Tilgivelse (0653)

0 views
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
Aug 16, 2003, 7:31:53 AM8/16/03
to
Input

Åndelige vitaminpiller
Copyright 1988 Forlaget Scandinavia
Originaltitel: So you want to grow
ISBN: 87 7247 112 3

af Luis Palau


(citat start side 85)

Trin 31

Tilgiv og glem

Har du nogensinde følt dig krænket af nogen? Har din ægtefælle været dig
utro? Har dine børn skuffet dig? Har nogen snydt dig på din arbejdsplads?
Vort åndelige velbefindende er direkte afhængigt af med hvilken indstilling
vi oplever de ubehagelige ting livet.
Min far døde da jeg var 10 år gammel. Han efterlod os en del ejendom og
penge. Men hans fire brødre forødte alt det vi fik efter ham. I tre år
levede min famille i gæld og armod.
Da jeg blev ældre og det gik op for mig, hvad mine onkler havde gjort
imod os, opfordrede jeg min mor til at hævne sig og få en sagfører til at
anlægge sag, så de kunne få kærligheden at føle. Jo ældre jeg blev, des mere
voksede bitterheden.
Men Bibelen siger: "I skal ikke hævne jer selv, men overlade hævnen til
Guds vrede. For der står skrevet, at Gud vil straffe dem, der fortjener
det" (Rom. 12,19). Det er Gud som udmåler straffen retfærdigt. Det er
derfor Han ønsker at fælde dommen for os - både her og især i evigheden.
Min mor citerede altid vers som det fra Romerbrevet. Hun tilgav helt og
fuldt mine onkler for det de gjorde imod os. Det tog os tyve år at få has
på gælden, men hun nægtede at være bitter. Hun glemte det onde de havde
gjort. Som følge heraf gav Gud hende en særlig åndens frihed og specielle
anledninger til at tjene Ham. Mange år senere kom jeg til at opleve den
samme frihed og frugtbarhed i tjenesten, da jeg endelig tilgav mine onkler.
Hvor slemt er du blevet forurettet? Er du blevet bitter? Har fået et
sindelag, som har svært ved at tilgive?
Lad mig minde dig om historien om Josef. Jeg vil opfordre dig at læse
hele hans livshistorie i 1. Mos., kap. 37-50. Det er et yderst interessant
skriftafsnit! Det giver os mange dyrebare lektioner i vigtigheden af at
tilgive og glemme.
Bibelen giver os adskillige grunde for, hvorfor Josef let kunne være endt
som en bitter mand. Hans brødre hadede ham og solgte ham som slave. Hans
herres kone anklagede ham på falsk grundlag for en alvorlig forbrydelse, for
hvilken han blev kastet i fængsel i Egypten. En embedsmand lovede at hjælpe
ham ud men efterlod ham til at rådne op i fængslet. På trods af alle disse
uretfærdigheder tillod Josef ikke nogen bitter rod at ødelægge sit liv (se
Hebr. 12,15).
Mangen et liv ødelægges af bitterhed og mangel på evne til at tilgive.
Mennesker tåler hellere fysisk og psykisk sammenbrud end at skulle tilgive
andre. Jo længere vi bærer på nag, des sværere bliver det. Vi har ikke råd
til at huse bitterhed i sjælen, for bitterheden vil ødelægge os.
Bibelen siger: " ... gør alt, hvad I kan, for at bære over med hinanden.
Tilgiv, så snart der er noget at tilgive; det gjorde Herren, og I må kunne
gøre det samme" (Kol. 3,13).
Når vi først har lært at tilgive, må vi dernæst lære at glemme. Josef
kaldte sin førstefødte Manasse, for "Gud har ladet mig glemme al min møje og
hele min faders hus" (1. Mos. 41,51). Josef tilgav ikke bare sine brødre.
Han glemte også de onde handlinger de havde gjort imod ham.
På samme måde som Josef må du sørge for at have et afsluttet regnskab med
Gud og mennesker. Lås ikke bitterhed og skyld inde i sjælens kammer.
Tilgiv og glem. Det er en hemmelighed som har afgørende indflydelse på dit
åndelige helbred.

(citat slut)

Lad dig forvandle af Gud:
Gør tilgivelsens Ånd til din livsledsager!


Jesus-Break (2003-06-30, CET 07:47):

- "Please - Follow Me."

Jesus-Break (2003-Hebr. 04,12, CET 09:43):
(The GarbageMan)

- "Min fred efterlader Jeg jer."

(means: Peace is what I leave with you; it is my own peace that I give you.)

Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Bible Free Downloads:
From http://www.gospelcom.net/ibs/
From http://www.wbtc.com/default.htm

Ønskes oplysninger om Mormonerne, Jehovas Vidner eller en anden sekt,
da kontakt Dialogcentret http://www.dci.dk/

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Husk også (hvis interesse haves)...

Helbredelsesmøde i Parken 23. august 2003, kl. 15-21
news:ezo%a.50963$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

File-name:
Tilgivelse (0653)

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-08-16, Saturday, CET 13:31


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages