Kampen om tempelbjerget (0620)

9 views
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
May 7, 2003, 11:08:41 AM5/7/03
to
Ordet og Israel skriver i nr. 4 April 2003:
----------------------------------------------

Kampen om bjerget.

Muslimsk påstand
"Ingen sten [i Vestmuren] har nogen forbindelse til hebraisk historie"
(Jerusalems øverste muslimske leder, mufti Sheikh Ekrima Said Sabri i
religiøs fatwa citeret af Jerusalem Post 22.2.2001)

Muslimsk påstand
"Det er indlysende, at det første tempel er opspind," Martin Kramer
citerer en palæstinensisk arkæolog ved Bir Zeit Universitetet.
"Det andet [tempel] er også rester af fri fantasi." ("The temples of
Jerusalem in Islam" af Martin Kramer i Peacewatch, 18. September 2000)

Muslimsk påstand
"Arafat fortsatte sin hårde linie og forfaldt til revisionisme, da han
fortalte amerikanerne, at han afviste de israelske påstande om at "templet"
skulle eksistere under tempelbjerget." ("The Camp David Debacle as
Orchestrated by President Bill Clinton" - by Professor M. Kahl i Free
Lebanon d. 2. juni 2002)

Har der nogensinde ligget et jødisk tempel på Tempelbjerget? Professor i
arkæologi Gabriel Barkai, der er ansat på Bar-lian Universitetet er ikke i
tvivl. Selvfølgelig har der det! Hanne Gundlach Jørgensen giver et indblik
i den voldsomme strid om Tempelbjergets historie.

AF HANNE C;UNDLACH JØRGENSEN

Bibelen fortæller om templerne i Jerusalem. Koranen omtaler både et første
og et andet tempel på tempelbjerget. Alligevel forsøger muslimer i disse år
at udrydde alle spor efter en jødisk tilknytning til stedet.
"Men vi har masser af beviser for, at det har ligget der", siger Gabriel
Barkai og henviser til nogle af de arkæologiske fund, der er gjort. Samtidig
nævner han, at de, der siger, at der ikke var noget jødisk tempel på stedet,
også siger, at babylonerne ikke ødelagde noget, da de erobrede Jerusalem i
586 f.Kr.
"Vi har babyloniske kilder, der beskriver ødelæggelsen", siger han. "Og
Bibelen beskriver jo også templet i Jerusalem." Selvom han anser Bibelen for
at være en religiøs bog, mener han, at den er troværdig som historisk kilde.

Kulturterrorisme

Også Koranen omtaler flere steder eksistensen af både et første og et andet
jødisk tempel. Alligevel påstår flere og flere muslimer, at det aldrig har
eksisteret, og derfor forsøger de at fjerne alle spor af jødisk liv på
Tempelbjerget. Gabriel Barkai fortæller, at da der i forbindelse med
fredsforhandlingerne i slutningen af 1990'erne blev talt om, at alt over
jorden på Tempelbjerget skulle erklæres for muslimsk område, og alt under
jorden skulle være jødisk, begyndte ødelæggelserne.
"Muslimerne fik pludselig den idé at bygge to nye moskéer på
Tempelbjerget", fortæller han. "Den ene byggede de direkte under al-Aqsa
moskeen i de gamle, underjordiske indgange til Tempelpladsen inden for
Hulda-Porten. Den anden blev bygget under jorden i det sydøstlige hjørne af
pladsen i det område, man kalder Salomons Stalde. Den sidste har plads til
10.000 mennesker og er den største moské i den vestlige verden."
Tempelbjerget kontrolleres af det muslimske religiøse råd Waqf, og både
israelske og internationale arkæologer har fået forbud mod at undersøge jord
og andet materiale, der er blevet fjernet fra Tempelpladsen for at give
plads til en kæmpemæssig indgang til den store underjordiske moské.
Yderligere er det øverste lag af pladsen blevet skrællet af og belagt med
fliser for at skjule eller fjerne alle tegn på jødisk liv.
"Det er en politisk konflikt, hvor man forvrænger historien", siger
Gabriel Barkai, og kalder ødelæggelserne på Tempelbjerget kulturterrorisme.

1400 år gammel historie

Selvom der for Gabriel Barkai og mange andre ikke er tvivl om, at jødernes
tempel har ligget på Tempelbjerget, så går muslimernes historie på bjerget
også langt tilbage. Helt tilbage til islams første århundrede.
Kort efter Muhammeds død foretog araberne store erobringer. I 638
erobrede kalif Omar Jerusalem. Byen blev snart kaldt "Det hellige hus" og
blev et betydeligt valfartssted. I 692 blev Klippehelligdommen bygget på
det sted, hvor Muhammed ifølge traditionen var steget til himmels, og bare
25 år senere stod al-Aqsa moskéen færdig. Dermed fastslog de, at stedet var
helligt muslimsk område, og kaldte det Haram Al-Sharif - det ærværdige
helligsted.

Tærskeplads bliver tempelplads

Men området havde en lang historie før den dag i 638, hvor Omar tog byen i
besiddelse. For mere end 3000 år siden fungerede en lille plads på Morijas
bjerg lidt nord for Davidsbyen som tærskeplads, fordi stedet lå på en høj,
og vinden derfor var god, når avnerne skulle flernes fra komet. Pladsen
tilhørte jebusitten Aravna, eller Oman, som han også bliver kaldt. Kong
David købte pladsen på Guds befaling og byggede et alter for Herren (2
Sam.24,18-25 og 1.Krøn.21,18-27).
Her besluttede David, at Israels brændofferalter skulle stå. Han gik
derfor i gang med at forberede opførelsen af Guds hus. Men David fik ikke
lov til at bygge huset. Det blev overladt til hans søn Salomo (1.Kong 6-8,
1.Krøn 22,1-19).
Salomo begyndte byggeriet af templet 480 år efter israelitternes
udvandring fra Egypten (midt i 900-tallet f.Kr), og det stod færdigt syv år
senere. Han byggede det på Morijas bjerg - på den tærskeplads, hans far
David havde købt af jebusitten Aravna (2 Krøn 3,1). Man ved ikke præcist,
hvor på Tempelpladsen templet stod, men de fleste forskere er enige om, at
det må have ligget omtrent dér, hvor Klippehelligdommen står i dag. De
næste 400 år dyrkede israelitterne Gud på det sted.

De gamle græd

I 586 f.Kr. blev templet og resten af Jerusalem ramt af en stor tragedie.
Efter flere års belejring, erobrede den babyloniske hær byen. De satte ild
til templet og ødelagde alt andet.
I mere end 40 år lå Jerusalem i ruiner, indtil perserkongen Kyros kom med
en forordning om genopførelse af templet.
Profeten Ezra fortæller: "Dette siger perserkongen Kyros: Herren, himlens
Gud har givet mig alle jordens kongeriger, og han har pålagt mig at bygge
ham et hus i Jerusalem i Juda. Må Gud være med enhver iblandt jer i hele
hans folk! Enhver skal drage op til Jerusalem i Juda og bygge på Herrens,
Israels Guds, hus; det er den Gud, der er i Jerusalem" (Ezra 1,2-3).
I første omgang blev kun brændofferalteret genopbygger på sit gamle
fundament, men senere blev der også lagt grund til et nyt tempel. Men det
var kun en skygge af det gamle. Ezra fortæller, hvordan de gamle, der kunne
huske Salomos tempel, græd, mens den yngre generation jublede (Ezra
3,10-13).

Et nyt tempel bliver destrueret

De næste mange år stod en afglans af det gamle tempel på det sted, hvor
Salomo havde opført det første. Samtidig var jøderne i de næste mere end
400 år underlagt fremmede magter.
Så kom en kort periode med selvstændighed, indtil romerne overtog
kontrollen med landet i 63 f.Kr. I perioder valgte de at lade landet styre
ved hjælp af lokale regenter. En af dem var Herodes den Store (39-4 f.Kr.).
Han blev den største bygmester i Tempelbjergets historie. Han udvidede
bjerget til en kæmpe platform og opførte et nyt, prægtigt tempel.
Mindre end 100 år senere blev det hele lagt i ruiner. I 70 e.Kr.
erobrede de romerske soldater det oprørske Jerusalem og jævnede byen med
jorden. Templet og hele bjerget, det stod på, blev igen til en dynge ruiner.
Den romerske historieskriver Josefus fortæller om, hvordan byens
ødelæggelse var så total, at ingen, der besøgte den, ville tro, at den
engang havde været beboet. Og stedet, hvor templet havde ligget, blev
raseret helt ned til grunden.
Efter ødelæggelsen lod romerne Tempelbjerget ligge øde hen. Under kejser
Hadrian i det andet århundrede blev der muligvis bygget et tempel for
Jupiter på bjerget, men kilderne er sparsomme. Også i den byzantinske
periode (324-638 e.Kr.) var Tempelbjerget tomt. Først herefter kom
muslimerne til, da den arabiske kalif Omar erobrede Jerusalem og byggede
sine helligdomme på Tempelbjerget.

Nationalismen formørker traditionen

En af dem, der har arbejdet meget med templets beliggenhed ifølge islamisk
tradition, er Martin Kramer, der er tidligere direktør for Moshe Dayan
Centeret for Mellemøstlige og Afrikanske Studier ved Tel Aviv Universitet.
"Selvom mange muslimer påstår, at der aldrig har ligget noget jødisk
tempel på Tempelbjerget, så er der ifølge den islamiske tradition ingen
tvivl om, at det jødiske tempel lå på det sted, vi i dag kender som
Tempelbjerget", siger han.
"Tidlig islamisk tradition baserer stedets hellighed på et vers fra
Koranen 17.1, hvor der står om, at Allah tog sin tjener på en natlig rejse
fra den hellige moské til den fjerneste moské. Senere islamisk tradition
har identificeret den fjerneste moské med Jerusalem", fortæller Martin
Kramer. "Men da Muhammed levede, stod der ikke nogen moské i Jerusalem.
Muslimerne erobrede først byen flere år efter Muhammeds død."
Martin Kramer påpeger, at Abdullah Yusuf Ali, der har skrevet en
kommentar til Koranen, resumerer den traditionelle forklaring og henviser
til, at den fjerneste moské må være det sted, hvor Salomos tempel stod på
Moriah bjerg i Jerusalem.
Videre fortæller Martin Kramer, at når muslimerne byggede en moské på
dette bjerg, så var det, fordi man ifølge muslimsk tradition bevidst byggede
på et sted, hvor der var sikkerhed for, at der tidligere havde været et
helligsted, selvom det var en anden religion.
"Da Omar besøgte Jerusalem efter erobringen, søgte han efter Davids
bedested, som er nævnt i Koranen 38.21. Han troede, at David havde valgt det
sted, hvor Salomo senere byggede sit tempel. Da Omar mente, at han havde
fundet det, beordrede han et bedested bygget dér. Det førte til byggeriet
af al-Aqsa moskéen og den senere islamisering af hele Tempelbjerget, der fik
navnet Haram al-Sharif."
Yderligere fortæller Martin Kramer, at begge templer er nævnt i Koranen
17.7. Byggeriet af Salomos tempel er nævnt i Koranen 34.13, og i tidlig
muslimsk tradition blev det anset for at være en stor historisk og religiøs
begivenhed, fordi Salomo blev betragtet som en stor profet.
Men specielt i de senere år har mange palæstinensere forsøgt at benægte,
at der nogen sinde har ligget et jødisk tempel på stedet. Selv muftien af
Jerusalem Ekrima Said Sabri udtalte den 29. august 2001 til Kristeligt
Dagblad, at "Jerusalem blev ødelagt 23 gange gennem historien, og derfor har
de forskellige udgravninger 23 forskellige lag. Ikke et eneste af dem peger
på, at der skulle have været et jødisk tilhørsforhold til stedet."
Den slags påstande kender Martin Kramer. "Velinformerede muslimske
historikere og geografer ved, at moskéen blev bygget præcis på dette sted,
fordi templet tidligere havde ligget der", siger han. "Men nogle nulevende
muslimer benægter en jødisk forbindelse til bjerget, selvom de lærer noget
andet i deres egen tradition. Nationalismen har formørket traditionen",
mener Martin Kramer. "Palæstinenserne har brug for, at bjerget, hvor templet
stod, ligger et andet sted."
Ødelæggelserne fortsætter, og mange palæstinensere forsøger at
retfærdiggøre deres politiske mål ved at benægte eller forfalske historien
og destruere beviserne, uden at nogen griber ind.

Ingen støtte fra UNESCO

Gabriel Barkai er vred over det, der er foregået. Da talebanerne i
Afganistan for nogle år siden sprængte to store gamle statuer af Buddha fra
det tredje århundrede i stykker, var FN-organisationen UNESCO på pletten.
Selv generalsekretæren for FN Kofi Annan gik ind i sagen og forhandlede med
talebanerne om at lade statuerne stå, fordi de blev anset for at være
kulturhistoriske skatte.
"FN forhindrer krige og yder humanitær hjælp mange steder i verden",
siger Gabriel Barkai, "men når det handler om jøderne, er der ingen lijælp
at hente. Hvis FN siger, at jorden er flad, så er den det", mener han og
efterlader ingen tvivl om, at han er forarget over, at UNESCO ikke har
grebet ind.
For professoren er det en gåde, at Tempelbjerget ikke er med på UNESCO's
liste over de såkaldte verdensarvsmonumenter, når den gamle korsfarerby Akko
og klippeborgen Masada begge er med på listen.

--- END of Ordet og Israel -------------------------------------------


For nylig fandt man en Tavle, som bekræftede templets historiske faktum. Se:

Tempel-tavle bekræfter Bibelen (0500)
dk.livssyn.kristendom
2003-04-04, Friday, CET 11:46

Skal kristne involvere sig partisk i dette religiøse skænderi mellem jøder
og muslimer ?

Tempelbjerget er, ifølge kristendommen og jødedommen, blot et KOPI af
originalen (2.Mos (Ex) 25,8-9.40. 1.Kong 8,27).

Det afgørende for os kristne er, at vi tror på, at Jesus gik ind i den
HIMMELSKE helligdom til bedste for os (John 4,21-24. Hebr. 9,24)

Det vil derfor være meningsløst (når nu selv Gud tillod at jævne kopiet med
jorden i år 70 e.Kr.), at vi kristne prioriterer døde ting højere end
levende skabninger.

Derimod kan vi ikke tillade os at pådutte de ortodokse jøder vores tro mht.
deres legitime krav om retten til Tempelbjerget. Ifølge deres tro ér bjerget
deres til evig tid, og denne deres tro har de ret til at have!

DADDY-Break (2003-05-07, CET 16:54):

- "Sådan skal den være (dette indlæg)."

Thank You, DAD!

-

Jesus-Break (2003-Hebr. 04,12, CET 09:43):
(The GarbageMan)

- "Min fred efterlader Jeg jer."

Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Bible Free Downloads:
From http://www.gospelcom.net/ibs/
From http://www.wbtc.com/default.htm

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

File-name:
Kampen om tempelbjerget (0620)

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom
dk.politik

Time for OUTPUT:
2003-05-07, Wednesday, CET 17:08


Peter Ole Kvint

unread,
May 7, 2003, 11:32:17 AM5/7/03
to
"Kall, Mogens" wrote:

> For nylig fandt man en Tavle, som bekræftede templets historiske faktum. Se:

Den pågældende tavle har en fønikisk indskrift, hvilket jo beviser at biblen
tager fejl,
at det senere jødiske tempel tidligere havde været et fønikisk tempel.
Det forklare også de kvindlige gudefigurer, som man tidligere har fundet.

>
> Derimod kan vi ikke tillade os at pådutte de ortodokse jøder vores tro mht.
> deres legitime krav om retten til Tempelbjerget. Ifølge deres tro ér bjerget
> deres til evig tid, og denne deres tro har de ret til at have!

Bare de ikke udføre troen virkeligheden.

Steen Hjortsoe

unread,
May 7, 2003, 4:02:55 PM5/7/03
to

"Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> skrev i en meddelelse
news:Kj9ua.54736$y3.37...@news010.worldonline.dk...

Nu har jeg det !!

Man tager:
1 dusin terrorister med adgang til et temmelig kraftigt kernevåben. De
graver bomben ned så tæt ved Tempelbjerget som muligt og detonerer den.

Hele Tempelbjerget revner og dermed er den religiøse årsag til striden
mellem jøder og palæstinensere fordampet og tilhører fortiden. Ikke sandt ?

Steen Hjortsø


Peter Ole Kvint

unread,
May 7, 2003, 4:53:29 PM5/7/03
to
Steen Hjortsoe wrote:

> > Derimod kan vi ikke tillade os at pådutte de ortodokse jøder vores tro
> mht.
> > deres legitime krav om retten til Tempelbjerget. Ifølge deres tro ér
> bjerget
> > deres til evig tid, og denne deres tro har de ret til at have!
>
> Nu har jeg det !!
>
> Man tager:
> 1 dusin terrorister med adgang til et temmelig kraftigt kernevåben. De
> graver bomben ned så tæt ved Tempelbjerget som muligt og detonerer den.
>
> Hele Tempelbjerget revner og dermed er den religiøse årsag til striden
> mellem jøder og palæstinensere fordampet og tilhører fortiden. Ikke sandt ?

Nej for nu har de begge noget, som de skal have hævnet.
(Hvem der end har gjort så er det den andens skyld)
Så skal Meka også have en bombe, så Tel Aviv, så Cairo, så......


Steen Hjortsoe

unread,
May 7, 2003, 6:00:33 PM5/7/03
to

"Peter Ole Kvint" <dsl9...@vip.cybercity.dk> skrev i en meddelelse
news:3EB97249...@vip.cybercity.dk...
Nemlig ! Regnestykket smutter (?) og virkeligheden følger nu den vej, som du
rigtigt angiver:

The Start of Doomsday in Jerusalem
Jerusalem was conquered and/or destroyed several times, e.g. in 598 BC, 587
BC, 168 BC, and 70 AD. To insist that the quotations below are about the
destruction of Jerusalem on Doomsday is therefore not equivalent with
asserting that this must be the only possible interpretation. On the other
hand, I insist that relating large proportions of both the Old and New
Testaments to our present historical situation - which is a very natural way
to read the Bible - leads to the conclusion that it is impossible to exclude
the interpretation that this is specific and sometimes detailed information
about an actually occurring Doomsday.

Zechariah 14:2
"I will gather all the peoples to fight against Jerusalem; the city shall be
taken, the houses plundered and the women raped." (Arab states succeed in
starting a - surprise attack on Israel beginning with the detonation of an
atom bomb in Jerusalem) - .

Zechariah 14:4
"On that day his feet will stand on the Mount of Olives, which is opposite
Jerusalem to the east, and the mountain shall be cleft in two by an immense
valley running east and west." (Result of detonation of big nuclear weapon
near (buried in ?) ground).

Zechariah 14:12
"The Lord will strike down all the nations who warred against Jerusalem, and
the plague shall be this: their flesh shall rot while they stand on their
feet, their eyes shall rot in their sockets, and their tongues shall rot in
their mouths". (Effects of high doses of radioactivity after detonation of
atom bomb).

Matthew 24:22
"If that time of troubles were not cut short, no living thing could survive;
but for the sake of God's chosen it will be cut short." (Global coherent
carpet of simultaneous nuclear detonations increases light speed, 'cuts time
short', and prevents a nuclear winter, which would leave no survivors).

Matthew 24:29
"As soon as the distress of those days has passed, the sun will be darkened,
the moon will not give her light, the stars will fall from the sky, the
celestial powers will be shaken". (Immediate (but reversible !)
astrophysical consequences of a global nuclear war).

Luke 21:25-26
"Portents will appear in sun, moon, and stars. On earth nations will stand
helpless, not knowing which way to turn from the roar and surge of the sea;
men will faint with terror at the thought of all that is coming upon the
world; for the celestial powers will be shaken."

Luke 21:34-35
"The great Day closes upon you suddenly like a trap; for that day will come
on all men, wherever they are, the whole world over".

The Second Letter of Peter 3:11-13
"Since the whole universe is to break up in this way, think what sort of
people you ought to be, what devout and dedicated lives you should live!
Look eagerly for the coming of the Day of God and work to hasten it on; that
day will set the heavens ablaze until they fall apart, and will melt the
elements in flames. But we have his promise, and look forward to new heavens
and a new earth, the home of justice". (A promise that the earth will 'land'
again after the superluminal-subluminal 'loop', probably just before the
detonation of the first atom bomb on Doomsday and everything will be normal,
just as it was the day before and will continue to be so).

Revelation 21:1-3
"Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first
earth had vanished, and there was no longer any sea. I saw the holy city,
New Jerusalem, coming down out of heaven from God, made ready like a bride
adorned for her husband. I heard a loud voice proclaiming from the
throne:'Now at last God has his dwelling among men! He will dwell among them
and they shall be his people, and God himself will be with them'."
(Jerusalem 'landing' as the arrow of time (slowly) reaches the point just
before the city was atom bombed. Second statement. Possibly an announcement
of ETI contact signifying the coming of age, the admission of our global
civilization to the galactic community of 'grown-up' civilizations).

Steen Hjortsø


Kall, Mogens

unread,
May 8, 2003, 7:18:21 AM5/8/03
to
"Steen Hjortsoe" skrev:

> Nu har jeg det !!
>
> Man tager:
> 1 dusin terrorister med adgang til et temmelig kraftigt kernevåben. De
> graver bomben ned så tæt ved Tempelbjerget som muligt og detonerer den.
>
> Hele Tempelbjerget revner og dermed er den religiøse årsag til striden
> mellem jøder og palæstinensere fordampet og tilhører fortiden. Ikke sandt
?

Genial idé, lige bortset fra at de religiøse grupperinger så vil udråbe
ruinerne (eller bombekrateret) til "helligt område", og så fortsætter det
religiøse skænderi!

Mht. A-bombens placering på Tempelbjerget, kan det meget vel være dét, Jesus
profeterer om i Matt.24,15 (markpointer: Ødelæggelsens Vederstyggelighed,
hellig grund)!

-

Jesus-Break (2003-Hebr. 04,12, CET 09:43):
(The GarbageMan)

- "Min fred efterlader Jeg jer."

Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

File-name:
Re: Kampen om tempelbjerget (0620)
0626

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom
dk.politik

Time for OUTPUT:
2003-05-08, Thursday, CET 13:18


Kall, Mogens

unread,
May 8, 2003, 7:45:53 AM5/8/03
to
"Peter Ole Kvint" skrev:

> Steen Hjortsoe wrote:
...


> > Nu har jeg det !!
> >
> > Man tager:
> > 1 dusin terrorister med adgang til et temmelig kraftigt kernevåben. De
> > graver bomben ned så tæt ved Tempelbjerget som muligt og detonerer den.
> >
> > Hele Tempelbjerget revner og dermed er den religiøse årsag til striden
> > mellem jøder og palæstinensere fordampet og tilhører fortiden. Ikke
> > sandt ?
>
> Nej for nu har de begge noget, som de skal have hævnet.
> (Hvem der end har gjort så er det den andens skyld)
> Så skal Meka også have en bombe, så Tel Aviv, så Cairo, så......

Yeah! - Welcome to the madness:

Input memory from file 0611:
Re: USA advarer præstestyret i Iran (0605)
0611
dk.politik
2003-05-05, Monday, CET 18:23, 58 years since the war
news:dhwta.53158$y3.35...@news010.worldonline.dk...
----------------------------------------------------------------------------
...
zero: Dr. Strangelove movie "We meet again ..(knald i låget)..."!

Input fakta (30/5-97):
DK-song: "To, som elsker hinanden, kan gøre hinanden så meget
ondt" - ægtefolk^?, venner^?, kammerater^?, bekendte^?

Matt. 24,21-22.29:

thi da skal der komme 'en stor trængsel, hvis lige ikke har
været fra verdens begyndelse indtil nu' og heller ikke senere
skal komme.
og dersom de dage ikke blev afkortet, da blev intet menneske-
kød frelst; men for de udvalgtes skyld skal disse dage afkor-
tes.
...
Straks efter trængselen i de dage skal solen formørkes og
månen ikke skinne, og ....

Input fakta: Planter minus lys i 2-4 mdr. => død.

A-vinter: Kannibalisme nu eneste overlevelsesmulighed for homo
sapiens.

Uddød art ? - Input Matt 24,22.
...
--- END of memory-input from file 0611 ---------------------------------


Hør! - Det minder mig forresten om ...


Input memory from file 0559
Re: Atom-krigen kan muligvis afværges dersom ... (0556)
0559
dk.politik
2003-04-28, Monday, CET 09:34
news:SR4ra.39155$y3.27...@news010.worldonline.dk...
--------------------------------------------------------------------------
...
Med hensyn til de religiøse aspekter (og her tænkes på Islam, Kristendom,
Jødedom und-so-weither) tror jeg nok, at vi mennesker må lære at holde
tingene adskilt, når vi har at gøre med eksistentielle vital-interesser. Vi
bør standse op og spørge os selv:
- Er jeg nu også så stensikker i min tro ?
- Kunne det være, at jeg har misforstået et-eller-andet ?
- Sæt nu jeg var hjernevasket (uden at jeg vidste af det) ?
- Ville det da ikke være regulær vanvid at sætte verden i brand ?
...
--- END of memory from file 0556 ---------------------------------------


Keyword:
Den fornuftige ser faren på forhånd og undgår den I TIDE;
en dumrian vader videre og må tage konsekvensen.
(Ordsprogenes Bog 27,12)
Sensible people will see trouble coming and avoid it IN TIME,
but an unthinking person will walk right into it and regret it later
(Own: IF ... he/she still is alive).
(Proverbs 27,12)


Jesus-Break (2003-Hebr. 04,12, CET 09:43):
(The GarbageMan)

- "Min fred efterlader Jeg jer."

Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

File-name:


Re: Kampen om tempelbjerget (0620)

0627

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom
dk.politik

Time for OUTPUT:
2003-05-08, Thursday, CET 13:45


Kall, Mogens

unread,
May 8, 2003, 8:15:15 AM5/8/03
to
"Steen Hjortsoe" skrev i en meddelelse
news:3eb97f17$0$96877$edfa...@dread11.news.tele.dk...

...
> Nemlig ! Regnestykket smutter (?) og virkeligheden følger nu den vej, som
> du
> rigtigt angiver:

Einem intelligentem person - do You speak 2304 (Rev (Åb) 21,16) ?

Dan 9,27
... og ødelæggelsens vederstyggelighed skal sættes på det hellige sted ...
... The Awful Horror (the overspreading of abominations) will be placed on
the highest point of the Temple ...

Matt 24,15
(Jesus siger:)
Når I da ser 'ødelæggelsens vederstyggelighed', hvorom der er talt ved
profeten Daniel, stå på hellig grund ...
(Jesus says:)
"You will see 'The Awful Horror' of which the prophet Daniel spoke. It
will be standing in the holy place."

> Revelation 21:1-3
> "Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the
> first
> earth had vanished, and there was no longer any sea. I saw the holy city,
> New Jerusalem, coming down out of heaven from God, made ready like a bride
> adorned for her husband. I heard a loud voice proclaiming from the
> throne:'Now at last God has his dwelling among men! He will dwell among
> them
> and they shall be his people, and God himself will be with them'."
> (Jerusalem 'landing' as the arrow of time (slowly) reaches the point just
> before the city was atom bombed. Second statement. Possibly an
> announcement
> of ETI contact signifying the coming of age, the admission of our global
> civilization to the galactic community of 'grown-up' civilizations).

Input memory from file 0587:
Re: INT Computer-break-down (0582)
0587
dk.politik
2003-05-01, Thursday, CET 15:44
news:Fz9sa.43207$y3.30...@news010.worldonline.dk...

Brudens sang - The song of the Bride

-

Jesus-Break (2003-Hebr. 04,12, CET 09:43):
(The GarbageMan)

- "Min fred efterlader Jeg jer."

Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

File-name:


Re: Kampen om tempelbjerget (0620)

0628

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom
dk.politik

Time for OUTPUT:
2003-05-08, Thursday, CET 14:15


Kall, Mogens

unread,
Apr 28, 2004, 4:11:25 PM4/28/04
to
"Kall, Mogens" skrev
news:Kj9ua.54736$y3.37...@news010.worldonline.dk


Hvis jeg var Statsminister (Prime Minister) i Israel, så ville jeg under
*ingen* omstændigheder finde mig i denne arkæologiske vandalisering af
tempelbjerget !!!

Om nødvendig ville jeg FORBYDE muslimer afgang !!!

DADDY-Break:
(2004-04-28, CET 22:09)
- "Mit (tempelbjerget)!"

Heaven-Break:
22:10
- "You got OUTPUT-order now!"

Yes, Sir!


With kind regards from Denmark.
Mogens Kall
The servant of Michael.

Ønskes oplysninger om Mormonerne, Jehovas Vidner eller en anden sekt,
da kontakt Dialogcentret http://www.dci.dk/
(denne kilde er *GRATIS*, Matt.10,8b, modsat "visse" andres)

Last-Informationfile:
( use http://www.google.dk/grphp )
1662 news:sbX3c.108512$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1847 news:wWtfc.143210$jf4.7...@news000.worldonline.dk

File-number:
2014


Jesus-loves-you

unread,
Nov 3, 2004, 7:21:50 AM11/3/04
to
"Kall, Mogens" skrev
2014 news:%eUjc.149988$jf4.7...@news000.worldonline.dk

[ ... ]


> DADDY-Break:
> (2004-04-28, CET 22:09)
> - "Mit (tempelbjerget)!"


News:

Date: 3. november 2004 CET 04:17
Subject: Re: Til HAMAS vedr. Fredsprocessen, mens Arafat er sendt på
sygelejet
Newsgroup: dk.politik
3150 news:26Yhd.62156$Vf.30...@news000.worldonline.dk

=== citat start ===

DADDY-Break:
(2004-11-03, CET 04:07:14, delay -00:00:07)
- "Ud af Mit hus ..."

CET 04:07:28, delay -00:00:07
- "... slangeyngel!"

Der er muligvis her tale om afgudsdyrkelsen på Tempelbjerget !!!
(Isaiah 42,8)

=== citat slut ====


Personlig finder jeg - udfra en subjektiv synsvinkel - ingen grund til denne
fremgangsmåde; idet der jo her blot er tale om nogle sten, hvilket jeg også
har givet udtryk for i bl.a. indlæg ...

Date: 17. februar 2004 CET 12:00
Subject: Send E-mail til Gud
1528 news:YvmYb.91774$jf4.5...@news000.worldonline.dk


Så *hvorfor* denne konfrontations-kurs ?

Forklaringen kan godt være følgende:

3153 news:wi3id.62186$Vf.30...@news000.worldonline.dk
>
> I think the plan is in regard to Jeremiah 31,31-33 and Zechariah 2,10
> (2,14 DK-version).

*Tiden* (Ap.G. 1,6-7. Luk. 21,24) er ved at nærme sig.

Komme *Dit* Rige, Herre vor Gud ... :-)

DADDY-Break:
(2004-11-03, CET 13:19)
- "Jeg er en *hellig* Gud (*1)."

*1:
Ordene blev udtalt i relation til ...
> CET 04:07:28, delay -00:00:07
> - "... slangeyngel!"


With kind regards,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 2000 Danish Kr. (around 300 US $), jump ...
3042 news:AUo6d.53392$Vf.25...@news000.worldonline.dk
(use perhaps http://www.google.dk/grphp )
File-number: 3154


Jesus-loves-you

unread,
Nov 3, 2004, 7:33:54 AM11/3/04
to
"Jesus-loves-you" skrev
news:z34id.62190$Vf.30...@news000.worldonline.dk

[ ... "Mit (tempelbjerget) ...Ud af Mit hus ... slangeyngel!" ... ]

> DADDY-Break:
> (2004-11-03, CET 13:19)
> - "Jeg er en *hellig* Gud (*1)."

DADDY-Break:
(2004-11-03, CET 13:25:5x, delay -00:00:07)
- "Det må du gerne (kom til at spørge Gud: Hva', må jeg som er
en hedning-kristen betræde Tempelbjerget i Jerusalem?)."

Tak Jesus ... :-)

Jesus:
13:28:2x, delay -00:00:07
- "Jeg har vasket dig ren i Mit blod."

Tak Jesus ... ELSKER Dig.

13:28:5x, delay -00:00:07
- "I lige måde, Min søn."


With kind regards,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 2000 Danish Kr. (around 300 US $), jump ...
3042 news:AUo6d.53392$Vf.25...@news000.worldonline.dk
(use perhaps http://www.google.dk/grphp )

File-number: 3155


Konrad

unread,
Nov 3, 2004, 7:47:24 AM11/3/04
to
"Jesus-loves-you" <John15.13@Heaven> wrote in message
news:3q4id.62196$Vf.30...@news000.worldonline.dk...

> DADDY-Break:
> (2004-11-03, CET 13:28:2x-4, delay -00:00:07)
> - "Du er velkommen (til at betræde Tempelbjerget)."
>
> Elsker Dig ... :-)

Og så siger man at intelligente mennesker ikke keder sig? :-)


Jesus-loves-you

unread,
Nov 3, 2004, 7:53:45 AM11/3/04
to
"Konrad" skrev
news:4188d35a$0$33744$1472...@news.sunsite.dk

[ ... ]

Som sagt i indlæg nr.
3157 news:1u4id.62198$Vf.30...@news000.worldonline.dk
>
> [ ... religiøs snak ... ]
>
> Undskyld ... jeg har ved en fejl overset, at disse indlæg blev
> kryds-postet til dk.politik ... sorry.

Opfølgning:
dk.politik


Med venlig hilsen,


Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 2000 Danish Kr. (around 300 US $), jump ...
3042 news:AUo6d.53392$Vf.25...@news000.worldonline.dk
(use perhaps http://www.google.dk/grphp )

File-number: 3158


Jesus-loves-you

unread,
Nov 3, 2004, 8:23:04 AM11/3/04
to
"Jesus-loves-you" skrev
news:3q4id.62196$Vf.30...@news000.worldonline.dk

[ ... ]
> DADDY-Break:


> (2004-11-03, CET 13:28:2x-4, delay -00:00:07)
> - "Du er velkommen (til at betræde Tempelbjerget)."
>
> Elsker Dig ... :-)
>

> 13:39:3x, delay -00:00:07
> - "Men husk ... det er blot et kopi ..."
>
> Altså et symbol, Far(mand) ?
>
> 13:42:51, delay -00:00:07
> - "Ja!"

Aha ... jeg er begyndt at forstå noget af Din symbol-orientering, Far!

Du tillod, at Templet blev ødelagt omkring år 70 e.Kr. for herigennem at
indikere, at ...

"... Der blev brudt grene af ..."
Rom. 11,17-22

Herved blev hedningernes tidsalder indledt. Du er jo en barmhjertig Gud, som
vil, at *alle* mennesker skal frelses (1.Tim.2,4 Ez.18,23 m.fl.)

Når Du nu anno 2004 taler om, at Tempelbjerget ...

DADDY:
(2004-11-03, CET 14:08:40, delay -00:00:07)
- "Nemlig."

Når Du nu anno 2004 taler om, at Tempelbjerget er *Dit* - og dermed gør KRAV
på det, da indikerer Du, at tiden nu er kommet, hvor disse grene
(Jødefolket), der blev brudt af træet, skal indpodes igen (Rom.11,23-25) ...

Og så skal *hele* Israel frelses, som
der står skrevet: "Befrieren skal
komme fra Zion, han skal fjerne
ugudeligheden fra Jakob.
Og når Jeg borttager deres synder,
da er dette min pagt° med dem."

(Rom. 11,26 Es. 53,20 f. Sl. 14,7)

14:17:01, delay -00:00:07
- "Korrekt."

Wow ... :-)


Bryd ud i jubel, Zions datter, thi se ... din Konge° kommer til dig ... :-)


DADDY-Break:
14:19:00, delay -00:00:07
- "Tiden er kommet ... hvor Jeg vil indgå en ny pagt° med jer ... Mine
elskede."

14:20:06, delay -00:00:07
- "Ikke en pagt som i gamle dage ..."

14:20:2x, delay -00:00:07
- "Thi se, jeg gør *alting* nyt, lyder det fra Herren [JHVH]."

Komme *Dit* rige, Herre vor Gud ... :-)


With kind regards,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 2000 Danish Kr. (around 300 US $), jump ...
3042 news:AUo6d.53392$Vf.25...@news000.worldonline.dk
(use perhaps http://www.google.dk/grphp )

File-number: 3159


Jesus-loves-you

unread,
Nov 3, 2004, 10:08:51 AM11/3/04
to
"Jesus-loves-you" skrev
news:z34id.62190$Vf.30...@news000.worldonline.dk

[ ... ]
> > DADDY-Break:
> > (2004-04-28, CET 22:09)
> > - "Mit (tempelbjerget)!"

[ ... ]


> DADDY-Break:
> (2004-11-03, CET 04:07:14, delay -00:00:07)
> - "Ud af Mit hus ..."
>
> CET 04:07:28, delay -00:00:07
> - "... slangeyngel!"
>
> Der er muligvis her tale om afgudsdyrkelsen på Tempelbjerget !!!
> (Isaiah 42,8)

[ ... ]


> DADDY-Break:
> (2004-11-03, CET 13:19)
> - "Jeg er en *hellig* Gud (*1)."
>
> *1:
> Ordene blev udtalt i relation til ...
> > CET 04:07:28, delay -00:00:07
> > - "... slangeyngel!"

DADDY-Break:
(2004-11-03, CET 15:59:3x, delay -00:00:07)
- "Og fjern jeres væmmelige afguder (de 3 Moskéer på tempelbjerget)."


With kind regards (file 3067),


Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 2000 Danish Kr. (around 300 US $), jump ...
3042 news:AUo6d.53392$Vf.25...@news000.worldonline.dk
(use perhaps http://www.google.dk/grphp )

File-number: 3161


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages