Tempel-tavle bekræfter Bibelen (0500)

1 view
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
Apr 4, 2003, 4:46:47 AM4/4/03
to
Den kristne ugeavis Udfordringen skriver 2003-04-03:

Tavle bekræfter igen Bibelens historiske troværdighed

Sensationelt fund er endelig afleveret

De israelske myndigheder har nu fået fat i ejeren af den sandstens tavle,
som en israelsk avis Halaretz kunne afsløre 13. januar i år. Tavlen er
formentlig fundet ved muslimernes udgravninger under Tempelpladsen.

På tavlen beskriver kong Joash (835-796 f.Kr.), at "mændene fra landet, fra
ørkenen og alle judas byer" frivilligt indsamlede penge til at købe udsøgte
byggematerialer, som kongen brugte til reparation af templet og dets
tilbygninger. Tavlen skal vidne om dette. Og kongen slutter: "Må Gud
befale sit folk i velsignelse". Oplysningerne svarer til 2. Krøn. 22,11 og
kap. 24. Og i 2. Kong. 12,5-6 står der: Joash sagde til præsterne: "Alle de
penge i gangbart sølv, der bringes til Herrens tempel som helliggaver, dels
personskatten, som pålignes hver enkelt, dels alle de penge, man beslutter
sig til at bringe til Herrens tempel, dem skal præsterne modtage, hver fra
sin kassemester, og så skal de udbedre skaderne på templet overalt, hvor de
findes."
Israels Geologiske Undersøgelser har dateret tavlen til mindst 2300 år ud
fra det patina-lag, som findes på overfladen.
Og skriften tyder på, at den er 500 år ældre.

Sandstenstavlen måler 1 x 2 fod og har 15 linjer gammel hebræisk
(fønikisk) skrift indridset og har aftryk af guld og brand. Den har
formentlig befundet sig i jødernes 1. tempel, før det blev ødelagt af
babylonerne i 586 f.Kr.

Skriften ligner den fønikisk-hebræiske stil, som også er fundet på to
andre sjældne inskriptioner fra det 9. århundrede f. Kr.
Det tyder på, at tavlen er fremstillet på Kong Joash tid, og er blevet
begravet under den babylonske hersker Nebukadnezzars ødelæggelse af Salomos
tempel i 586 f. Kr.
Det er første gang arkæologerne har fundet en inskription fra en jødisk
konge.
Tavlen er formentlig kommet for dagen i forbindelse med den udgravning
under Al Aqsa moskéen, som muslimer er i færd med. Ejeren, der nu er
afsløret, var den samme antikvitetshandler, som for nylig bragte en benkiste
for dagen, som efter stor sandsynlighed indeholder knoglerne efter Jesu
bror, Jakob.
Gennem en advokat fik han for halvandet år siden i al hemmelighed en
skrift-ekspert til at undersøge den. Han mente ikke, den var ægte, men da
myndighederne fik undersøgt den nærmere, viste det sig, at den var meget
værdifuld. På grund af løftet til advokaten blev tavlen leveret tilbage, og
først senere afslørede myndighederne, hvem ejeren var og arresterede ham for
ikke at have afleveret sit fund.

Ny argumentation for jødernes ret
Det nye fund beviser, at jøderne har haft et tempel på Tempelpladsen.
Det er der heller ikke ret mange, der tvivler på, men i forbindelse med
striden om, hvem der har ret til Tempelpladsen, har bl.a. muslimernes
bestyrer af Al Aqsa-moskéen påstået, at der ikke har eksisteret et jødisk
tempel her. Ortodokse jøder ønsker at opføre et nyt tempel, hvor moskéen i
dag ligger...

Henri.
--- END of News ----------------------------

Med hensyn til Al Aqsa-moskéens placering ligger den ifølge arkæologer
ovenpå det oprindelige Tempels forgård.

Input memory from Rev. (Åb) 11,1-2

Og et rør, der lignede en målestok, blev givet mig med de ord: "Stå op og
mål Guds tempel og alter og dem, som tilbeder dér.
Men forgården uden for templet, lad den være, og mål den ikke, thi den er
prisgivet hedningerne, og de skal nedtræde den hellige stad i toogfyrretyve
måneder ..."

Input memory vedr. sand tilbedelse from John 4,21-24:

Jesus siger ...: "Tro mig ...: den tid kommer, da det hverken er på dette
bjerg (own: et bjerg i Samaria) eller i Jerusalem, I skal tilbede Faderen.
I tilbeder det, I ikke kender; vi tilbeder det, vi kender, thi frelsen
udgår fra jøderne.
Men den tid kommer, ja, er allerede inde, da de sande tilbedere skal
tilbede faderen i ånd og sandhed; thi der er sådanne tilbedere, Faderen
søger.
Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, bør tilbede i ånd og sandhed."

Hermed siger Jesus også indirekte, at Mekka heller ej er stedet!
(søg Gud i SANDHED, modsat løgn)

Apostlen Paulus fortsætter (1. Kor 3,16-17):

Ved I ikke, at I (own: de kristne) er Guds tempel, og Guds Ånd bor i jer?
Hvis nogen ødelægger Guds tempel, skal Gud ødelægge ham; thi Guds tempel
er helligt, og I er jo hans tempel!


Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Bible Free Downloads:
From http://www.gospelcom.net/ibs/
From http://www.wbtc.com/default.htm

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

File-name:
Tempel-tavle bekræfter Bibelen (0500)

Ordre-OUTPUT:
DADDY-Break (2003-04-04, CET 10:51):
- "Det skal du (copy text to dk.l.k)."

This file has been send to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-04-04, Friday, CET 11:46


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages