Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

Paven kræver dementi fra biskop (the Holocaust-denier)

0 views
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Feb 4, 2009, 3:09:28 PM2/4/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

Newsgroups:
News:dk.livssyn.kristendom
News:dk.politik
News:dk.videnskab.religion
Sent: Wednesday, February 04, 2009, CET 14:42, GMT 13:42
Subject: Re: Biskop Williamson kalder sine udtalelser for ubetænksomme -
Was: Paven udtaler solidaritet med jøder ...
Holocaust-benægtelse
8399 news:gmc60n$opt$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> > Bedrøv ikke Guds Helligånd,
> > som I blev beseglet med ...
> > (Ef. 4,30)
>
>
> Kristeligt Dagblad skriver i dag i deres leder:
>
> Hvor langt vil paven gå for kirkens enhed ?
>
>
> Hmm ...
>
> Helliger målet midlerne ?
>
>
> Og man kunne passende dertil endvidere spørge:
>
> Hvad laver en *løgner* iblandt Jer, mine brødre ?
>
> Hvornår er Guds Tempel (os, Hans levende stene, 1. Kor. 3,16)
> blevet til et skalkeskjul for løgnere ?
>
> Apropos ...
>
> (Den ny verden, Det ny Jerusalem)
>
> Den, som sejrer, skal arve dette ...
>
> men ... alle løgnerne, der plads er i søen,
> som brænder med ild og svovl ...
>
> (Åb. 21,7-8)
>
>
> (Adgang til det ny Jerusalem)
>
> Udenfor er ... enhver, som
> elsker og øver løgn.
>
> (Åb. 22,15)
>
>
> Hmm ... (memory on from) ...
>
> 8327 news:glg8lj$2isv$1...@newsbin.cybercity.dk
> >
> > Døm nu selv, hvad der er mest ret:
> >
> > 1.
> > At være loyal overfor en godsforvalter (Matt. 23,8-10)
> >
> > eller ...
> >
> > 2.
> > At være loyal overfor selve godsets Ejermand° (Matt. 25,14-30).
>
>
> Jeg gentager:
[ ... ]
> Hvornår er Guds Hus blevet et tilholdssted for *løgnere*
> (herunder Holocaust-benægtere) ?

News:

=== citat start ===

DR1 s145 ons 04 feb (2009, CET) 19:51:43

16:57

Paven kræver dementi fra biskop

Vatikanet bad onsdag i en
opsigtvækkende pressemeddelelse den
britiskfødte ærkekonservative biskop
Richard Williamson trække en række
holocaustbenægtende udtalelser tilbage.

Williamson og tre andre blev
ekskommunikeret i 1988, fordi de lod
sig bispevie uden pavens tilladelse.

Men forleden udtalte Williamson, at han
ikke troede på, at 6 mio. jøder blev
dræbt i Hitlers gaskamre.

Vatikanet kalder udtalelserne "absolut
uacceptable", og fremhæver, at paven på
det skarpeste har afvist dem og ikke
havde kendskab til dem, da han i
weekenden to[g] Williamson til nåde.

=== citat slut ====


and ...

=== citat start ===

TV2 TTV s154 Ons 04 Feb (2009, CET) 20.00.47

Nye pavekrav til Holocaust-biskop

Vatikanet bad i dag den britiskfødte
ærkekonservative biskop Richard Wil-
liamson trække en række holocaust-
benægtende udtalelser tilbage.

Pave benedikt XVI er kommet i strid
modvind blandt både egne trosfæller og
jøder verden over, fordi han for nylig
tog første skridt til at rehabilitere
Williamson og tre andre beskopper, der
alle som medlemmer af det revisionis-
tiske piusbroderskab blev bortvist fra
kirken i 1988. For at blive fuldt ud
optaget i kirken igen skal Williamson
nu umisforståeligt offentligt tage
afstand fra sine udtalelser.

4. feb 17:04

=== citat slut ====


samt ...

=== citat start ===

BBC WORLD (Wednesday) 114 04 Feb (2009, CET) 20:33/51

'Holocaust beshop' told to recant

The Vatican has ordered an ultra-
traditionalist bishop to publicly
recant his views denying the Holocaust.

A statement said Bishop Richard
Williamson must "unequivocally"
distance himself from his statements to
serve in the Roman Catholic Church.

The Vatican also said that the Pope had
not been aware of the bishop's views
when he lifted excommunications on him
and three other bishops last month.

Earlier, a senior cardinal acknowledged
the Vatican had mishandled the issue.

=== citat slut ====


Thank You, brothers° ...

And then I heard a voice from Heaven said:
(2009-02-04, Wednesday, day no 35, CET 20:38:57, delay 0, GMT 19:38:57)
- "Amen."

The Truth° (apropos Sanct John 14,6) ?...

CET 21:07
- "Yea."


Hmm ... (input memory from) ...

Subject: Til Jeres eget bedste ...
4954 news:8I%ff.690$Cl2....@news000.worldonline.dk
>
> ... Det handlede om Vintræet og grenene
> John.15,1-8.
[ ... ]
> Nu her - efter at jeg er kommet hjem og står og kikker på mit eget lille
> vintræ i haven - kan jeg godt se, at et sådant vintræ faktisk vokser ret
> vildt med alt for mange sideskud osv. Fra naturens hånd er det indrettet
> således, at det *nødvendigvis* må beskæres nu-og-da, for at det kan give
> en god, sund frugt.


P(lease. Focus on the *harvest*)...

And then I heard the voice again:
CET 20:48
- "Join me."

:-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)
Last OUTPUT: 8400 news:gmcnci$vlv$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8401


Ib Baagøe

unread,
Feb 4, 2009, 5:39:39 PM2/4/09
to
"Jesus-loves-you" skrev i en meddelelse:

> === citat start ===


> Men forleden udtalte Williamson, at han
> ikke troede på, at 6 mio. jøder blev
> dræbt i Hitlers gaskamre.
>
> Vatikanet kalder udtalelserne "absolut
> uacceptable", og fremhæver, at paven på
> det skarpeste har afvist dem og ikke
> havde kendskab til dem, da han i
> weekenden to[g] Williamson til nåde.
> === citat slut ====

Jamen Williamson har da ganske ret!
Det var ikke 6 mio. men kun 5,3 mio. jøder, der blev
gasset, skudt, tævet ihjel eller døde af sygdomme, sult
og kulde.
De resterende 0,7 mio. lig stammede fra zigeunere,
bøsser, kommunister og andre "undermennesker".


Velbekomme -- Ib


Tony

unread,
Feb 4, 2009, 6:00:40 PM2/4/09
to

"Ib Baagøe" <ib-baagoeSNABELprivat.dk> skrev i en meddelelse
news:498a192b$0$56777$edfa...@dtext02.news.tele.dk...

Det burde paven da lige ha' sat sig ind i , inden han udstiller sin
uvidenhed.

Tony


Andreas Falck

unread,
Feb 5, 2009, 2:59:24 AM2/5/09
to
Tony skrev i
news:498a1e19$0$90264$1472...@news.sunsite.dk,:

Han er jo tidligere medlem af hitlerjugend, så det er da for store krav at
stille til ham, at han skal sætte sig ind i tingene.

--
Med venlig hilsen Andreas Falck
http://bibeltro.dk/ + *DebatForum*
http://skabelsen.info/ + *DebatForum*
http://SDAsyd.dk/ *SDA i Synnejylland*

Per Rønne

unread,
Feb 5, 2009, 4:19:51 AM2/5/09
to
Andreas Falck <dew...@dewnull.dewnull> wrote:

[Paven]

> Han er jo tidligere medlem af hitlerjugend

Han blev medlem af Hitler Jugend da han i 1941 fyldte 14, på et
tidspunkt hvor alle tyske drenge automatisk blev medlemmer dér, når de
fyldte netop 14.

Der blev imidlertid aldrig købt en HJ-uniform til ham, lige som han
aldrig mødte op til et eneste møde i HJ-regi.

Og så var familien forresten kendt for at være anti-nazistisk.

At han har genoptaget den reaktionære og ekskommunikerede Piusbroderskab
virker totalt uforståeligt. Vatikanet har dog fortalt, at paven var
totalt uvidende om at Richard Williamsom, som blev bispeviet af den dybt
reaktionære biskop Lefebvre, som af samme grund blev ekskommunikeret fra
den katolske kirke, var holocaust-benægter, noget der naturligvis ikke
kan afvises.

Personligt havde jeg aldrig hørt om Williamson før. Måske skulle Paven
blot nægte /ham/ optagelse igen?

I øvrigt lægger jeg mærke til at journalister i forskellige aviser taler
om en /udnævneles/ til biskop. En biskop »udnævnes« ikke, han bliver
bispeviet, og bispevielsen skal i den katolske kirkes optik forestås af
en biskop, der igennem en række bispevielser kan føres tilbage til de 12
oprindelige apostle: 11 disciple og Paulus, der erstattede Judas
Iskariot.

Dette kaldes den apostoliske succession, og pavekirken anerkender alle
bisper, der har denne apostoliske succession. Den anerkender altså også
de svenske bisper som bisper, men ikke de danske, da den apostoliske
succession i Danmark blev brudt ved reformationen.

Paven kan ikke fratage en bispeviet hans status som biskop, men ved de
fire bisper fra Pius X-bevægelsen gælder det dog, at de ikke har noget
embede. De har ikke noget bispedømme.
--
Per Erik Rønne
http://www.RQNNE.dk

Jesus-loves-you

unread,
Feb 5, 2009, 5:17:44 AM2/5/09
to
"Jesus-loves-you" skrev
8401 news:gmcsm3$11rb$1...@newsbin.cybercity.dk

>
> > > Bedrøv ikke Guds Helligånd,
> > > som I blev beseglet med ...
> > > (Ef. 4,30)
[ ... ]

> > (Adgang til det ny Jerusalem)
> >
> > Udenfor er ... enhver, som
> > elsker og øver løgn.
> >
> > (Åb. 22,15)
[ ... ]
> > Hvornår er Guds Hus blevet et tilholdssted for *løgnere*
> > (herunder Holocaust-benægtere) ?
[ ... ]

> Paven kræver dementi fra biskop
[ ... ]

> BBC WORLD (Wednesday) 114 04 Feb (2009, CET) 20:33/51
>
> 'Holocaust beshop' told to recant
>
> The Vatican has ordered an ultra-
> traditionalist bishop to publicly
> recant his views denying the Holocaust.
[ ... ]

> Subject: Til Jeres eget bedste ...
> 4954 news:8I%ff.690$Cl2....@news000.worldonline.dk
> >
> > ... Det handlede om Vintræet og grenene
> > John.15,1-8.
> [ ... ]
> > Nu her - efter at jeg er kommet hjem og står og kikker på mit eget lille
> > vintræ i haven - kan jeg godt se, at et sådant vintræ faktisk vokser ret
> > vildt med alt for mange sideskud osv. Fra naturens hånd er det indrettet
> > således, at det *nødvendigvis* må beskæres nu-og-da, for at det kan give
> > en god, sund frugt.


Input andagtstekst fra www.ucb.dk :

(NB! Teksten i andagtshæftet indtastet *før* december 2008)

=== citat start ===

(Tirs)dag 5. februar (2009)

Plantet, anbragt, beskåret og i vækst - 4

... Kom nu - få fat i en saks og gå i gang med at beskære!

=== citat slut ====


Hmm ...

Det må vist være dagens *profetiske* ord til dig, Richard Williamson, og
dine tilhængere (apropos Matt. 23,8-10) ! ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8401 news:gmcsm3$11rb$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8402


Ivannof

unread,
Feb 5, 2009, 6:00:06 AM2/5/09
to

""Per Rønne"" <p...@RQNNE.invalid> skrev i en meddelelse
news:1iuntbu.1g7aa8ru1tn17N%p...@RQNNE.invalid...

> Andreas Falck <dew...@dewnull.dewnull> wrote:
>
> [Paven]
>
>> Han er jo tidligere medlem af hitlerjugend
>
> Han blev medlem af Hitler Jugend da han i 1941 fyldte 14, på et
> tidspunkt hvor alle tyske drenge automatisk blev medlemmer dér, når de
> fyldte netop 14.
>
> Der blev imidlertid aldrig købt en HJ-uniform til ham, lige som han
> aldrig mødte op til et eneste møde i HJ-regi.
>
> Og så var familien forresten kendt for at være anti-nazistisk.
>
> At han har genoptaget den reaktionære og ekskommunikerede Piusbroderskab
> virker totalt uforståeligt. Vatikanet har dog fortalt, at paven var
> totalt uvidende om at Richard Williamsom, som blev bispeviet af den dybt
> reaktionære biskop Lefebvre, som af samme grund blev ekskommunikeret fra
> den katolske kirke, var holocaust-benægter, noget der naturligvis ikke
> kan afvises.
>
> Personligt havde jeg aldrig hørt om Williamson før. Måske skulle Paven
> blot nægte /ham/ optagelse igen?
>
Paven forbigik den kandidat, de lokale havde foreslået. Hvor uvidende er han
egentlig? Han valgte helt bevidst Williamson frem for den kadidat der lå
ligefor!

Hilsen Ivan


Andreas Falck

unread,
Feb 5, 2009, 5:56:57 AM2/5/09
to
"Per Rønne" skrev i
news:1iuntbu.1g7aa8ru1tn17N%p...@RQNNE.invalid,:

> Vatikanet har dog fortalt,
> at paven var totalt uvidende om at Richard Williamsom, som blev
> bispeviet af den dybt reaktionære biskop Lefebvre, som af samme grund
> blev ekskommunikeret fra den katolske kirke, var holocaust-benægter,
> noget der naturligvis ikke kan afvises.

Naturligvis havde han og hans stab fuld kendskab til forholdet. Alt andet er
det sædvanlige røgslørssludder fra det hedenske pavevælde i Rom.

Per Rønne

unread,
Feb 5, 2009, 6:59:08 AM2/5/09
to
Andreas Falck <dew...@dewnull.dewnull> wrote:

> "Per Rønne" skrev i
> news:1iuntbu.1g7aa8ru1tn17N%p...@RQNNE.invalid,:
>
> > Vatikanet har dog fortalt, at paven var totalt uvidende om at Richard
> > Williamsom, som blev bispeviet af den dybt reaktionære biskop Lefebvre,
> > som af samme grund blev ekskommunikeret fra den katolske kirke, var
> > holocaust-benægter, noget der naturligvis ikke kan afvises.
>
> Naturligvis havde han og hans stab fuld kendskab til forholdet. Alt andet er
> det sædvanlige røgslørssludder fra det hedenske pavevælde i Rom.

Og du var »fluen på væggen« i pavens mødelokale?

Per Rønne

unread,
Feb 5, 2009, 6:59:08 AM2/5/09
to
Ivannof <iva...@hotmail.com> wrote:

Det lyder som om du har blandet to forhold sammen.

Et bispeembede i Tyskland [som ikke går til hverken den person, de
lokale foretrak, eller til Williamson] og ophævelsen af
ekskommunikationen af Pius X Selskabet.

Williamson er ganske vist bispeviet, og det i den apostoliske
succession, men han har intet bispeembede i den romersk-katolske kirke.

Som i øvrigt også har en gift biskop i Czekiet. Gift arbejder med børn,
bispeviet under kommunismen med fuld apostolisk succession. Kirken har
ganske vist foreslået ham at blive græsk-katolsk [en med Rom unieret
kirke, som anerkender paven], da man her accepterer gifte bisper.

Bispen har dog nægtet ...

Andreas Falck

unread,
Feb 5, 2009, 7:13:28 AM2/5/09
to
"Per Rønne" skrev i
news:1iuo12t.1oggfsn1w54vesN%p...@RQNNE.invalid,:

Hvis han virkelig var uvidende om det, så er han så uvidende at han slet
ikke burde være overhoved for en sådan organisation.

Så nej, jeg tror ikke på at han var uvidende. Og det er jo også helt oplagt
at jeg har samme opfattelse som et meget stort antal andre mennesker har
det.

Jesus-loves-you

unread,
Feb 5, 2009, 8:06:38 AM2/5/09
to
"Andreas Falck" skrev
news:498ac691$0$90268$1472...@news.sunsite.dk

> "Per Rønne" skrev i
> news:1iuntbu.1g7aa8ru1tn17N%p...@RQNNE.invalid,:
>

[ ... en udlægger af file 8401 ... ]

> > Vatikanet har dog fortalt,
> > at paven var totalt uvidende om at Richard Williamsom, som blev
> > bispeviet af den dybt reaktionære biskop Lefebvre, som af samme grund
> > blev ekskommunikeret fra den katolske kirke, var holocaust-benægter,
> > noget der naturligvis ikke kan afvises.
>
> Naturligvis havde han og hans stab fuld kendskab til forholdet. Alt andet
> er det sædvanlige røgslørssludder fra det hedenske pavevælde i Rom.


Hmm ...

*hedenske* ... ?


You have just been listen to ...

Pave Andreas-Falck, som måske lige har ekskommunikeret henved en
milliard katolikker fra Kirkens hans (blot fordi de afviger en anelse fra
fuldkommenhed) ... :-)

Compare with ...

8354 news:glq38k$47q$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> ... 1.Kor. 12,12- + Jer. 31,33-34 + Ef. 4,15 ...

Thi ligesom legemet er en enhed
og dog har mange lemmer, og alle
legemets lemmer, så mange de er,
dog er ét legeme, således er det også
med Kristus.
...
Selv om foden ville sige: "Da jeg
ikke er hånd, hører jeg ikke med til
legemet," hører den alligevel med
til legemet.
...
... ej heller hovedet (sige) til fødderne:
"Jer har jeg ikke brug for."

(1.Kor. 12,12.15.21)


(Ny pagt, den Kristne)

... HERREN (Guden Jahveh, betyder I-am):
Jeg giver min lov i deres indre,
og skriver den på deres hjerter ...
Ven skal ikke mere lære sin ven .. og sige:
"Kend HERREN!" For de skal alle kende
mig fra den mindste til den største, ...

(Jer. 31,33-34a, se også bl.a. Rom. 5,5)


(Kristi legeme)

... vi (skal) i kærlighed i ét og alt
vokse op til ham, som er hovedet,
Kristus selv.

(Ef. 4,15b)

samt ...

8354 news:glq38k$47q$1...@newsbin.cybercity.dk


>
> > > > At være loyal overfor selve godsets Ejermand° (Matt.
> > > > 25,14-30).

+

1212 news:qbvMb.73278$jf4.4...@news000.worldonline.dk
3085 news:Qordd.59061$Vf.27...@news000.worldonline.dk
3162 news:fqnid.62319$Vf.30...@news000.worldonline.dk
>
> > > Til Statsminister Anders Fogh Rasmussen,
> > >
> > > Du KRÆNKER privat territorium (Guds ejendom)


Hmm ...

Der er vist noget, som ikke rigtig stemmer overens her med Bibelens ordlyd!

Hvornår er Pave Andreas-Falck - for øvrigt - blevet godsets Ejermand ?

Og har han dermed *degraderet* sin Herre, Mester og Frelser, Kristus Jesus,
Kirken(-i-ental-)s° hoved, apropos Ef. 4,15b ?


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8403 news:gmendu$1m8k$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8404


Andreas Falck

unread,
Feb 5, 2009, 8:24:23 AM2/5/09
to
Jesus-loves-you skrev i
news:gmeo9a$1mkl$1...@newsbin.cybercity.dk,:

[ ... ]


> Og har han dermed *degraderet* sin Herre, Mester og Frelser, Kristus
> Jesus, Kirken(-i-ental-)s° hoved,

Den slags har jeg overladt til den hedenske katolske kirke med al dens
afgudsdyrkelse.

Pavenvældet har endda den frækhed at kalde sig selv for "Gud på jord".

Jesus-loves-you

unread,
Feb 5, 2009, 9:00:42 AM2/5/09
to
"Andreas Falck" skrev
news:498aea32$0$90271$1472...@news.sunsite.dk

[ ... file 8404 ... ]

MK-rekonstruktion:


> (Kristi legeme)
>
> ... vi (skal) i kærlighed i ét og alt
> vokse op til ham, som er hovedet,
> Kristus selv.
>
> (Ef. 4,15b)

MK-rekonstruktion-end.


> > Og har han dermed *degraderet* sin Herre, Mester og Frelser, Kristus
> > Jesus, Kirken(-i-ental-)s° hoved,
>
> Den slags har jeg overladt til den hedenske katolske kirke med al dens
> afgudsdyrkelse.
>
> Pavenvældet har endda den frækhed at kalde sig selv for "Gud på jord".

Arh, ...

Den smuttede du altså for nemt udenom, Andreas! ... :-(

Er det *os* ...

... (altså dig og mig og statsminister Anders Fogh Rasmussen og
Paven og alle de andre) ...

... , som ejer Kirken°, eller er det Kristus, som ejer den (ifølge
Bibelen) ?


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8405 news:gmeqp1$1nmi$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8406


Andreas Falck

unread,
Feb 5, 2009, 9:14:42 AM2/5/09
to
Jesus-loves-you skrev i
news:gmerel$1o3d$1...@newsbin.cybercity.dk,:

> "Andreas Falck" skrev
> news:498aea32$0$90271$1472...@news.sunsite.dk
>
> [ ... file 8404 ... ]
>
> MK-rekonstruktion:
>> (Kristi legeme)
>>
>> ... vi (skal) i kærlighed i ét og alt
>> vokse op til ham, som er hovedet,
>> Kristus selv.
>>
>> (Ef. 4,15b)
> MK-rekonstruktion-end.
>>> Og har han dermed *degraderet* sin Herre, Mester og Frelser, Kristus
>>> Jesus, Kirken(-i-ental-)s° hoved,
>>
>> Den slags har jeg overladt til den hedenske katolske kirke med al
>> dens afgudsdyrkelse.
>>
>> Pavenvældet har endda den frækhed at kalde sig selv for "Gud på
>> jord".
>
> Arh, ...
>
> Den smuttede du altså for nemt udenom, Andreas! ... :-(
>
> Er det *os* ...
>
> ... (altså dig og mig og statsminister Anders Fogh Rasmussen og
> Paven og alle de andre) ...
>
> ... , som ejer Kirken°, eller er det Kristus, som ejer den (ifølge
> Bibelen) ?

Hvis du med Kirken° mener den katolske kirke, så har hverken Kristus,
statministeren eller jeg nogen ejerandel i den.

Hvorvidt du har kan jeg ikke udtale mig om.

Og paven har i al fald ikke noget med Kristi Kirke at gøre.

Per Rønne

unread,
Feb 5, 2009, 9:30:54 AM2/5/09
to
Andreas Falck <dew...@dewnull.dewnull> wrote:

> Pavenvældet har endda den frækhed at kalde sig selv for "Gud på jord".

Nej, det kalder sig selv »vicarius Christi«, hvilket kunne oversættes
som »Guds vicekonge på Jorden«.

Per Rønne

unread,
Feb 5, 2009, 9:30:54 AM2/5/09
to
Andreas Falck <dew...@dewnull.dewnull> wrote:

> "Per Rønne" skrev i
> news:1iuo12t.1oggfsn1w54vesN%p...@RQNNE.invalid,:
>
> > Andreas Falck <dew...@dewnull.dewnull> wrote:
> >
> >> "Per Rønne" skrev i
> >> news:1iuntbu.1g7aa8ru1tn17N%p...@RQNNE.invalid,:
> >>
> >>> Vatikanet har dog fortalt, at paven var totalt uvidende om at
> >>> Richard Williamsom, som blev bispeviet af den dybt reaktionære
> >>> biskop Lefebvre, som af samme grund blev ekskommunikeret fra den
> >>> katolske kirke, var holocaust-benægter, noget der naturligvis ikke
> >>> kan afvises.
> >>
> >> Naturligvis havde han og hans stab fuld kendskab til forholdet. Alt
> >> andet er det sædvanlige røgslørssludder fra det hedenske pavevælde i
> >> Rom.
> >
> > Og du var »fluen på væggen« i pavens mødelokale?
>
> Hvis han virkelig var uvidende om det, så er han så uvidende at han slet
> ikke burde være overhoved for en sådan organisation.
>
> Så nej, jeg tror ikke på at han var uvidende. Og det er jo også helt oplagt
> at jeg har samme opfattelse som et meget stort antal andre mennesker har
> det.

I en så stor organisation Vatikanets afgøres meget på et lavere niveau
end på det højeste niveau.

Cyril Malka

unread,
Feb 5, 2009, 9:52:26 AM2/5/09
to
In article <1iuo88v.pja3h11rj61hnN%p...@RQNNE.invalid>,
p...@RQNNE.invalid (Per Rønne) wrote:

> > Pavenvældet har endda den frækhed at kalde sig selv for "Gud på jord".
>
> Nej, det kalder sig selv »vicarius Christi«, hvilket kunne oversættes
> som »Guds vicekonge på Jorden«.

Det kunne det godt, men det vil være forkert. Vicarius betyder
"stedfortræder".

--
Venligst,

Cyril

Det nye testamente - Fortæller man dig alt? => www.nytestamente.org
... Den, der ikke nyder livet får ingen desssert.

Per Rønne

unread,
Feb 5, 2009, 10:44:35 AM2/5/09
to
Cyril Malka <ne...@nytestamente.org> wrote:

> In article <1iuo88v.pja3h11rj61hnN%p...@RQNNE.invalid>,
> p...@RQNNE.invalid (Per Rønne) wrote:
>
> > > Pavenvældet har endda den frækhed at kalde sig selv for "Gud på jord".
> >
> > Nej, det kalder sig selv »vicarius Christi«, hvilket kunne oversættes
> > som »Guds vicekonge på Jorden«.
>
> Det kunne det godt, men det vil være forkert. Vicarius betyder
> "stedfortræder".

Hvilket i dette tilfælde er nogenlunde det samme som en »vicekonge«.

»Vicarius« bruges i øvrigt også på dansk om eksempelvis en [lærer]vikar
...

Cyril Malka

unread,
Feb 5, 2009, 11:15:53 AM2/5/09
to
In article <1iuobj1.11x3hau1y4nbc3N%p...@RQNNE.invalid>,
p...@RQNNE.invalid (Per Rønne) wrote:


> > Det kunne det godt, men det vil være forkert. Vicarius betyder
> > "stedfortræder".
> Hvilket i dette tilfælde er nogenlunde det samme som en »vicekonge«.

Nej det er ikke "nogenlunde det samme som en vicekonge", fordi "kristus"
betyder ikke konge.

Det betyder ganske enkelt: Kristis stedfortræder.

At nogen vælger at opfatte kristus som konge eller Gud eller hvad som
helst andet har intet med sagen at gøre og må være en personlig
opfattelse.

Vicarius Christi = Kristis stedfortræder


Det er det, der skal oversættes med. Andet måder det "kunne oversættes
på", som du skriver, er i bedste fald tolkninger af ovenstående og altså
ikke oversættelse.

Naturligvis kan vi ikke diskutere hvordan _du_ vælger at opfatte det og
at oversætte det i din begrebsverden. Det må du sådan set selv om. Fordi
i teori, kunne man også oversætte det med "julemanden på jorden".

> »Vicarius« bruges i øvrigt også på dansk om eksempelvis en [lærer]vikar
> ...

Det ved jeg godt ... Og i så fald, vil dette være "nogenlunde det samme"
som en kongelig lærer, eller ... ?

Per Rønne

unread,
Feb 5, 2009, 11:32:27 AM2/5/09
to
Cyril Malka <ne...@nytestamente.org> wrote:

> In article <1iuobj1.11x3hau1y4nbc3N%p...@RQNNE.invalid>,
> p...@RQNNE.invalid (Per Rønne) wrote:
>
>
> > > Det kunne det godt, men det vil være forkert. Vicarius betyder
> > > "stedfortræder".
> > Hvilket i dette tilfælde er nogenlunde det samme som en »vicekonge«.
>
> Nej det er ikke "nogenlunde det samme som en vicekonge", fordi "kristus"
> betyder ikke konge.

»Kristus« er en låneoversættelse af hebraisk »Messiah« der betyder »den
Salvede« - lige som David.

> Det betyder ganske enkelt: Kristis stedfortræder.
>
> At nogen vælger at opfatte kristus som konge eller Gud eller hvad som
> helst andet har intet med sagen at gøre og må være en personlig
> opfattelse.
>
> Vicarius Christi = Kristis stedfortræder

Ingen grund til dobbelt-genitiv; det hedder blot »Kristi«.

I i kristendommen bruges »Kristus« hyppigt blot i betydningen »Gud«.

Det er så »vicarius« jeg vælger at oversætte med »vicekonge«, »Christi«
med »Gud«.

> Det er det, der skal oversættes med. Andet måder det "kunne oversættes
> på", som du skriver, er i bedste fald tolkninger af ovenstående og altså
> ikke oversættelse.
>
> Naturligvis kan vi ikke diskutere hvordan _du_ vælger at opfatte det og
> at oversætte det i din begrebsverden. Det må du sådan set selv om. Fordi
> i teori, kunne man også oversætte det med "julemanden på jorden".
>
> > »Vicarius« bruges i øvrigt også på dansk om eksempelvis en [lærer]vikar
> > ...
>
> Det ved jeg godt ... Og i så fald, vil dette være "nogenlunde det samme"
> som en kongelig lærer, eller ... ?

En »vicekonge« er ikke en »konge«. En »vicekonge« er nogenlunde det
samme som en »guvernør«.

Cyril Malka

unread,
Feb 5, 2009, 11:52:35 AM2/5/09
to
In article <1iuodvv.vucrhpm7nhylN%p...@RQNNE.invalid>,
p...@RQNNE.invalid (Per Rønne) wrote:

> »Kristus« er en låneoversættelse af hebraisk »Messiah« der betyder »den
> Salvede« - lige som David.


Jeps. Og mashiash betyder ikke konge. Melekh betyder konge.

Hør, jeg er rimelig ligeglad med hvordan du vælger at tolke det.

Du vrøvlede og vælger at svælge i det i stedet for blot at rette en
fejl, det er dit problem, ikke mit.

Bo Warming

unread,
Feb 5, 2009, 12:01:18 PM2/5/09
to
""Per Rønne"" <p...@RQNNE.invalid> skrev i meddelelsen
news:1iuntbu.1g7aa8ru1tn17N%p...@RQNNE.invalid...

Ja, at man hindrede den revisionistiskeWilliamson i at gå til nadver var
noget teologisk fnidder for indforståede katolikker

Det er en triumf for revisionismen at andre er så usikker på deres
antirevisionisme at de er nødt til at blande sig i dette teologi fnidder

Især Merkels overreaktion viser at gaskammer-troen kun baseres på MAGT ER
RET og ikke på videnskab

Havde nogen troet på at gaskammer dræbter jøder, havde de ignoreret
Williamsons retur til status han havde før Benedigt blev bisp

Per Rønne

unread,
Feb 5, 2009, 2:02:06 PM2/5/09
to
Cyril Malka <ne...@nytestamente.org> wrote:

> In article <1iuodvv.vucrhpm7nhylN%p...@RQNNE.invalid>,
> p...@RQNNE.invalid (Per Rønne) wrote:
>
> > »Kristus« er en låneoversættelse af hebraisk »Messiah« der betyder »den
> > Salvede« - lige som David.
>
> Jeps. Og mashiash betyder ikke konge. Melekh betyder konge.

Det er heller ikke Kristus jeg sætter som »vicekonge«, det er »vikar«.

Vidal

unread,
Feb 5, 2009, 2:06:08 PM2/5/09
to
Cyril Malka skrev:

> In article <1iuodvv.vucrhpm7nhylN%p...@RQNNE.invalid>,
> p...@RQNNE.invalid (Per Rønne) wrote:
>
>> »Kristus« er en låneoversættelse af hebraisk »Messiah« der betyder »den
>> Salvede« - lige som David.
>
>
> Jeps. Og mashiash betyder ikke konge. Melekh betyder konge.
>
> Hør, jeg er rimelig ligeglad med hvordan du vælger at tolke det.
>
> Du vrøvlede og vælger at svælge i det i stedet for blot at rette en
> fejl, det er dit problem, ikke mit.

Oprindeligt brugtes ordet - den salvede - om folk, der
var steget til en vis position, som du kan se, hvis du
slår op i den bibel: f.eks:

Om en ypperstepræst - senere om en konge og også en profet.

Så du har har både ret og uret. Den salvede betyder ikke
konge, men anvendes om en konge.

--
Venlig hilsen,

Villy Dalsgaard

Jesus-loves-you

unread,
Feb 5, 2009, 3:02:11 PM2/5/09
to
"Andreas Falck" skrev
news:498af491$0$90268$1472...@news.sunsite.dk

[ ... file 8406 ... ]

> > Er det *os* ...
> >
> > ... (altså dig og mig og statsminister Anders Fogh Rasmussen og
> > Paven og alle de andre) ...
> >
> > ... , som ejer Kirken°, eller er det Kristus, som ejer den (ifølge
> > Bibelen) ?
>
> Hvis du med Kirken° mener den katolske kirke, så har hverken Kristus,
> statministeren eller jeg nogen ejerandel i den.
>
> Hvorvidt du har kan jeg ikke udtale mig om.


Hmm ...

Jeg slog op i min Bibel og tilfældigvis åbnede den side sig, hvor jeg havde
understreget ordene:

(Jesus siger)

"Følg mig!"
(Lukas 5,27)

Ja, Herre! Vi ihukommer Dit Ord:

(Jesus siger)

Mine får hører Min røst,
og Jeg kender dem,
og de følger Mig.
(John 10,27)

>
> Og paven har i al fald ikke noget med Kristi Kirke at gøre.


Øh ...

Det er muligt, at paven afviger fra fuldkommenhed (hvem gør ikke det, for
øvrigt ?), men er det ikke at gå "lidt" for langt ligefrem at postulere, at
han slet ikke er kristen, hva' Andreas ?


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8408 news:gmfgir$20dm$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8409


Andreas Falck

unread,
Feb 7, 2009, 4:05:34 AM2/7/09
to
"Per Rønne" skrev i
news:1iuo88v.pja3h11rj61hnN%p...@RQNNE.invalid,:

> Andreas Falck <dew...@dewnull.dewnull> wrote:
>
>> Pavenvældet har endda den frækhed at kalde sig selv for "Gud på
>> jord".
>
> Nej, det kalder sig selv »vicarius Christi«, hvilket kunne oversættes
> som »Guds vicekonge på Jorden«.

Det kalder ganske rigtigt også »vicarius Christi« foruden "Gud på jord" som
jeg tidligere skrev.

Andreas Falck

unread,
Feb 7, 2009, 4:02:09 AM2/7/09
to
Jesus-loves-you skrev i
news:gmfgke$20dt$1...@newsbin.cybercity.dk,:

[ ... ]


> Øh ...
>
> Det er muligt, at paven afviger fra fuldkommenhed (hvem gør ikke det,
> for øvrigt ?), men er det ikke at gå "lidt" for langt ligefrem at
> postulere, at han slet ikke er kristen, hva' Andreas ?

Ingen der dyrker afguder, eller nærmest forlanger at andre skal gøre det, er
kristen. Så det giver sig selv at pavevældet ikke er kristent.

Per Rønne

unread,
Feb 7, 2009, 5:32:51 AM2/7/09
to
Andreas Falck <dew...@dewnull.dewnull> wrote:

> "Per Rønne" skrev i
> news:1iuo88v.pja3h11rj61hnN%p...@RQNNE.invalid,:
>
> > Andreas Falck <dew...@dewnull.dewnull> wrote:
> >
> >> Pavenvældet har endda den frækhed at kalde sig selv for "Gud på
> >> jord".
> >
> > Nej, det kalder sig selv »vicarius Christi«, hvilket kunne oversættes
> > som »Guds vicekonge på Jorden«.
>
> Det kalder ganske rigtigt også »vicarius Christi« foruden "Gud på jord" som
> jeg tidligere skrev.

Ikke »Gud på jord«, men »Guds vikar eller vicekonge på jord«. Noget
ganske andet.

Andreas Falck

unread,
Feb 7, 2009, 7:17:55 AM2/7/09
to
"Per Rønne" skrev i
news:1iurmhk.1oxeh9ph2hixuN%p...@RQNNE.invalid,:

Jeg skrev "Gud på jord" fordi det er hvad de også har påstået!

Jesus-loves-you

unread,
Feb 7, 2009, 7:57:48 AM2/7/09
to
"Andreas Falck" skrev
news:498d55b3$0$90269$1472...@news.sunsite.dk

[ ... file 8409 ... ]

> > Det er muligt, at paven afviger fra fuldkommenhed (hvem gør ikke det,
> > for øvrigt ?), men er det ikke at gå "lidt" for langt ligefrem at
> > postulere, at han slet ikke er kristen, hva' Andreas ?
>
> Ingen der dyrker afguder, eller nærmest forlanger at andre skal gøre det,
> er kristen. Så det giver sig selv at pavevældet ikke er kristent.


Afgudsdyrkelse er vel - i Guds øjne (antager jeg) - noget alle mennesker
begår (selv kristne) !!!

Dét gør vi jo hver gang vi sættet noget i stedet (eller ved siden af) Gud,
fx. vor egen *egoisme* (herunder splittelse, partiskhed osv.), apropos
kødets gerninger: Gal. 5,19-.

(Det er - for øvrigt - netop dén anklage, som både ortodokse jøder og
muslimer retter mod os kristne, idet vi (i deres øjne) har sat mennesket
Jesus ved siden af Gud. Og hvis Jesus blot var et menneske, herunder evt.
profet, så var der faktisk - religiøst set - hold i anklagerne. Men ifølge
NT er Jesus mere end blot et menneske, idet Han holdt det ej for et røvet
bytte at være Gud lig, jævnfør Fil. 2,6.)

Det er soleklart, at vi - evangelisk set - skal *omvende* os fra synd
(herunder afgudsdyrkelse), men at vi straks bliver sparket ud (af Kirken),
hvis blot vi afviger den mindste smule fra fuldkommenhed, det forekommer mig
en "anelse" fanatisk (i sekterisk retning), apropos sekten Jehovas Vidner.

Det er i hvert fald ikke i overensstemmelse med de-gode-nyheder om den
Retfærdige Talsmand vi har hos Gud Fader (1.John. 2,1), den korsfæstet og
opstande Kristus Jesus, vor Ypperstepræst°.

Hele menigheden i Korint blev da heller ej sparket ud (af Kirken), endskønt
der både var misundelse og spild iblandt dem, se evt, 1.Kor. 3,3.

Og i så fald burde alle vi kristne jo blive sparket ud af Kirken, fordi vi
har medvirket til denne splittelse, eller i hvert fald gjort noget, som har
holdt splittelsen ved lige...

And then I heard a voice from Heaven said:
(2009-02-07, Saturday, day no 38, CET 13:53, GMT 12:53)
- "Amen."

Herre!

Hjælp os kristne til at *anerkende* og respektére Din vilje mht. *Dit* Hus,
Kirken° (John 17.20-23), uanset hvad paven eller andre måtte sige eller
mene, for Dit Ord er sandhed, o Gud!


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8412 news:gmjt0n$n24$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8413


Per Rønne

unread,
Feb 7, 2009, 9:32:51 AM2/7/09
to
Andreas Falck <dew...@dewnull.dewnull> wrote:

> "Per Rønne" skrev i
> news:1iurmhk.1oxeh9ph2hixuN%p...@RQNNE.invalid,:
>
> > Andreas Falck <dew...@dewnull.dewnull> wrote:
> >
> >> "Per Rønne" skrev i
> >> news:1iuo88v.pja3h11rj61hnN%p...@RQNNE.invalid,:
> >>
> >>> Andreas Falck <dew...@dewnull.dewnull> wrote:
> >>>
> >>>> Pavenvældet har endda den frækhed at kalde sig selv for "Gud på
> >>>> jord".
> >>>
> >>> Nej, det kalder sig selv »vicarius Christi«, hvilket kunne
> >>> oversættes som »Guds vicekonge på Jorden«.
> >>
> >> Det kalder ganske rigtigt også »vicarius Christi« foruden "Gud på
> >> jord" som jeg tidligere skrev.
> >
> > Ikke »Gud på jord«, men »Guds vikar eller vicekonge på jord«. Noget
> > ganske andet.
>
> Jeg skrev "Gud på jord" fordi det er hvad de også har påstået!

Det kan du vel så dokumentere ?

Andreas Falck

unread,
Feb 7, 2009, 12:39:49 PM2/7/09
to
"Per Rønne" skrev i
news:1iurx5l.1scxpeujhwng8N%p...@RQNNE.invalid,:

[ ... ]


> Det kan du vel så dokumentere ?

Google er din ven - for det har jeg tidligere dokumenteret mere end én gang.

Per Rønne

unread,
Feb 11, 2009, 4:24:31 AM2/11/09
to
Andreas Falck <dew...@dewnull.dewnull> wrote:

> "Per Rønne" skrev i
> news:1iurx5l.1scxpeujhwng8N%p...@RQNNE.invalid,:
>
> [ ... ]
> > Det kan du vel så dokumentere ?
>
> Google er din ven - for det har jeg tidligere dokumenteret mere end én gang.

Det har jeg så ikke set, og en sådan udtalelse ville være absurd.

Andreas Falck

unread,
Feb 11, 2009, 5:07:43 AM2/11/09
to
"Per Rønne" skrev i
news:1iuywyp.12mtg091flceamN%p...@RQNNE.invalid

> Andreas Falck <dew...@dewnull.dewnull> wrote:
>
>> "Per Rønne" skrev i
>> news:1iurx5l.1scxpeujhwng8N%p...@RQNNE.invalid,:
>>
>> [ ... ]
>>> Det kan du vel så dokumentere ?
>>
>> Google er din ven - for det har jeg tidligere dokumenteret mere end
>> én gang.
>
> Det har jeg så ikke set, og en sådan udtalelse ville være absurd.

Ja selvfølgelig er det absurd - men det er jo også en udtalelse fra den
hedensk romersk katolske kirke, så kan det jo kun være absurd.

Men det er ikke desto mindre sandt. Og jeg har jo tidligere dokumenteret
dette her på news.

Per Rønne

unread,
Feb 11, 2009, 5:36:54 AM2/11/09
to
Andreas Falck <dew...@dewnull.dewnull> wrote:

> "Per Rønne" skrev i
> news:1iuywyp.12mtg091flceamN%p...@RQNNE.invalid
>
> > Andreas Falck <dew...@dewnull.dewnull> wrote:
> >
> >> "Per Rønne" skrev i
> >> news:1iurx5l.1scxpeujhwng8N%p...@RQNNE.invalid,:
> >>
> >> [ ... ]
> >>> Det kan du vel så dokumentere ?
> >>
> >> Google er din ven - for det har jeg tidligere dokumenteret mere end
> >> én gang.
> >
> > Det har jeg så ikke set, og en sådan udtalelse ville være absurd.
>
> Ja selvfølgelig er det absurd - men det er jo også en udtalelse fra den
> hedensk romersk katolske kirke, så kan det jo kun være absurd.
>
> Men det er ikke desto mindre sandt. Og jeg har jo tidligere dokumenteret
> dette her på news.

Det har jeg så ikke se, og jeg vil gå ud fra at du har mistorstået hvad
du måtte have set.

Andreas Falck

unread,
Feb 11, 2009, 6:39:44 AM2/11/09
to
"Per Rønne" skrev i
news:1iuz1j4.11pabwu5oqhjN%p...@RQNNE.invalid

Der er absolut ikke noget at misforstå. - Når jeg har fået pakket mine bøger
og noter ud efter endt flytning, skal jeg finde referancen til dig.

Per Rønne

unread,
Feb 11, 2009, 7:43:24 AM2/11/09
to
Andreas Falck <dew...@dewnull.dewnull> wrote:

> "Per Rønne" skrev i
> news:1iuz1j4.11pabwu5oqhjN%p...@RQNNE.invalid
>
> > Andreas Falck <dew...@dewnull.dewnull> wrote:
> >
> >> "Per Rønne" skrev i
> >> news:1iuywyp.12mtg091flceamN%p...@RQNNE.invalid
> >>
> >>> Andreas Falck <dew...@dewnull.dewnull> wrote:
> >>>
> >>>> "Per Rønne" skrev i
> >>>> news:1iurx5l.1scxpeujhwng8N%p...@RQNNE.invalid,:
> >>>>
> >>>> [ ... ]
> >>>>> Det kan du vel så dokumentere ?
> >>>>
> >>>> Google er din ven - for det har jeg tidligere dokumenteret mere end
> >>>> én gang.
> >>>
> >>> Det har jeg så ikke set, og en sådan udtalelse ville være absurd.
> >>
> >> Ja selvfølgelig er det absurd - men det er jo også en udtalelse fra
> >> den hedensk romersk katolske kirke, så kan det jo kun være absurd.
> >>
> >> Men det er ikke desto mindre sandt. Og jeg har jo tidligere
> >> dokumenteret dette her på news.
> >
> > Det har jeg så ikke se, og jeg vil gå ud fra at du har mistorstået
> > hvad du måtte have set.
>
> Der er absolut ikke noget at misforstå. - Når jeg har fået pakket mine bøger
> og noter ud efter endt flytning, skal jeg finde referancen til dig.

Lidt googling:

<http://www.google.dk/search?q=%22God+on+earth%22+pope|catholic&ie=utf-8
&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:da:official&client=firefox-a>

synes at afsløre nogle totalt utroværdige sites.

0 new messages