Den historiske Jesus-forskning blomstrer trods dansk skepsis

0 views
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Mar 23, 2009, 8:10:10 AM3/23/09
to
"Kall, Mogens" skrev
2120 <news:47Poc.163764$jf4.8...@news000.worldonline.dk>
>
> > ... historiske Jesus ...

samt ...

"Jesus-loves-you" skrev
7742 <news:g7723g$k2q$1...@newsbin.cybercity.dk>
>
> Det gælder således fx. også mht. den historiske Jesus.
>
> Det øger således fx. troværdigheden, når en kilde ...


Kristeligt Dagblad bringer i dag Mandag den 23. marts 2009, på side 7, en
kronik af Per Bilde, dr. theol og proffessor emeritus:

http://www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/317838:Kronik--Den-historiske-Jesus
-forskning-blomstrer-trods-dansk-skepsis?all=1
=== citat start ===

Den historiske Jesus-forskning blomstrer trods dansk skepsis

[ ... ]

... begge skeptiske over for mulighederne for at rekonstruere den
historiske Jesus.

Hvad er årsagen til denne skepsis?

Den vigtigste årsag er overbevisningen om, at vore hovedkilde, de kanoniske
evangelier, ikke tillader nogen sikker sondring mellem ældre traditioner om
Jesus og senere religiøse tolkninger af det overleverede materiale om Jesus.

[ ... ]

Jeg vil slutte denne præsentation med at formulere en række spørgsmål,
som efter min mening rejser sig i kølvandet af den nye Jesus-forskning:

1)
Hvad mener vi egentlig med udtrykket "den historiske Jesus"?

2)
Hvad gik hans budskab egentlig ud på? Hvad ventede han? Og hvad prædikede
han?

3)
Er det rigtigt, at Jesu projekt var rent jødisk og alene omfattede det
jødiske folk?

4)
Er den historiske Jesus i så fald vigtig for kristendommen?

5)
Anså Jesus sig selv for at være det jødiske folks salvede Messias?

6)
Forudså Jesus sin kommende død og genoprejsning?

7)
Hvordan er forholdet mellem det dennesidige og det hinsidige i Jesu projekt?
Mellem det, som vi normalt kalder "politik", og det, som vi betegner som
"religion"?

8)
Forudsagde Jesus en kommende ødelæggelse af Jerusalems tempel og måske også
af hele byen?

9)
Kan vi tale om kontinuitet mellem Jesu projekt før hans død og hans
tilhængeres projekt efter hans død? For eksempel tanken om, at mennesket
gennem afkald, lidelse og død kan nå "frelsen"?

10)
Finder vi ægte analogier eller paralleller til Jesus?

11)
Hvori består Jesu originalitet? I overensstemmelse mellem ord og handling?

=== citat slut ====


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)
Last OUTPUT: 8618 <news:49c7554e$0$90262$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8619


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages