The main-program (message from ET, Aliens)

102 views
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Oct 14, 2006, 3:18:54 AM10/14/06
to
NB! Dette indlæg er X-postet til ...

dk.livssyn.kristendom
dk.videnskab
no.kultur.folklore.ufo

... idet der både er en videnskablig side af sagen, news til
ufo-interesserede samt berettigede kritiske kristne indvendinger mod Liv-2
hypotesen pga. blasfemi (?) eller noget andet.

Ved eventuelle besvarelser bedes man venligst bortklippe de nyhedsgrupper,
man ikke umiddelbart henvender sig til (for at undgå unødvendig chikane).

-

"Jesus-loves-you" skrev
Subject: The Cygnus-A *indicium* - Was: ... Noa-definitionen, feedback from
the Revelation(Åbenbaringsbogen)
5781 news:d1gXg.345$8W...@news.get2net.dk
>
> Der er her tale om en KRAFTIG markør (Cygnus-A-127 kan úmiddelbart
> sammenkædes med Noa-77)

Øh ... noget tyder på, at vi nu er kommet ud på en art "motorvej", hvor
*mange* dyr har vandret. ... :-)

(Den overordnede struktur er iøjnefaldende)

Læser man Bibelen (som kristen, dog med et moderne livssyn med kendskab til
de faktiske forhold vedrørende biologisk liv i universet), da vil man ikke
kunne undgå at bemærke, at Det ny Jerusalem (se evt. Åb. (Rev.) 21,2) til
forveksling minder om en rumby, hvor man kan beherske fusionskraften (vers
23).

Og får man den "skøre" idé at undersøge sagen, fordi der måske er noget om
snakken, da ... er man (måske) en heldig "kartoffel" ... :-)

Programmet har muligvis oprindelig været konstrueret på følgende måde (med
henblik på, at "kunden" så let som overhovedet mulig skal kunne knække
koden):

144.000 (12 * 12.000), Åb. 7,4-8
___666 Åb. 13,18
__1.000 Åb. 20,2.3.4.5.6.7 (6 stk.)
_12.000 Åb. 21,16
___ 144 Åb. 21,17

Den opmærksomme læser vil hurtig opdage, at tallene har et indbyrdes
forhold.

Således er ...
144.000 / 1000 = 144
666 / 1000 = 2/3

12.000 stadier (rumbyens størrelse) svarer ca. til 2/3 af månens størrelse.

Vidste man det for 2000 år siden ?

(et lille mikro-*indicum* fødes i menneskesindet)


Gennemlæser man *hele* Bibelen systematisk fra ende til anden i håbet om at
finde flere oplysninger angående rumbyen, og gerne noget der kunne AFSLØRE
dens eksistens, da opdager man ret hurtigt, at Noas Ark til forveksling
kunne antyde noget lidt i retning af en rumrejse, idet "DNA-banken" er
fællesnævneren.

Hvem kunne finde på at rejse mange lysår bort til et nyt sol-system mhp.
kolonisering uden at tage sin lille søde kat med ? - og hvad med alle de
andre dyr og planter ?

Om Syndfloden i forbindelse med Noas Ark står der, at vandet steg op og ned
i 150 ...

Aha ... kunne en læser hertil tænke. Det minder os jo om breddegrader
(latitude), hvor det også stiger op og ned fra +90° (i nord) via 0°
(ækvator) til -90° (i syd).

Nogle vil sikkert blive "fristet" over evne og få en mistanke om, at de
nævnte 150 angiver en art opmåling. "Kunden" ér allerede gjort bekendt med
dette syntax i symbolsk overført betydning (se. Åb.11,1; 21,17)

Herved fremkommer der to muligheder, såfremt det er jorden eller universet,
der skal opmåles:

Omkredsen kan enten være på ...

1. 150 * 2 = 300 enheder
2. 150 * 4 = 600 enheder

(Normalt benytter vi 360° i længde- og breddegrader til opmålinger.)


Såfremt man har et kendskab til Bibelen, da ved man også, at der er ialt 5
Mosebøger, og at Salmernes Bog ligeledes er inddels i 5 afdelinger og
indeholder ialt 150 Salmer.

Det er nu meget "fristende" at antage (midlertidigt), at Salmerne dækker
over denne opmåling. Det er i hvert fald værd at undersøge, *om* det skulle
være tilfældet:


Enhver astronom ved, at når vi scanner himmelrummet for objekter, da er der
ét objekt, som udskiller sig fra alle andre objekter indenfor
radio-astronomi. Og det er Cygnus-A.

Cygnus-A er to sammenstødne galakser, og selvom Cyg-A befinder sig meget,
meget langt borte (ca. 750 millioner lysår), da er den STADIGVÆK den
næstkraftigste radiokilde (set fra jorden).

Den kraftigste radiokilde (set fra jorden) er Supernova-resten Cassiophia-A,
som blot befinder sig i en afstand af ca. 11.000 lysår. Så hvis vi fx.
boede - hypotetisk set - på den modsatte side af vores galakse, da ville
Cas-A *ophøre* med at være den kraftigste radiokilde. Cyg-A derimod vil
medblive at være omtrent ligeså kraftig som hidtil og dermed blive den
kraftigste radiokilde ... :-)

Cygnus-A er - med andre ord - en oplagt kandidat at medtage i et
stjernekort.

Cygnus-A's position er:
(set fra jorden i forhold til vores galakse, Mælkevejen)
Longitude 76,1897864 Latitude 5,7554499

Hvis vi omregner longitude- og latitude-værdierne til 300- og
600-tal-systemet fås 4 muligheder, såfremt man ikke på forhånd ved, fra
hvilken side man skal tælle ...

300-tal-systemet:
1a Længdegrad 63,49148867 Breddegrad 4,79620825
1b Længdegrad 236,5085113 Breddegrad 295,20379175

600-tal-systemet:
2a Længdegrad 126,9829773 Breddegrad 9,5924165
2b Længdegrad 473,0170227 Breddegrad 590,4075835

Version 1b og 2b indeholder talværdier udenfor intervallet (0-150) og kan
derfor på forhånd udelukkes.

Tilsyneladende - med første øjekast - ser Salme 127 ud som alle de andre,
men det har nu vist sig, at der udfor Salme 127 er en art markører.

Symbol-genkendelserne er ...

Input:

5781 news:d1gXg.345$8W...@news.get2net.dk
>
> > ... gges det første Templet (Sl 127) af Salomo.
[ ... ]
> Øh ... der er flere måder at tælle på.
>
> Her er en oversigt:
>
> 7 120 23 1
> 6 121 24 2
> 5 122 25 David
> 4 123 26 1
> 3 124 27 David
> 2 125 28 1
> 1 126 29 2
> 0 127 30 Solomon, Cygnus-A Noa longitude
> 1 128 31 1
> 2 129 32 2
> 3 130 33 3
> 4 131 34 David
> 5 132 35 1
> 6 133 36 David
> 7 134 37 1

Koden er meget simpel:

( ... næsten fór simpel ... )

> 3 124 27 David
> counter begin
> 2 125 28 1
> 1 126 29 2
> counter end. counter = 2
> 0 127 30 Solomon, Cygnus-A Noa longitude
> counter begin.
> 1 128 31 1
> 2 129 32 2
> 3 130 33 3
> counter end. counter = 3
> 4 131 34 David

Sammenlign med tallen fra Åbenbaringsbogen:
666 / 1000 = 2/3

Cygnus-A's galaktiske længdegrad (i 360-tal-systemet) peger ligeledes
omtrent på Templet, se ...

5774 news:7N6Xg.32$AI1...@news.get2net.dk
>
> Undersøger vi altså derimod Salme 76 i håbet om at Cygnus-A på
> en-eller-anden måde er markeret, da finder vi tilnærmelsesvis
> markør-2304:...
[ ... ]
> (3) i Salem* er hans hytte, hans bolig er på Zion.
> * = (Danisk Biblen notes) Jerusalem. Sl 68,17.
[ ... ]
> Cygnus-A's position var på 76.1897864, hvilket omregnet omtrent svarer
> til ...
[ ... ]
> verse 3 = 76,154 - 76,231


Vi ved endnu ikke helt, hvilken betydning der skal lægges i 2/3, men søger
vi med lys og lygte efter et-eller-andet, da konstateres det, at ...


127 / 3 = 42,3...

Sammenlign med:

5771 news:ISAWg.3491$vp1....@news.get2net.dk
>
> Salmernes bog er inddelt i ...
>
> Book one (Psalms 1 - 41)
> Book two (Psalms 42 - 72) ... for øvrigt interessant mht. 2-markøren (*1).
> Book three (Psalms 73 - 89)
> Book four (Psalms 90 - 106)
> Book five (Psalms 107 - 150)
>
> *1:
> 4971 news:Nqhhf.1026$Cl2....@news000.worldonline.dk
> >
> > Jupiter-markøren
> >
> > [ ... ]
> > > 6. Jupiter, afstand 5,203 AE
> > >
> > > Input the Bible:
> > >
> > > 2:
> > >
> > > "... den ene er der, ...
> > > (Åb. 17,10b)
> > >
> > > "Nutid" (perhaps ET markpointer, position 2):

Den berømte/berygtede position-2 markør kommer nu på banen!


Salme 127 har endvidere påhæftet koden 7-0-7, som mere eller mindre er en
*direkte* hentydning til selve Stjernekortets Noa-definition, se evt. mere
herom i ...
5781 news:d1gXg.345$8W...@news.get2net.dk

I forlængelse af dette er Jupiter-markøren ligeledes blev konstateret i
forbindelse med Noa-definitionen. Se ...
5784 news:KgGXg.6$9g...@news.get2net.dk

1000-taller (som blev omtalt i starten af dette indlæg) gentages for øvrigt
6 gange, apropos Jupiter-nummer-positionen ... :-)

Noget tilsvarende mht. Wolf 28's egenbevægelse, startende med Salme 120 for
ca. 3000 år siden, dvs. da Salonom opførte det 1. tempel, se ...
5778 news:TGbXg.314$jp5...@news.get2net.dk
(kontrol-test:)
5782 news:zvgXg.346$921...@news.get2net.dk

Noget tilsvarende angående grundstoffet Iridium ...
5572 news:yFhag.28$a85...@news.get2net.dk


Hvor _anden stammer alle disse oplysninger fra ?

Hvem vidste for 2000-3000 år siden afstanden ud til Jupiter, Månens
størrelse, Cygnus-A's eksistens og position, Wolf 28's egenbevægelse og
Galaksens Centrum (som udgangspunkt for hele opmålingen) ?

(please, tell me)

NOT mankind !!!

Input Tempel-memory:
(Salomon on, gate 127)

"Og et rør, der lignede en målestok ... mål ... Guds tempel."
"... efter menneskers mål, som også er engles mål."
(Åb.11,1-2; 21

Heaven-Break (perhaps 2304, ET):
(2006-10-14, Saturday, CET 08:58)
- "Med hilsen fra mig."

Hello, Sir. Nice to hear Your voice (Hebr. 12,22) ... :-)

Læs evt. mere om de videnskablige *kendsgerninger* angående UFO-relaterede
hændelser i fil ...
5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk

-

Coming up:
Message to the Bride

Last file-OUTPUT:
5785 news:oaRXg.81$DY7...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).
File-number: 5786


Jesus-loves-you

unread,
Oct 14, 2006, 5:56:47 AM10/14/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
5786 news:ub0Yg.8$WB...@news.get2net.dk

[ ... ]


> > > ... gges det første Templet (Sl 127) af Salomo.
[ ... ]

> > (3) i Salem* er hans hytte, hans bolig er på Zion.
> > * = (Danisk Biblen notes) Jerusalem. Sl 68,17.
[ ... ]

> Galaksens Centrum (som udgangspunkt for hele opmålingen) ?

[ ... ]


> "Og et rør, der lignede en målestok ... mål ... Guds tempel."
> "... efter menneskers mål, som også er engles mål."
> (Åb.11,1-2; 21

Det er bemærkelsesværdigt, at der umiddelbart i forlængelse af dette nævnes
tallet 42 måneder (Åb. 11,2) ...

42-Memory:

> > Salmernes bog er inddelt i ...
> >
> > Book one (Psalms 1 - 41)
> > Book two (Psalms 42 - 72) ... for øvrigt interessant mht. 2-markøren
> > (*1).

[ ... ]


> Den berømte/berygtede position-2 markør kommer nu på banen!

... samt:

" ... 2 vidner ... 1260 dage ... "
(Åb. 11,3)

Tallet 3½, 42 mdr. 1260 nævnes en del steder i Bibelen.

De 2 vidner er ligesom "anholdt" af 42-tallet (eller dets pseudonym-tal), og
må derfor have særlig betydning i denne sammenhæng.

Der findes mange bibelske forklaringer på, hvad disse 2 vidner symboliserer,
men når vi specifikt undersøger dem i relation til Liv-2 hypotesen, da er
forklaringen nok meget enkel og naturlig:

Ved gennemlæsning af *hele* Bibelen findes der 2 berømte personer:

"Og Enok vandrede med Gud, og han var ikke mere,
thi Gud tog ham."
(1.Mos. (Gen) 5,24)

... samt:

" ... da kom en ildvogn og ildheste og skilte dem ad,
og Elias for op til Himmelen i stormvejret."
(2.Kong. (2.King) 2,11)


Det antydes *direkte*, at mennesker FORUD for flyvemaskinens opfindelse har
kunnet bryde tyngdekraften med hjælp fra ... guess *who* ... :-)

Undersøger vi den første person Enok nøjere, da konstateres det, at
tallet ...

" ... 300 ... "
(1.Mos. 5,22)

... nævnes, apropos Noa-definitionen. ... :-)

Tallet ...

" ... 50 ... "
(2.Kong. 2,7)

... nævnes i forbindelse med Elias himmelfart.

Begge disse to tal nævnes *samtidig* i forbindelse med Noa's ark:

"og således skal du bygge arken:
Den skal være 300 alen lang, 50 alen bred og 30 alen høj."
(1.Mos. 6,15)

Forholdet mellem dem er 1-til-6, apropos ...


> 1000-taller (som blev omtalt i starten af dette indlæg) gentages for
> øvrigt 6 gange, apropos Jupiter-nummer-positionen ... :-)

30-tallet er blevet set i forbindelse med Cygnus-A's "fingeraftryk" ...


> > 0 127 30 Solomon, Cygnus-A Noa longitude

Med andre ord guides vi *DIREKTE* hen til Cygnus-A via Noas Ark !!!

Memory:


> Cygnus-A er to sammenstødne galakser, og selvom Cyg-A befinder sig meget,
> meget langt borte (ca. 750 millioner lysår), da er den STADIGVÆK den
> næstkraftigste radiokilde (set fra jorden).
>
> Den kraftigste radiokilde (set fra jorden) er Supernova-resten
> Cassiophia-A,
> som blot befinder sig i en afstand af ca. 11.000 lysår. Så hvis vi fx.
> boede - hypotetisk set - på den modsatte side af vores galakse, da ville
> Cas-A *ophøre* med at være den kraftigste radiokilde. Cyg-A derimod vil
> medblive at være omtrent ligeså kraftig som hidtil og dermed blive den
> kraftigste radiokilde ... :-)
>
> Cygnus-A er - med andre ord - en oplagt kandidat at medtage i et
> stjernekort.

15-tallet (i forbindelse med Syndfloden) er - for øvrigt - lige nu blevet
identificeret:

"15 ... "
(1.Mos. 7,20)

15-tal memory:
5784 news:KgGXg.6$9g...@news.get2net.dk
>
> 15 memories:
>
> Counter1+2 = 15
>
> and:
>
> 5781 news:d1gXg.345$8W...@news.get2net.dk


> >
> > Her er en oversigt:
> >
> > 7 120 23 1
> > 6 121 24 2
> > 5 122 25 David
> > 4 123 26 1
> > 3 124 27 David
> > 2 125 28 1
> > 1 126 29 2
> > 0 127 30 Solomon, Cygnus-A Noa longitude
> > 1 128 31 1
> > 2 129 32 2
> > 3 130 33 3
> > 4 131 34 David
> > 5 132 35 1
> > 6 133 36 David
> > 7 134 37 1
> >

> > Her bemærker vi STRAKS koden 7-0-7, og errindrer Noa-definitionen:
>
> Delta Psalm 120-134 = 15


Så man kan vist roligt nu sige, at Cygnus-A er blevet kron-vidnet,
hovedhjørnestenen, et indirekte BEVIS for, at der står *intelligens* bag
designet af koden ... :-)


NEXT:
"Identifikations"-nummer 8.

-

Coming up:
Message to the Bride

Last file-OUTPUT:
5787 news:te0Yg.9$9D...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 5788


Jesus-loves-you

unread,
Oct 14, 2006, 8:42:07 AM10/14/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
5788 news:uv2Yg.37$fT7...@news.get2net.dk

"Identifikations"-nummer 8.

[ ... ]


> Begge disse to tal nævnes *samtidig* i forbindelse med Noa's ark:
>
> "og således skal du bygge arken:
> Den skal være 300 alen lang, 50 alen bred og 30 alen høj."
> (1.Mos. 6,15)
>
> Forholdet mellem dem er 1-til-6, apropos ...
> > 1000-taller (som blev omtalt i starten af dette indlæg) gentages for
> > øvrigt 6 gange, apropos Jupiter-nummer-positionen ... :-)

Markør-6 memory:
4971 news:Nqhhf.1026$Cl2....@news000.worldonline.dk
>
> Konklusionen må fortsat være, at ...
>
> > Derfor vil man - hvis man iagttager vores solsystem *udefra* - kunne
> > måle, at Solen rokker en anelse, primært forårsaget af planeten
> > Jupiter.


Noas Ark har "identifikations"-nummer 8:

" ... Noas dage ... arken ... 8 sjæle ... "
(1.Pet. 3,20, jævnfør 1.Mos. 7,7.13.23)

Markør-8 memory:
4689 news:%sT7f.71986$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
>
> 8. Jorden, afstand 1 AE...

Det vil - med andre ord - sige (specifikt i relation til Liv-2 hypotesen),
at ...

1. Fortid-Nutid
... *før* Syndfloden "peges" der på Jupiter-markøren, dvs.
UD-i-verdensrummet (set herfra Jorden)

2. Nutid-Fremtid (prognotisk set, hensigst-erklæring)
Her "peges" der på Jorden

Betydningen af dette er ganske enkelt, at ...
5786 news:ub0Yg.8$WB...@news.get2net.dk
>
> ... Noas Ark til forveksling
> kunne antyde noget lidt i retning af en rumrejse, ...


Det er muligt, at jeg nu kommer i modstrid med visse kristnes fortolkninger
angående skabelsesberetningen, men ...

Det er en *kendsgerning*, at der tilsyneladende er fundet ukorrekte
oplysninger i Bibelen. Her skal jeg blot komme med et enkelt eksempel
angående Sem's alder:

5770 news:8aAWg.3489$v21....@news.get2net.dk
>
> 100-tal memory:
> 3746 news:d7e3e.109028$Vf.41...@news000.worldonline.dk


Tesen er (vel og mærket specifikt angående Liv-2 hypotesen), at der - med
fuld overlæg - er anbragt FLERE tilsyneladende forkerte oplysninger, *netop*
for at læseren overhovedet kan finde disse markører. Det var (og er jo)
meningen, at ...

5786 news:ub0Yg.8$WB...@news.get2net.dk
>
> ... "kunden" så let som overhovedet mulig skal kunne knække
> koden ...

Apropos the SETI-test-program ...
4193 news:3gpee.1412$Fe7....@news000.worldonline.dk
>
> Dog er det BIDENDE nødvendigt, at signalet kan forstås af andre
> intelligente væsener, ...

:-)


Under skabelsesberetningen står der, at ...

"Gud HERREN havde ikke ladet det regne på jorden (endnu) ...
men en tåge* vældede op af jorden og vandede hele agerjordens
flade."

* = (DK bible:) den græske overs. har: kilde.
(1.Mos. (Gen) 2,5.6)

Udfra Liv-2 hypotesen er forklaringen ganske simpel:

Om bord på et rumskib kan man ikke lade vand (H2O) splaske rundt her-og-der
og allevegne. Det laver kortslutninger i elektriske installation osv.

Akkurat som i et drivhus væder man derfor 'jorden' under *kontrollerede*
forhold ... :-)

Men den tilsyneladende ukorrekte oplysning fra 1.Mos.2,5 har også en endnu
vigtigere betydning:

Læg mærke til *hvorfra* Syndfloden kom.

" ... og himmelens sluser åbnedes,
og *regnen* faldt over jorden ... "
(1.Mos.7,11-12)

Herigennem *tilkendegives* det UOMTVISTELIGT, ... (man leger lidt med
tanken) ... at himlen indeholder en hel masse vand ...

Hvorfor ?

Fordi himlen (the sky) jo er blå, akkurat som havene er blå ... :-)

Og er der vand, så kan man vel også sejle i en båd på The *big* ocean...

Heaven-Break (perhaps 2304, ET):
(2006-10-14, Saturday, CET 13:22)
- "Skulle jeg hilse og sige."

:-)

Vi bemærker også lige, at dette skriftsted *også* er "anholdt" med
et-eller-andet, nemlig markør-8:

" ... Noas dage ... arken ... 8 sjæle ... "
(1.Pet. 3,20, jævnfør 1.Mos. 7,7.13.23)

Step-koden er ligeledes meget enkelt at genkende:


Counter1 = 0 (start)

1. Markør-8, 1.Mos. 7,7
Counter1 = 1

Input information: The pseudonym of the *big* Ocean.

Counter2 = 0 (start)

1. Markør-8, 1.Mos. 7,13
Counter2 = 1

2. Markør-8, 1.Mos. 7,23
Counter2 = 2

Step-koden er altså 1 + 2

Sammenlign med ...
5768 news:PRpWg.3012$OE2....@news.get2net.dk
>
> delta 56-57 = 1
> delta 57-55 = 2
> delta 55-14 = 41
>
> Det er step-intervallet 1-2, der GENKENDES, apropos 1 tid, 2 tider og ½
> tid (fra Dan. og Åb.) ... :-)

De 3½-tider benyttes i selve Noa-definitionen, se ...
5762 news:2eMVg.42$S_...@news.get2net.dk
>
> ... Altså forholdet 1-til-2,
> apropos afstandene mellem Noa-og-Mira i forhold til Mira-og-SGP i
> stjernekortet ...


Her er betydningen så ...
Position 1 = unknown, yet ... :-(
Position 2 = ...

4971 news:Nqhhf.1026$Cl2....@news000.worldonline.dk


>
> > > "Nutid" (perhaps ET markpointer, position 2):

ET-nutid + 8-markøren kommer vel så til at betyde (?):

Life on planet Earth (no 8):

The past:
1. Life-1 + 0 = 1
Now (and the future):
2. Life-1 + Life-2 = 2

Memory-input irt. this ...
4553 news:qMs%e.69447$Fe7.2...@news000.worldonline.dk

-

Coming up:
Message to the Bride

Last file-OUTPUT:
5789 news:kw2Yg.38$VQ...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 5790


N_B_DK

unread,
Oct 15, 2006, 4:38:12 AM10/15/06
to
Jesus-loves-you wrote:
> "Jesus-loves-you" skrev
> 5788 news:uv2Yg.37$fT7...@news.get2net.dk
>
> "Identifikations"-nummer 8.

Mage til ligegyldigt sludder skal man lede længe efter, selv BW har mere
indhold i hans indlæg end du.

--
MVH.
N_B_DK
Købes display print til en Panasonic NV-HS1000

Benny den niende

unread,
Oct 15, 2006, 5:39:15 AM10/15/06
to
N_B_DK wrote:
> Jesus-loves-you wrote:
>> "Jesus-loves-you" skrev
>> 5788 news:uv2Yg.37$fT7...@news.get2net.dk
>>
>> "Identifikations"-nummer 8.
>
> Mage til ligegyldigt sludder skal man lede længe efter, selv BW har mere
> indhold i hans indlæg end du.
>


manden har bare knald i låget - herre gud da - LSD er nok billigt på den
afdeling hvor han sidder

Jesus-loves-you

unread,
Oct 15, 2006, 7:16:39 AM10/15/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
5788 news:uv2Yg.37$fT7...@news.get2net.dk

[ ... ]


> > Galaksens Centrum (som udgangspunkt for hele opmålingen) ?
> [ ... ]
> > "Og et rør, der lignede en målestok ... mål ... Guds tempel."
> > "... efter menneskers mål, som også er engles mål."
> > (Åb.11,1-2; 21

The missing text was: Åb.(Rev.) 11,1-2 and 21,17b.

> Det er bemærkelsesværdigt, at der umiddelbart i forlængelse af dette
> nævnes tallet 42 måneder (Åb. 11,2) ...

[ ... ]


> ... samt:
>
> " ... 2 vidner ... 1260 dage ... "
> (Åb. 11,3)

[ ... ]


> De 2 vidner er ligesom "anholdt" af 42-tallet (eller dets pseudonym-tal),
> og må derfor have særlig betydning i denne sammenhæng.
>
> Der findes mange bibelske forklaringer på, hvad disse 2 vidner
> symboliserer, men når vi specifikt undersøger dem i relation til Liv-2
> hypotesen, da er forklaringen nok meget enkel og naturlig:
>

[ ... Enok og Elias ... ]

I den danske Bibel er der en henvisning til GT udfor Åb. (Rev.) 11,4:

(ang. de 2 vidner:)

"Det er de 2 olietræer og de 2 lysestager ... "
Zak.4,2 f. 14.

Heri står der, at ...

" ... lysestage (af guld) ... et oliekar ovenpå og 7 lamper og 7 rør
til lamperne ... "

Fragment 7-0-7 found ... :-)

Også her bemærker vi, at noget ligesom bliver "anholdt" (markeret):

De to olietræer (pseudonym-ordene for de 2 vidner, Åb.11,3)
... [står ] ... ved siden af [lysestagen], et til højre, et andet
til venstre for oliekarret.

Syntax-opbygningen er altså så godt som *identisk* på Åb.11,3

Lysestagen (eller oliekarret) symboliserer således Cygnus-A, apropos *lys*
(*light*) samt brændstof.


> Med andre ord guides vi *DIREKTE* hen til Cygnus-A ...

> > 5781 news:d1gXg.345$8W...@news.get2net.dk
[ ... ]
> > > Her bemærker vi STRAKS koden 7-0-7, ...


The Starmap-pseudonym (den *flyvende bogrulle*, the *flying* roll) also
found at Zechariah (Zakarias bog) 5,2:

(DK-Bible headline: Sjette syn, means: 6 ... )

" ... flyvende bogrulle, som er 20 alen lang og 10 alen bred."
(Zak (Zec) 5,2)

Dimensionerne passer på en astronomisk opmåling ...

360° longitude / +90_-90° (180) latitude, forhold = 2-til-1
600° longitude / 0_150, 450_600 (300) latitude, forhold = 2-til-1
20° longitude / 10° latitude, forhold = 2-til-1

I alle 3 tilfælde er forholdet nemlig 2-til-1.

Og det kan hjælpe os mht. Jagten-på-den-forsvundne-sKAT, fordi nu har vi
fået *oplyst*, at længdegraden (the longitude) angives først (step 1);
dernæst (step 2) breddegraden (the latitude).

Dette er - for øvrigt - i *overensstemmelse* med Cygnus-A's
longitude-syntax: First longitude, apropos Psalm 127, Second latitude (still
unknown) ... :-)


Nu kan noget af start-koden fra Åbenbaringsbogen (Revelation) måske
"afkodes".

Åb. kap. 1 starter nemlig med noget i denne forbindelse ret genkendeligt:
*lysestagen*.

Start-synkroniseringen kommer i Åb.1,8:

" ... Alfa og Omega* ..."

DK-bible:
* d.v.s. begyndelsen og slutningen. Alfa
og Omega er det første og det sidste bog-
stav i det græske alfabet.

Og dette svarer jo til *præcis* 1 omdrejning (i et stjernekort).

Herefter kommer lysestagen:

" ... 7 menigheder ... "
" ... 7 guldlysestaver ... "
" ... midt imellem lysestagerne ... menneskesøn ... guld ... "

Åb.1,11.12.13

Fragment 7-0-7 found ... :-)

(Jump perhaps: De 4 verdenshjørner (quarter of the globe), the 4 corners of
the world)

Bemærkes skal det, at i kraft af, at det er Jesus, der beskrives i Åb.1,13,
er der oprettet et *pseudonym*-objekt (ord) for Cygnus-A.

Dette er også i overensstemmelse med evangeliet; idet Jesus heri gør *krav*
på at være det sande Tempel, jævnfør John 2,19.21.

På en måde kan man sige - *specifikt* i denne sammenhæng - at der er sket en
art synkronisering omkring Salme 22; idet Jesus i særdeleshed citerer
tekster herfra i forbindelse med hans død på Golgathas kors:

Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst og sagde:
"Eli! Eli! Lema sabaktani ?" det betyder:
"Min Gud! Min Gud! Hvorfor har du forladt mig ?"
(Matt. 27,46)

I den danske Bibel er der en henvisning til Salme 22,2. Denne lyder således:

vers 1:
Til sangmesteren.
Efter "morgenrødens hind"*. En salme af David.
(DK-bible: * musikudtryk af ukendt betydning)

vers 2:
Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig ?

Salme 22 er *symbolsk* det sidste bogstav i det hebraiske alfabet, og det
vil med andre ord sige, at vi måske umiddelbart kan tillade os at "jumpe"
til næste synkronisering (Salme 119). Se evt. ang. dette ...
5774 news:7N6Xg.32$AI1...@news.get2net.dk
>
> Salme 119 er *meget* la-a-ang. Denne Salme er inddelt i det hebraiske
> alfabelts 22 bogstaver, startende med:


Vi véd - i hvert fald - at Nova-resten - en hvid dværg vist nok - Wolf 28
for 3000 år siden, altså *samtidig* med det 1. tempels opførelse i
Jerusalem, befandt sig omtrent på position galactic længdegrad (longitude)
120, se evt ...
5778 news:TGbXg.314$jp5...@news.get2net.dk
>
> Wolf 28's positioner:
[ ... ]
> Omkring år 1000 f.Kr. (-3000) bliver delta-RA-tallet som sagt på
[ ... ]
> Galactic (beregnet)
[ ... ]
> Longitude = 120,16737594° (korrigeret)

... Og har sidenhen "vandret" (pga. egenbevægelse) i retning mod 127, dvs.
*direkte* ind i koden 7-0-7 (sådan rent symbolsk) ... :-)


Så når der står skrevet ...

(vedr. Jesus)

"i sin højre hånd havde han 7 stjerner ... "
Åb. 1,16

... da kan det faktisk godt betyde noget så enkelt som (symbolsk set), at
der er 7 enheder fra start-til-objekt.

Og dette er jo i *overensstemmelse* med 7-0-7 koden:

Start = Salme 120
7 step
objekt = start + 7 step = 120 + 7 = 127...

Heaven-Break (perhaps 2304, ET):
(2006-10-15, Sunday, CET 13:01, GMT 11:01)
- "Login."
<
Hello, Sir ... :-)

Herefter *gentages* HELE koden ...

"Dette er hemmeligheden og de 7 stjerner ... 7 guldlysestager: ..."
(Åb. 1,20a)

"... de 7 stjerner er de 7 menigheders engle°, ... "
(Åb. 1,20b)

"... og de 7 lysestager er de 7 menigheder."
(Åb. 1,20c)

... ialt *3* gange, hvilket betyder - internt set bibelsk - at noget bliver
KRAFTIGT understreget, jævnfør fx. Jesu ord til Peter, John.21,17.

(Fragment 7-0-7 found again, 3 times)

En utrolig simpel kode, når man først har forstået den ... :-)

Muligvis betyder dette så, at ...

120-120,999 = 1. menighed
121-121,999 = 2. menighed
122-122,999 = 3. menighed
123-123,999 = 4. menighed
124-124,999 = 5. menighed
125-125,999 = 6. menighed
126-126,999 = 7. menighed

Og spørgsmålet er derfor berettiget:

Kan vi finde noget KARAKTERISTISK - *astronomisk* set - på
disse galaktiske (eller i Noa-600-tal-system) længdegrader, og
úmiddelbart knytte dem til Åb.2-3's 7 beskrivelser ?

I så fald er der "jackpot" ... :-)

[ ... ]


> Så man kan vist roligt nu sige, at Cygnus-A er blevet kron-vidnet,
> hovedhjørnestenen, et indirekte BEVIS for, at der står *intelligens* bag
> designet af koden ... :-)

NEXT:
De 4 verdenshjørner (quarter of the globe)

-

Coming up:
1.
TIME-Break (?) Cassiophia-A,...

Heaven-Break (perhaps 2304, ET):
(2006-10-15, Sunday, CET 11:31, GMT 09:31)
- "Fyr!"
<
The music from ...
5791 news:tu5Yg.225$UQ1...@news.get2net.dk
>
> Harmony, CD1, Track06, Johann Pachelbel, Canon.mp3
... was on (at that time).
<
means: Fire!
<
Hmm ... You *must* be 2 (or more) to sing a canon
<
Hmm ... Canon version 1 was perhaps:
*Live'98, CD2, Track02, Great is He.mp3*
(CD-ROM sent to the Muslim World, name: Lazarus)

... Cas-A ( omkring år 1670 formentlig 1667), see ...
3477 news:KYcxd.76326$Vf.36...@news000.worldonline.dk
... and:
4984 news:zXZjf.1839$Cl2....@news000.worldonline.dk

2.
Message to the Bride

Last file-OUTPUT:
5792 news:FP5Yg.226$422...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 5793


Jesus-loves-you

unread,
Oct 15, 2006, 4:46:33 PM10/15/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
5786 news:ub0Yg.8$WB...@news.get2net.dk
5788 news:uv2Yg.37$fT7...@news.get2net.dk
5790 news:vW4Yg.219$yo1...@news.get2net.dk
5793 news:oMoYg.36$cA4...@news.get2net.dk


ET Starmap *Copyright*:

7-stjernen (the Pleiades)


Resumé:

Der er tilsyneladende blevet fundet et stjernekort i Bibelen.

(dets ægthed er ved at blive undersøgt)

Opmålingen er sket udfra *galaksens* centrum, hvis eksistens man IKKE havde
kendskab til for henved 2000-3000 år siden!

Der er derfor god grund til at antage (midlertidigt), at stjernkortets
oprindelse er *udenjordisk*, forstået på den måde, at der i oldtiden har
været et besøg fra rummet - den såkaldte Liv-2 hypotese.

Opmålingen benytter 2 systemer (begge startende udfra Galaksens Centrum):

1.
360 længde- og breddegrader
(Wolf 28's egenbevægelse er opmålt udfra denne enhed)

2.
600 længde- og breddegrader


En vigtig brik - i forståelsen af Stjernekortets opbygning - er Salmernes
Bog fra Det Gamle Testamente (GT)

Denne består af ialt 150 Salmer.

Salme 1-22 samt 119 menes at være synkroniserings-markører.

Salme 120-126 samt Salme 128-134 er muligvis en markør, som peger på
Salme 127.

Markøren kaldes 7-0-7

Cygnus-A's position (som man heller ej kendte dengang) målt i
600-længdegrad-systemet ér netop 127.

-

Men som den gæve læser måske har bemærket, kan Salmernes Bog umuligt angive
hele himmelrummet, idet 150-600 tallene jo mangler !

Det er derfor blevet relevant at komme ind på tesen om, at de resterende
kort nr 2, 3 og 4 skal findes via. Bibelens *interne* syntax.

Denne er desværre *krypteret* (bestående af spredte fragmenter m.m.), pakket
ind i et religiøst sprog, som man så er tvunget til at have et kendskab til.

Det er nogle af disse fragmenter, som vil blive samlet op i dette indlæg:


Der fortsættes nu fra file ...
5793 news:oMoYg.36$cA4...@news.get2net.dk

7-0-7 markøren blev fundet i Åbenbaringsbogen, som er den sidste bog i
Bibelen og tilhører således Det Ny Testamente (NT).

Herefter sker der noget nyt:

Vi får oplyst, at ...

1.
" ... En på tronen ... ", Åb. 4,2
2.
" ... regnbue rundt omkring tronen ... ", Åb. 4,3

Dette (2) kan umiddelbart henføres til en pagt i forbindelse med Noa, dvs.
úmiddelbart efter rumrejsen.

3.
" ... 24 troner (i kreds om tronen) ... ", Åb. 4,4a
4.
" ... og på tronerne 24 ældste ... ", Åb. 4,4b
5.
" ... 7 fakler brænder foran tronen ... ", Åb. 4,5
6.
" ... det er Guds 7 ånder ... ", Åb. 4,5

5-6 er muligvis markør 7-0-7 igen.

7.
" ... i kreds omkring [tronen] 4 livsvæsener ... ", Åb. 4,6

Der er noget karakteristisk ved dem ...

" ... (de er) fulde af øjne fortil og bagtil ... ", Åb. 4,6

... som kunne lede tanken henimod astronomi; det at iagttage
ud-over-det-hele.

4-tallet går igen i ...

"Derefter så jeg 4 engle stå ved de 4 verdenshjørner;
de holdt jordens 4 vinde tilbage ...
(Åb. 7,1)

... samt:

" ... Løs de 4 engle ... ved den store flod Eufrat ... "
(Åb. 9,14)

... samtidig med at et *astronomisk* højt tal nævnes:

" ... 2 gange 10.000 gange 10.000 ... "
(Åb. 9,14)

De nævnes altså mange steder i Åbenbaringsbogen, men særlig vigtig er
følgende passage:

Counter = 0 (start)

1.
" ... Lammet bryde det 1. segl af de 7 segl ... ", Åb. 6,1a
2.
" ... 1 af de 4 væserner ... ", Åb. 6,1b

Counter = 1

3.
" ... 1 hvid hest ... bue ... sejrskrans ... ", Åb. 6,2

Memory:
5793 news:oMoYg.36$cA4...@news.get2net.dk
>
> Start-synkroniseringen kommer i Åb.1,8:
[ ... ]


> Og dette svarer jo til *præcis* 1 omdrejning (i et stjernekort).

[ ... ]


> Åb.1,11.12.13
>
> Fragment 7-0-7 found ... :-)

I vers 14 står der, at ...

"Hans hoved og hår var *hvidt* som *hvid* uld, som sne ... "
(Åb. 1,14)

Signalet gentages altså 2 gange + sne, og sne, det er jo hvidt, ikke sandt ?

Så markøren er altså 2 + 1 = 3 ... noget gentages altså 3 gange, og det
betyder (religiøst set), at informationen er vigtig: Farven Hvid (the colour
white)

Sammenhængen, dene hvide-markøren blevet givet i, var ...

5793 news:oMoYg.36$cA4...@news.get2net.dk


>
> Åb.1,11.12.13
>
> Fragment 7-0-7 found ... :-)

Hvid-markør

> Herefter *gentages* HELE koden ...

[ ... ]
> (Åb. 1,20a)
[ ... ]
> (Åb. 1,20b)
[ ... ]
> (Åb. 1,20c)
[ ... ]


> (Fragment 7-0-7 found again, 3 times)


4-taller ( 1+3 ) genkendes ... :-)

Midlertidig antagelse:

Den *hvide* hest symboliserer altså givetvis Cygnus-A kortet (Salme 1-150)

(Kort nr. 1)

4.
" ... (Lammet) brød det 2. segl ... ", Åb. 6,3a
5.
" ... 2. væsen ... ", Åb.6,3b

Counter = 2

6.
" ... 2 . hest ... ildrød ... ", Åb. 6,4

(Kort nr. 2)

7.
" ... (Lammet) brød det 3. segl ... ", Åb. 6,5a
8.
" ... 3. væsen ... ", Åb.6,5b

Counter = 3

9.
" ... en sort hest ... ", Åb. 6,5c

Jump perhaps markpointer (at the end of this message): CAT-0-CAT

(Kort nr. 3)

10.
" ... (Lammet) brød det 4. segl ... ", Åb. 6,7a
11.
" ... 7. væsen ... ", Åb.6,7b

Counter = 4

12.
" ... en gustengul hest ... 1/4 ... ", Åb. 6,4

(Kort nr. 4)


Den *midlertidige* antagelsen er, at ...

Kort nr. 1 angiver Galactic longitude 0°-90°
Kort nr. 2 angiver Galactic longitude 90°-180°
Kort nr. 3 angiver Galactic longitude 180°-270°
Kort nr. 4 angiver Galactic longitude 270°-360°

-

Hmm ... det her; det må komme an på en prøve:

Input kort nr. 2

Searchstring 277 (127 + 150 = 277)

Found 7-stjernen (the Pleiades, M45)

Aha ... så det var *derfor*, at 7-tallet er blevet valgt i markør 7-0-7.

M45's position er ...

Galactic longitude 166,6666°
Noa-Galactic longitude 277,7776...°

Hmm ... taller er IKKE *helt* præcist ... :-(

1 år svarer da til ...
166,6666 * 600 / 277 = 361,01°

Afvigelsen er på 0,28%.

Til spørgsmålet ...
'Om der vitterlig her ér tale om 7-stjernen',

... må jeg svare:
'Ja'

... fordi *definitionen* jo IKKE kan ændre på de faktiske forhold i
universet. 7-stjernen ligger da også INDENFOR intervallet127,0 til 127,9...


Bemærk - for øvrigt - de mange 6-taller (666+666), som kunne indikere
et-eller-andet *symbolsk* i relation til Åbenbaringsdyrets tal på 666 (Åb.
13,18).


Angående *positionen* (mht. kort-nummeret), som er kort-2 ...

4971 news:Nqhhf.1026$Cl2....@news000.worldonline.dk


>
> > > "Nutid" (perhaps ET markpointer, position 2):

ET har været her. De har jo sat deres symbolske "fodaftryk" ... :-)


Gosch ... I just now found the Your code, Sir:

(You *changed* the the symbols)

Kortene er blevet OMBYTTET !!!

MED *FULD* OVERLÆG ...

... for ligesom at indikere, at der står et *intelligent* væsen bag
krypteringen.

Hør blot:

(markpointer CAT-0-CAT on)

> Åb.1,11.12.13
>
> Fragment 7-0-7 found ... :-)

Hvid-markør

> Herefter *gentages* HELE koden ...

[ ... ]


> (Fragment 7-0-7 found again, 3 times)

Den hvide markør angiver, *hvor* læse-start er, dvs. kort nr. 2, apropos
ET-markpointer = 2.

Og så kommer "puslespil-brikkerne" til at passe, fordi Kort nr. 2's hest var
jo *ildrød* og det er "tilfældigvis" Cygnus-A også (Åb. 6,3-4) ...
http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap001110.html

Kort nr 3 (Åb. 6,5-6) indeholden er YDERST interessant oplysning:

Og det var, som jeg hørte en røst
inde blandt de 4 væsener sige:
"1 liter hvede for 1 denar og 3
liter byg for en denar; dog olien og
vinen må du ikke skade."
(Åb. 6,6)

Det er ordet 'denar' som er markøren, fordi daglønnen omkring år 0 var
(ifølge Jesu egne ord) på netop på 1 denar (se evt. Matt. 20,2).

Det vil med andre ord sige, at såfremt man lægger 1 dag til de allerede 360
dage (eller buegrader), da bliver tallet 361, apropos ...

1 år svarer da til ...
166,6666 * 600 / 277 = 361,01°

Den *korrekte* udlægning er (antagelig vis), at ...

Kort nr. 2 angiver Galactic longitude 0°-90°
Kort nr. 3 angiver Galactic longitude 90°-180°
Kort nr. 4 angiver Galactic longitude 180°-270°
Kort nr. 1 angiver Galactic longitude 270°-360°


Du er legesyg, my dear friend, akkurat som en missekat, apropos Song of
songs (Højsangen) 5,8 ... :-)

-

Coming up:
1.
TIME-Break (?) Cassiophia-A, Cas-A ( omkring år 1670 formentlig 1667) ...


3477 news:KYcxd.76326$Vf.36...@news000.worldonline.dk
... and:
4984 news:zXZjf.1839$Cl2....@news000.worldonline.dk

2.
Message to the Bride

Last file-OUTPUT:
5796 news:dRrYg.52$sb...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 5797


Vidal

unread,
Oct 15, 2006, 5:01:33 PM10/15/06
to
Jesus-loves-you wrote:
> NB! Dette indlæg er X-postet til ...
>
> dk.livssyn.kristendom
> dk.videnskab
> no.kultur.folklore.ufo

Hvor finder du disse tanker, er det noget, du
selv finder på?

--
Venlig hilsen,

Villy Dalsgaard

Benny den niende

unread,
Oct 15, 2006, 5:24:01 PM10/15/06
to
Vidal wrote:
> Jesus-loves-you wrote:
>> NB! Dette indlæg er X-postet til ...
>>
>> dk.livssyn.kristendom
>> dk.videnskab
>> no.kultur.folklore.ufo
>
> Hvor finder du disse tanker, er det noget, du
> selv finder på?
>


det kører for ham for tidenfordi hende fra distrikts-psykiatrien holder
ferie og så kniber det med medicinen.........


--
Jeg beskyttes IKKE af den gratis SPAMfighter til privatbrugere.
Men det rager forresten slet ikke dig!

Jesus-loves-you

unread,
Oct 15, 2006, 5:07:22 PM10/15/06
to
"Vidal" skrev
news:4532a1ac$0$868$edfa...@dread12.news.tele.dk

[ ... file 5786 ... ]

> Jesus-loves-you wrote:
> > NB! Dette indlæg er X-postet til ...
> >
> > dk.livssyn.kristendom
> > dk.videnskab
> > no.kultur.folklore.ufo
>
> Hvor finder du disse tanker, er det noget, du
> selv finder på?

Heysan Villy - We now got the ET-*prove* ... :-)

Jump ...
Newsgroups: dk.livssyn.kristendom,dk.videnskab,no.kultur.folklore.ufo
Sent: Sunday, October 15, 2006 10:46 PM
Subject: De 4 verdenshjørner (quarter of the globe) - Was: The main-program
(message from ET, Aliens)
5797 news:F6xYg.88$Bq1...@news.get2net.dk

-

Coming up:
1.
TIME-Break (?) Cassiophia-A, Cas-A ( omkring år 1670 formentlig 1667) ...
3477 news:KYcxd.76326$Vf.36...@news000.worldonline.dk
... and:
4984 news:zXZjf.1839$Cl2....@news000.worldonline.dk

2.
Message to the Bride

Last file-OUTPUT:
5800 news:AmxYg.92$2l1...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 5801


Jesus-loves-you

unread,
Oct 16, 2006, 5:53:09 AM10/16/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
5797 news:F6xYg.88$Bq1...@news.get2net.dk

> "Jesus-loves-you" skrev
> 5786 news:ub0Yg.8$WB...@news.get2net.dk
> 5788 news:uv2Yg.37$fT7...@news.get2net.dk
> 5790 news:vW4Yg.219$yo1...@news.get2net.dk
> 5793 news:oMoYg.36$cA4...@news.get2net.dk
>
>
> ET Starmap *Copyright*:
>
> 7-stjernen (the Pleiades)

[ ... ]


> M45's position er ...
>
> Galactic longitude 166,6666°
> Noa-Galactic longitude 277,7776...°
>
> Hmm ... taller er IKKE *helt* præcist ... :-(
>
> 1 år svarer da til ...
> 166,6666 * 600 / 277 = 361,01°
>
> Afvigelsen er på 0,28%.
>
> Til spørgsmålet ...
> 'Om der vitterlig her ér tale om 7-stjernen',
>
> ... må jeg svare:
> 'Ja'
>
> ... fordi *definitionen* jo IKKE kan ændre på de faktiske forhold i
> universet. 7-stjernen ligger da også INDENFOR intervallet127,0 til
> 127,9...

[ ... ]


> Kort nr 3 (Åb. 6,5-6) indeholden er YDERST interessant oplysning:

[ ... ]


> Det er ordet 'denar' som er markøren, fordi daglønnen omkring år 0 var
> (ifølge Jesu egne ord) på netop på 1 denar (se evt. Matt. 20,2).
>
> Det vil med andre ord sige, at såfremt man lægger 1 dag til de allerede
> 360 dage (eller buegrader), da bliver tallet 361, apropos ...
>
> 1 år svarer da til ...
> 166,6666 * 600 / 277 = 361,01°
>
> Den *korrekte* udlægning er (antagelig vis), at ...
>
> Kort nr. 2 angiver Galactic longitude 0°-90°
> Kort nr. 3 angiver Galactic longitude 90°-180°
> Kort nr. 4 angiver Galactic longitude 180°-270°
> Kort nr. 1 angiver Galactic longitude 270°-360°
>
>
> Du er legesyg, my dear friend, akkurat som en missekat, apropos Song of
> songs (Højsangen) 5,8 ... :-)


Interrupt from ...
(Subject: Intelligent design ryster darwinismen)
3265 news:XG1nd.65701$Vf.32...@news000.worldonline.dk
... and:
(Subject: Intelligent design - DNA-kode varianter)
3589 news:iGMId.84790$Vf.37...@news000.worldonline.dk


Et vigtigt spørgsmål melder sig i den forbindelse for os kristne:

*Hvem* er arkitekten (designeren af stjernekortet) ?

Er det Skaberen° er et skabt væsen ?

Hertil må jeg svare:

Indenfor den Katolske Kirke° har man igennem henved 2000 år haft en
tradition for IKKE at tilskrive et såkaldt tilsyneladende mirakel
guddommelig betydning, såfremt der kan findes en naturlig logisk forklaring.

Det skal derfor bemærkes, at arkitekten IKKE har kunnet ændre på de faktiske
forhold mht. 7-stjernens position på himlen (set fra jorden), hvilket man jo
på en måde nærmest kunne forvente af en dicideret guddom, hvorfor meget
tyder på, at arkitekten nok sandsynligvis må være en skabning (som du og
jeg), apropos ET ... :-)

-

Coming up:
1.
TIME-Break (?) Cassiophia-A, Cas-A ( omkring år 1670 formentlig 1667) ...
3477 news:KYcxd.76326$Vf.36...@news000.worldonline.dk
... and:
4984 news:zXZjf.1839$Cl2....@news000.worldonline.dk

2.
Message to the Bride

Last file-OUTPUT:
5803 ... still NOT on-line ... :-(
5802 news:IjyYg.100$ev2...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 5804


Jesus-loves-you

unread,
Oct 16, 2006, 5:55:20 AM10/16/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
5797 news:F6xYg.88$Bq1...@news.get2net.dk

> "Jesus-loves-you" skrev


> 5786 news:ub0Yg.8$WB...@news.get2net.dk
> 5788 news:uv2Yg.37$fT7...@news.get2net.dk
> 5790 news:vW4Yg.219$yo1...@news.get2net.dk
> 5793 news:oMoYg.36$cA4...@news.get2net.dk
>
>
> ET Starmap *Copyright*:
>
> 7-stjernen (the Pleiades)


Efter dette *ultimative* fældende bevis ...

Ja, havde der været tale om et mord (apropos TV-serien Columbo), så var det
nok til at sende dig i galgen, ET...
<
Heaven-Break (The New Jerusalem, 2304, ET):
(2006-10-16, Monday, CET 01:39)
(2006-10-15, Sunday, GMT 23:39)
- "I know ... :-) ... "
<
You are indeed a funny guy, my friend ... :-)

... så skal vi nu til at undersøge noget (for os mennesker) ret mystisk:
TIME-Breaks.

Arh ... måske bør jeg først lige uddybe udlægningen af symbol-genkendelsen
ang. de 4 stjernekort:

Muligvis skal farve-koden udlægges således:


> Kort nr. 1 angiver Galactic longitude 270°-360°

Hvid-markør (Åb. 6,2) sammenholdt med position 127 + (3*150) = 577 (ud af
600), betyder ganske enkelt, at retningen næsten gennemskærer Galaksens
Centrum, hvor der jo er rigtig mange stjerner modsat andre steder (navnlig
når man ser i den modsatte retning, bort fra Galaksen)

Når der derefter bliver sagt noget karakteristisk om denne hest ...

" ... og han drog ud fra sejr til sejr ... "
(Åb. 6,2)

... ja, så betyder det blot i denne specifikke sammenhæng, at der i
Galaksens Centrum befinder sig et såkaldt *sort-hul* (*black hole*), som
opsluger ALT hvad der kommer forbi det, inklusiv elektromagnetiske bølger
(heruder synligt lys).

Radiostøj fra objektet Sagittarius A afslører således muligvis et kæmpestort
sort hul (supermassive black hole).

Med andre ord: en sejrherre *ingen* kan overvinde!


> Kort nr. 3 angiver Galactic longitude 90°-180°

Sort-markør (black-markpointer) (Åb. 6,5) med position 127 + (1*150) = 277
(ud af 600), betyder at vi fokuserer bort fra Galaksen (tallet er tæt på
300), og her er der jo næsten ingen stjerner og derfor ret mørkt, apropos
farven sort.

Den efterfølgende karakter-beskrivelse af den sorte hest i Åb.6,6, hvor vi
fandt ET-markøren (361) indeholder endvidere også ...

" ... vægt ... ", Åb. 6,5

... og betydningen her er (vist nok) blot, at noget skal måles (og vejes),
apropos de 361,01°

Dernæst ...

" ... de 4 væsener ... ", Åb. 6,6a
" ... 1 ... 1 ... ", Åb. 6,6b
" ... 3 ... 1 ... ", Åb. 6,6c

Givetvis hentydes der til Wolf 28, fordi dennes position jo blev bestemt
udfra ...

> Opmålingen benytter 2 systemer (begge startende udfra Galaksens Centrum):
>
> 1.
> 360 længde- og breddegrader
> (Wolf 28's egenbevægelse er opmålt udfra denne enhed)

Så i dette opmålingssystem behøves der blot 3 kort (modsat de 4 føromtalte);
idet ...

Kort 1 (Wolf 28) angiver Galactic longitude 0-150°
Kort 2 (Wolf 28) angiver Galactic longitude 150-300°
Kort 3 (Wolf 28) angiver Galactic longitude 300-360° + overskydne 0-90°

Når man har drejet i omgang, fx. på et cykelhjul, ja så *gentages* blot det
hele.

Wolf 28's position var på (for 3000 år siden, år 1000 f.Kr.) ca 120,
svarende til 1/3 omdrejning

Men i denne specifikke sammenhæng kunne hentydningen OGSÅ omfatte noget
mere. Fx. følgende:

Vi omregner *symbolsk* kort 1-3 (Wolf 28) til Noa-enheder og får tallet:

1, 25 omdrejninger (0-360 = 1, + 0-90/360 = 0,25)
gange 600-enheder
ialt 750.

Input Book:

Liv blandt milliarder af stjerner, af Nils Mustelin
(Forlag: Samleren, 1979, ISBN 87-568-0546-2)
Original-titel: Liv bland miljarder stjärnor (swedish)

=== citat start (side 59) ===

Mælkevejens bygning

...
... en åben stjernehob. Bedst kendt er Plejaderne, som består af ca. 750
stjerner.

=== citat slut ====


En lille fin hentydning til 7-stjernen ?


> Kort nr. 2 angiver Galactic longitude 0°-90°

Rød-markør (Åb. 6,4) er tidligere nævnt:


> Og så kommer "puslespil-brikkerne" til at passe, fordi Kort nr. 2's hest
> var jo *ildrød* og det er "tilfældigvis" Cygnus-A også (Åb. 6,3-4) ...
> http://antwrp.gsfc.nasa.gov/apod/ap001110.html

Men seriøse kritikere kunne måske hertil komme med den berettigede
indvending, at Cygnus-A slet ikke kan iagttages herfra jorden (sådan
umiddelbart).

Og måske er farvekoden også blot symbolsk angivet, blot med det formål at få
os til at fokusere på Cygnus-A's karakteristika indenfor det *infrarøde*
område (herunder radiobølger).

Det synlige lys består jo af et farve-bånd, hvor blå ligger næsten på
grænset til det ultra-violette lys, mens rød ligger på grænsen i den
modsatte retning.

Og det var nok primært dét, der var hentydningen.

Når der i forbindelse med den røde hest bliver sagt noget karakteristisk,
at ...

" ... magt til at tage freden bort ... myrde ... stort sværd ... "
(Åb. 6,4)

... da må vi huske på, at Cygnus-A er 2 *sammenstødne* galakser, og her sker
der (desværre) rigtig, rigtig mange "trafikuheld", apropos "spøgelsesbilist"
osv.

> Kort nr. 4 angiver Galactic longitude 180°-270°

Gustengul-markør (Åb. 6,8) er endnu ikke blevet identificeret ... :-(

Nogen forslag ?

Positionen er 127 + (2*150) = 427, svarende til ...
Galactic Longitude (længdegrad) 256,2°

Linien (fra SGP til NGP) gennemskærer Galaksens skive i stjernebilledet
Puppis (Agterskibet).

Puppis udgjorde oprindelig - sammen med Carina (Kølen), Pyxis (Kompasset) og
Vela (Sejlet) - stjernebilledet Argo Navis (Skibet Argo)

Hmm ... Det minder mig - for resten om *Noa's Ark*.

Hvad er fortællingen om *skibet* Argo ?

Hvor langt tilbage i historien, kan vi spore den ?

Puppis omtrentlig position er på ...
RA 8 hour
DEC -40°

-

Coming up:
1.
TIME-Break (?) Cassiophia-A, Cas-A ( omkring år 1670 formentlig 1667) ...
3477 news:KYcxd.76326$Vf.36...@news000.worldonline.dk
... and:
4984 news:zXZjf.1839$Cl2....@news000.worldonline.dk

2.
Message to the Bride

Last file-OUTPUT:
5802 news:IjyYg.100$ev2...@news.get2net.dk


5803 ... still NOT on-line ... :-(

5804 news:5EIYg.24$Wp2...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 5805


Vidal

unread,
Oct 16, 2006, 6:55:48 AM10/16/06
to

Jesus-loves-you skrev:
> "Vidal" skrev
> news:4532a1ac$0$868$edfa...@dread12.news.tele.dk

> > Hvor finder du disse tanker, er det noget, du
> > selv finder på?
>
> Heysan Villy - We now got the ET-*prove* ... :-)

Proof? ET-beviset.

> Jump ...

Det var der ikke meget svar i, såvidt jeg kan skønne.
Jump = Rend og hop?

Jesus-loves-you

unread,
Oct 16, 2006, 8:09:59 AM10/16/06
to
"Vidal" skrev
news:1160996148....@m7g2000cwm.googlegroups.com

[ ... responce på file 5801 ... ]

=== citat start ===

Proof? ET-beviset.

> Jump ...

=== citat slut ===


Hmm ...

Er det fordi du ikke forstår *hvori* ET-beviset foreligger ?

eller ...

Fokuserer du fortsat blot på mig og vil have at vide, *hvorfra* jeg får mine
informationer ?

-

Coming up:
1.
TIME-Break (?) Cassiophia-A, Cas-A ( omkring år 1670 formentlig 1667) ...
3477 news:KYcxd.76326$Vf.36...@news000.worldonline.dk
... and:
4984 news:zXZjf.1839$Cl2....@news000.worldonline.dk

2.
Message to the Bride

Last file-OUTPUT:
5806 news:tsKYg.32$hx...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 5807


Jesus-loves-you

unread,
Oct 16, 2006, 6:26:41 PM10/16/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
5805 news:8GIYg.25$rV2...@news.get2net.dk

[ ... ]


> > Kort nr. 4 angiver Galactic longitude 180°-270°
>
> Gustengul-markør (Åb. 6,8) er endnu ikke blevet identificeret ... :-(
>
> Nogen forslag ?

The code is now broken. It's really a BIG *proof* ... :-)

(Message will be send out soon)

-

Coming up:
1.
TIME-Break (?) Cassiophia-A, Cas-A ( omkring år 1670 formentlig 1667) ...
3477 news:KYcxd.76326$Vf.36...@news000.worldonline.dk
... and:
4984 news:zXZjf.1839$Cl2....@news000.worldonline.dk

2.
Message to the Bride

Last file-OUTPUT:
5810 news:J7RYg.87$65...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 5811


Jesus-loves-you

unread,
Oct 16, 2006, 8:48:48 PM10/16/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
5786 news:ub0Yg.8$WB...@news.get2net.dk

[ ... ]


> Hvem vidste for 2000-3000 år siden afstanden ud til Jupiter, Månens
> størrelse, Cygnus-A's eksistens og position, Wolf 28's egenbevægelse og
> Galaksens Centrum (som udgangspunkt for hele opmålingen) ?
>
> (please, tell me)
>
> NOT mankind !!!

Interrupt from ...
5811 news:wGTYg.100$HE5...@news.get2net.dk


>
> > > Kort nr. 4 angiver Galactic longitude 180°-270°
> >
> > Gustengul-markør (Åb. 6,8) er endnu ikke blevet identificeret ... :-(
> >
> > Nogen forslag ?
>
> The code is now broken. It's really a BIG *proof* ... :-)
>
> (Message will be send out soon)


So, here is the good news:


(Well ... let's mix it all together)

Input ...

5797 news:F6xYg.88$Bq1...@news.get2net.dk


>
> 5-6 er muligvis markør 7-0-7 igen.
>
> 7.
> " ... i kreds omkring [tronen] 4 livsvæsener ... ", Åb. 4,6

[ ... ]


> Kort nr. 2 angiver Galactic longitude 0°-90°

> Kort nr. 3 angiver Galactic longitude 90°-180°

> Kort nr. 4 angiver Galactic longitude 180°-270°

> Kort nr. 1 angiver Galactic longitude 270°-360°
>
>

> Du er legesyg, my dear friend, akkurat som en missekat, apropos Song of
> songs (Højsangen) 5,8 ... :-)


Revelation (Åbenbaringsbogen) 4,7:

1. beast (væsen), lion (løve)
2. beast (væsen), calf, bull (okse), that's Cygnus-A
3. beast (væsen), man (menneske), that's the Pleiades (7-stjernen)
4. beast (væsen), eagle (ørn), ... the final *proof*


Daniel 7,3-8.20:

1. animal (dyr), lion (løve) ... 2 ... human (menneske)
2. animal (dyr), bear (bjørn) ... 3
3. animal (dyr), leopard (panter) ... 4 ... 4 heads (hoveder)
4. animal (dyr), ... 10 horns (horn) ... little 1 ... 3


As You see, there is a connection between 1. beast and 1. animal, because
they are both lions.
(Som du kan se, er der en forbindelse mellem 1. væsen og 1. dyr, fordi de er
begge løver.)


Revelation 6,1-8:

1. Map 1 ...
2. Map 2 ... 000-090, ...
3. Map 3 ... 090-180, ... 1 * 1 ... 1 * 3 = 1+3 = 4
4. Map 4 ... 180-270, ... 1/4
------------------------------
5. Map 1 ... 270-360, ...


There is also a connection between:
(Der er også en forbindelse mellem)

3. animal (dyr), leopard (panter) ... 4 ... 4 heads (hoveder)
3. Map 3 ... 090-180, ... 1 * 1 ... 1 * 3 = 1+3 = 4


Input last learned rule:
(Tilfør sidste lærte regel:)

5797 news:F6xYg.88$Bq1...@news.get2net.dk


>
> 1 år svarer da til ...
> 166,6666 * 600 / 277 = 361,01°


Hmm ... this reminds me about something!

Memory on:
5198 news:GB4Qf.8467$Cl2.1...@news000.worldonline.dk
>
> REM NA$ = Name
> REM Afs# = Distance from us in lightyears (distance in pc is better)
> REM pc# = Distance from us in parsec (1 pc = 1 AstUnit * 206.265 unit)
> REM Lon# = Galactic longitude (degrees)
> REM Lat# = Galactic latitude (degrees)
[ ... ]
> NA$ = "1429-6240, Alpha Centauri A"
> Afs# =04.36#
> pc# =1.338#
> Lon# =315.74204#
> Lat# =-0.68124#
> Y = Y + 1: if Y = X then return

4,4 ligthyears away from us.
(4,4 lysår borte fra os.)


Daniel 7,3-8.20:

3. animal (dyr), leopard (panter) ... 4 ... 4 heads (hoveder)
4. animal (dyr), ... 10 horns (horn) ... little 1 ... 3

A head have some connection with a horne.
(et hoved har nogen forbindelse med et horn.)

But a wing does NOT have any connection with a horne,
(Men en vinge har IKKE nogen forbindelse med et horn.)

The code is maybe 0,...
(Koden er måske 0,...)

Let's try:
(Lad os forsøge:)

0,10 ... litte, smaller than 1 ... perhaps 1/3
0,10 ... lille, mindre end 1 ... måske 1/3

0,10 ... 1/3
0,103333333...


Input memory:
4. Map 4 ... 180-270, ... 1/4

... and in Noa-600-system:

4. Map 4 ... 300-450, ..

300 + ( 0,10333... * 150 ) = 315,5

Input memory:
> NA$ = "1429-6240, Alpha Centauri A"
> Afs# =04.36#
> pc# =1.338#
> Lon# =315.74204#

Hmm ...

315,7402
315,5

Object found ... :-)

rest:
+315,7402
-315,5
= 0,2402

a 1/4 ???

Memory 1/4:
4. Map 4 ... 180-270, ... 1/4

Your markpointer found, ET. Your "animal"-footstep ... :-)

NB! The code used number-identification.
(NB! Koden benyttede nummer-identifikation)

315,5 is in Noa-600-system.
315.74204 is in 360-system.

Means = It can *think* by itself ... :-)
Betyder = Den kan *tænke* selvstændigt ... :-)

Alfa Centauri A is a +G2 V, just like our own sun.
(Alfa Centauri A er en G2 (stjerne), akkurat som vores egen sol)

It's our nearest star-neighbour.
(Det er vores nærmeste nabo-stjerne.)


It's yellow, apropos the pale-colored horse (Rev.6,7) ... :-)
Den er gul, apropos den gustengule hest (Åb. 6,7) ... :-)


See perhaps picture ...
(se evt. billede)
http://www.solstation.com/stars/alp-cent3.htm#ac-a

-

Coming up:
1.
TIME-Break (?) Cassiophia-A, Cas-A ( omkring år 1670 formentlig 1667) ...
3477 news:KYcxd.76326$Vf.36...@news000.worldonline.dk
... and:
4984 news:zXZjf.1839$Cl2....@news000.worldonline.dk

2.
Message to the Bride

Last file-OUTPUT:
5811 news:wGTYg.100$HE5...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 5812


Vidal

unread,
Oct 17, 2006, 1:52:52 AM10/17/06
to

Jesus-loves-you skrev:
> "Vidal" skrev

> Fokuserer du fortsat blot på mig og vil have at vide, *hvorfra* jeg får mine
> informationer ?

Jeg fokuserer ikke på dig, spørger blot, om du vil
afsløre hvilken eller hvilke kilder, du bruger, om
nogen?

Jesus-loves-you

unread,
Oct 17, 2006, 5:16:51 AM10/17/06
to
"Vidal" skrev
news:1161064372....@m7g2000cwm.googlegroups.com

[ ... file 5807 ... ]

=== citat start ===

Jesus-loves-you skrev:
> "Vidal" skrev

> Fokuserer du fortsat blot på mig og vil have at vide, *hvorfra* jeg får
mine
> informationer ?

Jeg fokuserer ikke på dig, spørger blot, om du vil
afsløre hvilken eller hvilke kilder, du bruger, om
nogen?

=== citat slut ====


Okay ... :-)


Memory on:

0046 news:Km0p9.87309$Qk5.3...@news010.worldonline.dk
>
> Jesus says (MaTT 24,28):
>
> "Wherever there is a dead body, the vultures will gather."
>
> ------------------------------------------------------
>
> Internal:
>
> File-name:
> AIRPORT de la MaTT. 24,28


Well ... it's an *open* "source-code" (freeware), like Linux ... :-)


Last interrupt-program memory:

5805 news:8GIYg.25$rV2...@news.get2net.dk


>
> > Kort nr. 4 angiver Galactic longitude 180°-270°
>
> Gustengul-markør (Åb. 6,8) er endnu ikke blevet identificeret ... :-(
>
> Nogen forslag ?


Responce-5805 no 1:

5812 news:MLVYg.104$L5...@news.get2net.dk


>
> 315,7402
> 315,5
>
> Object found ... :-)

[ ... ]
> Alfa Centauri A ...
[ ... ]
> http://www.solstation.com/stars/alp-cent3.htm#ac-a

NEXT:

5813 ... Still NOT on-line ... :-(
>
> Jagten på den forsvundne sKAT
[ ... ]
>
> The new rule is:
>
> wings = X,0
> horns = 0,X
[ ... ]
> Og hvert af de 4 væsener havde 6 vinger ... fulde af øjne ...
> (Åb. 4,8)
>
>
> Hmm ...
>
> Input wings: 6
>
> Counter = 6,...


Now ... play the "game" ... :-)

-

Coming up:
1.
TIME-Break (?) Cassiophia-A, Cas-A ( omkring år 1670 formentlig 1667) ...
3477 news:KYcxd.76326$Vf.36...@news000.worldonline.dk
... and:
4984 news:zXZjf.1839$Cl2....@news000.worldonline.dk

2.
Message to the Bride

Last file-OUTPUT:
5813 ... still NOT on-line ... :-(
(Sent: Tuesday, October 17, 2006 CET 10:48, GMT 08:48)
5812 news:MLVYg.104$L5...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 5814


Jesus-loves-you

unread,
Oct 17, 2006, 4:48:54 AM10/17/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
5812 news:MLVYg.104$L5...@news.get2net.dk

>
> [ ... ]
> > Hvem vidste for 2000-3000 år siden afstanden ud til Jupiter, Månens
> > størrelse, Cygnus-A's eksistens og position, Wolf 28's egenbevægelse og
> > Galaksens Centrum (som udgangspunkt for hele opmålingen) ?
> >
> > (please, tell me)
> >
> > NOT mankind !!!

Jagten på den forsvundne sKAT

(The hunting for the missing treasure)


Formål:

Siden det 20'ende århundrede har astronomer lyttet efter intelligente
signaler fra verdensrummet. Hidtil uden held, desværre ... :(
Problemet er, at vi ikke ved i hvilken retning, vi skal søge. Det er som
at lede efter en nål i en høstak.

Derfor er nu blevet ret "fristende" at skyde genvej ved at følge the
Bible-ET-guiden, apropos Joshua 3,4-ende ... :-)

Program "Follow me" (Exodus (2.Mos.) 13,21-22) on !

[ ... ]


> 1. Map 1 ...
> 2. Map 2 ... 000-090, ...
> 3. Map 3 ... 090-180, ... 1 * 1 ... 1 * 3 = 1+3 = 4
> 4. Map 4 ... 180-270, ... 1/4
> ------------------------------
> 5. Map 1 ... 270-360, ...
>
>
> There is also a connection between:
> (Der er også en forbindelse mellem)
>
> 3. animal (dyr), leopard (panter) ... 4 ... 4 heads (hoveder)
> 3. Map 3 ... 090-180, ... 1 * 1 ... 1 * 3 = 1+3 = 4

[ ... ]
> > NA$ = "1429-6240, Alpha Centauri A"

[ ... ]
> > Afs# =04.36#
[ ... ]


> 4,4 ligthyears away from us.
> (4,4 lysår borte fra os.)
>
>
> Daniel 7,3-8.20:
>
> 3. animal (dyr), leopard (panter) ... 4 ... 4 heads (hoveder)
> 4. animal (dyr), ... 10 horns (horn) ... little 1 ... 3
>
> A head have some connection with a horne.
> (et hoved har nogen forbindelse med et horn.)
>
> But a wing does NOT have any connection with a horne,
> (Men en vinge har IKKE nogen forbindelse med et horn.)
>
> The code is maybe 0,...
> (Koden er måske 0,...)


The new rule is:

wings = X,0
horns = 0,X


Hmm ... input memory:

5797 news:F6xYg.88$Bq1...@news.get2net.dk
>
> 5-6 er muligvis markør 7-0-7 igen.
>
> 7.
> " ... i kreds omkring [tronen] 4 livsvæsener ... ", Åb. 4,6
>

> Der er noget karakteristisk ved dem ...
>
> " ... (de er) fulde af øjne fortil og bagtil ... ", Åb. 4,6
>
> ... som kunne lede tanken henimod astronomi; det at iagttage
> ud-over-det-hele.

and ...

5793 news:oMoYg.36$cA4...@news.get2net.dk


>
> The Starmap-pseudonym (den *flyvende bogrulle*, the *flying* roll) also
> found at Zechariah (Zakarias bog) 5,2:
>
> (DK-Bible headline: Sjette syn, means: 6 ... )
>
> " ... flyvende bogrulle, som er 20 alen lang og 10 alen bred."
> (Zak (Zec) 5,2)
>
> Dimensionerne passer på en astronomisk opmåling ...
>
> 360° longitude / +90_-90° (180) latitude, forhold = 2-til-1
> 600° longitude / 0_150, 450_600 (300) latitude, forhold = 2-til-1
> 20° longitude / 10° latitude, forhold = 2-til-1
>
> I alle 3 tilfælde er forholdet nemlig 2-til-1.

and ...

Og hvert af de 4 væsener havde 6 vinger ... fulde af øjne ...
(Åb. 4,8)


Hmm ...

Input wings: 6

Counter = 6,...

-

Coming up:
1.
TIME-Break (?) Cassiophia-A, Cas-A ( omkring år 1670 formentlig 1667) ...
3477 news:KYcxd.76326$Vf.36...@news000.worldonline.dk
... and:
4984 news:zXZjf.1839$Cl2....@news000.worldonline.dk

2.
Message to the Bride

Last file-OUTPUT:
5812 news:MLVYg.104$L5...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael
--
Info: 5676 news:IZTKg.32$lO5...@news.get2net.dk
(use http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ).
(or http://groups.google.dk/groups?q=Mogens+Kall&start=0&scoring=d& ).

File-number: 5813


Jesus-loves-you

unread,
Oct 18, 2006, 4:52:58 AM10/18/06
to
"Jesus-loves-you" skrev
5812 news:MLVYg.104$L5...@news.get2net.dk

ET Star-map *Copyright*:

Alfa Centauri

"Hacked" by:

The servant of Michael, Mogens Kall
Organisation: The Kingdom° of Heaven
Department: Fools of Christ, International ... :-)

Found the Galactic longitude-value of Alfa Centauri

[ ... ]


> 5811 news:wGTYg.100$HE5...@news.get2net.dk
> >
> > > > Kort nr. 4 angiver Galactic longitude 180°-270°
> > >
> > > Gustengul-markør (Åb. 6,8) er endnu ikke blevet identificeret ... :-(
> > >
> > > Nogen forslag ?

[ ... ]


> > NA$ = "1429-6240, Alpha Centauri A"
> > Afs# =04.36#
> > pc# =1.338#
> > Lon# =315.74204#
> > Lat# =-0.68124#
>

> 4,4 ligthyears away from us.
> (4,4 lysår borte fra os.)
>
>
> Daniel 7,3-8.20:
>
> 3. animal (dyr), leopard (panter) ... 4 ... 4 heads (hoveder)
> 4. animal (dyr), ... 10 horns (horn) ... little 1 ... 3

[ ... ]


> 300 + ( 0,10333... * 150 ) = 315,5


Interrupt from ...
5813 news:SN0Zg.12$Gx5...@news.get2net.dk


>
> Derfor er nu blevet ret "fristende" at skyde genvej ved at følge the
> Bible-ET-guiden, apropos Joshua 3,4-ende ... :-)
>
> Program "Follow me" (Exodus (2.Mos.) 13,21-22) on !


Indenfor kristendommen har vi noget, vi kalder *øksehoved-princippet* ...

Input letter to russia 1996-09-10:

1608 news:eEI0c.102128$jf4.6...@news000.worldonline.dk
>
> 96-09-10.RUS
[ ... ]
> Tirsdag den 10. Sep. 1996
[ ... ]
> "øksehoved". Et citat her nødvendigt:
> ----------------------------------------------------------------------
>
> BOG: ER DET VIRKELIG DIG GUD ? - om at høre Guds stemme.
>
> af Loren Cunningham med Janice Rogers, oversat til dansk af Leon Have
> Thomsen.
>
> Kapitel 15, side 108
>
> s. 114:
>
> "...Vi har mistet vort øksehoved."
> Jeg vidste straks, hvad det var for et ledelsesprincip, Darlene refe-
> rerede til. Duncan Campbell, som underviste i tre år på vores skole,
> fortalte os om Elisa og hans profetskole. En af Elisas elever mistede
> sit øksehoved. Elisa instruerede den unge mand om at gå tilbage til
> det sted, hvor han sidst vidste, at han havde det.Der, på det sted,
> gav Gud ham det redskab, han havde brug for. Nogle gange, sagde Dun-
> can, mister vi for en tid vores øksehoved - vort bedste skarpe redskab
> i tjenesten, Guds klare stemme. Det hjælper at gå tilbage til det
> sted, hvor vi sidst vidste, at vi hørte Guds klare skarpe stemme.
> Hvor var det, at vi sidst vidste, at Gud talte til os?
> -------- citat end ---------------------------------------------------

(See GT: 2.King.6,1-7)


Now ... *what* did the ET-Bible-guide told us ?

> Daniel 7,3-8.20:
>
> 3. animal (dyr), leopard (panter) ... 4 ... 4 heads (hoveder)
> 4. animal (dyr), ... 10 horns (horn) ... little 1 ... 3

What he really said, was this:

Counter1 = 0 (start)

" ... the 4. animal ... 10 horns ... ", Dan. 7,7
" ... little 1 ... 3 ... ", Dan. 7,8

Counter1 = 1

" ... (Doomsday°) ... ", Dan. 7,9-14

Hmm ...

We now know, that Dan. 7,7-8 is Star-Map 4 ...

Memory:


> 4. Map 4 ... 180-270, ... 1/4

But the object was found inside Star-Map 5 (1)

Memory:


> > Kort nr. 1 angiver Galactic longitude 270°-360°

What will come *after* 360° ?

362 ?

No! - It's like a bicycle-wheel ... :-)

Einem Reset ?

The point is perhaps, that a counter is going through the longitude of the
Galactic Center ...

past: Galactic longitude 359,9999°
now: Galactic longitude 0°
next: Galactic longitude 0,000001°

Memory on:
5817 news:aAjZg.9$xZ...@news.get2net.dk


>
> > 1. beast (væsen), lion (løve)

> [ ... ]


> > 1. animal (dyr), lion (løve) ... 2 ... human (menneske)

[ ... ]
> It's a *Jumper-program*, just like ...
[ ... ]
> > > 038 10000000 001 1
[ ... ]
> > > 041 01000000 002 2
[ ... ]
> > > 056 11000000 003 3
> > > 057 01000000 002 2

Counter2 = 0 (start)

" ... 4 animals ... 4 kings ... ", Dan. 7,17

Memory:
3. animal, leopard ... 4 ... 4 heads = 4,4 lysår

Next perhaps the 4'th animal.

" ... 4 animal ... ", Dan. 7,19
" ... 10 horne ... 1 ... 3 ... ", Dan. 7,20

Counter1 = 2
Counter2 = 1

" ... 4 animal ... 4 kingdom ... ", Dan. 7,23
" ... 10 horne ... 10 kings ... ", Dan. 7,24a
" ... 1 ... 3 ... ", Dan. 7,24b
" ... 1 ... 2 ... ½ ... ", Dan. 7,25


Hmm ... It seems like, there also is a double-effect here!

Input SETI-memory irt. the Radio-lighthouse ...

0963 news:xbJAb.55038$jf4.3...@news000.worldonline.dk
0456 news:Dgzga.940$mI2.1...@news000.worldonline.dk
>
> The Practical way:
> ------------------
>
> To send out such a message can be done possible by using a parabolic
> reflector (in space), when it is turns around (circumvolve) the Galactic
> Northpol. Message will then be send to all "members" on the Galactic
> Latitude 2 (perhaps5)°N to 2 (perhaps 5)°S.
>
> Each circumvolve-frekvency must be lower than (an example:) 24hour minus
> bit=255 (2h08s) minus Phi (31s416) = 21h51m.
> Start position can be Galactic Langitude 180° (low "members")
> Stop position will then be Gal.Lang. 179,999° or 180,001°
> Wait-time (synkroniserüng 0-2h09m).
> "Customers" around Gal.latitude 180° will get a dobble-signal
> (1,1,2,2,3,3,4,4 ...), but they will soon find out the answer to this
> problem.
>
> If we have more than óne parabolic reflector (in space), we can use one
> to the area around Galactic Latitude +2 to -2, another +4 to +2 and-so-on.
> This will also give some "customers" (around +1,9 to +2,1) dobble-signal.


If we *chance* the text from ...

" ... 4 animal ... 4 kingdom ... ", Dan. 7,23
" ... 10 horne ... 10 kings ... ", Dan. 7,24a
" ... 1 ... 3 ... ", Dan. 7,24b
" ... 1 ... 2 ... ½ ... ", Dan. 7,25

to ...

" ... 4 animal ... ", Dan. 7,23
" ... 10 horne ... ", Dan. 7,24a
" ... 1 ... 3 ... ", Dan. 7,24b

" ... 4 kingdom ... ", Dan. 7,23
" ... 10 kings ... ", Dan. 7,24a
" ... 1 ... 2 ... ½ ... ", Dan. 7,25

... then the counters will be:

" ... 4 animal ... ", Dan. 7,23
" ... 10 horne ... ", Dan. 7,24a
" ... 1 ... 3 ... ", Dan. 7,24b

Counter1 = 3
Counter2 = 2

" ... 4 kingdom ... ", Dan. 7,23
" ... 10 kings ... ", Dan. 7,24a
" ... 1 ... 2 ... ½ ... ", Dan. 7,25

Maybe we on this position receives a *new rule*:

Compare ...

(Markør 1,3 ... 1,2,½)

" ... 1 ... 3 ... ", Dan. 7,24b
" ... 1 ... 2 ... ½ ... ", Dan. 7,25

The only connection (I can find mathematical) between 1,2,½ is this:

1 / 2 = ½

And by this the architect is perhaps saying (something like):

Well ... if:

... 1 / 2 ....... (½)

What then about:

... 1 ... 3

?

So - by using only some few numbers, they learned us a mathematical symbol
(x/y) !!!

Input internal cross-reference-memory (in regard to this):

5816 news:oGiZg.4$2G...@news.get2net.dk
<
> Found perhaps a syntax-connection irt. the structur-construction between
> the SETI-test-program and the ET-Bible-Star-Map:
[ ... ]
[ ... 1,6,7,8,15,16 ... 65,70,71,72,79,80 ... 72, ... ]
[ ... ]
> If this can be certified, we maybe also have the *real* explanation of
> why they don't come and see us face-to-face, yet!
>
> They are maybe *waiting*, because they need the final proof irt.
> de-codning!

and ...

4208 news:z%kfe.1760$Fe7....@news000.worldonline.dk
>
> > 032 00000001 128 128
> > 033 00100000 004
> > 034 11000000 003
> > 035 00000011 192 192-128= 64
> > 4^3 = 64


And if we *misunderstand* the program, then ...

" ... 1 ... 3 ... ", Dan. 7,24b
" ... 1 ... 2 ... ½ ... ", Dan. 7,25

... will be read as 1/3 and 1 / (2+½)

And that's also okay ... :-)

Interrupt from ... guess *who*:
(2006-10-18, Wednesday, CET 09:44, GMT 07:44)
- "Prove it!"

Yes, Sir:

Input memory (irt. 1/3 ):

5812 news:MLVYg.104$L5...@news.get2net.dk


>
> 300 + ( 0,10333... * 150 ) = 315,5

1/ 2½ :
300 + (0,104 * 150) = 315,6

The conclusion must therefore be, that they have nearly the
*same syntax* ... :-)

Counter1 = 4
Counter2 = 3

And by that the point is this:

ET-Star-Map 4 is point'ing at position 3-of-4, 270°-360°

Input memory:

5797 news:F6xYg.88$Bq1...@news.get2net.dk


>
> (You *changed* the the symbols)
>
> Kortene er blevet OMBYTTET !!!
>
> MED *FULD* OVERLÆG ...
>
> ... for ligesom at indikere, at der står et *intelligent* væsen bag
> krypteringen.
>
> Hør blot:
>
> (markpointer CAT-0-CAT on)
>
> > Åb.1,11.12.13
> >
> > Fragment 7-0-7 found ... :-)
>
> Hvid-markør
>
> > Herefter *gentages* HELE koden ...
> [ ... ]
> > (Fragment 7-0-7 found again, 3 times)
>
> Den hvide markør angiver, *hvor* læse-start er, dvs. kort nr. 2, apropos
> ET-markpointer = 2.


That's also *why* the architect DIDN'T use any object in Star-Map 1. They
knew, they would jump with object 3 (Alfa Cen) from Star-Map 4 to Star-Map 1
... :-)


But *why* did they do this "crazy" thing ?

Well ... it was a code, and we (Mankind) must prove, that the STRUCTURE of
the construction inside the code can be de-coded *without help* !!!

Input memory (from this file 5818):

> And by this the architect is perhaps saying (something like):
>
> Well ... if:
>
> ... 1 / 2 ....... (½)
>
> What then about:
>
> ... 1 ... 3
>
> ?
>
> So - by using only some few numbers, they learned us a mathematical symbol
> (x/y) !!!


Now - *what* did we learned after reading the ET-Bible-guide ?


Memory on:

5817 news:aAjZg.9$xZ...@news.get2net.dk


>
> > 1. beast (væsen), lion (løve)

> [ ... ]


> > 1. animal (dyr), lion (løve) ... 2 ... human (menneske)

[ ... ]
> It's a *Jumper-program*, just like ...
[ ... ]
> > > 038 10000000 001 1
[ ... ]
> > > 041 01000000 002 2
[ ... ]
> > > 056 11000000 003 3
> > > 057 01000000 002 2


Process-program:
2.King.6,1-7 (the principle of axe-head)

Self-check on!

Input Last ET-Bible-guide note-memory: ... 1 ... 2 ... ½

Memory on:
3603 news:Mv6Nd.97952$Vf.38...@news000.worldonline.dk
>
> I bibelen tales der om 1 tid, 2 tider og ½ tid (se. Daniels Bog og
> Åbenbaringen).

So therefore 3½ can perhaps means *more* that just the
mathematical-markpointer.

Hmm ...

First 3½-memory irg. the ET Star-Maps ...

4518 news:67g_e.69084$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
4320 news:Kdtze.58850$Fe7.1...@news000.worldonline.dk
3603 news:Mv6Nd.97952$Vf.38...@news000.worldonline.dk
>
> I bibelen tales der om 1 tid, 2 tider og ½ tid (se. Daniels Bog og
> Åbenbaringen).
>
> Det er nu MEGET fristende at sige ...
>
> Fra Noa-punktet til Mira er der 1 "tid".
> Fra Mira til SGP er der 2 "tider".
>
> Den ½ tid, derimod, den er lidt svær at finde ... ved mindre man er så
> fræk at postulere, at vi med udtrykket nu er gået over til en *ny*
> målestok; en ½ omdregning (svarende til 300 enheder i 600-talsystemet).

Hmm ... Last position was (and is) South Galactic Pole (SGP)

10:14
- "Go 3 and a ½ step ... Sir!"

Yes, of course, but Mankind does NOT yet knows the interval, Sir!

Aha .... 3 - 2½ = ½

I found the *missing* ½-number, Sir ... :-)

Let's make a Bible-Daniel-searchstring irt 3½:

(And then - after than - "walk" from SGP up til latitude 0° (Doomsday),
where we "meet" the Milky Way, where most of the stars is, and then we
"walk" to the top, which is the North Galactic Pole (NGP). We can NOT go
farther than that)

Found some connection at position ...

" ... 7 times ... ", Dan. 4,16
" ...

Hmm ...

Distance perhaps (from SGP to NGP) 7 steps ...

Memory on:

The Angels with the *last* plagues, Revelation 15

" ... 7 angels ... 7 plagues ... ", Rev. 15,1

Apropos when we

This is maybe the Latitude-definition to the 4 Star-Maps ... :-)

10:38
- "Go!"

10:38
- "For it!"

10:38
- "Target."

Yes, Sir:

Delta -90°_+90° = 180

1 step is therefore ...

180 / 7 = 25,71428571...° (in a 360-number-system)

25,71428571...° * 3½ = 90°

Last position was SGP.

-90° (SGP) + 90° (25,71428571...° * 3½) =

Galactic Latitude 0°
(in a 360-number-system)

Input Target:

5198 news:GB4Qf.8467$Cl2.1...@news000.worldonline.dk
>
> REM NA$ = Name
> REM Afs# = Distance from us in lightyears (distance in pc is better)
> REM pc# = Distance from us in parsec (1 pc = 1 AstUnit * 206.265 unit)
> REM Lon# = Galactic longitude (degrees)
> REM Lat# = Galactic latitude (degrees)
[ ... ]
> NA$ = "1429-6240, Alpha Centauri A"
> Afs# =04.36#
> pc# =1.338#
> Lon# =315.74204#
> Lat# =-0.68124#

Sir! ...

10:43
- "Welcome on-board."

Thank You ... :-)

Sir! ... I need a control-test irt. the proper-motion of Alfa-Cen.

Where was is for 2000 and 3000 years ago (the year 0 a.Ch, 1000 b.Ch.)?

Okay ?

Output theis *good* news ?

10:48
- "Det må du gerne ... see you later ... my friend."

Yea ... :-)

10:48
- "Over for now."

END of ET Star-map *Copyright*: Alfa Centauri.

This is *world* history...

10:50
- "I know."

:-)

-

Coming up:
1.
TIME-Break (?) Cassiophia-A, Cas-A ( omkring år 1670 formentlig 1667) ...
3477 news:KYcxd.76326$Vf.36...@news000.worldonline.dk
... and:
4984 news:zXZjf.1839$Cl2....@news000.worldonline.dk

<