Dagens Ord (0144)

0 views
Skip to first unread message

Grethe Juuhl

unread,
Nov 17, 2002, 7:36:38 AM11/17/02
to

Kall, Mogens <mogen...@12move.dk> skrev i
meldingsnyheter:RALB9.14970$HU.11...@news010.worldonline.dk...
>
Kjempefine skriftsteder,akkurat i dag trengte jeg dem.
Men jeg lurer på hvem i all verden er Michael,er du katolikk?

Vennlig hilsen
Grethe Juuhl


>
> with love from
> Mogens Kall
> The servant of Michael
>
> Bible Free Downloads:
> From http://www.gospelcom.net/ibs/
> From http://www.wbtc.com/default.htm
>
> Jump-Address:
> http://forum.giraffen.dk
>
> Return-Address:
> dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
> ---------------------------------------------------------
>
> Internal:
>
> Deadline (News-input-from-dk.livssyn.kristendom):
> 2002-11-17, CET 11:55 - Sunday
>
> Filters (Blokerede Interrupts / Boycott's):
> Rasmus Underbjerg Pinnerup, pinn...@privat.dk
>
> File-name:
> Dagens Ord (0144)
>
> This file has been send to
> dk.livssyn.kristendom
>
> Time for OUTPUT:
> 2002-11-17, Sunday, CET 13:04
>
>


Kall, Mogens

unread,
Nov 17, 2002, 7:30:38 AM11/17/02
to
Message to the sons and daughters of Jerusalem

DADDY-Break (2002-11-17, CET 13:26):

- "...(Synchronizerings-impuls came)..."

Gud fred!

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

Deadline (News-input-from-dk.livssyn.kristendom):
2002-11-17, CET 13:04 - Sunday

Filters (Blokerede Interrupts / Boycott's):
Rasmus Underbjerg Pinnerup, pinn...@privat.dk

File-name:
Re: Dagens Ord (0144)

This file has been send to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2002-11-17, Sunday, CET 13:30


Kall, Mogens

unread,
Nov 17, 2002, 8:03:00 AM11/17/02
to

"Grethe Juuhl" skrev:

> Kjempefine skriftsteder,akkurat i dag trengte jeg dem.
> Men jeg lurer på hvem i all verden er Michael,er du katolikk?

Dit computer-ur går ikke helt rigtigt, Grethe (da jeg loggede mig på 13:30
lå din besked der allerede)

Det er dejligt at høre, at Guds Ord taler til dig (og at jeg, som en dråbe i
havet, har kunnet medvirke hertil).

Første gang jeg hørte navnet Michael, undrede jeg mig også. Sidenhen har jeg
fundet ud af, at han var/er Ærkeenglen Michael (Dan 10,13.21; 12,1. Judas
9. Åb 12,7). Han friede mig engang ud af djævelens klør (1979-80) og ledte
mig hen til Golghata's kors, hvor jeg - for første gang - mødte Jesus
personligt og fik fred-med-Gud. Sidenhen har vi vandret sammen på
Herrens-Vej.

Om jeg er katolik? - Både ja og nej. Jeg er bare en kristen; hverken mere
eller mindre (John 17,20-23).

Må Herren velsigne dig, Grethe.

Hav en god dag!

Gud fred!

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

Deadline (News-input-from-dk.livssyn.kristendom):
2002-11-17, CET 13:30 - Sunday

Filters (Blokerede Interrupts / Boycott's):
Rasmus Underbjerg Pinnerup, pinn...@privat.dk

File-name:
Re: Dagens Ord (0144)
0146

This file has been send to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2002-11-17, Sunday, CET 13:30


Kall, Mogens

unread,
Nov 17, 2002, 8:26:33 AM11/17/02
to
Message to ?

DADDY-Break (2002-11-17, CET 14:18:53 minus some seconds):

- "You can count on Me."

Watch-Synchronizering:
14:24:09 my clock
14:23:00 Danish DR1 TV (through cabel) - real time.

Gud fred!

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

Deadline (News-input-from-dk.livssyn.kristendom):
2002-11-17, CET 14:03 - Sunday

Filters (Blokerede Interrupts / Boycott's):
Rasmus Underbjerg Pinnerup, pinn...@privat.dk

File-name:
Dagens Ord (0144)
0147

This file has been send to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2002-11-17, Sunday, CET 14:26


Kall, Mogens

unread,
Nov 17, 2002, 7:04:05 AM11/17/02
to
al(az)-Zabur 33:

Lovsang om Herrens styrke

Råb af glæde for Herren, alle I retfærdige, for det er vigtigt at lovsynge
Ham!

Spil glædeshymner for Ham på lyren, tak Ham med harpespil! Syng en ny sang
til Ham, råb af glæde, lad det alt sammen være behændigt akkompagneret af
strengeinstrumenter.

For Herrens Ord er sande. Alt, hvad Han gør, er tillid værdig. Han ELSKER,
hvad der er ret og godt, Hans godhed flyder over på jorden. På Herrens
befaling blev himlen skabt, Han sagde et Ord - og stjernegalakser blev født.
Han skabte havene og samlede dem i vandreservoirer.

Hav ærefrygt fro Herren, al jorden! Ær Ham og vis Ham respekt, alverdens
indbyggere! Et Ord fra Ham satte verden i gang! På Hans befaling blev jorden
til! Herren blæser på storpolitik, Han krydser folkenes planer. Hans evige
plan står for altid fast, Hans hjertes tanker gælder alle slægtled.

Lykkeligt er det folk, som har Herren til Gud! Velsignet er det folk, som er
udvalgt af Ham! Herren ser fra Himlen (2304) ned på menneskene, fra Sin
trone holder Ham øje med jordens folk. Han, der har skabt dem som tænkende
væsener, overvåger alt, hvad de gør.

En konge frelses ikke ved sin stærke hær, for menneskelig styrke kan ikke
frelse nogen. Wn stridshest gør hverken fra eller til, ingen reddes på grund
af dens styrke.

Men Herren ser i nåde til dem, der frygter Ham - dem, der stoler påp Hans
trofaste kærlighed. Han vil bevare dem fra døden selv i hungersnødens tider.
Vort liv er alene afhængigt af Herren, kun Han kan hjælpe os og beskytte os.
Er det da underligt, at vi glæder os i Ham? Vi har jo valgt at sætte vor lid
til Ham!

Ja, Herre, omgiv os med Din urokkelige kærlighed, for vi sætter alt på et
bræt ved at håbe på Dig.

al(az)-Zabur 34:

Fordelen ve4d at adlyde Gud

Jeg vil prise Herren uanset omstændighederne, jeg vil altid forkynde Hans
almagt og ære. Jeg vil rose mig af Ham og ikke af mig selv. De nedbrudte
skal lytte og glæde sig. Lad os alle love Herren sammen, lad os prise Hans
navn med lovsang!

Jeg bad til Herren; Han svarede mig og løste mig fra min frygt. Den, der
stoler på Herren, skal lyse af glæde; skuffelsens skygger skal aldrig
formørke hans ansigt. Den fattige råbte til Herren; Herren hørte ham og
lindrede han nød. For Herrens engel vogter den, der (own: ære-)frygter
Herren, og sætter ham fri.

Prøv Ham og se, at Herren er god! Gør din egen erfaring! Oplev, hvordan
Herren velsigner den, der stoler på Ham! Hvis du hører Herren til, så adlyd
Ham; for dem, der frygter Ham, skal intet mangle. Selv stærke løver kender
til sult; men den, der stoler på Herren, lider ingen nød.

Sønner og døtre, lyt til mig! Jeg vil lære jer, hvad det betyder at frygte
Herren og stole på Ham. Ønsker I et langt og lykkeligt liv? Då må I passe
på, hvad I siger. Lad ikke úsandhed komme over jeres læber! Vend jer fra
synd, og brug jeres tid på at gøre godt! Bestræb jeg på at leve i fred med
andre!

Herren vogter særligt på dem, som lever ret. Han lytter opmærksomt til deres
råb. Den onde derimod, har Herren bestemt skal udslettes, så ingen husker
ham mere. Ja, Herren hører den retfærdiges råb om hjælp, Han frelser ham i
vanskeligheder. Herren er bær hos dem, hvis hjerte er knust. Han frelser
dem, som ydmygt erkender deres synd. Den retfærdige har også lidelser, men
Herren hjælper ham igennem dem. Ja, Herren beskytter ham fra ulykke. De
onde, derimod, omkommer i ders ulykke; for straffen skal ramme dem, der
bekæmper det gode. Men Herren befrier dem, som tjener Ham. Ingen, der søger
Ham, skal straffes.

al(az)-Zabur 346:

Gud er midt iblandt Sit folk

Gud er vor tilflugt og styrke; vi har erfaret, at Han hjælper i vanskelige
tider. Derfor behøver vi ikke at frygte, om så jorden gav efter, og bjergene
styrtede i havet. Lad blot havene brøle og skumme, lad blot bjergene skælve!

Der findes en flod (own: John 16,7-8), som bringer glæde til Guds by - det
hellige hus (2304+He 12,22-24), hvori Gud (own: JHVH) over alle "guder" bor.
Gud Selv bor i byen; derfor står den fast trods uro. Han vil ikke tøve med
at sende hjælp. Folkene skvaldrer op, og krige raser - men når Gud begynder
at tale, skælver jorden (own: Input memory from Luke 19,40).

De himmelske hæres Anfører er midt iblandt os; Han er Jakobs Gud - vor
tilflugt! Kom og se det forunderlige, Herren har gjort -n se hvilke
frygtindgydende ting, Han har gjort på jord. Han får krige til at standse ud
over jorden, Han knuser og brænder hvert eneste våben. "Stands," siger Han,
"og erkend, Jeg er Gud (own: Input memory Isaiah 42,8!...

DADDY-Break (2002-11-17, CET 12:49):

- "Det skal du (Input Ikke-Blokerbar-Afbrydelse (NMI) from Isaiah 52,8-10)."

12:51

- "Det er en befaling!"

- Yes, my Lord:

Esajas 52,8-10

Hør, dine vægtere råber, de jubler til hobe, thi de ser for deres øjner
HERREN (JHVH) vende hjem til Zion
Bryd ud toil hobe i jubel, Jerusalems tomter! Thi HERREN trøster Sit folk,
genløser Jerusalem.
Han blotter Sin hellige arm for al folkenes øjne, den vide jord skal skue
frelsen fra vor HGud.

12:55

- "Det er godt nok (Is 52,8-10 over-and-out)."

..."Stands," siger Han, "og erkend, Jeg er Gud! Hvert eneste folk på jorden
skal ære Mig."
De himmelske Hæres Anfører er midt iblandt os. Han er Jakobs Gud - vor
tilflugt.

12:58

- "Sådan skal det være (dette indlæg)."

- Thank You, DAD - El-Shaddai - ELSKER Dig.

12:59

- "i lige måde."

Keyword: Hærskarers Herre er med os, Jakobs Gud er vor faste borg (v12)


Gud fred!

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

Deadline (News-input-from-dk.livssyn.kristendom):
2002-11-17, CET 11:55 - Sunday

Filters (Blokerede Interrupts / Boycott's):
Rasmus Underbjerg Pinnerup, pinn...@privat.dk

File-name:
Dagens Ord (0144)

This file has been send to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2002-11-17, Sunday, CET 13:04


羽in

unread,
Nov 19, 2002, 12:21:00 PM11/19/02
to
LOL, hvor er de kristne nogle TÅBER!!!! Dit ulækre citat lyder sq da som
noget der kan være skrevet som et kærlighedsdigt til din bøsseven. Nu må det
være på tide at ende 1000 års tyranni! Fordriv fårehyrden og alle hans
hjernedøde disciple fra VORT HEDENSKE land. I Svend Tveskægs navn, brænd
alle landets kirker til grunde!

Híl Óðinn!!!!

"Kall, Mogens" <mogen...@12move.dk> wrote in message
news:RALB9.14970$HU.11...@news010.worldonline.dk...

Kall, Mogens

unread,
Nov 19, 2002, 6:35:34 PM11/19/02
to
"Óðin" skrev:

> LOL, hvor er de kristne nogle TÅBER!!!! Dit ulækre citat lyder sq da som
> noget der kan være skrevet som et kærlighedsdigt til din bøsseven. Nu må
det
> være på tide at ende 1000 års tyranni! Fordriv fårehyrden og alle hans
> hjernedøde disciple fra VORT HEDENSKE land. I Svend Tveskægs navn, brænd
> alle landets kirker til grunde!
>
> Híl Óðinn!!!!

DADDY-Break (2002-11-19, CET 23:57:49 minus some sekunds):

- "Det skal du (OUPUT svar til "Odin")."

- Yes, my Lord:

- Hvad skal der stå, Far?

0:01 (2002-11-20, Wednesday, Central European Time)

- "Det skal du nok få at vide ..."

0:02

- "Citat:"

(News-break)

0:04:41 minus some sekunds

- "Jeg kommer langvejs fra - skriv det ned (Internal: Yes, my Lord)."

(News-break from BBC-WORLD)

0:11:02

- "You don't understand My love... "

0:11:xx

- "... Let Me tell you it: - nu skal den komme (Internal: I was thinking
about John...)."

0:12:34

- "You see..."

Own: Etna on BBC-WORLD. 200 Earthquakes...

DAD?

0:14:21

- "Ja, hvad er det, Mit barn"

- Jeg kan ikke nå at følge med!

0:14:53

- "Koncentrer din (Internal: I was thinking about too many News-break)."

0:16:04

- "Den skal med (BBC-WORLD still on)."

I miss Your text at position 0:12:34, DADDY - sorry!

The text from John was:

Større kærlighed har ingen end den at sætte livet til for sine venner.

0:18:27

- "Den skal oversættes!"

- "Yes, my Lord:

The greatest love a person can have for his friends is to give his life for
them (John 15,13)

OK, DADDY ?

0:20:12

- "Okay!"

- Thank You, Lord!

More?

0:20:49

- "Yes!"

0:21:30

- "I lige måde (Internal: I said: "I love You, DAD")."

0:22:40

- "I will show them, My love."

- Than...

0:23:47

- "Sådan skal det være (dette indlæg)."

- Thank You, DAD - El-Shaddai - ELSKER Dig.

0:32:14

Now I remembered Your word (from 0:12:34), DADDY:

You see - Love is more than sex!

0:33:59

- "I created it (sex)!"

0:34:30

- "But love is much BIGGER!"

0:34:57

- "Send den ud nu (dette indlæg)."

Yes, my Lord!

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

Deadline (News-input-from-dk.livssyn.kristendom):
2002-11-19, CET 22:36 - Tuesday

Filters (Blokerede Interrupts / Boycott's):
Rasmus Underbjerg Pinnerup, pinn...@privat.dk

File-name:
Re: Dagens Ord (0144)
0151

This file has been send to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2002-11-20, Wednesday, CET 00:35


Morten Tórsson

unread,
Nov 24, 2002, 1:28:31 PM11/24/02
to
Ehh, Mogens skriver du fra en galeanstalt ?

Hil Oðinn

/Morten Tórsson

"Kall, Mogens" <mogen...@12move.dk> wrote in message

news:bVzC9.22888$HU.16...@news010.worldonline.dk...

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages