Guds udvælgelse

2 views
Skip to first unread message

jørgen

unread,
Nov 1, 2003, 10:13:14 AM11/1/03
to
"For tænk på, brødre, hvordan det var med jer selv, da I blev kaldet: I var
ikke mange vise i verdslig forstand, ikke mange mægtige, ikke mange
fornemme. Men det, som er dårskab i verden, udvalgte Gud for at gøre de vise
til skamme, og det, som er svagt i verden, udvalgte Gud for at gøre det
stærke til skamme, og det, som verden ser ned på, og som ringeagtes, det,
som ingenting er, udvalgte Gud for at gøre det, som er noget, til ingenting,
for at ingen skal have noget at være stolt af over for Gud." 1 kor 1, 26-29

Gud tager imod :
1. Dårskab
2. Det svage
3. Det som ses ned på
4. Det som ringeagtes
5. Det som ingenting er

Efter verdslige principper vil det være en god ide at skaffe mange rige,
kendte, og stærke mennesker hvis man vil promovere en sag. Det kan være en
forening eller andet der kæmper for en sag. Og man kunne sige at Gud kunne
bruge det princip også til at udbrede evangeliet. Men Han gør det modsatte.
Han bruger de små, de svage, og de som ikke regnes for noget.

Rigdom og styrke er i verdslig henseende en velsignelse, men åndeligt set
kan rigdom være som et tungt anker der holder en uhjælpeligt fast til det
jordiske, mens det åndelige liv, muligheden for frelse, går tabt. For den
velhavende unge mand var rigdom en hindring for at modtage frelse :

"Og se, der kom en hen til Jesus og spurgte: »Mester, hvad godt skal jeg
gøre for at få evigt liv?« Han svarede ham: »Hvorfor spørger du mig om det
gode? Én er den gode. Men vil du gå ind til livet, så hold budene!« Han
spurgte: »Hvilke?« Jesus svarede: » >Du må ikke begå drab, du må ikke bryde
et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, ær din far og din
mor!< og: >Du skal elske din næste som dig selv.< « Den unge mand
sagde: »Det har jeg holdt alt sammen. Hvad mangler jeg så?« Jesus sagde til
ham: »Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det
til de fattige, så vil du have en skat i himlene. Og kom så og følg mig!« Da
den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for han var meget
velhavende." Matt 19,16-22

Hvorfor bliver så mange mennesker frelst i den fattige del af verden, mens
vi i Danmark har kendt evangeliet i tusind år men kun har en håndfuld der
har et personligt forhold til Jesus? Ja, vi har mange der ydre bekender sig
til Gud, men uden et indre liv hjælper det ikke. Det er bare som en kappe
man tager på ved særlige lejligheder, "se, jeg er kristen" men hjertet er
tomt. Mange synes kristendommen er en god ting men de har ikke givet deres
hjerte til Jesus. De ønsker i bund og grund ikke at give sig selv, hvor er
det synd de ikke ser hvad de får i eje. De lever i rigdom, men dør i yderste
fattigdom. Jesus havde aldrig fået bo i deres hjerter.

Det handler måske om hunger, tørst.
De fattige i Afrika og sydamerika ser tydeligt deres behov for en frelser.
Både i dette liv og i det kommende. Mens den rige, stærke og
selvtilstrækkelige ikke ser noget behov. Han har det godt og kunne aldrig
som en "self-made-man" forestille sig at en anden skullle være herre over
ham. Han som selv har været sin egen herre og tilskriver al rigdom og lykke
til ham selv. Og det er hovmodet. Hovmod blokere for Gud.

Gud ser til den fattige. Den svage. Ligesom Han udvalgte Israel der ikke var
det største af folk:

"Det er ikke, fordi I er større end alle andre folk, at Herren fattede
kærlighed til jer og udvalgte jer; for I er det mindste af alle folk. Men
fordi Herren elskede jer.." 5 mos 7,7

Og på samme måde elsker Han også den der ser sit behov for en frelser og
sætter sin lid til Ham og som er villig til at overgive alt, også sin
rigdom, til Ham.

mvh jørgen.


paw

unread,
Nov 1, 2003, 7:41:52 PM11/1/03
to

Jørgen skrev

>Ligesom Han udvalgte Israel der ikke var
> det største af folk:
>

Var det nu Israel, der blev udvalgt?...

Hvad jøderne gav sig i kast med efter
udfrielsen fra Egypten vakte Guds harme.
Han gav dem adskillige advarsler, indtil han
ved vandskellet, da Jacob med hele sit følge
vendte hjem, gav denne frit lejde. Men hvad
lå der egentlig i nævnte gestus?

Hos.12,1 // 3-5 // 13:
"Efraim omgiver mig med løgn, Israels hus med svig."
// "Herren går i rette med Juda og hjemsøger Jacob,
gengælder ham efter hans veje og efter hans hu. /
I moders liv overlisted han sin broder, han stred med
Gud i sin manddom, ja, stred med en engel og sejred,"..
//"Jacob flyede til Arams slette, og Israel trællede for
en kvindes skyld, ja for hende vogtede han kvæg."..

--
Mvh, paw.
Én skal tabe ved at vinde, en anden vinde ved at tabe."
Lao Tse.


Kall, Mogens

unread,
Nov 2, 2003, 7:40:55 AM11/2/03
to
2003-11-02, CET 12:43:

Det bankede på døren. Jeg havde netop lige tænkt på din nådegave (Guds
udvælgelse), Jørgen.

DADDY_break (2003-11-02, CET 12:48):
- "Det skal du (int Jørgen)."

Jørgen,

Da jeg ankom til denne nyhedsgruppe, opdagede jeg ret hurtigt, at det ikke
var Guds Ånd, mange mennesker lod sig styre af. De var MEGET kloge osv. ...
men det var menneskelig visdom!!!
Afguden hedder "perfektionisme".

Når Gud derimod leder, er det som oftest ad veje, der - menneskelig set - er
úmulige!

Ind i mellem kan vi kristne (i denne processe) blive nødt til at tage
skyklapper på, og helt bevidst udelukke direkte (og indirekte)
afledningsmanøvre, netop for at nå frem til målet.


Transmission END.


Jesus-Break (2003-06-30, CET 07:47):

- "Please - Follow Me."

Jesus-Break (2003-Hebr. 04,12, CET 09:43):
(The GarbageMan)

- "Min fred efterlader Jeg jer."

(means: Peace is what I leave with you; it is my own peace that I give you.)

Jesus-Break (2003-08-16, CET 18:54:10):

- "Det vil Jeg (bad: Herre Jesus - Isa - Bed for os, Rom. 8,26.34)."

(means: I will pray for you all, Rom. 8,26.34)


Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Bible Free Downloads:
From http://www.gospelcom.net/ibs/
From http://www.wbtc.com/default.htm

Ønskes oplysninger om Mormonerne, Jehovas Vidner eller en anden sekt,
da kontakt Dialogcentret http://www.dci.dk/

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

File-name:
Re: Guds udvælgelse
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...
0666+0026=0692

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-11-02, Sunday, CET 13:40


Børge Højlund Jensen

unread,
Nov 2, 2003, 7:58:16 AM11/2/03
to

"Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> skrev i en meddelelse
news:9Z6pb.23555$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
> 2003-11-02, CET 12:43:
>
Kære mogens.
Jeg syndes det er synd for dig at du reklareme for
http://www.dci.dk/ da det angriber kristne kirker i ´Danmark som kbc som de
fleste frikirker har et godt og posetivt samarbejde med.
Jeg har selv været på Livet ord i sverige og flere gange været i kbc og har
en datter og svigersøn der er med i odense vækelses center og gået på
bibelskole www.kbc.dk og jeg kan sige som en flok ledere fra forskællige
frikirkesamfund sagde efter et besøg på Livets ord, der er intet fejl hos
dem eller også er vi alle fejl på dem .
Det var blandt andet Ove Pedersen daværende forstander i pinsen i Blåhøj og
Niels Vestergård stifter af Betesta.
Hej fra Børge
http://jesusnyt.webbyen.dk
På skype oz5vib

Kall, Mogens

unread,
Nov 2, 2003, 10:01:59 AM11/2/03
to
" Børge Højlund Jensen" skrev (news:bo2v18$1cn$1...@sunsite.dk...):

> Kære mogens.
> Jeg syndes det er synd for dig at du reklareme for
> http://www.dci.dk/ da det angriber kristne kirker i ´Danmark som kbc som
> de
> fleste frikirker har et godt og posetivt samarbejde med.
> Jeg har selv været på Livet ord i sverige og flere gange været i kbc og
> har
> en datter og svigersøn der er med i odense vækelses center og gået på
> bibelskole www.kbc.dk og jeg kan sige som en flok ledere fra forskællige
> frikirkesamfund sagde efter et besøg på Livets ord, der er intet fejl hos
> dem eller også er vi alle fejl på dem .
> Det var blandt andet Ove Pedersen daværende forstander i pinsen i Blåhøj
> og
> Niels Vestergård stifter af Betesta.
> Hej fra Børge
> http://jesusnyt.webbyen.dk
> På skype oz5vib

Hej Børge,

Havde det været under andre omstændigheder, havde jeg svaret med ...

1.
Ingen kommentarer.

... eller ...

2.
Her er et typisk eksempel på en afledningsmanøvre.

... men fordi det er dig, Børge, forholder situationen sig anderledes, idet
jeg ikke blot anser dig som værende en kristen broder (MaTT 25,6-7).

Først må jeg tilstå, at jeg ikke er nogen smagsdommer. Jeg har ikke noget
"nådekald" til at skille fårene fra bukkene.

Det gør mig ondt, at jeg har såret dine følelser - det har ikke været min
hensigt.

Grunden til, at jeg har valgt i sin tid at henvise til Dialogcentret,
skyldes, at "visse" sekter - for mig at se - gik på rov som ulve i
fåreflokken (file 0634
news:NYKua.56130$y3.39...@news010.worldonline.dk...)

Dialogcentrets vurdering af kbc (Livets ord) har været udenfor mine
magtbeføjelser, men umiddelbart kunne jeg tænke mig, at de må have deres
grunde.

For at springe lidt i emnet, Børge, kom jeg til at tænke på 1.Kor 10,13a, da
du skrev "der er intet fejl hos dem eller også er vi alle fejl på dem ."

Vil der komme en dag (er den måske allerede kommet), hvor vi vil blive udsat
for OVERNATURLIGE fristelser (MaTT 24,24 se også 7,22-23) ?

No matter what: Guds fred, Børge!


Transmission END.

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Internal:

0666+0027=0693

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-11-02, Sunday, CET 16:01


paw

unread,
Nov 2, 2003, 10:28:41 AM11/2/03
to

Kall, Mogens skrev

>Afguden hedder "perfektionisme".
>
Det kan da meget vel tænkes..

Men hvor meget vil du antage, det bidrager
til troværdigheden af dine åbenbaringer at der
følger sådanne for sagen uvedkommende noter
og tidsangivelser med?

Så med hensyn til 'kravet om fejlfrihed' har du
ganske ret i at perfektionisme udgør et surrogat,
der ofte antager helt groteske former - men stadig
efterlader mediet i den 'klare' forvisning om egen
særstatus i henhold til en given verdensanskuelse.

Ja, undskyld sproget: Jeg bliver ofte klandret for at
udtrykke mig mere snørklet end højest nødvendigt...
Fejlfrihed er Guds privilegium - hvilket dog ikke
udelukker at man ved ærlig og redelig indordning
kan få del i hans herlighed.

Betænk evt. også forskellen imellem ægte, gavnligt
{sandt} og påtaget, overflødigt {falsk}. På den ene
side: Moralen, der består i den rette anvendelse af
energien og - på den anden: Moralismen.

Det samme gælder for en lang række karaktertræk,
som for eksempel: Ærbarhed og ærekærhed... Ja,
hvad med sådanne gloser som ildhu og nidkærhed?
Vel nok et spørgsmål, om ikke brugen af veldefinerede
begreber i enhver sammenhæng betaler sig på lang sigt.

--
Mvh, paw.
"Den, som er udholdende i sin tåbelighed, bliver vis."
Indisk ordsprog.


jørgen

unread,
Nov 2, 2003, 10:40:41 AM11/2/03
to

" Børge Højlund Jensen" <b-h-j@"fjern"oncable.dk> skrev i en meddelelse
news:bo2v18$1cn$1...@sunsite.dk...

og jeg kan sige som en flok ledere fra forskællige
> frikirkesamfund sagde efter et besøg på Livets ord, der er intet fejl hos
> dem eller også er vi alle fejl på dem .
> Det var blandt andet Ove Pedersen daværende forstander i pinsen i Blåhøj
og
> Niels Vestergård stifter af Betesta.

Det lyder som om de siger der ikke er forskel på pinsen og livets ord. Men
jeg mener der er væsentlig forskel. Nu kender jeg ikke de herres motivation
for at sige der ikke er fejl hos dem. Der er vel fejl i alle menigheder.

Måske kan det til dels skyldes økonomiske bevæggrunde. Man vil gerne tækkes
og samarbede med trosbevægelsen hvis man ser at de har bedre økonomi end man
selv, og man tillige tror at kunne få del i den samme pengestrøm. Måske er
visse pinsepræsters forkyndelse og udtalelser styret af økonomiske grunde?

Der kan også være en anden forklaring. Det jeg betragter som forskelle der
er meget vigtige, kan andre opfatte som mindre vigtige, derfor kan de
pågældende præster hævde at det kun er bagateller der skiller trosbevægelsen
fra pinsen. Der er med andre ord tale om en subjektiv opfattelse.

Jeg mener at DCI gennerelt er en god og informativ kilde. Javel, kan den
virke fordømmende på medlemmer af trosbevægelsen, men hvis man som ærlig
kristen er interesseret i sandheden frem for alt, burde artiklerne vække
interesse i at søge og studere bibelen for at se om livets ords lære
virkelig kan holde vand.
Et andet punkt er den velbegrundede anklage om at læren kan have visse
skadelige konsekvenser især på svagelige mennesker. Her burde den kærlige
kristen undersøge dette, da den kærlige kristne også er interesseret i at
andre har det godt og ikke lider i menigheden under en skævvredet og
skadelig forkyndelse.

At Ove Pedersen og Niels Vestergård siger der ikke er fejl hos
trosbevægelsen må stå for deres egen regning og de har måske flere
forskellige bevæggrunde for at udtale det, men de taler som sagt kun for dem
selv. Jeg mener at DCI's oplysninger og artikler burde tages seriøst,
fremfor man bare fejer det hele ind under gulvtæppet og påstår der ingen
væsentlig forskel er på pinsen og dem.

mvh jørgen.


Børge Højlund Jensen

unread,
Nov 2, 2003, 4:55:16 PM11/2/03
to

"Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> skrev i en meddelelse

news:G59pb.23642$jf4.1...@news000.worldonline.dk...


> " Børge Højlund Jensen" skrev (news:bo2v18$1cn$1...@sunsite.dk...):
>

Kære broder.
ok , jeg ved godt det du skriver men er de nu opjektive, jeg tviler.


--
73 fra oz5vib
http://oz5vib.webbyen.dk/
På Skype oz5vib

Kall, Mogens

unread,
Nov 2, 2003, 5:09:50 PM11/2/03
to
" Børge Højlund Jensen" skrev (news:bo3ug4$2kq$1...@sunsite.dk...):

> Kære broder.
> ok , jeg ved godt det du skriver men er de nu opjektive, jeg tviler.

I Guds øjne er vi ALLE (Luke 18,8) muligvis kommet bort fra Sandheden (John
14,6).


Transmission END.

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Internal:

0666+0031=0697

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-11-02, Sunday, CET 23:09


jørgen

unread,
Nov 3, 2003, 5:36:11 PM11/3/03
to
Nu skal det lige tilføjes at Pinsekirken selv ikke er en fast størrelse og
kan ikke bruges som et dogmatisk fixpunkt til at vurdere herlighedsteologien
udfra. Vi ved jo at nogen Pinsemenigheder tog herlighedsteologien til sig i
større eller mindre skala.
I praksis kan en`pinsepræst forkynde noget der minder om herlighedsteologi
og en anden pinsepræst det modsatte.

Skal man se om der er forskel på Pinsekirken og Livets ord kan man måske
bruge det materiale som læres på deres bibelskoler?

Både Pinsekirken og Livets ord menigheder er for mig at se lidt flydende,
derfor kan der opstå en slags åndelig osmose hvor ny lære
(herlighedsteologi) stille men sikkert blander sig ind i Pinsekirker og mere
og mere bliver en del af det daglige sprog og tænkemåde uden at der er nogen
til at anholde dette.

Men når alt kommer til alt er det vel den enkelte forkynder, den enkelte
præst, som er ansvarlig overfor det han siger og for den måde han leder sin
flok på. Er det kærlighed til Gud, kærlighed til sandheden, og kærlighed til
flokken der driver ham, eller er det andre bevæggrunde der får lov at styre,
eks. økonomiske?

mvh jørgen.


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages