In the beginning ET-indiciet... - Was: Fælles-orienteringspunktet i Baggrundsstrålingen ... The main-program (message from ET, Aliens)

13 views
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Jul 28, 2008, 10:13:49 AM7/28/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
7207 news:lz%Ri.16$ur...@news.get2net.dk
>
> Ultra kort resumé:
>
> Der er blevet fundet et stjernekort i Bibelen. Dets opmåling er foretaget
> udfra galaksen (Mælkevejen), og i kraft af den kendsgerning, at man
> dengang (for henved 2000-3000 år siden) IKKE havde kendskab til disse
> forhold, kan oplysningerne kun stamme ét sted fra: En *udenjordisk*
> civilisation (ET).

Se evt. stjernekortene:

7629 news:g4gfcl$31fh$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> http://www.luen.dk/noa_600_system_definition.gif
> http://www.luen.dk/the_motherstar_hip57300_of_et.gif

+

http://www.luen.dk/afterglow_light_and_the_lion_gen3,15b.gif


[ ... file 7207 fortsat ... ]
>
> > > > I forhold til den kosmiske baggrundsstråling (og resten af
> > > > universet) bevæger vi os på en akse som går mellem stjernebillederne
> > > > vandmanden og løven - se:
> > > >
> > > > http://aether.lbl.gov/www/projects/u2/
> > [ ... ]
> > > Galactic
> > > longitude 246,43912°
> > > latitude +56,45303°
[ ... ]
>
> Spørgsmålet er derfor blevet meget relevant:
>
> Er dette fællesorienteringspunkt også nævnt i the ET-star-maps
> (inside the Bible) ?
>
> Angående dets beliggenhed (som er nederst i stjernebilledet løven) kunne
> noget godt tyde på det, idet ...
>
> Input memory from ...
>
> 5964 news:Liyfh.17$VC...@news.get2net.dk
> >
> > > (i stjernebilledet Løven, Leo, omtrent ovenover halen)
> >
> >
> > Det var *forventet*, at objektet skulle findes i dette stjernebillede,
> > idet den udenjordiske civilisation - internt set - sammenkædes med Jesu
> > Kristi Genkomst, jævnfør fx. Matt.24,31.
> >
> > Lidt Data-oplysninger ang. stjernebilledet:
> >
> > (Kilde: Udfordringen, nr 49, 6. december 2006, side 9)
> >
> > === citat start ===
> >
> > XII. Leo
> >
> > Løven, en stor rasende løse med fødderne på Slangen, som flygter. (Den
> > majestætiske Løven over Juda, et billed på den sejrende Kristus, som
> > endeligt bekæmper slangen (den onde) med sin mægtige kraft.)
> >
> > === citat slut ====
> >
> > (Løven af Juda stamme, se Åb. 5,5 jævnfør 1.Mos.49,9 f.)
>
>
> Men denne angivelse er jo ikke særlig præcis!


Øh ...

(Der hører mere med til historien:)

Den kosmiske baggrundsstråling menes (af Videnskaben) at stamme fra
Universets inflation (udvidelse), dengang Universet var ganske ungt, for
henved 13,7 mia. år siden. Til orientering desangående se/læs evt. ...

Newsgroups: News:dk.videnskab
Sent: Saturday, July 26, 2008, CET 10:37, GMT 08:37
Subject: Universets Inflation (udvidelse) - Dumt spørgsmål til gruppen
7714 news:g6ennr$hpt$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> illustration af Universets skabelse og udvidelse, se fx. ...
>
> http://map.gsfc.nasa.gov/media/060915/index.html


Vi taler altså om noget "In-the-beginning", apropos Edens Have.

Og det er også herfra, at indiciet opstår:

Download evt. stjernekort fra ...
http://www.luen.dk/afterglow_light_and_the_lion_gen3,15b.gif
... i forståelsesmæssig hensigt.


Vi ser altså, at Fælles-orienteringspunktet knyttes til stjernebilledet
Løven, ca. udfor Løvens bagben.

(Oldtids-dokumentation herfor dog ej endnu undersøgt.)

Om Løvens fødder står der følgende i Bibelen:

Da sagde Gud HERREN (i Edens Have) til slangen:
"...
den (hendes sæd) skal knuse dit hoved,
og du skal hugge den i hælen!"
(1. Mos. 3,14a-15)

The LORD God (JHVH, I-am) said (in the Garden of Eden) to the
serpent (snake), ...
Her offspring will crush your head,
and you will bite their (or His) hell.
(Genesis 3,14a-15)

Her nævnes altså Slangen, Slangens hoved, No-name samt No-names hæl.

Vi kan ikke udfra dette Skriftsted i sig selv alene *konkludere*, at denne
No-name er Løven, men ad omveje fremkommen denne sammenhæng dog alligevel:

I den danske bibeloversættelse fra 1931 henvises der således udfor dette
Skriftsted til Romerbrevet samt første Johannesbrev:

Og ... Gud skal snart knuse
Satan under jeres fødder.
Rom. 16,20

And the God of peace shall bruise Satan under your feet ...
(Romans 16,20)

Vi *genkender* sammenhængen og konkluderer, at vi har at gøre med et
pseudonymord for selvsamme "objekt".

Dernæst:

... for at han (Jesus Kristus) skulle tilintetgøre Djævelens
gerninger ...
1.John. 3,8

... (Jesus Christ) ... might destroy the works of the devil
(1.John. 3,8b)

Og her får vi så sat navn på No-name. Der er tale om Jesus.

Endskønt nogle måske nok ikke vil anerkende ham som værende Gud, er det dog
et *faktum*, en kendsgerning, at Han æres og tilbedes af os kristne som
værende Gud.

Endelig og ikke mindst (som tidligere nævnt) sammenkædes Jesus Kristus med
begrebet løve i ...

...sejret har løven af Juda stamme ...
... et lam, ligesom slagtet ...
Åb. 5,5

... The Lion from Judah's tribe (Jesus Christ) ... has won the
victory ...
... a Lamb as though it had been slain
(Revelation 5,5)

Og dermed kommer hele associerings-tråden til at afsløre, at en-eller-anden
(dengang Bibelen blev skrevet) har haft kendskab til meget omfattende
astronomi, idet man jo dengang IKKE havde et kendskab til
fællesorienteringspunktet-i-Baggrundsstrålingen samt den galaktiske
opmåling.

Dog giver det ingen umiddelbar association at inddrage NGP, Galaksens
Nordpol,mellem de to nævne stjernekonstellationer Løven og Slangens Hoved,
ved mindre at den fundne ET-Motherstar, HIP 57300, også inddrages ...

Og dog:

Drages en *direkte* fuglelinie mellem Slangens Hoved gennem NGP møder den
faktisk hovedet i stjernetegnet Løven (se evt. dokumentationen i
stjernekortet)


Garden-of-Eden is maybe a ET-pseudonymous of the Inflation and the
Afterglow-light, because the center of direction-of-motion is *exactly* to
find at the Lions feet.


Jeg tillader mig derfor at postulere - eller i hvert fald fremsætte en
hypotese herom - at der med den bibelske betegnelse Edens-Have måske i
virkeligheden tales om en art ET-pseudonym for kendsgerninger (?) ang.
Universets Inflation (udvidelse)


Der "leges" kort sagt med ordene (i Bibelen), hvor legen går ud på at gætte
(gennem associationer), hvad afsenderen mon tænker på, apropos
"kattekillingers" VILDE jagt ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)
Last OUTPUT: 7723 news:g6jncf$2bd8$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/5b001b21207d4ab4?
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 7724


Jesus-loves-you

unread,
Jul 28, 2008, 7:15:58 PM7/28/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
7724 news:g6kk71$2m0o$1...@newsbin.cybercity.dk

>
> > Ultra kort resumé:
> >
> > Der er blevet fundet et stjernekort i Bibelen. Dets opmåling er
> > foretaget udfra galaksen (Mælkevejen), og i kraft af den kendsgerning,
> > at man dengang (for henved 2000-3000 år siden) IKKE havde kendskab til
> > disse forhold, kan oplysningerne kun stamme ét sted fra: En
> > *udenjordisk* civilisation (ET).
>
> Se evt. stjernekortene:
>
> 7629 news:g4gfcl$31fh$1...@newsbin.cybercity.dk
> >
> > http://www.luen.dk/noa_600_system_definition.gif
> > http://www.luen.dk/the_motherstar_hip57300_of_et.gif
>
> +
>
> http://www.luen.dk/afterglow_light_and_the_lion_gen3,15b.gif


Download still *missing*. Æv ... :-(

Må der ikke være et komma i fil-navnet, or what ?

[ ... ]


> Dog giver det ingen umiddelbar association at inddrage NGP, Galaksens
> Nordpol,mellem de to nævne stjernekonstellationer Løven og Slangens Hoved,
> ved mindre at den fundne ET-Motherstar, HIP 57300, også inddrages ...
>
> Og dog:
>
> Drages en *direkte* fuglelinie mellem Slangens Hoved gennem NGP møder den
> faktisk hovedet i stjernetegnet Løven (se evt. dokumentationen i
> stjernekortet)


Det bemærkes - for øvrigt - hvor elegant de 2 afstande til NGP *samstemmer*
nogenlunde ... :-)

Øjet i Leo's hoved er stjernen HIP 47908. Dens position er ...

J2000
RA 09h 45m 51,10s
Dec +23d 46m 27,4s

Galactic
longitude 206,81692°
latitude +48,20452°

Der er således i afstand fra NGP til HIP 47908 ca. (90° - 48,2°), svarende
til 41,8° buegrader.

I stjernekortet's 4 billed, som er et nærbilled af Slangens Hoved, angives
position til at være en anelse længere borte fra NGP end de 41,8° buegrader,
i området fra ca. ...

Galactic
longitude 26,8°
latitude +48,0°

... altså svarende til 42° buegrader fra NGP.

Man kan derfor godt tillade sig at sige, at forholdet er 1-til-1

Så hvis man måler fra Slangens hoved til NGP, da er afstanden 1 enhed.

Og hvis man måler fra Løvens hoved til NGP, da er afstanden også her 1
enhed.

Og hvis man målet fra Slangens hoved via NGP til Løvens hoved, da er
afstanden 2 enheder.

Det mærkelige er nu (havde jeg nær sagt), at hvis man måler fra
Fællesorienteringspunktet i Baggrundsstrålingen og hen til *nærmeste* punkt
på denne linie mellem Slangens hoved og Løvens hoved, da er afstanden ca ½
enhed, apropos den bibelske "kode" 1, 2 og ½ (samt hermed også de 42
enheder) !!!


Det skønnes, at afstanden på ½ enhed bliver mere præcis, hvis man anvender
HIP 57300's galaktiske longitude på 207,36° (fremfor i 206,82°), men vi
taler her om småting!


Men jeg kan desværre ikke finde ud af at udregne tallet helt nøjagtigt
(endnu) ... :-(

Det er jo langtfra alle, der er udstyret fra naturens hånd med en matematisk
geometrisk begavelse, so ... please wait (for a while) ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 7724 news:g6kk71$2m0o$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/5b001b21207d4ab4?
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 7725


Jesus-loves-you

unread,
Jul 30, 2008, 2:30:05 AM7/30/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
7725 news:g6ljvg$to$1...@newsbin.cybercity.dk

> > > Ultra kort resumé:
> > >
> > > Der er blevet fundet et stjernekort i Bibelen. Dets opmåling er
> > > foretaget udfra galaksen (Mælkevejen), og i kraft af den kendsgerning,
> > > at man dengang (for henved 2000-3000 år siden) IKKE havde kendskab til
> > > disse forhold, kan oplysningerne kun stamme ét sted fra: En
> > > *udenjordisk* civilisation (ET).
> >
> > Se evt. stjernekortene:
> >
> > 7629 news:g4gfcl$31fh$1...@newsbin.cybercity.dk
> > >
> > > http://www.luen.dk/noa_600_system_definition.gif
> > > http://www.luen.dk/the_motherstar_hip57300_of_et.gif
> >
> > +
> >
> > http://www.luen.dk/afterglow_light_and_the_lion_gen3,15b.gif
>
>
> Download still *missing*. Æv ... :-(
>
> Må der ikke være et komma i fil-navnet, or what ?

Billed-filen on-line now ... :-)

Målt (vha. Aladin) er afstanden på ...
(fra Fælles-orienteringspunktet, position G.lat ca. 246,44°, G.lat +56,45°)

20,93° til position G.lon 206,59°, G.lat +63,40°
20,14° til position G-lon 208,28°, G-lat +63,47°

-

Aladin kan downloades fra ...

5992 news:MzMoh.19$1_...@news.get2net.dk
>
> For de eventuelt interesserede kan stjernekortet umiddelbart overføres til
> Aladin-programmet (udgivet af Centre de Données astronomiques de
> Strasbourg)
>
> Dette astronomi-program kan downloades fra ...
> http://aladin.u-strasbg.fr/java/nph-aladin.pl?frame=downloading
> All platforms:
> http://aladin.u-strasbg.fr/java/Aladin_Web_Installers/install.htm#top


Ved selvsyn:

Opstart Aladin og load gif-filen, der blev downloaded fra ...
http://www.luen.dk/afterglow_light_and_the_lion_gen3,15b.gif


Foretag herefter en astronomisk kalibrering:

Dette foretages ved at klikke på ikonen ...

'Tools...'
(ny valgmulighed fremkommer)

'Image astrometrical (re)calibration'

by parameters:

... (spring denne over) ...

by WCS header:

(Kopier direkte følgende text)

NAXIS1 = 1224
NAXIS2 = 3000
CRPIX1 = 612.5
CRPIX2 = 1524.5
EQUINOX = 2000.0
CRVAL1 = 192.855
CRVAL2 = 27.13
CTYPE1 = 'RA---ARC'
CTYPE2 = 'DEC--ARC'
RADECSYS = FK5
CD1_1 = -0.09833198540433029
CD1_2 = 5.148697767562586E-4
CD2_1 = 5.148697767562586E-4
CD2_2 = 0.09833198540433029

(use WCS header; det er den mest præcise)


Benyt herefter kort 3 (den med løvebilledet, ud af de 4) og opmål
distancerne ved selvsyn.

NB! Den astronomiske kallibrering ovenfor er foretaget manuelt og er IKKE
helt nøjagtig, sorry ... :-(

(Foretag evt. en mere nøjagtig selv.)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 7729 news:g6p1nq$19ml$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/5b001b21207d4ab4?
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 7730


Jesus-loves-you

unread,
Jul 30, 2008, 8:24:02 AM7/30/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
7725 news:g6ljvg$to$1...@newsbin.cybercity.dk

> > > Ultra kort resumé:


> > >
> > > Der er blevet fundet et stjernekort i Bibelen. Dets opmåling er
> > > foretaget udfra galaksen (Mælkevejen), og i kraft af den kendsgerning,
> > > at man dengang (for henved 2000-3000 år siden) IKKE havde kendskab til
> > > disse forhold, kan oplysningerne kun stamme ét sted fra: En
> > > *udenjordisk* civilisation (ET).
> >
> > Se evt. stjernekortene:
> >
> > 7629 news:g4gfcl$31fh$1...@newsbin.cybercity.dk
> > >
> > > http://www.luen.dk/noa_600_system_definition.gif
> > > http://www.luen.dk/the_motherstar_hip57300_of_et.gif
> >
> > +
> >
> > http://www.luen.dk/afterglow_light_and_the_lion_gen3,15b.gif
>
>
> Download still *missing*. Æv ... :-(
>
> Må der ikke være et komma i fil-navnet, or what ?

Billed-filen on-line now ... :-)

>

Målt (vha. Aladin) er afstanden på ...

-


Ved selvsyn:

'Tools...'
(ny valgmulighed fremkommer)

'Image astrometrical (re)calibration'

by parameters:

by WCS header:

(Kopier direkte følgende text)


[ ... file 7725 fortsat ... ]

> Det skønnes, at afstanden på ½ enhed bliver mere præcis, hvis man anvender
> HIP 57300's galaktiske longitude på 207,36° (fremfor i 206,82°), men vi
> taler her om småting!
>
>
> Men jeg kan desværre ikke finde ud af at udregne tallet helt nøjagtigt
> (endnu) ... :-(
>
> Det er jo langtfra alle, der er udstyret fra naturens hånd med en
> matematisk geometrisk begavelse, so ... please wait (for a while) ... :-)


Værdien beregnet på baggrund af data'erne:

Udfra ...

Fælles-Orienteringspunktet:

G.lon 246,41917°
G. lat +56,45303°

samt fuglelinien mellem NGP og ...

... (1) ... HIP 57300 G.lon 207,36666° (The Motherstar of ET)
... (2) ... HIP 47908 G.lon 206,81692° (Løvens Øje)

... (1) ... blev skæringspunktet = G.lat 62,75535°, distance = 20,37535°
... (2) ... blev skæringspunktet = G.lat 62,93824°, distance = 20,62624°

Begge altså en anelse under værdien 41,8 (20,9) eller 42 (21).


Det ideelle skæringspunkt med distancen 20,9° eller 21°(svarende til ½
enhed) er ...

(Puha ... det bliver jo et regnestykke med endnu flere ubekendte faktorer!)

Sorry. System halted ... :-(


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 7733 news:g6pbdu$1d9t$1...@newsbin.cybercity.dk
7732 news:g6pa1h$1cpd$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/5b001b21207d4ab4?
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 7734


Jesus-loves-you

unread,
Jul 31, 2008, 5:32:14 AM7/31/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
7724 news:g6kk71$2m0o$1...@newsbin.cybercity.dk

[ ... ]


> > > > > I forhold til den kosmiske baggrundsstråling (og resten af
> > > > > universet) bevæger vi os på en akse som går mellem
> > > > > stjernebillederne vandmanden og løven - se:
> > > > >
> > > > > http://aether.lbl.gov/www/projects/u2/
> > > [ ... ]
> > > > Galactic
> > > > longitude 246,43912°
> > > > latitude +56,45303°
[ ... ]

> Der "leges" kort sagt med ordene (i Bibelen), hvor legen går ud på at
> gætte (gennem associationer), hvad afsenderen mon tænker på, apropos
> "kattekillingers" VILDE jagt ... :-)


Interrupt RETURN from ...

Newsgroups: News:dk.videnskab.historie
Sent: Wednesday, July 30, 2008, CET 09:21, GMT 07:21
Subject: Astrologi - ang. stjernebillederne Løven og Slangen
7731 news:g6p4qh$1api$1...@newsbin.cybercity.dk
7735 news:g6pnp5$1hth$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> > > Hvor langt tilbage i historien kan vi spore *udformningen* af
> > > stjernebillederne Løven og Slangen ?
[ ... ]
> > > Og hvor nøjagtig er disse optegnelser specielt mht. Slangens hoved og
> > > Løvens hoved samt Løvens fødder ?


hypotese-forslag:
Israels 12 sønner = dyrekredsen

(dog tælles der *baglæns*.)

(Mærkeligt i grunden, at Løven og Vandmanden mht. Fælles-orienteringspunktet
"tilfældigvis" overlapper Dyrekredsen, som jo er blevet til på baggrund af
noget helt *lokalt* ang. den måde, hvorpå Jorden roterer omkring Solen.
Denne kunne for så vidt have været helt anderledes, og
Fælles-orienteringspunktet således IKKE ramt ind i den.)

Found Your internal markpointer at position number 7 (Dan), Genesis 49,16
= 7stjernen, the 7-star, M45, plejaderne.

Reason:

I den danske autoriserede oversættelse fra 1931 står der:

Dan dømmer* ...
(1.Mos. 49,16)

* på hebr. ordspil med navnet Dan


Om 7-stjernen skriver journalist Henri Nissen i den kristne Ugeavis
www.Udfordringen.dk nr. 19 den 12. maj 2005, side 14:

=== citat start ===

Tyren er tegn for dommen

[ ... ]

Kan du binde syvstjernens bånd ?

[ ... ]

I Tyrens nakke er der en anden stjernehob som kaldes Plejaderne
(Syvstjernen).

Ordet betyder "forsamlingen af dommere" eller "herskere". Og der er
ledende astronomer, som mener, der er universets centrum.

Det er måske underforstået, da Job spørges af Gud: "Kan du binde
Syvstjernens bånd ?" (Jobs bog 38,31).

=== citat slut ====


Position number 4 (Juda, 1.Mos. 49,8-12) ...
feet, v10 (= fællesorienteringspunktet)

King James

Juda is a LION ...
...
... a lawgiver from BETWEEN his feet

(Genesis 49,9.10b)

Ret *afslørende* i grunden mht. fælles-orienteringspunktet i den kosmiske
baggrundsstråling ... :-)

Herskerstaven fra hans fødder (Juda)

Compare with

Revelation, Åb.11,1-2 (Målestokken)

...

(Sorry. Time out. I will be back, soon.)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 7736 news:g6r5nj$239e$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/5b001b21207d4ab4?
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 7737


Jesus-loves-you

unread,
Aug 5, 2008, 9:25:09 PM8/5/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
7737 news:g6s0r1$2cp0$1...@newsbin.cybercity.dk

[ ... ]
> > > > > > I forhold til den kosmiske baggrundsstråling (og resten af
> > > > > > universet) bevæger vi os på en akse som går mellem
> > > > > > stjernebillederne vandmanden og løven - se:
> > > > > >
> > > > > > http://aether.lbl.gov/www/projects/u2/
> > > > [ ... ]
> > > > > Galactic
> > > > > longitude 246,43912°
> > > > > latitude +56,45303°
[ ... ]

> hypotese-forslag:
> Israels 12 sønner = dyrekredsen


Interrupt from ...

Newsgroups: News:dk.videnskab
Sent: Monday, August 04, 2008, CET 13:47, GMT 11:47
Subject: Astronomi - Den Store Tiltrækker, mystisk massekoncentration ???
7741 news:g76q7q$gul$1...@newsbin.cybercity.dk
7743 news:g796ep$1ohq$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> > ... Mælkevejen og dens naboer falder imod Virgohoben med knap 400
> > km/sek.
[ ... ]
> > Det nærmeste univers
> >
> > ... Hele Virgo-superhoben bevæger sig fx. i retning af en mystisk
> > massekoncentration, kaldt den Store Tiltrækker, med 600 km/sek. ...
> >
> > Stor Tiltrækning
> > Dette udsnit af himlen i Kentauren er et kik i retning af den "Store
> > Tiltrækker", formentlig en enorm superhob centreret på Norma-hoben, men
> > skjult af den sydlige Mælkevej.
> >
> > === citat slut ====
> >
> >
> > Centrum i stjernebilledet Norma (Vinkelmålet) er ca:
> >
> > J2000
> > Eq RA 16h 03m
> > Dec -52d 43m
> >
> > Galactic
> > longitude 330°
> > latitude 0°
> >
> > og centrum i stjernebilledet Centaurus (Kentauren) er ca:
> >
> > J2000
> > Eq RA 13h
> > Dec -52d 41m
> >
> > Galactic
> > longitude 304°
> > latitude +18,8°


... akse som går mellem stjernebillederne vandmanden og løven ...

Løven + ½ omdrejning (+180°) = Vandmanden
Jomfruen + ½ omdrejning (+180°) = Fisken

Compare with ...

Sent: Thursday, May 29, 2008, CET 11:38, GMT 09:38
Subject: Beviset på Guds eksistens (Fe-26 påske-markøren) ?
7516 news:483e798d$0$90274$1472...@news.sunsite.dk
>
> (Påskens indstiftelse, 2. Mosebog (Exodus) kap 12)
>
> ... Denne måned skal ... være den 1'te af årets måneder ... , v2
> ... På den 10'ende dag i denne måned ... tag et lam ... , v3
> ... den 14'ende dag i denne måned ... slagt det ... , v6
> ... Det er påske ... , v11
>
> Ex. (2.Mos.) 12,2.3.6.11
[ ... ]
> Compare with ...
>
> 6981 news:D0VIi.41$1x3...@news.get2net.dk
> >
> > Så skal du ... den tiende dag i den
> > syvende måned; på forsoningsdagen ...
> >
> > Og I skal hellige det halvtredsinds-
> > tyvende år. ...
> >
> > (3. Mos. 25,8-10)
> >
> > Denne markør tilkendegiver en *tidsmåling* (10'ende dage i 7'ende
> > måned):


Hmm ...

(Også her en ½ omdrejning) ...


> > Stor Tiltrækning
> > Dette udsnit af himlen i Kentauren er et kik i retning af den "Store
> > Tiltrækker", formentlig en enorm superhob centreret på Norma-hoben, men
> > skjult af den sydlige Mælkevej.
> >
> > === citat slut ====
> >
> >
> > Centrum i stjernebilledet Norma (Vinkelmålet) er ca:
> >
> > J2000
> > Eq RA 16h 03m
> > Dec -52d 43m
> >
> > Galactic
> > longitude 330°

330 * 600°/360° = 550 Noa-enheder

550 - 600 (én omdrejning) = -50

Compare with ...

Subject: Platin-193 indiciet
7594 news:g45o46$23q2$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> Subject: Jubelåret (78-Pt-193, ½life = 50 y) -

???


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 7750 news:g7aq25$2coh$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/5b001b21207d4ab4?
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 7751


Jesus-loves-you

unread,
Aug 5, 2008, 10:13:00 PM8/5/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
7751 news:g7auhq$2eh4$1...@newsbin.cybercity.dk

[ ... ]


> > > Centrum i stjernebilledet Norma (Vinkelmålet) er ca:
> > >
> > > J2000
> > > Eq RA 16h 03m
> > > Dec -52d 43m
> > >
> > > Galactic
> > > longitude 330°
> > > latitude 0°
> > >
> > > og centrum i stjernebilledet Centaurus (Kentauren) er ca:
> > >
> > > J2000
> > > Eq RA 13h
> > > Dec -52d 41m
> > >
> > > Galactic
> > > longitude 304°
> > > latitude +18,8°

[ ... ]


> 330 * 600°/360° = 550 Noa-enheder
>
> 550 - 600 (én omdrejning) = -50
>
> Compare with ...
>
> Subject: Platin-193 indiciet
> 7594 news:g45o46$23q2$1...@newsbin.cybercity.dk
> >
> > Subject: Jubelåret (78-Pt-193, ½life = 50 y) -
>
> ???


330 * 600°/360° = 550 Noa-enheder

300 * 600°/360° = 500 Noa-enheder

Compare with ...

5603 news:ZbYig.98$Cj6...@news.get2net.dk
>
> (Stamtavlen)
>
> === citat start ===
>
> _______1____2____3____4____5____6____7____8____9___10___11_
>
> _______A____S___ E____K___M____ J____E__ _M___ L___ N____S
> _______d____ e____n____e____a_____e____n____e____e____o____e
> _______a_____t____o____n____h_____r____o____t____m____a____m
> _______m_________ s____a____a____ e____k____u____e__________
> __________________j____ n____l____ d_________s____ k _________
> ___________________________ a______________ a_______________
> ____________________________l______________ l _______________
> ____________________________' ______________e_______________
> ___________________________ e______________m_______________
> ____________________________l ______________________________
> 0000_0000____-____ -____-____ -____-____ -____-____ -____-____ -
> 0130_0130_0000____ -____-____ -____-____ -____-____ -____-____ -
> 0235____-_0105_0000____-____ -____-____ -____-____ -____-____ -
> 0325____-____-_0090_0000____ -____-____ -____-____ -____-____ -
> 0395____-____-____ -_0070_0000____-____ -____-____ -____-____ -
> 0460____-____-____ -____-_0065_0000____ -____-____ -____-____ -
> 0622____-____-____ -____-____ -_0162_0000____-____ -____-____ -
> 0687____-____-____ -____-____ -____-_0065_0000____ -____-____ -
> 0874____-____-____ -____-____ -____-____ -_0187_0000____-____ -
> 0930_0930____-____ -____-____ -____-____ -____-____ -____-____ -
> 0987____ -____-____ -____-____ -____-_0365____-____ -____-____ -
> 1042____-_0912____ -____-____ -____-____ -____-____ -____-____ -
> 1056____-____-____ -____ -____-____ -____ -____-_0182_0000____ -
> 1140____-____-_0905____ -____ -____-____ -____-____ -____-____ -
> 1235____-____-____ -_0910____ -____-____ -____-____ -____-____ -
> 1290____-____-____ -____ -_0895____-____ -____-____ -____-____ -
> 1422____-____-____ -____ -____-_0962____ -____-____ -____-____ -
> 1556____-____-____ -____ -____-____ -____ -____-____-_0500_0000
> 1651____-____-____ -____ -____-____ -____-____ -_0777____-____ -
> 1656____-____-____ -____ -____-____ -____-_0969____ -____-____ -


Hypotese-forslag:

Syndfloden = Galaksens centrum (galactic longitude 0°), år 1656 (2348 f.Kr.)

År 1656 = G.lon 600° (Noa-enheder), 2348 f.Kr.
År 1556 = G.lon 500° (Noa-enheder), 2448 f.Kr.
...
År 1056 = G.lon 600° (Noa-enheder), 2948 f.Kr.
År 456 = G.lon 600° (Noa-enheder), 3548 f.Kr.

Enok bliver bortrykket (apropos einem UFO) år 987. Dette svarer til ...

... 987-456 = 531° (Noa-enheder) or ... (* 360°/600°) ...

Galactic longitude 318,6° (360° systemet), år 3017 f.Kr.

Compare with ...

5812 news:MLVYg.104$L5...@news.get2net.dk
>
> Hmm ... this reminds me about something!
>
> Memory on:
> 5198 news:GB4Qf.8467$Cl2.1...@news000.worldonline.dk
> >
> > REM NA$ = Name
> > REM Afs# = Distance from us in lightyears (distance in pc is better)
> > REM pc# = Distance from us in parsec (1 pc = 1 AstUnit * 206.265 unit)
> > REM Lon# = Galactic longitude (degrees)
> > REM Lat# = Galactic latitude (degrees)
> [ ... ]
> > NA$ = "1429-6240, Alpha Centauri A"
> > Afs# =04.36#
> > pc# =1.338#
> > Lon# =315.74204#
> > Lat# =-0.68124#

and ...


5882 news:Ef23h.66$C%3...@news.get2net.dk
>
> Subject: Egenbevægelse (Alfa Centauri) -
[ ... ]
> > Number 1 from Sun:
> >
> > [ ... ]
> > > ... Alpha Centauri A"
> [ ... ]
> > (1223)
> > -3357,25 år:
> > Formel 1:
> > Galactic
> > Longitude 318,60636°
> > Latitude -2,64285°


Objektet, stjernesolen Alfa Cen i stjernebilledet Kentauren, udskiller sig
fra alle andre himmelobjekter, ved at være ... Number 1 from Sun !!!

Pletskud (intelligens behind the signal inside the Bible) ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 7751 news:g7auhq$2eh4$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/5b001b21207d4ab4?
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 7752


Jesus-loves-you

unread,
Aug 5, 2008, 11:29:09 PM8/5/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
7752 news:g7b1bh$2fe3$1...@newsbin.cybercity.dk

[ ... ]


Hmm ...

Denne synkronisering medfører så, at Skabelsen i Edens Have er lidt skævt
... og hvorfor nu det ?

Let's find out:

År -144 = G.lon 600° (Noa-enheder), 4148 f.Kr.
or/and ...
År 0 = G.lon 144° (Noa-enheder), 4004 f.Kr.

Compare with ...

Sent: Tuesday, July 15, 2008, CET 14:42, GMT 12:42
Subject: Chandrasekhars_grænsemasse_på_1,44_solmasser indiciet -
Was: The main-program (message from ET, Aliens)
7660 news:487c9b54$0$90266$1472...@news.sunsite.dk
7663A news:g5ja7q$27nh$1...@newsbin.cybercity.dk
7663B news:g5jc33$289v$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> ... (Supernova-indiciet) ...


Og - logisk set - kan Adam og Eva jo slet ikke blive skabt uden en
*forudgående* produktion af grundstofferne (via Supernova-eksplosioner),
hvorfor Chandrasekhars grænsemasse SELVFØLGELIG bliver relevant at komme ind
på igen, navnlig *in the beginning* ... :-)

Interrupt from ...

6500 news:BFL0i.70$925...@news.get2net.dk
6468 news:V%z%h.12$Ng...@news.get2net.dk
>
> Nå, men disse knækkede stumper hist og her; dem kan vi tilsammen kalde
> puslespilsbrikker, fordi stumperne jo er meget fragtmenterede.
>
> Mine indlæg i tråden har således hidentil bestået i at ...
>
> 1.
> Opdage disse puslespilsbrikker.
>
> Her har andre mennesker så har mulighed for at bedømme "kvaliteten" af den
> enkelte brik, og dette skulle så gerne munde ud i en art evaluering, som
> enten kan af- eller bekræfte brikkens *ægthed*.
>
>
> 2.
> Positions-angivelse
>
> Angive (om muligt) puslespilsbrikkers placering.
>
> Et *fiktivt* eksempel (ang. problemstillingen):
> En kjole kan fx. være blå, men det kan havet og himlen jo også være.
>
> Her har folk ligeledes mulighed for at ... (bla, bla, bla) ... med henblik
> på at *samle* puslespillet ... :-)
>
>
> 3.
> Budskabet
>
> Opdage (om muligt) hvad puslespilsbrikkerne tilsammen forestiller.


Der begynder nu at tegne sig et interessant mønster; idet
"puslespilsbrikkerne" minsandten begynder at hænge sammen på en *unik* måde
(så man kan se forskel på hav, himmel og kjole) ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 7752 news:g7b1bh$2fe3$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/5b001b21207d4ab4?
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 7753


Bo Warming

unread,
Aug 8, 2008, 9:43:09 PM8/8/08
to
"Jesus-loves-you" <John...@1.John4.8.Heaven> skrev i en meddelelse
news:g7auhq$2eh4$1...@newsbin.cybercity.dk...

>> > > > > > I forhold til den kosmiske baggrundsstråling (og resten af
>> > > > > > universet) bevæger vi os på en akse som går mellem
>> > > > > > stjernebillederne vandmanden og løven - se:

Intet tyder på at vort liv påvirkes af himmellegemers position

Det kan ikke udelukkes men resultater af astrologi mangler TOTALT

Jesus-loves-you

unread,
Aug 9, 2008, 11:46:26 AM8/9/08
to
"Bo Warming" skrev
news:PC6nk.15031$3k3....@fe15.usenetserver.com

[ ... file 7751 ... ]

> >> > > > > > I forhold til den kosmiske baggrundsstråling (og resten af
> >> > > > > > universet) bevæger vi os på en akse som går mellem
> >> > > > > > stjernebillederne vandmanden og løven - se:
>
> Intet tyder på at vort liv påvirkes af himmellegemers position
>
> Det kan ikke udelukkes men resultater af astrologi mangler TOTALT

Fuldstændig enig.

Hvordan kan det være, at en mand som dig, der har læst på universitetet, kan
få det indtryk af mine indlæg, som om du ikke er i stand til at læse ?


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 7759 news:g7k4if$2rtj$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/5b001b21207d4ab4?
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 7760


Jesus-loves-you

unread,
Oct 2, 2008, 9:05:47 AM10/2/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
7751 news:g7auhq$2eh4$1...@newsbin.cybercity.dk...
>
> ... > I forhold til den kosmiske baggrundsstr�ling (og resten af
> ... > universet) bev�ger vi os p� en akse som g�r mellem
> ... > stjernebillederne vandmanden og l�ven - se:
> ... >
> ... > http://aether.lbl.gov/www/projects/u2/
> ... > [ ... ]
> ... > Galactic
> ... > longitude 246,43912�
> ... > latitude +56,45303�
> [ ... ]
> > hypotese-forslag:
> > Israels 12 s�nner = dyrekredsen
[ ... ]
> > > ... M�lkevejen og dens naboer falder imod Virgohoben med knap 400
> > > km/sek.
> [ ... ]
> > > Det n�rmeste univers
> > >
> > > ... Hele Virgo-superhoben bev�ger sig fx. i retning af en mystisk
> > > massekoncentration, kaldt den Store Tiltr�kker, med 600 km/sek. ...
[ ... ]
> ... akse som g�r mellem stjernebillederne vandmanden og l�ven ...
>
> L�ven + � omdrejning (+180�) = Vandmanden

> Jomfruen + � omdrejning (+180�) = Fisken
>
> Compare with ...
>
> Sent: Thursday, May 29, 2008, CET 11:38, GMT 09:38
> Subject: Beviset p� Guds eksistens (Fe-26 p�ske-mark�ren) ?
> 7516 news:483e798d$0$90274$1472...@news.sunsite.dk
> >
> > (P�skens indstiftelse, 2. Mosebog (Exodus) kap 12)
> >
> > ... Denne m�ned skal ... v�re den 1'te af �rets m�neder ... , v2
> > ... P� den 10'ende dag i denne m�ned ... tag et lam ... , v3
> > ... den 14'ende dag i denne m�ned ... slagt det ... , v6
> > ... Det er p�ske ... , v11

> >
> > Ex. (2.Mos.) 12,2.3.6.11
> [ ... ]
> > Compare with ...
> >
> > 6981 news:D0VIi.41$1x3...@news.get2net.dk
> > >
> > > S� skal du ... den tiende dag i den
> > > syvende m�ned; p� forsoningsdagen ...

> > >
> > > Og I skal hellige det halvtredsinds-
> > > tyvende �r. ...
> > >
> > > (3. Mos. 25,8-10)
> > >
> > > Denne mark�r tilkendegiver en *tidsm�ling* (10'ende dage i 7'ende
> > > m�ned):
>
>
> Hmm ...
>
> (Ogs� her en � omdrejning) ...


Apropos �-life (isotopers halveringstid).

�h ...

Indiciet p� at man allerede dengang, da Bibelen blev skrevet for 2-3000 �r
siden, havde kendskab til isotopet 78-Pt-193 (med �life p� 50 �r), skyldes
datoplaceringen (dag nr. 193 i �ret, astronomisk set) af jubel�ret, som
*kun* blev fejret hver 50'ende �r.

Et praktisk sp�rgsm�l melder sig, p� baggrund af ...

> > ... Denne m�ned skal ... v�re den 1'te af �rets m�neder ... , v2
> > ... P� den 10'ende dag i denne m�ned ... tag et lam ... , v3
> > ... den 14'ende dag i denne m�ned ... slagt det ... , v6
> > ... Det er p�ske ... , v11
> >
> > Ex. (2.Mos.) 12,2.3.6.11

Kunne P�sken (som jo repr�senterer det allermest *centrale* i b�de J�dedom
og Kristendom), alts� datoen den 14'ende (i �rets 1'ts m�ned) p� tilsvarende
vis d�kke over et eller flere isotoper ?

Input isotop-tabel:

(NB! *Samtlige* isotoper medtaget i atommasseintervallet)

Isotop__________Atommasse_______�-life
004-Be-014_____14,042892920_____4,35 MS
005-B_-014_____14,025404009_____13,8 MS
006-C_-014_____14,00324198870___5730 Year
007-N_-014_____14,00307400478___Stable .......................... Focus
008-O_-014_____14,008596250_____70,606 S
009-F_-014 _____14,035060________Unknown


B�de isotopet kulstof-14 (C-14) og Nitrogen-14 (N-14) er stabile nok til at
findes i atmosf�ren. De andre har en s� kort halveringstid, at de er v�k p�
under et kvarter; alts� 15 minutter.

C-14 benyttes til *datering* af os mennesker af biologiske genstande s�som
tr�, dyrehud, papyrus med mere, idet henfaldet afsl�rer, hvorn�r en genstand
blev dannet af planter udfra C-14 atomerne i atmosf�ren. D�dehavsrullerne er
bl.a. blevet dateret herigennem.

Men ogs� C-14 forandres over en l�ngere periode og er helt v�k efter ca.
60.000 �r.

Tilbage st�r derfor *kun* isotopet N-14, og d�t vi s� skal bem�rke nu er, at
i Jordens atmosf�re udg�r Nitrogen ca. 78% (best�ende af N-14 og N-15 som
gasarten kv�lstof N2).

(Og medens vi nu taler om tallet 78)

Compare with ...

isotopet 78-Pt-193 (med �life p� 50 �r)


Dette bestyrker 78-Platin-193_indiciet yderligere ... :-)


Dern�st:

Det sjove er nu, at i mods�tning til de andre n�vnte isotoper
*karakteriseres* Nitrogen-14 ved at indeholde lige mange neutroner og
protoner, 7 af hver, apropos 7-stjernemark�ren ...

5797 news:F6xYg.88$Bq1...@news.get2net.dk
>
> Input kort nr. 2
>
> Searchstring 277 (127 + 150 = 277)
>
> Found 7-stjernen (the Pleiades, M45)
>
> Aha ... s� det var *derfor*, at 7-tallet er blevet valgt i mark�r 7-0-7.
>
> M45's position er ...
>
> Galactic longitude 166,6666�
> Noa-Galactic longitude 277,7776...�
[ ... ]
> > Herefter *gentages* HELE koden ...
> [ ... ]
> > (Fragment 7-0-7 found again, 3 times)


Ogs� dette bestyrker 78-Platin-193_indiciet yderligere ... :-)

Se evt. denne ...
Sent: Friday, September 21, 2007, CET 21:33, GMT 19:33
(Den j�diske Yom Kippur blev vist nok fejret i 2007 fra solnedgang den 21
september)
6981 news:D0VIi.41$1x3...@news.get2net.dk


Yom Kirrup fejres for �vrigt i �r fra solnedgang den 9. oktober (day no 283)


150 dage efter den externe "mark�r" ...
7516 news:483e798d$0$90274$1472...@news.sunsite.dk
>
> > 2008-05-12, day no 133, Easter Monday (2. Pinsedag)

200 dage efter P�ske ...
7516 news:483e798d$0$90274$1472...@news.sunsite.dk
>
> > 2008-03-23, day no 083, Easter Sunday (P�skedag)
> > 2008-05-12, day no 133, Easter Monday (2. Pinsedag)
> >
> > Delta = 50 days


Counter (vil da blive) = 1 year (or what ?)

(Internal external break received at ...
2008-10-02, Thursday, day no 276, CET 12:03:18, delay 0, GMT 10:03:18)


Idet ovenfor st�ende nyhedsindl�g er for�ldet p� nyhedsgrupperne, jump via
informations-filen ...
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4dd821ad2099d41b


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8048 news:gc0q3h$ok9$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4dd821ad2099d41b
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8049


Jesus-loves-you

unread,
Oct 21, 2008, 8:06:27 AM10/21/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
7737 news:g6s0r1$2cp0$1...@newsbin.cybercity.dk

[ ... ]


> > > > > > I forhold til den kosmiske baggrundsstråling (og resten af
> > > > > > universet) bevæger vi os på en akse som går mellem
> > > > > > stjernebillederne vandmanden og løven - se:
> > > > > >
> > > > > > http://aether.lbl.gov/www/projects/u2/
> > > > [ ... ]
> > > > > Galactic
> > > > > longitude 246,43912°
> > > > > latitude +56,45303°
[ ... ]

> hypotese-forslag:
> Israels 12 sønner = dyrekredsen
>
> (dog tælles der *baglæns*.)

[ ... ]


> Found Your internal markpointer at position number 7 (Dan), Genesis 49,16
> = 7stjernen, the 7-star, M45, plejaderne.


(Dette blev ikke begrundet fyldelstgørende nok.)

Tabellerne er følgende:


Version 1.

Den oprindelige version fra Genesis 29,32-30,24; 35,18 er ...

6420 news:qlmVh.31$Vv4...@news.get2net.dk
>
> Jakobs sønner (hos Laban):
>
> (Jakobs 1. kone, Leas børn):
> Gen.29,32___1. Ruben
> Gen.29,33___2. Simeon
> Gen.29,34___3. Levi
> Gen.29,35___4. Juda
> Gen.30,18___9. Issakar
> Gen.30,20__10. Zebulon
> Gen.30,21___a. Dina
>
> (Jakobs 3. kone, Rakels trælkvinde Bilhas børn):
> Gen.30,06___5. Dan
> Gen.30,08___6. Naftali
>
> (Jakobs 4. kone, Leas trælkvinde Zilpas børn):
> Gen.30,11___7. Gad
> Gen.30,13___8. Aser
>
> (Jakobs 2. kone, Rakels børn):
> Gen.30,24__11. Josef
>
> Jakobs flugt fra Laban, Gen.31
>
> Jakobs sønner (efter Laban):
>
> (Jakobs 2. kone, Rakels børn, fortsat):
> Gen.35,18__12. Benjamin


Tidsmæssig set bliver tabellen da:
(altså uden hensyntagen til søn-af-hvem)

Gen.29,32___1. Ruben Jakobs 1. kone, Leas børn
Gen.29,33___2. Simeon Jakobs 1. kone, Leas børn
Gen.29,34___3. Levi Jakobs 1. kone, Leas børn
Gen.29,35___4. Juda Jakobs 1. kone, Leas børn
Gen.30,06___5. Dan Jakobs 3. kone, Rakels trælkvinde Bilhas børn
Gen.30,08___6. Naftali Jakobs 3. kone, Rakels trælkvinde Bilhas børn
Gen.30,11___7. Gad Jakobs 4. kone, Leas trælkvinde Zilpas børn
Gen.30,13___8. Aser Jakobs 4. kone, Leas trælkvinde Zilpas børn
Gen.30,18___9. Issakar Jakobs 1. kone, Leas børn
Gen.30,20__10. Zebulon Jakobs 1. kone, Leas børn
Gen.30,24__11. Josef Jakobs 2. kone, Rakels børn
Gen.35,18__12. Benjamin Jakobs 2. kone, Rakels børn


Men i Genesis 49 ændres rækkefølgen til :

Version 2.

01 Gen.49,03___1. Ruben Jakobs 1. kone, Leas børn
02 Gen.49,05___2. Simeon Jakobs 1. kone, Leas børn
03 Gen.49,05___3. Levi Jakobs 1. kone, Leas børn
04 Gen.49,08___4. Juda Jakobs 1. kone, Leas børn
05 Gen.49,13__10. Zebulon Jakobs 1. kone, Leas børn
06 Gen.49,14___9. Issakar Jakobs 1. kone, Leas børn

07 Gen.49,16___5. Dan Jakobs 3. kone, Rakels trælkvinde Bilhas b

08 Gen.49,19___7. Gad Jakobs 4. kone, Leas trælkvinde Zilpas børn
09 Gen.49,20___8. Aser Jakobs 4. kone, Leas trælkvinde Zilpas børn
10 Gen.49,21___6. Naftali Jakobs 3. kone, Rakels trælkvinde Bilhas b
11 Gen.49,22__11. Josef Jakobs 2. kone, Rakels børn
12 Gen.49,26__12. Benjamin Jakobs 2. kone, Rakels børn


Bemærk hvor pænt "kone"-tælleren går: 4,3,2,1, (ny runde) 4,3 ... osv.

Man kommer uvilkårlig (i hvert fald som amatørastronom) til at tænke på
noget, som drejer rundt med en gentagne periode, apropos Dyrekredsen.

Der er dog lige én enkelt undtagelse i "kone"-tælleren ...
07 Gen.30,06___5. Dan Jakobs 3. kone, Rakels trælkvinde Bilhas b

Denne er blevet flyttet :

fra 1,1,1,1,1,1, (ny runde) 4,4,3,3,2,2
_til 1,1,1,1,1,1, (ny runde) 3 ...

Og hvorfor nu det ?

En tilfældighed ?

Næppe, fordi ... (input memory from) ...

5762 news:2eMVg.42$S_...@news.get2net.dk
>
> 2.
> Navnene på de 12 stammer (Åb. 7,5-8) er IKKE korrekt angivet. Dan-stammen
> mangler og Josef's ene søn Manasse erstatter denne (foruden Josef selv).
> Omregnes 11/12 til en tidsperiode fås et tal mellem 334,8125 (ved
> 365,25 dage) og 330 (ved 360).
> Dette tal minder en hel del om den variable stjerne Mira's
> gennemsnitlige periode fra et maksimum til det næste er på 331,96 døgn.


... Dan-stammen er også her blevet markeret i kraft af, at stammen ligefrem
helt MANGLER !!!

Dét er jo også en måde at sige et-eller-andet på, apropos ...

Subject: SETI-test-program (New Drake-version 1.03),
Dusør 10.000 D.kr. (around 1.800 US $)
http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/ddc8cff4cdaab5e1
6712 news:ipvii.35$FP1...@news.get2net.dk
>
> > This gives us 20 amino-acids with numbers:
> > (in the nature there is more that 200)
> >
> > 129 glycine
[ ... ]
> > 161 tryptophan
> > 162
> > 163 cysteine
> > 164 cysteine
> > 165
> > 166
> > 167 tyrosine
[ ... ]
> > 162, 165 and 166 ?

samt ...

http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/ddc8cff4cdaab5e1
6712 news:ipvii.35$FP1...@news.get2net.dk
>
> 521.12 10100001 133 133
> 521.13 ...
> 521.14 ...
> 521.15 ...
> 521.16 ...
>
> ...
> 522 11111101 191 191, ...


Man skal - om jeg så må sige - (i begge tilfælde) læse *mellem*
linierne ... :-)

Og da Dan-markøren herfra i Åbenbaringsbogen jo netop omhandler på en særlig
måde de såkaldte sidste tider (religiøst set altså dagene lige førend Jesu
genkomst), er der *overensstemmelse* med tabellen fra Genesis 49; idet denne
netop "tilfældigvis" indledes med "koden":

" ... hvad der skal hændes jer,
i de sidste dage:"

(Genesis, 1.Mos. 49,1)

(Yderligere religiøs generel begrundelse for denne udlægning findes udfra
Dan.12)


Mht. at Dan-stammen nu i 2 sammenhænge udskilles fra de andre 11 stammer,
skal vi lige erindre følgende:

8079 news:gcgbke$eo1$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> Vedrørende betydningen af "markør"-gentagelsen:
>
> 7722 news:g6hh4b$1hj6$1...@newsbin.cybercity.dk
> >
> > Bibeloversætter Iver Larsen, Bibelen på Hverdagsdansk svarer:
> [ ... ]
> > .... Det er væsentligt i hebraisk kultur at sige noget to
> > gange for at slå det fast. Deraf kommer deres forkærlighed for
> > parallelismer.


Dan-stammen er altså markeret på en særlig måde, må vi midlertidig
konkludere.

Og hvorfor i grunden nu det ?


Lad os forsøge at sammenflettes tabellen med Dyrekredsen.

Dyrekredsen er følgende

01 Sco, Skorpion
02 Lib, Vægten
03 Vir, Jomfruen
04 Leo, Løven
05 Cnc, Krebsen
06 Gem, Tvillingen
07 Tau, Tyren (herunder 7-stjernen)
08 Ari, Vædderen
09 Psc, Fiskene
10 Aqr, Vandmanden
11 Cap, Stenbukken
12 Sgr, Skytten (Galaksens Centrum)


Hvad kan vi med sikkerhed slå fast ?

Faktisk ikke så meget. Det eneste vi ved med sikkerhed er, at stjernebillede
Løven kan associeres til Levi-stamme, idet ...

Subject: In the beginning ET-indiciet...
7724 news:g6kk71$2m0o$1...@newsbin.cybercity.dk


>
> Vi ser altså, at Fælles-orienteringspunktet knyttes til stjernebilledet
> Løven, ca. udfor Løvens bagben.

Compare with ...

Subject: Dyrekredsen - ...
7737 news:g6s0r1$2cp0$1...@newsbin.cybercity.dk


>
> Position number 4 (Juda, 1.Mos. 49,8-12) ...
> feet, v10 (= fællesorienteringspunktet)
>
> King James
>
> Juda is a LION ...
> ...
> ... a lawgiver from BETWEEN his feet
>
> (Genesis 49,9.10b)


Så vor tabel bliver blot følgende:

___________________ Stjernebillede
01 Gen.49,03___1. Ruben_ ...
02 Gen.49,05___2. Simeon ... (nævnes samtidig under ét) ...
03 Gen.49,05___3. Levi___ ... (nævnes samtidig under ét) ...
04 Gen.49,08___4. Juda__ Løven
05 Gen.49,13__10. Zebulon ...
06 Gen.49,14___9. Issakar_ ...

07 Gen.49,16___5. Dan__ ...

08 Gen.49,19___7. Gad__ ...
09 Gen.49,20___8. Aser__ ...
10 Gen.49,21___6. Naftali__ ...
11 Gen.49,22__11. Josef___ ...
12 Gen.49,26__12. Benjamin ...


Dog er der en lille tilføjelse, vi kan lave, idet ...

7751 news:g7auhq$2eh4$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> ... akse som går mellem stjernebillederne vandmanden og løven ...
>
> Løven + ½ omdrejning (+180°) = Vandmanden


Og tal-symbolsk set er der en lille sammenhæng mellem nummer 4 og (4+6)
nummer 10.

04 Gen.49,08___4. Juda__ Løven
10 Gen.49,21___6. Naftali__ ...

En-eller-anden bedrevidende intelligens har jo MARKERET nummer 10 i tabellen
med et 6-tal !!!

Måske er der en lille fin hentydning i dette til Kulstof-14 indiciet; idet
også her et 6-tal og et 10-tal anvendes i tydningen af koden. Se evt. ...

8079 news:gcgbke$eo1$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> > > Found Your internal copyright-"inscription", Sir (number 10 and 6,

Lidt tankevækkende er det i hvert fald ... :-)

Navnlig også fordi der i selvsamme forbindelse nævnes udfor position 10,
noget med et 'hav' ...

8079 news:gcgbke$eo1$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> ... Hav ... , vers Sl 114,5
[ ... ]
> ... har hjemme ved *havet*
> 1.Mos. 49,13


Og det *eneste* stjernebillede, som indeholder noget-som-helst i umiddelbar
relation til hav er (for mig at se) vandmanden.
Godt nok kan Fisken svømme i havet, men ordet i sig selv indeholder IKKE
H20, hvorimod Vandmanden, som befinder sig i havet *også* i ordet indeholder
H20-komponent (vand).

"Tilstå" må jeg dog lige, at jeg ikke har undersøgt denne side af sagen på
hebraisk. Sorry.


Nå, men (hvorom alting er) ...

Tabellen kommer da til at se således ud:

___________________ Stjernebillede
01 Gen.49,03___1. Ruben_ ...
02 Gen.49,05___2. Simeon ... (nævnes samtidig under ét) ...
03 Gen.49,05___3. Levi___ ... (nævnes samtidig under ét) ...
04 Gen.49,08___4. Juda__ Løven
05 Gen.49,13__10. Zebulon ...
06 Gen.49,14___9. Issakar_ ...

07 Gen.49,16___5. Dan__ ...

08 Gen.49,19___7. Gad__ ...
09 Gen.49,20___8. Aser__ ...
10 Gen.49,21___6. Naftali__ Vandmanden
11 Gen.49,22__11. Josef___ ...
12 Gen.49,26__12. Benjamin ...


Der nu ret fristende at indføje M45, altså 7-stjernen; idet ...


04 Løven
05 Krebsen
06 Tvillingen
07 Tyren (herunder 7-stjernen)

... tabellerne rent ud sagt passer sammen:


___________________ Stjernebillede
01 Gen.49,03___1. Ruben_ ...
02 Gen.49,05___2. Simeon ... (nævnes samtidig under ét) ...
03 Gen.49,05___3. Levi___ ... (nævnes samtidig under ét) ...
04 Gen.49,08___4. Juda__ Løven
05 Gen.49,13__10. Zebulon ...
06 Gen.49,14___9. Issakar_ ...

07 Gen.49,16___5. Dan__ Tyren (herunder 7-stjernen)

08 Gen.49,19___7. Gad__ ...
09 Gen.49,20___8. Aser__ ...
10 Gen.49,21___6. Naftali__ Vandmanden
11 Gen.49,22__11. Josef___ ...
12 Gen.49,26__12. Benjamin ...


... hvorved 7-stjerne (M45) dyrekreds-indiciet opstår ... :-)

Nej! Indicium er der sådan set ikke tale om; idet der jo intet nyt (i dette
indlæg) er fremlagt, som man ikke allerede dengang for 2-3000 år siden
vidste.

Men det kan alt i alt hjælpe os til at forstå puslespilsbrikkerne, og dermed
øge chancerne for, at disse bliver samlet korrekt (Le defragtmenterüng).

Der var bl.a. måske en lille fin hentydning til Kulstof-14 indiciet, oder
was ?

-

Øh ...

Jeg bør også lige nævne, at det forekommer mig en anelse "mistænkeligt",
at ...

02 Gen.49,05___2. Simeon ... (nævnes samtidig under ét) ...
03 Gen.49,05___3. Levi___ ... (nævnes samtidig under ét) ...

Compare with ...

04 Leo, Løven
05 Cnc, Krebsen
06 Gem, Tvillingen

Spørgsmålet melder sig jo:

Er der her tale om en lille fin hentydning til Tvillingerne ?

I så fald gør tælleren den anden vej:

___________________ Stjernebillede
01 Gen.49,03___1. Ruben_ ...
02 Gen.49,05___2. Simeon ... (nævnes samtidig under ét) ... Tvillingen
03 Gen.49,05___3. Levi___ ... (nævnes samtidig under ét) ...
04 Gen.49,08___4. Juda__ Løven

Og dette kommer IKKE til at påvirke Vandmandens position, som var på:
10 Gen.49,21___6. Naftali__ Vandmanden


Der er derfor opstået mistanke om, at der findes mere end blot tabel version
1 og 2!

Men hvad den nye tabel i så fald går ud på, vides endnu ikke ... :-(


[ ... Herefter blev der sagt følgende i fil 7737 ... ]

>
> Reason:
>
> I den danske autoriserede oversættelse fra 1931 står der:
>
> Dan dømmer* ...
> (1.Mos. 49,16)
>
> * på hebr. ordspil med navnet Dan
>
>
> Om 7-stjernen skriver journalist Henri Nissen i den kristne Ugeavis
> www.Udfordringen.dk nr. 19 den 12. maj 2005, side 14:
>
> === citat start ===
>
> Tyren er tegn for dommen
>
> [ ... ]
>
> Kan du binde syvstjernens bånd ?
>
> [ ... ]
>
> I Tyrens nakke er der en anden stjernehob som kaldes Plejaderne
> (Syvstjernen).
>
> Ordet betyder "forsamlingen af dommere" eller "herskere". Og der er
> ledende astronomer, som mener, der er universets centrum.
>
> Det er måske underforstået, da Job spørges af Gud: "Kan du binde
> Syvstjernens bånd ?" (Jobs bog 38,31).
>
> === citat slut ====
>

I bogen 'Himlen set fra jorden - en astronomisk rejse', af Jan Teuber, 2007,
ISBN 978-87-02-05952-6, skriver han på side 74 bl.a. følgende:

=== citat start ===

Pleiaderne

I stjernebilledet Tyren, over og til højre for Orion, ligger en smuk
stjernehob, som har været kendt i lange tider; den omtales bl.a. i Iliaden
og Odyseen af Homer (ca. 800 f.Kr.) og i Bibelen.
Mange kender den som Syvstjernen - eftersom det siges, at man typisk kan
skelne syv stjerner på en klar vinternat - og den er da også opkaldt efter
den græske mytologis syv søstre, Pleiaderne.

=== citat slut ====


Alt i alt bliver 7-stjernen mere og mere *central* i hele forståelsen af
stjernekortets opbygning (inside the Bible), hvorved også denne
puslespilsbrik bestyrker indicierne.


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8115 news:gdi5v9$2bum$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4dd821ad2099d41b
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8116


kk

unread,
Oct 21, 2008, 1:32:13 PM10/21/08
to

"Jesus-loves-you" <John...@1.John4.8.Heaven> skrev i en meddelelse
news:gdkgkm$u0g$1...@newsbin.cybercity.dk...

> "Jesus-loves-you" skrev
> 7737 news:g6s0r1$2cp0$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> [ ... ]

Ind imellem, kan dine skriverier tydes til at omhandle noget interessant.
Derfor: Er det ikke muligt for dig, at udtrykke dig lidt mere tilgængeligt,
og uden alle disse krumspring?
Som du udtrykker dig i øjeblikket, er du lige til et filter, men det tror
jeg er synd.
Det var bare det.
mvh
kk


Jesus-loves-you

unread,
Oct 21, 2008, 9:04:49 PM10/21/08
to
"kk" <k...@nospammail.dk> skrev
news:48fe121c$0$15872$edfa...@dtext01.news.tele.dk

>
> "Jesus-loves-you" <John...@1.John4.8.Heaven> skrev i en meddelelse
> news:gdkgkm$u0g$1...@newsbin.cybercity.dk

[ ... file 8116 ... ]

> > "Jesus-loves-you" skrev
> > 7737 news:g6s0r1$2cp0$1...@newsbin.cybercity.dk
> >
> > [ ... ]
>
> Ind imellem, kan dine skriverier tydes til at omhandle noget interessant.
> Derfor: Er det ikke muligt for dig, at udtrykke dig lidt mere
> tilgængeligt, og uden alle disse krumspring?
> Som du udtrykker dig i øjeblikket, er du lige til et filter, men det tror
> jeg er synd.
> Det var bare det.
> mvh
> kk
>
>

"kk" memories:
1496 news:8aIWb.88937$jf4.5...@news000.worldonline.dk
6376 news:sx2Th.14$413...@news.get2net.dk
6387B news:%FmTh.10$1v...@news.get2net.dk
6392 news:xLuTh.590$WI4...@news.get2net.dk
7500 news:483a89e8$0$90275$1472...@news.sunsite.dk


Hej "kk" ... :-)

Du skrev bl..:


> Derfor: Er det ikke muligt for dig, at udtrykke dig lidt mere
> tilgængeligt, og uden alle disse krumspring?

Øh ...

Den tråd, du her følger op på, er en meget stor og omfattende tråd, som er
henved 2 år gammel.

Derfor kan den virke uoverskuelig, knap så tilgængelig og med en hel masse
krumspring.

Og dét er jo beklageligt.


For at råde bod på dette (problemet er ikke af ny dato), starter jeg som
oftest et indlæg med at *henvise* til et forrige indlæg, ...

Og på den måde kan en eventuel interesseret læser spore kilden ... :-)

(via google, da ældre nyhedsindlæg jo desværre bliver slettet på de fleste
servere. Brug evt. sunsite-serveren, hvor nyhedsindlæg først slettes efter
et år)


Uheldigvis er denne tråd EKSTREM kompleks; idet der er så mange detaljer,
men - alt i alt - er formålet sådan set blot, at kunne fremlægge en (mere
eller mindre god) *dokumentation*, som underbygger hypotesen om, at Bibelen
er "inficeret" ... :-)

Når noget afgørende nyt er blevet fundet, indleder jeg derfor et indlæg (som
hos andre ofte vil fremstå som en selvstændig oprettet tråd pga.
forældelsen) som oftest med ordene:

(Et eksempel)

Sent: Tuesday, October 07, 2008, CET 21:00, GMT 19:00
Subject: Kulstof-14 indiciet -


Was: The main-program (message from ET, Aliens)

8079 news:gcgbke$eo1$1...@newsbin.cybercity.dk

=== citat start (file 8079) ===

"Jesus-loves-you" skrev
5786 news:ub0Yg.8$WB...@news.get2net.dk

Ultra kort resumé:

Der er blevet fundet et stjernekort i Bibelen. Dets opmåling er
foretaget udfra galaksen (Mælkevejen), og i kraft af den kendsgerning,
at man dengang (for henved 2000-3000 år siden) IKKE havde kendskab til
disse forhold, kan oplysningerne kun stamme ét sted fra: En
*udenjordisk* civilisation (ET).

=== citat slut (file 8079) ====


Hermed har nye læsere mulighed for at *orientere* sig om, hvad det i grunden
ér, der tales.

Har man behov for at vide mere, kan man altid kikke på linket (nederst i
alle mine indlæg) til min oprettet informationsfil (med de sidste
nyhedsopdateringer osv.)

Dermed har jeg gjort mit - om jeg så må sige - for at en eventuel vitterlig
interesseret læser har mulighed for at sætte sig ind i stoffet ... :-)


I min 1'ste opfølgning (på den tilsyneladende nyoprettede tråd) plejer jeg
som oftest af gengive det ultra korte resumé, men derefter "drukner" det.

"Kunden" må - om jeg så må sige - *selv* finde ud af, OM man overhovedet
gider bruge mere tid på dette!

En valgmulighed kunne bl.a. være, som du nævner med ordene ...


> Som du udtrykker dig i øjeblikket, er du lige til et filter,

Og det er OK, fordi en vitterlig *seriøs* drøftelse af disse nyheder,
KRÆVER - om jeg så må sige - en arbejdsindsats, akkurat som man i en skole
også har et pensum, eksamen osv.

Vi kan jo ikke forvente, at lille Mads skal ku' bruge en passer i matematik,
hvis han ikke har lært, hvordan sådan en tingest fungerer.

Og på tilsvarende vis ang. dette emne, må man forstå betydningen af fx.
markør-systemet.


Hmm ... (hvorledes kan jeg anskueliggøre det ? - Jo ...)

Tillad mig at komme med et *konkret* eksempel.

Input:

7206 news:xy%Ri.15$cQ4...@news.get2net.dk
>
> Ikke mindst Hr. Claus Christiansen har dernæst været så elskværdig at
> komme med sunde, kritiske indvendinger, herunder sammenligning med
> The-Bible-Code, se evt. bl.a. filerne ...
> 6451 news:vMEZh.42$b%1....@news.get2net.dk
> 6659 news:vB5fi.50$eE6...@news.get2net.dk
> 6717 news:Th1ji.13$Db...@news.get2net.dk
>
> Et problem melder sig imidlertid her; idet hans ellers udemærkede
> bedømmelses-kriterium *samtidig* udelukker the-SETI-test-program (hvorom
> der ingen tvivl er mht., at der står en intelligent designer bag koden);
> hvorfor Claus Christiansens indvending diskvalificeres (i dets nuværende
> udformning).


Og så var det jo - rent ud sagt - regulært *tidsspilde* for mig at snakke
med ham.

Så foretrækker jeg hellere, at manden smider mig i hans kill-filter, fremfor
alle disse ligegyldige snakke-labyrinter som berøver ens kostbare tid:

Der er som sagt blevet fundet afgørende indicier på, at en udenjordisk
civilisation har besøgt vort solsystem, fordi *afslørende* efterladenskaber
("puslespilsbrikker") er blevet fundet i Bibelen.
Hovedetbudskabet deres er (forhåbentlig) forstået, men mange "brikker"
mangler desværre fortsat at blive identificeret, og der er fortsat en hel
masse uafklarede spørgsmål.
Tiden er blevet ret kostbar, desværre (Internal message: 2008-10-15,
cmpe, the Deadline).

Hope You got the point ... :-)

-

Coming up:

8117 news:gdlq7u$1e7c$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> Jeg har i hvert fald muligvis fundet et af dine computer-programmen, eller
> rettere sagt et efterladenskab (syvtalsmønstret de la den russiske
> matematiker, dr. Ivan Panin, inside the Bible)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8117 news:gdlq7u$1e7c$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4dd821ad2099d41b
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8118


Jesus-loves-you

unread,
Oct 25, 2008, 2:25:39 AM10/25/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
7737 news:g6s0r1$2cp0$1...@newsbin.cybercity.dk

[ ... ]


> > > > > > I forhold til den kosmiske baggrundsstråling (og resten af
> > > > > > universet) bevæger vi os på en akse som går mellem
> > > > > > stjernebillederne vandmanden og løven - se:
> > > > > >
> > > > > > http://aether.lbl.gov/www/projects/u2/
> > > > [ ... ]
> > > > > Galactic
> > > > > longitude 246,43912°
> > > > > latitude +56,45303°
[ ... ]

> hypotese-forslag:
> Israels 12 sønner = dyrekredsen


Interrupt return from ...
8131 news:gdtqc6$2p6q$1...@newsbin.cybercity.dk


>
> > Alt i alt bliver 7-stjernen mere og mere *central* i hele forståelsen af
> > stjernekortets opbygning (inside the Bible), hvorved også denne
> > puslespilsbrik bestyrker indicierne.


Bueafstanden mellem Fællesorienteringspunktet ...

(den retning vi og hele vor lille lokale galaksehob bevæger os i, i forhold
til den kosmiske baggrundsstråling) ...

og 7-stjernen (M45, Pleiaderne) er på ca. 104 buegrader (i 360°-talsystemet)


Dette svarer til i et 600-tal-system til 173,333...


Men det har nu i mellemtiden vist sig, at 600-tal-systemet er en anelse
"krypteret", idet ...

Input memory from ...

8106 news:gd68u2$2kig$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> Tal-gruppe 1:
>
> Tal / 1, ... Jubelåret, 78-Pt-193 indiciet
> Tal / 10, . Kulstof-14 indiciet
> Tal / 100, Chandrasekhars grænsemasse ...
> Tal / 1000 = ... (still not found) ...

+

6611 news:N4wdi.27$Y6...@news.get2net.dk
>
> Forholdet mellem tallene er altså på ...
>
> 60.000.000 denarer / 100 denarer = 600.000 enheder
>
> Input 600.000 memory:
>
> Newsgroups: News:dk.livssyn.kristendom
> Sent: Friday, December 02, 2005 CET 01:39, GMT 00:39
> Subject: Re: Liv-2 hypotesen i relation til åbenbaringsdyret
> 4978 news:8KMjf.1793$Cl2....@news000.worldonline.dk
> >
> > Cassiopeia A
> >
> > 600-hypotese-feedback
> [ ... ]
> > Found:
> > 1
> > Exo (2.Mos) 38:26 "en, Beka, det halve af en Sekel efter hellig Vægt, af
> > enhver, der måtte lade sig mønstre, altså fra Tyveårsalderen og opefter,
> > i alt 603.550 Mand:"
> > 2
> > Num (4.Mos) 1:45 "Og alle, som mønstredes af Israelitterne efter deres
> > Fædrenehuse fra Tyveårsalderen og opefter, alle våbenføre Mænd i
> > Israel,"
> > Num 1:46 "alle, som mønstredes, udgjorde 603.550."
> > 3
> > Num 2:32 "Det var de mønstrede af Israelitterne efter deres Fædrenehuse,
> > alle de mønstrede i Lejrene, Hærafdeling for Hærafdeling, 603.550 Mand."
> [ ... ]
> > Mht. at tallet er angivet med en faktor 1000, er der opstillet en
> > hypotese desangående tidligere ...
> > 3528 news:tL9Cd.79359$Vf.36...@news000.worldonline.dk
> > >
> > > Found:
> > > Gen. 7,6 ... 600
> > > Gen. 7,11 ... 600
> > > Exo. 12,37 ... 600.000
> > > Exo. 14,7 ... 600
> > > Num.11,21 ... 600.000
> > [ ... ]
> > > Muligvis har jeg overset, at Horizontal- og Vertikal-værdierne er
> > > angivet med en tusinddels nøjagtighed.
>
> Det er selve Noa-definitionen (tallet 600) !


I stedet for 600 skal der altså muligvis bruges tallet 603,55.


Og noget kunne faktisk godt tyde på dette, fordi ...

Input memory from ...

8107 news:gd755p$2ula$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> > Tal-gruppe 2:
[ ... ]
> Formlen (i Tal-gruppe 2) er nok snarere:
>
> Tal + (Tal / 150) = output
>
>
> > example 1:
> [ ... ]
> > > Noa-Galactic longitude 277,7776...°
> >
> > Compare with ...
> >
> > ... 276 (sjæle) ...
> > (Act ApG. 27,37)
> >
> > 276 + 1 = ... (M45) ...
> >
>
> 276 + (276 / 150) = 277,84


600 + (600 / 150) = 604

Compare with ...

> > Exo (2.Mos) 38:26 "... 603.550 Mand:"
> > Num (4.Mos) 1:45 " ... 603.550."
> > Num 2:32 " ................ 603.550 Mand."


Og dermed blev 7-stjerne-276 indiciet bestyrket ... :-)

-

Et "fjollet" spørgsmål bliver nu:

Hvor mange buegrader er der mellem Løven og Tyren ?

eller rettere sagt:

Hvor mange buegrader er der mellem Løven og 7-stjernen ?


I dyrekredsen ?

Nej, ikke helt forstået på den måde:

Input memory from ...

8116 news:gdkgkm$u0g$1...@newsbin.cybercity.dk


>
> Version 1.
>
> Den oprindelige version fra Genesis 29,32-30,24; 35,18 er ...

[ ... ]


> Men i Genesis 49 ændres rækkefølgen til :
>
> Version 2.

[ ... ]


> Der nu ret fristende at indføje M45, altså 7-stjernen; idet ...
>
>
> 04 Løven
> 05 Krebsen
> 06 Tvillingen
> 07 Tyren (herunder 7-stjernen)
>
> ... tabellerne rent ud sagt passer sammen:
>
>
> ___________________ Stjernebillede
> 01 Gen.49,03___1. Ruben_ ...
> 02 Gen.49,05___2. Simeon ... (nævnes samtidig under ét) ...
> 03 Gen.49,05___3. Levi___ ... (nævnes samtidig under ét) ...
> 04 Gen.49,08___4. Juda__ Løven
> 05 Gen.49,13__10. Zebulon ...
> 06 Gen.49,14___9. Issakar_ ...
> 07 Gen.49,16___5. Dan__ Tyren (herunder 7-stjernen)
> 08 Gen.49,19___7. Gad__ ...
> 09 Gen.49,20___8. Aser__ ...
> 10 Gen.49,21___6. Naftali__ Vandmanden
> 11 Gen.49,22__11. Josef___ ...
> 12 Gen.49,26__12. Benjamin ...
>
>
> ... hvorved 7-stjerne (M45) dyrekreds-indiciet opstår ... :-)


Compare with ...


Version 3

(Input from Num, 4.Mos. 2,3-33)

Group 1, East
01__74600__04__Gen.49,08___4. Juda__ Leo, Løven
02__54400__06__Gen.49,14___9. Issakar_ Vir, Jomfruen
03__57400__05__Gen.49,13__10. Zebulon Lib, Vægten
=__186400

Group 2, South
04__46500__01__Gen.49,03___1. Ruben_ Sco, Skorpion
05__59300__02__Gen.49,05___2. Simeon Sgr, Skytten (Galaksens Centrum)
06__45650__08__Gen.49,19___7. Gad__ Cap, Stenbukken
=__151450

(Group 1,2 and a ½, ???)
____00000__03__Gen.49,05___3. Levi___ ... (Se Galaksens Centrum, GC) ...
=__0

Group 3, West
07__40500__11__Gen.49,22__11. J.Efrai__ Aqr, Vandmanden
08__32200__11__Gen.49,22__11. J.Manas Psc, Fiskene
09__35400__12__Gen.49,26__12. Benjamin Ari, Vædderen
=__108100

Group 4, North
10__62700__07__Gen.49,16___5. Dan__ Tau, Tyren (herunder 7-stjernen)
11__41500__09__Gen.49,20___8. Aser__ Gem, Tvillingen
12__53400__10__Gen.49,21___6. Naftali__ Cnc, Krebsen
=__157600

Total
=__603550


Bemærk, skønt denne ændring af de 12 stammers rækkefølge i forhold til
stjernebillederne (som man jo ikke kan gå og flytte rundt på), at forholdet
mellem Løven og 7-stjernen forbliver uændret og således fortsat er i
overensstemmelse med de astronomiske kendsgerninger ... :-)

Bemærk for øvrigt også inddelingen på 4 grupper, apropos the ET Starmap, som
også indeholder denne inddeling ... :-)

Samt det *forunderlige*, at Løven (hvor vores Fælles-orienteringspunkt jo
befinder sig), nu er selve STARTEN (som om man vidste dette), apropos ...

Subject: Re: 3-D (Galaxic) "phone"-number -
Was: SETI-test-program (New Drake-version 1.03), Dusør 10.000 D.kr.
(around 1.800 US $)
7201 news:eeHRi.24$gQ6...@news.get2net.dk
>
> Navnlig vor bevægelse i forhold til baggrundsstrålingen, som jo er en
> *fællesnævner* for HELE vor lille lokale galaksehob, er velegnet i 3-D
> "identificeringen" ... :-)


Ret AFSLØRENDE, ikke sandt ?


At Levi-stamme, som blev nævnt som et vedhæng i forbindelse med
Simeon-stamme (i 1.Mosebog 49,5), nu proppes ind i midten af cirklen (og
skal tjene ved Åbenbaringsteltet), men som dog FORTSAT peger mod øst
(apropos forsiden, vers 4.Mos. 2,3) ? -

Nej. Meddelsen er *krypteret*. Levi stamme kan spores til at pege fortsat på
Simeons-stamme, eller rettere sagt det stjernebillede, hvor Galaksens
Centrum befinder sig ... :-)

Også dette er ret AFSLØRENDE, ikke sandt ?

(Menneskeheden havde jo dengang for henved 2-3000 år siden intet kendskab
til, at galaksen overhovedet eksisterede.)

Ergo må informationen komme et andet sted fra, ikke sandt ? ... :-)

-

Et "fjollet" spørgsmål vedbliver at trænge sig på:

Hvor mange buegrader er der mellem Løven og Tyren ?

eller rettere sagt:

Hvor mange buegrader er der mellem Løven og 7-stjernen ?


Vi har jo fået nogle flere DATA-oplysninger nu (from group number 1, 2, 3
and 4) ... :-)

NB! Jeg skal lige for en god ordens skyld gøre opmærksom på, at både M45 og
Det-Kosmiske-Fællesorienteringspunkt begge omtrent ligger i nærheden af
Ecliptic DEC 0°, hvilket gør beregningen en hel del nemmere ... :-)

Øh ...

3 Stammer forblev på deres oprindelige plads fra version 2. Disse var/er:

01__74600__04__Gen.49,08___4. Juda__ Leo, Løven
04__46500__01__Gen.49,03___1. Ruben_ Sco, Skorpion
10__62700__07__Gen.49,16___5. Dan__ Tau, Tyren (herunder 7-stjernen)


Tælleren ændrede sig bare, apropos ...

09__01__74600__04__Gen.49,08___4. Juda__ Leo, Løven
12__04__46500__01__Gen.49,03___1. Ruben_ Sco, Skorpion
00______00000__03__Gen.49,05___3. Levi___ ... (Se Galaksens Centrum, GC)
06__10__62700__07__Gen.49,16___5. Dan__ Tau, Tyren (herunder 7-stjernen)


And then I heard a voice said (my own):

Bueafstanden mellem Fællesorienteringspunktet og 7-stjernen (M45,
Pleiaderne) er på ca. 104 buegrader (i 360°-talsystemet)

09__01__74600__04__Gen.49,08___4. Juda__ Leo, Løven
10__02__54400__06__Gen.49,14___9. Issakar_ Vir, Jomfruen
11__03__57400__05__Gen.49,13__10. Zebulon Lib, Vægten
12__04__46500__01__Gen.49,03___1. Ruben_ Sco, Skorpion

00______00000__03__Gen.49,05___3. Levi___ ... (Se Galaksens Centrum, GC)
01__05__59300__02__Gen.49,05___2. Simeon Sgr, Skytten (Galaksens Centrum)
02__06__45650__08__Gen.49,19___7. Gad__ Cap, Stenbukken
03__07__40500__11__Gen.49,22__11. J.Efrai__ Aqr, Vandmanden
04__08__32200__11__Gen.49,22__11. J.Manas Psc, Fiskene
05__09__35400__12__Gen.49,26__12. Benjamin Ari, Vædderen
06__10__62700__07__Gen.49,16___5. Dan__ Tau, Tyren (herunder 7-stjernen)
07__11__41500__09__Gen.49,20___8. Aser__ Gem, Tvillingen
08__12__53400__10__Gen.49,21___6. Naftali__ Cnc, Krebsen
09__01__74600__04__Gen.49,08___4. Juda__ Leo, Løven
10__02__54400__06__Gen.49,14___9. Issakar_ Vir, Jomfruen
11__03__57400__05__Gen.49,13__10. Zebulon Lib, Vægten
12__04__46500__01__Gen.49,03___1. Ruben_ Sco, Skorpion
00______00000__03__Gen.49,05___3. Levi___ ... (Se Galaksens Centrum, GC)


Øh ..

Er det nu også helt korrekt, dette her, ET ?

Compare with ...

5805 news:8GIYg.25$rV2...@news.get2net.dk
>
> > Kort nr. 1 angiver Galactic longitude 270°-360°
>
> Hvid-markør (Åb. 6,2) sammenholdt med position 127 + (3*150) = 577 (ud af
> 600), betyder ganske enkelt, at retningen næsten gennemskærer Galaksens
> Centrum, hvor der jo er rigtig mange stjerner modsat andre steder (navnlig
> når man ser i den modsatte retning, bort fra Galaksen)
>
> Når der derefter bliver sagt noget karakteristisk om denne hest ...
>
> " ... og han drog ud fra sejr til sejr ... "
> (Åb. 6,2)
>
> ... ja, så betyder det blot i denne specifikke sammenhæng, at der i
> Galaksens Centrum befinder sig et såkaldt *sort-hul* (*black hole*), som
> opsluger ALT hvad der kommer forbi det, inklusiv elektromagnetiske bølger
> (heruder synligt lys).
>
> Radiostøj fra objektet Sagittarius A afslører således muligvis et
> kæmpestort sort hul (supermassive black hole).
>
> Med andre ord: en sejrherre *ingen* kan overvinde!


Med andre ord *starter* de med det tal, som er nærmest Galaksens Centrum,
apropos Levi i forholdet til sin (midlertidige) "tvilling" ...

00______00000__03__Gen.49,05___3. Levi___ ... (Se Galaksens Centrum, GC)
01__05__59300__02__Gen.49,05___2. Simeon Sgr, Skytten (Galaksens Centrum)


Okay. Udlægning må være korrekt, skønner jeg ... :-)

Spørgsmålet lyder derfor:

Hvor mange buegrader er der mellem ...

06__10__62700__07__Gen.49,16___5. Dan__ Tau, Tyren (herunder 7-stjernen)
07__11__41500__09__Gen.49,20___8. Aser__ Gem, Tvillingen
08__12__53400__10__Gen.49,21___6. Naftali__ Cnc, Krebsen
09__01__74600__04__Gen.49,08___4. Juda__ Leo, Løven

?

Hmm ...

62700 / 2 = 31350

+ 41500
+ 53400

+ 74600 / 2 = 37300

= 163550

163550 * 360 / 603550 = 97,55°

Æv!!!

Nå, men vi snyder lidt ... :-)

Det ønskede tal skal nemlig være på 104° / 360° * 603550
= 174359

00000 /1 + 41500 + 53400 + 74600 /1 = 169500
62700 /1 + 41500 + 53400 + 00000 /1 = 157600
62700 /1 + 41500 + 53400 + 74600 /1 = 232200

00000 /2 + 41500 + 53400 + 74600 /2 = 132200
62700 /2 + 41500 + 53400 + 00000 /2 = 126250
62700 /2 + 41500 + 53400 + 74600 /2 = 163550

Æv!!!

Hmm ...

Det ønskede tal skal nemlig være på 104° / 360° * 603550
= 174359

Compare with ...
09__01__74600__04__Gen.49,08___4. Juda__ Leo, Løven

Tallene passer næsten sammen, symbolsk set !!!

Et eller andet "fjols" har jo bare glemt at skrive det første 1-tal ...:-)

Hmm ...

+174359
- 074600
= 99759

(de resterende 241 enheder må anses for at være unøjagtigheder i forbindelse
med min opmåling af positionen for det kosmiske Fællesorienteringspunkt.)


Og de 100.000 kunne man måske tillade sig at beregne udfra en såkaldt
gennemsnitsværdi, bestående af:

603550 / 12 = 50295,833...


Regnestykket bliver da:

09__01__74600__04__Gen.49,08___4. Juda__ Leo, Løven
________50296
________50296
_______175191,666... *360° / 603550 = 104,497°


Hmm ...

Det er jo "lidt" snyd, det her ... :-)

Ved mindre der kan fremskaffes indicier (inside the Bible) på dette!

Have a nice day ... :-)

-

Coming up:

Subject: ET *Copyright*, Gudstallet 111-
Was: Fælles-orienteringspunktet i Baggrundsstrålingen ...


The main-program (message from ET, Aliens)

8124 news:gdpqgl$7e1$1...@newsbin.cybercity.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8131 news:gdtqc6$2p6q$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4dd821ad2099d41b
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8132


Jesus-loves-you

unread,
Oct 29, 2008, 8:12:20 PM10/29/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
8132 news:gdue54$a93$1...@newsbin.cybercity.dk

[ ... ]


> ... > I forhold til den kosmiske baggrundsstråling (og resten af

> ... > universet) bevæger vi os på en akse som går mellem
> ... > stjernebillederne vandmanden og løven - se:


> ... >
> ... > http://aether.lbl.gov/www/projects/u2/
> ... > [ ... ]
> ... > Galactic
> ... > longitude 246,43912°

> ... > latitude +56,45303°


> [ ... ]
> > hypotese-forslag:
> > Israels 12 sønner = dyrekredsen

[ ... ]

Punkt 1

> Bemærk, skønt denne ændring af de 12 stammers rækkefølge i forhold til
> stjernebillederne (som man jo ikke kan gå og flytte rundt på), at
> forholdet mellem Løven og 7-stjernen forbliver uændret og således fortsat
> er i overensstemmelse med de astronomiske kendsgerninger ... :-)
>

Punkt 2

> Bemærk for øvrigt også inddelingen på 4 grupper, apropos the ET Starmap,
> som også indeholder denne inddeling ... :-)
>

Punkt 3

> Samt det *forunderlige*, at Løven (hvor vores Fælles-orienteringspunkt jo
> befinder sig), nu er selve STARTEN (som om man vidste dette), apropos ...
>
> Subject: Re: 3-D (Galaxic) "phone"-number -
> Was: SETI-test-program (New Drake-version 1.03), Dusør 10.000 D.kr.
> (around 1.800 US $)
> 7201 news:eeHRi.24$gQ6...@news.get2net.dk
> >
> > Navnlig vor bevægelse i forhold til baggrundsstrålingen, som jo er en
> > *fællesnævner* for HELE vor lille lokale galaksehob, er velegnet i 3-D
> > "identificeringen" ... :-)
>
>
> Ret AFSLØRENDE, ikke sandt ?
>
>

Punkt 4

> At Levi-stamme, som blev nævnt som et vedhæng i forbindelse med
> Simeon-stamme (i 1.Mosebog 49,5), nu proppes ind i midten af cirklen (og
> skal tjene ved Åbenbaringsteltet), men som dog FORTSAT peger mod øst
> (apropos forsiden, vers 4.Mos. 2,3) ? -
>
> Nej. Meddelsen er *krypteret*. Levi stamme kan spores til at pege fortsat
> på Simeons-stamme, eller rettere sagt det stjernebillede, hvor Galaksens
> Centrum befinder sig ... :-)
>
> Også dette er ret AFSLØRENDE, ikke sandt ?
>
> (Menneskeheden havde jo dengang for henved 2-3000 år siden intet kendskab
> til, at galaksen overhovedet eksisterede.)
>
> Ergo må informationen komme et andet sted fra, ikke sandt ? ... :-)
>
> -
>

Punkt 5

> Et "fjollet" spørgsmål vedbliver at trænge sig på:
>
> Hvor mange buegrader er der mellem Løven og Tyren ?
>
> eller rettere sagt:
>
> Hvor mange buegrader er der mellem Løven og 7-stjernen ?

[ ... ]


> Spørgsmålet lyder derfor:
>
> Hvor mange buegrader er der mellem ...
>

> 06__10__62700__07__Gen.49,16___5. Dan__ Tau, Tyren (herunder 7-st)


> 07__11__41500__09__Gen.49,20___8. Aser__ Gem, Tvillingen
> 08__12__53400__10__Gen.49,21___6. Naftali__ Cnc, Krebsen
> 09__01__74600__04__Gen.49,08___4. Juda__ Leo, Løven

[ ... ]


> Det ønskede tal skal nemlig være på 104° / 360° * 603550
> = 174359
>
> Compare with ...
> 09__01__74600__04__Gen.49,08___4. Juda__ Leo, Løven
>
> Tallene passer næsten sammen, symbolsk set !!!
>
> Et eller andet "fjols" har jo bare glemt at skrive det første 1-tal ...:-)
>
> Hmm ...
>
> +174359
> - 074600
> = 99759
>
> (de resterende 241 enheder må anses for at være unøjagtigheder i
> forbindelse med min opmåling af positionen for det kosmiske
> Fællesorienteringspunkt.)
>
>
> Og de 100.000 kunne man måske tillade sig at beregne udfra en såkaldt
> gennemsnitsværdi, bestående af:
>
> 603550 / 12 = 50295,833...
>
>
> Regnestykket bliver da:
>
> 09__01__74600__04__Gen.49,08___4. Juda__ Leo, Løven
> ________50296
> ________50296
> _______175191,666... *360° / 603550 = 104,497°
>
>
> Hmm ...
>
> Det er jo "lidt" snyd, det her ... :-)
>
> Ved mindre der kan fremskaffes indicier (inside the Bible) på dette!


Punkt 6

I astronomi-bogen ...

8122 news:gdoofn$2o3t$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> Universet
> - Illustreret opslagsværk
> 52,7
> på dansk ved Jan Teuber
> ISBN 87-91296-42-0

... står der (på side 61), at ...

=== citat start ===

Dyrekredsen

Her ses det bånd på himmelkuglen, man kalder dyrekredsen eller zodiaken.
Båndet fylder 9 grader på hver side af ekliptika - Solens cirkulære,
tilsyneladende bane over himlen.

Fordi Jorden kredser om Solen, synes Solen at vandre af sted langs denne
bane, måned for måned.

Ekliptika passerer igennem de 12 stjernetegns-stjernebilleder ...

Ud over Solen foregår Månens og planeternes (på nær Plutos) bevægelse inden
for dyrekredsen.

=== citat slut ====


Retningen for Solens bevægelse:

Jomfruen
Vægten
Skorpionen
osv.

Compare with ...
8132 news:gdue54$a93$1...@newsbin.cybercity.dk


>
> 00______00000__03__Gen.49,05___3. Levi___ ... (Se Galaksens Centrum, GC)

> 01__05__59300__02__Gen.49,05___2. Simeon Sgr, Skytten (GC)


> 02__06__45650__08__Gen.49,19___7. Gad__ Cap, Stenbukken
> 03__07__40500__11__Gen.49,22__11. J.Efrai__ Aqr, Vandmanden
> 04__08__32200__11__Gen.49,22__11. J.Manas Psc, Fiskene
> 05__09__35400__12__Gen.49,26__12. Benjamin Ari, Vædderen

> 06__10__62700__07__Gen.49,16___5. Dan__ Tau, Tyren (herunder 7-st)


> 07__11__41500__09__Gen.49,20___8. Aser__ Gem, Tvillingen
> 08__12__53400__10__Gen.49,21___6. Naftali__ Cnc, Krebsen
> 09__01__74600__04__Gen.49,08___4. Juda__ Leo, Løven
> 10__02__54400__06__Gen.49,14___9. Issakar_ Vir, Jomfruen
> 11__03__57400__05__Gen.49,13__10. Zebulon Lib, Vægten
> 12__04__46500__01__Gen.49,03___1. Ruben_ Sco, Skorpion
> 00______00000__03__Gen.49,05___3. Levi___ ... (Se Galaksens Centrum, GC)


Der er således *overensstemmelse* mellem fakta og version 3, hvilket
*bestyrker* indiciet (ETs ophavsret, the Copyright of ET) ... :-)


-

Coming up:

1.


Subject: ET *Copyright*, Gudstallet 111-
Was: Fælles-orienteringspunktet i Baggrundsstrålingen ...
The main-program (message from ET, Aliens)
8124 news:gdpqgl$7e1$1...@newsbin.cybercity.dk

2.
Når en såkaldt Guddom blander sig (i Skaberværket), oder was ? -
Was: ... (Dyrekredsen, version 3) ...


The main-program (message from ET, Aliens)

8132 news:gdue54$a93$1...@newsbin.cybercity.dk

3.
Tiende (1/10, 36°/360°, 60noa/600noa, Num, 4.Mos. 18,21) -
Was: ... (Dyrekredsen, version 3) ...


The main-program (message from ET, Aliens)

8132 news:gdue54$a93$1...@newsbin.cybercity.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8138 news:ge4rd5$1vp2$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4dd821ad2099d41b
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8139


Jesus-loves-you

unread,
Oct 31, 2008, 7:15:07 AM10/31/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
8132 news:gdue54$a93$1...@newsbin.cybercity.dk

[ ... ]


> ... > I forhold til den kosmiske baggrundsstråling (og resten af

> ... > universet) bevæger vi os på en akse som går mellem
> ... > stjernebillederne vandmanden og løven - se:
> ... >
> ... > http://aether.lbl.gov/www/projects/u2/
> ... > [ ... ]
> ... > Galactic
> ... > longitude 246,43912°

> ... > latitude +56,45303°


> [ ... ]
> > hypotese-forslag:
> > Israels 12 sønner = dyrekredsen

[ ... ]


Vi skal bemærke, at Levi stamme er placeret (under vandringen i ørkenen)
lige før stjernebilledet Vandmanden, på den modsatte side af (i komplimentær
til) Stjernebilledet Løven (Juda stamme).

Årsagen her skal nok findes udfra ... (input memory) ...

7751 news:g7auhq$2eh4$1...@newsbin.cybercity.dk


>
> ... > I forhold til den kosmiske baggrundsstråling (og resten af

> ... > universet) bevæger vi os på en akse som går mellem
> ... > stjernebillederne vandmanden og løven - se:
[ ... ]


> Løven + ½ omdrejning (+180°) = Vandmanden

> Jomfruen + ½ omdrejning (+180°) = Fisken


Måske brøken ½ (omdrejning) stimuleres ved Josefs 2 sønners position ...

> Group 3, West
> 07__40500__11__Gen.49,22__11. J.Efrai__ Aqr, Vandmanden
> 08__32200__11__Gen.49,22__11. J.Manas Psc, Fiskene

Man kunne nemlig godt opfatte dem som *kun* (fortsat) værende blot én stamme
(Josefs stamme), og i så fald kommer Levi stamme da til at indtage en
førsteplads i gruppe 3; altså som symbol på Vandmanden.

Og dermed knyttes Levi stamme til Juda stamme, og dermed stjernebilledet
Løven, hvor vores fællesorienteringspunkt er (den retning vi bevæger os i i
forhold til den kosmiske baggrundsstråling fra Big Bang).


Og historisk set blev Juda stamme også nært knyttet til Levi stamme; idet
Juda stamme fik landområdet omkring Jerusalem, og Levitterne skulle tjene
netop her ved det sidenhen opførte Tempel (til erstatning for
Åbenbaringsteltet).
Riget blev sidenhen delt i to, hvoraf nordriget (som bestod af 10
stammer) blev kaldt 'Israel', mens sydriget omkring Jerusalem blev kaldt
'Judæa'.
Og da Nordriget sidenhen blev udslettet (og folket ført bort i
fangenskab, hvilket var meget "normalt" dengang), var der sådan set kun Juda
stamme tilbage (dog fortsat indeholdende Levi stamme). Heraf sidenhen navnet
'jøde'.


Og da Levi stamme som sagt gør tjeneste ved Åbenbaringsteltet (i midten) og
at denne har sin forside mod *øst*; altså i retning mod Juda, kan vi vist
godt tillade os i første omgang at konkludere midlertidigt, at Levi stamme
på en-eller-anden måde fungerer som en art *målestok*, apropos
guld-markører:

Subject: Stjernebilledet Løven - ...
8122 news:gdoofn$2o3t$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> Bemærk - for øvrigt - sammenfaldet mellem herskerstaven
> (Fælles-orienteringspunktet i baggrundsstrålingen), som ikke mindst af
> kristne bliver identificeret som værende Jesus Kristus, og så beretningen
> om de vise mænd fra Østerland i Mattæus-E. kap 2.
>
> Der står godt nok ikke noget om, at de præcis var 3 mænd, men gaverne, som
> de giver, består af 3 ting (guld, røgelse og myrra, Matt. 2,11).
>
> Både Fælles-orienteringspunktet og HIP 57300 befinder sig i ET-Star-Map 3.
>
> (Map 1 = intervallet fra galaktisk længdegrad 0° til 90°)
> (Map 2 = intervallet fra galaktisk længdegrad 90° til 180°)
> (Map 3 = intervallet fra galaktisk længdegrad 180° til 270°)
> (Map 4 = intervallet fra galaktisk længdegrad 270° til 360°)
>
>
> Om ord-markøren 'guld' er der tidligere blevet sagt bl.a. følgende:
>
> 5824 news:uxNZg.56$Ur1...@news.get2net.dk
> >
> > " ... and with gold bands tied around their chests."
> > " ... og med guldbælter omkring brystet."
> > (Rev. (Åb.) 15,6)
> [ ... ]
> > > 613 ___11___ head 1
> > > 614 ____1___ .....................
> > > 615 __11111_ .....................
> > > 616 _1_111_1 .....................
> > > 617 1__111_1 .....................
> > __________________ crotch ..½
> > > 618 ___111__ ......................
> > > 619 ___1_1__ ......................
> > > 620 ___1_1__ ......................
> > > 621 ___1_1__ ......................
> > > 622 __11_11_ feet .............0
> >
> >
> > But ... You see. The markpointer (the gold bands) does NOT sits on their
> > bodyes at the ½ distance, because they are a *symboles* of our Milky
> > Way, the area around Galactic longitude 0°, and therefore the feets are
> > bigger than the rest ... :-)
>
>
> ... og pudsigt nok gennemløber Ekliptika "tilfældigvis" lige igennem selve
> dette fælles-orienteringspunkt i baggrundsstrålingen samt stjernen Regulus
> (alfa Leo).
>
> Og det givet jo "lidt" stof til eftertanke ... :-)


Vi gør i hvert fald nok klogt i at "holde lidt øje med Levitterne" ... :-)


Tiende

Interessant bliver det derfor, at om Levi stamme står der i Bibelen i
forbindelse med tiende, at ...

Men se, levisønnerne giver Jeg al
tiende i Israel som arvelod til løn
for det arbejde, de udfører ved
åbenbaringsteltet.

(4. Mos. 18,21)

Compare with ...

Al tiende af landet, både af landets sæd og træernes frugt,
tilhører HERREN, det er helliget HERREN.

(3.Mos. 27,30)

samt ...

Du skal give tiende af al din afgrøde,
der vokser på marken, år for år;

og ... på det sted, han (JHVH) udvælger til bolig (dvs. Templet) ...

(5.Mos. 14,22-23a)


Der er som om begreberne *sammenblandes*:

Det ene øjeblik, er det objektet 'Gud', der skal have 10%, og i det næste
øjeblik er det Levi stamme!

Og hvorfor nu det ?


Oprindelig stammer tiende fra Abraham (som dengang hed Abram); altså de 12
stammers forfader. Om ham står der:

... og i det 14'ende år ...

Men Salems konge Melkizedek, Gud
den Allerhøjestes* præst, ...
...
... Og Abram gav ham tiende af alt.

(1.Mos. 14,5.18.20b)

(* på hebr. El eljon)

Ang. markør 14, se ...

8107 news:gd755p$2ula$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> Overgangen mellem hedningenes forgård og selve Templet har som sagt 14
> trin, apropos Salomons Tempel (Psalm 127).
>
> 14-tallet kunne symbolsk fremkomme ved at det er kort nummer 2, der skal
> benyttes (2*7Psalm and/or 2*7star).


Også vi kristne kender til at betale tiende, og ang. Salems konge
Melkizedek, bliver det i Hebræerbrevet udlagt som værende Jesus; idet Han
både er konge og præst, apropos Levi stamme (præsterne) og Juda stamme
(kongerne). Se Hebr. 5,6.10; 6,20; 7,1.10.11.15.17


Salems konge Melkizedek nævnes også i Salmernes Bog:

HERREN (dvs. JHVH) har svoret og angrer det ej:
"Du er præst evindelig på Melkizedeks vis."

(Psalm, Salme 110,4)

(Salme 110 har på dansk 7 vers i alt)

Compare with ...

8124 news:gdpqgl$7e1$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> > Da den interne opmåling (inside the Bible) anvender 600 tal-enheder,
> > kaldet Noa-definitionen (fremfor vores 360° tal-system), skal positionen
> > lige omregnes:
> >
> > Vor bevægelse i forhold til Baggrundsstråling er i retningen ...
> >
> > (NB! Opmålingen ej 100% præcis.)


> >
> > Galactic
> > longitude 246,43912°
> > latitude +56,45303°
> >

> > 600-talsystemet
> > Noa-longitude 410,731867
> > Noa-latitude 94,088383
> >
> > Men da the-ET-stap-maps (inside the Bible) er opdelt i 4 kort (hver på
> > 150 måleenheder), kan længdegraden også defineres som ...
> >
> > Noa-longitude 110,731867 (kort nr. 3 ud af 4)
> > Noa-latitude 94,088383


En-eller-anden havde kendskab til dette fællesorienteringspunkt (altså den
retning vi og hele vor lille lokale galaksehob bevæger os i i forhold til
den kosmiske baggrundsstråling fra Big Bang), for tal-markøren er angivet
korrekt udfor 110,57 (110 + 4/7) !!!

Hva ! - Kan det være sandt ?

Vi kan i hvert fald konstatere, at også ordet 'morgenrødens' nævnes i salmen
i vers 3, og da solen jo altid står op i Øst (om morgenen), da er der en
sammenhæng her med ...

> Group 1, East
> 01__74600__04__Gen.49,08___4. Juda__ Leo, Løven


Vi har altså fået en art *feedback* på vores Fælles-orienteringspunkt, som -
alt i alt - bestyrker indiciet ... :-)

-

Et praktisk spørgsmål melder sig:

*Hvorfor* nævnes i grunden tiende i denne forbindelse ?

Øh ...

En art opmåling måske ?

Måler vi udfra vores Fælles-orienteringspunkt 1/10 omdrejning, svarende til
36° (60noa-enheder), da gennemskæres vores nye Liv-2 kandidat stjernehoben
ca. 500 lysår borte, M44 (også kaldet Krybben) i stjernebilledet Krebsen
(Naftali stammen) !!!

Se evt. ...
Sent: Saturday, October 25, 2008, CET 13:38, GMT 12:38
Subject: New ET-Homestar target perhaps found (M44, NCG 2632) -
Was: The main-program (message from ET, Aliens)
8134 news:gdv400$rl9$1...@newsbin.cybercity.dk
8135 news:gdvabb$10r1$1...@newsbin.cybercity.dk


Den helt nøjagtige bueafstand er på 36,7° og dette svarer til ca.

1 til 9,8

Eller brøken

3600 / 367


Bueafstanden til Virgo A (M87) er på ca. 23,1°
og bueafstanden til HIP 57300 er på ca. 23,7°

Krypteringskoden (i forbindelse med tiende) fra 5.Mos. 26,12 desværre endnu
ikke knækket. Sorry ... :-(


Øh ... Er tampen begyndt at brænde (hunt the thimble) ?

-

Coming up:

1.


Subject: ET *Copyright*, Gudstallet 111-
Was: Fælles-orienteringspunktet i Baggrundsstrålingen ...
The main-program (message from ET, Aliens)
8124 news:gdpqgl$7e1$1...@newsbin.cybercity.dk

2.


Når en såkaldt Guddom blander sig (i Skaberværket), oder was ? -

Was: ... (Dyrekredsen, version 3) ...


The main-program (message from ET, Aliens)

8132 news:gdue54$a93$1...@newsbin.cybercity.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8144 news:geegra$94u$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/4dd821ad2099d41b
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8145


Jesus-loves-you

unread,
Nov 5, 2008, 7:25:52 PM11/5/08