Mellem himmel og jord

0 views
Skip to first unread message

jørgen

unread,
Nov 12, 2003, 4:58:39 PM11/12/03
to
Jeg så lige DR's program der denne gang handlede om mirakuløs helbredelse.
Raben Rosenberg udtale at han som videnskabsmand kunne sige at der ikke
findes mirakler, alt havde en naturlig årsag.

Andre, der selv har oplevet Guds mirakuløse helbredelse siger selvfølgelig
det modsatte, at der findes mirakler, og at de ikke har en naturlig årsag,
men en direkte Guds årsag.

Måske kan man illustrere de to udtalelser med en mand der står lidt på
afstand af et hus og bliver spurgt om der er noget i huset samt beskrive det
som er i huset. Han vil selvfølgelig, hvis han er klog nok, sige at han ikke
kan se om der er noget i huset og derfor siger han at der kan være noget og
der kan muligvis ikke være noget. På spørgsmålet om beskrivelse afslår han
da "jeg ikke kan beskrive noget jeg ikke kan se eller føle eller erkende".

Nuvel.
En anden person får lov at gå ind i huset og se sig grundigt om. Han føler
på de ting som er i huset, lugter til dem, og giver sig tid til at erkende
dem. Efter han kommer ud bliver han spurgt om der er noget i huset og om han
kan beskrive det. Dette kan han selvfølgelig i modsætning til manden som
måtte stå udenfor huset på afstand.

Huset i min lille historie er Gud, og indholdet i huset er det man kan
opleve, vide og erkende om Gud ved selv at være Ham nær i bøn, fællesskab,
mirakuløs helbredelse, med videre.

Manden som fik lov at gå ind i huset er den kristne som personligt har
oplevet Gud, og som gennem tid har lært Gud at kende mere og mere og som har
et kendskab om Gud, et kendskab som Gud må åbenbare for den enkelte først.

Manden som stod på afstand er videnskabsmanden, og vel at mærke den kloge af
slagsen, som ikke selv har oplevet gud, som ikke tror på Gud men alene har
videnskaben.
Nu skrev jeg at han var en klog videnskabsmand. Hvorfor det? Jo, fordi han
ikke sagde "der er intet i huset overhovedet". Han forholdt sig til sin
begrænsethed, nemlig det han kunne se, det han vidste. Raben Rosenberg sagde
derimod at der ingen mirakler er. Altså intet i huset. Uden at han har været
i huset, ja, uden at han endog har været tæt på huset. Han er altså en uklog
mand. En uvis mand, der udtaler sig om det han ikke selv kan se, det han
intet har oplevet om. En mand der tror at alt hvad der findes alene er
begrænset og indeholdt i et videnskabeligt system.

mvh jørgen.

jørgen

unread,
Nov 12, 2003, 5:32:47 PM11/12/03
to
Det som Raben Rosenberg, og andre videnskabsmænd som ham, egentlig siger, er
at de ved at Gud ikke eksistere og at der derfor ingen miakler findes. De
går ud fra at man ved at bruge videnskaben kan afgøre og der findes noget
guddomeligt eller ej. Men videnskaben beskæftiger sig jo med alt det som er
UNDER videnskaben, alt det som lader sig styre af videnskaben. Men Gud er jo
pr. definition OVER videnskaben. Han lader sig hverken beskrive eller styre
af videnskab eller naturlove. Da Jesus gik på vandet var det netop for at
vise at Han er Gud som er OVER videnskaben(tyngdekraften).

En klog videnskabsmand kender sit felts begrænsninger og forstår
selvfølgelig at videnskaben ikke kan bruges når vi bevæger os over i det
åndelige. Han vil måske sige at han ikke tror på en Gud, men samtidig
indrømmer han at han ikke ved om der er en Gud.

Videnskaben beskriver det som er i vor fysiske verden med fire dimensioner.
Den åndelige verden, som er parallel med denne og som indeholder et andet
sæt af dimensioner, den verden kan kun erfares gennem et personligt
engagement hvor man træder ind i den verden og gør sig åben for den.

Det er egentlig det jeg mener med min hus illustration.

mvh jørgen.


Anders Peter Johnsen

unread,
Nov 12, 2003, 7:12:37 PM11/12/03
to
"jørgen" <brothe...@hotmail.com> skrev i en meddelelse
news:3fb2b530$0$95027$edfa...@dread11.news.tele.dk...

> Det som Raben Rosenberg, og andre videnskabsmænd som ham, egentlig siger,
er
> at de ved at Gud ikke eksistere og at der derfor ingen miakler findes. De
> går ud fra at man ved at bruge videnskaben kan afgøre og der findes noget
> guddomeligt eller ej. Men videnskaben beskæftiger sig jo med alt det som
er
> UNDER videnskaben, alt det som lader sig styre af videnskaben. Men Gud er
jo
> pr. definition OVER videnskaben. Han lader sig hverken beskrive eller
styre
> af videnskab eller naturlove. Da Jesus gik på vandet var det netop for at
> vise at Han er Gud som er OVER videnskaben(tyngdekraften).

Netop. Gud er jo pr. definition metafysisk, altså hinsides det, som kan
måles og vejes. Hvis Han var under det, var Han jo ikke Skaber, men
Skabning?

> En klog videnskabsmand kender sit felts begrænsninger og forstår
> selvfølgelig at videnskaben ikke kan bruges når vi bevæger os over i det
> åndelige. Han vil måske sige at han ikke tror på en Gud, men samtidig
> indrømmer han at han ikke ved om der er en Gud.

Præcis!

Det er også dèt, jeg selv kritiserer visse videnskabsmænd (men ikke dem
alle, tag nu bare Holger Bech Nielsen som ikke er bange for at bruge ordet
"Gud", når han når ud til grænserne af sin egen erkendelse) for: At de
udelukker Guds eksistens, bare fordi de måske ikke selv kan bevise den.
Her skal vi altså også selv som kristne samtidig passe på, at vi ikke selv
foregiver at kunne "bevise" Gud "åndeligt", hvilket jeg heller ikke mener
giver mening: Vi kan argumentere for vor egen TRO, javel, men vi kan på
ingen måde uigenkaldeligt bevise Gud, men går bare - modsat de fleste
empiriske videnskabsmænd - ud fra en forestilling om at Han faktisk findes.

Det er for mig at se sådan, man bør opdele det: Lad de troende tro og
videnskabsfolkene drive videnskab.

> Videnskaben beskriver det som er i vor fysiske verden med fire
dimensioner.
> Den åndelige verden, som er parallel med denne og som indeholder et andet
> sæt af dimensioner, den verden kan kun erfares gennem et personligt
> engagement hvor man træder ind i den verden og gør sig åben for den.

Måske er den åndelige Verden som sådan ikke en parallel Verden, men derimod
bare flere dimensioner af den samme verden?

Hvis jeg skulle bruge en lille lignelse ligesom du gør, så ville jeg nok
snarere påstå, at man allerede befinder sig i huset, som er den kendte,
fysiske afgrænsede firdimensionelle verden, men at der altså måske også er
en større åndelig omverden udenfor huset, men at mange mennesker er lidt
"gadeangste" (hvilket jeg da selv engang har prøvet at være og som bestemt
ikke er morsomt) og ikke tør bevæge sig udenfor? Lidt ligesom dengang, hvor
Kirken tilsyneladende mente at Colombus ville "sejle ud over jordens kant"?

For mig at se SKAL man for at være et nogenlunde fungerende væsen have mod
på at undersøge sin omverden og dens grænser. Herunder også den åndelige.
For nogle få tager det måske overhånd, men det er langt, langt værre kun at
forblive indenfor snævre, definerede rammer hele livet og derved spilde sit
liv...
I gamle dage var det måske religionen, der dannede de snævre rammer, som
holdt folk nede, idag er det snarere hardcore-ateistiske forestillinger, som
holder folk nede, i manglende erkendelse af at mennesket altså i ret stor
udstrækning OGSÅ - ved siden af at være teknisk begavet - er et religiøst
væsen.

Det synes jeg fremgår ret tydeligt af den tid, vi lever i, når man ser på
eventyrfiktion som Harry Potter, Ringenes Herre eller Matrix...Vi savner
tilsyneladende vor kristne religion, så genopfinder den i nye
eventyrskikkelser...

--
Mvh
Anders Peter Johnsen


Kall, Mogens

unread,
Nov 16, 2003, 2:43:18 AM11/16/03
to
"Anders Peter Johnsen" skrev
(news:3fb2cc73$0$29351$edfa...@dread15.news.tele.dk...):

> Her skal vi altså også selv som kristne samtidig passe på, at vi ikke selv

> foregiver at kunne "bevise" Gud "åndeligt", ...

Men hvis nu chancen bød sig, ville det da ikke være dumt at undlade
(MaTT 25,14-30) ?


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Jesus-Break (2003-06-30, CET 07:47):

- "Please - Follow Me."

Jesus-Break (2003-Hebr. 04,12, CET 09:43):
(The GarbageMan)

- "Min fred efterlader Jeg jer."

(means: Peace is what I leave with you; it is my own peace that I give you.)

Jesus-Break (2003-08-16, CET 18:54:10):

- "Det vil Jeg (bad: Herre Jesus - Isa - Bed for os, Rom. 8,26.34)."

(means: I will pray for you all, Rom. 8,26.34)


Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Bible Free Downloads:
From http://www.gospelcom.net/ibs/
From http://www.wbtc.com/default.htm

Ønskes oplysninger om Mormonerne, Jehovas Vidner eller en anden sekt,
da kontakt Dialogcentret http://www.dci.dk/

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Husk også (hvis interesse haves)...
DR P1 Monday CET 13:00, Folk og kirke, kan tro skabe mirakler ?
fly no > 625

Return-Address:
Es. 42.8-9@Heaven
---------------------------------------------------------

Internal:

Last Information-file (0730):
Old contributions can be called up by a
http://www.google.com/intl/da/ jump.
After this click on Newsgrougs
After this key-in on the searchline. "Kall, 0739"
(This contribution should then be possible to find)
After this click on the topical file, which is ...
news:eaotb.33852$jf4.1...@news000.worldonline.dk...

System-Updating:
0729 news:%5otb.33851$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
0730 news:eaotb.33852$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
0731 news:lBotb.34267$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
0732 news:_Botb.34269$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
0733 news:fettb.34327$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
0734 news:zEAtb.34403$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
0735 news:8FAtb.34404$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
0736 news:JFAtb.34405$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
0737 news:66Btb.34406$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
0738 news:K6Ftb.34408$jf4.1...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Re: Irans atomvåbenprogram - Taget på fast gerning (0666)
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...
0666+0073=0739

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom (and others)

Time for OUTPUT:
2003-11-16, Sunday, CET 08:43


Rasmus Underbjerg Pinnerup

unread,
Nov 16, 2003, 2:26:05 PM11/16/03
to
"Anders Peter Johnsen" <ande...@mail.dk> mælte sligt:
>"jørgen" <brothe...@hotmail.com> skrev:

>>Men videnskaben beskæftiger sig jo med alt det som er UNDER videnskaben, alt
>>det som lader sig styre af videnskaben.

Videnskaben beskæftiger sig med en masse, der ikke lader sig styre af
videnskaben - f.eks. galakser og baggrundsstråling.

>>Men Gud er jo pr. definition OVER videnskaben. Han lader sig hverken beskrive
>>eller styre af videnskab eller naturlove.

Det er ingenlunde en del af Guds definition, at han ikke kan beskrives af
videnskaben. Det er faktisk en ganske besynderlig påstand. Vi har jo de sidste
par årtusinder haft en decideret videnskab, der har beskrivelsen af Gud som
formål - nemlig teologien.

>>Da Jesus gik på vandet var det netop
>>for at vise at Han er Gud som er OVER videnskaben(tyngdekraften).

Nej, det er en håbløst anakronistisk læsning. Jesus stod ikke over for nogen
videnskab, der truede med at underminere folks religiøse tro, ganske som der
ikke på Jesu tid var nogen tygdekraft at konkurrere med (den blev som bekendt
opfundet af Newton).

>Det er for mig at se sådan, man bør opdele det: Lad de troende tro og
>videnskabsfolkene drive videnskab.

Det er et nydeligt ideal, men virkeligheden er mere grumset. Det hænder gang
på gang, at videnskab og religion kommer i konflikt.

>Hvis jeg skulle bruge en lille lignelse ligesom du gør, så ville jeg nok
>snarere påstå, at man allerede befinder sig i huset, som er den kendte,
>fysiske afgrænsede firdimensionelle verden, men at der altså måske også er
>en større åndelig omverden udenfor huset, men at mange mennesker er lidt
>"gadeangste" (hvilket jeg da selv engang har prøvet at være og som bestemt
>ikke er morsomt) og ikke tør bevæge sig udenfor?

Der er ikke meget "gadeangst" i dagens samfund - folk søger jo med lys og
lygte efter enhver tænkelig religiøs sandhed. Og de finder et væld af
forskellige "omverdener".

>Lidt ligesom dengang, hvor
>Kirken tilsyneladende mente at Colombus ville "sejle ud over jordens kant"?

Det har kirken aldrig ment. Den udbredte opfattelse af, at man i middelalderen
mente, at jorden var flad, opstod først midt i 1800-tallet. Se evt.
<http://www.id.ucsb.edu/fscf/library/RUSSELL/FlatEarth.html>.

>For mig at se SKAL man for at være et nogenlunde fungerende væsen have mod
>på at undersøge sin omverden og dens grænser. Herunder også den åndelige.

[...]

Det passer dårligt med, at mange psykisk syge finder trøst og lindring i
kristendom (og andre religioner).

>Det synes jeg fremgår ret tydeligt af den tid, vi lever i, når man ser på
>eventyrfiktion som Harry Potter, Ringenes Herre eller Matrix...Vi savner
>tilsyneladende vor kristne religion, så genopfinder den i nye
>eventyrskikkelser...

Jeg er nogenlunde enig - folk i vores samfund savner religion, men du får mig
ikke med på, at det specifikt skulle være en trang efter *kristen* religion,
som er nedlagt i mennesket.

Venlig hilsen,
Rasmus Underbjerg Pinnerup
--
"How useful is the spork!"

P. Larsen

unread,
Nov 17, 2003, 2:06:40 PM11/17/03
to

"Rasmus Underbjerg Pinnerup" <pinnerup@*fjerndette*privat.dk> wrote in
message news:84jfrv8c2ae2aijfa...@4ax.com...

> "Anders Peter Johnsen" <ande...@mail.dk> mælte sligt:
> >Lidt ligesom dengang, hvor
> >Kirken tilsyneladende mente at Colombus ville "sejle ud over jordens
kant"?
>
> Det har kirken aldrig ment. Den udbredte opfattelse af, at man i
middelalderen
> mente, at jorden var flad, opstod først midt i 1800-tallet. Se evt.
> <http://www.id.ucsb.edu/fscf/library/RUSSELL/FlatEarth.html>.

Interessant læsning. Hvor, om jeg må spørge, kan man så finde den rigtige
historie om hvorfor den katolske kirke IKKE ville financiere Colombus rejse
til Indien? Jeg er, som andre, blevet fodret ideen om, at jvf. biblen kunne
turen ikke gøres den anden vej, så kirken dermed ikke ville finanicere noget
der kun ville fejle. Gælder samme tese vedr. Marco Polo ?

> >Det synes jeg fremgår ret tydeligt af den tid, vi lever i, når man ser på
> >eventyrfiktion som Harry Potter, Ringenes Herre eller Matrix...Vi savner
> >tilsyneladende vor kristne religion, så genopfinder den i nye
> >eventyrskikkelser...
>
> Jeg er nogenlunde enig - folk i vores samfund savner religion, men du får
mig
> ikke med på, at det specifikt skulle være en trang efter *kristen*
religion,
> som er nedlagt i mennesket.

Hmmm - hvordan "savner"? Kan du give et eksempel?

Anyhow ... takker for linket.

Mvh.
P. Larsen


Rasmus Underbjerg Pinnerup

unread,
Nov 17, 2003, 3:24:10 PM11/17/03
to
"P. Larsen" <bitREM...@hotmailREMOVE.com> mælte sligt:

>Interessant læsning. Hvor, om jeg må spørge, kan man så finde den rigtige
>historie om hvorfor den katolske kirke IKKE ville financiere Colombus rejse
>til Indien?

Jeg er ikke ekspert på området, men ifølge min overbevisning er spørgsmålet
forkert stillet. Der er ikke tale om, at der stod en stor, fæl katolsk kirke
og nægtede Columbus finansiering. Det var simpelthen ikke normalt kirkens
opgave som sådan at finansiere handelsrejser.

Columbus søgte i 1484 midler hos kong Juan II af Portugal, der dog afviste at
skyde penge i projektet. I 1486 forsøgte han sig så i Spanien hos kong
Ferdinand og dronning Isabella. De nægtede ham ligeledes penge. Han søgte igen
og igen, og efter megen tovtrækkeri fik han endelig i 1492 kongelig opbakning
om projektet på grund af hjælp fra den spanske finansminister og en orden af
franciskanermunke, som Columbus havde boet hos under sit ophold i Spanien.

Der er altså tale om, at Columbus havde et projekt (at finde søvejen til
"Cathay", et middelalderligt navn for Kina), som han søgte finansiering for
hos diverse fyrster og konger, som det var praksis i samtiden. Nu er jeg på
løs grund, men jeg mener at huske, at de forskellige afslag blev begrundet
med, at man kendte jordens omkreds (den var blevet udregnet allerede af de
gamle grækere) og vidste, at afstanden fra Europa til Kina var alt for stor
til, at Columbus kunne nå frem, inden hans forsyninger slap op. Og man havde
jo ret - Columbus havde regnet forkert, og ville være gået til grunde, hvis
ikke det var fordi, der lige lå et kontinent og ventede på ham.

>Jeg er, som andre, blevet fodret ideen om, at jvf. biblen kunne
>turen ikke gøres den anden vej, så kirken dermed ikke ville finanicere noget
>der kun ville fejle. Gælder samme tese vedr. Marco Polo?

Det kender jeg ikke til. Marco Polo satte ud mod øst for at finde Prester
Johannes, en mytisk kristen præstekonge, som sagdes at bo på den anden side af
muslimernes område og som man regnede med kunne hjælpe i kampen for at befri
det hellige land.

>>Jeg er nogenlunde enig - folk i vores samfund savner religion, men du får
>>mig ikke med på, at det specifikt skulle være en trang efter *kristen*
>>religion, som er nedlagt i mennesket.

>Hmmm - hvordan "savner"? Kan du give et eksempel?

Det er svært at sætte på få ord, men jeg tror, at vort samfund (i hvert fald
her i Danmark - i USA er situationen selvsagt en anden) er blevet for
sekulariseret, for koldt og for kedeligt. Folk søger religiøse sandheder og
store fortællinger både her og der - der har næppe nogensinde været så stor et
væld af forskellige religiøse bevægelser i Danmark som netop nu - og
tv-oversigterne bugner med programmer, der appellerer til denne "nye
religiøsitet", idet numerology, grafologi, englelære, afdødes ånder og
clairvoyance bliver til underholdning for hele familien.

Venlig hilsen,
Rasmus Underbjerg Pinnerup
--

"Oder war es eine Predigt des Todes, dass heilig hiess,
was allem Leben widersprach und widerrieth?
Oh meine Brüder, zerbrecht, zerbrecht mir die alten Tafeln!"

Andreas Falck

unread,
Nov 17, 2003, 3:35:20 PM11/17/03
to
I news:bpb686$nn1$1...@sunsite.dk skrev
P. Larsen følgende:

[ ... ]


>> Det har kirken aldrig ment. Den udbredte opfattelse af, at man i
>> middelalderen mente, at jorden var flad, opstod først midt i
>> 1800-tallet. Se evt.
>> <http://www.id.ucsb.edu/fscf/library/RUSSELL/FlatEarth.html>.
>
> Interessant læsning. Hvor, om jeg må spørge, kan man så finde den
> rigtige historie om hvorfor den katolske kirke IKKE ville
> financiere Colombus rejse til Indien? Jeg er, som andre, blevet
> fodret ideen om, at jvf. biblen kunne turen ikke gøres den anden
> vej, så kirken dermed ikke ville finanicere noget der kun ville
> fejle. Gælder samme tese vedr. Marco Polo ?

Ja, det nævnte link giver en bortforklaring af den katolske kirkes
reelle holdning. Kirken havde rent faktisk adopteret den opfattelse af
jorden var flad, og derfor bl.a. ikke ville være med til at financiere
Columbus.

Kirken har jo stort set lige siden midten af det 4. århundrede med
vold og død bekæmpet anderledes tænkende og troende, ja ligefrem ført
krig mod dem.

Der har til tider været tal fremme om at den katolske kirke fra midten
af det 4. århundrede og frem har ca. 80 mio menneskeliv på sin
samvittighed.

Også i dag foregår der fra katolsk side forfølgelse og undertrykkelse
af anderledes troende. Kun de steder i verden hvor den ikke har
mulighed for at foretage sig disse forfølgelser og undertrykkelser har
den påtaget sig en tilsyneladende venligere "maske", som garanteret
ville krakkelere dersom den magt som agt.

Der kan i disse artikler: http://hjem.get2net.dk/AFA1441/side-059.htm
læses meget mere om hvad det katolske religionssytem egentlig er,
hvorfra det er opstået og hvad det reelt og egentlig står for. -
Ganske barsk læsning!

--
Med venlig hilsen Andreas Falck - ICQ 108 480 093
Der nu HAR købt hus i Ravsted, Sønderjylland
Huset kan ses her: http://skrift.dk/hus_ravsted
ER det ikke bare et skønt hus? og så på 177 kvm

Rasmus Underbjerg Pinnerup

unread,
Nov 17, 2003, 4:19:05 PM11/17/03
to
"Andreas Falck" <andrea...@jyde.invalid> mælte sligt:

>Ja, det nævnte link giver en bortforklaring af den katolske kirkes
>reelle holdning. Kirken havde rent faktisk adopteret den opfattelse af
>jorden var flad, og derfor bl.a. ikke ville være med til at financiere
>Columbus.

Det er stik imod, hvad jeg har lært. Kan du henvise til en bevisføring for, at
den katolske kirke skulle have haft en sådan officiel lære i middelalderen?

>Kirken har jo stort set lige siden midten af det 4. århundrede med
>vold og død bekæmpet anderledes tænkende og troende, ja ligefrem ført

>krig mod dem. [...]

At den katolske kirke har pletter på samvittigheden er der vel næppe nogen
her, der er i tvivl om, men det betyder jo ikke, at den partout er skyldig i
alle de beskyldninger, der rettes imod den.

Venlig hilsen,
Rasmus Underbjerg Pinnerup
--

"Og så ser det ud til at du svarer dig selv under flere forskellige
synonymer! Menså får du jo også det svar du helst vil høre."

Andreas Falck

unread,
Nov 17, 2003, 5:52:50 PM11/17/03
to
I news:4leirvogisis74got...@4ax.com skrev
Rasmus Underbjerg Pinnerup følgende:

[ ... ]


> Det er stik imod, hvad jeg har lært. Kan du henvise til en
> bevisføring for, at den katolske kirke skulle have haft en sådan
> officiel lære i middelalderen?

Nu har jeg ikke lige adgang til alle mine fagbøger. Det er begrænset
hvad der kan stå fremme i en 2-værelses når der også skal bo 3 voksne
og et par velvoksne hunde, hvorfor jeg ikke lige for tiden har
mulighed for at slå det efter. Men efter 1. februar næste år bliver
*det* anderledes, for da stiger mit tilgængelige boligareal fra 43 til
177 kvm :-)

Såfremt Den Katolske Kirke ikke gik ind for den flade jord sammen med
at jorden var universets centrum, da vil jeg da gerne se dokumentation
på at den katolske kirke tog afstand fra den flade jord samtidig med
at de jo holdt fast ved at jorden var universets centrum.

Der var i al fald 5 punkter som var almindeligt antaget op gennem
stort set hele middelalderen, og jeg har da ikke set nogen steder at
Den Katolske Kirke har taget afstand fra disse alment accepterede
ting:
1.. at jorden var flad og havde 4 hjørner
2.. at jorden befandt sig midt i solsystemet, at jorden stod stille
medens solen kredsede rundt om den
3.. at der fandt selvavl sted, og at der herved stadig frembragtes
evende væsener af dødt organisk stof
4.. at arterne holdt sig fuldstændig uforandrede
5.. at fosteret kunne påvirkes af det, moderen så under
svangerskabet

Det er endda blevet hævdet at ovenstående punkter skulle klart fremgå
af Bibelen.

I dag ved vi som en selvfølgelighed, at jorden er rund, svæver frit i
verdensrummet, og at solen er centrum for jordens bane. Det har dog
ikke altid været sådan.

Sumererne mente, at jorden var flad, og at stjernerne, som på et
tidspunkt af dagen svævede hen over himlen, det næste svømmede gennem
en underjordisk flod, for derefter at komme frem på himlen igen.
Ægypterne levede på en flad jord med himlen som et tæppe, der var
spændt fast i de fjerne bjerge. Den første græske naturfilosof Thales
(585 f.Kr.) mente at jorden var en flad skive omkranset af vand.Hans
efterfølger, filosoffen Anaximander fra Milet (547 f.Kr.), anså jorden
for at være cylinderformet med den beboede verden på toppen.

Forestillingen om den flade jord, understøttet af vand, søjler eller
kæmpedyr har været fundamentet for alle civilationer gennem
årtusinder. Først i de senere århundreder har tanken om den i
verdensrummet frit svævende jord, slået rigtigt igennem.

Et tegnet billede af hvordan mange mente at jorden var placeret i
universet kan ses her: http://sdanet.dk/images/fladjord.jpg

>> Kirken har jo stort set lige siden midten af det 4. århundrede med
>> vold og død bekæmpet anderledes tænkende og troende, ja ligefrem
>> ført krig mod dem. [...]
>
> At den katolske kirke har pletter på samvittigheden er der vel
> næppe nogen her, der er i tvivl om, men det betyder jo ikke, at den
> partout er skyldig i alle de beskyldninger, der rettes imod den.

Der er jo intet af det jeg ovenfor skrev der hidtil er blevet
dokumenteret tilbagevist, omend det nu gennem næsten et århundrede i
stor udstrækning er blevet forbigået i næsten total tavshed.

Bo Warming

unread,
Nov 18, 2003, 2:06:53 AM11/18/03
to
"Rasmus Underbjerg Pinnerup" <pinnerup@*fjerndette*privat.dk> wrote in
message news:k3airv4p2phmuuraj...@4ax.com...

Gør nar du bare. Din lærde kristendom er ikke spor finere end
familie-scientology osv

Sagens kerne er at vi ikke har fysiske væsentligheder at kæmpe mod, og
dermed må vi få vort aktivitetsbehov tilfredsstillet med diverse nærliggende
poppet nyreligiøsiet, fordi FK og lignende pengemaskiner har gjort sig
afskyvækkende.


Lars Erik Bryld

unread,
Nov 18, 2003, 4:20:18 AM11/18/03
to
Scripsit Andreas Falck:

> Såfremt Den Katolske Kirke ikke gik ind for den flade jord sammen
> med at jorden var universets centrum, da vil jeg da gerne se
> dokumentation på at den katolske kirke tog afstand fra den flade
> jord samtidig med at de jo holdt fast ved at jorden var universets
> centrum.

Det er ellers sædvane at den som fremsætter en påstand selv beviser
den. Du koketterer jævnligt med dit anstrengte forhold til engelsk, så
her er en på dansk med nogenlunde samme indhold som den Rasmus
refererede til:

http://www.geocities.com/evolutionsteori/ferngren2002.html


Med hensyn til hvad den katolske kirke troede på og ikke troede på:

http://syndflod.dk/art-1-005.htm siger at Aristoteles vidste jorden
var rund.

http://hjem.get2net.dk/AFA1441/side-015.htm siger at Thomas Aquinas
godkendte de aristoteleske filosofiers indflydelse på de europæiske
universiteter som den katolske kirke var meget arrangeret i.

Godt nok nævner sidsnævnte side ikke Aristoteles' kosmologi, kun hans
naturfilosofi, men den aristoteleske filosofi var jo om noget en
totalløsning, så ethvert forsøg på at adskille de ting ville være
useriøst.

Hvis du har vanskeligt ved at anerkende dine egne sider som
dokumentation for at den katolske kirke anerkendte det aristoteleske
verdenssyn inklusive den runde jord, så er her en side fra Danmarks
Natur og Lægevidenskabelige Bibliotek:

http://www.udstillinger.dnlb.dk/astroweb/Astronomer/Aristoteles.html


--
Med venlig hilsen
Lars Erik Bryld

Rasmus Underbjerg Pinnerup

unread,
Nov 18, 2003, 4:26:10 AM11/18/03
to
"Bo Warming" <ELTZNX...@spammotel.com> mælte sligt:
>"Rasmus Underbjerg Pinnerup" <pinnerup@*fjerndette*privat.dk> wrote:

>>[...] og tv-oversigterne bugner med programmer, der appellerer til denne "nye


>>religiøsitet", idet numerology, grafologi, englelære, afdødes ånder og
>>clairvoyance bliver til underholdning for hele familien.

>Gør nar du bare.

Jeg synes ikke, jeg gør nar. Jeg bemærker bare, at det er en pudsig udvikling,
der er sket over de sidste 5 år eller så. Det er meget markant.

>Din lærde kristendom er ikke spor finere end familie-scientology osv

Jeg er ikke kristen.

>Sagens kerne er at vi ikke har fysiske væsentligheder at kæmpe mod, og
>dermed må vi få vort aktivitetsbehov tilfredsstillet med diverse nærliggende
>poppet nyreligiøsiet, fordi FK og lignende pengemaskiner har gjort sig
>afskyvækkende.

Det skal der nok være noget sandt i.

Venlig hilsen,
Rasmus Underbjerg Pinnerup
--

"Ach! Das Wagenphone ist einer... nuisance phone!"

Bo Warming

unread,
Nov 18, 2003, 8:38:44 AM11/18/03
to
"Rasmus Underbjerg Pinnerup" <pinnerup@*fjerndette*privat.dk> wrote in
message news:3apjrvce642mhllsp...@4ax.com...

> "Bo Warming" <ELTZNX...@spammotel.com> mælte sligt:
> >"Rasmus Underbjerg Pinnerup" <pinnerup@*fjerndette*privat.dk> wrote:
>
> >>[...] og tv-oversigterne bugner med programmer, der appellerer til denne
"nye
> >>religiøsitet", idet numerology, grafologi, englelære, afdødes ånder og
> >>clairvoyance bliver til underholdning for hele familien.
>
> >Gør nar du bare.
>
> Jeg synes ikke, jeg gør nar. Jeg bemærker bare, at det er en pudsig
udvikling,
> der er sket over de sidste 5 år eller så. Det er meget markant.

Allerede i 1880 skrev Nietzsche at buddhismen ville blive stor i Europa

> >Din lærde kristendom er ikke spor finere end familie-scientology osv
>
> Jeg er ikke kristen.


Pas på du ikke bliver killfiltret af travle Andrea Falck - jeg har fået
forbud mod at skrive i denne ng af ham, fordi han ikke anså min kristendom
for kristen nok!

> >Sagens kerne er at vi ikke har fysiske væsentligheder at kæmpe mod, og
> >dermed må vi få vort aktivitetsbehov tilfredsstillet med diverse
nærliggende
> >poppet nyreligiøsiet, fordi FK og lignende pengemaskiner har gjort sig
> >afskyvækkende.
>
> Det skal der nok være noget sandt i.

Og derfor falder din kritik af nyreligiøsitet til jorden - du kan lige så
godt kritisere FK

> "Ach! Das Wagenphone ist einer... nuisance phone!"

Mind mig lige om hvilken Simpson-episode det er fra


Andreas Falck

unread,
Nov 18, 2003, 8:43:54 AM11/18/03
to
I news:d7pub.21746$c33....@fe01-2.private.usenetserver.com skrev
Bo Warming følgende:

[ ... ]


> Pas på du ikke bliver killfiltret af travle Andrea Falck - jeg har
> fået forbud mod at skrive i denne ng af ham, fordi han ikke anså
> min kristendom for kristen nok!

Hvor er du dog fuld at stinkende løgn!!

Jeg har aldrig nogen sinde ytret mig om at du ikke skulle skrive i
denne gruppe, - tvært imod!!

Du skal bare, lige som alle andre, holde dig til gruppens fundats, og
iøvrigt efterleve almindeligt gældende netikette som også alle andre
skal.

Længere er den såmænd ikke.

--
Med venlig hilsen Andreas Falck - ICQ 108 480 093

http://sdanet.dk/ + http://skabelsen.info/
http://bibeltro.dk/ + http://bibel-skole.dk/
*** *Alle med debatforum* ***

Rasmus Underbjerg Pinnerup

unread,
Nov 19, 2003, 12:48:43 AM11/19/03
to
"Bo Warming" <ELTZNX...@spammotel.com> mælte sligt:
>"Rasmus Underbjerg Pinnerup" <pinnerup@*fjerndette*privat.dk> wrote:

>>Jeg synes ikke, jeg gør nar. Jeg bemærker bare, at det er en pudsig
>>udvikling, der er sket over de sidste 5 år eller så. Det er meget markant.

>>Allerede i 1880 skrev Nietzsche at buddhismen ville blive stor i Europa

Den fik da et vist mål af popularitet, men så enorm er den jo heller ikke
blevet. Den nye religiøsitet er ikke overvejende buddhistisk, men udviser blot
visse indiske tendenser.

>>Det skal der nok være noget sandt i.

>Og derfor falder din kritik af nyreligiøsitet til jorden

Som jeg sagde, så var det ikke tænkt som en kritik af nyreligiøsitet per se.

>- du kan lige så godt kritisere FK

Det gør jeg skam også gerne ;)

>> "Ach! Das Wagenphone ist einer... nuisance phone!"

>Mind mig lige om hvilken Simpson-episode det er fra

<http://www.snpp.com/episodes/2F13.html> (selv om de har fået forkert fat i
det sagte)

Venlig hilsen,
Rasmus Underbjerg Pinnerup
--

Sona, si latine loqueris!

Lars Erik Bryld

unread,
Nov 20, 2003, 2:24:22 PM11/20/03
to
Scripsit Lars Erik Bryld:

> Hvis du har vanskeligt ved at anerkende dine egne sider som
> dokumentation for at den katolske kirke anerkendte det
> aristoteleske verdenssyn

Sjovt, så tavs denne tråd blev :o)

Andreas Falck

unread,
Nov 20, 2003, 5:20:31 PM11/20/03
to
I news:9jmqras3...@lebryld.fqdn skrev
Lars Erik Bryld følgende:

[ ... ]


> Sjovt, så tavs denne tråd blev :o)

Har været travlt beskæftiget, - men dit indlæg er markeret som et
seriøst udspil og sat til besvarelse, - jeg har blot ikke haft den
fornødne tid endnu.

Dit saglige udspil kræver jo andet og mere end blot en omgang sludder
for sladder!

--
Med venlig hilsen Andreas Falck - ICQ 108 480 093

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages