Arkæologi - Jesu bror, Jakobs kiste (0520)

0 views
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
Apr 10, 2003, 8:27:02 PM4/10/03
to
Både Kristeligt Dagblad og Udfordringen bragte torsdag den 10. april 2003
artikler om Jesu bror, Jakobs kiste.

Her først Kristeligt Dagblad:
------------------------------------------------

Forsiden:

Jakobs kiste skal undersøges

Israel har nedsat to komiteer af eksperter til at undersøge den stenkiste,
der dukkede op hos en antikvitetshandler i efteråret og menes at tilhøre
Jesus' bror, Jakob.

Side 4:

Eksperter skal undersøge stenkiste

(Billed)
Kistens aramæiske inskription lyder "Jakob, søn af Josef, bror til Jesus" og
er skrevet med en særlig kursiv-skrift, der kun blev benyttet i tiden mellem
år 10 f.Kr. og år 70 e.Kr.

Israel har nedsat to komiteer af eksperter til at undersøge den nyligt
fundne stenkiste, der menes at tilhøre Jesu bror, Jakob

ALLAN SØRENSEN skriver fra Jerusalem

I et støvet lokale hos Israels Antikvitets Autoriteter på Rockefeller Museet
i Øst-Jerusalem står den stenkiste, der for et halvt år siden vakte
pludselig opsigt i kristne kredse.
"Jakob, søn af Josef, bror til Jesus" står der indgraveret på kisten med
aramæisk skrift. Franske forskere har allerede tidsbestemt kistens
oprindelse til omkring år 63 e.Kr, hvilket støtter ideen om, at kisten
tilhører Jakob, Jesu bror.
André Lemaire fra Sorbonne Universitet i Paris har undersøgt den
aramæiskeskrift på kisten og fastslår, at der er tale om en særlig
kursiv-skrift, der kun blev benyttet i tiden mellem år 10 f.Kr og år 70
e.Kr. På den tid brugte mange jødiske familier aramæisk som skriftssprog og
brugte samtidig små kister til at begrave knogler og ben i. André Lemaire er
ikke i tvivl om, at skriften på kisten er autentisk.
Hvis det er tilfældet, er kisten det tidligste skriftlige vidnesbyrd om
Jesus som historisk figur. De ældste skriftlige beviser for Jesu eksistens
har hidtil været resterne af papyrus fra omkring 200 år e.Kr.
Kistens fund kan også være med til at kaste mere lys over historien om
Jakob, der var leder af det første kirkelige samfund i Jerusalem og som ofte

kaldes Jerusalems første biskop. I sidste uge nedsatte Israel to
ekspertkomiteer, der hver for sig skal undersøge kistens autenticitet. Den
ene komite skal undersøge den aramæiske skrift på kisten, mens den anden
skal fokusere på det materiale, kisten er lavet af.
Skeptikere mener, at kisten kan have tilhørt andre personer med navnet
Jakob og ikke nødvendigvis Jesu bror. Både Jakob, Josef og Jesus (Yehoshua)
var meget almindelige navne i Jerusalem for 2000 år siden. Enkelte
foreslår, at den første halvdel "Jakob, søn af Joset" er ægte, mens den
sidste del, "bror til Jesus", er en forfalskning.
- Alligevel vil der ifølge statistiske undersøgelser kun have været 20
personer med navnet Jesus, som samtidig også havde en bror ved navn Jakob og
en far ved navn Josef, siger André Lemaire.
For 2000 år siden var det ikke almindeligt at nævne sin bror i en
gravskrift, hvilket vidner om, at Jakobs bror, Jesus, var en meget
betydningsfuld person. Men netop denne påstand, mener professor Robert
Eisenman fra California State University, er uholdbar.
- Jakob, Jesu bror, var en meget kendt person på sin tid og blev ikke
omtalt som Jesu bror, siger Robert Eisenman til det amerikanske dagblad
Chicago Tribune.
Sideløbende med den videnskabelige diskussion er kisten også ramme om et
juridisk drama. Kistens erklærede ejer er den israelske antikvitetssamler
Oded Golan. Ifølge israelsk lovgivning er alle antikviteter fundet i Israel
efter 1978 statseje.
De israelske antikvitets autoriteter har ifølge en rapport modtaget
oplysninger om, at 51-årige Oded Golan købte kisten for mindre end to år
siden, men Oded Golan påstår over for politiet, at han har ejet kisten siden
1967, hvor han købte den som 16-årig.
På en nyhedskonference efter offentliggørelsen af kistens fund sagde
Hershel Shenks, der er redaktør af magasinet Biblical Archcology Review, at
kisten blev købt for 15 år siden. Shenks kendte på daværende tidspunkt ikke
til den særlige israelske lovgivning fra 1978, som ifølge hans egen
udtalelse giver den israelske stat, og ikke Oded Golan, ejerretten over
kisten.
Oded Golan er ikke interesseret i at tale med pressen, men har ved en
tidligere lejlighed sagt, at han ikke er bekymret for, at eksperter vil
bevise at kisten er falsk.
- I arkæologi er der mange skyggesider, sort, hvid, grå, og mange funds
autenticitet kan stadig påtales. Men det er ikke tilfældet her. Jeg er
ikke bekymret.
- Det er meget fristende at tro, at kisten er ægte, siger professor
Yisrael Levin fra Det Hebraiske Universitet. Det er meget muligt, at den er
ægte, men jeg har mine forbehold. Blandt andet fordi kisten ikke er blevet
fundet i en autoriseret udgravning, men derimod er købt via en
antikvitetshandler.
Oded Golan er også blevet spurgt, hvorfor han ikke tidligere har
offentliggjort kisten, hvis han har ejet den siden 1967 og som samler har
forstået dens vigtighed.
- Jeg kendte ikke til kristendommens historiske baggrund, sagde han. Jeg
er interesseret i perioden inden det første århundrede e.Kr.
Kisten fandt vej til offentligheden, efter at Oded Golan ved en privat
fest havde bedt André Lemaire om at vurdere kistens skrift.
Hvadenten de israelske eksperter vil fastslå, om kisten er autentisk
eller ej, vil det retsmæssige spørgsmål om, hvem der ejer kisten holde liv i
debatten i den
nære fremtid.

--- END of K.D. citat ---------------------------------


Udfordringen:
--------------------------------------------------------

Mordet på Jesu bror Jakob

Efter Jesu fødsel giftede Josef og Maria sig, og fik flere sønner og døtre,
som var Jesu "halvsøskende" - bl.a. fik de Jakob.
I 2002 dukkede der en 1900 år gammel benkiste op i Jerusalem med
påskriften: "Jakob, søn af Josef, bror til Jesus". Hvem var denne Jakob?

Er det Jesu bror, Jakobs kiste?

Kisten af limsten med knoglerne af Jakob er ca. 50 x 28 cm. knoglerne blev
normalt lagt i kisten efter at liget havde været begravet mindst et år.
Sådanne benkister blev kun brugt til jødiske familiers begravelser i
tidsrummet mellem år 20 f.Kr. og år 70 e.Kr. Det er usandsynligt at der
fandtes andre betydningsfulde personer ved navn Jakob med en far, som hed
Josef og en bror ved navn Jesus, som var så kendt, at han også måtte
nævnes - på netop det tidsrum. derfor er eksperter overbevist om, at den er
ægte.
Indskriften på kisten lyder pversat: "Jakob, søn af Josef, bror til
Jesus" - og er skrevet på en måde, som kun blev brugt mellem år 10-80.
teksten er på aramæisk, som på den tid blev talt af Jesus og hans familie og
disciple.
(henri)

Af Aril Advardsen

Efter Jesu fødsel, giftede Josef og Maria sig, og fik flere sønner og døtre,
som var Jesu (halv-)søskende.

Vi læser første gang om disse søskende, da Jesus virkede i hjembyen
Nasaret, og folket der blev forargede på ham, og sagde: "Er det ikke
tømreren, Marias søn og bror til Jakob og Joses og Judas og Simon? Bor hans
søstre ikke her hos os" (Mark. 6:1-3)
Senere læser vi, at Jesus efter sin opstandelse "blev han set af Jakob"
(1.Kor.15:7).
Derefter læser vi, at Paulus under sit første besøg i Jerusalem som en
Jesu disciple, ca. år 35, kalder Jakob og Kefas (Peter) og Johannes for
søjler i menigheden i Jerusalem (Gal. 1:19 og 2:9). Derefter læser vi flere
gange om Jakob, Jesu bror, som en vigtig leder i menigheden i Jerusalem,
hvor han bl.a. optræder som leder af det store apostelmøde og den første
missionskonference i Jerusalem i år 49. (Ap.G. 5:6-22)
I Apostlenes Gerninger kan vi følge Jakob, Jesu bror, som en leder i
menigheden i Jerusalem, fra år 35, da Paulus besøgte menigheden, og videre
ca. år 44 (Ap.G. 12:7), lige før kong Herodes Agrippa I's død, til Paulus'
arrestation i Jerusalem i pinsehøjtiden i år 57. (Ap.G. 20:16 og 21:17-18).

Ypperstepræst stod bag mordet

Da var Antonius Felix landshøvding (52-59), og Ananias Nedebeus var
ypperstepræst (47-58). (Se Ap.G. 23:1-2 og 24:1-3).
Efter Felix, blev Porkius Festus landshøvding fra år 59-62. (Ap.G.
24:27).
Lige før Festus døde i år 62, blev Annas II Ben Annas indsat som
ypperstepræst. Han var søn af Annas I Ben Seth (6-15), som var svigerfar
til Josef Bar Kaifas (18-36), og den sidste af Annas I's fem sønner som
indehaver af ypperstepræstembedet.
Annas II hadede Jakob, Jesu bror, som nu var populær, ikke kun i
Jerusalems menighed, men også blandt mange af jøderne, som kaldte ham for
Jakob den Retfærdige. Ypperstepræsten fik ham myrdet...

Historieskriveren Josefus om mordet

Historie-skriveren Josefus fortæller os i sit værk "Jødernes historie",
kapitel 9:197-203, om mordet på Jakob.
Josefus kalder endog Jakob for bror af Jesus, ham som kaldtes Messias
(Kristus), og fortæller: "Annas II, mente nu at han havde sin anledning, når
Festus netop var død, og Albinus endnu ikke var ankommet. Han sammenkaldte
derfor hele Sanhedrin, og fremstillede Jakob bror til Jesus, ham som kaldtes
Kristus (Messias), for Det høje råd, sammen med flere andre. Han anklagede
dem for at have brudt Moseloven og dømte dem til at skulle stenes.
Men alle i byen, som blev regnet som de klogeste, og som havde den
største respekt for lov og ret, blev tynget af sorg over dette. Derfor
sendte de i hemmelighed (sendebud) til kongen (Agrippa II 48/53- ca. 100),
og bad inderligt om, at han skulle beordre Annas II at stoppe med disse ting
(forfølgelsen af de Jesustroende). For han havde handlet ulovlig fra
begyndelsen. Nogle af disse drog også til Albinus, som var på vej fra
Alexandria, og informerede ham om, at Annas II ingen ret havde til at
sammenkalde Det høje råd, uden hans godkendelse.
Albinus var enig i det, de fortalte, og skrev rasende til Annas II og
truede ham med straf for, hvad han havde gjort. Som følge af dette tog kong
Agrippa II straks ypperstepræstembedet fra Annas II, som kun varede i tre
måneder, og Jesus Ben Damneus blev indsat som ypperstepræst i hans sted".
(Så langt Josefus).

Kirkehistorikeren Eusebius' beretning

Den store kirkehistorikere Eusebius Pamphilus (265-339) omtaler også
Annas II's mord på Jakob, Jesu bror i sit store kirkehistoriske værk.
Eusebius bygger også sine informationer på Josefus og delvis på Klemens, som
sammen med apostelen Peter havde skrevet brev til Jakob, Jesu bror. Dette
er sikkert den Klemens som omtales af Paulus i brevet til Filliperne 4:3, og
som senere blev biskop i Rom (ca. år 90-100). Men hovedsagelig bygger
Eusebius på den jødiske
Jesus-troende forfatter Hegesippus, som levede under kejser Hadrians tid
(117-138), og skrev om Jakobs martyrium i sin femte bog af "Erindringer".
Eusebius skriver, bl.a. om mordet på Jakob, Jesu bror: "Men efter, at
Paulus havde appelleret til Cæsar, og var blevet sendt til Rom af
(landshøvdingen) Festus, blev jøderne frustreret over, at han var sluppet
fra deres snarer, som de havde lagt for ham. De vendte sig derfor mod
Jakob, Herrens bror, som var biskop i Jerusalem, indsat af apostlene".
Eusebius citerer hele Josefus' beretning om Annas IIl' og Det høje råds
mord på Jakob. Men han har også en lang beskrivelse af Jakobs martyrium
bygget på Klemens og Hegesippus' skrifter, som jeg her citerer fra:
"Angående Jakobs død, så har Klemens allerede skrevet om hvordan han blev
kastet ud fra Templets tårn, og blev tævet ihjel. Også Hegesippus, som
levede omkring apostlenes tid, giver følgende detaljerede beskrivelse i den
femte bog af hans "Erindringer":

Heggesippus om mordet på Jakob, Jesu bror

"Jakob, Herrens bror, blev af alle helt fra Herrens dage, kaldt Jakob den
Retfærdige, fordi mange på den tid hed Jakob. Han havde været leder af
menigheden i Jerusalem sammen med apostlenes helt til nu. Denne apostel
havde været indvidet (som nasiræer) helt fra mors liv. Han drak aldrig vin
eller stærke drikke, og afstod fra kød. Han brugte aldrig ragekniv til sit
ansigt, han salvede aldrig sit hoved, og han brugte aldrig at bade i de
romerske offentlige bad.
Han alene fik lov til at gå ind i helligdommen, og han bar aldrig klæder
af uld, men bare lindeklæder. Han havde for vane at gå ind i Templet
alene,der fandt man ham ofte ligge på sine knæ i forbøn om tilgivelse for
folkets synder. Derfor blev hans knæ hårde som kamelskind, fordi han ofte
knælede i bøn for Guds åsyn. Og dette var den virkelig grund til, at han
blev kaldt Retfærdig (Zadik) og Oblias, som symboliserede retfærdighed og
beskyttelse for folket, som profeter havde profeteret om ham.
Men nogle af de syv (jødiske) sekter, som jeg har omtalt i mine
"Erindringer", spurgte ham, hvad "Døren til Jesus" betød. Da svarede han:
"Han er Frelseren!" Dette førte til, at mange troede på Jesus som Messias.
Men de, som ledte disse sekter, troede hverken på opstandelsen, eller at
Jesus skal komme tilbage og lønne enhver efter hans gerning. Alligevel var
der mange, som troede på grund af Jakob - også mange af jødernes ledere.
Derfor opstod der stor modstand og uro blandt jødernes skriftkloge og blandt
farisæerne, som så, at der var stor fare for, at folket skulle indse, at
Jesus er Messias.
De samlede sig derfor og sagde til Jakob: "Vi bønfalder dig, korrigér
folket som nu vildledes til at følge Jesus, som om han var Messias. Vi
bederdig om at give folket, som nu kommer til påskefesten, det rette syn på
Jesus, for vi stoler alle på dig. For vi, og alle andre, giver dig det
vidnesbyrd, at du er retfærdig, og ikke gør forskel på folk. Overtal folket
til ikke at blive vildledte af Jesus. Stig derfor op på Templets tårn, så
at du står højt oppe, så dine ord kan høres af hele folket, for alle er nu
samlet til påskehøjtiden, endog nogle af hedningerne!"
Disse ledende skriftkloge og farisæere placerede derfor Jakob på Templets
tårn, og råbte til ham: "Du retfærdige mand, som vi alle bør tro på, fordi
folket er blevet vildledt siden Jesus blev korsfæstet. Fortæl os hvad der
er døren til Jesus, ham som blev korsfæstet!"
Da svarede Jakob med høj røst: "Hvorfor spørger I mig om Menneskesønnen?
Han sidder nu i himlene, ved Guds højre hånd, og skal komme tilbage med
himmelens skyer."
Mange som hørte hans stadfæstelse priste sig da lykkelig over Jakobs
vidnesbyrd, og råbte: "Hosianna, Davids søn!" Da sagde præsterne og
farisæerne til hinanden: "Vi har gjort en fejl ved at give Jesus sådan et
vidnesbyrd. Lad os gå op og kaste Jakob ned, så folket af frygt ikke
længere tror på ham". Og de råbte: "Åh, Åh, endog Zadik (Den retfærdige) er
faret vild", og de opfyldte Esajas ord (57:1): "Den retfærdige omkommer,
fromme mænd bliver rykket bort, før ulykken kommer".
De gik da op, og kastede den retfærdige mand ned, og sagde til hinanden:
"Lad os stene Jakob den Retfærdige!" Og de begyndte at stene ham, fordi han
ikke blev dræbt i faldet. Men Jakob vendte sig om, og knælede og sagde:
"Jeg beder dig Herre Gud og Fader, tilgiv dem for de ved ikke hvad de gør".
Men de fortsatte med at stene ham, indtil en af præsterne af rekabitternes
slægt, som Jeremias talte om, råbte og sagde: "Stands! Hvad er der med jer?
Ser I ikke, at den retfærdige beder for jer!"
Men en af dem, en garver, knuste hjernen på Jakob den Retfærdige med en
kølle som han brugte til at banke vasketøjet med.
Sådan led Jakob martyrdøden, og de begravede ham samme dag. Hans
gravsten står fremdeles i nærheden af Templet. Han var et trofast vidne,
både for jøder og grækere, om at Jesus er Messias.
Og ikke længe efter, invaderede (general) Vespasian landet, og indtog
Judea.
"Sådan var det grundige og udførlige vidnesbyrd om Jakob fra Hegesippus,
som stemmer helt med Klemens beretning", skriver historikeren Eusebius, og
siger: "Jakob var altså en så højagtet mand for sin retfærdighed, at det til
og med blandt de lærde jøder fremstod den opfattelse af belejringen af
Jerusalem, som begyndte lige efter, skete på grund af den forbrydelse som
jødernes ledere havde gjort mod ham." (Så langt historikeren Eusebius).

Ben-kisten

Nu har arkæologerne fundet Jakob den Retfærdiges sidste jordiske hvilested
med Jesu navn påskrevet, og navnene på to andre vigtige Nytestamentlige
personer Jakob, Jesu bror og hans far Josef.
De fleste lærde har altid været enige om, at Jesus har levet på vor jord.
Men intet fysisk arkæologisk bevis fra det første århundrede (da Jesus skal
have levet) er fundet før nu, da skelettet af Jakob, Jesu bror blev fundet -
dateret til år 63.
Jøden Hershel Shanks siger om dette fund: "Dette bygger en bro over
tidsgabet til vores egen tid. Min reaktion på dette arkæologiske fund
består mere af ærefrygt, end af begejstring". Shanks fortæller, at det nu
planlægges at Jakob, Jesu brors skelet, skal udstilles i Ontarios kongelige
museum i Toronto, Canada, i forbindelse med et stort årsmøde for bibelske
videnskabsfolk.

Referancer:

Internet, CNN.com I Science Space. 22/10-2002.

The Works of Josephus, Oversat af William Whiston. Hendrickson Publisbers
Peabody 1992. Side 537-538.

Caiaphas Tomb. Biblical Archaeological Review. Sept.-Oct. 1992. Side
28-31.

Eusebius Pamphilus. The Feciesiastical History. Oversat af Isaac Boyle.
Baker Book House Grand Rapids 1992. Side 75-78.

The International Dietionary of the Christian Church. Zondervan 1974:
Ciement of Rome side 234-235. Hegesip pus, side 457.

--- END of Udfordringen citat -------------------------------------


Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Bible Free Downloads:
From http://www.gospelcom.net/ibs/
From http://www.wbtc.com/default.htm

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

File-name:
Arkæologi - Jesu bror, Jakobs kiste (0520)

This file has been send to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-04-11, Friday, CET 02:26


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages