Tidsforskydninger i relation til Esajas 42,9 (0270)

0 views
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
Dec 19, 2002, 9:21:06 AM12/19/02
to
Dette indlæg er en fortsættelse af fil ...

Re: Advarsel om trojansk hest på Internettet (0248)
0267
dk.livssyn.kristendom
OUTPUT: 2002-12-18, Wednesday, CET 16:53
--------------------------------------------------------------------

Da nu Andreas frivilligt har valgt at blokere mig på Newsgruppen,
kan vi måske få lidt arbejdsro (uden afbrydelser) og koncentrere
os specifikt om Es. 42,9 - Tidsforskydningen (The TIME-Breaks).

For at forstå fænomenet bliver vi nødt til at have noget baggrundsviden
fra fysikens verden:

Det har vist sig, at Tiden-som-begreb ikke er konstant

Dette har man bevist ved at synkronisere 2 atom-ure, som her anvendes
som meget nøjagtige måleinstrumenter.
Det ene ur forbliver på landjorden. Det andet ur tages med op i en flyver
og flyves over Atlanterhavet i høj hastighed (>1000 km/t).
Ved ankomsten sammenlignede man de 2 atom-ure, og det viste sig, at
det ene ur, dét som var sat i høj bevægelse, havde tabt noget tid (vist nok
henved 22 nanosekunder).

Forklaringen på fænomenet er den, at også Tiden er relativ, ifølge Einsteins
relativitets-teori.

Hvad vil der ske med Tiden-som-begreb dersom hastigheden i forsøget -
hypotetisk set - øges til lysets hastighed? - Vil Tiden-som-begreb da gå i
stå ?

Hvad vil der ske med Tiden-som-begreb dersom hastigheden i forsøget -
hypotetisk set - øges til OVER lysets hastighed? - Vil Tiden-som-begreb
da gå baglæns ?

Der er en forsker i Tyskland, som hævder, at han har fået mikrobølger til
bevæge sig hurtigere end lysets hastighed. Godt nok var det kun nogle få
promille af energien (ud af den samlede mængde), som overskred lysets
hastighed.
I forsøgsopstillingen lod han mikrobølgerne indeholde informationer
(Mozarts 40. symphoni). Disse informationer kunne man STADIGVÆK
genkende (på trods af megen støj) i modtager-apparatet (for de mikro-
bølger, som havde overskredet lysets hastighed).

Forudsat at disse oplysninger, jeg her har nedskrevet, er korrekte, skulle
det hermed være muligt at sende informationer TILBAGE i Tiden !!!

Kunne man forestille sig - hypotetisk set - at Menneskeheden engang ude
i fremtiden kunne finde på at eksperimentere med dette, og sende infor-
mationer tilbage i tiden ?

Spørgsmålet er så, om der er nogen som er i stand til at modtage og forstå
meddelelserne ?

Det er faktisk lidt dét, der hævdes i Esajas 42,8-9:

"Jeg er HERREN ...
...Hvad Jeg forudsagde, se, der ér sket,
Jeg forkynder nu nye ting, kundgør dem,
før de spirer frem."

Modtageren er profeten Esajas.
Afsenderen er Gud, God Himself. ...

... via en engel (ligesom dengang Moses' kaldelse ved den brændende
tornebusk, Ex. 2.Mos. 3,2) ?

Vi ved faktisk ikke nøjagtig, hvor meget englene går og "piller"
in-the-Garden-of-the-Lord !

JUMP (FUT) adresse:

File-name:
Tror udenjordiske-væsener på Gud ? (0215)
dk.livssyn.kristendom
Time for OUTPUT: 2002-12-04, Wednesday, CET 16:16


Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Bible Free Downloads:
From http://www.gospelcom.net/ibs/
From http://www.wbtc.com/default.htm

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Husk også (hvis interesse haves)...

DR2 sender: Jesus - Guds søn
22. dec. Søndag (1:3) kl. 19.55
29. dec. Søndag (2:3) kl. 20.00
05. jan. Søndag (3:3) kl. 20.00

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

Deadline (News-input-from-dk.livssyn.kristendom):
2002-12-19, Thursday, CET 11:41

Filters (Blokerede Interrupts / Boycott's):
Rasmus Underbjerg Pinnerup, pinn...@privat.dk

File-name:
Tidsforskydninger i relation til Esajas 42,9 (0270)

This file has been send to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2002-12-19, Thursday, CET 15:21


kjaer

unread,
Dec 19, 2002, 7:36:15 PM12/19/02
to

"Kall, Mogens" <mogen...@12move.dk> skrev i en meddelelse news:KBkM9.6777$Hl6.7...@news010.worldonline.dk...

> Dette indlæg er en fortsættelse af fil ...
>
> Re: Advarsel om trojansk hest på Internettet (0248)
> 0267
> dk.livssyn.kristendom
> OUTPUT: 2002-12-18, Wednesday, CET 16:53
> --------------------------------------------------------------------
>
- Tidsforskydningen (The TIME-Breaks).
>
> For at forstå fænomenet bliver vi nødt til at have noget baggrundsviden
> fra fysikens verden:
>
> Det har vist sig, at Tiden-som-begreb ikke er konstant

Det er ikke tiden der går, det er dig.


Kall, Mogens

unread,
Dec 20, 2002, 7:49:52 PM12/20/02
to
"kjaer" skrev:

> Det er ikke tiden der går, det er dig.

Ah - jeg kan høre, at den herre IKKE har gjort sit "hjemmearbejde"
ordenligt!

For så havde du nemlig vidst, at jeg har begået en brøler, da jeg skrev,
at ...

Der er en forsker i Tyskland, som hævder, at han har fået mikrobølger til
bevæge sig hurtigere end lysets hastighed.

Mikrobølger er ligesom synligt lys elektromagnetiske bølger, og disses
hastighed i lufttomt rum er altid henved 300.000 km/sek.

Dét, den tyske forsker, hævder, er, at han ved hjælp af mikrobølger har
fået partikler (jeg kan ikke lige huske hvilke) til at bevæge sig hurtigere
end lysets hastighed.

Du skriver ...

> Det er ikke tiden der går, det er dig.

... og heri siger du noget, som er så typisk for os mennesker:

Når vi først én gang fra barnsben af har lært en ting, så har vi meget svært
ved at omstille os og forholde os til denne ting på en ny måde.

Således blev Columbus påstand i starten ikke anerkendt.

Nu vil jeg på ingen måde sammenligne mig med Columbus, og derfor henviser
jeg blot til en seriøs russisk videnskabsmand på Niels Bohr Instituttet.
Han er begyndt af forske i dette fænomen!

Jeg kan desværre ikke lige på stående fod huske hans navn.


Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Husk også (hvis interesse haves)...

DR2 sender: Jesus - Guds søn
22. dec. Søndag (1:3) kl. 19.55
29. dec. Søndag (2:3) kl. 20.00
05. jan. Søndag (3:3) kl. 20.00

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

Deadline (News-input-from-dk.livssyn.kristendom):
2002-12-21, Saturday, CET 01:04

Filters (Blokerede Interrupts / Boycott's):
Rasmus Underbjerg Pinnerup, pinn...@privat.dk

File-name:
Tidsforskydninger i relation til Esajas 42,9 (0270)

0273

This file has been send to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2002-12-21, Saturday, CET 01:49

Kall, Mogens

unread,
Dec 26, 2002, 8:53:18 AM12/26/02
to
Følgende uofficielle indlæg er blevet modtaget 25. december 2002 09:45
(af TS):

---(citat-start)-----------------------------------------------------------
Sludder og vrøvl!!

Der r ikke nogen der har fået anderkendt at have sendt partikler afsted med
højere hastighed en lyset.
Det skyldes hovedsageligt to grunde:
1: Man ved ikke hvor præcist den partikel man måler på opstår
2: Man ved ikke præcist hvor den partikel bliver optage, der bliver
modtaget.

Det vil egentligt bare sige at når dr opstår en partikel i et atom, hved man
faktisk ikke hvor langt det rejser før det bliver optaget, da der kan være
en +- margen.

Derfor er der flere der har hævdet at de har sendt partikler med mere end
lysets hastighed, men man ved ikke om det er sandt.

Er der noget som helst i Einsteins teorier der siger at man villle rejse
tilbag i tiden hvis man rejser med hastigheder der er højere end lyset,
eller er det endnu en af dine "logiske" slutninger??
---(citat slut)------------------------------------------------------------

Jeg må vedstå, at jeg ikke er særlig klog, hvad fysisk angår.

Således er Einsteins relativitetsteori for svær for mig.

Jeg har på INTET tidspunkt sagt, at man (som menneske) kan rejse tilbage i
tiden. Årsagen hertil er simpel:

Hvorfor har vi så ikke allerede mødt nogle tidsrejsende væsener ?

Tidsmålingen, jeg nævnte i fil 0270, er dog troværdig! - Tiden er ikke
altid nødvendigvis liniær.

DR1 sendte den 2. April 1997 en udsendelse, som hed:
"Vid.Dok://:Tidsmaskinen" - varighed ca. 1 time.

Det er fra denne udsendelse, at jeg har mine informationer hovedsaglig.

Det kunne være sjovt at delagtiggøre den med andre på Internettet, men så
vidt jeg er orienteret, er der desværre en øvre grænse på 1 MByte for filer
på dk.binaer (filmen vil i VCD-format fylde ca. 700 MByte).

Du skriver:
1: Man ved ikke hvor præcist den partikel man måler på opstår
2: Man ved ikke præcist hvor den partikel bliver optage, der bliver
modtaget.

Heri har du sikkert ret. Det, som jeg hæftede mig ved, var, at
den tyske forsker kunne BEVISE på et oscilloskop, at partiklerne kom
hurtigere frem end mikrobølgerne (der har lysets hastighed).

I filmen som jeg nævnte, var der også en forsker, der med et forholdsvist
simpelt fysikforsøg demonstrerede en gåde vedrørende elektromagnetiske
bølger. De laver interferensbølger SELVOM de udsendes enkeltvis som
fotoner (der skal "normal" mindst 2 fotoner til, for at der kan opstå et
interferens-mønster). Manden sagde ganske ærligt: "And this is a thing,
we don't understand (og det er en ting, som vi ikke forstår)."
Heri opstår tids-paradokset måske også!

Set i relation til Bibelen (her tænker jeg på Es 42,9) er det værd at
undersøge.

Virkeligheden er måske "skruet" anderledes sammen, end hvad vi mennesker
går rundt og fæstner lid til (ifølge vores såkaldte "logik").


Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Husk også (hvis interesse haves)...

DR2 sender: Jesus - Guds søn
22. dec. Søndag (1:3) kl. 19.55
29. dec. Søndag (2:3) kl. 20.00
05. jan. Søndag (3:3) kl. 20.00

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

Deadline (News-input-from-dk.livssyn.kristendom):
2002-12-26, Thursday, CET 11:46

Filters (Blokerede Interrupts / Boycott's):
Rasmus Underbjerg Pinnerup, pinn...@privat.dk

File-name:
Re: Tidsforskydninger i relation til Esajas 42,9 (0270)
0281

This file has been send to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2002-12-26, Thursday, CET 14:53


Thomas Sørensen

unread,
Jan 3, 2003, 10:39:43 PM1/3/03
to
> bla bla bla (forkortet red.)

>
> Du skriver:
> 1: Man ved ikke hvor præcist den partikel man måler på opstår
> 2: Man ved ikke præcist hvor den partikel bliver optage, der bliver
> modtaget.
>
> Heri har du sikkert ret. Det, som jeg hæftede mig ved, var, at
> den tyske forsker kunne BEVISE på et oscilloskop, at partiklerne kom
> hurtigere frem end mikrobølgerne (der har lysets hastighed).
>

Han har ikke kunnet bevise det eftersom der er endnu ikke er nogen der har
været istand til at fastslå med nødagtighed hvor fotonerne/partiklerne
opstår. Der er flere der har hævdet at de har gjort hvad du beskriver, og
jeg vil ikke sige at det ikke kan lade sig gøre, men der er meget der taler
for at det der sker er følgende:

Afsender Afstand
Modtager
( *2( ( O ) )*1 ) --------------------------------- (*1( ( O ) )*2)

"(" og ")" repræsenterer atomskyer "O" kernen "*" foton.


Lidt sparsom tegning, håber du forstår høhø. Foton 1 er den foton der måles
på og foton 2 er kontrolfotonet. Hvis man måler på begge to ser det
umiddelbart ud som om de bliver sendt afsted samtidigt, og fra samme sted,
men som du kan se af tegningen opstår de to forskellige steder i atomskyen.
Når de måles i modtageren, ser det igen ud som om de "optages" samme sted,
men som du kan se har foton 2 "rejst" længere, det ved man bare ikke når man
måler, og det ser derfor ud som om foton 1 har rejst med en hastighed der er
hurtigere end lyset.

Dette er bare en teori som kan forklare hvorfor man tror at der er noget der
rejser med hastigheder hurtigere end lyset, men der er ikke nogen der ved om
det er sådan det forholder sig.

Jeg siger bare at det er forkert at tro at der findes nogen beviser på at
noget har rejst hurtigere end lyset. Mange hævder at de har beviser, men
endnu har ingen været istand til at modbevise overstående teori (skrabet
udgave), og derfor ingen solide beviser for noget som helst.

> I filmen som jeg nævnte, var der også en forsker, der med et forholdsvist
> simpelt fysikforsøg demonstrerede en gåde vedrørende elektromagnetiske
> bølger. De laver interferensbølger SELVOM de udsendes enkeltvis som
> fotoner (der skal "normal" mindst 2 fotoner til, for at der kan opstå et
> interferens-mønster). Manden sagde ganske ærligt: "And this is a thing,
> we don't understand (og det er en ting, som vi ikke forstår)."
> Heri opstår tids-paradokset måske også!
>

Har ikke st udsendelsen og aner ikke ret meget om fysik, så tør ikk at
udtale mig om lige netop det.

--thomas


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages