Send E-mail til Gud

4 views
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
Feb 17, 2004, 6:00:07 AM2/17/04
to
DR1 s145 tir 17 feb (2004, CET) 09:50:00

Firma tilbyder at sende E-mail til Gud

Gud følger med tiden. Et israelsk
selskab tilbyder nu muligheden for at
sende e-mails til Gud.

Det er telekommunikationsselskabet
Bezeq i Jerusalem, der nu tilbyder at
modtage e-mail, og sætte dem fast i
revner i Grædemuren i Jerusalem.

Ifølge traditionen kan jøder skrive
deres ønsker og bønner på papirlapper
og sætte dem fast mellem stenene i
Grædemuren, hvorefter bønnen eller
ønsket vil blive hørt.

I flere år har Bezeq modtaget telefaxer
og sat dem fast i Grædemuren. E-mail-
adressen er ...

(citat slut)

E-mail-adressen var:

kotel[snabel-a]onemail.bezeq.com ... hvor [snabel-a] = @

-

I den forbindelse fandt jeg andagtsteksten for i dag fra Bibelnøglen
(www.blr.dk ) meget relevant. Hør blot:

Tirsdag 17 feb. 2004

1.Pet.2,4-10

Guds udvalgte

Kristus er den levende sten (v 4). Han
er et sikkert og fast fundament for tro og
liv. Mennesker vrager ham, men hvad
betyder det? Gud har selv udvalgt ham
og siger god for ham!
Enhver kristen indgår som en levende
sten i det åndelige hus, som den kristne
menighed udgør (v 5). Livet har hver
enkelt "sten" i og ved Kristus. Guds me-
nighed udgør Guds nye, synlige tempel
på jorden. I det tempel er vi ret forstå-
et alle præster. Det vil sige, vi er men-
nesker, der bringer hele vort liv som en
offergave - til Guds ære og til gavn for
mennesker.
Vi vil ikke blive gjort til skamme ved
at lade Kristus være ham, alt står og fal-
der med i vort liv (v 6). Den sten vil vise
sig at kunne holde. V 6 er et citat fra Es
28,16. At stenen er lagt i Zion skal un-
derstrege, at Kristus kom ned og levede
blandt sit folk, selv om han var højt hæ-
vet over det.
Kristus er en kostbar grundsten for
alle, der tror, Men for alle, der afviser
Kristus, bliver det til ubodelig skade.
Kristus bliver den hjørnesten, som man
enten bygger sit liv på - til kostbart evig-
hedsliv, eller falder over i forarget vantro
- til frygtelig helvedesdom (v 7-8).
Israels folk står i en særstilling i Guds
frelseshistorie, men ordene i v 9-10 sigter
også til Guds nye folk på jorden -
Kristus-menigheden. Versene beskriver
både Guds folks privilegier og dets an-
svar.
Nøgleord: Den, der tror på ham, skal
ikke blive til skamme (v 6b).

(citat slut)

Jesus siger:

(andagt for i dag www.ucb.dk )

Tro Mig, ...: den tid kommer, da det
hverken er på dette bjerg eller i Jeru-
salem, I skal tilbede Faderen.
...
Men den tid kommer, ja, er allerede
inde, da de sande tilbedere skal til-
bede Faderen i ånd og sandhed; thi
det er sådanne tilbedere, faderen
søger.
(John.4,21-23)

-

Gud hører - med andre ord - dine bønner, uanset hvor på jorden
du befinder dig.


Med venlig hilsen
Mogens Kall
The servant of Michael.

Earthquake-Alarm:
1396 news:Y%qTb.83160$jf4.5...@news000.worldonline.dk

Last-Informationfile:
1487 news:WR1Wb.87321$jf4.5...@news000.worldonline.dk

File-number:
0666+0862=1528


Cyril Malka

unread,
Feb 17, 2004, 10:47:55 AM2/17/04
to
Den Tue, 17 Feb 2004 12:00:07 +0100
skrev "Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> om Send E-mail
til Gud :

KM> Ifølge traditionen kan jøder skrive
KM> deres ønsker og bønner på papirlapper
KM> og sætte dem fast mellem stenene i
KM> Grædemuren, hvorefter bønnen eller
KM> ønsket vil blive hørt.

Det er faktisk et gammelt firma, i sin tid gav de mulighed for at sende
fax til Gud (det var før e-mailens tid)

:-)

--
Venligst

Cyril

et-sect-era - Aktualitetsblad om sekternes verden
et-sect-era 3. årgang - nr. 46: Nyheder -Exxon anklages for atsende sine
ansatte på kursus hos sekt
http://www.etsectera.com/ - http://www.sekter.org/

Kall, Mogens

unread,
Feb 22, 2004, 6:55:23 PM2/22/04
to
"Kall, Mogens" skrev
news:YvmYb.91774$jf4.5...@news000.worldonline.dk

> DR1 s145 tir 17 feb (2004, CET) 09:50:00
>
> Firma tilbyder at sende E-mail til Gud
>
> Gud følger med tiden. Et israelsk
> selskab tilbyder nu muligheden for at
> sende e-mails til Gud.
>
> Det er telekommunikationsselskabet
> Bezeq i Jerusalem, der nu tilbyder at
> modtage e-mail, og sætte dem fast i
> revner i Grædemuren i Jerusalem.

[ ... ]


> kotel[snabel-a]onemail.bezeq.com ... hvor [snabel-a] = @

News:
Terror-bomb in Jerusalem Sunday morning, 2004-02-22

DADDY-Break (2004-02-22, CET 15:14:31):
- "Det skal du (send E-mail til Grædemuren)."

INT to Jerusalem CET 16:00

DADDY-Break (2004-02-22, CET 23:27:5:x):
- "Du skal gøre det officielt."

Yes, my Lord:

DADDY ...

Himmelske Fader!

Fri os fra de vanartede og onde mennesker i Israel and elsewhere
(2.Tess.3,2)

23:34
- "Du skal gøre det sådan (copy links) - Jeg pålægger dig det!"

Yes, my Lord:

0001
0001A
0002 Destroyed see file 0738
0003 Destroyed see file 0738
0004 Destroyed see file 0738
0005 news:aIXm9.66694$Qk5.2...@news010.worldonline.dk
0006 news:0ZXm9.66704$Qk5.2...@news010.worldonline.dk
0007 news:350n9.67267$Qk5.2...@news010.worldonline.dk
0008 news:350n9.67268$Qk5.2...@news010.worldonline.dk
0009 news:ya0n9.67269$Qk5.2...@news010.worldonline.dk
0010 news:gJ0n9.67297$Qk5.2...@news010.worldonline.dk
0011 news:jjcn9.67965$Qk5.2...@news010.worldonline.dk
0012 news:JVdn9.68030$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0013 news:KVdn9.68031$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0014 news:MVdn9.68032$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0015 news:DXdn9.68035$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0016 news:hpen9.68055$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0017 news:q4nn9.69073$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0018 news:q4nn9.69074$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0019 news:r4nn9.69075$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0020 news:J5yn9.73609$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0021 news:K5yn9.73610$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0022 news:L5yn9.73611$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0023 news:L5yn9.73612$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0024 news:IEAn9.74008$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0025 news:JEAn9.74009$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0026 news:KEAn9.74010$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0027 news:bLDn9.74347$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0028 news:LMJn9.74978$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0029 news:qEYn9.78217$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0030 news:sEYn9.78218$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0031 news:dL_n9.78343$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0032 news:%r3o9.79470$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0033 news:vwho9.82026$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0034 news:uEko9.82194$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0035 news:_olo9.82228$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0036 news:%olo9.82229$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0037 news:0plo9.82230$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0038 news:1plo9.82231$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0039 news:oslo9.82235$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0040 news:M8mo9.82266$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0041 news:Gamo9.82268$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0042 news:Vdmo9.82273$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0043 news:aqGo9.84623$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0044 news:Ii0p9.87306$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0045 news:qk0p9.87307$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0046 news:Km0p9.87309$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0047 news:0n0p9.87310$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0048 news:eo0p9.87312$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0049 news:3p0p9.87314$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0050 news:pp0p9.87315$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0051 news:0q0p9.87316$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0052 news:zq0p9.87317$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0053 news:%q0p9.87318$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0054 news:Cr0p9.87319$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0055 news:3s0p9.87321$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0056 news:xs0p9.87322$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0057 news:Xs0p9.87323$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0058 news:Xz0p9.87326$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0059 news:aA0p9.87328$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0060 news:JW1p9.87394$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
0061 news:3Ocp9.89750$Qk5.4...@news010.worldonline.dk
0062 news:pQcp9.89756$Qk5.4...@news010.worldonline.dk
0063 news:ZRcp9.89758$Qk5.4...@news010.worldonline.dk
0064 news:qVcp9.89762$Qk5.4...@news010.worldonline.dk
0065 news:jEdp9.89781$Qk5.4...@news010.worldonline.dk
0066 news:oEdp9.89782$Qk5.4...@news010.worldonline.dk
0067 news:2Fdp9.89783$Qk5.4...@news010.worldonline.dk
0068 news:vGdp9.89785$Qk5.4...@news010.worldonline.dk
0069 news:T9ep9.89797$Qk5.4...@news010.worldonline.dk
0070 news:Y9ep9.89798$Qk5.4...@news010.worldonline.dk
0071 news:orep9.89811$Qk5.4...@news010.worldonline.dk
0072 news:Ilfp9.89841$Qk5.4...@news010.worldonline.dk
0073 news:Slfp9.89842$Qk5.4...@news010.worldonline.dk
0074 news:9nfp9.89843$Qk5.4...@news010.worldonline.dk
0075 news:frfp9.89853$Qk5.4...@news010.worldonline.dk
0076 news:_Uhp9.89934$Qk5.4...@news010.worldonline.dk
0077 news:aVhp9.89935$Qk5.4...@news010.worldonline.dk
0078 news:p8_q9.108632$Qk5.4...@news010.worldonline.dk
0079 news:t9_q9.108636$Qk5.4...@news010.worldonline.dk
0080 news:2a_q9.108638$Qk5.4...@news010.worldonline.dk
0081 news:ta_q9.108641$Qk5.4...@news010.worldonline.dk
0082 news:1b_q9.108642$Qk5.4...@news010.worldonline.dk
0083 news:Bb_q9.108643$Qk5.4...@news010.worldonline.dk
0084 news:1c_q9.108644$Qk5.4...@news010.worldonline.dk

0085
0085 - 2002-10-15, CET 21:41
The Bridegroom - Brudgommen---(song-of-songs 1,15)
dk.livssyn.kristendom

0086 news:Qc_q9.108648$Qk5.4...@news010.worldonline.dk

0087
0087 - 2002-10-16, CET 10:01
Responce 3---(RUSSIAN SPACE ROCKET BLAST)
dk.politik

0088 news:R29r9.113133$Qk5.4...@news010.worldonline.dk
0089 news:9AEt9.170643$Qk5.5...@news010.worldonline.dk
0090 news:oAEt9.170644$Qk5.5...@news010.worldonline.dk
0091 news:rAEt9.170645$Qk5.5...@news010.worldonline.dk
0092 news:wAEt9.170646$Qk5.5...@news010.worldonline.dk
0093 news:SAEt9.170647$Qk5.5...@news010.worldonline.dk
0094 news:_AEt9.170649$Qk5.5...@news010.worldonline.dk
0095 news:gBEt9.170650$Qk5.5...@news010.worldonline.dk
0096 news:jBEt9.170651$Qk5.5...@news010.worldonline.dk
0097 news:mBEt9.170652$Qk5.5...@news010.worldonline.dk
0098 news:phFt9.170820$Qk5.5...@news010.worldonline.dk
0099 news:0jFt9.170834$Qk5.5...@news010.worldonline.dk
0100 news:KjFt9.170842$Qk5.5...@news010.worldonline.dk
0101 news:HkFt9.170850$Qk5.5...@news010.worldonline.dk
0102 news:OlFt9.170860$Qk5.5...@news010.worldonline.dk
0103 news:7nFt9.170872$Qk5.5...@news010.worldonline.dk
0104 news:MnFt9.170877$Qk5.5...@news010.worldonline.dk
0105 news:soFt9.170883$Qk5.5...@news010.worldonline.dk
0106 news:bpFt9.170890$Qk5.5...@news010.worldonline.dk
0107 news:5qFt9.170899$Qk5.5...@news010.worldonline.dk
0108 news:trFt9.170910$Qk5.5...@news010.worldonline.dk
0109 news:aW0u9.177098$Qk5.6...@news010.worldonline.dk
0110 news:sY0u9.177127$Qk5.6...@news010.worldonline.dk
0111 news:E98u9.177658$Qk5.6...@news010.worldonline.dk
0112 news:pb8u9.177663$Qk5.6...@news010.worldonline.dk
0113 news:AAUu9.182517$Qk5.6...@news010.worldonline.dk
0114 news:3_Uu9.182835$Qk5.6...@news010.worldonline.dk
0115 news:c0Vu9.182847$Qk5.6...@news010.worldonline.dk
0116 Destroyed see file 0738
0117 news:M39v9.186698$Qk5.6...@news010.worldonline.dk
0118 Destroyed see file 0738
0119 news:lFSv9.196547$Qk5.6...@news010.worldonline.dk
0120 news:9ISv9.196549$Qk5.6...@news010.worldonline.dk
0121 news:RKSv9.196551$Qk5.6...@news010.worldonline.dk
0122 news:C8tw9.200818$Qk5.7...@news010.worldonline.dk
0123 news:xBEw9.201324$Qk5.7...@news010.worldonline.dk
0124 Counter-error at 0001A.nws
0125 news:4nrA9.2662$HU.3...@news010.worldonline.dk
0126 news:_6yA9.3578$HU.3...@news010.worldonline.dk
0127 news:s4AA9.3789$HU.4...@news010.worldonline.dk
0128 news:JpLA9.4529$HU.5...@news010.worldonline.dk
0129 news:XsMA9.4568$HU.5...@news010.worldonline.dk
0130 news:2dQA9.6331$HU.5...@news010.worldonline.dk
0131 news:4R6B9.8748$HU.7...@news010.worldonline.dk
0132 news:Cs7B9.8770$HU.7...@news010.worldonline.dk
0133 news:RFaB9.9237$HU.8...@news010.worldonline.dk
0134 news:fUaB9.9251$HU.8...@news010.worldonline.dk
0135 news:hlsB9.10370$HU.10...@news010.worldonline.dk
0136 news:AlsB9.10371$HU.10...@news010.worldonline.dk
0137 news:XlsB9.10372$HU.10...@news010.worldonline.dk
0138 news:bmsB9.10374$HU.10...@news010.worldonline.dk
0139 news:0EyB9.13599$HU.10...@news010.worldonline.dk
0140 news:eEyB9.13605$HU.10...@news010.worldonline.dk
0141 news:lEyB9.13609$HU.10...@news010.worldonline.dk
0142 news:1PzB9.14278$HU.10...@news010.worldonline.dk
0143 news:l3BB9.14340$HU.10...@news010.worldonline.dk
0144 news:RALB9.14970$HU.11...@news010.worldonline.dk
0145 news:JZLB9.14992$HU.11...@news010.worldonline.dk
0146 news:3sMB9.15019$HU.11...@news010.worldonline.dk
0147 news:9OMB9.15033$HU.11...@news010.worldonline.dk
0148 news:aP5C9.18881$HU.13...@news010.worldonline.dk
0149 news:XE8C9.20983$HU.13...@news010.worldonline.dk
0149B news:74yC9.22793$HU.16...@news010.worldonline.dk
0150 news:aayC9.22800$HU.16...@news010.worldonline.dk
0151 news:bVzC9.22888$HU.16...@news010.worldonline.dk
0152 news:RqAC9.22899$HU.16...@news010.worldonline.dk
0153 news:LYAC9.22907$HU.17...@news010.worldonline.dk
0154 news:IHKC9.23282$HU.17...@news010.worldonline.dk
0155 news:Q1dD9.29718$HU.20...@news010.worldonline.dk
0156 news:DIdD9.29747$HU.20...@news010.worldonline.dk
0157 news:JxgD9.29773$HU.20...@news010.worldonline.dk
0158 uk.religion.christian, His Majesty Information service (0158)
0159 uk.religion.christian, 1-Copyright, DADDY LIVES 1997-02-04 (0159)
0160 uk.religion.christian, 2-Copyright, DADDY LIVES 1997-02-28 (0160)
0161 uk.religion.christian, 3-Copyright, DADDY LIVES 1997-05-10 (0161)
0162 uk.religion.christian, 4-Copyright, DADDY LIVES 1998-03-14 (0162)
0163 uk.religion.christian, 5-Copyright, DADDY LIVES 1998-04-10 (0163)
0164 uk.religion.christian, 6-Copyright, DADDY LIVES 1999-04-30 (0164)
0165 uk.religion.christian, 7-Copyright, JESUS LIVES 2001-12-02 (0165)
0166 news:wWKD9.31636$HU.23...@news010.worldonline.dk
0167 news:YRLD9.31647$HU.23...@news010.worldonline.dk
0168 Counter-error at 0149B.nws
0169 news:Of2E9.35889$HU.25...@news010.worldonline.dk
0170 news:At2E9.35900$HU.25...@news010.worldonline.dk
0171 news:353E9.35928$HU.25...@news010.worldonline.dk
0172 news:Gl3E9.36030$HU.25...@news010.worldonline.dk
0173 news:Nu4E9.36675$HU.25...@news010.worldonline.dk
0174 news:tN4E9.36689$HU.25...@news010.worldonline.dk
0175 news:TH7E9.38498$HU.25...@news010.worldonline.dk
0176 news:u19E9.38714$HU.25...@news010.worldonline.dk
0177 news:izcE9.38826$HU.26...@news010.worldonline.dk
0178 news:KUpE9.39016$HU.27...@news010.worldonline.dk
0179 news:7OuE9.39929$HU.27...@news010.worldonline.dk
0180 news:%VuE9.39935$HU.27...@news010.worldonline.dk
0181 news:qRxE9.40104$HU.27...@news010.worldonline.dk
0182 news:ZRxE9.40107$HU.27...@news010.worldonline.dk
0183 news:MARE9.43257$HU.29...@news010.worldonline.dk
0184 news:3BRE9.43258$HU.29...@news010.worldonline.dk
0185 news:igSE9.43292$HU.29...@news010.worldonline.dk
0186 news:GgSE9.43300$HU.29...@news010.worldonline.dk
0187 news:8hSE9.43312$HU.29...@news010.worldonline.dk
0188 news:F0UE9.43641$HU.29...@news010.worldonline.dk
0189 news:Qr2F9.43877$HU.30...@news010.worldonline.dk
0190 news:8V2F9.43885$HU.30...@news010.worldonline.dk
0191 news:rMcF9.45435$HU.31...@news010.worldonline.dk
0192 news:UrdF9.45560$HU.31...@news010.worldonline.dk
0193 news:3vyF9.47586$HU.32...@news010.worldonline.dk
0194 news:TvyF9.47587$HU.32...@news010.worldonline.dk
0195 news:uyyF9.47588$HU.32...@news010.worldonline.dk
0196 news:bEyF9.47589$HU.32...@news010.worldonline.dk
0197 news:rsIF9.47715$HU.32...@news010.worldonline.dk
0198 news:_RyF9.47591$HU.32...@news010.worldonline.dk
0199 news:IGzF9.47597$HU.32...@news010.worldonline.dk
0200 news:4HzF9.47598$HU.32...@news010.worldonline.dk
0201 news:ZaHF9.47686$HU.32...@news010.worldonline.dk
0202 news:AJHF9.47699$HU.32...@news010.worldonline.dk
0203 news:Pi3G9.48540$HU.33...@news010.worldonline.dk
0204 news:Y44G9.48606$HU.33...@news010.worldonline.dk
0205 news:zR4G9.48656$HU.34...@news010.worldonline.dk
0206 news:OR4G9.48657$HU.34...@news010.worldonline.dk
0207 news:_e5G9.48695$HU.34...@news010.worldonline.dk
0208 news:6j6G9.48760$HU.34...@news010.worldonline.dk
0209 news:fBoG9.49560$HU.34...@news010.worldonline.dk
0210 news:sAKG9.53110$HU.36...@news010.worldonline.dk
0211 alt.binaries.astronomy, Appendix-file: 5104.c
0212 news:v6PG9.54709$HU.36...@news010.worldonline.dk
0213 news:FgbH9.57053$HU.38...@news010.worldonline.dk
0214 news:HtdH9.57086$HU.38...@news010.worldonline.dk
0215 news:u%oH9.57579$HU.38...@news010.worldonline.dk
0216 news:kdHH9.59235$HU.40...@news010.worldonline.dk
0217 news:yZIH9.59291$HU.40...@news010.worldonline.dk
0218 news:xmTH9.60105$HU.40...@news010.worldonline.dk
0219 news:%LGI9.62158$HU.43...@news010.worldonline.dk
0220 news:7KII9.62214$HU.43...@news010.worldonline.dk
0221 news:sKII9.62215$HU.43...@news010.worldonline.dk
0222 news:IKII9.62216$HU.43...@news010.worldonline.dk
0223 news:CPII9.62219$HU.43...@news010.worldonline.dk
0224 news:qUII9.62221$HU.43...@news010.worldonline.dk
0225 news:W4_I9.62764$HU.45...@news010.worldonline.dk
0226 news:GU_I9.62776$HU.45...@news010.worldonline.dk
0227 news:ww%I9.62787$HU.45...@news010.worldonline.dk
0228 news:tHbJ9.63114$HU.46...@news010.worldonline.dk
0229 news:gHOJ9.64206$HU.48...@news010.worldonline.dk
0230 news:AtPJ9.64242$HU.48...@news010.worldonline.dk
0231 news:xO0K9.64783$HU.49...@news010.worldonline.dk
0232 news:xr2K9.64836$HU.49...@news010.worldonline.dk
0233 news:Nr2K9.64837$HU.49...@news010.worldonline.dk
0234 news:0s2K9.64838$HU.49...@news010.worldonline.dk
0235 news:QE2K9.64840$HU.49...@news010.worldonline.dk
0236 news:hAfK9.65290$HU.49...@news010.worldonline.dk
0237 news:QYfK9.65293$HU.49...@news010.worldonline.dk
0238 news:0CgK9.65296$HU.49...@news010.worldonline.dk
0239 news:2bhK9.65299$HU.49...@news010.worldonline.dk
0240 news:xghK9.65302$HU.49...@news010.worldonline.dk
0241 news:WDiK9.65335$HU.49...@news010.worldonline.dk
0242 news:GWiK9.65344$HU.49...@news010.worldonline.dk
0243 news:X7jK9.65350$HU.49...@news010.worldonline.dk
0244 news:28kK9.65378$HU.49...@news010.worldonline.dk
0245 news:dwxK9.65695$HU.50...@news010.worldonline.dk
0246 news:K3BK9.65707$HU.50...@news010.worldonline.dk
0247 news:04BK9.65708$HU.50...@news010.worldonline.dk
0248 news:UfCK9.65729$HU.50...@news010.worldonline.dk
0249 news:8gCK9.65730$HU.50...@news010.worldonline.dk
0250 news:wzDK9.65745$HU.50...@news010.worldonline.dk
0251 news:FkHK9.65802$HU.51...@news010.worldonline.dk
0252 news:qLHK9.65810$HU.51...@news010.worldonline.dk
0253 news:ELHK9.65811$HU.51...@news010.worldonline.dk
0254 news:XS%K9.66774$HU.52...@news010.worldonline.dk
0255 news:eT%K9.66779$HU.52...@news010.worldonline.dk
0256 news:2CgL9.1536$Hl6.1...@news010.worldonline.dk
0257 news:gMjL9.1630$Hl6.1...@news010.worldonline.dk
0258 news:RRkL9.1674$Hl6.1...@news010.worldonline.dk
0259 news:OQDL9.2734$Hl6.2...@news010.worldonline.dk
0260 news:_QDL9.2735$Hl6.2...@news010.worldonline.dk
0261 news:GmIL9.3213$Hl6.3...@news010.worldonline.dk
0262 news:RmIL9.3214$Hl6.3...@news010.worldonline.dk
0263 news:OqKL9.3795$Hl6.3...@news010.worldonline.dk
0264 news:8nML9.4165$Hl6.3...@news010.worldonline.dk
0265 news:p5_L9.5926$Hl6.4...@news010.worldonline.dk
0266 news:B5_L9.5927$Hl6.4...@news010.worldonline.dk
0267 news:HS0M9.5986$Hl6.5...@news010.worldonline.dk
0268 news:hniM9.6694$Hl6.7...@news010.worldonline.dk
0269 news:xBkM9.6776$Hl6.7...@news010.worldonline.dk
0270 news:KBkM9.6777$Hl6.7...@news010.worldonline.dk
0271 news:MOpM9.7205$Hl6.8...@news010.worldonline.dk
0272 news:2RLM9.9116$Hl6.1...@news010.worldonline.dk
0273 news:igOM9.9170$Hl6.1...@news010.worldonline.dk
0274 news:5XOM9.9176$Hl6.1...@news010.worldonline.dk
0275 news:uoQM9.9352$Hl6.1...@news010.worldonline.dk
0276 news:e_XM9.9479$Hl6.1...@news010.worldonline.dk
0277 news:3KiN9.11516$Hl6.1...@news010.worldonline.dk
0278 news:Y1CN9.12356$Hl6.1...@news010.worldonline.dk
0279 news:vrDN9.12378$Hl6.1...@news010.worldonline.dk
0280 news:38XN9.13462$Hl6.1...@news010.worldonline.dk
0281 news:GRDO9.14469$Hl6.1...@news010.worldonline.dk
0282 news:TRDO9.14471$Hl6.1...@news010.worldonline.dk
0283 news:5SDO9.14472$Hl6.1...@news010.worldonline.dk
0284 news:XsAP9.16459$Hl6.1...@news010.worldonline.dk
0285 news:NiFP9.16587$Hl6.1...@news010.worldonline.dk
0286 news:IJVP9.18831$Hl6.2...@news010.worldonline.dk
0287 news:_feQ9.19348$Hl6.2...@news010.worldonline.dk
0288 news:b7hQ9.19532$Hl6.2...@news010.worldonline.dk
0289 news:v7hQ9.19534$Hl6.2...@news010.worldonline.dk
0290 news:HpWQ9.22150$Hl6.2...@news010.worldonline.dk
0291 news:YGn2a.83190$Hl6.7...@news010.worldonline.dk
0292 news:BHL2a.83770$Hl6.7...@news010.worldonline.dk
0293 news:yc23a.85323$Hl6.7...@news010.worldonline.dk
0294 news:Zli3a.86974$Hl6.8...@news010.worldonline.dk
0295 news:CQo3a.87907$Hl6.8...@news010.worldonline.dk
0296 news:jRq3a.87981$Hl6.8...@news010.worldonline.dk
0297 news:kRq3a.87982$Hl6.8...@news010.worldonline.dk
0298 news:zov3a.88728$Hl6.8...@news010.worldonline.dk
0299 news:hhL3a.89012$Hl6.8...@news010.worldonline.dk
0300 news:jhL3a.89013$Hl6.8...@news010.worldonline.dk
0301 news:TJL3a.89031$Hl6.8...@news010.worldonline.dk
0302 news:h3M3a.89041$Hl6.8...@news010.worldonline.dk
0303 news:sxO3a.89137$Hl6.8...@news010.worldonline.dk
0304 news:4PO3a.89150$Hl6.8...@news010.worldonline.dk
0305 news:7144a.89530$Hl6.8...@news010.worldonline.dk
0306 news:QP44a.89549$Hl6.8...@news010.worldonline.dk
0307 news:uU44a.89552$Hl6.8...@news010.worldonline.dk
0308 news:jF84a.89672$Hl6.8...@news010.worldonline.dk
0309 news:mBa4a.89764$Hl6.8...@news010.worldonline.dk
0310 news:nBa4a.89765$Hl6.8...@news010.worldonline.dk
0311 news:q_n4a.90049$Hl6.8...@news010.worldonline.dk
0312 news:yCp4a.90098$Hl6.8...@news010.worldonline.dk
0313 news:4Cx4a.90397$Hl6.8...@news010.worldonline.dk
0314 news:1HN4a.90760$Hl6.8...@news010.worldonline.dk
0315 news:jt25a.91137$Hl6.8...@news010.worldonline.dk
0316 news:8x25a.91140$Hl6.8...@news010.worldonline.dk
0317 news:x2e5a.91889$Hl6.8...@news010.worldonline.dk
0318 news:KzQ5a.92828$Hl6.8...@news010.worldonline.dk
0319 news:PO%5a.92977$Hl6.8...@news010.worldonline.dk
0320 news:WHn7a.98238$Hl6.9...@news010.worldonline.dk
0321 news:tJ69a.110142$Hl6.10...@news010.worldonline.dk
0322 news:Slh9a.111274$Hl6.10...@news010.worldonline.dk
0323 news:eOr9a.112282$Hl6.10...@news010.worldonline.dk
0324 news:jqu9a.112333$Hl6.10...@news010.worldonline.dk
0325 news:HpC9a.112449$Hl6.10...@news010.worldonline.dk
0326 news:IpC9a.112450$Hl6.10...@news010.worldonline.dk
0327 news:6QD9a.112478$Hl6.10...@news010.worldonline.dk
0328 news:7QD9a.112479$Hl6.10...@news010.worldonline.dk
0329 news:9qE9a.112503$Hl6.10...@news010.worldonline.dk
0330 news:P1F9a.112539$Hl6.10...@news010.worldonline.dk
0331 news:4LO9a.113508$Hl6.10...@news010.worldonline.dk
0332 news:BSP9a.113600$Hl6.10...@news010.worldonline.dk
0333 news:CSP9a.113601$Hl6.10...@news010.worldonline.dk
0334 news:aAQ9a.113625$Hl6.10...@news010.worldonline.dk
0335 news:d91aa.114110$Hl6.10...@news010.worldonline.dk
0336 news:e91aa.114111$Hl6.10...@news010.worldonline.dk
0337 news:JD2aa.114143$Hl6.10...@news010.worldonline.dk
0338 news:1Oeaa.114753$Hl6.10...@news010.worldonline.dk
0339 news:Dihaa.114768$Hl6.10...@news010.worldonline.dk
0340 news:mclaa.115120$Hl6.10...@news010.worldonline.dk
0341 news:sXmaa.115507$Hl6.10...@news010.worldonline.dk
0342 news:QsCaa.116255$Hl6.10...@news010.worldonline.dk
0343 news:3vCaa.116256$Hl6.10...@news010.worldonline.dk
0344 news:tOKaa.116558$Hl6.10...@news010.worldonline.dk
0345 news:28Naa.116645$Hl6.10...@news010.worldonline.dk
0346 news:lDWaa.116737$Hl6.10...@news010.worldonline.dk
0347 news:iE4ba.117351$Hl6.10...@news010.worldonline.dk
0348 news:iE4ba.117352$Hl6.10...@news010.worldonline.dk
0349 news:w05ba.117360$Hl6.10...@news010.worldonline.dk
0350 news:WA6ba.117410$Hl6.10...@news010.worldonline.dk
0351 news:zZ6ba.117430$Hl6.10...@news010.worldonline.dk
0352 news:ck7ba.117466$Hl6.10...@news010.worldonline.dk
0353 news:2Z7ba.117489$Hl6.10...@news010.worldonline.dk
0354 news:vIBba.123467$Hl6.11...@news010.worldonline.dk
0355 news:CwLba.125186$Hl6.11...@news010.worldonline.dk
0356 news:DwLba.125187$Hl6.11...@news010.worldonline.dk
0357 news:DwLba.125188$Hl6.11...@news010.worldonline.dk
0358 news:wILba.125195$Hl6.11...@news010.worldonline.dk
0359 news:IN%ba.125634$Hl6.11...@news010.worldonline.dk
0360 news:000ca.125639$Hl6.11...@news010.worldonline.dk
0361 news:270ca.125641$Hl6.11...@news010.worldonline.dk
0362 news:Vo3ca.125733$Hl6.11...@news010.worldonline.dk
0363 news:nQkca.126627$Hl6.11...@news010.worldonline.dk
0364 news:Kknca.126689$Hl6.11...@news010.worldonline.dk
0365 news:Xooca.126732$Hl6.11...@news010.worldonline.dk
0366 news:hWDca.127373$Hl6.11...@news010.worldonline.dk
0367 news:iWDca.127374$Hl6.11...@news010.worldonline.dk
0368 news:9wEca.127388$Hl6.11...@news010.worldonline.dk
0369 news:INHca.127485$Hl6.11...@news010.worldonline.dk
0370 news:7gZca.128095$Hl6.11...@news010.worldonline.dk
0371 se.vetenskap.astronomi and others (OFF)
0372 news:Kv0da.128183$Hl6.11...@news010.worldonline.dk
0373 news:FY0da.128192$Hl6.11...@news010.worldonline.dk
0374 news:B01da.128195$Hl6.11...@news010.worldonline.dk
0375 news:x24da.128343$Hl6.11...@news010.worldonline.dk
0376 news:QDfda.128502$Hl6.11...@news010.worldonline.dk
0377 news:Jigda.128516$Hl6.11...@news010.worldonline.dk
0378 news:Jigda.128517$Hl6.11...@news010.worldonline.dk
0379 news:Kigda.128518$Hl6.11...@news010.worldonline.dk
0380 news:Zlgda.128521$Hl6.11...@news010.worldonline.dk
0381 news:mOida.128566$Hl6.11...@news010.worldonline.dk
0382 news:%rkda.128605$Hl6.11...@news010.worldonline.dk
0383 news:cXkda.128633$Hl6.11...@news010.worldonline.dk
0384 news:41lda.128640$Hl6.11...@news010.worldonline.dk
0385 news:ZHmda.128703$Hl6.11...@news010.worldonline.dk
0386 news:ILoda.128761$Hl6.11...@news010.worldonline.dk
0387 news:6Rrda.128983$Hl6.11...@news010.worldonline.dk
0388 news:u8eea.367$vn1.1...@news010.worldonline.dk
0389 news:lMgea.418$vn1.1...@news010.worldonline.dk
0390 news:mMgea.419$vn1.1...@news010.worldonline.dk
0391 news:o_gea.422$vn1.1...@news010.worldonline.dk
0392 news:dzqea.649$vn1.1...@news010.worldonline.dk
0393 news:fXqea.669$vn1.1...@news010.worldonline.dk
0394 news:KSSea.1153$vn1.3...@news010.worldonline.dk
0395 news:kGTea.1154$vn1.3...@news010.worldonline.dk
0396 news:rHTea.1155$vn1.3...@news010.worldonline.dk
0397 news:AKTea.1157$vn1.3...@news010.worldonline.dk
0398 news:HQTea.1159$vn1.3...@news010.worldonline.dk
0399 news:TMUea.1176$vn1.3...@news010.worldonline.dk
0400 news:uSTea.1160$vn1.3...@news010.worldonline.dk
0401 news:q_Tea.1164$vn1.3...@news010.worldonline.dk
0402 news:DqUea.1169$vn1.3...@news010.worldonline.dk
0403 news:gQUea.1177$vn1.3...@news010.worldonline.dk
0404 news:dmZea.1351$vn1.3...@news010.worldonline.dk
0405 news:4k_ea.1432$vn1.3...@news010.worldonline.dk
0406 news:h5ffa.1804$vn1.4...@news010.worldonline.dk
0407 news:O_hfa.1879$vn1.4...@news010.worldonline.dk
0408 news:Y_hfa.1880$vn1.4...@news010.worldonline.dk
0409 news:5%hfa.1881$vn1.4...@news010.worldonline.dk
0410 news:b%hfa.1882$vn1.4...@news010.worldonline.dk
0411 news:j%hfa.1883$vn1.4...@news010.worldonline.dk
0412 news:q%hfa.1884$vn1.4...@news010.worldonline.dk
0413 news:D%hfa.1885$vn1.4...@news010.worldonline.dk
0414 news:J%hfa.1886$vn1.4...@news010.worldonline.dk
0415 news:VGufa.2169$vn1.5...@news010.worldonline.dk
0416 news:uwvfa.2170$vn1.5...@news010.worldonline.dk
0417 news:h%wfa.2174$vn1.5...@news010.worldonline.dk
0418 news:kdyfa.2185$vn1.5...@news010.worldonline.dk
0419 news:Rtyfa.2188$vn1.5...@news010.worldonline.dk
0420 news:L9zfa.2198$vn1.5...@news010.worldonline.dk
0421 news:Jmzfa.2204$vn1.5...@news010.worldonline.dk
0422 news:T5Afa.2229$vn1.5...@news010.worldonline.dk
0423 news:KyAfa.2252$vn1.5...@news010.worldonline.dk
0424 news:t9Bfa.2266$vn1.5...@news010.worldonline.dk
0425 news:I_Bfa.2302$vn1.5...@news010.worldonline.dk
0426 news:RsDfa.2356$vn1.5...@news010.worldonline.dk
0427 news:k5Efa.2388$vn1.5...@news010.worldonline.dk
0428 news:HHFfa.2489$vn1.6...@news010.worldonline.dk
0429 news:qKFfa.2492$vn1.6...@news010.worldonline.dk
0430 news:ZxUfa.2943$vn1.6...@news010.worldonline.dk
0431 news:zA2ga.170$mI2....@news000.worldonline.dk
0432 news:LA2ga.171$mI2....@news000.worldonline.dk
0433 news:7Y3ga.315$mI2....@news000.worldonline.dk
0434 news:pY3ga.317$mI2....@news000.worldonline.dk
0435 news:DY3ga.318$mI2....@news000.worldonline.dk
0436 news:MY3ga.319$mI2....@news000.worldonline.dk
0437 news:VF4ga.339$mI2....@news000.worldonline.dk
0438 news:9G4ga.340$mI2....@news000.worldonline.dk
0439 news:nG4ga.341$mI2....@news000.worldonline.dk
0440 news:LA5ga.394$mI2....@news000.worldonline.dk
0441 news:nO5ga.402$mI2....@news000.worldonline.dk
0442 news:cRcga.431$mI2....@news000.worldonline.dk
0443 news:qgdga.432$mI2....@news000.worldonline.dk
0444 news:rgdga.433$mI2....@news000.worldonline.dk
0445 news:lcega.475$mI2....@news000.worldonline.dk
0446 news:Acega.476$mI2....@news000.worldonline.dk
0447 news:Pcega.477$mI2....@news000.worldonline.dk
0448 news:_cega.478$mI2....@news000.worldonline.dk
0449 news:7dega.479$mI2....@news000.worldonline.dk
0450 news:fdega.481$mI2....@news000.worldonline.dk
0451 news:odega.482$mI2....@news000.worldonline.dk
0452 news:xdega.483$mI2....@news000.worldonline.dk
0453 news:Jdega.485$mI2....@news000.worldonline.dk
0454 news:Rdega.486$mI2....@news000.worldonline.dk
0455 news:pcgga.633$mI2....@news000.worldonline.dk
0456 news:Dgzga.940$mI2.1...@news000.worldonline.dk
0457 news:Fgzga.941$mI2.1...@news000.worldonline.dk
0458 news:Ggzga.942$mI2.1...@news000.worldonline.dk
0459 news:Igzga.943$mI2.1...@news000.worldonline.dk
0460 news:Jgzga.944$mI2.1...@news000.worldonline.dk
0461 news:Lgzga.945$mI2.1...@news000.worldonline.dk
0462 news:Mgzga.946$mI2.1...@news000.worldonline.dk
0463 news:Ogzga.947$mI2.1...@news000.worldonline.dk
0464 news:LoKga.1187$mI2.2...@news000.worldonline.dk
0465 news:Sgzga.949$mI2.1...@news000.worldonline.dk
0466 news:Ugzga.950$mI2.1...@news000.worldonline.dk
0467 news:1nzga.952$mI2.1...@news000.worldonline.dk
0468 news:c7Ega.1024$mI2.1...@news000.worldonline.dk
0469 news:d7Ega.1025$mI2.1...@news000.worldonline.dk
0470 news:r5Fga.1041$mI2.1...@news000.worldonline.dk
0471 news:r5Fga.1042$mI2.1...@news000.worldonline.dk
0472 news:s5Fga.1043$mI2.1...@news000.worldonline.dk
0473 news:t5Fga.1044$mI2.1...@news000.worldonline.dk
0474 news:AIFga.1060$mI2.1...@news000.worldonline.dk
0475 news:qoKga.1179$mI2.2...@news000.worldonline.dk
0476 news:uoKga.1180$mI2.2...@news000.worldonline.dk
0477 news:woKga.1181$mI2.2...@news000.worldonline.dk
0478 news:yoKga.1182$mI2.2...@news000.worldonline.dk
0479 news:BoKga.1183$mI2.2...@news000.worldonline.dk
0480 news:DoKga.1184$mI2.2...@news000.worldonline.dk
0481 news:GoKga.1185$mI2.2...@news000.worldonline.dk
0482 news:IoKga.1186$mI2.2...@news000.worldonline.dk
0483 news:LoKga.1187$mI2.2...@news000.worldonline.dk
0484 news:NoKga.1188$mI2.2...@news000.worldonline.dk
0485 news:PoKga.1189$mI2.2...@news000.worldonline.dk
0486 news:sBKga.1193$mI2.2...@news000.worldonline.dk
0487 news:lSTga.1285$mI2.2...@news000.worldonline.dk
0488 news:Yy6ha.1735$mI2.3...@news000.worldonline.dk
0489 news:Zy6ha.1736$mI2.3...@news000.worldonline.dk
0490 news:4dbha.1748$mI2.3...@news000.worldonline.dk
0491 news:5dbha.1749$mI2.3...@news000.worldonline.dk
0492 news:6dbha.1750$mI2.3...@news000.worldonline.dk
0493 news:7dbha.1751$mI2.3...@news000.worldonline.dk
0494 news:9dbha.1752$mI2.3...@news000.worldonline.dk
0495 news:bdbha.1753$mI2.3...@news000.worldonline.dk
0496 news:cdbha.1754$mI2.3...@news000.worldonline.dk
0497 news:WNUha.39$y3....@news010.worldonline.dk
0498 news:lUVha.106$y3....@news010.worldonline.dk
0499 news:Xxcja.2730$y3.4...@news010.worldonline.dk
0500 news:Zxcja.2731$y3.4...@news010.worldonline.dk
0501 news:_xcja.2732$y3.4...@news010.worldonline.dk
0502 news:%xcja.2733$y3.4...@news010.worldonline.dk
0503 news:kkdja.2758$y3.4...@news010.worldonline.dk
0504 news:Uzkja.3094$y3.5...@news010.worldonline.dk
0505 news:iLOka.8311$y3.9...@news010.worldonline.dk
0506 news:lLOka.8312$y3.9...@news010.worldonline.dk
0507 news:gtSka.8373$y3.10...@news010.worldonline.dk
0508 news:rnYka.8587$y3.10...@news010.worldonline.dk
0509 news:4JYka.8598$y3.10...@news010.worldonline.dk
0510 news:mIcla.10221$y3.11...@news010.worldonline.dk
0511 news:3C8la.10135$y3.10...@news010.worldonline.dk
0512 news:jLbla.10207$y3.11...@news010.worldonline.dk
0513 news:lLbla.10208$y3.11...@news010.worldonline.dk
0514 news:mIcla.10221$y3.11...@news010.worldonline.dk
0515 news:nIcla.10222$y3.11...@news010.worldonline.dk
0516 news:yTdla.10260$y3.11...@news010.worldonline.dk
0517 news:rzgla.10395$y3.11...@news010.worldonline.dk
0518 news:MTgla.10652$y3.11...@news010.worldonline.dk
0519 news:NTgla.10653$y3.11...@news010.worldonline.dk
0520 news:K_nla.13348$y3.12...@news010.worldonline.dk
0521 news:LHola.13350$y3.12...@news010.worldonline.dk
0522 news:34xla.13440$y3.12...@news010.worldonline.dk
0523 news:oOGla.14557$y3.12...@news010.worldonline.dk
0524 news:pOGla.14558$y3.12...@news010.worldonline.dk
0525 news:qOGla.14559$y3.12...@news010.worldonline.dk
0526 news:LiHla.14569$y3.13...@news010.worldonline.dk
0527 news:3fOla.15084$y3.13...@news010.worldonline.dk
0528 news:ICPla.15108$y3.13...@news010.worldonline.dk
0529 news:ZQDpa.30137$y3.23...@news010.worldonline.dk
0530 news:k2Mpa.30195$y3.23...@news010.worldonline.dk
0531 news:IrNpa.30231$y3.24...@news010.worldonline.dk
0532 news:JrNpa.30232$y3.24...@news010.worldonline.dk
0533 news:iqgqa.31234$y3.25...@news010.worldonline.dk
0534 news:jqgqa.31235$y3.25...@news010.worldonline.dk
0535 news:kqgqa.31236$y3.25...@news010.worldonline.dk
0536 news:lqgqa.31237$y3.25...@news010.worldonline.dk
0537 news:ibhqa.31265$y3.25...@news010.worldonline.dk
0538 news:0ipqa.31332$y3.25...@news010.worldonline.dk
0539 news:wVpqa.31341$y3.25...@news010.worldonline.dk
0540 news:wVpqa.31342$y3.25...@news010.worldonline.dk
0541 news:xVpqa.31343$y3.25...@news010.worldonline.dk
0542 news:xVpqa.31344$y3.25...@news010.worldonline.dk
0543 news:Cnrqa.31388$y3.25...@news010.worldonline.dk
0544 news:YIsqa.31421$y3.25...@news010.worldonline.dk
0545 news:6mCqa.33610$y3.26...@news010.worldonline.dk
0546 news:7mCqa.33611$y3.26...@news010.worldonline.dk
0547 news:8mCqa.33612$y3.26...@news010.worldonline.dk
0548 news:vKCqa.33859$y3.26...@news010.worldonline.dk
0549 news:vKCqa.33858$y3.26...@news010.worldonline.dk
0550 news:ETKqa.37431$y3.26...@news010.worldonline.dk
0551 news:FTKqa.37432$y3.26...@news010.worldonline.dk
0552 news:sMLqa.37505$y3.26...@news010.worldonline.dk
0553 news:ucMqa.37642$y3.26...@news010.worldonline.dk
0554 news:tYMqa.37658$y3.26...@news010.worldonline.dk
0555 news:5LQqa.37985$y3.27...@news010.worldonline.dk
0556 news:EORqa.38027$y3.27...@news010.worldonline.dk
0557 news:4RRqa.38032$y3.27...@news010.worldonline.dk
0558 news:td_qa.39115$y3.27...@news010.worldonline.dk
0559 news:SR4ra.39155$y3.27...@news010.worldonline.dk
0560 news:TR4ra.39156$y3.27...@news010.worldonline.dk
0561 news:2h9ra.39272$y3.27...@news010.worldonline.dk
0562 news:4h9ra.39273$y3.27...@news010.worldonline.dk
0563 news:Uoara.39318$y3.27...@news010.worldonline.dk
0564 news:hsara.39320$y3.27...@news010.worldonline.dk
0565 news:%lbra.39347$y3.28...@news010.worldonline.dk
0566 news:0mbra.39348$y3.28...@news010.worldonline.dk
0567 news:0mbra.39349$y3.28...@news010.worldonline.dk
0568 news:1mbra.39350$y3.28...@news010.worldonline.dk
0569 news:1mbra.39351$y3.28...@news010.worldonline.dk
0570 news:VGbra.39381$y3.28...@news010.worldonline.dk
0571 news:6ecra.39498$y3.28...@news010.worldonline.dk
0572 news:kgcra.39508$y3.28...@news010.worldonline.dk
0573 news:d7qra.40675$y3.28...@news010.worldonline.dk
0574 news:19Dra.41908$y3.29...@news010.worldonline.dk
0575 news:39Dra.41909$y3.29...@news010.worldonline.dk
0576 news:x_Dra.41943$y3.29...@news010.worldonline.dk
0577 news:3WLra.42296$y3.29...@news010.worldonline.dk
0578 news:3ZLra.42298$y3.29...@news010.worldonline.dk
0579 news:2WMra.42317$y3.29...@news010.worldonline.dk
0580 news:3WMra.42318$y3.29...@news010.worldonline.dk
0581 news:xTPra.42408$y3.29...@news010.worldonline.dk
0582 news:k3Qra.42426$y3.29...@news010.worldonline.dk
0583 news:CiQra.42534$y3.29...@news010.worldonline.dk
0584 news:Ug8sa.43168$y3.30...@news010.worldonline.dk
0585 news:Vg8sa.43169$y3.30...@news010.worldonline.dk
0586 news:Xg8sa.43170$y3.30...@news010.worldonline.dk
0587 news:Fz9sa.43207$y3.30...@news010.worldonline.dk
0588 news:z2rsa.44453$y3.31...@news010.worldonline.dk
0589 news:25xsa.44720$y3.31...@news010.worldonline.dk
0590 news:45xsa.44721$y3.31...@news010.worldonline.dk
0591 news:MYLsa.45277$y3.32...@news010.worldonline.dk
0592 news:a6Nsa.45320$y3.32...@news010.worldonline.dk
0593 news:%ZNsa.45348$y3.32...@news010.worldonline.dk
0594 news:Y7Osa.45351$y3.32...@news010.worldonline.dk
0595 news:3iRsa.45419$y3.32...@news010.worldonline.dk
0596 news:mNRsa.45430$y3.33...@news010.worldonline.dk
0597 news:7GSsa.45455$y3.33...@news010.worldonline.dk
0598 news:4lUsa.45509$y3.33...@news010.worldonline.dk
0599 news:4tfta.49845$y3.34...@news010.worldonline.dk
0600 news:uuhta.50801$y3.34...@news010.worldonline.dk
0601 news:vuhta.50802$y3.34...@news010.worldonline.dk
0602 news:wuhta.50803$y3.34...@news010.worldonline.dk
0603 news:zuhta.50805$y3.34...@news010.worldonline.dk
0604 news:Buhta.50806$y3.34...@news010.worldonline.dk
0605 news:eLpta.52416$y3.34...@news010.worldonline.dk
0606 news:C6qta.52423$y3.34...@news010.worldonline.dk
0607 news:ERrta.52677$y3.34...@news010.worldonline.dk
0608 news:hOsta.52955$y3.35...@news010.worldonline.dk
0609 news:iOsta.52956$y3.35...@news010.worldonline.dk
0610 news:_%sta.52968$y3.35...@news010.worldonline.dk
0611 news:dhwta.53158$y3.35...@news010.worldonline.dk
0612 news:ehwta.53159$y3.35...@news010.worldonline.dk
0613 news:ovUta.54297$y3.36...@news010.worldonline.dk
0614 news:HcWta.54552$y3.37...@news010.worldonline.dk
0615 news:IcWta.54553$y3.37...@news010.worldonline.dk
0616 news:JcWta.54554$y3.37...@news010.worldonline.dk
0617 news:vJ5ua.54663$y3.37...@news010.worldonline.dk
0618 news:jn7ua.54693$y3.37...@news010.worldonline.dk
0619 news:Bn7ua.54695$y3.37...@news010.worldonline.dk
0620 news:Kj9ua.54736$y3.37...@news010.worldonline.dk
0621 news:ZF9ua.54896$y3.37...@news010.worldonline.dk
0622 news:kV9ua.54900$y3.37...@news010.worldonline.dk
0623 news:lEqua.55384$y3.38...@news010.worldonline.dk
0624 news:mEqua.55385$y3.38...@news010.worldonline.dk
0625 news:H1rua.55394$y3.38...@news010.worldonline.dk
0626 news:S1rua.55395$y3.38...@news010.worldonline.dk
0627 news:Mrrua.55401$y3.38...@news010.worldonline.dk
0628 news:bTrua.55412$y3.38...@news010.worldonline.dk
0629 news:nhtua.55450$y3.38...@news010.worldonline.dk
0630 news:6itua.55451$y3.38...@news010.worldonline.dk
0631 news:pNxua.55760$y3.39...@news010.worldonline.dk
0632 news:qNxua.55761$y3.39...@news010.worldonline.dk
0633 news:dYxua.55828$y3.39...@news010.worldonline.dk
0634 news:NYKua.56130$y3.39...@news010.worldonline.dk
0635 news:QmLua.56138$y3.39...@news010.worldonline.dk
0636 news:UuMua.56165$y3.39...@news010.worldonline.dk
0637 news:EW2Ha.21892$Jp3.9...@news010.worldonline.dk
Israel - No deal witout NATO (0637)
dk.politik
2003-05-25, Sunday, CET 10:00
0637 news:hV_za.14946$YZ6.4...@news010.worldonline.dk
0638 news:eSTLa.3621$Kb2.1...@news010.worldonline.dk
0639 news:e3QSa.23385$Kb2.1...@news010.worldonline.dk
0640 news:v66Va.40093$Kb2.1...@news010.worldonline.dk
0641 news:dFqVa.41034$Kb2.1...@news010.worldonline.dk
0642 news:NNpXa.44996$Kb2.1...@news010.worldonline.dk
0643 news:si2Za.48637$Kb2.2...@news010.worldonline.dk
0644 news:ofpZa.48959$Kb2.2...@news010.worldonline.dk
0645 news:9atZa.49022$Kb2.2...@news010.worldonline.dk
0646 news:J37_a.49630$Kb2.2...@news010.worldonline.dk
0647 news:ds7_a.49634$Kb2.2...@news010.worldonline.dk
0648 news:Pn9_a.49661$Kb2.2...@news010.worldonline.dk
0649 news:x_9_a.49682$Kb2.2...@news010.worldonline.dk
0650 news:Z9v_a.50069$Kb2.2...@news010.worldonline.dk
0651 news:ezo%a.50963$Kb2.2...@news010.worldonline.dk
0652 news:VAo%a.50964$Kb2.2...@news010.worldonline.dk
0653 news:aBo%a.50965$Kb2.2...@news010.worldonline.dk
0654 news:5Mq%a.51036$Kb2.2...@news010.worldonline.dk
0655 news:kBo%a.50966$Kb2.2...@news010.worldonline.dk
0656 news:sBo%a.50967$Kb2.2...@news010.worldonline.dk
0657 news:Zbq%a.51030$Kb2.2...@news010.worldonline.dk
0658 news:X7r%a.51042$Kb2.2...@news010.worldonline.dk
0659 news:06t%a.51079$Kb2.2...@news010.worldonline.dk
0660 news:Aa90b.51751$Kb2.2...@news010.worldonline.dk
0661 news:Cfc0b.51822$Kb2.2...@news010.worldonline.dk
0662 soc.culture.iranian and others (OFF - ???)
0663 news:dOv0b.52101$Kb2.2...@news010.worldonline.dk
0664 news:3Gt2b.57292$Kb2.2...@news010.worldonline.dk
0665 news:4Gt2b.57293$Kb2.2...@news010.worldonline.dk
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk
0667 news:qV7lb.11034$jf4.5...@news000.worldonline.dk
0668 news:L28lb.11038$jf4.5...@news000.worldonline.dk
0669 news:SB9lb.11064$jf4.5...@news000.worldonline.dk
0670 news:MQdlb.11149$jf4.6...@news000.worldonline.dk
0671 news:surlb.11270$jf4.6...@news000.worldonline.dk
0672 news:XcMlb.11611$jf4.6...@news000.worldonline.dk
0673 news:alqnb.14515$jf4.8...@news000.worldonline.dk
0674 news:30snb.14541$jf4.8...@news000.worldonline.dk
0675 news:C3snb.14542$jf4.8...@news000.worldonline.dk
0676 news:5Dsnb.14547$jf4.8...@news000.worldonline.dk
0677 news:rGsnb.14548$jf4.8...@news000.worldonline.dk
0678 news:8Qsnb.14555$jf4.8...@news000.worldonline.dk
0679 news:ldtnb.14561$jf4.8...@news000.worldonline.dk
0680 news:GCBnb.15451$jf4.8...@news000.worldonline.dk
0681 news:p7Pnb.15557$jf4.9...@news000.worldonline.dk
0682 news:mEPnb.15569$jf4.9...@news000.worldonline.dk
0683 news:QwQnb.15582$jf4.9...@news000.worldonline.dk
0684 news:%wQnb.15583$jf4.9...@news000.worldonline.dk
0685 news:EXXnb.15720$jf4.9...@news000.worldonline.dk
0686 news:O_Xnb.15722$jf4.9...@news000.worldonline.dk
0687 news:iatob.16067$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0688 news:VUuob.16107$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0689 news:9KMob.21796$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0690 news:F6Nob.22031$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0691 news:0MOob.23062$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0692 news:9Z6pb.23555$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0693 news:G59pb.23642$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0694 news:FFcpb.24093$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0695 news:n%cpb.24099$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0696 news:M6fpb.24145$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0697 news:nlfpb.24146$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0698 news:lLfpb.24153$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0699 news:g6upb.24277$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0700 news:OgMpb.24756$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0701 news:6%Mpb.24777$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0702 news:ovNpb.24785$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0703 news:JpPpb.24832$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0704 news:hTPpb.24847$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0705 news:DUoqb.25318$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0706 news:oVKqb.25608$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0707 news:PnLqb.25616$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0708 news:B4Mqb.25627$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0709 news:zaNqb.25636$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0710 news:HlOqb.25655$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0711 news:PlOqb.25656$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0712 news:Yrfrb.26858$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0713 news:73hrb.26866$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0714 news:bhsrb.26949$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0715 news:443sb.27401$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0716 news:T43sb.27402$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0717 news:fL7sb.27777$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0718 news:gL7sb.27778$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0719 news:lwksb.27927$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0720 news:12lsb.27930$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0721 news:mCmsb.27938$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0722 news:lp6tb.32529$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0723 news:rL7tb.32556$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0724 news:R8btb.32904$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0725 news:V5jtb.32962$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0726 news:5rktb.32967$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0727 news:rRltb.33823$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0728 news:gumtb.33833$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0729 news:%5otb.33851$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0730 news:eaotb.33852$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0731 news:lBotb.34267$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0732 news:_Botb.34269$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0733 news:fettb.34327$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0734 news:zEAtb.34403$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0735 news:8FAtb.34404$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0736 news:JFAtb.34405$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0737 news:66Btb.34406$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0738 news:K6Ftb.34408$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0739 news:zUFtb.34413$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0740 news:sEGtb.34421$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0741 news:Q%Gtb.34424$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0742 news:4PJtb.34485$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0743 news:6oNtb.34750$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0744 news:IRNtb.34770$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0745 news:rXNtb.34776$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0746 news:gBOtb.34784$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0747 news:WPRtb.34860$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0748 news:Ix_tb.34946$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0749 news:g2%tb.34953$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0750 news:Tt%tb.34960$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0751 news:iS%tb.34967$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0752 news:OJ0ub.34974$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0753 news:va1ub.34981$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0754 news:2S1ub.34993$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0755 news:Fw2ub.35004$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0756 news:Lo3ub.35019$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0757 news:OS3ub.35023$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0758 news:VU4ub.35053$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0759 news:uf6ub.35086$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0760 news:6B6ub.35271$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0761 news:697ub.35615$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0762 news:CG9ub.36101$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0763 news:yS9ub.36119$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0764 news:g5aub.36142$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0765 news:o2jub.36619$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0766 news:vqjub.36623$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0767 news:Vfkub.36628$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0768 news:Rukub.36630$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0769 news:SNkub.36635$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0770 news:Q%kub.36639$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0771 news:i5lub.36640$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0772 news:I8lub.36641$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0773 news:Grmub.36682$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0774 news:8moub.36719$jf4.1...@news000.worldonline.dk
0775 news:36%vb.44223$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0776 news:n_2wb.44466$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0777 news:Lh3wb.44488$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0778 news:f84wb.44555$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0779 news:ME4wb.44602$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0780 news:7L5wb.44650$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0781 news:wxbwb.44746$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0782 news:Wsswb.45565$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0783 news:RLswb.46017$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0784 news:j7twb.46272$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0785 news:FGtwb.46279$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0786 news:T5uwb.46291$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0787 news:0Uuwb.46317$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0788 news:q9vwb.46335$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0789 news:utvwb.46367$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0790 news:NNvwb.46369$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0791 news:n_vwb.46372$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0792 news:p9wwb.46376$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0793 news:kmwwb.46378$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0794 news:Wuwwb.46379$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0795 news:aHwwb.46380$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0796 news:OUwwb.46384$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0797 news:Igxwb.46386$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0798 news:0wEwb.46411$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0799 news:8DFwb.46431$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0800 news:3bGwb.46438$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0801 news:DbGwb.46439$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0802 news:EcGwb.46440$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0803 news:BdGwb.46441$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0804 news:vzGwb.46443$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0805 news:lzHwb.46453$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0806 news:a3Iwb.46463$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0807 news:JoIwb.46470$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0808 news:fIIwb.46476$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0809 news:YSIwb.46480$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0810 news:J5Jwb.46482$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0811 news:Rx%wb.46790$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0812 news:aZ%wb.46799$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0813 news:421xb.46814$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0814 news:lb1xb.46815$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0815 news:Lk1xb.46816$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0816 news:zv1xb.46817$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0817 news:lN1xb.46825$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0818 news:S%1xb.46830$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0819 news:Gm2xb.46834$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0820 news:aY2xb.46850$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0821 news:OY2xb.46851$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0822 news:wZ2xb.46852$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0823 news:7j3xb.46857$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0824 news:hz3xb.46860$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0825 news:VV3xb.46865$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0826 news:0a4xb.46869$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0827 news:nF4xb.46879$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0828 news:sL4xb.46881$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0829 news:UU4xb.46885$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0830 news:_k5xb.46895$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0831 news:Oh6xb.47423$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0832 news:b%8xb.47549$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0833 news:IUhxb.47618$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0834 news:nhixb.47623$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0835 news:edjxb.47633$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0836 news:9Xjxb.47653$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0837 news:RXkxb.47711$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0838 news:OFlxb.47905$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0839 news:Vinxb.47982$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0840 news:12oxb.47988$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0841 news:f%pxb.48027$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0842 news:gRtxb.48097$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0843 news:n3uxb.48107$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0844 news:vduxb.48112$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0845 news:EEuxb.48120$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0846 news:_Ouxb.48123$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0847 news:10vxb.48125$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0848 news:Igvxb.48129$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0849 news:c0Dxb.48161$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0850 news:XvDxb.48169$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0851 news:2WDxb.48173$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0852 news:x8Exb.48175$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0853 news:mPMxb.48403$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0854 news:33Nxb.48420$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0855 news:adRxb.48726$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0856 news:2fRxb.48729$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0857 news:GITxb.48744$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0858 news:cPZxb.48762$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0859 news:gr_xb.48772$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0860 news:Hm4yb.49005$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0861 news:jr4yb.49008$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0862 news:5a6yb.49056$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0863 news:gO4yb.49014$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0864 news:Pi9yb.49120$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0865 news:n6hyb.49147$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0866 news:KDkyb.49400$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0867 news:%glyb.49418$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0868 news:cqlyb.49422$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0869 news:kHlyb.49429$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0870 news:LRlyb.49441$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0871 news:pPmyb.49491$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0872 news:wxoyb.49579$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0873 news:I9pyb.49637$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0874 news:1opyb.49657$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0875 news:Etpyb.49665$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0876 news:Uzpyb.49673$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0877 news:WTpyb.49699$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0878 news:hjIyb.49927$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0879 news:zkIyb.49928$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0880 news:cqIyb.49932$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0881 news:JsIyb.49933$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0882 news:u2Kyb.49968$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0883 news:k3Kyb.49970$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0884 news:KbKyb.49975$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0885 news:qCKyb.49981$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0886 news:uPMyb.50024$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0887 news:xQMyb.50025$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0888 news:V9Nyb.50029$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0889 news:9LNyb.50036$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0890 news:nXNyb.50038$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0891 news:liPyb.50067$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0892 news:bzPyb.50072$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0893 news:oZPyb.50079$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0894 news:AVRyb.50092$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0895 news:BkSyb.50093$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0896 news:x1_yb.50263$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0897 news:Qu_yb.50275$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0898 news:Oq%yb.50285$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0899 news:a10zb.50312$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0900 news:my0zb.50381$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0901 news:m71zb.50430$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0902 news:Qf2zb.50461$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0903 news:413zb.50486$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0904 news:qa4zb.50514$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0905 news:Xe4zb.50516$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0906 news:gx6zb.50593$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0907 news:wA6zb.50596$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0908 news:Yq7zb.50616$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0909 news:tF7zb.50620$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0910 news:CP7zb.50621$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0911 news:hw8zb.50639$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0912 news:RLhzb.50693$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0913 news:rXizb.51261$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0914 news:Lhkzb.51274$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0915 news:czkzb.51283$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0916 news:r9lzb.51298$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0917 news:9Bmzb.51320$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0918 news:wYmzb.51323$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0919 news:QFozb.51364$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0920 news:qhrzb.51678$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0921 news:Jkrzb.51680$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0922 news:qwrzb.51685$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0923 news:EaBzb.51879$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0924 news:iuBzb.51885$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0925 news:IOBzb.51888$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0926 news:f1Fzb.51941$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0927 news:ibHzb.51986$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0928 news:GAHzb.51994$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0929 news:xAXzb.53080$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0930 news:qBXzb.53082$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0931 news:c6Yzb.53094$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0932 news:VgYzb.53096$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0933 news:A3Zzb.53118$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0934 news:kjZzb.53125$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0935 news:9SZzb.53138$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0936 news:e6_zb.53143$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0937 news:dC_zb.53148$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0938 news:KF_zb.53149$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0939 news:j4%zb.53155$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0940 news:G91Ab.53335$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0941 news:AwfAb.53572$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0942 news:QxfAb.53573$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0943 news:6zfAb.53574$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0944 news:zXfAb.53576$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0945 news:VggAb.53578$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0946 news:HlgAb.53580$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0947 news:5DgAb.53581$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0948 news:uIgAb.53583$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0949 news:nUgAb.53586$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0950 news:a6hAb.53595$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0951 news:6chAb.53597$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0952 news:vkhAb.53600$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0953 news:kmiAb.53606$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0954 news:hviAb.53607$jf4.2...@news000.worldonline.dk
0955 news:P1BAb.54540$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0956 news:K2BAb.54541$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0957 news:o%BAb.54596$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0958 news:N%BAb.54597$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0959 news:5eGAb.54752$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0960 news:kkGAb.54764$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0961 news:78IAb.54944$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0962 news:lFIAb.54989$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0963 news:xbJAb.55038$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0964 news:YHKAb.55081$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0965 news:OMKAb.55082$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0966 news:31LAb.55087$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0967 news:qNLAb.55106$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0968 news:rNLAb.55107$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0969 news:sNLAb.55108$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0970 news:C3MAb.55114$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0971 news:C3MAb.55115$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0972 news:x_MAb.55141$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0973 news:y_MAb.55142$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0974 news:z_MAb.55143$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0975 news:NNXAb.55206$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0976 news:p6YAb.55210$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0977 news:q6YAb.55211$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0978 news:40gBb.56176$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0979 news:ZnhBb.56204$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0980 news:ZHhBb.56209$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0981 news:pdiBb.56219$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0982 news:2tjBb.56240$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0983 news:vDlBb.56267$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0984 news:dPlBb.56269$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0985 news:p_lBb.56273$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0986 news:c6mBb.56275$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0987 news:78mBb.56276$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0988 news:KKmBb.56280$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0989 news:JWmBb.56287$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0990 news:VinBb.56292$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0991 news:EsnBb.56295$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0992 news:w5oBb.56304$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0993 news:y5oBb.56305$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0994 news:DjoBb.56307$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0995 news:E2qBb.56346$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0996 news:yyqBb.56356$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0997 news:OVqBb.56363$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0998 news:PVqBb.56364$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0999 news:YbrBb.56375$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1000 news:wRrBb.56393$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1001 news:lfDBb.56503$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1002 news:7pEBb.56522$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1003 news:8pEBb.56523$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1004 news:9pEBb.56524$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1005 news:DXEBb.56543$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1006 news:EXEBb.56544$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1007 news:idFBb.56555$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1008 news:jPFBb.56565$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1009 news:kPFBb.56566$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1010 news:kPFBb.56567$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1011 news:lPFBb.56568$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1012 news:0WGBb.56960$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1013 news:HBHBb.56966$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1014 news:IBHBb.56967$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1015 news:syTBb.57112$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1016 news:f9UBb.57114$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1017 news:jaUBb.57115$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1018 news:nPUBb.57118$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1019 news:qYUBb.57119$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1020 news:3GVBb.57123$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1021 news:4GVBb.57124$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1022 news:HNVBb.57126$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1023 news:E8WBb.57132$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1024 news:YzWBb.57139$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1025 news:ZzWBb.57140$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1026 news:dOWBb.57145$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1027 news:BdXBb.57149$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1028 news:7gXBb.57150$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1029 news:Y2YBb.57159$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1030 news:sBYBb.57171$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1031 news:XTZBb.57185$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1032 news:w8_Bb.57190$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1033 news:x8_Bb.57191$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1034 news:ub_Bb.57193$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1035 news:xu_Bb.57200$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1036 news:Y0%Bb.57212$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1037 news:Gk%Bb.57213$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1038 news:yG%Bb.57219$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1039 news:MW%Bb.57220$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1040 news:_l0Cb.57228$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1041 news:wx0Cb.57236$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1042 news:hF5Cb.57362$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1043 news:iGfCb.57423$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1044 news:pegCb.57428$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1045 news:Q9iCb.57464$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1046 news:NsiCb.57467$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1047 news:PSjCb.57497$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1048 news:_PmCb.57560$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1049 news:tZBCb.57700$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1050 news:5ACCb.57718$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1051 news:qJCCb.57721$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1052 news:pNCCb.57722$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1053 news:yeDCb.57730$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1054 news:OJ2Eb.61360$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1055 news:TJ2Eb.61361$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1056 news:RX3Eb.61658$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1057 news:g%4Eb.61789$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1058 news:V95Eb.61796$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1059 news:TVdEb.61834$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1060 news:WyeEb.61837$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1061 news:xplEb.61957$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1062 news:awoEb.62009$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1063 news:bwoEb.62010$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1064 news:lGoEb.62013$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1065 news:c9pEb.62026$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1066 news:mAzEb.62551$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1067 news:nAzEb.62552$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1068 news:L8AEb.62568$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1069 news:0iBEb.62590$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1070 news:CEBEb.62597$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1071 news:VOBEb.62602$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1072 news:TSCEb.62620$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1073 news:QEGEb.62712$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1074 news:YVGEb.62716$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1075 news:CtHEb.62721$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1076 news:pSIEb.62745$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1077 news:wzJEb.62759$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1078 news:3SJEb.62762$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1079 news:faKEb.62767$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1080 news:pZPEb.62816$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1081 news:5aaFb.62990$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1082 news:1vdFb.63000$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1083 news:1vdFb.63001$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1084 news:2vdFb.63002$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1085 news:4vdFb.63003$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1086 news:FfiFb.63111$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1087 news:FfiFb.63112$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1088 news:NJjFb.63146$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1089 news:PJjFb.63147$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1090 news:D8kFb.63157$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1091 news:fnkFb.63168$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1092 news:gnkFb.63169$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1093 news:dQlFb.63199$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1094 news:0AmFb.63216$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1095 news:HjnFb.63230$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1096 news:z6zFb.63333$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1097 news:v3BFb.63500$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1098 news:w3BFb.63501$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1099 news:x3BFb.63502$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1100 news:fKBFb.63513$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1101 news:ApCFb.63532$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1102 news:BpCFb.63533$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1103 news:h9DFb.63540$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1104 news:s9DFb.63541$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1105 news:N9DFb.63542$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1106 news:nwDFb.63546$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1107 news:ENEFb.63554$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1108 news:ypFFb.63562$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1109 news:i3GFb.63578$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1110 news:9yGFb.63586$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1111 news:88HFb.63594$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1112 news:4hIFb.63611$jf4.3...@news000.worldonline.dk
1113 news:69dJb.65933$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1114 news:OAdJb.65937$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1115 news:_AdJb.65938$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1116 news:mfeJb.65950$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1117 news:dOeJb.65955$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1118 news:E%nJb.66254$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1119 news:TupJb.66269$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1120 news:7NrJb.66274$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1121 news:8qyJb.66323$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1122 news:o%zJb.66351$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1123 news:YNAJb.66365$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1124 news:MrBJb.66384$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1125 news:GEBJb.66385$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1126 news:KpCJb.66416$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1127 news:lECJb.66420$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1128 news:a7DJb.66431$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1129 news:cCDJb.66444$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1130 news:BdEJb.66450$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1131 news:yKEJb.66462$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1132 news:peSJb.66569$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1133 news:xISJb.66576$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1134 news:DOTJb.66590$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1135 news:kbUJb.66598$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1136 news:yiUJb.66601$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1137 news:Y_VJb.66627$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1138 news:_dWJb.66629$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1139 news:36XJb.66659$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1140 news:vl9Kb.66881$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1141 news:ML9Kb.66887$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1142 news:kDAKb.67893$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1143 news:lDAKb.67894$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1144 news:YdBKb.67928$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1145 news:jMCKb.67985$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1146 news:x8SKb.68422$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1147 news:qU9Lb.68702$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1148 news:A5aLb.68704$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1149 news:_DaLb.68720$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1150 news:kAkLb.69386$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1151 news:lAkLb.69387$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1152 news:mAkLb.69388$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1153 news:mAkLb.69389$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1154 news:pAkLb.69390$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1155 news:BPkLb.69404$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1156 news:KplLb.69417$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1157 news:nFlLb.69422$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1158 news:7fmLb.69430$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1159 news:8fmLb.69431$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1160 news:0enLb.69444$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1161 news:NvvLb.69520$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1162 news:K4wLb.69527$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1163 news:%kyLb.69577$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1164 news:UDyLb.69601$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1165 news:ekBLb.69657$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1166 news:QRPLb.69828$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1167 news:LkQLb.69832$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1168 news:rtQLb.69836$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1169 news:GmRLb.69849$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1170 news:HmRLb.69850$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1171 news:WwRLb.69857$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1172 news:r5SLb.69889$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1173 news:s5SLb.69890$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1174 news:t5SLb.69891$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1175 news:VESLb.69921$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1176 news:WESLb.69922$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1177 news:XESLb.69923$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1178 news:1WSLb.69929$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1179 news:pRTLb.69970$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1180 news:qRTLb.69971$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1181 news:rRTLb.69972$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1182 news:EiULb.69983$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1183 news:PCULb.69994$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1184 news:sLULb.69997$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1185 news:n9VLb.70008$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1186 news:QdVLb.70010$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1187 news:6KVLb.70020$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1188 news:hhWLb.70036$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1189 news:ZtWLb.70040$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1190 news:vvWLb.70041$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1191 news:gCWLb.70045$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1192 news:lUWLb.70050$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1193 news:DXWLb.70051$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1194 news:z59Mb.70931$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1195 news:E6bMb.70986$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1196 news:F6bMb.70987$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1197 news:G6bMb.70988$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1198 news:H6bMb.70989$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1199 news:J6bMb.70990$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1200 news:akbMb.70995$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1201 news:%obMb.70996$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1202 news:bnkMb.73153$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1203 news:_SkMb.73168$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1204 news:%SkMb.73169$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1205 news:ItlMb.73182$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1206 news:gOlMb.73190$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1207 news:RTtMb.73238$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1208 news:3XtMb.73239$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1209 news:3puMb.73250$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1210 news:4EuMb.73256$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1211 news:5EuMb.73257$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1212 news:qbvMb.73278$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1213 news:BrvMb.73282$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1214 news:O1wMb.73297$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1215 news:ATwMb.73313$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1216 news:3oxMb.73317$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1217 news:eqxMb.73318$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1218 news:JGyMb.73339$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1219 news:0kzMb.73348$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1220 news:GbGMb.73511$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1221 news:xsGMb.73514$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1222 news:%SGMb.73517$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1223 news:0TGMb.73518$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1224 news:MnHMb.73522$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1225 news:hwHMb.73526$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1226 news:iwSMb.73664$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1227 news:kwSMb.73665$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1228 news:PFSMb.73668$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1229 news:HZSMb.73672$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1230 news:IZSMb.73673$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1231 news:JZSMb.73674$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1232 news:HBUMb.73708$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1233 news:IBUMb.73709$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1234 news:JBUMb.73710$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1235 news:BUUMb.73721$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1236 news:haVMb.73733$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1237 news:iaVMb.73734$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1238 news:5NVMb.73757$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1239 news:6NVMb.73758$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1240 news:6NVMb.73759$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1241 news:7NVMb.73760$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1242 news:pF_Mb.73973$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1243 news:rF_Mb.73974$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1244 news:sF_Mb.73975$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1245 news:H0%Mb.73985$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1246 news:3f%Mb.73988$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1247 news:pA%Mb.74003$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1248 news:%C%Mb.74005$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1249 news:ceaNb.74144$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1250 news:deaNb.74145$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1251 news:eeaNb.74146$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1252 news:1paNb.74153$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1253 news:1paNb.74154$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1254 news:8raNb.74156$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1255 news:TzaNb.74159$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1256 news:UzaNb.74160$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1257 news:VzaNb.74161$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1258 news:OSaNb.74164$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1259 news:u2bNb.74168$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1260 news:yabNb.74170$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1261 news:o1cNb.74182$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1262 news:TQcNb.74187$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1263 news:s4dNb.74189$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1264 news:REeNb.74233$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1265 news:2VeNb.74246$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1266 news:0QfNb.74290$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1267 news:tXiNb.74385$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1268 news:2bjNb.74398$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1269 news:2bjNb.74399$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1270 news:mquNb.74557$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1271 news:UPuNb.74564$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1272 news:P7vNb.74569$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1273 news:cj5Pb.76344$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1274 news:dj5Pb.76345$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1275 news:bA5Pb.76349$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1276 news:jW6Pb.76366$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1277 news:R37Pb.76370$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1278 news:XH7Pb.76383$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1279 news:919Pb.76403$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1280 news:7y9Pb.76408$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1281 news:vN9Pb.76412$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1282 news:J0aPb.76416$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1283 news:flaPb.76421$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1284 news:glaPb.76422$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1285 news:XFaPb.76430$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1286 news:bmrPb.76693$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1287 news:a_sPb.76716$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1288 news:N_sPb.76717$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1289 news:BevPb.76764$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1290 news:S1wPb.76779$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1291 news:x3wPb.76780$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1292 news:bPxPb.76841$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1293 news:KdyPb.76851$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1294 news:_fzPb.76878$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1295 news:2HzPb.76887$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1296 news:AUDPb.76975$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1297 news:WrMPb.77029$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1298 news:68NPb.77041$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1299 news:78NPb.77042$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1300 news:XsNPb.77056$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1301 news:6dQPb.77109$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1302 news:LOQPb.77115$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1303 news:efRPb.77123$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1304 news:UvRPb.77126$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1305 news:wARPb.77130$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1306 news:IBRPb.77131$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1307 news:K9SPb.77134$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1308 news:VnSPb.77135$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1309 news:5tSPb.77136$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1310 news:wASPb.77144$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1311 news:m5TPb.77225$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1312 news:2oTPb.77230$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1313 news:1oTPb.77229$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1314 news:JvTPb.77233$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1315 news:wLTPb.77235$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1316 news:IeVPb.77262$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1317 news:JeVPb.77263$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1318 news:JeVPb.77264$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1319 news:uwVPb.77270$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1320 news:X_ZPb.77687$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1321 news:Y_ZPb.77688$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1322 news:Y_ZPb.77689$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1323 news:Z_ZPb.77690$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1324 news:mB_Pb.77861$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1325 news:pZ7Qb.78384$jf4.4...@news000.worldonline.dk
1326 news:zz9Qb.78402$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1327 news:Az9Qb.78403$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1328 news:Az9Qb.78404$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1329 news:Cz9Qb.78405$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1330 news:KP9Qb.78410$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1331 news:LP9Qb.78411$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1332 news:QlaQb.78423$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1333 news:gpeQb.78495$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1334 news:_seQb.78497$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1335 news:GBeQb.78500$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1336 news:WVeQb.78506$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1337 news:2cfQb.78515$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1338 news:FihQb.78552$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1339 news:UtiQb.78570$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1340 news:kziQb.78573$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1341 news:QRiQb.78581$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1342 news:NHjQb.78589$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1343 news:KqkQb.78597$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1344 news:RelQb.78598$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1345 news:2qrQb.78624$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1346 news:3qrQb.78625$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1347 news:NSrQb.78636$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1348 news:RfBQb.78801$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1349 news:SfBQb.78802$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1350 news:R9DQb.78839$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1351 news:Z9DQb.78840$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1352 news:7tDQb.78844$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1353 news:ucFQb.78861$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1354 news:2DFQb.78863$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1355 news:eTFQb.78864$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1356 news:DDNQb.78899$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1357 news:EDNQb.78900$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1358 news:FDNQb.78901$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1359 news:GDNQb.78902$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1360 news:A1OQb.78921$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1361 news:zPOQb.78932$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1362 news:0PPQb.78949$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1363 news:OQPQb.78950$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1364 news:D%PQb.78953$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1365 news:x6QQb.78956$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1366 news:fJQQb.78974$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1367 news:w9RQb.78981$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1368 news:IIRQb.78993$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1369 news:TkSQb.79005$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1370 news:UkSQb.79006$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1371 news:iTSQb.79022$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1372 news:5pTQb.79036$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1373 news:lJVQb.79088$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1374 news:rPVQb.79091$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1375 news:8tXQb.79130$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1376 news:%5YQb.79141$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1377 news:87YQb.79142$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1378 news:l7YQb.79143$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1379 news:z7YQb.79144$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1380 news:T7YQb.79145$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1381 news:NpZQb.79161$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1382 news:W_ZQb.79164$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1383 news:ho_Qb.79168$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1384 news:8r6Rb.79292$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1385 news:9r6Rb.79293$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1386 news:I37Rb.79298$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1387 news:lG7Rb.79307$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1388 news:3_7Rb.79313$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1389 news:tn8Rb.79318$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1390 news:rohRb.79600$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1391 news:yH3Sb.80508$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1392 news:zH3Sb.80509$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1393 news:j54Sb.80512$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1394 news:Xi4Sb.80513$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1395 news:c4qTb.82999$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1396 news:Y%qTb.83160$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1397 news:Y%qTb.83161$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1398 news:XtsTb.83183$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1399 news:YtsTb.83184$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1400 news:TktTb.83213$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1401 news:GCtTb.83235$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1402 news:3BuTb.83320$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1403 news:4BuTb.83321$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1404 news:1FuTb.83322$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1405 news:59vTb.83338$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1406 news:zlvTb.83344$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1407 news:cvvTb.83351$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1408 news:cvvTb.83352$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1409 news:dvvTb.83353$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1410 news:c1wTb.83364$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1411 news:tkwTb.83371$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1412 news:tkwTb.83372$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1413 news:yExTb.84170$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1414 news:PtyTb.84188$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1415 news:RKyTb.84195$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1416 news:FMyTb.84197$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1417 news:WZyTb.84203$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1418 news:abzTb.84207$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1419 news:EnzTb.84210$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1420 news:rvzTb.84212$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1421 news:awLTb.84300$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1422 news:bwLTb.84301$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1423 news:T%LTb.84305$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1424 news:OvMTb.84312$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1425 news:NGMTb.84318$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1426 news:2VMTb.84328$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1427 news:tuNTb.84342$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1428 news:1SPTb.84371$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1429 news:YlQTb.84383$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1430 news:o6RTb.84471$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1431 news:6mUTb.84603$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1432 news:wFUTb.84611$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1433 news:7lVTb.84626$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1434 news:8lVTb.84627$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1435 news:JrVTb.84629$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1436 news:oLVTb.84634$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1437 news:oaWTb.84648$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1438 news:umXTb.84662$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1439 news:8h5Ub.84751$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1440 news:9h5Ub.84752$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1441 news:Xy5Ub.84764$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1442 news:866Ub.84782$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1443 news:xu6Ub.84792$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1444 news:DMfUb.85068$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1445 news:p%fUb.85071$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1446 OFF (alt.dev.null)
1447 news:F4nUb.85083$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1448 news:i6nUb.85085$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1449 news:JdqUb.85146$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1450 news:73wUb.85464$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1451 news:4rwUb.85491$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1452 news:KixUb.85513$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1453 news:jUKUb.85692$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1454 news:heLUb.85697$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1455 news:kMLUb.85701$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1456 news:lDMUb.85714$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1457 news:yB2Vb.85916$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1458 news:AZ2Vb.85920$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1459 news:Ah4Vb.85951$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1460 news:4E4Vb.85954$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1461 news:Hd9Vb.86047$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1462 news:N2nVb.86354$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1463 news:O2nVb.86355$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1464A news:M2nVb.86353$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1464B news:O2nVb.86356$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1465 news:EboVb.86386$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1466 news:qPqVb.86453$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1467 news:rPqVb.86454$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1468 news:I4sVb.86473$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1469 news:6wsVb.86483$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1470 news:p4yVb.86809$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1471 news:74zVb.86875$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1472 news:84zVb.86876$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1473 news:2nzVb.86884$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1474 news:lEBVb.86898$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1475 news:bqKVb.86970$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1476 news:2jOVb.87056$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1477 news:pbQVb.87104$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1478 news:wBQVb.87108$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1479 news:wIRVb.87123$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1480 news:OvTVb.87226$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1481 news:op%Vb.87287$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1482 news:wC%Vb.87289$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1483 news:g30Wb.87297$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1484 news:Bf0Wb.87299$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1485 news:4S0Wb.87302$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1486 news:4%0Wb.87310$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1487 news:WR1Wb.87321$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1488 news:DS1Wb.87322$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1489 news:qY5Wb.87376$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1490 news:a26Wb.87377$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1491 news:co6Wb.87386$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1492 news:do6Wb.87387$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1493 news:do6Wb.87388$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1494 news:MymWb.88072$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1495 news:PPHWb.88922$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1496 news:8aIWb.88937$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1497 news:9aIWb.88938$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1498 news:zXIWb.88949$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1499 news:AKJWb.88952$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1500 news:oXJWb.88953$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1501 news:stKWb.88977$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1502 news:EVPWb.89093$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1503 news:M9%Wb.89233$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1504 news:mx%Wb.89234$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1505 news:I%%Wb.89241$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1506 news:pX0Xb.89260$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1507 news:ADcXb.89449$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1508 news:4TcXb.89452$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1509 news:ZBnXb.89528$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1510 news:7UrXb.89587$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1511 news:SgsXb.89591$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1512 news:lisXb.89592$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1513 news:kjsXb.89593$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1514 news:WIsXb.89598$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1515 news:WIsXb.89599$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1516 news:SSsXb.89602$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1517 news:IktXb.89605$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1518 news:4otXb.89606$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1519 news:L6IXb.91027$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1520 news:LdJXb.91044$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1521 news:OdJXb.91045$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1522 news:rlKXb.91066$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1523 news:qNMXb.91100$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1524 news:eWMXb.91102$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1525 news:0sNXb.91115$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1526 news:9k2Yb.91543$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1527 news:JD2Yb.91548$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1528 news:YvmYb.91774$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1529 news:BwmYb.91775$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1530 news:K3nYb.91783$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1531 news:SznYb.91791$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1532 news:4MnYb.91794$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1533 news:1yuYb.91883$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1534 news:8KuYb.91886$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1535 news:QwvYb.91913$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1536 news:nMvYb.91916$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1537 news:QSvYb.91919$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1538 news:7zFYb.92110$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1539 news:6QGYb.92306$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1540 news:8QGYb.92307$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1541 news:cSHYb.92311$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1542 news:p0IYb.92314$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1543 news:0pIYb.92318$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1544 news:cIIYb.92328$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1545 news:wYIYb.92330$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1546 news:Z5LYb.92723$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1547 news:3G_Yb.93563$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1548 news:wG_Yb.93565$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1549 news:ap%Yb.93602$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1550 news:RY%Yb.93618$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1551 news:riiZb.94032$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1552 news:bqkZb.94083$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1553 news:cqkZb.94084$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1554 news:dqkZb.94085$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1555 news:eqkZb.94086$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1556 news:88lZb.94096$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1557 news:EmlZb.94098$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1558 news:YHmZb.94117$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1559 news:fKmZb.94119$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1560 news:83nZb.94126$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1561 news:GpnZb.94134$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1562 news:1EoZb.94155$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1563 news:TipZb.94169$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1564 news:cwpZb.94178$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1565 news:FEqZb.94217$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1566 news:q8rZb.94227$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1567 news:dgrZb.94231$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1568 news:MFrZb.94243$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1569 news:ZhFZb.94370$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1570 news:BsGZb.94389$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1571 news:GPGZb.94393$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1572 news:anIZb.94407$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1573 news:bnIZb.94408$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1574 news:wQ1_b.94656$jf4.5...@news000.worldonline.dk

DADDY:
23:46
- "Jeg vil gerne have det sådan (*1)."

*1:
Snakkede med Gud og sagde bl.a. "jeg troede ellers, at Du hørte bøn
hvor-som-helst."

23:48
- "Det gør Jeg også ..."


Fri os fra det onde, Herre vor Gud.

DAD ?

DADDY
00:33 (23/2-04)
- "Det må du gerne (*2)."

*2:
Kom til at tænke på 1.Kong.8,27-30 og ville indføje skriftstedet i bønnen.

Tak Herre.

DADDY:
00:38
- "Det må du også gerne (tænkte på *helligdommen* ApG.3,1)."

Tak Herre.

DADDY:
00:43:5x
- "Hedningernes tid er ved at være til ende (Luk.21,24)."


Kærlig hilsen Dit barn


Mogens Kall
The servant of Michael.

File-name:
Re: Send E-mail til Gud
1575

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom
Grædemuren i Jerusalem

Time for OUTPUT:
2004-02-23, Monday, CET 00:55


Kall, Mogens

unread,
Feb 22, 2004, 7:16:13 PM2/22/04
to
"Kall, Mogens" skrev
news:llb_b.95801$jf4.5...@news000.worldonline.dk

[ ... 2004-02-23 ... ]


> DADDY:
> 00:43:5x
> - "Hedningernes tid er ved at være til ende (Luk.21,24)."

DADDY-Break (2004-02-23, CET 01:08:19)
- "Jeg vil kalde på Mit folk."


Med venlig hilsen


Mogens Kall
The servant of Michael.

File-number:
1575


Kall, Mogens

unread,
Feb 23, 2004, 5:51:43 AM2/23/04
to
"Kall, Mogens" skrev
news:aEb_b.95805$jf4.5...@news000.worldonline.dk

DADDY-Break (2004-02-23, CET 11:30):
(Jerusalem-time 12:30, GMT 10:30)
- "Trøst Mit folk."

means:
Comfort My people, Rom.11,29


With love from your brother in Jesus Christ


Mogens Kall
The servant of Michael.

Bible Free Downloads:
From http://www.gospelcom.net/ibs/
From http://www.wbtc.com/default.htm

File-number:
1577


Kall, Mogens

unread,
Feb 23, 2004, 6:32:56 AM2/23/04
to
"Kall, Mogens" skrev
news:llb_b.95801$jf4.5...@news000.worldonline.dk

[ ... ]


> DADDY-Break (2004-02-22, CET 15:14:31):
> - "Det skal du (send E-mail til Grædemuren)."

Fader,

Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad jeg havde gjort, dersom jeg var
en kristen palæstinenser.

Dit Ord siger jo, at Du gav Det Hellige Land, Israel, til Dit ejendomsfolk
jøderne, fordi det oprindelige folk der øvede vederstyggeligheder
(5.Mos.18,9. Visd.12,2-5). Al jordisk gods er jo blot et lån, en gave fra
Dig.

Ville jeg, som biologisk ikke er en jøde, kunne tillade mig at forlange min
andel af landet, blot fordi mine forfædre invaderede landet omkring år 700
e.Kr.?

Hvis jeg ikke kan tillade mig dette krav, Gud; så er jeg jo uden et
hjemland, idet de arabiske lande, hvorfra mine forfædre kom fra, ikke vil
tillade mig og min familie at vende tilbage.

Skulle jeg sende en anmodning til alverdens lande i håbet om, at et land vil
forbarme sig over mig og give mig asyl ?

Ville for eksempel Danmark hjælpe mig ?

-

En dag når/dersom Menneskeheden forlader sin "vugge", vil der da være plads
til mig i Dit skabte Univers ?

DADDY:
2004-02-23, CET 12:29
- "Ja!"

Tak for det, Himmelske Fader.

Elsker Dig.


Kærlig hilsen Dit barn
Mogens Kall
The servant of Michael

File-name:


Re: Send E-mail til Gud

1578

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom
Grædemuren i Jerusalem

Time for OUTPUT:
2004-02-23, Monday, CET 12:32


Boerge Rahbech Jensen

unread,
Feb 23, 2004, 8:02:13 AM2/23/04
to

"Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> skrev i en meddelelse
news:Jyl_b.95859$jf4.5...@news000.worldonline.dk...

> Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad jeg havde gjort, dersom jeg
var
> en kristen palæstinenser.

Så burde du måske læse beretningerne i det gamle testamente om perioder,
hvor datidens jøder var i landflygtighed i ørkenen eller blandt fjender.

> Ville jeg, som biologisk ikke er en jøde, kunne tillade mig at forlange
min
> andel af landet, blot fordi mine forfædre invaderede landet omkring år 700
> e.Kr.?

Bibelen fortæller jo, at vi skal elske vore fjender, og vi ikke skal bekymre
os, da Gud vil give os det, vi har behov for.

> Hvis jeg ikke kan tillade mig dette krav, Gud; så er jeg jo uden et
> hjemland, idet de arabiske lande, hvorfra mine forfædre kom fra, ikke vil
> tillade mig og min familie at vende tilbage.

Tja, men Gud vil sikkert spørge, hvorfor du anser det for at være et
problem.

> Skulle jeg sende en anmodning til alverdens lande i håbet om, at et land
vil
> forbarme sig over mig og give mig asyl ?

Det er en mulighed, men du kan også bede Gud beskytte dig og tage sig af
dig. Gud er jo ikke begrænset af menneskeskabte nationalgrænser.

Når du gør det til et problem at være uden et hjemland og spørger, om du
skal anmode alverdens lande om asyl, fortæller du i virkeligheden, at du
ikke har tillid til Guds evner og vilje til at opfylde dine vitale behov,
hvorfor de skal opfyldes af myndighederne i et land, som du kan betragte som
dit hjemland.

Med venlig hilsen
Børge


Harald Mossige

unread,
Feb 23, 2004, 2:24:58 PM2/23/04
to

"Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> wrote in message
news:Jyl_b.95859$jf4.5...@news000.worldonline.dk...

> "Kall, Mogens" skrev
> news:llb_b.95801$jf4.5...@news000.worldonline.dk
>
> Fader,

Sjølvsagt henvender du deg ikkje til faderen, du henvender deg til
newsgruppa.

> Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvad jeg havde gjort, dersom jeg
var
> en kristen palæstinenser.

Rekner med at du tenker deg at du budde som kristen palestiner i dei delene
som Israel har okkopert..

> Dit Ord siger jo, at Du gav Det Hellige Land, Israel, til Dit ejendomsfolk
> jøderne, fordi det oprindelige folk der øvede vederstyggeligheder

Nå siterer du med kraftig klipp og lim teknikk.

> (5.Mos.18,9. Visd.12,2-5). Al jordisk gods er jo blot et lån, en gave fra
> Dig.
>

> Ville jeg, som biologisk ikke er en jøde, kunne tillade mig at forlange
min
> andel af landet, blot fordi mine forfædre invaderede landet omkring år 700
> e.Kr.?

Eg vil presisera at du har svært lite historiekunskap.
Palestinerer = fønikerer = filisterer.
Allerede den gomg då jødane vandra ut frå Egypt, hadde filisterane vandra
frå aust, til Midelhavets austkyst (frå nord) og slått seg ned langs kysten
som handelsfolk. Jødane vandra inn i landet frå syd, ikkje langs kysten, men
lenger inne i landet. Jødane og filisterane er opprinnelig same folkeslaga,
semitterer. Endå på jesu tid var språka så like at dei ikkje hadde vansker
med å forstå einannan.

> Hvis jeg ikke kan tillade mig dette krav, Gud; så er jeg jo uden et
> hjemland,

Du er like flink til å setja gud på prøve som Job?

> idet de arabiske lande, hvorfra mine forfædre kom fra,

Du er historisk feilinformert (uinformert!)

> ikke vil
> tillade mig og min familie at vende tilbage.

Bibelen er lite egna som historiekilde.

HM


Kall, Mogens

unread,
Feb 27, 2004, 4:24:59 AM2/27/04
to
"Boerge Rahbech Jensen" skrev
news:403a101d$0$29372$edfa...@dread15.news.tele.dk

[ ... ]

Du misforstod desværre min bøn, Børge.


Med kærlig broder-hilsen


Mogens Kall
The servant of Michael

Bible Free Downloads:

File-number:
1581


Kall, Mogens

unread,
Feb 29, 2004, 6:26:12 AM2/29/04
to
"Kall, Mogens" skrev
news:Jyl_b.95859$jf4.5...@news000.worldonline.dk

[ ... ]


> Dit Ord siger jo, at Du gav Det Hellige Land, Israel, til Dit ejendomsfolk
> jøderne, fordi det oprindelige folk der øvede vederstyggeligheder
> (5.Mos.18,9. Visd.12,2-5). Al jordisk gods er jo blot et lån, en gave fra
> Dig.

Kom til at tænke på dette Link, da jeg læste andagtsteksten for i dag fra
...

"Han har vist Sit folk Sin vældige magt
ved at give dem Israels land,
skønt det var hjem for andre folk."

(Salme 111,6 på hverdagsdansk)

Læste derefter Sl.114 (Påskevise) og i det samme (vers 7, CET 11:53) hørte
jeg lyden fra min Computer (som ved opstart). Den må - af ukendte årsager -
have lavet et Reboot.

Eller talte Gud gennem dette (Reboot) ?
1598 news:B4i0c.101155$jf4.6...@news000.worldonline.dk

"Skælv, jord, ved Herrens komme -
skælv i Jakobs Guds nærvær!
Han forvandler granit til drikkevand
og gør klippevæg til kildevæld."

(vers 7 og 8)

Skab i os, o Gud, et nyt og rent hjerte.
Lad der fra vores inde strømme LEVENDE vand.
(John 7,38)


Med venlig hilsen


Mogens Kall
The servant of Michael

Bible Free Downloads:

Last-Informationfile:
1575 news:llb_b.95801$jf4.5...@news000.worldonline.dk

File-number:
1602


Kall, Mogens

unread,
Mar 11, 2004, 5:27:33 AM3/11/04
to
"Kall, Mogens" skrev (file 1575)
news:llb_b.95801$jf4.5...@news000.worldonline.dk

[ ... ]


> DADDY-Break (2004-02-22, CET 15:14:31):
> - "Det skal du (send E-mail til Grædemuren)."

Endnu meningsløse terrorbomber nu i Madrid.

Himmelske Fader!

Fri os fra de vanartede og onde mennesker i Israel and elsewhere
(2.Tess.3,2)


[ ... 2004-02-22, CET ... ]


> 23:34
> - "Du skal gøre det sådan (copy links) - Jeg pålægger dig det!"
>
> Yes, my Lord:

0001 - 1575 news:llb_b.95801$jf4.5...@news000.worldonline.dk

1576 news:aEb_b.95805$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1577 news:4Yk_b.95853$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1578 news:Jyl_b.95859$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1579 news:33E%b.98220$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1580 news:33E%b.98221$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1581 news:43E%b.98222$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1582 news:43E%b.98223$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1583 news:53E%b.98224$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1584 news:i4E%b.98225$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1585 news:SrF%b.98242$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1586 news:HxI%b.98499$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1587 news:Z5P%b.99016$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1588 news:rIQ%b.99124$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1589 news:u7Z%b.100019$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1590 news:29_%b.100033$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1591 news:cm_%b.100035$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1592 news:KV_%b.100046$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1593 news:dE00c.100102$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1594 news:%X00c.100122$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1595 news:xT90c.101113$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1596 news:UXb0c.101124$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1597 news:A6c0c.101126$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1598 news:B4i0c.101155$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1599 news:Ypi0c.101162$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1600 news:Zpi0c.101163$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1601 news:bAi0c.101169$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1602 news:u0k0c.101200$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1603 news:byk0c.101215$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1604 news:nOk0c.101224$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1605 news:%Tm0c.101292$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1606 news:pAI0c.102125$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1607 news:7CI0c.102126$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1608 news:eEI0c.102128$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1609 news:0RJ0c.102190$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1610 news:gRJ0c.102192$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1611 news:muK0c.102339$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1612 news:KoO0c.102425$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1613 news:9pO0c.102426$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1614 news:BpO0c.102428$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1615 news:ZpO0c.102430$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1616 news:uqO0c.102431$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1617 news:DgP0c.102635$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1618 news:ehP0c.102638$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1619 news:BhP0c.102641$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1620 news:VDP0c.102667$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1621 news:PGP0c.102671$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1622 news:3jX0c.102718$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1623 news:YIX0c.102723$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1624 news:5kY0c.102732$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1625 news:0vY0c.102735$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1626 news:OKY0c.102739$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1627 news:aNh1c.103306$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1628 news:bNh1c.103307$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1629 news:_Hi1c.103324$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1630 news:%Hi1c.103325$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1631 news:7Fj1c.103337$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1632 news:7Fj1c.103338$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1633 news:__j1c.103342$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1634 news:V_B1c.104295$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1635 news:XZC1c.104307$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1636 news:XZC1c.104308$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1637 news:YZC1c.104309$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1638 news:iaD1c.104313$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1639 news:I3Y1c.104624$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1640 news:YoZ1c.104651$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1641 news:2IZ1c.104656$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1642 news:edB2c.105725$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1643 news:qYF2c.105819$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1644 news:qYF2c.105820$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1645 news:ibG2c.105826$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1646 news:TrG2c.105833$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1647 news:ytG2c.105834$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1648 news:6aH2c.105854$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1649 news:rfI2c.105883$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1650 news:OCW2c.106085$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1651 news:SGY2c.106281$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1652 news:OfZ2c.106317$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1653 news:9sZ2c.106327$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1654 news:tM_2c.106398$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1655 news:6bh3c.107296$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1656 news:7bh3c.107297$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1657 news:Orj3c.107714$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1658 news:yZm3c.107807$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1659 news:5Mq3c.107894$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1660 news:Xer3c.107906$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1661 news:Yer3c.107907$jf4.6...@news000.worldonline.dk


Kærlig hilsen Dit barn
Mogens Kall
The servant of Michael.

File-name:
Re: Send E-mail til Gud

1662

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom
Grædemuren i Jerusalem

Time for OUTPUT:
2004-03-11, Thursday, CET 11:27


Kall, Mogens

unread,
Mar 14, 2004, 1:50:27 PM3/14/04
to
"Kall, Mogens" skrev
news:llb_b.95801$jf4.5...@news000.worldonline.dk

[ ... ]


> DADDY-Break (2004-02-22, CET 15:14:31):
> - "Det skal du (send E-mail til Grædemuren)."

Kærlig hilsen Dit barn
Mogens Kall
The servant of Michael

File-name:


Re: Send E-mail til Gud

167

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom
Grædemuren i Jerusalem

Time for OUTPUT:
2004-03-14, Sunday, CET 20:xx


Kall, Mogens

unread,
Mar 14, 2004, 2:12:33 PM3/14/04
to
"Kall, Mogens" skrev (file 1575)
news:llb_b.95801$jf4.5...@news000.worldonline.dk

[ ... ]


> DADDY-Break (2004-02-22, CET 15:14:31):
> - "Det skal du (send E-mail til Grædemuren)."

Endnu meningsløse selvmordsterrorbomber i dag i Israel.

Himmelske Fader!

Fri os fra de vanartede og onde mennesker i Israel and elsewhere
(2.Tess.3,2)

Kærlig hilsen Dit barn
Mogens Kall
The servant of Michael.

File-name:
Re: Send E-mail til Gud

1674

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom
Grædemuren i Jerusalem

Time for OUTPUT:
2004-03-14, Sunday, CET 20:12


Jesus-loves-you

unread,
Jun 27, 2004, 1:19:53 PM6/27/04
to
"Kall, Mogens" skrev (file 1575)
news:llb_b.95801$jf4.5...@news000.worldonline.dk

[ ... ]

DADDY-Break (2004-06-27, CET 19:01)
- "Det skal su (send E-mail til Grædemuren)."

Endnu meningsløse terrorbomber mod civile nu i Irak bl.a. i torsdags.

Himmelske Fader!

Fri os fra de vanartede og onde mennesker i Israel and elsewhere
(2.Tess.3,2)


[ ... 2004-02-22, CET ... ]


> 23:34
> - "Du skal gøre det sådan (copy links) - Jeg pålægger dig det!"
>
> Yes, my Lord:

0001 - 1575 news:llb_b.95801$jf4.5...@news000.worldonline.dk
1576 - 1662 news:sbX3c.108512$jf4.6...@news000.worldonline.dk

1663 news:v654c.109118$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1664 news:ubg4c.109464$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1665 news:GzB4c.109979$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1666 news:HzB4c.109980$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1667 news:KzB4c.109981$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1668 news:KzB4c.109982$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1669 news:LzB4c.109983$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1670 news:MzB4c.109984$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1671 news:NzB4c.109985$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1672 news:NzB4c.109986$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1673 news:FeG4c.110605$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1674A news:V225c.112464$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1674B news:Q725c.112467$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1675 news:r8B5c.115516$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1676 news:mZg6c.119409$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1677 news:nZg6c.119410$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1678 news:oZg6c.119411$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1679 news:CYl6c.119961$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1680 news:3Rn6c.120000$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1681 news:6Rn6c.120001$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1682 news:8Rn6c.120002$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1683 news:Tko6c.120016$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1684 news:5Mq6c.120396$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1685 news:6Mq6c.120397$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1686 news:6Mq6c.120398$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1687 news:7Mq6c.120399$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1688 news:8Mq6c.120400$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1689 news:8Mq6c.120401$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1690 news:9Mq6c.120402$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1691 news:aMq6c.120403$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1692 news:0qs6c.120423$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1693 news:Pnz6c.120449$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1694 news:Qnz6c.120450$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1695 news:M0B6c.120483$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1696 news:O0B6c.120484$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1697 news:P0B6c.120485$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1698 news:grB6c.120491$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1699 news:Xoh7c.124386$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1700 news:aVh7c.124471$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1701 news:ezi7c.124548$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1702 news:fzi7c.124549$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1703 news:6Ji7c.124554$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1704 news:o6j7c.124564$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1705 news:Hhj7c.124571$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1706 news:Kzj7c.124577$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1707 news:UIj7c.124581$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1708 news:PqA7c.126425$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1709 news:g1B7c.126432$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1710 news:XgB7c.126435$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1711 news:7_B7c.126445$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1712 news:GBF7c.126505$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1713 news:O4H7c.126545$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1714 news:KnH7c.126549$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1715 news:LnH7c.126550$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1716 news:5HH7c.126557$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1717 news:67Q7c.126630$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1718 news:97Q7c.126631$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1719 news:5cQ7c.126632$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1720 news:6wQ7c.126633$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1721 news:mMQ7c.126634$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1722 news:s9R7c.126638$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1723 news:9lR7c.126639$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1724 news:LqR7c.126641$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1725 news:bAR7c.126643$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1726 news:dQR7c.126645$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1727 news:vyS7c.126654$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1728 news:BXT7c.126673$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1729 news:BXT7c.126674$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1730 news:qeU7c.126680$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1731 news:CZV7c.126705$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1732 news:85W7c.126742$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1733 news:BGW7c.126826$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1734 news:tj28c.126969$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1735 news:qV28c.126990$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1736 news:rZ38c.127014$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1737 news:x0d8c.127053$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1738 news:Z6e8c.127067$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1739 news:%de8c.127072$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1740 news:Fao8c.128091$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1741 news:A7z8c.128161$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1742 news:uZG8c.128319$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1743 news:vZG8c.128320$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1744 news:vZG8c.128321$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1745 news:xZG8c.128322$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1746 news:xZG8c.128323$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1747 news:yZG8c.128324$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1748 news:zZG8c.128325$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1749 news:rDI8c.128355$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1750 news:sDI8c.128356$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1751 news:tDI8c.128357$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1752 news:uDI8c.128358$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1753 news:ZRI8c.128364$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1754 news:MZ19c.128737$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1755 news:H539c.128752$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1756 news:J539c.128753$jf4.6...@news000.worldonline.dk
1757 news:uzy9c.129031$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1758 news:nPE9c.129143$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1759 news:ymH9c.129382$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1760 news:hv_9c.130025$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1761 news:mv_9c.130026$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1762 news:ya%9c.130043$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1763 news:vr0ac.130069$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1764 news:wr0ac.130070$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1765 news:3tEac.131744$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1766 news:suEac.131747$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1767 news:lR%ac.132853$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1768 news:oR%ac.132854$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1769 news:Gvabc.132912$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1770 news:r9rdc.138717$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1771 news:B2sdc.138722$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1772 news:C2sdc.138723$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1773 news:D2sdc.138724$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1774 news:Dwudc.138766$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1775 news:qLudc.138775$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1776 news:Klvdc.138785$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1777 news:09xdc.138814$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1778 news:Ziydc.138835$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1779 news:_iydc.138836$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1780 news:Hxydc.138845$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1781 news:P_ydc.138867$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1782 news:fjzdc.138919$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1783 news:Nqzdc.138944$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1784 news:5Zzdc.139040$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1785 news:J7Adc.139061$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1786 news:6VBdc.139128$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1787 news:7VBdc.139129$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1788 news:pbCdc.139132$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1789 news:zZMdc.139174$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1790 news:UmOdc.139185$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1791 news:VmOdc.139186$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1792 news:WmOdc.139187$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1793 news:t1Udc.139263$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1794 news:_dUdc.139265$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1795 news:bwUdc.139270$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1796 news:6OUdc.139273$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1797 news:LWUdc.139276$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1798 news:TP_dc.140265$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1799 news:j0%dc.140267$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1800 news:D68ec.140503$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1801 news:Qjaec.140767$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1802 news:Sjaec.140768$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1803 news:Sjaec.140769$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1804 news:Ujaec.140770$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1805 news:1Gaec.140824$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1806 news:0Sbec.141033$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1807 news:1Sbec.141034$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1808 news:3ocec.141147$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1809 news:h8dec.141287$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1810 news:Theec.141290$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1811 news:Wofec.141305$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1812 news:ICuec.141406$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1813 news:Nyvec.141417$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1814 news:aTvec.141419$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1815 news:zqwec.141424$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1816 news:Fwwec.141427$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1817 news:7Rwec.141432$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1818 news:33xec.141433$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1819 news:ooxec.141437$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1820 news:hUGec.141583$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1821 news:UDIec.141586$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1822 news:E2Kec.141587$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1823 news:o_Kec.141589$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1824 news:p_Kec.141590$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1825 news:q_Kec.141591$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1826 news:r_Kec.141592$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1827 news:ymLec.141594$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1828 news:zmLec.141595$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1829 news:12Nec.141615$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1830 news:X0Nec.141612$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1831 news:Y0Nec.141613$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1832 news:Z0Nec.141614$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1833 news:l_Nec.141629$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1834 news:b5Qec.141654$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1835 news:d5Qec.141655$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1836 news:WqRec.141671$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1837 news:pFQec.141660$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1838 news:qFQec.141661$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1839 news:TM9fc.141929$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1840 news:VM9fc.141930$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1841 news:KN9fc.141931$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1842 news:o2afc.141933$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1843 news:%Jafc.141944$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1844 news:KPafc.141947$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1845 news:ULrfc.143186$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1846 news:1bsfc.143190$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1847 news:OWtfc.143212$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1848 news:JWtfc.143211$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1849 news:OWtfc.143212$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1850 news:xrufc.143220$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1851 news:4wvfc.143226$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1852 news:t3xfc.143244$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1853 news:Pfxfc.143247$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1854 news:VzAfc.143640$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1855 news:%jCfc.143687$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1856 news:0kCfc.143688$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1857 news:3TLfc.143746$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1858 news:d1Mfc.143751$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1859 news:FpMfc.143756$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1860 news:wKMfc.143757$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1861 news:R6Nfc.143762$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1862 news:_oNfc.143766$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1863 news:esPfc.143787$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1864 news:fsPfc.143788$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1865 news:fsPfc.143789$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1866 news:gsPfc.143790$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1867 news:6R5gc.143961$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1868 news:7R5gc.143962$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1869 news:8R5gc.143963$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1870 ... reserveret 01
1871 ... reserveret 02
1872 ... reserveret 03
1873 ... reserveret 04
1874 ... reserveret 05
1875 ... reserveret 06
1876 ... reserveret 07
1877 ... reserveret 08
1878 ... reserveret 09
1879 ... reserveret 10
1880 ... reserveret 11
1881 ... reserveret 12
1882 ... reserveret 13
1883 ... reserveret 14
1884 ... reserveret 15
1885 ... reserveret 16
1886 ... reserveret 17
1887 ... reserveret 18
1888 ... reserveret 19
1889 ... reserveret 20
1890 news:BD7gc.143983$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1891 news:GD7gc.143984$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1892 news:HD7gc.143985$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1893 news:ID7gc.143986$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1894 news:JD7gc.143987$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1895 news:YX7gc.143990$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1896 news:Gf8gc.143994$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1897 news:Rr9gc.144006$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1898 news:Sr9gc.144007$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1899 news:Sr9gc.144008$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1900 news:Ur9gc.144009$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1901 news:oS9gc.144012$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1902 news:oS9gc.144013$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1903 news:R1agc.144015$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1904 news:icbgc.144022$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1905 news:PIbgc.144030$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1906 news:PGcgc.144048$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1907 news:afdgc.144054$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1908 news:C3egc.144064$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1909 news:D3egc.144065$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1910 news:D3egc.144066$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1911 news:E3egc.144067$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1912 news:EDegc.144071$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1913 news:hRegc.144072$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1914 news:xwmgc.144129$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1915 news:ywmgc.144130$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1916 news:eungc.144131$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1917 news:fungc.144132$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1918 news:L_ngc.144133$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1919 news:kLogc.144134$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1920 news:R_ogc.144135$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1921 news:kwpgc.144139$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1922 news:Mxpgc.144140$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1923 news:yNBgc.144346$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1924 news:CPVgc.144574$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1925 news:7bWgc.144583$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1926 news:muWgc.144591$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1927 news:__Wgc.144611$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1928 news:CxXgc.144619$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1929 news:CxXgc.144620$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1930A news:DxXgc.144621$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1930B news:1gYgc.144636$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1931 news:2gYgc.144637$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1932 news:3gYgc.144638$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1933 news:4gYgc.144639$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1934 news:8NYgc.144644$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1935 news:9NYgc.144645$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1936 news:aNYgc.144646$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1937 news:E_Ygc.144648$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1938 news:sI4hc.144686$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1939 news:7N8hc.145012$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1940 news:8N8hc.145013$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1941 news:v%8hc.145019$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1942 news:Dfahc.145048$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1943 news:6ehhc.146876$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1944 news:qzqhc.146928$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1945 news:t8rhc.146933$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1946 news:pkrhc.146937$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1947 news:tTrhc.146942$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1948 news:s2shc.146944$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1949 news:wushc.146947$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1950 news:mHshc.146951$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1951 news:kXshc.146955$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1952 news:A3thc.146956$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1953 news:A3thc.146957$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1954 news:2ithc.146959$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1955 news:Evthc.146965$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1956 news:HGthc.146969$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1957 news:IGthc.146970$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1958 news:uCMhc.147978$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1959 news:wCMhc.147979$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1960 news:7CNhc.147985$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1961 news:8CNhc.147986$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1962 news:Mb2ic.148132$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1963 news:2f2ic.148133$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1964 news:ZH2ic.148138$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1965 news:263ic.148143$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1966 news:Gv3ic.148145$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1967 news:fU3ic.148150$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1968 news:0U4ic.148166$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1969 news:rf5ic.148174$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1970 news:5s5ic.148178$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1971 news:oH5ic.148183$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1972 news:936ic.148189$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1973 news:qi6ic.148191$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1974 news:FX6ic.148195$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1975 news:M97ic.148199$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1976 news:wZ0jc.148896$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1977 news:xZ0jc.148897$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1978 news:yZ0jc.148898$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1979 news:9h2jc.148911$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1980 news:Dq4jc.148939$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1981 news:Pe5jc.148961$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1982 news:iA5jc.148964$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1983 news:t36jc.148971$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1984 news:1O6jc.148975$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1985 news:HS7jc.148983$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1986 news:9Y8jc.149003$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1987 news:aY8jc.149004$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1988 news:cY8jc.149005$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1989 news:t69jc.149010$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1990 news:seajc.149102$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1991 news:6qbjc.149310$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1992 news:9qbjc.149311$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1993 news:aqbjc.149312$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1994 news:uFbjc.149317$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1995 news:04djc.149348$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1996 news:14djc.149349$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1997 news:24djc.149350$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1998 news:eGdjc.149357$jf4.7...@news000.worldonline.dk
1999 news:f5fjc.149381$jf4.7...@news000.worldonline.dk
2000 news:g5fjc.149382$jf4.7...@news000.worldonline.dk
2001 news:ijfjc.149385$jf4.7...@news000.worldonline.dk
2002 news:pJfjc.149393$jf4.7...@news000.worldonline.dk
2003 news:rzgjc.149400$jf4.7...@news000.worldonline.dk
2004 news:SDgjc.149401$jf4.7...@news000.worldonline.dk
2005 news:Wzqjc.149476$jf4.7...@news000.worldonline.dk
2006 news:Xzqjc.149477$jf4.7...@news000.worldonline.dk
2007 news:rDAjc.149797$jf4.7...@news000.worldonline.dk
2008 news:sDAjc.149798$jf4.7...@news000.worldonline.dk
2009 news:STAjc.149804$jf4.7...@news000.worldonline.dk
2010 news:iUSjc.149956$jf4.7...@news000.worldonline.dk
2011 news:VtTjc.149965$jf4.7...@news000.worldonline.dk
2012 news:6ETjc.149972$jf4.7...@news000.worldonline.dk
2013 news:6XTjc.149979$jf4.7...@news000.worldonline.dk
2014 news:%eUjc.149988$jf4.7...@news000.worldonline.dk
2015 news:TrUjc.149990$jf4.7...@news000.worldonline.dk
2016 news:sPVjc.150012$jf4.7...@news000.worldonline.dk
2017 news:37Wjc.150018$jf4.7...@news000.worldonline.dk
2018 news:MBWjc.150026$jf4.7...@news000.worldonline.dk
2019 news:rPWjc.150029$jf4.7...@news000.worldonline.dk
2020 news:8E2kc.150733$jf4.7...@news000.worldonline.dk
2021 news:Ca3kc.150736$jf4.7...@news000.worldonline.dk
2022 news:Dq3kc.150743$jf4.7...@news000.worldonline.dk
2023 news:hF5kc.150986$jf4.7...@news000.worldonline.dk
2024 news:iF5kc.150987$jf4.7...@news000.worldonline.dk
2025 news:6Wdkc.151118$jf4.7...@news000.worldonline.dk
2026 news:Ftekc.151128$jf4.7...@news000.worldonline.dk
2027 news:Htekc.151129$jf4.7...@news000.worldonline.dk
2028 news:L6fkc.151136$jf4.7...@news000.worldonline.dk
2029 news:N6fkc.151137$jf4.7...@news000.worldonline.dk
2030 news:V9fkc.151138$jf4.7...@news000.worldonline.dk
2031 news:9LVkc.151752$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2032 news:5t2lc.152000$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2033 news:qi3lc.152012$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2034 news:JF3lc.152014$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2035 news:Ltzlc.152566$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2036 news:DMzlc.152568$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2037 news:oGAlc.152580$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2038 news:t4Klc.153250$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2039 news:%fKlc.153253$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2040 news:6hKlc.153254$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2041 news:VbLlc.153262$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2042 news:WbLlc.153263$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2043 news:eRLlc.153269$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2044 news:L0Tlc.153397$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2045 news:Bv3mc.153470$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2046 news:Cv3mc.153471$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2047 news:Dv3mc.153472$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2048 news:Ev3mc.153473$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2049 news:Fv3mc.153474$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2050 news:Hv3mc.153475$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2051 news:Iv3mc.153476$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2052 news:134mc.153482$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2053 news:8g4mc.153486$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2054 news:Ao4mc.153491$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2055 news:SC4mc.153496$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2056 news:%k5mc.153506$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2057 news:6G5mc.153509$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2058 news:ii6mc.153517$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2059 news:ji6mc.153518$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2060 news:ki6mc.153519$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2061 news:PJ6mc.153526$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2062 news:Ws8mc.153547$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2063 news:ux9mc.153565$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2064 news:xA9mc.153570$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2065 news:H1jmc.153652$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2066 news:gInmc.153694$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2067 news:lInmc.153695$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2068 news:8opmc.153718$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2069 news:9opmc.153719$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2070 news:gutmc.153761$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2071 news:59umc.153776$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2072 news:fFumc.153789$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2073 news:O6vmc.153802$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2074 news:GHvmc.153826$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2075 news:HHvmc.153827$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2076 news:aGzmc.153898$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2077 news:O6Kmc.153976$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2078 news:P6Kmc.153977$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2079 news:P6Kmc.153978$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2080 news:Q6Kmc.153979$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2081 news:Mx_mc.154136$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2082 news:lsonc.161827$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2083 news:6Asnc.161874$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2084 news:Zj%nc.162669$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2085 news:_j%nc.162670$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2086 news:efkoc.163377$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2087 news:cYnoc.163419$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2088 news:gWqoc.163484$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2089 news:hWqoc.163485$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2090 news:hWqoc.163486$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2091 news:iWqoc.163487$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2092 news:jWqoc.163488$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2093 news:jWqoc.163489$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2094 news:kWqoc.163490$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2095 news:mWqoc.163491$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2096 news:nWqoc.163492$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2097 news:8iroc.163503$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2098 news:8iroc.163504$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2099 news:TSroc.163515$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2100 news:QTtoc.163558$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2101 news:j%toc.163559$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2102 news:Liuoc.163564$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2103 news:Miuoc.163565$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2104 news:aEuoc.163576$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2105 news:tKuoc.163578$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2106 news:Z1woc.163590$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2107 news:_1woc.163591$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2108 news:MXEoc.163626$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2109 news:8WGoc.163650$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2110 news:9WGoc.163651$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2111 news:C6Ioc.163673$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2112 news:VuIoc.163678$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2113 news:WuIoc.163679$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2114 news:zWIoc.163682$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2115 news:AWIoc.163683$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2116 news:euJoc.163700$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2117 news:cDJoc.163708$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2118 news:ULJoc.163713$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2119 news:%xKoc.163723$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2120 news:47Poc.163764$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2121 news:57Poc.163765$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2122 news:67Poc.163766$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2123 news:77Poc.163767$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2124 news:HzXpc.164474$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2125 news:dAXpc.164475$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2126 news:pAXpc.164476$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2127 news:2CXpc.164477$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2128 news:bCXpc.164478$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2129 news:NiYpc.164481$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2130 news:MiYpc.164480$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2131 news:aAZpc.164489$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2132 news:9AZpc.164488$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2133 news:ZO%pc.164512$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2134 news:wY%pc.164514$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2135 news:V_2qc.164553$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2136 news:wi3qc.164558$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2137 news:xc5qc.164571$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2138 news:zu5qc.164577$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2139 news:yu5qc.164576$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2140 news:Ju5qc.164578$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2141 news:FI5qc.164580$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2142 news:Pv9qc.164623$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2143 news:iT9qc.164627$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2144 news:oT9qc.164628$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2145 news:tT9qc.164629$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2146 news:yT9qc.164630$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2147 news:_raqc.164634$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2148 news:6saqc.164635$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2149 news:BKkqc.164681$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2150 news:PYkqc.164682$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2151 news:SYkqc.164683$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2152 news:O9lqc.164685$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2153 news:dwvqc.164874$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2154 news:hwvqc.164875$jf4.8...@news000.worldonline.dk
2155 news:CdGqc.25$A3.1...@news010.worldonline.dk
2156 news:xLHqc.11$Vf....@news000.worldonline.dk
2157 news:HLHqc.12$Vf....@news000.worldonline.dk
2158 news:KfKqc.45$Vf....@news000.worldonline.dk
2159 news:WhKqc.46$Vf....@news000.worldonline.dk
2160 news:vaMqc.69$Vf....@news000.worldonline.dk
2161 news:IZMqc.83$Vf....@news000.worldonline.dk
2162 news:%_Mqc.84$Vf....@news000.worldonline.dk
2163 news:GKOqc.113$Vf....@news000.worldonline.dk
2164 news:RKOqc.114$Vf....@news000.worldonline.dk
2165 news:Y6Pqc.124$Vf....@news000.worldonline.dk
2166 news:27Pqc.125$Vf....@news000.worldonline.dk
2167 news:TvSqc.180$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2168 news:UvSqc.181$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2169 news:2B_qc.208$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2170 news:S%0rc.506$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2171 news:U%0rc.507$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2172 news:X%0rc.508$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2173 news:_%0rc.509$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2174 news:Wu3rc.764$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2175 news:%u3rc.765$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2176 news:Kv3rc.766$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2177 news:BR3rc.772$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2178 news:ig4rc.777$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2179 news:RA5rc.791$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2180 news:Lj6rc.797$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2181 news:n37rc.808$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2182 news:r37rc.809$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2183 news:PUbrc.866$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2184 news:UUbrc.867$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2185 news:YUbrc.868$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2186 news:0Vbrc.869$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2187 news:7Vbrc.870$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2188 news:cVbrc.871$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2189 news:iVbrc.872$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2190 news:oVbrc.873$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2191 news:tVbrc.874$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2192 news:yVbrc.875$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2193 news:EVbrc.876$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2194 news:2alrc.1189$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2195 news:4dmrc.1203$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2196 news:cdmrc.1204$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2197 news:hdmrc.1205$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2198 news:Zsmrc.1206$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2199 news:elnrc.1210$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2200 news:flnrc.1211$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2201 news:7Jnrc.1215$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2202 news:n6orc.1226$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2203 news:9morc.1228$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2204 news:DAorc.1232$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2205 news:5CCrc.1376$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2206 news:%xDrc.1382$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2207 news:w6Erc.1389$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2208 news:vZErc.1398$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2209 news:BZErc.1399$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2210 news:V7Frc.1404$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2211 news:3XFrc.1419$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2212 news:8WGrc.1439$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2213 news:eWGrc.1440$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2214 news:QlJrc.1469$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2215 news:lMJrc.1474$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2216 news:9dOrc.1535$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2217 news:gdOrc.1536$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2218 news:jdOrc.1538$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2219 news:odOrc.1539$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2220 news:sdOrc.1540$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2221 news:zdOrc.1541$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2222 news:CdOrc.1542$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2223 news:lbPrc.1548$Vf.4...@news000.worldonline.dk
2224A news:BbPrc.1549$Vf.4...@news000.worldonline.dk
2224B news:oPQrc.1563$Vf.4...@news000.worldonline.dk
2225 news:sPQrc.1564$Vf.4...@news000.worldonline.dk
2226 news:xPQrc.1565$Vf.4...@news000.worldonline.dk
2227 news:mH1sc.1669$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2228 news:rH1sc.1670$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2229 news:vH1sc.1671$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2230 news:AH1sc.1672$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2231 news:GH1sc.1673$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2232 news:Pn2sc.1679$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2233 news:Gb3sc.1684$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2234 news:5F3sc.1690$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2235 news:6F3sc.1691$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2236 news:7F3sc.1692$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2237 news:7F3sc.1693$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2238 news:8F3sc.1694$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2239 news:A84sc.1732$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2240 news:1%4sc.1798$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2241 news:uE5sc.1829$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2242 news:yE5sc.1830$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2243 news:EE5sc.1831$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2244 news:wx6sc.1846$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2245 news:qmhsc.1911$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2246 news:wmhsc.1912$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2247 news:Dmhsc.1913$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2248 news:lMhsc.1916$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2249 news:v_hsc.1917$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2250 news:Ldisc.1920$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2251 news:Nlisc.1922$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2252 news:4Iisc.1925$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2253 news:4Iisc.1926$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2254 news:eAjsc.1939$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2255 news:UAjsc.1940$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2256 news:CUjsc.1943$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2257 news:I7ksc.1945$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2258 news:6Eksc.1955$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2259 news:TXksc.1962$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2260 news:UXksc.1963$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2261 news:xOtsc.2107$Vf.9...@news000.worldonline.dk
2262 ... alt.binaries.astronomy (OFF)
2263 news:yOtsc.2109$Vf.9...@news000.worldonline.dk
2264 news:zOtsc.2110$Vf.9...@news000.worldonline.dk
2265 news:zOtsc.2111$Vf.9...@news000.worldonline.dk
2266 ... br.astro (OFF)
2267 ... de.sci.astronomie (OFF)
2268 ... es.alt.binarios.astronomia (OFF)
2269 ... fido.astronomie (OFF)
2270 ... fido.cz.astro (OFF)
2271 ... fido.ger.astro (OFF)
2272 ... fido.ger.astronomie (OFF)
2273 ... fido.gr.astronomy (OFF)
2274 ... fido7.astroclub (OFF)
2275 ... fido7.spb.astronomy (OFF)
2276 ... fido7.su.astroclub (OFF)
2277 ... fido7.su.astronomy (OFF)
2278 ... fj.sci.astro (OFF)
2279 ... fr.sci.astronomie (OFF)
2280 ... fr.sci.astronomie.amateur (OFF)
2281 ... gac.physics.astronomy (OFF)
2282 ... han.sci.astro (OFF)
2283 ... hr.fido.astronomija (OFF)
2284 ... it.scienza.astronomia (OFF)
2285 ... it.scienza.astronomia.seti (OFF)
2286 ... japan.sci.astro (OFF)
2287 ... nctu.club.astronomy (OFF)
2288 ... relcom.fido.su.astronomy (OFF)
2289 ... sci.astro (OFF)
2290 ... sci.astro.amateur (OFF)
2291 ... sci.astro.research (OFF)
2292 ... sfnet.harrastus.astronomia (OFF)
2293 ... sfnet.tiede.astronomia (OFF)
2294 ... sk.sci.astro (OFF)
2295 ... swnet.sci.astro (OFF)
2296 ... tnn.astro (OFF)
2297 ... triangle.ask-an-astronomer (OFF)
2298 ... z-netz.wissenschaft.astronomie.daten (OFF)
2299 ... maus.wissenschaft.astronomie (OFF)
2300 ... pl.sci.kosmos.seti (OFF)
2301 ... sci.astro.seti (OFF)
2302 ... tw.bbs.sci.astronomy (OFF)
2303 ... uk.sci.astronomy (OFF)
2304 news:7eusc.2187$Vf.9...@news000.worldonline.dk
2305 news:Z5vsc.2233$Vf.9...@news000.worldonline.dk
2306A news:_5vsc.2234$Vf.9...@news000.worldonline.dk
2306B news:cswsc.2275$Vf.9...@news000.worldonline.dk
2307 news:elDsc.2378$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2308 news:boDsc.2417$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2309 news:6aEsc.2461$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2310 news:7aEsc.2462$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2311 news:7aEsc.2463$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2312 news:kSEsc.2471$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2313 news:cYFsc.2476$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2314 news:U5Gsc.2480$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2315 news:BfGsc.2483$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2316 news:8yGsc.2487$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2317 news:ABGsc.2488$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2318 news:J2Hsc.2495$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2319 news:u4Hsc.2496$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2320 news:3wHsc.2511$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2321 news:4wHsc.2512$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2322 news:IHHsc.2516$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2323 news:_nIsc.2518$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2324 news:chJsc.2543$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2325 news:HiJsc.2546$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2326 news:qTJsc.2564$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2327 news:wTJsc.2565$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2328 news:%YQsc.2667$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2329 news:QI7tc.3682$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2330 news:3J7tc.3683$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2331 news:7J7tc.3684$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2332 news:gJ7tc.3685$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2333 news:qM7tc.3686$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2334 news:9_8tc.3699$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2335 news:Ghatc.3708$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2336 news:Bhatc.3705$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2337 news:Chatc.3706$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2338 news:Fhatc.3707$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2339 news:0ibtc.3710$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2340 news:0ibtc.3709$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2341 news:naetc.3716$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2342 news:qaetc.3717$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2343 news:4Betc.3719$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2344 news:3jjtc.4264$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2345 news:9jjtc.4265$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2346 news:0ektc.4289$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2347 news:3ektc.4290$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2348 news:7ektc.4291$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2349 news:cektc.4292$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2350 news:pWotc.4649$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2351 news:8hqtc.4661$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2352 news:9hqtc.4662$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2353 news:ahqtc.4663$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2354 news:s2stc.4693$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2355 news:v2stc.4694$Vf.1...@news000.worldonline.dk
2356 news:e2Etc.4782$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2357 news:e2Etc.4783$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2358 news:f2Etc.4784$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2359A news:g2Etc.4785$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2359B news:GUEtc.4798$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2360 news:HUEtc.4799$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2361 news:IUEtc.4800$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2362 news:IUEtc.4801$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2363 news:bzFtc.4809$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2364 news:a3Ktc.4856$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2365 news:0cKtc.4857$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2366 news:1cKtc.4858$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2367 news:2tQtc.4949$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2368 news:uRStc.4966$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2369 news:oTStc.4967$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2370 news:uTStc.4968$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2371 news:BCUtc.4970$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2372 news:xDUtc.4971$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2373 news:zEUtc.4972$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2374 news:LFUtc.4973$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2375 news:2HUtc.4974$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2376 ... clari.web.world.mideast.iran (OFF)
2377 ... clari.world.mideast.iran (OFF)
2378 news:T9Vtc.4980$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2379 news:U9Vtc.4981$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2380 news:Uhiuc.5239$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2381 news:Rgluc.5660$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2382 news:Sgluc.5661$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2383 news:Tgluc.5662$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2384 news:Tgluc.5663$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2385 news:Ugluc.5664$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2386 news:2Gluc.5725$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2387 news:rgnuc.5975$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2388 news:sgnuc.5976$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2389 news:tgnuc.5977$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2390 news:gMnuc.6052$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2391 news:CPnuc.6061$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2392 news:w0suc.6152$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2393 news:Ubtuc.6171$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2394 news:Wbtuc.6172$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2395 news:bjuuc.6178$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2396 news:cjuuc.6179$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2397 news:QYuuc.6181$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2398 news:f8Fuc.6312$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2399 news:96Huc.6385$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2400 news:a6Huc.6386$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2401 news:b6Huc.6387$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2402 news:PXIuc.6454$Vf.2...@news000.worldonline.dk
2403 news:agZuc.6656$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2404 news:bgZuc.6657$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2405 news:cgZuc.6658$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2406 news:cgZuc.6659$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2407 news:dgZuc.6660$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2408 news:egZuc.6661$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2409 news:TDZuc.6662$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2410 news:xRZuc.6665$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2411 news:Sy_uc.6673$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2412 news:_00vc.6682$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2413 news:rm0vc.6695$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2414 news:1P0vc.6707$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2415 news:e11vc.6711$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2416 news:na5vc.6760$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2417 news:oa5vc.6761$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2418 news:rO5vc.6770$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2419 news:Uo7vc.6795$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2420 news:8t7vc.6797$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2421 news:EL7vc.6798$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2422 news:d38vc.6800$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2423 news:g48vc.6801$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2424 news:CSavc.6809$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2425 news:TLHvc.7107$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2426 news:XLHvc.7108$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2427 news:JOVvc.7197$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2428 news:aaXvc.7227$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2429 news:baXvc.7228$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2430 news:caXvc.7229$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2431 news:daXvc.7230$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2432 news:eaXvc.7231$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2433 news:qJXvc.7239$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2434 news:rJXvc.7240$Vf.3...@news000.worldonline.dk
2435 news:Br4xc.9751$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2436 news:0O4xc.9832$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2437 news:UD5xc.9839$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2438 news:VD5xc.9840$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2439 news:hQ5xc.9843$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2440 news:AE6xc.9851$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2441 news:AE6xc.9852$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2442 news:bU6xc.9890$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2443 news:wd7xc.9892$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2444 news:gm7xc.9893$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2445 news:aI7xc.9894$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2446 news:Dbfxc.9931$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2447 news:Dbfxc.9932$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2448 news:Ebfxc.9933$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2449 news:m5gxc.9949$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2450 news:Irgxc.9956$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2451 news:mBlxc.10029$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2452 news:uUlxc.10031$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2453 news:5Eoxc.10085$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2454 news:6Eoxc.10086$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2455 news:wUoxc.10090$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2456 news:Jdpxc.10097$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2457 news:45qxc.10111$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2458 news:NDrxc.10130$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2459 news:Kdsxc.10135$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2460 news:Ldsxc.10136$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2461 news:xOyxc.10152$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2462A news:wOyxc.10151$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2462B news:zOyxc.10153$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2463 ... (udgået pga. 2462B)
2464 news:xQyxc.10154$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2465 news:eozxc.10160$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2466 news:tXzxc.10176$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2467 news:q2Axc.10182$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2468 news:nhAxc.10195$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2469 news:b9Cxc.10228$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2470 news:pkDxc.10243$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2471 news:qkDxc.10244$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2472 news:dmDxc.10246$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2473 news:yzDxc.10253$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2474 news:hJFxc.10299$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2475 news:iBLxc.10366$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2476 news:9ELxc.10367$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2477 news:I2Mxc.10383$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2478 news:tLNxc.10400$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2479 news:tLNxc.10401$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2480 news:uLNxc.10402$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2481 news:vLNxc.10403$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2482 news:wLNxc.10404$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2483 news:xLNxc.10405$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2484 news:zLNxc.10406$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2485 news:_jWxc.10449$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2486 news:7jXxc.10472$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2487 news:8jXxc.10473$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2488 news:9jXxc.10474$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2489 news:ajXxc.10475$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2490 news:qAXxc.10482$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2491 news:rAXxc.10483$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2492 news:22Yxc.10488$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2493 news:7iYxc.10490$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2494 news:HRYxc.10495$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2495 news:3v0yc.10533$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2496 news:5v0yc.10534$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2497 news:Am1yc.10561$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2498 news:Im1yc.10562$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2499 news:Qm1yc.10563$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2500A news:vG1yc.10570$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2500B news:9H1yc.10571$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2501 news:fH1yc.10572$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2502 news:kH1yc.10573$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2503 news:QJ1yc.10575$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2504 news:8E3yc.10668$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2505 news:Ce4yc.10687$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2506 news:De4yc.10688$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2507 news:Ee4yc.10689$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2508 news:Vr4yc.10693$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2509 news:Gt4yc.10694$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2510 news:pz4yc.10697$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2511 news:VA4yc.10698$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2512 news:cO6yc.10954$Vf.5...@news000.worldonline.dk
2513 news:doiyc.11666$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2514 news:doiyc.11667$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2515 news:eoiyc.11668$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2516 news:M3jyc.11776$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2517 news:Hymyc.12006$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2518 news:uPmyc.12013$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2519 news:v5nyc.12019$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2520 news:EoByc.12131$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2521 news:FoByc.12132$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2522 news:JoByc.12133$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2523 news:ktByc.12135$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2524 news:GLIyc.12556$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2525 news:uZJyc.12620$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2526 news:uZJyc.12621$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2527 news:vZJyc.12623$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2528 news:68Kyc.12653$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2529 news:78Kyc.12654$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2530 news:Uf_yc.13112$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2531 news:tJ%yc.13117$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2532 news:uJ%yc.13118$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2533 news:vJ%yc.13119$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2534 news:9K0zc.13130$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2535 news:NK1zc.13142$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2536 news:OK1zc.13143$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2537 news:ka2zc.13154$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2538 news:d03zc.13254$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2539 news:w13zc.13258$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2540 news:y13zc.13259$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2541 news:A13zc.13260$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2542 news:B13zc.13261$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2543 news:uW4zc.13585$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2544 news:vW4zc.13586$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2545 news:xW4zc.13587$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2546 news:2Fezc.13887$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2547 news:C3gzc.13908$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2548 news:D3gzc.13909$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2549 news:D3gzc.13910$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2550 news:H3gzc.13911$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2551 news:7zgzc.13916$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2552 news:8zgzc.13917$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2553 news:9zgzc.13918$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2554 news:ZTmzc.13986$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2555 news:_Tmzc.13987$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2556 news:Blnzc.13996$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2557 news:WTozc.14019$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2558 news:XTozc.14020$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2559 news:Ycpzc.14025$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2560 news:Ycpzc.14026$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2561 news:Eiqzc.14032$Vf.6...@news000.worldonline.dk
2562 news:Ttqzc.14033$Vf.7...@news000.worldonline.dk
2563 news:Ttqzc.14034$Vf.7...@news000.worldonline.dk
2564 news:dHqzc.14035$Vf.7...@news000.worldonline.dk
2565 news:QEzzc.14071$Vf.7...@news000.worldonline.dk
2566 news:REzzc.14072$Vf.7...@news000.worldonline.dk
2567 news:REzzc.14073$Vf.7...@news000.worldonline.dk
2568 news:RaAzc.14079$Vf.7...@news000.worldonline.dk
2569 news:SaAzc.14080$Vf.7...@news000.worldonline.dk
2570 news:90Bzc.14093$Vf.7...@news000.worldonline.dk
2571 news:a0Bzc.14094$Vf.7...@news000.worldonline.dk
2572 news:a0Bzc.14095$Vf.7...@news000.worldonline.dk
2573 news:b0Bzc.14096$Vf.7...@news000.worldonline.dk
2574 news:ThBzc.14100$Vf.7...@news000.worldonline.dk
2575 news:VnBzc.14102$Vf.7...@news000.worldonline.dk
2576 news:WnBzc.14103$Vf.7...@news000.worldonline.dk
2577 news:w2Czc.14108$Vf.7...@news000.worldonline.dk
2578 news:98Czc.14109$Vf.7...@news000.worldonline.dk
2579 news:lGCzc.14125$Vf.7...@news000.worldonline.dk
2580 news:YzEzc.14169$Vf.7...@news000.worldonline.dk
2581 news:S8Fzc.14187$Vf.7...@news000.worldonline.dk
2582 news:okJzc.14250$Vf.7...@news000.worldonline.dk
2583 news:1EJzc.14255$Vf.7...@news000.worldonline.dk
2584 news:2_Jzc.14261$Vf.7...@news000.worldonline.dk
2585 news:3_Jzc.14262$Vf.7...@news000.worldonline.dk
2586 news:sbKzc.14266$Vf.7...@news000.worldonline.dk
2587 news:XUKzc.14280$Vf.7...@news000.worldonline.dk
2588 news:LdLzc.14282$Vf.7...@news000.worldonline.dk
2589 news:NdLzc.14283$Vf.7...@news000.worldonline.dk
2590 news:NzLzc.14288$Vf.7...@news000.worldonline.dk
2591 news:3PnAc.14698$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2592 news:4PnAc.14699$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2593 news:1woAc.14798$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2594 news:POoAc.14844$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2595 news:YApAc.14882$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2596 news:ZApAc.14883$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2597 news:HLpAc.14885$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2598 news:jUpAc.14887$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2599 news:XPrAc.14894$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2600 news:YPrAc.14895$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2601 news:ZPrAc.14896$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2602 news:0QrAc.14897$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2603 news:hYrAc.14898$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2604 news:jSsAc.14899$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2605 news:OEzAc.14981$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2606 news:IqAAc.14992$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2607 news:OAAAc.14995$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2608 news:JNAAc.14999$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2609 news:59BAc.15003$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2610 news:ltBAc.15010$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2611 news:k4CAc.15019$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2612 news:SESAc.15132$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2613 news:%lTAc.15136$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2614 news:0mTAc.15137$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2615 news:1mTAc.15138$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2616 news:1mTAc.15139$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2617 news:2mTAc.15140$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2618 news:2mTAc.15141$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2619 news:TEUAc.15159$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2620 news:dPUAc.15160$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2621 news:ePUAc.15161$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2622 news:fPUAc.15162$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2623 news:DbZAc.15197$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2624 news:EbZAc.15198$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2625 news:0vZAc.15203$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2626 news:1vZAc.15204$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2627 news:N%gBc.15358$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2628 news:MwhBc.15372$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2629 news:2wiBc.15388$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2630 news:S4jBc.15396$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2631 news:rfjBc.15398$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2632 news:UgjBc.15399$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2633 news:3lkBc.15436$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2634 news:bBkBc.15438$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2635 news:cBkBc.15439$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2636 news:HKkBc.15442$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2637 news:BVkBc.15447$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2638 news:CVkBc.15448$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2639 news:DVkBc.15449$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2640 news:1xxBc.15534$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2641 news:1xxBc.15535$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2642 news:2xxBc.15536$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2643 news:3xxBc.15537$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2644 news:4xxBc.15538$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2645 news:bfyBc.15551$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2646 news:YIzBc.15563$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2647 news:_IzBc.15564$Vf.8...@news000.worldonline.dk
2648 news:lrTBc.15712$Vf.9...@news000.worldonline.dk
2649 news:mrTBc.15713$Vf.9...@news000.worldonline.dk
2650 news:nrTBc.15714$Vf.9...@news000.worldonline.dk
2651 news:orTBc.15715$Vf.9...@news000.worldonline.dk
2652 news:ujVBc.15735$Vf.9...@news000.worldonline.dk
2653 news:ujVBc.15736$Vf.9...@news000.worldonline.dk
2654 news:vjVBc.15737$Vf.9...@news000.worldonline.dk
2655 news:xjVBc.15738$Vf.9...@news000.worldonline.dk
2656 news:yjVBc.15739$Vf.9...@news000.worldonline.dk
2657 news:yjVBc.15740$Vf.9...@news000.worldonline.dk
2658 news:zjVBc.15741$Vf.9...@news000.worldonline.dk
2659 news:AjVBc.15742$Vf.9...@news000.worldonline.dk
2660 news:BjVBc.15743$Vf.9...@news000.worldonline.dk
2661 news:NdWBc.15762$Vf.9...@news000.worldonline.dk
2662 news:OdWBc.15763$Vf.9...@news000.worldonline.dk
2663 news:oaXBc.15783$Vf.9...@news000.worldonline.dk
2664 news:e4YBc.15803$Vf.9...@news000.worldonline.dk
2665 news:f4YBc.15804$Vf.9...@news000.worldonline.dk
2666 news:h4YBc.15805$Vf.9...@news000.worldonline.dk
2667 news:h4YBc.15806$Vf.9...@news000.worldonline.dk
2668 news:QX0Cc.15862$Vf.9...@news000.worldonline.dk
2669 news:6O2Cc.15900$Vf.9...@news000.worldonline.dk
2670 news:8O2Cc.15901$Vf.9...@news000.worldonline.dk
2671 news:9O2Cc.15902$Vf.9...@news000.worldonline.dk
2672 news:xXnCc.16593$Vf.9...@news000.worldonline.dk
2673 news:q8pCc.16770$Vf.9...@news000.worldonline.dk
2674 news:r8pCc.16771$Vf.9...@news000.worldonline.dk
2675 news:s8pCc.16772$Vf.9...@news000.worldonline.dk
2676 news:KsxDc.18039$Vf.10...@news000.worldonline.dk
2677 news:LsxDc.18040$Vf.10...@news000.worldonline.dk
2678 news:hRCDc.18111$Vf.10...@news000.worldonline.dk
2679 news:hSCDc.18112$Vf.10...@news000.worldonline.dk


Kærlig hilsen Dit barn
Mogens Kall
The servant of Michael.

File-name:
Re: Send E-mail til Gud

2680

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom
Grædemuren i Jerusalem

Time for OUTPUT:
2004-06-27, Sunday, CET 19:19


Andreas, Ravsted

unread,
Jun 27, 2004, 7:24:14 PM6/27/04
to
I news:8kDDc.18117$Vf.10...@news000.worldonline.dk skrev
Jesus-loves-you følgende:

> DADDY-Break (2004-06-27, CET 19:01)
> - "Det skal su (send E-mail til Grædemuren)."
>
> Endnu meningsløse terrorbomber mod civile nu i Irak bl.a. i
> torsdags.

Kan du ikke terrorbombe andet steds og sørge for at sende dine
grædemuremail direkte til grædemuren og ikke forurene denne gruppe med
den slags - eller sørg dog i det mindste for at få nogen til at lære
dig hvad der postes hvor!

--
Med venlig hilsen Andreas Falck - ICQ 108 480 093
http://sda-net.dk/ + http://skabelsen.info/
http://bibeltro.dk/ + http://bibel-skole.dk/
http://ravsted.dk/ - *Byen hvor der virkelig sker noget*


Jesus-loves-you

unread,
Jun 30, 2004, 9:52:47 AM6/30/04
to
"Kall, Mogens" skrev
news:YvmYb.91774$jf4.5...@news000.worldonline.dk

> DR1 s145 tir 17 feb (2004, CET) 09:50:00


>
> Firma tilbyder at sende E-mail til Gud
>
> Gud følger med tiden. Et israelsk
> selskab tilbyder nu muligheden for at
> sende e-mails til Gud.
>
> Det er telekommunikationsselskabet
> Bezeq i Jerusalem, der nu tilbyder at
> modtage e-mail, og sætte dem fast i
> revner i Grædemuren i Jerusalem.
>
> Ifølge traditionen kan jøder skrive
> deres ønsker og bønner på papirlapper
> og sætte dem fast mellem stenene i
> Grædemuren, hvorefter bønnen eller
> ønsket vil blive hørt.
>
> I flere år har Bezeq modtaget telefaxer
> og sat dem fast i Grædemuren. E-mail-
> adressen er ...
>
> (citat slut)
>
> E-mail-adressen var:
>
> kotel[snabel-a]onemail.bezeq.com ... hvor [snabel-a] = @


[ ... ]


> Gud hører - med andre ord - dine bønner, uanset hvor på jorden
> du befinder dig.


DADDY-Break:
(2004-06-30, CET 15:35)
- "Det må du gerne (E-mail til Farmand via Grædemuren)."

Tak Far. Jeg elsker at gå på opdagelse i Dit Riges herligheder ... :-)

FARMAND !!!

Tak for Din udfordring ...


Date: 29. juni 2004 CET 22:48
Subject: Vækkelse - Profetiens Ånd
2702 news:ZzkEc.19945$Vf.10...@news000.worldonline.dk


Jeg bli'r mer' og mer' begejstret og glæder mig til at erobre det forjættede
Land på globalt plan ... :-)

ELSKER Dig ... :-)

DADDY:
15:47
- "i lige måde ... Min søn."

15:47
- "og datter."

?

15:51
- "Der er medhør på."

:-)


Kærlig hilsen Dit barn,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 2000 Danish Kr. (around 280 US $), jump ...
2679 news:hSCDc.18112$Vf.10...@news000.worldonline.dk
(use perhaps http://www.google.dk/grphp )
File-number: 2708


Jesus-loves-you

unread,
Oct 8, 2004, 7:19:31 AM10/8/04
to
"Kall, Mogens" skrev (file 1575)
news:llb_b.95801$jf4.5...@news000.worldonline.dk

[ ... E-mail til Gud via Grædemuren ... ]


Endnu meningsløs terror og terrorbomber mod úskyldige civile i Moskva,
Beslan og nu her i går i Pakistan samt i går aftes på Sinai-halvøen.

Himmelske Fader!

Fri os fra de vanartede og onde mennesker i Israel and elsewhere
(2.Tess.3,2)

Og til Jer terrorister har jeg kun følgende at sige:

Input devotional text from Løsensbogen www.lohse.dk
(Friday 2004-10-08)

Job 12,10
Mark. 8,36

DADDY-Break:
(2004-10-08, CET 13:15)
- "Det skal du (citér Mark 8,36)."

Yes, my Lord:

Mark. 8,36

(Jesus says)
Does a person gain anything if he wins the whole world but loses his
[eternal] life? Of course not!

Ordre 2004-10-08, CET 12:54 hermed udført.


With kind regards


Mogens Kall, The servant of Michael
--

SETI: Win (vind) 2000 Danish Kr. (around 300 US $), jump ...
3042 news:AUo6d.53392$Vf.25...@news000.worldonline.dk

File-number: 3052


Jesus-loves-you

unread,
Oct 8, 2004, 8:04:17 AM10/8/04
to
"Jesus-loves-you" skrev
3052 news:lKu9d.56231$Vf.26...@news000.worldonline.dk

[ ... ]

Jeg kan huske første gang, jeg læste i Koranen ... og ja, det er korrekt,
som Jens Erik (Lyrik) skriver i sit indlæg vedrørende mig, at ...

Subject: Hvorfor Mogens Kall er væk
Date: 2. oktober 2004 CET 14:49
news:cjm82i$2khm$1...@news.cybercity.dk

=== citat start ===

... jeg ... mangler et Jeg-forsvar

=== citat slut ===

Men dette handikap bevirker samtidig - konstruktiv set - at jeg har mere
fint følende "antenner" og ret hurtig kan fornemme essensen i et budskab ...

Som sagt: Jeg kan huske først gang, jeg læste i Koranen, at jeg kom under et
voldsomt psykisk press. Enten havde Koranens forfatter (Muhammed) ret i sine
anklager rettet mod os kristne, eller også var der noget rivende galt,
tænkte jeg!

Jeg læste videre i Koranen og konstaterede, at det åbenbart ikke var
tilstrækkeligt at de ugudelige skulle kastes i helvede; nej, de skulle også
pines og tortureres i al evighed, en smertelig straf.

Da spurgte jeg mig selv:

Jamen så er Gud jo en sadistisk diktator, eller hva' ?

... eller ...

Hvor har jeg konstateret dette adfærdsmønster før?

Jeg kom i tanke om psykiateren Johan Cullbergs beskrivelse af den
narcissistiske personlighedsforstyrelse i bogen "Dynamisk psykiatri".

Brikkerne faldt på plads og det åndelige dæmoniske press forsvandt som dug
for solen.

-

Erhver kan komme og påstå, at han er Guds profet (således også jeg), men -
som Jesus har sagt - gerningerne (frugten) afslører de falsek profeter
(Matt.7,15-20).

Jeg konstaterer således blot, at Koranen legaliserer vold, mord, død og
ødelæggelse; endog på úskyldige ... hvilken "vidunderlig" frugt!

Dersom det skulle vise sig på Dommedag, at Koranen har ret, så vil jeg
ganske simpelthen nægte at have evigt liv med den-dersens gud, fordi jeg kan
ikke udstå tyraner!

-

Du, som tror på Jesus (at Han er en Guds profet); lyt til Hans ord:

... (Djævelen, Iblîs) ... Han har været en morder fra første færd, ...
(John.8,44)

Hans gerningerne afslører ham!


Men du er mere kostbar i Guds øjne end blot dømt til destruktion.

Hvor skal du tilbringe evigheden?

Iblandt mordere?

Eller ...

(Din Far ELSKER dig)

DADDY-Break:
(2004-10-08, CET 14:02)
- "Come home, My child ...

14:03
- "Do it now!"


With kind regards
Mogens Kall, The servant of Michael
--
SETI: Win (vind) 2000 Danish Kr. (around 300 US $), jump ...
3042 news:AUo6d.53392$Vf.25...@news000.worldonline.dk
(use perhaps http://www.google.dk/grphp )

File-number: 3053


Avatar

unread,
Oct 8, 2004, 11:56:14 AM10/8/04
to

"Jesus-loves-you" <John15.13@Heaven> skrev i en meddelelse
news:Fnv9d.56530$Vf.26...@news000.worldonline.dk...

>
> Jeg læste videre i Koranen og konstaterede, at det åbenbart ikke var
> tilstrækkeligt at de ugudelige skulle kastes i helvede; nej, de skulle
> også
> pines og tortureres i al evighed, en smertelig straf.

På det punkt adskiller koranen sig da ikke nævneværdigt fra bibelen.

"Men de feje og troløse og afskyelige og morderne og de utugtige og
troldmændene og afgudsdyrkerne og alle løgnerne skal få deres lod i
søen, der brænder med ild og svovl; det er den anden død" - Åb 21:8

"Men der blev sagt til dem, at de ikke måtte skade jordens græs eller
noget andet grønt eller noget træ, men kun de mennesker, som ikke har
Guds segl på deres pande. De fik givet, ikke at dræbe dem, men at pine
dem i fem måneder. Og pinen, de volder, er som pinen efter en skorpion,
når den har stukket et menneske. I de dage vil mennesker søge døden og
ikke finde den, de vil længes efter at dø, men døden flygter fra dem." -
Åb 9:4-6


> Jamen så er Gud jo en sadistisk diktator, eller hva' ?

Det kan man godt sige, ja - men ligesom den Store Bastian og Lex Luthor
findes han jo heldigvis ikke i virkeligheden.


> Hvor har jeg konstateret dette adfærdsmønster før?

Alle mulige andre religioner og diktaturer?


> Jeg konstaterer således blot, at Koranen legaliserer vold, mord, død
> og
> ødelæggelse; endog på úskyldige ... hvilken "vidunderlig" frugt!

"Moses har jo sagt: >Herren jeres Gud vil lade en profet som mig fremstå
for jer, en af jeres egne; ham skal I adlyde i alt, hvad han forkynder
for jer. Men enhver, der ikke adlyder denne profet, skal udryddes fra
folket.<" - ApG 3:22-23

"De ved, at Gud har bestemt, at lever man sådan, fortjener man at dø;
alligevel lever de ikke bare selv sådan, men bifalder også, at andre gør
det." - Rom 1:32

"Den, der bryder Moses' lov, skal uden barmhjertighed lide døden på to
eller tre vidners udsagn; hvor meget hårdere straf mener I da ikke, at
et menneske fortjener, når det træder Guds søn under fod og vanhelliger
pagtens blod, hvormed det selv er helliget, og håner nådens ånd?" - Hebr
10:28-29


> Dersom det skulle vise sig på Dommedag, at Koranen har ret, så vil jeg
> ganske simpelthen nægte at have evigt liv med den-dersens gud, fordi
> jeg kan
> ikke udstå tyraner!

Sjovt nok har jeg sagt præcis det samme om bibelens gud.


> (Din Far ELSKER dig)

Det er jeg sådan set ikke i tvivl om at han gør. Heldigvis kræver MIN
far ikke at jeg tilbeder ham hele tiden og følger hans mindste bud...Og
han kunne i hvert fald aldrig finde på at lade mig korsfæste.

--
Hvis Jesus elsker mig, hvorfor sender han så aldrig blomster?


Anders Peter Johnsen

unread,
Oct 8, 2004, 12:30:31 PM10/8/04