Anti-krist - Lad os føre krig mod terror-jøderne i Israel

2 views
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
Nov 27, 2003, 8:50:23 AM11/27/03
to
DADDY-Break (2003-11-27, CET 13:56):
- "Den skal med (Ordet+Israel til dk.p + dk.l.k)."

Reason:
My friends are allready dead.
(Holocaust + 9.11)

Ordet og Israel skriver i deres december 2003 udgave:
--------------------------------------------------------

"Lad os føre krig mod terror-jøderne i Israel!"

(Politik og profeti)

En militær indgriben mod Israel er ikke længere en utænkelig fantasi. Den
lurer som en stadig mere realistisk mulighed i horisonten.

AF OLE ANDERSEN

Striden om Jerusalem vil en dag på jordens folk til at sende en
international styrke til byen. Det forudsiger Zakarias. Er vi på vej til det
i dag ?

EU-kommissionen har taget temperaturen på europæerne. Eller rettere: på
EU-borgernes opfattelse af freden i verden. Resultatet af det såkaldte
"Eurobarometer" er bemærkelsesværdigt.
7.500 borgere fra alle EU-lande blev blandt andet spurgt, om de betragter
en række forskellige lande som en trussel mod verdensfreden. Et af de lande,
som undersøgelsen foreslog som en trussel mod freden, var Israel. Og det
gav bonus. Hele 59% af indbyggerne i EU mener, at Israel er en trussel mod
verdensfreden. Intet andet land i verden er i EU-borgernes øjne så farligt
for freden.

På en delt andenplads i undersøgelsen kommer Iran, Nordkorea og USA. 53%
mener, at disse lande truer freden. Derefter følger en række af de værste
diktaturstater i verden inklusiv adskillige af Israels arabiske naboer.
Det er altså Israel, der er den største trussel mod freden i verden.
Ikke de arabiske lande som Syrien og Libyen, der uden at rødme kræver Israel
udslettet. Ikke Libanon, der tillader terroristerne i Hizbollah at angribe
Israel ind over den grænse, FN har fastlagt. Ikke præste-diktaturet i Iran,
der aktivt driver international terrorisme. Ikke de religiøse fanatikere i
Saudi Arabien og Sudan. Næh, truslen kommer fra Israel!
Danmark er godt med. Hele 65% af danskerne mener ifølge undersøgelsen,
at Israel truer freden i verden.

Truslen

Især to begivenheder har medvirket til at skabe opfattelsen af Israel som en
trussel.
Den første er intifadaen. I mere end tre år har TV-seere over hele
verden aften efter aften fået billeder af israelske soldater og israelske
kampvogne ind i stuen. Konflikten mellem israelere og palæstinensere er
gået i hårdknude. Og rigtig mange mennesker mener, at det er Israel, der
har strammet knuden.
Israelerne er jernhårde. De kunne jo bare lade være med at holde
palæstinenserne besat! Hvis bare Israel trak sig tilbage fra de besatte
områder, så ville der blive fred. Men det vil israelerne ikke. I stedet
terroriserer de palæstinenserne.
Sådan ser billedet efter tre års intifada ud for mange mennesker. Israel
er med sin ubøjelighed årsag til krisen i Mellemøsten. Og dermed er
Israel - ja, netop: en trussel mod verdensfreden!
Den anden årsag er 11. september. Terrorangrebet på USA rokkede
trygheden for mange mennesker i hele den vestlige verden. Samtidig skabte
det en udbredt opfattelse af, at konflikten mellem israelere og
palæstinensere er hovedårsagen til al den terror, der udgår fra Mellemøsten.
Eller i hvert fald én af hovedårsagerne.
Som 28 højtstående amerikanere skrev i et åbent brev til præsident Bush
en måned efter terrorangrebet: "Før palæstinensere og israelere kan leve
normale liv, vil heller ikke amerikanere kunne være sikre på en
tilbagevenden til sikkerhed og ro".
Med andre ord: Roden til terrorens onde gror i Israel. Eller som det
bramfrit blev udtrykt af Frankrigs ambassadør i England, Daniel Bernard, der
ved en privat fest i december 2001 kaldte Israel for "det skidne lille
land", der truer verdensfreden.

Militær indgriben ønskes!

Efter terrorangrebene i USA steg kravene om, at Vesten skal gennemtvinge en
løsning af konflikten i Mellemøsten.
Tankegangen er logisk nok. Når nu slagsbrødrene i Jerusalem og Ramallah
truer freden omkring tebordene i Oxford og Sdr. Omme, så bliver vi nødt til
at gøre noget ved det. Når de ikke selv kan finde frem til en løsning, må
vi sende en international styrke derned, der tvinger dem til at stoppe
slagsmålet. Ligesom i Kosovo.
Tankegangen er ved at blive normal. Gang på gang dukker den op i
debatter og læserbreve. Også i Danmark.
I et læserbrev i Jydske-Vestkysten 24. oktober kritiserede Knud Rohde fra
Bov i stærke vendinger Irak-krigen. Men så fortsatte han: "Havde man i
stedet ført krig mod terror-jøderne i Israel kunne man jo have forstået
det".
Ja, hvis Vesten havde sendt en hær til Israel, så ville vi have forstået
det! De terroriserer jo palæstinenserne, og - endnu vigtigere - de truer
vores fred!
For få år siden ville den slags forslag være blevet afskrevet som
virkelighedsfjerne fantasier i lighed med turistbusser til Mars. Men i dag
bliver talen om en militær indgriben over for Israel taget alvorlig.
Lyt for eksempel til belgieren Marc Otte. Han er EU's nye
Mellemøst-udsending. Først i november blev han interviewet i den israelske
avis Ha'aretz. I interviewet erklærer han åbent, at udsendelsen af en
international interventionsstyrke i det lange løb er realistisk.
"Der er to muligheder," forklarer Otte. "Udsendelsen af sådan en styrke
efter aftale med de to parter, eller en løsning, der bliver gennemtvunget af
det internationale samfund, som i Kosovo".
En tvungen løsning er en reel mulighed, siger Otte og henviser til, at
"det internationale samfund er utålmodigt nu". Ét krav stiller Otte dog,
inden han vil være med til en militær intervention: USA skal også være med!
I november 2003 er vi altså kommet så langt, at lederen af EU's
Mellemøst-diplomati helt åbent kan diskutere muligheden for at gennemtvinge
en militær løsning på konflikten i Mellemøsten. Folkestemningen, der
betragter Israel som en trussel, udgør en frodig grobund for den slags
overvejelser.
Men så er der ikke langt fra EU's Eurobarometer til profeten Zakarias!

Profetens syn

Alle jordens folk vil en dag samle sig mod Jerusalem. Det er indholdet af
en profeti, fremsat af Zakarias 500 år f.Kr.
To billeder bruger Zakarias om Jerusalem.
For det første skal byen blive et bæger fuld af berusende drik. Alle de
omboende folk skal række ud efter bægeret - men kun opnå at blive berusede
af det. Zakarias forklarer, at nabofolkenes iver efter at gribe bægeret vil
føre til, at Jerusalem bliver belejret (Zak 12,2).
For det andet skal Jerusalem blive en tung sten. Alle jordens folk skal
forsøge at løfte den - men vil blot rive sig til blods på den. Zakarias
forklarer, at forsøget på at "løfte stenen" vil indebære, at alle jordens
folk samler sig mod byen (Zak 12,3).
Meget i Zakarias' profeti er uklart. Men grundlinierne i billedet ser
forholdsvis tydelige ud: Nabofolkene ønsker at erobre Jerusalem, mens
verdenssamfundet griber ind for at "løfte" stenen og løse problemet.
Er det en militær intervention for at løse Mellemøst-konflikten, som
Zakarias beskriver med de to billeder? Ja, jeg synes, at det er svært at
forstå Zakarias anderledes. En styrke fra det internationale samfund skal
samles i et forsøg på én gang for alle at løse konflikten om Jerusalem.
Hvordan ender Zakarias' syn? Gud fejer den internationale styrke til
side. Og så udgyder han sin Ånd over Israels folk, så de "ser hen til mig,
ham de har gennemboret. De skal holde dødsklage over ham, ligesom man
klager over sin eneste søn, og holde bitter sorg over ham, ligesom man
sørger over sin første fødte". Men Gud vil høre Israels klage og anger, og
"på den dag åbnes der for Davids hus og Jerusalems indbyggere en kilde, som
skal rense for synd og urenhed" (Zak 12,10-13,1).
Med andre ord: På det tidspunkt, hvor den internationale styrke forgæves
har søgt at løse Jerusalemproblemet, vil Gud sende en vækkelse til Israel,
så det går op for dem, at Jesus er Messias. De skal forstå, hvem han er,
angre og få tilgivelse for al synd. Så skal hele Israel blive frelst!
Vi ved ikke, hvornår Zakarias' profeti vil gå i opfyldelse. Men EU's
Eurobarometer, udviklingen i folkestemningen siden 11. september, Marc
Otte's overvejelser og Knud Rhode's ønske om krig mod "terror-jøderne i
Israel" peger alt sammen i samme retning: Verden nærmer sig opfyldelsen af
Zakarias profeti.
I det lys er det nye Eurobarometer mere end almindeligt tankevækkende.
Ikke mindst her i adventstiden, hvor den kristne kirke på en speciel måde
fokuserer på tegnene på Kristi genkomst.

Se, jeg gør Jerusalem til et berusende bæger for alle de omboende folk; også
Juda vil blive ramt, når Jerusalem belejres. På den dag gør jeg Jerusalem
til en tung sten for alle folkene; de, der forsøger at løfte den, vil rive
sig til blods. Så samles alle jordens folk mod byen.
...
På den dag agter jeg at udrydde alle de folkeslag, som rykker imod
Jerusalem- men over Davids hus og Jerusalems indbyggere vil jeg udgyde
nådens og bønnens ånd, og de skal se hen til mig, ham de har gennemboret.
De skal holde dødsklage over ham, ligesom man klager over sin eneste søn, og
holde bitter sorg over ham, ligesom man sørger over sin førstefødte.
(Zak 12,2-3 + 9-10)
--- END of Ordet og Israel ---------------------------------


END ?

DADDY-Break:
14:46
- "Ja!"

NEXT DADDY


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Jesus-Break (2003-06-30, CET 07:47):
0638 news:eSTLa.3621$Kb2.1...@news010.worldonline.dk...

- "Please - Follow Me."

Jesus-Break (2003-Hebr. 04,12, CET 09:43):
(The GarbageMan)
0528 news:ICPla.15108$y3.13...@news010.worldonline.dk...

- "Min fred efterlader Jeg jer."

(means: Peace is what I leave with you; it is my own peace that I give you.)

Jesus-Break (2003-08-16, CET 18:54:10):
0660 news:Aa90b.51751$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

- "Det vil Jeg (bad: Herre Jesus - Isa - Bed for os, Rom. 8,26.34)."

(means: I will pray for you all, Rom. 8,26.34)

Jesus-DADDY-Break (2003-11-16, CET 09:52):
0741 news:Q%Gtb.34424$jf4.1...@news000.worldonline.dk...

"Jeg BESVÆRGER jer, Jerusalems døtre - "
09:53
- "I will keep My PROMISES!"

Jesus-Break (2003-11-24, CET 22:30):
- "det må du gerne (citat fra Rev 22,20)."
0787 news:0Uuwb.46317$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

Thank You, Jesus:

Jesus says (Rev 22,20):
- "... I am coming SOON!"

DADDY-Break (2003-11-18, CET 11:16:47):
0773 news:Grmub.36682$jf4.1...@news000.worldonline.dk...

- "Hold fred med hverandre."

(means: keep peace with one-another, John 13,34-35)


Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Bible Free Downloads:
From http://www.gospelcom.net/ibs/
From http://www.wbtc.com/default.htm

Ønskes oplysninger om Mormonerne, Jehovas Vidner eller en anden sekt,
da kontakt Dialogcentret http://www.dci.dk/

The right to believe, to worship and witness
The right to change one's belief or religion
The right to join together and express one's belief
FORUM 18 NEWS SERVICE, Oslo, Norway
http://www.forum18.org/

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

(Ordet og Israel)
http://www.ordetogisrael.dk

(Find Your church inside Denmark)
http://giraffen.dk

(SAT7 - Arabic Website)
http://www.sat7.com/main_page.htm

Husk også (hvis interesse haves)...
fly no > 625

Return-Address:
John_15.13@Heaven (Good Friday)
Polykarps martyrium (0340)
0340 news:mclaa.115120$Hl6.10...@news010.worldonline.dk...
---------------------------------------------------------

Internal:

Last Information-file (0730):
Old contributions can be called up by a
http://www.google.com/intl/da/ jump.
After this click on Newsgroups
After this key-in on the searchline. "Kall, xxxx"
xxxx = The number of this file.
(This contribution should then be possible to find)
After this click on the topical file, which is ...
0730 news:eaotb.33852$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
0748 news:Ix_tb.34946$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
0764 news:g5aub.36142$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
0774 news:8moub.36719$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
0781 news:wxbwb.44746$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0797 news:Igxwb.46386$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0810 news:J5Jwb.46482$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0832 news:b%8xb.47549$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

System-Updating:
0833 news:IUhxb.47618$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0834 news:nhixb.47623$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0835 news:edjxb.47633$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0836 news:9Xjxb.47653$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0837 news:RXkxb.47711$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0838 news:OFlxb.47905$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Anti-krist - Lad os føre krig mod terror-jøderne i Israel
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...
0666+0173=0839

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom
dk.politik

Time for OUTPUT:
2003-11-27, Thursday, CET 14:50


Kall, Mogens

unread,
Nov 27, 2003, 9:40:22 AM11/27/03
to
DADDY-Break (2003-11-27, CET 15:21):
- "Det må du gerne (Ordet+Israel til dk.p + dk.l.k + komm.)."

Ordet og Israel skriver i endvidere deres december 2003 udgave:
-----------------------------------------------------------------

Hamas: Hele Palæstina!

"Vores krav er klart: Hele Palæstina". Det sagde en højtstående leder af
Hamas, Mahmoud Zahar til Jerusalem Post midt i november. Han fortsatte:
"Hver en tomme af Palæstina tilhører muslimerne".
Den klare udtalelse viser, hvorfor konflikten i Mellemøsten er uløselig.
De fleste vesteuropæere tror, at der ville blive fred, hvis bare Israel trak
sig tilbage fra Vestbredden og Gazastriben. Men den opfattelse skyldes, at
de vælger at overhøre det, som Hamas, Islamisk Jihad og mange andre
palæstinensere helt åbent erklærer - nemlig at der ikke bliver fred, før
Israel er udryddet.
Der er intet nyt i Zahars erklæring. Både han selv og mange andre
Hamas-ledere har gang på gang sagt det samme. I maj 2003 sagde han: "Israel
er et midlertidigt fænomen og må forsvinde. Det er endda omtalt i den
hellige bog [koranen]".
--- END of News from Ordet og Israel ----------------------------


Jeg har tidligere sagt det, og gentager det gerne her:

Der er MEGET, der taler for, at Muhammed er den falske profet (Antikrist),
see file 0688 news:VUuob.16107$jf4.1...@news000.worldonline.dk...


Input memory from file 0559:
Re: Atom-krigen kan muligvis afværges dersom ... (0556)
dk.politik
2003-04-28, Monday, CET 09:34
news:SR4ra.39155$y3.27...@news010.worldonline.dk...
> "Norma" skrev:
>
> > Lad dog Mellemøstens folk slås til de bliver trætte af det.
> >
> > Hvis der havde stået så meget som et eneste sandt ord i Biblen så ville
> > verden for længst være gået under.
>
> Din begrænsede medmenneskelige kærlighed er ikke just en hyldelst til
arten
> Homo sapiens.
>
> Dernæst er det naivt at tro, at en atomkrig kan begrænses. Ihukom 1.
> Verdenskrigs udbrud, hvor blot et mord på Balkan satte hele verden i
brand.
> Hvis vi ikke tager ved lære at Verdenshistorien, kommer vi på tragisk
vis
> til at gentage fejltagelserne!
>
> Med hensyn til de religiøse aspekter (og her tænkes på Islam, Kristendom,
> Jødedom und-so-weither) tror jeg nok, at vi mennesker må lære at holde
> tingene adskilt, når vi har at gøre med eksistentielle vital-interesser.
Vi
> bør standse op og spørge os selv:
> - Er jeg nu også så stensikker i min tro ?
> - Kunne det være, at jeg har misforstået et-eller-andet ?
> - Sæt nu jeg var hjernevasket (uden at jeg vidste af det) ?
> - Ville det da ikke være regulær vanvid at sætte verden i brand ?

Mankind! - You are going to die, unless ... !!!

NEXT DADDY


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Thank You, Jesus:

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Internal:

0839 news:Vinxb.47982$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Anti-krist - Lad os føre krig mod terror-jøderne i Israel
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

0666+0174=0840

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom
dk.politik

Time for OUTPUT:
2003-11-27, Thursday, CET 15:40


Martin Kristensen

unread,
Nov 27, 2003, 3:26:09 PM11/27/03
to
"Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> wrote in message
news:12oxb.47988$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

> Hamas: Hele Palæstina!
>
> "Vores krav er klart: Hele Palæstina". Det sagde en højtstående leder
af
> Hamas, Mahmoud Zahar til Jerusalem Post midt i november. Han fortsatte:
> "Hver en tomme af Palæstina tilhører muslimerne".

Det er lige præcis dét der er problemets kerne i den konflikt, og ikke
Israels foranstaltninger for at beskytte sig.

/Martin

--
I spent a minute looking at my own code by accident.
I was thinking "What the hell is this guy doing?"


Kall, Mogens

unread,
Nov 27, 2003, 4:16:21 PM11/27/03
to
> Mankind! - You are going to die, unless ... !!!
>
> NEXT DADDY

Jesus-Break (2003-11-27, CET 22:05:3x, delay 00:00:00):
- "Jeg er med dig."

Jeg havde talt med 2304 i mine tanker; fortalte om at det snart bliver det
sorteste kapittel i menneskehedens historie, og at ingen kunne se det. Og
dem, der kunne, havde af en-eller-anden grund ikke viljen til at overleve.
Da kom Break'et.

2304:
22:07
- Den skal afsted med det samme."

Yes, Sir!


NEXT DADDY


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Thank You, Jesus:

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Internal:

0840 news:12oxb.47988$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0841 news:f%pxb.48027$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Re: L.Kristi's spørgsmål
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...
0666+0176=0842

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom
dk.politik

Time for OUTPUT:
2003-11-27, Thursday, CET 22:16


Kall, Mogens

unread,
Nov 27, 2003, 4:31:23 PM11/27/03
to
> > Mankind! - You are going to die, unless ... !!!
> >
> > NEXT DADDY
>
> Jesus-Break (2003-11-27, CET 22:05:3x, delay 00:00:00):
> - "Jeg er med dig."
>
> Jeg havde talt med 2304 i mine tanker; fortalte om at det snart bliver det
> sorteste kapittel i menneskehedens historie, og at ingen kunne se det. Og
> dem, der kunne, havde af en-eller-anden grund ikke viljen til at overleve.
> Da kom Break'et.

A I heard a voice saying (code: bold 2+3):
- "Vi gør, hvad vi kan!"

Nej, I gør ej!

Allerede i efteråret 1995 kom rykkeren, hvor I UDTRYKKELIGT blev bedt om at
stille bl.a. Saddam Hussein til regnskab for hans forbrydelser ved den
Internationale Domstol i Haag!

You are TOO LATE, man! - You gonna die!


NEXT DADDY


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Thank You, Jesus:

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Internal:

0842 news:gRtxb.48097$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Re: L.Kristi's spørgsmål
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

0666+0177=0843

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom
dk.politik

Time for OUTPUT:
2003-11-27, Thursday, CET 22:31


Kall, Mogens

unread,
Nov 27, 2003, 4:42:12 PM11/27/03
to
> A I heard a voice saying (code: bold 2+3):
> - "Vi gør, hvad vi kan!"
>
> Nej, I gør ej!

The Time was:
2003-11-27, CET 22:15:1x, delay 00:00:00

A voice came (code: bold 2+3):
2003-11-27, CET 22:34
- "Er du fuldstændig sikker."

Hvis I gør, som jeg siger, vil I overleve - ellers (i modsat fald) bliver
det Jeres visselige død!

Finish Your job, Sir!
(http://www.icj-cij.org/)

NEXT DADDY


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Thank You, Jesus:

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Internal:

0843 news:n3uxb.48107$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Re: L.Kristi's spørgsmål
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

0666+0178=0844

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom
dk.politik

Time for OUTPUT:
2003-11-27, Thursday, CET 22:42


Kall, Mogens

unread,
Nov 27, 2003, 5:11:08 PM11/27/03
to
2304-Break (2003-11-27, CET 23:03:0x, delay 00:00:00):
- "Det kan du rolig regne med ... (på den ene eller anden måde,
1.Tess.4,14-17)."

Talte i mit sind med mig selv::
Han er nu meget kær, ham L.Kristi - mon Gud tager ham med (Matt 24,40) ?
(Da kom Break'et)

DADDY-Break (2003-11-27, CET 23:04):
- "Han tilhører Mig."

NEXT DADDY


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Thank You, Jesus:

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Internal:

0844 news:vduxb.48112$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Re: L.Kristi's spørgsmål
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

0666+0179=0845

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom
dk.politik

Time for OUTPUT:
2003-11-27, Thursday, CET 23:11


Kall, Mogens

unread,
Nov 27, 2003, 5:22:10 PM11/27/03
to
DADDY-Break (2003-11-27, CET 23:19:10, delay 00:00:00):
- "Fryd jer - Guds engle!"

NEXT DADDY


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Thank You, Jesus:

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Internal:

0845 news:EEuxb.48120$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Re: L.Kristi's spørgsmål
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

0666+0180=0846

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom
dk.politik

Time for OUTPUT:
2003-11-27, Thursday, CET 23:22


Kall, Mogens

unread,
Nov 27, 2003, 5:36:06 PM11/27/03
to
DADDY-Break (2003-11-27, CET 23:29:52, delay 00:00:00):
- "Jeg ransager jorden ... Jeg ryster den i sin grundvold ... menneskene
[skal bo hos Mig]. Jeg HERREN er din Gud, og Jeg ELSKER dig!
Kom hjem til Mig. Gør det nu, Mit barn!"

NEXT DADDY


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Thank You, Jesus:

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Internal:

0846 news:_Ouxb.48123$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Re: L.Kristi's spørgsmål
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

0666+0181=0847

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom
dk.politik

Time for OUTPUT:
2003-11-27, Thursday, CET 23:36


Kall, Mogens

unread,
Nov 27, 2003, 5:53:53 PM11/27/03
to
> DADDY-Break (2003-11-27, CET 23:29:52, delay 00:00:00):
> - "Jeg ransager jorden ... Jeg ryster den i sin grundvold ... menneskene
> [skal bo hos Mig]. Jeg HERREN er din Gud, og Jeg ELSKER dig!
> Kom hjem til Mig. Gør det nu, Mit barn!"

DADDY-Break (2003-11-27, CET 23:45:1x):
- "Det skal du (translate it)."

I will try my best, my Lord:

The Lord (JHVH) said:
"I try (search) the earth ... I shake it in its basis (foundation) ...
people (mankind) [shall live with Me]. I the LORD is your God,
and I LOVE you! Come home to Me. Do it now, My child!"

Okay, DAD ?

23:51
- "That's okay!"

NEXT DADDY


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Thank You, Jesus:

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Internal:

0847 news:10vxb.48125$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Re: L.Kristi's spørgsmål
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

0666+0182=0848

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom
dk.politik

Time for OUTPUT:
2003-11-27, Thursday, CET 23:53


paw

unread,
Nov 27, 2003, 8:39:54 PM11/27/03
to

Martin Kristensen skrev
> Kall, Mogens wrote in message

>>...Han fortsatte: "Hver en tomme


>> af Palæstina tilhører muslimerne".
>>
>Det er lige præcis dét der er problemets
> kerne i den konflikt, og ikke Israels
> foranstaltninger for at beskytte sig.
>

>I spent a minute looking at my own code
> by accident. I was thinking "What the hell
> is this guy doing?"
>

Politik og religionsvanvid ligner hinanden som
to perler af mudder.

"But I was like a gentle lamb taken to be put to death;
I had no thought that they were designing evil against me,
saying, Come and let us make trouble his food, cutting
him off from the land of the living, so that there may be
no more memory of his name." Jeremiah 11:19.

--
Mvh, paw.


TheCom

unread,
Nov 27, 2003, 9:12:27 PM11/27/03
to
"Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> wrote in message news:<12oxb.47988$jf4.2...@news000.worldonline.dk>...
>
>
> Jeg har tidligere sagt det, og gentager det gerne her:
>
> Der er MEGET, der taler for, at Muhammed er den falske profet (Antikrist),
> see file 0688 news:VUuob.16107$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
>
>

I en anden tråd beskyldes jeg for, at lade mig "styre af dæmoniske
åndsmagter, som - i sidste instans - medfører vold, død og
ødelæggelse". Det er godt nok første gang jeg har fået en sådan
"karakteristik" af min person. Faktisk rører det mig ikke spor, men
lige nu tænker jeg på om denne karakteristik mon også gælder for de
yderligtgående zionister (de hvis tro er bygget på magtens/våbnets
styrke alene). Mht. dig selv ved jeg ikke rigtigt hvad jeg skal sige,
men set ud fra den smøre du har i dine samtlige indlæg, som KUN du
selv og ingen andre forstår så kunne jeg hælde til den formodning, at
du tager for meget nervemedicin. Måske ville nedenstående artikler
gavne dig bedre og hjælpe dig til, at forstå din religion lidt bedre
og måske også mere seriøst, som du ikke har helt rede på.......


Jeg fandt dette på en kristen hjemmeside. Afsnittet som omhandler
Antikrist er resultatet af en større research udført af kristne
lærde/teologer.

I stedet for jeg beskriver de kapitler om Antikrist har jeg i stedet
taget et udsnit fra selve "bogen" Antikrist. Læs selv......


CHAPTER THREE. THE PERSON OF THE ANTICHRIST


In our last chapter we pointed out how that the Antichrist is not
a system of evil, nor an anit-Christian organization, but instead, a
single individual being, a person yet to appear. In support of this we
appealed to the declaration of our Lord recorded in John 5:43; "I am
come in My Father's name, and ye receive Me not: if another shall come
in his own name, him ye will receive". Here the Saviour both compares
and contrasts the Man of Sin with Himself. The point of comparison is
that, like the Saviour, he shall offer himself to Israel; the contrast
is, that unlike Christ who was rejected by the Jews, the false messiah
shall be "received" by them. If, then, the Antichrist may be compared
and contrasted with the Christ of God, he, too, must be a person, an
individual being.
Again; we called attention to the expression used by the apostle
Paul in 2 Thess. 2: - "That Man of Sin", "the Son of Perdition", he
that opposeth and exalteth himself", "the Wicked One whom the Lord
shall consume with the spirit of His mouth", "he whose coming is after
the working of Satan" - all these point as distinctly to a single
individual as did the Messianic predictions of the Old Testament point
to the person of our Lord Jesus Christ. Assured, then, that "the
Antichrist" signifies a specific individual, our next concern is to
turn to the Scriptures and learn what God has been pleased to reveal
concerning this Personification of Evil.


I. THE ANTICHRIST WILL BE A JEW.

The Antichrist will be a Jew, though his connections, his
governmental position, his sphere of dominion, will by no means
confine him to the Israelitish people. It should, however, be pointed
out that there is no express declaration of Scripture which says in so
many words that this daring Rebel will be "a Jew"; nevertheless, the
hints given are so plain, the conclusions which must be drawn from
certain statements of Holy Writ are so obvious, and the requirements
of the case are so inevitable, that we are forced to believe he must
be a Jew. To these `hints', `conclusions' and `requirements' we now
turn.
1. In Ezek. 21:25-27 we read: "and thou, profane wicked prince of
Israel, whose day is come, when iniquity shall have an end, Thus saith
the Lord God; Remove the diadem, and take off the crown: this shall
not be the same: exalt him that is low, and abase him that is high. I
will overturn, overturn, overturn it: and it shall be no more until he
comes whose right it is, and I will give it him". The dispensational
place and scope of this passage, is not hard to determine. The
time-mark is given in v. 25: it is "when iniquity shall have an end".
It is the End-Time which is in view, then, the End of the Age, when
"the transgressors are come to the full" (Dan. 8:23 and cf. 11:36 -
"Till the indignation be accomplished"). At that time Israel shall
have a Prince, a Prince who is crowned (v. 26), and a Prince whose day
is said to be come when iniquity shall have an end". Now, as to who
this Prince is, there is surely no room for doubt. The only Prince
whom Israel will have in that day, is the Son of Perdition, here
termed their Prince because he will be masquerading as Messiah the
Prince (see Dan. 9:25)! Another unmistakable mark of identification is
here given, in that he is expressly denominated "thou, profane wicked
Prince" - assuredly, it is the Man of Sin who is here in view, that
impious one who shall "oppose and exalt himself above all that is
called God". But what should be noted particularly, is, that this
profane and wicked character is here named "Prince of Israel". He
must, therefore, be of the Abrahamic stock, a Jew!
2. In Ezek. 28:2-10 a remarkable description is given us of the
Antichrist under the figure of "the Prince of Tyrus", just as in
vv.12-19 we have another most striking delineation of Satan under the
figure of "the king of Tyrus". In a later chapter we hope to show
that, beyond a doubt, it is the Antichrist who is in view in the first
section of this chapter. There is only one thing that we would now
point out from this passage: in v.10 it is said of him "Thou shalt die
the deaths of the uncircumcised", which is a very strong hint that he
ought not to die the deaths of the "uncircumcised" because he belonged
to the Circumcision! Should it be said that this verse cannot apply to
the Antichrist because he will be destroyed by Christ Himself at His
coming, the objection is very easily disposed of by a reference to
Rev. 13:14, which tells of the Antichrist being wounded to death by a
sword and rising from the dead - which is prior to his ultimate
destruction at the hands of the Saviour.
3. In Dan. 11:36,37 we are told, "And the king shall do according
to his will; and he shall exalt himself, and magnify himself above
every god, and shall speak marvelous things against the God of gods,
and shall prosper till the indignation be accomplished: for that that
is determined shall be done. Neither shall he regard the God of his
fathers". This passage, it is evident, refers to and describes none
other than the coming Antichrist. But what we wish to call special
attention to is the last sentence quoted - "The God of his fathers".
What are we to understand by this expression? Why, surely, that he is
a Jew, an Israelite, and that his fathers after the flesh were
Abraham, Isaac and Jacob - for such is the invariable meaning of "the
fathers" throughout the Old Testament Scriptures.
4. In Matt. 12:43-45 we have another remarkable scripture which
will be considered briefly, in a later section of this chapter, when
we shall endeavor to show that "The Unclean Spirit" here is none other
than the Son of Perdition, and that the "house' from which he goes out
and into which he returns, is the Nation of Israel. If this can be
established, then we have another proof that he will be a Jew, for
this "house", which is Israel, is here termed by Antichrist "my
house". Just as Solomon was of "the House of David", so Antichrist
shall be of the House of Israel.
5. In John 5:43 we have a further word which helps us to fix the
nationality of this coming One. In speaking of the false messiah, the
Lord Jesus referred to him as follows, "Another shall come in his own
name". In the Greek there are four different words all translated
"Another" in our English versions. One of them is employed but once,
and a second but five times, so these need not detain us now. The
remaining two are used frequently, and with a clear distinction
between them. The first "allos" signifies "another" of the same kind
or genus - see Matt. 10:23; 13:24; 26:71, etc. The second, "heteros",
means "another" of a totally different kind, - see Mark 16:12; Luke
14:31; Acts 7:18; Rom. 7:23. Now the striking thing is that the word
used by our Lord in John 5:43 is "allos", another of the same genus,
not "heteros", another of a different order. Christ, the Son of
Abraham, the Son of David, had presented Himself to Israel, and they
rejected Him; but "another" of the same Abrahamic stock should come to
them, and him they would "receive". If the coming Antichrist were to
be a Gentile, the Lord would have employed the word "heteros"; the
fact that He used "allos" shows that he will be a Jew.
6. The very name "Antichrist" argues strongly his Jewish
nationality. This title "Antichrist" has a double significance. It
means that he will be one who shall be "opposed" to Christ, one who
will be His enemy. But it also purports that he will be a mock Christ,
an imitation Christ, a pro-Christ, a pseudo Christ. It intimates that
he will ape Christ. He will pose as the real Messiah of Israel. In
such case he must be a Jew.
7. This mock Christ will be "received" by Israel. The Jews will
be deceived by Him. They will believe that he is indeed their
long-expected Messiah. They will accept him as such. Proofs of this
will be furnished in a later chapter. But if this pseudo Christ
succeeds in palming himself off on the Jews as their true Messiah he
must be a Jew, for it is unthinkable that they would be deceived by
any Gentile.
Ere passing to the next point, we may add, that it was the common
belief among Christians during the first four centuries A.D., that the
Antichrist would come from the tribe of Dan. Whether this will be the
case or no, we do not know. Gen. 49:17,18 may have ultimate reference
to this Son of Perdition. Certainly Dan is the most mysterious of all
the twelve tribes.

1. CHAPTER 1 to 6 •••• http://www.propheties.it/2volto.htm

2. CHAPTER 7 to 11 •••• http://www.propheties.it/3triade.htm

3. CHAPTER 12 to 17 •••• http://www.propheties.it/4nome.htm

TheCom

Kall, Mogens

unread,
Nov 28, 2003, 2:42:23 AM11/28/03
to
DADDY-Break (2003-11-28, CET 08:17:58):
- "Den skal med (P145)."

Yes, my Lord:

Input News from Danish TV:
------------------------------------------------
DR1 s145 fre 28 nov (2003, CET) 08:17:58

Mere åbenhed om atomprogram

FN's atomvåbenkontrollør, atomenergi-
agenturet IAEA, undersøger, om der er
forbindelse mellem Iran og Pakistan.

Det skyldes, at Iran har indrømmet, at
det har brugt urancentrifuger, der er
næsten identiske med dem, som Pakistan
har brugt til at fremstille atomvåben.

USA beskylder Iran for at forsøge at
fremstille atomvåben i hemmelighed. Men
det benægter Irans præstestyre.

IAEA beklagede i onsdags, at Iran har
forsøgt at skjule urancentrifugepro-
grammet i 18 år, men IAEA er tilfreds
med, at Iran nu vil være mere åben med
hensyn til sit civile atomprogram.
--- END of News -------------------------------


"... og solen blev sort som en sørgedragt,
og hele månen blev som blod.
Og himmelens stjerner faldt ned ..."
(Rev (Åb) 6,12-13)

Atom-krig ?
Nuclear-war ?

NEXT DADDY


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Thank You, Jesus:

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Internal:

0848 news:Igvxb.48129$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

System-Updating:

File-name:
Re: Anti-krist - Lad os føre krig mod terror-jøderne i Israel
Was:
Re: Irans atomvåbenprogram - Taget på fast gerning (0666)
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...
0666+0183=0849

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom
dk.politik

Time for OUTPUT:
2003-11-28, Friday, CET 08:42


Kall, Mogens

unread,
Nov 28, 2003, 3:16:14 AM11/28/03
to
"paw" skrev (news:3fc6a77b$1$9808$edfa...@dread14.news.tele.dk...):
... (cut 2003-11-28)

> Politik og religionsvanvid ligner hinanden som
> to perler af mudder.
>
> "But I was like a gentle lamb taken to be put to death;
> I had no thought that they were designing evil against me,
> saying, Come and let us make trouble his food, cutting
> him off from the land of the living, so that there may be
> no more memory of his name." Jeremiah 11:19.

DK-version:
Og jeg var som et tålsomt lam, der føres til slagtning.
Jeg vidste ej af, at de tænkte op rænker imod mig:
"Lad os ødelægge træet i blomst,
udrydde ham af de levendes land,
så hans navn ej ihukommes mer."
(Jer. 11,19)

FANTASTISK Paw !!!

You found the "missing link"

Jesus siger (Langfredag, Good Friday):
"Thi gør man således ved det grønne træ (Jesus),
hvordan vil det da gå med det visne (Mankind) ?"
(Lukas 23,31)

Set i relation til emnet "Anti-krist - Lad os føre krig mod terror-jøderne i
Israel", file 0849 news:c0Dxb.48161$jf4.2...@news000.worldonline.dk...)
bliver dette skriftsted YDERST aktuelt, hør blot:

Jesus siger:
"Da skal man give sig til at sige til bjergene:
'Fald over os!' og til højene: 'Skjul os!' ..."
(Luke 23,30, see also Rev 6,16)

Mennesker vil (på grund af radioaktiv stråling) under
en "hypotetisk" atomkrig skjule sig i klipper og huler.

NEXT DADDY


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Thank You, Jesus:

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Internal:

0848 news:Igvxb.48129$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

System-Updating:
0849 news:c0Dxb.48161$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Good Friday
Was:
Re: Anti-krist...
Re: Anti-krist - Lad os føre krig mod terror-jøderne i Israel
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...
0666+0184=0850

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom
dk.politik

Time for OUTPUT:
2003-11-28, Friday, CET 09:16


Kall, Mogens

unread,
Nov 28, 2003, 3:44:06 AM11/28/03
to
"TheCom" skrev (news:ba61dd4d.03112...@posting.google.com...):

... (cut 2003-11-28)

Hvor står det i Bibelen, at Antikrist er jøde ?

(Hvad mennesker siger, tænker og mener (inklusiv mig selv) , er i denne
sammenhæng irrelevant (Rev (Åb) 22,18-19).

A.S.Madsen begik en FADÆSE, da han skrev en kommentar til Koranen, idet han
postulerede, at "profeten" Muhammed var/er opfyldelsen af Skriftstedet fra
5.Mos (Deu) 18,15-19 (kristne ser Jesus som opfyldelsen af profetien).
Han overså nemlig, at der står skrevet, at profeten er en af deres egne.
Dvs. at profeten er jøde. Muhammed derimod var araber (Ismaels slægt) !!!

Ja, hva' gør man ikke for vinde sjæle (tyveri)!

I den henseende forstår jeg godt ortodokse, rettroende jøder, at de kan
blive irriteret på kristne; for i deres øjne begår vi et tilsvarende tyveri.

Nå - det var et lille sidespring.

Hvor NØJAGTIG står det i Bibelen, at Antikrist er jøde ?

PS. Når/hvis du ser "Helvede" brænde over dit hoved (A-krig),
dá fatter du mine ord i fil 0838
news:OFlxb.47905$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
... men gid du fatter dem før!


NEXT DADDY


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Thank You, Jesus:

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Internal:

0848 news:Igvxb.48129$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

System-Updating:
0849 news:c0Dxb.48161$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0850 news:XvDxb.48169$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Re: Anti-krist - er en Jøde iflg. Kristendommen
Was:
Re: Anti-krist - Lad os føre krig mod terror-jøderne i Israel
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...
0666+0185=0851

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom
dk.politik

Time for OUTPUT:
2003-11-28, Friday, CET 09:44


Kall, Mogens

unread,
Nov 28, 2003, 3:59:33 AM11/28/03
to
"Kall, Mogens" skrev
(news:vduxb.48112$jf4.2...@news000.worldonline.dk...):

> > A I heard a voice saying (code: bold 2+3):
> > - "Vi gør, hvad vi kan!"
> >
> > Nej, I gør ej!
>
> The Time was:
> 2003-11-27, CET 22:15:1x, delay 00:00:00
>
> A voice came (code: bold 2+3):
> 2003-11-27, CET 22:34
> - "Er du fuldstændig sikker."
>
> Hvis I gør, som jeg siger, vil I overleve - ellers (i modsat fald) bliver
> det Jeres visselige død!
>
> Finish Your job, Sir!
> (http://www.icj-cij.org/)

Jesus-Break (2003-11-28, CET 09:55:3x, delay -00:02:08):
- "Follow Me!"

Jeg skal gøre Dem opmærksom på, at krigstrommerne allerede ér gået i gang!


NEXT DADDY


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Thank You, Jesus:

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Internal:

0848 news:Igvxb.48129$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

<