I Jesu Navn Amen
>
> Vennlig hilsen
> L.Kristi

L.Kristi-Break (2003-11-24, CET 23:11:5x):

- "Du får det (min tilladelse)"

Thank You, L.Kristi - God bless You!

DADDY-Break (2003-11-24, CET 23:47):
- "Sådan skal den være (dette indlæg)."

LOVE You, DAD!


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Internal:

0789 news:utvwb.46367$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0790 news:NNvwb.46369$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
The Second Coming of Jesus Christ
Was:
Re: Jeremias 16,16
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

0666+0125=0791

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-11-24, Monday, CET 23:53


Kall, Mogens

unread,
Nov 24, 2003, 6:05:25 PM11/24/03
to
A Voice came from Earth (2003-11-25, CET 00:01- delay -02:xx):
- "Er I fuldstændige forrykte ?"

So - You found out (the TIME is WRONG) ?

Es.42,8-9 !!!

NEXT DADDY

Can I count on You, Sir (2304) ?

2304-Break (2003-11-25, CET 00:05:03x):
- "Ja, det kan du rolig regne med!"

Thank You - God bless You!

NEXT DADDY


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Internal:

0788 news:q9vwb.46335$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0789 news:utvwb.46367$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0790 news:NNvwb.46369$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

0791 news:n_vwb.46372$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
The Second Coming of Jesus Christ
Was:
Re: Jeremias 16,16
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

0666+0126=0792

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-11-25, Tuesday, CET 00:07


L.Kristi

unread,
Nov 24, 2003, 6:09:29 PM11/24/03
to

"Andreas Falck" <andrea...@jyde.invalid> skrev i melding
news:VHvwb.6242$9Y1....@news.get2net.dk...

> I news:HMqwb.914$n31....@news2.e.nsc.no skrev
> L.Kristi følgende:

> Du glemmer vist Bibelens definition af hvad og hvem en jøde, en
> Abrahams efterkommer, er!
Neida, - det gjør jeg ikke, - men du som tar utgangspunktet i adventistisk
lære, - tror at jødene er forkastet for evig av Gud og at hedningene har
tatt over alle løftene til folket Israel alene.
Dere ser ikke at Gud ikke har forkastet sitt folk Israel og at vi som
hedninger er podet inn med de..
Dette er iallfall den norske adventistlære.
Her i landet så påstår de også at det er kun de som holder sabbaten (fra
solnedgang fredag til solnedgang lørdag)som vil komme til himmelen, - resten
er fortapt, - og at dyrets merke, - på pannen eller hånden som det står om i
åpenbaringen = at merket er, - at med hodet så tenker du arbeidet og med
hånden så utfører du det, - når du gjennomfører arbeid på sabbatten, - og at
dette er tolkningen på dyrets merke, - derfor er det bare adventister og de
som holder sabbatt som blir frelst.
Men jeg tror nok at de fleste etter hvert skal se det virkelige dyrets merke
som er i anmasj og at det ikke har noe med arbeid på sabbaten å gjøre.
(Har faktisk nære venner/kjente som har stått i adventistsammfunnet i en
årekke(50 år), - og som er meget inne i deres lære, - og som har fortalt meg
dette)


> Med venlig hilsen Andreas Falck - ICQ 108 480 093

Så kjære Andreas, - her "treffes" vi ikke på samme linje.. Men du vil
selvfølgelig påstå at du har rett....
Jeg for min del vil be om at Vår Herre Jesus skal åpenbare Sannheten for
deg, - for det er intet menneske som er i stand til det, - slik at du ikke
fører deg selv og andre på avveier. I Jesu Navn Amen

Jesus elsker deg og det er nåde nok, - kast deg i Frelserens favn!

Vennlig hilsen
L.Kristi
www.evigliv.com

Kall, Mogens

unread,
Nov 24, 2003, 6:19:11 PM11/24/03
to
DADDY-Break (2003-11-25, CET 00:11:3x):

- "Fryd jer - Guds engle. Jeg siger FRYD JER!"


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Internal:

0792 news:p9wwb.46376$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
The Second Coming of Jesus Christ
Was:
Re: Jeremias 16,16
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

0666+0127=0793

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-11-25, Tuesday, CET 00:19


Kall, Mogens

unread,
Nov 24, 2003, 6:41:26 PM11/24/03
to
DADDY-Break (2003-11-25, CET 00:34):
- "Det må du gerne (OUTPUT message to 00:07)."

Hello 00:07

Are You IN or OUT (position Banq-robbery-de-la-Iblîs) ?

NEXT DADDY

DADDY-Break (2003-11-25, CET 00:36):
- "For Min skyld gerne!"


LOVE You, Lord!


NEXT DADDY


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Internal:

0792 news:p9wwb.46376$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0793 news:kmwwb.46378$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0794 news:Wuwwb.46379$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
The Second Coming of Jesus Christ

0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...
0666+0129=0795

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-11-25, Tuesday, CET 00:41


Andreas Falck

unread,
Nov 24, 2003, 6:46:03 PM11/24/03
to
I news:Ecwwb.990$n31....@news2.e.nsc.no skrev
L.Kristi følgende:

>> Du glemmer vist Bibelens definition af hvad og hvem en jøde, en
>> Abrahams efterkommer, er!
>
> Neida, - det gjør jeg ikke, - men du som tar utgangspunktet i
> adventistisk lære,

Der tager du ganske grundigt fejl!! Jeg tager *IKKE* udgangspunkt,
hverken i adventisternes, eller andres lære, - men jeg tager
udgangspunkt i hvad Bibelen lærer!!

> - tror at jødene er forkastet for evig av Gud
> og at hedningene har tatt over alle løftene til folket Israel alene.

Du er ganske fejlinformeret!

> Dere ser ikke at Gud ikke har forkastet sitt folk Israel og at vi
> som hedninger er podet inn med de..

Du er helt galt afmarcheret

> Dette er iallfall den norske adventistlære.

Det har du godt og grundigt misforstået!

> Her i landet så påstår de også at det er kun de som holder sabbaten
> (fra solnedgang fredag til solnedgang lørdag)som vil komme til
> himmelen, - resten er fortapt, - og at dyrets merke, - på pannen
> eller hånden som det står om i åpenbaringen = at merket er, - at
> med hodet så tenker du arbeidet og med hånden så utfører du det, -
> når du gjennomfører arbeid på sabbatten, - og at dette er
> tolkningen på dyrets merke, - derfor er det bare adventister og de
> som holder sabbatt som blir frelst.

Det er synd og skam at du er fyldt med så megen misinformation og
fejlagtige fordomme!

> Men jeg tror nok at de fleste etter hvert skal se det virkelige
> dyrets merke som er i anmasj og at det ikke har noe med arbeid på
> sabbaten å gjøre. (Har faktisk nære venner/kjente som har stått i
> adventistsammfunnet i en årekke(50 år), - og som er meget inne i
> deres lære, - og som har fortalt meg dette)

Selv om de har været i menigheden i 50 år, så er tydeligt at de ikke
har forstået ret meget, eller ikke har sat sig særligt meget ind i,
hvad adventisterne lærer og ikke lærer.

Men iøvrigt er det inderligt ligegyldigt hvad adventisterne lærer, -
det eneste der har betydning er hvad *Bibelen* lærer og siger!!

> Så kjære Andreas, - her "treffes" vi ikke på samme linje.. Men du
> vil selvfølgelig påstå at du har rett....

Nej, jeg vil ikke påstå at jeg har ret!

> Jeg for min del vil be om at Vår Herre Jesus skal åpenbare
> Sannheten for deg,

Det er en bøn der må gælde for os alle, og som jeg fuldt ud kan
tilslutte mig. Ingen af mine holdninger eller trosopfattelser er så
fasttømrede at jeg ikke er villig til at lade dem falde, når de ikke
kan stå for en bibelsk prøvelse.

> - for det er intet menneske som er i stand til det,

Sandheden åbenbares jo altid af vore Herre Jesus Kristus gennem Hans
Hellige Ånd, Sandhedens Ånd, der er sendt til hjælp for os mennesker.

> - slik at du ikke fører deg selv og andre på avveier.

Men du må godt føre på afveje? :-) :-)


> Jesus elsker deg og det er nåde nok, - kast deg i Frelserens favn!

Mange tak, og i lige måde! - Med ønske om Guds velsignelse til os
alle.

--

Med venlig hilsen Andreas Falck - ICQ 108 480 093

Kall, Mogens

unread,
Nov 24, 2003, 6:55:58 PM11/24/03
to
00:07-Break (2003-11-25, CET 00:54:4x - delay 00:00:00):
- "We are IN."

Thank You, Sir!

God bless You all.

NEXT DADDY


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Internal:

0795 news:aHwwb.46380$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
The Second Coming of Jesus Christ
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

0666+0130=0796

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-11-25, Tuesday, CET 00:55


L.Kristi

unread,
Nov 24, 2003, 7:11:36 PM11/24/03
to

"Andreas Falck" <andrea...@jyde.invalid> skrev i melding
news:MLwwb.6753$Oj3....@news.get2net.dk...

> I news:Ecwwb.990$n31....@news2.e.nsc.no skrev
> L.Kristi følgende:

>Selv om de har været i menigheden i 50 år, så er tydeligt at de ikke


>har forstået ret meget, eller ikke har sat sig særligt meget ind i,
>hvad adventisterne lærer og ikke lærer.

Dette ekteparet, - Andreas, - har hatt en fremtredene og ansvarsfull rolle i
Andventiskirken og ektemannen har stått som bibellærer i bibeltimen før
Gudstjenesten på lørdagene gjennom en årrekke! Så hvis vedkommende ikke har
oversikt, - da må det stå virkelig dårlig til med Adventistene, - og jeg kan
bare ikke tro at ledelsen bruker udugelige som lærere i sin egen troslære
gjennom en årrekke...

> Men du må godt føre på afveje? :-) :-)

Må jeg heller falle død til jorden en å føre en eneste sjel på avveier fra
Herrens Ord.

> Mange tak, og i lige måde! - Med ønske om Guds velsignelse til os
> alle.

> Med venlig hilsen Andreas Falck - ICQ 108 480 093

Tror ikke vi kommer noe videre her i vår lille samtale Andreas, - men
hyggelige å "snakke" med deg :-)
God og Velsignet natt i Jesu navn, - til deg og alle andre som stikker innom
gruppen!
Vennlig hilsen
L.Kristi
www.evigliv.com


Kall, Mogens

unread,
Nov 24, 2003, 7:21:27 PM11/24/03
to
Feedback-message to 00:07

DADDY-Break (2003-11-25, CET 01:15):

- "(00:07 ON-"line") Fryd jer Guds engle!"

NEXT DADDY


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Internal:

0796 news:OUwwb.46384$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
The Second Coming of Jesus Christ
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

0666+0131=0797

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-11-25, Tuesday, CET 01:21


Andreas Falck

unread,
Nov 24, 2003, 7:32:53 PM11/24/03
to
I news:T6xwb.995$n31....@news2.e.nsc.no skrev
L.Kristi følgende:

[ ... ]


> Tror ikke vi kommer noe videre her i vår lille samtale Andreas, -
> men hyggelige å "snakke" med deg :-)

Også hyggsomt at snakke med dig, - men jeg vil hellere tale Bibel og
Bibellære end jeg vil tale for og om adventister. Jeg kender mange
gode adventister (der tør have en selvstændig holdning til tingene),
og nogle der ikke er så gode (som blindt tror hvad præsten prædiker,
uden selv at undersøge hvad Bibelen Reelt siger og lærer)!

Der er da mange ting jeg absolut ikke er enig med adventisterne om! Og
mange ting jeg er meget enige med andre kirkesamfund om!

Jeg har ingen fordomme om, at jeg ved bedre end andre, eller at andre
med en anden mening absolut gører falsk lære. Der er nogle få
forkyndere og evangelister jeg er meget kritiske over for, men
generelt er jeg positive og åbne over for mange forskellige
indfaldsvinkler til punkter om tro og lære og forkyndelse.

Som jeg skrev tidligere, bestemmes min tro ikke af hvad adventister
siger, tror og lærer, - men min tro bestemmes af hvad der står i
Bibelen!! - Mit faste princip er Sola Scriptura på et Bibel-evangelisk
grundlag.

Jeg har med årene måttet erkende en del gange, at at min
trosopfattelse på nogle punkter ikke var i overensstemmelse med
Bibelens lære. Når dette sker, da må jeg jo enten vælge at forkste
Bibelen eller forkaste det jeg troede på. - Mit valg har altid været
at forkaste den del af min tro der viste i modstrid med Bibelen.

--

Med venlig hilsen Andreas Falck - ICQ 108 480 093

L.Kristi

unread,
Nov 24, 2003, 7:34:20 PM11/24/03
to

"Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> skrev i melding
news:Igxwb.46386$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
> Feedback-message to 00:07
Hei Kall Mogens
Jeg skulle gjerne ha stilt deg noen spørsmål.
Du har ingen mail adresse som du kan nås på her, - men kunne du ha gått inn
www.evigliv.com og mailet meg på "kanppen" Mail Evigliv så jeg kunne få
en adresse å sende deg spørsmål på.

Velsignet natt!
Vennlig hilsen
L.Kristi
www.evigliv.com


L.Kristi

unread,
Nov 24, 2003, 7:39:49 PM11/24/03
to

"Andreas Falck" <andrea...@jyde.invalid> skrev i melding
news:Vqxwb.7100$S_3...@news.get2net.dk...
> I news:T6xwb.995$n31....@news2.e.nsc.no skrev

Du er en god gutt Andreas!
Jesu Rike Velsignelse til deg :-)

> Med venlig hilsen Andreas Falck - ICQ 108 480 093

Men nå finner jeg senga mi :-)
Sov godt i Jesu navn!
VEnnlgi hilsen
L.Kristi
www.evigliv.com


Andreas Falck

unread,
Nov 24, 2003, 8:12:14 PM11/24/03
to
I news:kxxwb.997$n31....@news2.e.nsc.no skrev
L.Kristi følgende:

[ ... ]


> Jesu Rike Velsignelse til deg :-)

Også til dig. - Sov godt!

Vi tales en anden dag.

Mange hilsner
Andreas

Kall, Mogens

unread,
Nov 25, 2003, 3:35:39 AM11/25/03
to
"Kall, Mogens" skrev
(news:OUwwb.46384$jf4.2...@news000.worldonline.dk...):

> 00:07-Break (2003-11-25, CET 00:54:4x - delay 00:00:00):
> - "We are IN."
>
> Thank You, Sir!
>
> God bless You all.

DADDY-Break (2003-11-25, CET 09:27:30, delay - 00:02:08):
- "I will (I was thinking about "God bless You all")."

Thank You, DAD!

NEXT DADDY


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Internal:

0797 news:Igxwb.46386$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

System-Updating:

File-name:
The Second Coming of Jesus Christ
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

0666+0132=0798

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-11-25, Tuesday, CET 09:35


Kall, Mogens

unread,
Nov 25, 2003, 4:51:31 AM11/25/03
to
"L.Kristi" skrev (news:bsxwb.996$n31....@news2.e.nsc.no...):

> Hei Kall Mogens
> Jeg skulle gjerne ha stilt deg noen spørsmål.
> Du har ingen mail adresse som du kan nås på her, - men kunne du ha gått
> inn
> på www.evigliv.com og mailet meg på "kanppen" Mail Evigliv så jeg kunne
> få
> en adresse å sende deg spørsmål på.
>
> Velsignet natt!
> Vennlig hilsen
> L.Kristi
> www.evigliv.com

DADDY-Break (2003-11-25, CET 09:50:06):
- "Passere (pass by)."

Thank You, DAD

Jo tak, det vil jeg gøre, L.Kristi.

Men der er en ting, som jeg bliver nødt til at gøre dig opmærksom på:

This "program" is COMPLETE out-off-control.
------------------------------------------------

Dersom Herren siger 'Go On-line', da bliver jeg nødt til at følge Hans ordre
(no-matter-what)

Betænk derfor dit ordvalg (Matt 10,26-27 m.fl.)

En del af spørgsmålene (kunne jeg forestille mig) bør drøftes offenligt
(Matt 5,13-16).
(Weapon-system: The Truth, Ef.6,10-18)

Der findes dog undtagelser: Rev (Åb) 10,4.

Keyword:
Hosianna Davids Søn!
Velsignet være Kongen, Du, som kommer i Herrens navn!
Hosianna i det højeste!
(Es 52,8)


Responce-delay (login open source www.evigliv.com):
2189-2144=45, 4 hours and 30 minutes ...

DADDY-Break (2003-11-25, CET 10:29):
- "Pass by"

Hej Far! - Now ?

10:29
- "Du har fået Min tilladelse."

Jo Far, men hvad nu hvis L.Kristi overser mine forbehold (Matt 10,26-27
m.fl.) ?

10:30
- "trust Me!"

Okay - LOVE You, DAD!


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Internal:

0797 news:Igxwb.46386$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

System-Updating:
0798 news:0wEwb.46411$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
The Second Coming of Jesus Christ
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

0666+0133=0799

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-11-25, Tuesday, CET 10:51


jørgen

unread,
Nov 25, 2003, 7:18:55 AM11/25/03
to

"L.Kristi" <gudsor...@NOSPAMyahoo.no> skrev i en meddelelse
news:%oqwb.908$n31....@news2.e.nsc.no...
> I 1945 hadde de ikke noen egen stat/land ennå, - den kom først i 1948.
> Vi kan ta med oss et annet bibelvers også i forbindelse med Israel og
1948:
>
> Matt 24, 32 Lær en lignelse av fikentreet: Når grenene har fått sevje og
> bladene springer ut, da vet dere at sommeren er nær.
> Fikentreet her er Israel som land, - når det er blitt et eget land, -
(fått
> sevje og bladene springer ut) da begynner vi å nærme oss Jesu gjenkomst.
Det
> samme står i Markus.
>
> Vi tar med et par vers til i denne sammenheng:
>
> Luk 21, 29-30 Og han sa en lignelse til dem: Se på fikentreet og alle
trær.
> 30 Så snart de springer ut og dere ser det, da vet dere av dere selv at
> sommeren er nær.
>
> Her i Lukas ser vi noe mer, - her er det både fikentreet (Isreal) og i
> tillegg ALLE trær. Disse alle trær er bl.a. Sovjet som ble oppløst,
Berlin
> muren som falt og andre land som har "brutt" ut og fått selvstyre. Og
> fremdeles er det land som nå "springer" ut, - som f.eks Georgia som fikk
> kastet sin diktator i disse dager og skal få et demokratisk selvstyre..

Jeg mener der er tale om en meget kreativ udlægning når man i disse vers
påstår at når Jesus taler om figentræ så taler Han om Israel, og når Han
taler om træer så mener Han i virkeligheden lande.
Ihvertfald må du begrunde udfra skriften hvorfor du mener en sådan tolkning
er sandsynlig.

mvh jørgen.


Kall, Mogens

unread,
Nov 25, 2003, 8:00:58 AM11/25/03
to
"jørgen" skrev (news:3fc348d7$0$137$edfa...@dread11.news.tele.dk...):

> "L.Kristi" skrev (news:%oqwb.908$n31....@news2.e.nsc.no...)

Undskyld at jeg tillader mig at bidrage med lidt her, selvom henvendelsen
var rettet til L.Kristi

Oliventræet som symbol:
I Romerbrevet kap 13 vers 24 symboliseres jødefolket med grene på det ægte
oliventræ (læs: Jesus). Alle andre (genetisk set) er úægte, men - Gud til
ære - får vi lov at blive indpodet i det ædle takket være Jesu Kristi
forsoningsværk Good Friday)

Vintræet som symbol:
Jesus siger i John 15,1-2: "Jeg er det sande vintræ, og Min Fader (own:
DADDY) er vingårdsmanden Hver gren på Mig, som ikke bærer frugt, den tager
Han bort, og hver, som bærer frugt, den renser Han, for at den skal bære
mere frugt.

Tanken er derfor nærliggende, at figentræet også er et symbol:

1. Indicium:
Jesus forbander et figentræ, fordi det ikke bar frugt (selvom det var
udenfor høst-tid). Umiddelbart ledes tankerne (for mig) hen på John 15,1-2.
Selve forbandelsen skal formodentlig bl.a. ses i lyset af Matt 25,14-30
(ordet
er her igen "høst", vers 24)


Transmission END.

-----------------------------------------------------