Hvorfor træder de (ET) ikke offentlig frem ?

1 view
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Feb 13, 2007, 6:13:12 AM2/13/07
to
Øh ... på baggrund af, at der er blevet fundet et stjernekort i Bibelen, og
fordi dette stjernekort er opmålt udfra Galaksens Centrum - hvilket man jo
dengang IKKE havde kendskab til for henved 2000-3000 år siden - tyder meget
på, at disse oplysninger stammer fra en udenjordisk civilisation.

Samt ... at der er stærke *indicier* på, at de fortsat er her i vort
solsystem, melder et yderst relevant spørgsmål sig:

Hvorfor træder ET ikke offentlig frem ?

Nogle skriftsteder i Bibelen angående Jesus kan måske give os et fingerpeg:

John 2,4
John 6,15
John 7,4 (3-6.8.10)


Andre mulige grunde kunne være:


1.
Overgreb på mindreårige.

6059 news:dsNzh.108$lf4...@news.get2net.dk
>
> Bør en kvinde ikke være *voksen*, førend at hun gifter sig ?
>
> En lille pige på fx. 9 år er jo IKKE moden nok til at forstå, hvad et
> ægteskab indebærer.
>
> Og det vil jo nærmest være vold mod hende ret til selv at bestemme hende
> fremtid, at træffe beslutningerne hen over hovedet på hende, ikke sandt ?

Dette argument finder jeg rimelig mht. Menneskeheden *fortid*
(Oldtidshistorie), men hvad angår *nutiden* kan man vel godt sige, at
Menneskeheden nu er blev moden.

Det nok IKKE teknologi og viden, som imponerer dem, apropos adfærden:
4134 news:to1ce.219$Fe7....@news000.worldonline.dk
>
> Har du aldrig haft lyst til at klappe en lille missekat ?

Salme 131,1 kunne indikere dette, så i den henseende duer argument 1 ikke!

2.
Menneskers hykleri og destruktive sociale adfærd.

Jeg indsamlede engang nogle DATA desangående, se ...
3865 news:xT56e.110984$Vf.41...@news000.worldonline.dk
3935 news:aZ_7e.112942$Vf.41...@news000.worldonline.dk
3938 news:9De8e.113083$Vf.41...@news000.worldonline.dk
4165 news:Whqce.430$Fe7....@news000.worldonline.dk
4198 news:kTqee.1440$Fe7....@news000.worldonline.dk
4231 news:7wNfe.4125$Fe7....@news000.worldonline.dk
4252 news:yBEge.4891$Fe7....@news000.worldonline.dk
4424 news:2k_Xe.68419$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
4598 news:L_T0f.69948$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
5077 news:X2tIf.7607$Cl2.1...@news000.worldonline.dk
Og mange, mange flere eksempler kan desværre føjes til listen ... :-(

Men langtfra alle mennesker udviser jo denne adfærd (Gudskelov), så argument
2 duer heller ej.

Tilbage står den mest naturlige (men langtfra enkle) forklaring
(for mig at se):

3.
SETI-Fusionskraft-test-program.

Hypotetisk set vil en civilisation bedre være i stand til at overleve,
dersom livet er spredt ud over flere solsystemer, fordi
Moderplaneten/Modersolsystemet i så fald godt kan undværes.
Denne overlevelsesstrategi konstaterer vi meget ofte ude i naturen fx.
når et egert opretter til vinterhalvåret *mange* forrådskamre, hvoraf nogle
går tabt, fordi fx mus har spist forrådet.

Denne udvikling vil i *særdeleshed* blive fremskønnet, dersom en
civilisation behersker fusionskraft pga. de kæmpestore energimængder, der nu
kan rådes over (modsat fossilt brændstof og fissionskraft).

Videreformidling af sådanne oplysninger (altså en fusionskraft-opskrift) er
derfor påskønnet, og det kan man gøre gennem et radiobudskab sendt fra
en civilisation i rummet til en anden civilisation mange, mange lysår
borte ... :-)

Spørgsmålet er blot:

Vil modtageren kunne forstå budskabet ?

Tja ... det må vel så komme an på en prøve. Og den kan man foretage sig
*internt* i en civilisation.

Her et lille eksempel (fra vor egen civilisation), dog desværre
beklageligvis ej indeholdne fusionskraft-opskriften:

2916 news:%otKc.25966$Vf.13...@news000.worldonline.dk
Se evt. også ...
2918 news:ZcwKc.26000$Vf.13...@news000.worldonline.dk
2920 news:sHMKc.26089$Vf.13...@news000.worldonline.dk
2921 news:C1PKc.26107$Vf.13...@news000.worldonline.dk
2990 news:Cr%Qc.29657$Vf.18...@news000.worldonline.dk
2986 news:ymRQc.29611$Vf.17...@news000.worldonline.dk
2987 news:pFZQc.29652$Vf.18...@news000.worldonline.dk
2992 news:574Rc.29697$Vf.18...@news000.worldonline.dk


Men ... spørger jeg ... kan man være 100% sikker på, at et sådant budskab
kan blive forstået af et andet tænkende væsen i universet (hvorom vi ingen
viden har), og som INGEN forudsætninger har for at forstå vores sprog, og
måske tænker helt anderledes (end os) ?

Tja ... det må vel så også komme an på en prøve, ikke sandt ?


I Bibelen (som menes at være "inficeret" af ET, aliens) er der således
blevet fundet indirekte hentydninger til fusionskraft, se fx ...
6061 news:TGWzh.11$n0...@news.get2net.dk

Endvidere er der muligvis blevet fundet spor af atom-programmet:

Elektronens masse, ...
5890 news:kiE3h.17$uL...@news.get2net.dk

Uran-238's halveringstid ...
5909 news:4bp6h.95$Ne...@news.get2net.dk

28-Ni-62 (det atom, hvor massetabet er størst) ...
5915 news:OEg7h.40$uh...@news.get2net.dk

Så måske er sandheden denne, at man (de udenjordiske væsener) IKKE ønsker en
officiel nærkontakt med os, *førend* de har fået svar på deres spørgsmål
(SETI-Fusionskraft-test-programmet).

(ET)-Projektets egentlige program er forskningen i livets opstået og
udbredelse i Universet.

Program-memory:
6068 news:U76Ah.69$p56...@news.get2net.dk
>
> > Dette *faktum* bestyrker mistanken om, at livet her på kloden slet ikke
> > er opstået her, men at jorden i sin tid blev "inficeret" af organisk liv
> > udefra.

Det var så punkt 1,2 og 3.
Men bevares ... er der noget jeg har overset ?

-

Last file-OUTPUT:
6069 news:i4fAh.4$dJ...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5965 news:3hEfh.94$Yz5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).
File-number: 6070


Jesus-loves-you

unread,
Feb 13, 2007, 6:54:43 AM2/13/07
to
"Jesus-loves-you" skrev
6070 news:m3hAh.11$mc...@news.get2net.dk

[ ... ]


> 3.
> SETI-Fusionskraft-test-program.
>
> Hypotetisk set vil en civilisation bedre være i stand til at overleve,
> dersom livet er spredt ud over flere solsystemer, fordi
> Moderplaneten/Modersolsystemet i så fald godt kan undværes.

[ ... Videreformidling af fusionskraft-opskrift ... ]

> (ET)-Projektets egentlige program er forskningen i livets opstået og
> udbredelse i Universet.

"Vuggedøden":

Der vil jo ikke komme nogle informationer retur (til dem), dersom ...

A.
Civilisationen har begået kollektivt selvmord.

B.
Et kraftigt meteor-nedslag udrydder civilisationen.

C.
En nærliggende nova- eller Supernova-eksplosion udrydder civilisationen.

-

Last file-OUTPUT:
6070 news:m3hAh.11$mc...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5965 news:3hEfh.94$Yz5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 6071


Jesus-loves-you

unread,
Feb 13, 2007, 6:55:26 AM2/13/07
to
"Jesus-loves-you" skrev
6070 news:m3hAh.11$mc...@news.get2net.dk

[ ... ]


> 3.
> SETI-Fusionskraft-test-program.
>
> Hypotetisk set vil en civilisation bedre være i stand til at overleve,
> dersom livet er spredt ud over flere solsystemer, fordi
> Moderplaneten/Modersolsystemet i så fald godt kan undværes.

[ ... Videreformidling af fusionskraft-opskrift ... ]

[ ... Bibelen indeholder muligvis et sådant test-program ... ]

> Så måske er sandheden denne, at man (de udenjordiske væsener) IKKE ønsker
> en officiel nærkontakt med os, *førend* de har fået svar på deres
> spørgsmål (SETI-Fusionskraft-test-programmet).

Ødelæggelsens vederstyggelighed (nævnt i Dan.9,27 og Matt.24,15) menes
således at dække over (i Liv-2 hypotesen) udnyttelsen af atomenergi (på godt
og ondt), og angiver dermed muligvis også *tidspunktet* for
ankomsten/genkomsten; idet navnlig Dan.9,27 er knyttet til ... (The
Mother-star of ET):

6000 news:Q9Nph.68$HH5...@news.get2net.dk
>
> > ... apropos de 245 lysår, som jo var HIP 57300's afstand til os ... :-)
[ ... ]
> " ... (de 70 åruger) ... ", Dan 9
>
> Den danske autoriserede bibeloversættelse fra 1931 kommenterer Dan.9,24
> med ordene:
>
> "åruger, altså 490 år"
[ ... ]
> Regnestykket bliver da:
>
> 490 / 2 = 245 år

Apropos et signal tur/retur (see file 6071) ... :-)

-

Last file-OUTPUT:
6071 news:iGhAh.12$XG...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5965 news:3hEfh.94$Yz5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 6072


Jesus-loves-you

unread,
Feb 13, 2007, 7:45:10 AM2/13/07
to
"Jesus-loves-you" skrev
6072 news:YGhAh.13$qB...@news.get2net.dk

[ ... SETI-Fusionskraft-test-program ... ]

> Ødelæggelsens vederstyggelighed (nævnt i Dan.9,27 og Matt.24,15) menes
> således at dække over (i Liv-2 hypotesen) udnyttelsen af atomenergi (på
> godt og ondt), og angiver dermed muligvis også *tidspunktet* for
> ankomsten/genkomsten; idet navnlig Dan.9,27 er knyttet til ... (The
> Mother-star of ET):

Øh ... fissionkraft kommer altid *før* fusionskraft, fordi det er
forholdsvis let at sætte en kædereaktion i gang. Det kræver jo blot, at man
opkoncentrerer tilstrækkelige store mængder af den radioaktive isotop, fx.
grundstoffet uran.

Idet ...


> Uran-238's halveringstid ...
> 5909 news:4bp6h.95$Ne...@news.get2net.dk

... muligvis er blevet nævnt i Bibelen, kunne det nu være fristende at
undersøge, om U-238 er nævnt andetsteds (i Bibelen).

Hvis vi følger samme system som ved the ET-Star-map opmålingen ...

5797 news:F6xYg.88$Bq1...@news.get2net.dk
>
> Kort nr. 2 angiver Galactic longitude 0°-90°
> Kort nr. 3 angiver Galactic longitude 90°-180°
> Kort nr. 4 angiver Galactic longitude 180°-270°
> Kort nr. 1 angiver Galactic longitude 270°-360°

(hvor Salmernes Bog, som består at 150 enheder, angiver tallets værdi)

... da må et tal > 150 omdefineres (ved at trække 150 fra tallet).

U-238 kommer da til at have nummeret:
88

Searchstring (in Psalm 88) for 'Ødelæggelsens vederstyggelighed'

Found Sl 88,12 ... 'afgrunden'

Searchstring (all Psalms) for 'Afgrund'

Found Sl 5,10 and Sl 88,12

Kun 2 steder ? ...

Hmm ... 150/5 = 30

Markpointer 30-memory on (the prime):
6063 news:GaZzh.22$Rs...@news.get2net.dk
>
> > > 0 127 30 Solomon, Cygnus-A Noa longitude

Perhaps object found ... :-)

Øh ... nu er det altså ikke lige U-238 man benytter til A-bomber, men
disse - hvad skal jeg kalde det - systemkoder kunne bestyrke mistanken om,
at der foruden den astronomiske opmåling endvidere også er et
SETI-Fusionskraft-test-program.

For øvrigt ville det jo være ret åndssvagt at fortælle andre om, *hvordan*
man laver en A-bombe, da ønsket jo netop var, at ...

6071 news:iGhAh.12$XG...@news.get2net.dk


>
> > Hypotetisk set vil en civilisation bedre være i stand til at overleve,
> > dersom livet er spredt ud over flere solsystemer, fordi
> > Moderplaneten/Modersolsystemet i så fald godt kan undværes.
>
> [ ... Videreformidling af fusionskraft-opskrift ... ]
>

> > (ET)-Projektets egentlige program er forskningen i livets opstået og
> > udbredelse i Universet.
>

> "Vuggedøden":
>
> Der vil jo ikke komme nogle informationer retur (til dem), dersom ...
>
> A.
> Civilisationen har begået kollektivt selvmord.

U-238 kan derfor være en velegnet måde at omtale emnet på, uden at gå fór
meget i detaljer ... :-)

Tæller man - for øvrigt begge dage med - bliver 88 + 5 = 92, apropos
grundstoffet 92-Uran, som repræsenterer *samtlige* uran-isotoper.

-

Last file-OUTPUT:
6072 news:YGhAh.13$qB...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5965 news:3hEfh.94$Yz5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 6073


Spang

unread,
Feb 13, 2007, 2:32:49 PM2/13/07
to

"Jesus-loves-you" <John...@1.John4.8.Heaven> skrev

> Hvorfor træder ET ikke offentlig frem ?

Vi ER skam fremme i offentligheden, men hvorfor skal
vi lige vade i det?

Har du måske nogensinde hørt en Svensker stå midt
på Torvet i Helsingør og råbe "JEG ER SVENSK"!?

Det er lige en kende for dumt J-L-Y :-)

Spang


Jesus-loves-you

unread,
Feb 15, 2007, 9:01:40 AM2/15/07
to
"Jesus-loves-you" skrev
6073 news:BpiAh.15$ka...@news.get2net.dk

> [ ... SETI-Fusionskraft-test-program ... ]

> Idet ...
> > Uran-238's halveringstid ...
> > 5909 news:4bp6h.95$Ne...@news.get2net.dk
>
> ... muligvis er blevet nævnt i Bibelen, kunne det nu være fristende at
> undersøge, om U-238 er nævnt andetsteds (i Bibelen).

[ ... Sl 5,10 and Sl 88,12 ... 'Afgrund' ... (5*30)+88=238 ... ]

> U-238 kan derfor være en velegnet måde at omtale emnet på, uden at gå fór
> meget i detaljer ... :-)
>
> Tæller man - for øvrigt begge dage med - bliver 88 + 5 = 92, apropos
> grundstoffet 92-Uran, som repræsenterer *samtlige* uran-isotoper.


Gad i grunden vide, hvad der mon står i Salme 92 ?

Found:

" ... oil ... ",
(Psalm 92,10 - King James version)

" ... olie ... "
(Salme 92, 11)

Hmm ... Nøgleordet 'olie' (the keyword 'oil') dukkede forresten også op i
forbindelse med de 4 ET-star-maps (Map 3) ...

5824 news:uxNZg.56$Ur1...@news.get2net.dk
>
> Map 3:
>
> (Subject: Re: De 4 verdenshjørner (quarter of the globe) - Was: ... )
> 5805 news:8GIYg.25$rV2...@news.get2net.dk


> >
> > > Kort nr. 3 angiver Galactic longitude 90°-180°
> >

> > Sort-markør (black-markpointer) (Åb. 6,5) med position 127 + (1*150) =
> > 277 (ud af 600), betyder at vi fokuserer bort fra Galaksen (tallet er
> > tæt på 300), og her er der jo næsten ingen stjerner og derfor ret mørkt,
> > apropos farven sort.
>
> Means:
> We are looking *away* from our Galaxy, and therefore the hourse is black.
> It does also have an ET-identification-fingerprint, einem code irt.
> error361,01°. The syntax of the Pleiades.
[ ... ]
> 3. Hourse ... oil ... wine ...?
>
> That's also correct, Sir! - *Many* stars becomes born inside the Pleiades
> (oil) and this gives maybe new biological life (wine), who knows ... :-)


Ordet dækkede altså dengang over Sol-brændsel (Star-power); altså
atomenergi.

Vha. dette nøgleord blev den galaktiske længdegrad fundet for deres
hjemsted, deres Moder-solsystem (the Motherstar of ET, their "homeland") ...

5832 news:6Ph_g.5$wR...@news.get2net.dk
>
> Ps 45 is perhaps the ET-position ... :-)
>
> Ps 45,8 ... Found oil, means star-burning, Rev.6,6


Her er en oversigt over hvor i Salmernes Bog ordet 'olie' i den danske
oversættelse benyttes:

no__no_DK-place _Eng-place__hebr__eng
01 01 Sl 023,05 Ps 023,05 8081 Oil
02 02 Sl 045,08 Ps 045,07 8081 Oil
03 __ Sl 052,10 Ps 052,08 2132 Olive
04 03 Sl 055,22 Ps 055,21 8081 Oil (*1)
05 __ Sl 068,32 Ps 068,31 2831 Princes
06 04 Sl 089,21 Ps 089,20 8081 Oil
07 05 Sl 092,11 Ps 092,10 8081 Oil
08 06 Sl 104,15 Ps 104,15 8081 Oil
09 07 Sl 109,18 Ps 109,18 8081 Oil
10 __ Sl 128,03 Ps 128,03 2132 Olive (*2)
11 __ Sl 133,02 Ps 133,02 8081 Ointment
12 08 Sl 141,05 Ps 141,05 8081 Oil

*1 = Her er det danske ord dog 'olietræ' (the DK-word is: oil-tree).
*2 = Her er det danske ord dog 'oliekviste' (the DK-word is: lop-off-oil).

De oprindelige hebraiske ord betyder ifølge Strong's Exhaustive Concordance
følgende:

2132 ... zah'-yith; prob. from an unused root [akin ro 2099];
an olive (as yielding illuminating oil), the tree, the branch or
the berry: -olive (tree, -yard), Olivet.

2831 ... khash-man' . from an unused root (prob. mean. firm or capacious in
resources); appar. wealthy: -princes.

8081 ... sheh'-men; from 8080; grease, espec. liquid (as from the olive,
often perfumed); ...

Own break: Perfumed-memory-input from Højsangen 1,3 m.fl. ... :-)

... fig. richness: -anointing, X fat (things), X fruitful, oil
([-ed]), ointment, olive, + pine.


Lidt afhængigt af hvordan man tæller, bliver ordet 'olie' altså benyttet i
Sl 92 udfor ...

Counter = 5
or ...
Counter = 7


Sammenlignes dette med ordet 'vin' (wine), som jo også indgår i syntaxet
ang. Map 3 (Åb.6,6), hvor vi samtidig lige skal have in-mente, at dette
ord - symbolsk set - kan dække over ...

5977 news:vrWgh.132$e94...@news.get2net.dk
>
> Symbols-jump:
>
> (Water -> Wine)
>
> (The Wedding in Cana)
>
> " ... (Jesus forvandler vand til vin) ... "
> John 2,1-12
>
> (Det antages hermed, at Johannes-evangeliet muligvis også er
> "infekseret".)
[ ... ]
> "Fyld 4 krukker med vand ... "
> (1.King 18,34a)
>
> Means (perhaps):
> Input the 4 ET Star-Maps
>
> Water-symbol perhaps: The *Big* Ocean (space)


Gosch ... måske dækker de 4 enheder over *mere*:
(*more* than just the 4 ET Star-Maps and positions)

4 protons = 2-He-4

1-H-1 * 4 = 2-He-4

Altså (en simplificeret) udgave af *fusionskraft* (simple
*fusion-nucleus-power*).

New memory irt. this:
5997 news:3J6ph.36$dF2...@news.get2net.dk
>
> 144 / 100 = 1,44
>
> (apropos Chandrasekhars grænsemasse på 1,44 solmasser)
[ ... ]
> En simpel Bibel-scanning af tallet 144 giver følgende resultat:
[ ... ]
> Found 4 "objects"


Nå, ... tilbage til the wine-searchstring.

Salmernes Bog nævner ordet 'vin' direkte (eller indirekte) i den danske
oversættelse i følgende vers:

no__no_DK-place _Eng-place__hebr__eng
00 00 Sl 004,08 Ps 004,07 8492 Wine (*0b)
01 01 Sl 060,05 Ps 060,03 3196 Wine
__ __ Sl 069,21 Ps 069,21 2558 Vinegar (eddike) (*0a)
02 03 Sl 075,08 Ps 075,08 3196 Wine
03 04 Sl 078,47 Ps 078,47 1612 Vines (*1)
04 05 Sl 078,65 Ps 078,65 3196 Wine
05 06 Sl 080,09 Ps 080,08 1612 Vine (*1)
06 07 Sl 080,15 Ps 080,14 1612 Vine (*1)
07 08 Sl 104,15 Ps 104,15 3196 Wine
08 09 Sl 105,33 Ps 105,33 1612 Vines (*1)
09 10 Sl 107,37 Ps 107,37 3754 Vineyards (*2)
10 11 Sl 128,03 Ps 128,03 1612 Vine (*3)

*0a= Her er det danske ord eddike, som - kemisk set - *forskellig* fra
ethanol (alkohol), og tæller derfor ikke med i regnskabet, og dog ?
*0b = Her er det danske ord dog 'most' (the DK-word is: must, perhaps
"cider").
*1 = Her er det danske ord dog 'vinstok(ke)' (the DK-word is: (grape) vine).
*2 = Her er det danske ord 'vin' (the DK-word is: wine, because this word in
danish can also means vine-(in-a-Vineyard).
*3 = Her er det danske ord dog 'vinranke' (the DK-word is: (grape) vine).

De oprindelige hebraiske ord betyder ifølge Strong's Exhaustive Concordance
følgende:

1612 ... gheh'-fem; from an unused root mean. to bend; a vine (as twining),
esp. the grape: -vine, tree.

3196 ... yah'-yin; from an unused root mean. to effervesce; wine (as
fermented); by impl. intoxication: -banqueting, wine,
wine [-bibber].

3754 ... keh'-rem; from an unused root of uncert. mean.; a garden or
vineyard: -vines, (increase og the vineyard (-s), vintage.
See also 1021

8492 ... tee-roshe'; from 3423 in the sence of expulsion; must or fresh
grape-juice (as just squeezed out); by impl. (rarely) fermented
wine: -(new, sweet) wine.

Øh ... Jesus har engang sagt, at ...

Man kommer heller ikke ung Vin på gamle Læderflasker,
ellers sprænges Læderflaskerne, ...
(Matt.9,17)

Det vil altså sige, at *gæringsprocessen* endnu IKKE er påbegyndt, hvorfor
Sl.4,8 (Ps.4,7) ikke bør tælles med i regnskabet (angivet med nummeret 00).


Mixer vi nu disse 2 tabeller sammen fås:

--00 00 Sl 004,08 Ps 004,07 8492 Wine (*1)
01 01 Sl 023,05 Ps 023,05 8081 Oil
02 02 Sl 045,08 Ps 045,07 8081 Oil
03 __ Sl 052,10 Ps 052,08 2132 Olive
04 03 Sl 055,22 Ps 055,21 8081 Oil (*1)
--01 01 Sl 060,05 Ps 060,03 3196 Wine

delta-Counter = 1

05 __ Sl 068,32 Ps 068,31 2831 Princes
--__ __ Sl 069,21 Ps 069,21 2558 Vinegar (eddike)
--02 03 Sl 075,08 Ps 075,08 3196 Wine
--03 04 Sl 078,47 Ps 078,47 1612 Vines (*2)
--04 05 Sl 078,65 Ps 078,65 3196 Wine
--05 06 Sl 080,09 Ps 080,08 1612 Vine (*2)
--06 07 Sl 080,15 Ps 080,14 1612 Vine (*2)

delta-Counter = 5 (perhaps 6)

06 04 Sl 089,21 Ps 089,20 8081 Oil

delta-Counter = 0
07 05 Sl 092,11 Ps 092,10 8081 Oil
--07 08 Sl 104,15 Ps 104,15 3196 Wine

delta-Counter = 1

08 06 Sl 104,15 Ps 104,15 8081 Oil
--08 09 Sl 105,33 Ps 105,33 1612 Vines (*2)
--09 10 Sl 107,37 Ps 107,37 3754 Vineyards (*3)

delta-Counter = 2

09 07 Sl 109,18 Ps 109,18 8081 Oil

Memory:
5797 news:F6xYg.88$Bq1...@news.get2net.dk
>
> Salme 1-22 samt 119 menes at være synkroniserings-markører.
>
> Salme 120-126 samt Salme 128-134 er muligvis en markør, som peger på
> Salme 127.
>
> Markøren kaldes 7-0-7
>
> Cygnus-A's position (som man heller ej kendte dengang) målt i
> 600-længdegrad-systemet ér netop 127.

Perhaps RESET.

--10 11 Sl 128,03 Ps 128,03 1612 Vine (*4)

delta-Counter = 1

10 __ Sl 128,03 Ps 128,03 2132 Olive (*2)
11 __ Sl 133,02 Ps 133,02 8081 Ointment
12 08 Sl 141,05 Ps 141,05 8081 Oil


Hvad de anførte tal-kombinationer kan dække over, vides endnu ikke ... :-(

Men vi kan da gøre os nogle gæt:

Øh ... bemærk at der ordet 'vin' IKKE nævnes i forbindelse med Sl.92, og
såfremt der vitterlig skjult i teksten "mellem linierne" tales om
(atom-)brændstof, da må vi jo også sige, at fissionskraft giver en
skrækkelig mængde radioaktive isotoper, som jo just ikke ligefrem optimerer
biologisk liv; snarrere tværtimod!

Kun ét sted nævnes begge ordene i samme bibelvers (Sl 104,15). Måske er der
her tale om en art *fælles-orienteringspunkt*.


I en forkortet udgave står der omtrent:

delta-Counter = 1
delta-Counter = 5 (perhaps 6)
delta-Counter = 0
Sl 92
delta-Counter = 1
Markpointer Sl 104 input
delta-Counter = 2
Perhaps RESET (or program END)
delta-Counter = 1

Umiddelbart når disse linier læses, kommer man til at tænke på opstartsfasen
i SETI-test-programmet, ...

6070 news:m3hAh.11$mc...@news.get2net.dk
2884 news:dzUIc.25077$Vf.12...@news000.worldonline.dk
2368 news:uRStc.4966$Vf.2...@news000.worldonline.dk
>
> A B C
> 010 10000000 001 H, Hydrogen (Brint)
> 011 01100000 006 C, Carbon (Kulstof)
> 012 11100000 007 N, Nitrogen (Nitrogen)
> 013 00010000 008 O, Oxygen (Ilt)
> 014 11110000 015 P, Phosphor (Phosfat)
> 015 00001000 016 S, Sulphur (Svovl)

... hvor atomerne bliver defineret.


Dekrypteringen er muligvis følgende:

delta-Counter = 1
delta-Counter = 5 (perhaps 6)
delta-Counter = 0
Compare with:
> 010 10000000 001 H, Hydrogen (Brint)
> 011 01100000 006 C, Carbon (Kulstof)

Apropos *fossilt* brændstof ... :-)

Dernæst atomfasen ... (and then the *nuclear*-fase).

First fission (in the counter, but also in the time):

Sl 92

Herefter koden:

delta-Counter = 1
Markpointer Sl 104 input
delta-Counter = 2
Perhaps RESET (or program END)
delta-Counter = 1

Altså:
1-2 (counter-foreward from 92)
Or (from the othver side)
1-2 (counter-backward from 128)

Og dét hinder jo ikke så lidt om Hydrogen-Helium; altså
*fusionskraft* ... :-)

De oprindelige hebraiske ord (i de 2 tabeller) er 3 enheder (oil) samt 3(4)
enheder (wine), og dét minder os jo sjovt nok *igen* om ... (fusionskraft)
...
(The pp I branch)

2-He-3 + 2-He-3 -> 2-He-4 + 1-H-1 + 1-H-1 + 12,86 MeV

Hmm ...

Dersom ...

5910 news:t5t6h.144$vQ7...@news.get2net.dk
>
> ... noget af massen, når protonerne og neutronerne er bundet
> i atomkernen, er omdannet til energi, apropos Einsteins relativitetsteori
> ( e = m * c^2).

and ...

(The SETI-test-program)
5889 news:U3E3h.12$zw...@news.get2net.dk
5908 news:Y1_5h.16$K8...@news.get2net.dk
>
> > I tillæg til de matematiske symboler ...
> [ ... ]
> > ... kan vi også definere vægt-størrelser:
> >
> > atommasseenhed u
> > 1 u = 1,6660 * 10^-27 kg.
> >
> > Tilskriver vi nu én atommasseenhed tallet ...
[ ... ]
> Signalet kommer da til at se således ud:
>
> Byte no value
> X + 000 0 -----------------------
> X + 001 1 Step 1, protonens masse (vægt-definition)
> X + 002 40
> X + 003 1
> Tallet i decimal:
> 001 * 256^(40-40) = 1
> X + 004 0 -----------------------
> X + 005 2 Step 2, elektronens masse
[ ... ]
> X + 010 5 Step 3, neutronens masse
[ ... ]
> X + 018 3 Step 4, Solens masse
> X + 019 63
> X + 020 48
> X + 021 87
> X + 022 63
> Tallet i decimal:


Vi har altså mulighed for (i SETI-programmet) at angive energi-mængden, ved
at omregne den til masseenheder ... :-)


Input new searchstring:

Hvad svarer 12,86 MeV til i energi ?

1 elektronvolt (1 eV) = 1,602 * 10^-19 Joule

Joule ... (break).

Puha ... Så må vi jo først i SETI-test-programmet *definere* en
energi-måle-enhed ... :-(

Hmm ...

Memory on:
5908 news:Y1_5h.16$K8...@news.get2net.dk
>
> X + 001 1 Step 1, protonens masse (vægt-definition)
> X + 002 40
> X + 003 1

Einem proton = 1
Einem electron = ...
Einem 1,44 sunmass = ...

(Time out, for now. Wait for interrupt-return, Code: Højs.1,2-3)

-

Last file-OUTPUT:
6076 news:yWHAh.45$YZ...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5965 news:3hEfh.94$Yz5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 6077


Peter B. P.

unread,
Feb 17, 2007, 10:33:20 PM2/17/07
to
Jesus-loves-you <John...@1.John4.8.Heaven> wrote:

> Nogle skriftsteder i Bibelen angående Jesus kan måske give os et fingerpeg:
>
> John 2,4
> John 6,15
> John 7,4 (3-6.8.10)

Helt ærligt, bibelcitater er aldeles uinteressante i et forsøg på en
objektiv undersøgelse af verden.

--
regards , Peter B. P. - http://titancity.com/blog , http://macplanet.dk

If guns kill, do pencils cause spelling errors?

Jesus-loves-you

unread,
Feb 24, 2007, 11:12:42 AM2/24/07
to
"Jesus-loves-you" skrev
6070 news:m3hAh.11$mc...@news.get2net.dk

[ ... ]
> ... melder et yderst relevant spørgsmål sig:


>
> Hvorfor træder ET ikke offentlig frem ?

[ ... ]


> 1.
> Overgreb på mindreårige.
>
> 6059 news:dsNzh.108$lf4...@news.get2net.dk
> >
> > Bør en kvinde ikke være *voksen*, førend at hun gifter sig ?
> >
> > En lille pige på fx. 9 år er jo IKKE moden nok til at forstå, hvad et
> > ægteskab indebærer.
> >
> > Og det vil jo nærmest være vold mod hende ret til selv at bestemme hende
> > fremtid, at træffe beslutningerne hen over hovedet på hende, ikke
> > sandt ?


Øh ... Der er netop kommet yderligere *dokumentation* for ægtheden af the
ET-Star-Maps angående Cygnus-A og M45's galaktiske positioner, se ...

6085 news:vBYDh.39$kO5...@news.get2net.dk
>
> 127_____________Gen.23,01___ Sara dør
[ ... ]
> ________________Gen.24 _____ Isak og Rebekka
[ ... ]
> 175_____________Gen.25,07___ Abraham dør

... og i den forbindelse bliver der sagt noget yderst interessant:

Input andagtstekst fra www.blr.dk Lørdag den 24. februar 2007, side 29:

=== citat start ===

1 Mos 24,1-33
...
Bemærk først, at Bibelen iøvrigt taler mod tvangsægteskab, fx. vers 5 og
57-59. I Danmark var det kirken, der i 1241 i Jyske Lov fik indført, at
ægteskab kræver kvindens samtykke. ...

=== citat slut ====


Der siges altså - midt imellem nogle *afslørende* talkoder (ang.
indicier på ET's eksistens her i vort solsystem):

" ... Men hvis nu pigen (*1) IKKE vil følge mig ... "
(1.Mos. 24,5)

*1: Her symbolet på Menneskeheden, jævnfør Højs.8,8-10.

" ... Lad os kalde på pigen og spørge hende selv!...

ET-Break:
(2007-02-24, Saturday, CET 16:57, GMT 15:57)
- " ... (så det gør vi) ... "

What ?

Hmm ... memory on:

3654 news:HmaZd.104495$Vf.39...@news000.worldonline.dk
and ...
5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk

Yes, of course ... :-)

-

Last file-OUTPUT:
6086 news:nZYDh.40$H%5....@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5965 news:3hEfh.94$Yz5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 6087


Jesus-loves-you

unread,
Feb 26, 2007, 4:14:27 AM2/26/07
to
"Jesus-loves-you" skrev
6087 news:auZDh.46$hf6...@news.get2net.dk

[ ... ]
> > ... melder et yderst relevant spørgsmål sig:
> >
> > Hvorfor træder ET ikke offentlig frem ?
> [ ... ]
> > 1.
> > Overgreb på mindreårige.

[ ... ]


> Øh ... Der er netop kommet yderligere *dokumentation* for ægtheden af the
> ET-Star-Maps angående Cygnus-A og M45's galaktiske positioner, se ...
>
> 6085 news:vBYDh.39$kO5...@news.get2net.dk

samt (ligeledes udfra 1.Mos. ang. Abraham) ...
6088 news:2ZZDh.49$9E6...@news.get2net.dk
6090 news:mWeEh.21$jL...@news.get2net.dk
6092 news:UMhEh.41$0x3...@news.get2net.dk
6093 news:2HjEh.76$AX4...@news.get2net.dk


[ ... ]
> > ________________Gen.24 _____ Isak og Rebekka
[ ... ]

> ... Bibelen iøvrigt taler mod tvangsægteskab ...
[ ... ]
> ... ægteskab kræver kvindens samtykke. ...


[ ... ]


> Der siges altså - midt imellem nogle *afslørende* talkoder (ang.
> indicier på ET's eksistens her i vort solsystem):
>
> " ... Men hvis nu pigen (*1) IKKE vil følge mig ... "
> (1.Mos. 24,5)
>
> *1: Her symbolet på Menneskeheden, jævnfør Højs.8,8-10.
>
> " ... Lad os kalde på pigen og spørge hende selv!...


I andagtstekst fra www.blr.dk Mandag den 26. februar 2007, side 30, uddybes
dette:

=== citat start ===

Et sindbillede på vores frelse

1 Mos 24,34-67
...
Kirken har gennem tiderne tolket Eliezers rejse som et sindbillede på,
hvordan Helligånden fører de troende (bruden) til Kristus (brudgommen). Som
Eliezer overbeviste både Rebekka og hendes familie om, at hun skulle satse
sit liv på Isak, kommer Helligånden, overbeviser os og herliggør Jesus, ...

=== citat slut ====


Vi har her (i teksten fra 1.Mos. 24) at gøre med et billedsprog, som
meget vel - foruden den kristne religiøse betydning - endvidere også kan
omfatte ...

2250 news:Ldisc.1920$Vf.8...@news000.worldonline.dk
>
> > > Højsangen har sin egen indre logik: Manden ønsker ægteskab. Nøgleordet
> > > er her *seglringen* i Højs.8,6-7 :-)
[ ... ]
> Der er - hypotetisk set - 3 versioner:
>
> 1. Kærlighed mellem mand og kvinde
> 2. Kærlighed mellem Liv-1 og Liv-2
> 3. Kærlighed mellem *skabning* og *Skaberen*


Billedsproget fra Højsangen kan altså nu - via 1.Mos. 24 - *direkte*
relateres til ET-indicier ... :-)

Dette bestyrker så også antagelsen vedr. ...

Subject: Found perhaps ET-homeland position -
Was: The main-program (message from ET, Aliens)
5832 news:6Ph_g.5$wR...@news.get2net.dk
>
> ET-homeland (The Mother-planet) perhaps ...
>
> 5825 news:AePZg.63$iU2...@news.get2net.dk
> >
> > "... Glem dit folk og din faders hus,
> > at kongen må sttrå din skønhed, ... "
> > (Salme 45,11b-12a)

Apropos ...
> 2. Kærlighed mellem Liv-1 og Liv-2

:-)

-

Last file-OUTPUT:
6093 news:2HjEh.76$AX4...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5965 news:3hEfh.94$Yz5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 6094


none

unread,
Feb 26, 2007, 4:50:43 AM2/26/07
to

Vil du, kære jesuselsker, venligst ikke krydsposte
til dk.videnskab.
mvh.
jhp

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages