Udkast til forslag om moderering af dk.livssyn.kristendom

0 views
Skip to first unread message

Andreas Falck

unread,
Nov 25, 2002, 3:13:12 PM11/25/02
to
Jeg har nu udarbejdet et udkastsforslag til moderering for
dk.livssyn.kristendom.

Forslaget kan læses på denne adresse:
http://skrift.dk - hvor man også kan tilmelde sig debatten derom.

--
Med venlig hilsen Andreas Falck - ICQ 108 480 093
Se mit nye forsøg på at lave en webside :
http://hjem.get2net.dk/AFA1441/test/


Kall, Mogens

unread,
Nov 25, 2002, 5:53:26 PM11/25/02
to
Andreas,

Jeg skrev faktisk til dig i en god mening - gider du at svare?

File-name:
Re: Moderering af dlk?
0178

Time for OUTPUT:
2002-11-25, Monday, CET 14:50
----------------------------------------------------------------------

"Andreas Falck" skrev:

> Hvis du ikke har noget relevant at skrive, kan du så ikke bare lade
> være med at skrive - eller i det mindste at sende det til denne
> gruppe?

Undskyld Andreas (at jeg har vakt dit mishag) - modtag denne min
undskyldning i en god ånd.

For mig at se har det dog sin relevans, idet jeg forsøger at påvise (gennem
dette eksempel), at en eventuel fremtidig censur i dk.livssyn.kristendom kan
modarbejde Guds hensigter!

I det hele taget, Andreas, er jeg ked af, at vi to er gået forbi hinanden,
lige siden jeg startede med at sende indlæg til denne Newsgruppe. Det må du
undskylde! Jeg kan godt forstå, at mine indlæg - i dine øjne - skaber kaos.
For dette vil jeg også bede om tilgivelse. Vi mennesker bryder os ikke om
'kaos' (generelt), fordi vi mister orienteringen. Udsættes vi for eksempel
for et kraftigt jordskælv, kan vi ikke hitte ud af, hvad der er op og ned
(medens skælvet står på). Indenfor psykologien/psykiatrien taler vi om, at
kaos skaber angst, fordi vi føler os magtesløse overfor kaos.

Jeg har ikke ønsket at skabe kaos i Newsgruppen, fordi det er imod Kristi
Ånd (1.Kor 14,33). Men der er forskellige måder at gribe kaos an på. Nogle
mennesker taler om, at "der er kommet kaos i ordenen". Andre taler om, at
"der er kommet orden i kaos'et".

Da jeg ankom til Newsgruppen (2002-09-30), var der - for mig at se -
allerede kaos. Ikke blot var der mystiske indlæg. De var direkte ondsindede.
En mand ved navn Bech skriver et indlæg (Hvor er kærligheden blevet af ?),
og det kan jeg kún opfatte som en direkte klage over "visse" skribenter på
newsgruppen. Jeg spurgte dengang: "Hvem er det, der har gjort manden ked af
det?" - og jeg har endnu ikke fået et svar! Vedkommende, der har gjort Bech
ond, er en kujon!

Det, jeg forsøger på, er at skabe orden i kaos'et (på min egen helt private
facon). Jeg sagde omtrent (30/9-02): "...(Gør plads for Gud)...". Og jeg
gentager det nu: "Lad Kristus komme på Tronen (så skal Han nok bringe orden
i kaos'et)."

Min henvendelse til Niels var/er tilsyneladende malplaceret (Re: Moderering
af dlk?), men ved nærmere eftersyn er der faktisk - i mine øjne - tale om en
egentlig effektiv Moderering af newsgruppen. Ikke gennem censur, men i kraft
af, at Gud bliver herliggjort (Jesus på Tronen). I mine øjne har Gud
vitterlig talt gennem Niels (brugt ham som Sit redskab). Om det skete
bevidst eller úbevidst - det er et irrelevant spørgsmål (for mig at se).

Nogle mennesker hacker her og der og alle vegne - men i længden er det ret
kedeligt.

Jeg (og andre) har valg at "hacke" i Guds Rige, fordi det er sjovt,
spændende, úmådelig interessant. Forstå mig ret: Jeg er et menneske ligesom
dig, Andreas, og kan tænke på menneskelig vis. Jeg kan faktisk gå meget
videnskablig til værks, når det endelig skal være! Set udfra en
naturvidenskablig synsvinkel (her kan alle ateister følge os, i vores
tankegang) er der opstået et paradoks; noget vi ikke kan forstå, begribe; ej
heller forklare. Det ser vitterlig ud som om Tiden (som begreb) krummer,
hvorved tids-huller opstår. Dette har selvfølgelig vakt vores nysgerighed!
Dette bliver vi simpelt hen nødt til at udforske! Bibelen taler faktisk om
paradokset (Es. 42,9), og tager Copyright på den (Es. 42,8).

Jeg véd, at Gud ønsker, at vi skal udforske Hans hemmeligheder (herunder the
Copyright). Kristus opfordrer os direkte til det (MaTT 7,7-8). Men vi
famler - ved første øjekast - i blinde, Andreas - det må jeg ærlig indrømme.
Men bare rolig! Kender jeg Gud ret, skal Han nok sætte "trumfkort" på
situationen (det har jeg og andre opblevet mange gange før).

Nogle af mine indlæg har været politiske; det må jeg ærlig indrømme,
Andreas. Til mit forsvar kan jeg blot sige, at jeg har forsøgt (og forsøger
stadig) at belyse det politiske udfra en kristen synsvinkel. Lad os tage et
eksempel:

Jeg skriver et indlæg med overskriften "To al-Qaeda" (0032 - 2002-10-07, CET
01:11). Nogle protesterer over indlægget. Og det er i orden. Det har I jeres
demokratiske ret til - it's a free country! Selvfølgelig ér indlægget
politisk, men det er meget mere end det, hvilket jeg også gør jer (og andre)
opmærksom på i indlægget "Sv: To al-Qaeda" (0033 - 2002-10-07, CET 17:11).
Det skal - med andre ord - bedømmes åndeligt (og ikke blot på menneskevis)!
Jeg vil skematisk forsøge at udrede dette (for at undgå kaos):

Tidsplanen er ...

1. Jerichö-dag 2002-09-30
2. Jerichö-dag 2002-10-01
3. Jerichö-dag 2002-10-02
4. Jerichö-dag 2002-10-03
5. Jerichö-dag 2002-10-04
6. Jerichö-dag 2002-10-05
7. Jerichö-dag 2002-10-06

Angrebet på symbolet "Jerichö" (det onde, Iblis) sættes ind, se "Updating
2.1" (0028 - 2002-10-06, CET 00:32)
----------------------------------------------------------------------
Date: 2002-10-05 15:44:01 PST
0028


Hack'er impart:

DADDY-break (2002-10-06, CET 0:26):

- "Fire!"

.. tænkte på ordene "Login" og situationen.
--- END of input Updating 2.1 -----------------------------------------

Første dæmon bekender kulør via "skakbrikken" al-Qaeda. Hvem nogen skulle
være i tvivl om al-Qaeda's tilknytning til det-onde, kan jeg blot henvise
til Jesu Ord fra John. 8,44 som lyder:

"I har Djævelen til fader, og I er villige til at gøre, hvad der lyster
jeres fader. Han har været en MORDER fra første færd..."

Deres gerninger afslører dem, med andre ord.

Personlig mener jeg ikke, at vi kristne skal jagte efter dæmoner. Der bliver
ikke mere lys ved at pege på mørket! Men når dæmoner krydser vores vej, da
bliver vi nødt til at tage autoritet over dem, ligesom bl.a. Paulus gjorde
(Acts ApG 13,8-11).

Derfor, Andreas, havde dette mit indlæg sin berettigelse!

Tillad mig at komme med et andet aktuelt eksempel (disse indlæg, som du
brokker dig over):

Baggrund: Guds tale gennem Niels (se 0169, 0171, 0173, 0174)
Fragtmenter: 1.Kor.12-12 (+ 1.Pet. 4,17-18). Tallet "28"

Kryds-Reference: Your WORD has spoken to me (0048 - 2002-10-09, CET 22:33)

I dette indlæg henvises der til begrebet "Jerichö", som ingen yderligere
forklaring behøver.
Dernæst et opgør med "synd". Parallel til Niels-syntax (1.Kor.12-12 (+
1.Pet. 4,17-18).
Dernæst Time-syntax 14:14, hvilket - matematisk set - godt kan have en
tilknytning til tallet 28 (hvis man har lært at regne, 14+14=28).

Herved opstår fænomenet (det skjulte budskab):
På dag nummer 28 (2002-10-27, Søndag) holder Gud sin Dom over Hans folk.
På dag nummer 28 (2002-10-27, Søndag) går Etna på Sicilien i udbrud med lava
(sidste gang var for henved 10 år siden).

Der er - i første omgang - tale om en tilfældighed. Men hvad siger Guds Ord?

al(az)-Zabur (Salme) 46,7:
Folkene skvaldrer op, og krige raser - men når Gud begynder
at tale, skælver jorden (own: Input memory from Luke 19,40).

Henvisningen til Kukas 19,40 er rettet mod Iran. De myrdede i flæng de
kristne præster, og så var det, at Gud poienterede overfor dem, at dersom de
hindrede Hans folk i at hylde Ham som Konge; så ville Han lade stenene råbe
(Se Copyright 1-5, Earthquakes). Se også 1.Kor. 3,16-17.

Jeg er personlig holdt op med at údelukke, at Gud kan finde på at blande Sig
i disse sager! Gud har rét til at blande Sig (Rom. 12,19).

Etna er - for mig at se - Guds røst! Han taler gennem dette til dig og mig
(og alle de andre)!

Tallet 28 henviser OGSÅ til Jerusalem-Copyright'en. Se 2-Copyright, DADDY
LIVES 1997-02-28 (0090 - 2002-10-24, 00:24)

Du har jo vel nok bemærket, at menneskene skændes i Mellemøsten og slår
hinanden ihjel? - Tror du, at Gud er ligeglad? - Vi skal vel bare "hygge" os
her i dk.livssyn.kristendom (om så verden står i brand), ikke sandt? - Nej!
Siger jeg: Gud har sat os kristne i denne verden med et FORMÅL. Vi skal
bringe lys og salt til menneskebørnene!

Jeg regner dig for at være min broder i Kristus, Andreas; selvom jeg
langtfra er enig med dig i dine mange teologiske fortolkninger. Der skal - i
Guds Hus - være plads til ytringsfrihed. Det ville være ret kedeligt, om
alle blomsterne på marken var (og er) røde! Og jeg véd, Andreas, at Guds Ånd
også har taget bolig i dig (John. 14,23. Rom 5,5). Du har ikke patentret på
Sandheden (det har vi andre heller ikke); kún Kristus Himself har denne ret
(John. 14,6). Og alle har vi andel i Guds Rige (Ef. 1,13-14).

Jesus har sagt:

En ny befaling giver Jeg jer, at I SKAL elske hverandre; ligesom Jeg har
elsket jer, skal også I elske hverandre.
Derpå skal alle kende, at I er Mine disciple, om I har indbyrdes kærlighed.


DADDY-Break (2002-11-25, CET 14:44):

- "Sådan skal det være (dette indlæg)."

- DADDY?

14:45

- "Ja!"

- Jeg blev bare forundret over Din stemme og nærvær - glædelig overrasket,
Herre!

14:45

- "Jeg vil ... bringe orden i dette kaos."

- Tak Herre - El-Shaddai - ELSKER Di...

14:46

- "i lige måde ... Min søn."

ABBA FADER!

...[klip]...
--- END of "Re: Moderering af dlk? (0178)----------------------

Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Bible Free Downloads:
From http://www.gospelcom.net/ibs/
From http://www.wbtc.com/default.htm

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

Deadline (News-input-from-dk.livssyn.kristendom):
2002-11-25, Monday, CET 23:xx

Filters (Blokerede Interrupts / Boycott's):
Rasmus Underbjerg Pinnerup, pinn...@privat.dk

File-name:
Re: Udkast til forslag om moderering af dk.livssyn.kristendom
0182

This file has been send to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2002-11-25, Monday, CET 23:53


Andreas Falck

unread,
Nov 25, 2002, 5:59:02 PM11/25/02
to
Kall, Mogens <mogen...@12move.dk> skrev dette i
news:ZRxE9.40107$HU.27...@news010.worldonline.dk

> Andreas,
>
> Jeg skrev faktisk til dig i en god mening - gider du at svare?

> "Andreas Falck" skrev:


>
>> Hvis du ikke har noget relevant at skrive, kan du så ikke bare lade
>> være med at skrive - eller i det mindste at sende det til denne
>> gruppe?
>
> Undskyld Andreas (at jeg har vakt dit mishag) - modtag denne min
> undskyldning i en god ånd.

Din undskyldning er da nturligvis modtaget i den bedste ånd, ingen
tvivl om! Om der så er noget at sige undskyld for er så en helt anden
sag!

> For mig at se har det dog sin relevans,

Jeg har blot svært ved at se den, og jeg må indrømme at langt de
fleste af dine indlæg ikke giver nogen mening for mig!

> idet jeg forsøger at påvise
> (gennem dette eksempel), at en eventuel fremtidig censur i
> dk.livssyn.kristendom kan modarbejde Guds hensigter!

Der er jo så heller ikke tale om nogen form for censur. Der er jo kun
tale om at holde visse klart offtopic indlæg ude af gruppen, - f.eks.
indlæg om handicappedes graviditetsmuligheder ved analsex, som der var
en der forsøgte at skrive om.

Mange venlige hilsner
Andreas

Kall, Mogens

unread,
Nov 26, 2002, 5:07:15 PM11/26/02
to
"Andreas Falck" skrev:

> Din undskyldning er da nturligvis modtaget i den bedste ånd, ingen
> tvivl om! Om der så er noget at sige undskyld for er så en helt anden
> sag!

Tak Andreas (og tak fordi du gad svare)!

>
> > For mig at se har det dog sin relevans,
>
> Jeg har blot svært ved at se den, og jeg må indrømme at langt de
> fleste af dine indlæg ikke giver nogen mening for mig!

Tak for dit ærlige svar! Jeg ELSKER oprigtighed!

>
> > idet jeg forsøger at påvise
> > (gennem dette eksempel), at en eventuel fremtidig censur i
> > dk.livssyn.kristendom kan modarbejde Guds hensigter!
>
> Der er jo så heller ikke tale om nogen form for censur. Der er jo kun
> tale om at holde visse klart offtopic indlæg ude af gruppen, - f.eks.
> indlæg om handicappedes graviditetsmuligheder ved analsex, som der var
> en der forsøgte at skrive om.
>
> Mange venlige hilsner
> Andreas
>

Dette initiativ støtter jeg 100 %. Den slags hører ikke hjemme i
dk.livssyn.kristendom newsgruppen!

Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

Deadline (News-input-from-dk.livssyn.kristendom):
2002-11-26, Tuesday, CET 22:23

Filters (Blokerede Interrupts / Boycott's):
Rasmus Underbjerg Pinnerup, pinn...@privat.dk

File-name:
Re: Udkast til forslag om moderering af dk.livssyn.kristendom

0186

This file has been send to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2002-11-26, Tuesday, CET 23:07


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages