Updating 2

0 views
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
Oct 5, 2002, 5:15:12 AM10/5/02
to
Hack'er impart:

1.
___________________________________
Found Rom 12,19 at position: Day number 9

source:

Bibelnøglen

side 7

Tuesday, 8. Oktober 2002

Devotion-text: Rom 12,9-21

Headline: Idekatalog til kærlighed

Keyword (til eftertanke): Ad den vej, Du befaler,
vil jeg løbe, for Du har gjort mit hjerte fri (Sl. 119,32)
_____________________________________

2.
_____________________________________
Found error (Ti) at position: Day numer 11

source:

Bibelnøglen

side 8

Thursday, 10. Oktober 2002

Headline: Dagen er nær (The Day° is near)!

ERROR:
"Ti" (Tirsdag, Tuesday) should have been "To" (Torsdag, Thursday)
________________________________________

De-crypterium:

Call the-hack'er-help-service-program, gate Hebrews 4,12

"Ti" point at position 9. It's number is 11

Found 911 - The DADDY-phone (US-version)

Communication-type: Crazy-Ivan

Message:

The Day° is near (Rom 12,19)

DADDY-break (2002-10-05, CET 11:03 ):

- "Login."

Opdagede at Andagtstekstens - for torsdag (10/10-02) - "til eftertanke"
indeholdt Ef. 6,10-18, og tænkte på at skrive:

Weapon-system: Ephesians 6,10-18

Prime-target: Eph 6,12 (Iblîs).

... and then the Woice came (11:03).

---

Interrupts on Main-program:

Update-time: 2002-10-04, CET 22:44

Found 1.Cor. 12,12 ................. at position 2002-10-03, CET 19:28
Found Revelation Chapter 18 ... at postion 2002-10-04, CET 13:03

Kall, Mogens

unread,
Oct 5, 2002, 6:32:16 PM10/5/02
to
Hack'er impart:

DADDY-break (2002-10-06, CET 0:26):

- "Fire!"

.. tænkte på ordene "Login" og situationen.


Kall, Mogens

unread,
Oct 6, 2002, 11:25:24 AM10/6/02
to
Import from dk.livssyn.kristendom\Mideast - 2. John 11\Update-check'ing
________________________________________________________
Found errors:

- "What's an ordre."

Should have been:

- "That's an order."

W
T
W-T (23-20) = C (3)

Found "WTC (World Trade Center)"
--------------------------------------

14-15, 15-14

n-o, o-n

On NO ... ???

> Yes, my LORD:
>
> If You wishes him (Saddam Hussein or some of his men) welcome, You are his
> parther in the evil things he does.

"Wish" er uden "-es"-endelsen i flertal, herunder anden person pluralis.

On NO ... es ...???

On NO es - (use a joker or the triumph) ?

"Partner" staves med "n".

5, h
5, n

No ... of course!

On NO es (password) ... 5 - GATE 5 (Green light - GOOD FRIDAY)
...
On NO password , use GOOD-FRIDAY (position 8)

___ END of Update-check'ing _________________________________

DADDY-break (2002-10-06, CET 15:24):

- "Ja - Skriv det ned (spurgte: Does it have any connection to 9.11)."

DADDY-break 2002-10-06, CET 15:36:'

- "Yes, indeed (spurgte: Do we have a connection between WTC 9.11 and Saddam
Hussein?)."


Kall, Mogens

unread,
Oct 7, 2002, 3:21:25 PM10/7/02
to
Import from dk.livssyn.kristendom\Ordet ...\Update-check'ing:
_______________________________________________
1 Mose 17:1 ¶ Da Abram var ni og halvfemsindstyve År gammel, åbenbarede
HERREN
sig for ham og sagde til ham: "Jeg er Gud den Almægtige; vandre for mit Åsyn
og vær ustraffelig,
1 Mose 28:3 Gud den Almægtige velsigne dig og gøre dig frugtbar og give dig
et talrigt Afkom, så du bliver til Stammer i Hobetal.
1 Mose 35:11 Derpå sagde Gud til ham: "Jeg er Gud den Almægtige! Bliv
frugtbar og mangfoldig! Et Folk,ja Folk i Hobetal skal nedstamme fra dig, og
Konger skal udgå af din Lænd;
1 Mose 43:14 (43:13) Gud den Almægtige lade eder finde Barmhjertighed hos
Manden, så han lader eders anden Broder og Benjamin fare-men skal jeg være
barnløs, så lad mig da blive det!"
1 Mose 48:3 Jakob sagde til Josef: "Gud den Almægtige åbenbarede sig for
mig
i Luz i Kana'ans Land og velsignede mig;
1 Mose 49:25 fra din Faders Gud han hjælpe Dig!og Gud den Almægtige, han
velsigne dig med Himmelens Velsignelser oventil og Dybets Velsignelser
nedentil, med Brysters og Moderlivs Velsignelser!
2 Mose 6:3 For Abraham, Isak og Jakob åbenbarede jeg mig som Gud den
Almægtige, men under mit Navn HERREN gav jeg mig ikke til Kende for dem.
4Mose 24:4 så siger han, der hører Guds Ord og kender den Højestes Viden,
som
skuer den Almægtiges Syner, hensunken, med opladt Øje:
4Mose 24:16 så siger han, der hører Guds Ord og kender den Højestes Viden,
som skuer den Almægtiges Syner, hensunken, med opladt Øje:
Rut 1:20 Men hun sagde til dem: "Kald mig ikke No'omi; kald mig Mara", thi
den Almægtige har voldet mig megen bitter Smerte!
Rut 1:21 Rig drog jeg herfra, og fattig har HERREN ført mig tilbage.
Hvorfor
kalder I mig No'omi, når HERREN har vidnet imod mig og den Almægtige
tilskikket mig Ulykke?"
Job 5:17 ¶ Held den Mand, som revses at Gud; ringeagt ej den Almægtiges
Tugt!
Job 6:4 Thi i mig sidder den Almægtiges Pile, min Ånd inddrikker deres
Gift;
Rædsler fra Gud forvirrer mig.
Job 6:14 ¶ Den, der nægter sin Næste Godhed, han bryder med den Almægtiges
Frygt.
Job 8:3 Mon Gud vel bøjer Retten, bøjer den Almægtige Retfærd?
Job 8:5 så søg du nu hen til Gud og bed hans Almagt om Nåde!
Job 11:7 ¶ Har du loddet Bunden i Gud og nået den Almægtiges Grænse?
Job 13:3 Men til den Almægtige vil jeg tale, med Gud er jeg sindet at gå i
Rette,
Job 15:25 Thi Hånden rakte han ud mod Gud og bød den Almægtige Trods,
Job 21:15 Den Almægtige? Hvad han? Skal vi tjene ham? Hvad Gavn at banke på
hos ham?"
Job 21:20 lad ham selv få sit Vanheld at se, den Almægtiges Vrede at
drikke!
Job 22:3 Har den Almægtige godt af din Retfærd, Vinding af, at din Vandel
er
ret?
Job 22:17 som sagde til Gud: "Gå fra os! Hvad kan den Almægtige gøre os?"
Job 22:23 Vender du ydmygt om til den Almægtige, fjerner du Uretten fra dit
Telt,
Job 22:25 så den Almægtige bliver dit Guld, hans Lov dit Sølv,
Job 22:26 ja, da skal du fryde dig over den Almægtige og løfte dit Åsyn til
Gud.
Job 23:16 Ja, Gud har nedbrudt mit Mod, forfærdet mig har den Almægtige;
Job 24:1 ¶ Hvorfor har ej den Almægtige opsparet Tider, hvi får de, som
kender
ham, ikke hans Dage at se?
Job 27:2 "Så sandt Gud lever, som satte min Ret til Side, den Almægtige,
som
gjorde mig mod i Hu:
Job 27:10 Mon han kan fryde sig over den Almægtige, føjer han ham, når han
påkalder ham?
Job 27:11 ¶ Jeg vil lære jer om Guds Hånd, den Almægtiges Tanker dølger jeg
ikke;
Job 27:13 Det er den gudløses Lod fra Gud, Arven, som Voldsmænd får fra den
Almægtige:
Job 29:5 da den Almægtige end var hos mig og mine Drenge var om mig,
Job 31:2 hvad var ellers min Lod fra Gud hist oppe, den Arv, den Almægtige
gav fra det høje?
Job 31:35 Ak, var der dog en, der hørte på mig! Her er mit Bomærke-lad den
Almægtige svare! Havde jeg blot min Modparts Indlæg!
Job 32:8 Dog Ånden, den er i Mennesket, og den Almægtiges Ånde giver dem
Indsigt;
Job 33:4 Guds Ånd har skabt mig, den Almægtiges Ånde har givet mig Liv.
Job 34:10 ¶ Derfor, I kloge, hør mig: Det være langt fra Gud af synde, fra
den
Almægtige at gøre ondt;
Job 34:12 Gud forbryder sig visselig ej, den Almægtige bøjer ej Retten!
Job 35:13 til visse, Gud hører ej tomme Ord, den Almægtige ænser dem ikke,
Job 37:23 og den Almægtige finder vi ikke. Almægtig og rig på Retfærd bøjer
han ikke Retten;
Job 40:2 (39:35) Vil den trættekære tvistes med den Almægtige? Han, som
revser Gud, han svare herpå!
Salmerne 68:14 (68:15) Da den Almægtige splittede Kongerne der, faldt der
Sne
på Zalmon."
Salmerne 91:1 ¶ Den der sidder i den Højestes Skjul og dvæler i den
Almægtiges
Skygge,
Esaja 13:6 ¶ Jamrer, thi Herrens Dag er nær, den kommer som Vold fra den
Vældige.
Ezekiel 1:24 Og når de gik, lød Vingesuset for mig som mange Vandes Brus,
som
den Almægtiges Røst; det buldrede som en Hær.
Ezekiel 10:5 Og Suset af Kerubernes Vinger hørtes helt ud i den ydre
Forgård
som Gud den Almægtiges Røst, når han taler.
Joel 1:15 Ak, hvilken Dag! Thi nær er Herrens Dag, den kommer som Vold fra
den Vældige.


Kall, Mogens

unread,
Oct 7, 2002, 4:28:45 PM10/7/02
to
I forgot to ask my Heavenly Father about Updating 2.3

I have NOT got any ordres yet!

Therefore this Cancellation!


Andreas Falck

unread,
Oct 7, 2002, 5:09:51 PM10/7/02
to
"Kall, Mogens" <Mogen...@12move.dk> skrev i en meddelelse
news:M8mo9.82266$Qk5.3...@news010.worldonline.dk...

[ ... ]
> Therefore this Cancellation!

Bortset fra alle dine nonsenspostninger, så gjorde det altså heller
ikke spor om du skrev på danske i de danske grupper, - især tage i
betragtning at du jo godt kan dansk!

Stopper du dine totalt intetsigende nonsenspostninger, - hvis ikke
bliver dette sidste henstilling inden der bliver afsendt en klage til
din udbyder.

Hilsen Andreas Falck - ICQ 108 480 093
--
"Det Evige Evangelium" - http://www.sdanet.dk/
"Bibelsk lære om sjælen" - http://www.sda-net.dk/~tror/
"Bibelsk tungetale" - http://hjem.get2net.dk/AFA1441/side-058.htm
"Er du ven med Gud?" - http://www.bibeltro.dk

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages