Jerichö - Checkmate!

0 views
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
Oct 15, 2002, 3:41:00 PM10/15/02
to
Checkmate!

Iblîs-Headquarter destroyed 2001-12-02
(http://www.cfan.org/offices/usa/testimonies/resurrection/page1.htm)

DADDY-Break (2002-10-10, CET 03:14):

- "Døren står ...åben (Jos 6) - (means: The door is open)."

With love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

Deadline (News-input-from-dk.livssyn.kristendom):
2002-10-15, CET 21:38 - Tuesday

Filters (Blokerede Interrupts / Boycott's):
Rasmus Underbjerg Pinnerup, pinn...@privat.dk

File-name:
Jerichö

This file has been send to
dk.livssyn.kristendom\Ordet
Ordet (30. september 2002 15:29)

Time for OUTPUT:
2002-10-15, CET 21:41


Jesus-loves-you

unread,
Nov 6, 2005, 3:53:50 AM11/6/05
to
"Kall, Mogens" skrev
0083 news:Bb_q9.108643$Qk5.4...@news010.worldonline.dk

> Checkmate!
>
> Iblîs-Headquarter destroyed 2001-12-02
> (http://www.cfan.org/offices/usa/testimonies/resurrection/page1.htm)

See perhaps also ...
0095 news:gBEt9.170650$Qk5.5...@news010.worldonline.dk
0595 news:3iRsa.45419$y3.32...@news010.worldonline.dk

> DADDY-Break (2002-10-10, CET 03:14):
>
> - "Døren står ...åben (Jos 6) - (means: The door is open)."

Interrupt from ...
4780 news:Ah7af.73080$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
4796 news:Q5Kaf.73288$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
4798 news:rVLaf.73305$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
4801 news:_GMaf.73309$Fe7.2...@news000.worldonline.dk

[ ... Operation Jericho on ? ... ]

Internal Synkronizerüng:

( www.ucb.dk )

=== citat start ===

Søndag 6. november (2005)

Ofrets lovprisning

"Lad os bestandig ved ham bringe Gud takoffer, det vil sige frug-
ten af læber, som bekender hans navn." Hebr.13:15

Hvis du føler dig fanget af omstændighederne, så hør her: "Ved midnatstid
sad Paulus og Silas og bad og sang lovsange til Gud, og fangerne lyttede.
Pludselig kom der et kraftigt jordskælv, så fængslets grundmure rystedes; i
det samme sprang alle døre op, og alles lænker faldt af." (ApG 16,25-26)

Lovsang åbnede dørene! Lovsang fik kæderne til at falde af. Når du er
villig til at lovprise Gud på trods af omstændighederne, vil himlens kræfter
komme til din hjælp. Men du har måske ikke altid lyst til at prise Gud. Så
tilbyd Gud et "offer af lovprisning". Alle kan prise Gud, når det går godt!
Men det er, når du er nødt til at stige op over dine følelser, over
omstændighederne og over andres mening, at det virkelig batter.

Kampen om Jeriko lærer os, at nogle gang må vi råbe, når:

1) vi står overfor en stor mur, 2) vi føler, at vi går i cirkler, 3)
fjenden står og gør nar af os, 4) det, er det sidste, vi har lyst til i hele
verden.

Nehemias skriver: "Vær ikke bedrøvede, for glæde i Herren er jeres
styrke!" (Neh 8,10) Hvis du kigger på omstændighederne for at finde glæden,
vil du leve i en følelsesmæssig rutschebane. Men hvis du ser på Herren over
omstændighederne og glædes over Hans evige godhed - så vil du gå fra svaghed
til styrke hver gang!

Bibellæseplan: Salme 127, John.4, Jer.30-31

=== citat slut ====


Okay ?

Heaven (perhaps 2304, ET):
(2005-11-06, CET 09:38)
- "Hvad synes du selv ?"

We can NOT go back to Farao, Sir!

DADDY-Break:
09:39
- "Du får Min tilladelse."

Thank You, DAD... :-)

Far! Skal vi ikke gå på plyndringstogt og stjæle fra Iblîs ?
4757 news:3Km9f.72786$Fe7.2...@news000.worldonline.dk

DADDY:
09:44
- "Jo - lad os det."

:-)

With kind regards,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 5000 Danish Kr. (around 800 US $), jump ...
4193 news:3gpee.1412$Fe7....@news000.worldonline.dk
Info: 4687 news:5_R7f.71954$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
(use perhaps http://www.google.dk/grphp ). File-number: 4815


Jesus-loves-you

unread,
Nov 6, 2005, 4:58:39 AM11/6/05
to
"Jesus-loves-you" skrev
4815 news:Uxjbf.73439$Fe7.2...@news000.worldonline.dk

[ ... Operation Jericho on ? ... ]

> Far! Skal vi ikke gå på plyndringstogt og stjæle fra Iblîs ?


> 4757 news:3Km9f.72786$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
>
> DADDY:
> 09:44
> - "Jo - lad os det."

DADDY-Break:
(2005-11-06, CET 10:07)
- "Den skal med ... Det er en *befaling* (Blr)."

DR1 P1 Gudstjeneste live-udsendelse-Break:
(2005-11-06, CET 10:08)
- " ... (oplæsning fra Åb vedr. 24 ældste + 4 livsvæsener) ... "

Memory on:
4777 news:vTS9f.72999$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
>
> De 24 ældte sidder i kreds *om* tronen, Åb. 4,4.
> + 4 livsvæsener i kreds omkring den, Åb.4,6

Internal Synkronizerüng:
(2005-11-06, CET 10:07 OUTPUT-order)

(Bibellæser-Ringen, www.blr.dk )

=== citat start ===

Allerhelgen. Matt 5,1-12

Søndag 6. (november 2005)

Salme 110

(på hverdagsdansk)

110 Kongernes Konge

Herren sagde til min Herre, den Salvede: "Sæt dig på tronen ved min
højre side, til alle dine fjender bøjer sig i støvet for dig!"

2 Fra Zion udstrækker dit kongedømme sig. "Jeg giver dig
myndighed over dine fjender!" ...

Heaven-Break (perhaps 2304, ET):
(2005-11-06, CET 10:30)
- "Halleluja!"

... siger Herren. 3 Dit folk kommer villigt på kampens dag;
bekranset og i helligt skrud kommer dine unge krigere krigere til
dig fra morgenrødens skød.

10:32
- "Amen."

Hmm ... fra *morgen*-rødens skød. Måske betragtes også ET (?) af DADDY som
en art ung kriger (se evt. Jos.5,14) ?

Der er gjort et internt notat udfor verset: 2004-02-22, CET 16:00.
Betydningen heraf er glemt ... og dog: 11 dage før kom der et israelsk
jordskælv. 1 dag senere kom der et dansk jordskælv. Counter = 11. Måske en
hentydning til T-10. Denne counter er nu ca.:
4730 news:jJu8f.72529$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
>
> T-10,1736...


4 Herren har aflagt et løfte, som aldrig kan rokkes; "Du skal
altid være præst i Melkizedeks embede!"

5 Herren er på din side, han gør udfald mod konger og knuser dem
i sin vrede. 6 Han holder dom over hedningefolkene; ...

10:48
- "Amen. Bestemt!"

... han knuser jordens ledere, så dalene fyldes med lig. 7 Han
drikker af livskilden langs vejen - derfor skal han styrkes og
sejre.


Den messianske konge

Den Hellige Skrift giver glæde. Gud ønsker at glæde sit folk med sit ord.
Derfor har vi denne profetiske kroningssalme af David, der handler om
Israels Messias, som skal komme og få al magt i himmel og på jord (se også
Sl 2). Det kan godt være, at salmen også har været brugt ved israelitiske
kongers tronbestigelse, men den peger længere frem - på Kristi komme!

Det er denne salmes hovedsag. Derfor kaldte Luther den for: "Den rette,
høje hovedsalme om vor kære Herre, Jesus Kristus!"

Intet vers citeres oftere i Nye Testamente end Sl 110,1. Jesus anvender
denne salme om sig selv i Mark 12,35-37. Hans messianske herredømme
virkeliggøres i denne tidsalder alle vegne, hvor mennesker tror ham på hans
ord. Ja, hvor han bliver forkyndt, bliver Gud konge! Der er Guds rige
brudt frem. Det er interessant at både Melkisedek (v 4) (1. Mos 14,17ff) og
David begge er forbilleder på Kristus, den nye David, som skal herske evigt
på Melkisedeks vis (Hebr 5,6-7; 7,2). Men hans herredømme begynder her i
dem, der tror på ham!

Til eftertanke: Kristus skal herske evigt ...

=== citat slut ====


Hmm ... Generalens° ankomst. Thank You, DAD ... :-)

LONG LIVE THE KING° ...

10:42
- "Amen."

Jesus-loves-you

unread,
Nov 15, 2005, 2:18:38 PM11/15/05
to
"Jesus-loves-you" skrev
4815 news:Utkbf.73448$Fe7.2...@news000.worldonline.dk

> Hmm ... Generalens° ankomst. Thank You, DAD ... :-)
>
> LONG LIVE THE KING° ...

Interrupt from ...
4914 news:Y8qef.357$Cl2....@news000.worldonline.dk
>
> "USS Nimitz - verschollen ist"-Break:
[ ... ]
> - "Besked til dem (WAN)."
[ ... ]
> - "Ready to fire."
>
> Hmm ... gad i grunden vide, hvad det er, de går rundt og fyrer af ?
>
> 19:52
> - "Det får du at vide senere."

Mens jeg gik og funderede over dette kom ...

Heaven-Break (perhaps 2304, ET)
(2005-11-15, CET 20:10
- "The Kingdom ... [of Heaven, *1]. "

*1:
De indklamrede ord ej 100% sikre.


RETURN-address:
4542 news:hMV_e.69309$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
>
> [ ... The Arrival, A Bride *must* smell good, Ca.4,11 ... ]


With kind regards,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 5000 Danish Kr. (around 800 US $), jump ...
4193 news:3gpee.1412$Fe7....@news000.worldonline.dk
Info: 4687 news:5_R7f.71954$Fe7.2...@news000.worldonline.dk

(use perhaps http://www.google.dk/grphp ). File-number: 4915


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages