Tidens tegn før Jesu Genkomst (0217)

12 views
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
Dec 5, 2002, 8:59:49 AM12/5/02
to
Ugeavisen Udfordringen nr. 49 5. december 2002 skriver:

(side 6)

Vær forberedt på kaos...

Interview med Johannes Facius om tidens tegn før Jesu genkomst:

------------------------------------------------------------------
Prædiketekst 2. søndag i advent:

Lukas 21,25-36

(De sidste tider og Jesu Genkomst)
-----------------------------------

(Jesus siger):

"Og der skal ske tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene
ængstes i rådvildhed over havets og brændingens brusen.

Mennesker skal dåne af rædsel og gru for det, som kommer over jorderige; thi
himlenes kræfter skal rystes.

Og da skal de se 'Menneskesønnen komme i skyen' med kraft og megen
herlighed.

Men når dette begynder at ske, da skal I rette jer og løfte jeres hoveder,
thi jeres forløsning nærmer sig."


(Lignelsen om figentræet)
-------------------------

Og Han fortalte dem en lignelse: "Se på figentræet og alle de andre træer;

så snart I ser, at de springer ud, skønner I af jer selv, at nu er sommeren
nær.

Således kan I også skønne, når I ser dette ske, at Guds rige er nær.

Sandelig siger Jeg jer: denne slægt skal ikke forgå, før det er sket alt
sammen.

Himmelen og jorden skal forgå; men Mine Ord skal ingenlunde forgå.


(Formaning til årvågenhed)
---------------------------

Men vogt jer, at jeres hjerter ikke nogen sinde sløves af svir og
drukkenskab og timelige bekymringer, så den dag kommer pludselig over jer.

Thi ligesom en snare skal den komme over alle dem, der bor på hele jordens
flade.

Men våg og bed til enhver tid, så I må blive i stand til at undfly alt
dette, som skal ske, of til at bestå for Menneskesønnen."
------------------------------------------------------------------

af -løb

(løb:)
- Emnet "De sidste tider" er traumatisk for mange. Hvad tror du (Facius),
det skyldes? Skal vi frygte eller glæde os til Jesu genkomst?

(Facius:)
Set fra et bibelsk synspunkt, der også understreges af dagens tekst, bør
de sidste tider ikke skabe nogen panik hos dem, der hører Jesus til. Den
rådvildhed og angst, der tales om, er møntet på alle mennesker, der lever
uden Gud og håb i verden. Jesus siger jo her, at når alt det svære
indtræffer, skal Hans disciple rette sig op og løfte deres hoveder.
Disciplene skulle nemlig være i stand til at forstå, at verdens store kaos
går forud for Herrens herlige genkomst, og når det ser værst ud, kommer
Menneskesønnen i skyen og bringer forløsning til sit folk og dom over
verden.

(løb:)
- Jesus nævner en del tegn på, at tiden nærmer sig. Tegn i sol, måne og
stjerner, jordskælv og hungersnød er vel egentlig ikke noget nyt. Hvorfor
nævner Jesus dette?

(Facius:)
Det er rigvtigt, at de sidste tiders tegn med krig og naturkatastrofer
ikke betegner noget nyt i menneskehedens historie. Der er dog det nye ved
det, at disse verdensomspændende naturkatastrofer og krigshandlinger er
taget til både i omfang og i sværhedsgrad gennem de sidste 100 år. Vor tids
store klimaforandringer og forureninger af vand, jord og luft har der ikke
været magen til før i historien. Sygdomme som aids med nu over 65 millioner
smittede personer betegner også et uhyggeligt tiltag trods lægevidenskabens
fremskridt. Vigtigere end alt dette er Jesu egen forudsigelse i Matt. 24,21
om en så stor trængselstid, "som der ikke har været magen til fra verdens
begyndelse indtil nu og heller aldrig vil komme." Dette turde være grund nok
til for Jesus at advare os.

(løb:)
- Hvilke tegn ser du opfyldt i dag ?

(Facius:)
De negative tegn såsom forførelse, hungersnød, jordskælv, pest, krig og
forfølgelse af de hellige er egentlig gået ganske godt i opfyldelse, men som
sagt må vi forvente en kulmination af al denne ondskab, jo nærmere vi kommer
tidspunktet for Jesu genkomst. Hvad der endnu ikke ses at være opfyldt i
nogen væsentlig grad er 3 tegn, som jeg kalder for de positive, nemlig at
evangeliet om riget skal prædikes over hele jorden til et vidnesbyrd for
alle folkeslagene (Matt. 24,14), at menigheden skal rette sig op og løfte
hovedet i stor forventning (Luk. 21,28), og at figentræet (Israel) skal
springe ud i fuldt flor.

(løb:)
- Jesus fortæller lignelsen om figentræet, og mange tolker det som nationen
Israel. Prøv lige at forklare det! På hvilket grundlag bruges figentræet som
et billede på Israel - så vidt vides, findes ingen direkte henvisning i
Bibelen.

(Facius:)
Figentræet er som bekendt det genfødte Israels national-symbol. Men ikke
kun det. Et nærmere studie i Skriften af figentræet vil med tydelighed
fastslå, at det også er den bibelske betegnelse for Guds udvalgte folk
Israel.
I Markus 11 læser vi om den sælsomme hændelse, hvor Jesus forbander et
figentræ, forsxi det ikke bar den frugt, som Han søgte. Det ville efter min
opfattelse være totalt meningsløst, hvis Jesus forbandede et lille figentræ,
blot fordi Han var sulten og ikke havde haft tid til en normal frokost den
pågældende morgen. Så meget desto mere da Skriften tydeligt erklærer, "at
det ikke var figentid" (Mark. 11,13). Der er for mig ingen tvivl om, at vi
her står over for en "profetisk happening", som Jesus udførte. Vi må ikke
glemme, at Jesus for det meste underviste sine disciple gennem lignelser.
Denne opfattelse støttes klart af det, der sker i umiddelbar fortsættelse af
Jesu vandring med disciplene. De fortsætter dagen efter fra Betania til
Jerusalem, hvor Jesus styrer lige ind i templet og jager dem ud, som har
besudlet Hans Fars helligdom. Jesu kraftfulde aktion, hvor Han med en svøbe
pisker vekselererne og duekræmmerne ud af templet og sparker deres borde
omkuld, er et klart vidnesbyrd om, at jødefolket, Israel, havde svigtet
deres Gud og den kaldelse, Han havde lagt på dem. Konsekvensen af dette
blev, at Israels folk blev rykket op med rode fra deres forjættede land og
sendt i et årtusindlangt eksil blandt verdens nationer, hvor de levede borte
fra deres Gud og deres land. Først i 1948 ved proklamationen af den genfødte
nation Israel blev figentræet atter plantet i dets oprindelige jord. Siden
da er jøderne vendt tilbage fra diasporen fra over 100 lande, og denne
tilbagevenden til Zion er langt fra til ende. Det er dette tegn om
figentræets nyplantning i Israel, der viser os, hvor tæt vi i virkeligheden
er på Messias' herlige genkomst.

(løb:)
- Svir og drukkenskab - ser du andre ting, som kan sløve os, så vi ikke er
rede til Jesu genkomst?

(Facius:)
Jeg tror, at svi og drukkenskab hører til sjældenhederne blandt det
genfødte Guds folk. "Timelige bekymringer" er meget mere udbredte, blandt
andet fordi bekymringer ikke mere betragtes og behandles som den synd, de er
ifølge Guds ord. Timelige bekymringer har den samme berusende egenskab som
alkohol, at sløve vore sanser og svække vort åndelige beredskab.

(løb:)
- Våg og bed, siger Jesus - hvad betyder det helt praktisk i dag at "våge" -
og hvad kan vi gøre for at holde os på mærkerne?

(Facius:)
Tiden er fuld af opfordring til bøn blandt de kristne, og det må ses som
noget meget positivt. Tilføjelsen "våg" er derimod ikke så bekendt, og dog
er der i Jesu undervisning næsten altid tale om "våg og bed", og det i den
nævnte rækkefølge. Vi bør lære os at våge noget mere. Det vil sige at komme
til klarhed over, hvad der sker lige nu i vore dage, og det gælder både når
det drejer sig om at tolke de fysiske omstændigheder i Guds lys, såvel som
når det gælder at forstå ved Helligåndens åbenbarelse, hvad der ligger på
Guds hjerte, og hvad der tjener til evangeliets og Guds riges fremgang. Kan
da kan vor bøn få den fornødne slagkraft.

--- END of Udfordringen nr. 49 5. december 2002 ---------------------

Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Bible Free Downloads:
From http://www.gospelcom.net/ibs/
From http://www.wbtc.com/default.htm

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

Deadline (News-input-from-dk.livssyn.kristendom):
2002-12-05, Thursday, CET 13:00

Filters (Blokerede Interrupts / Boycott's):
Rasmus Underbjerg Pinnerup, pinn...@privat.dk

File-name:
Tidens tegn før Jesu Genkomst (0217)

This file has been send to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2002-12-05, Thursday, CET 14:59


Vidal

unread,
Dec 5, 2002, 12:17:16 PM12/5/02
to
In news:yZIH9.59291$HU.40...@news010.worldonline.dk,
Kall, Mogens <mogen...@12move.dk> typed:

> - Emnet "De sidste tider" er traumatisk for mange. Hvad tror du
> (Facius), det skyldes? Skal vi frygte eller glæde os til Jesu
> genkomst?
>
> (Facius:)
> Set fra et bibelsk synspunkt, der også understreges af dagens
> tekst, bør de sidste tider ikke skabe nogen panik hos dem, der hører
> Jesus til. Den rådvildhed og angst, der tales om, er møntet på alle
> mennesker, der lever uden Gud og håb i verden. Jesus siger jo her, at
> når alt det svære indtræffer, skal Hans disciple rette sig op og
> løfte deres hoveder. Disciplene skulle nemlig være i stand til at
> forstå, at verdens store kaos går forud for Herrens herlige genkomst,
> og når det ser værst ud, kommer Menneskesønnen i skyen og bringer
> forløsning til sit folk og dom over verden.

Jo, men alligevel...De kristne, der tror det, kan jo læse i
Åbenbaringen og andre steder i Biblen, hvilke frygtelige
tider det bliver med krig, sult, nød og sygdomme.

Og tilsyneladende skal alle kristne miste livet. Ganske
vist er der folk, der tror kristne vil blive afhentet på den
ene eller anden måde (med UFO?), men det er nok for
meget at håbe, Gud vil finde en ny metode til at afhente
folk i stedet for den gamle velafprøvede. :-)

Så forløsningen sker gennem døden, og ikke mange finder
den løsning særligt tiltrækkende, selvom vi vil få en ny og
bedre verden ud af det, bagefter.

> - Jesus nævner en del tegn på, at tiden nærmer sig. Tegn i sol, måne
> og stjerner, jordskælv og hungersnød er vel egentlig ikke noget nyt.
> Hvorfor nævner Jesus dette?

[...]

> - Hvilke tegn ser du opfyldt i dag ?
>
> (Facius:)
> De negative tegn såsom forførelse, hungersnød, jordskælv, pest,
> krig og forfølgelse af de hellige er egentlig gået ganske godt i
> opfyldelse, men som sagt må vi forvente en kulmination af al denne
> ondskab, jo nærmere vi kommer tidspunktet for Jesu genkomst.

Hvis vi ser på verden idag, finder jeg ikke tydelige tegn på verdens
ende ud over dem, vi til alle tider har haft.

Venlig hilsen

Villy Dalsgaard


Kall, Mogens

unread,
Dec 5, 2002, 8:49:10 PM12/5/02
to
Hej Villy Dalsgaard,

Jeg har tilladt mig at bytte lidt om på rækkefølgen i dit indlæg:

> Hvis vi ser på verden idag, finder jeg ikke tydelige tegn på verdens
> ende ud over dem, vi til alle tider har haft.

Dette indlæg (0217) er skrevet i forlængelse af et tidligere indlæg (se De
sidste tiders tegn (0203), citat fra Ordet og Israel's december-udgave)

Grunden til at jeg har valgt at citere Johannes Facius her, er, at manden
nævner noget nyt: figentræet (Israel 1948).

Og manden kan faktisk godt have ret, fordi søndagsteksten (Lukas 21,25-36)
jo kun er et del-objekt i 'Jesu forudsigelse vedr. Jerusalems ødelæggelse og
Sin genkomst' (v 5-38). I vers 24 står der:

"... Jerusalem skal nedtrædes af hedninger, INDTIL hedningernes tider er til
ende."

Profetien er delvis gået i opfyldelse i 1967 (se 0206).

Såfremt der er noget hold i dette, da har vi vitterlig at gøre med et
útvetydigt tegn!

-

Du kommer ind på Bortrykkelsen:

Bibelen siger ikke noget om en bortrykkelse forud for Genkomsten:
I Åbenbaringen 3,10 gives der et løfte til en menighed (... og fri dig ud
af den prøvelsens stund, som skal komme over hele jorderige ...). Ordvalget
imbefatter ikke nødvendigvis en bortrykkelse. Omtrent samme ordvalg bruger
Stefanus i sin forsvarstale, Apostlenes Gerninger 7,34, vedr. udvandringen
fra Ægypten (... Jeg har hørt deres suk og er steget ned for at udfri dem;
...). Dengang var der i hvert fald ingen bortrykkelse!
Dernæst nævner Paulus bortrykkelsen i 1. Tessaloniker-brev 4,14-18: "...
Thi Herren selv skal stige ned af Himmelen ... DEREFTER skal vi ...
bortrykkes ... i skyerne for at møde Herren i luften; ...". Dette Skriftsted
er i overensstemmelse med Matt 24, 29-31. Først kommer Messias (EFTER
trængselen); dernæst bliver Hans udvalgte samlet sammen.

Og det er selvfølgelig med dette som baggrundsmateriale, at du, Villy,
siger:

> Jo, men alligevel...De kristne, der tror det, kan jo læse i
> Åbenbaringen og andre steder i Biblen, hvilke frygtelige
> tider det bliver med krig, sult, nød og sygdomme.
>
> Og tilsyneladende skal alle kristne miste livet. Ganske
> vist er der folk, der tror kristne vil blive afhentet på den
> ene eller anden måde (med UFO?), men det er nok for
> meget at håbe, Gud vil finde en ny metode til at afhente
> folk i stedet for den gamle velafprøvede. :-)
>
> Så forløsningen sker gennem døden, og ikke mange finder
> den løsning særligt tiltrækkende, selvom vi vil få en ny og
> bedre verden ud af det, bagefter.

Og jeg må give dig ret:

Der er IKKE bibelsk belæg for at tro, at der finder en bortrykkelse sted før
trængselen. Derimod er der stor fare for at vildlede fåreflokken ved at
fremsætte postulatet; idet man sætter falske forhåbninger igang, der så
sidenhen brister!
Eller hvad værrere er: I naiv tro på, at Messias kommer inden trængselen
og bortrykker en, bedrages man af falske Messias'er (Matt. 24,24)!

-

Du kommer også ind på Udenjordiske-væsener (UFO'er).

Mange sekter har en overbevisning om den lyksalige frelse herigennem, og jeg
kan da godt forstå dem. Hvor ville det være dejligt, om nogen kunne redde
mig (os) ud af kattepinen. Vi har alle brug for en redningsplanke! Men - som
du skriver, Villy - så er det nok for meget at håbe på. Hvorfor ? - Hvor var
deres redningsindsats under Cuba-krisen i 1962; dengang Khrusjtjov nær havde
gjort verden til en rygende atom-ruinhob ved hans atom-missil-hazard-spil? -
Enhver med forstand ville have kommet Menneskeheden til undsætning!
Dog mener jeg, at fænomenet har en berettigelse i at blive undersøgt (i en
bibelsk sammenhæng). Se Tror udenjordiske-væsener på Gud ? (0215)

-

Så forløsningen sker gennem døden, skriver du.

Hvis det ikke var fordi jeg er kristen, ville jeg sige, at du er bindegal!
Forstå mig ret:

For tiden plages verden af bindegale mennesker, som ikke alene forherliger
døden, men som også mener sig berettiget til at smide andre deri. Og så tror
de tilmed, at de æret Gud derved! Ja, du kender den sørgelige historie.
Selvfølgelig har vi at gøre med nogle primitive forsvarsmekanismer, som vi
genkender i dyreriget - men det er en anden snak.

Kristendommen har sit ophav (sin oprindelse) i Det Gamle Testamenter.
Forleden dag citerede jeg derfra (Sl 34,13-15), og der står meget
interessant:

"Om nogen attrår liv og ønsker sig dage for at skue lukke ... (da) hold dig
fra ondt og øv godt, søg fred og jag derefter."

Skriftstedet lyder bedre på hverdagsdansk:

"Ønsker I et et langt og lykkeligt liv? ... (da) vend jer fra synd, og brug
jeres tid på at gøre godt! Bestræb jer på at leve i fred med andre!"

Og respekter at de har ret til at have en anden mening om tilværelsen end
din, ...

... havde jeg nær tilføjet (i den Hellige Skrift)!

Jøderne Gud, Jahve (JHVH), forherliger - ifølge min opfattelse - ikke døden.

Moses skærer det ud i pap (Deu 5.Mos 30,19):

"Jeg tager i dag himmelen og jorden til vidne mod jer på, at jeg har
forelagt jer livet og døden, velsignelsen og forbandelsen. Så vælg da livet,
for at du og dit afkom må leve ..."

Dét, som Jesus Kristus (Messias) bragte af nyt, var og er (John 11,25):

"Jeg er opstandelsen og LIVET; den, som tror på Mig, skal leve, om han
(eller hun) end dør."

I Ham lever vi (på trods af døden).

DADDY-Break (2002-12-06, CET 02:09):

- "Lige netop (sagde til mig selv: "Kristus døde på Golghatas kors
på-mine-vegne for at jeg kan leve").

En dag skal alt menneskeskabt brændes op, skriver Apostlen Peter i sit andet
brev kap.3,10. Dette kunne meget vel tyde på, at Universet engang laaangt
ude i fremtiden trækker sig sammen igen (modsat Big-Bang), en implosion.
Herefter - skriver Peter i vers 13 - venter vi "nye himle og en ny jord",
hvor retfærdighed bor.

Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

Deadline (News-input-from-dk.livssyn.kristendom):
2002-12-06, Friday, CET xx:xx

Filters (Blokerede Interrupts / Boycott's):
Rasmus Underbjerg Pinnerup, pinn...@privat.dk

File-name:
Tidens tegn før Jesu Genkomst (0217)

0218

This file has been send to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2002-12-06, Friday, CET 02:49


Vidal

unread,
Dec 6, 2002, 4:22:14 AM12/6/02
to
In news:xmTH9.60105$HU.40...@news010.worldonline.dk,
Kall, Mogens <mogen...@12move.dk> typed:


[...]

>> Og tilsyneladende skal alle kristne miste livet. Ganske
>> vist er der folk, der tror kristne vil blive afhentet på den
>> ene eller anden måde (med UFO?), men det er nok for
>> meget at håbe, Gud vil finde en ny metode til at afhente
>> folk i stedet for den gamle velafprøvede. :-)
>>
>> Så forløsningen sker gennem døden, og ikke mange finder
>> den løsning særligt tiltrækkende, selvom vi vil få en ny og
>> bedre verden ud af det, bagefter.

> Så forløsningen sker gennem døden, skriver du.

> Hvis det ikke var fordi jeg er kristen, ville jeg sige, at du er
> bindegal!

It takes a loony to know one :-)

> Forstå mig ret:

He, he, det er jo det, jeg forsøger...

> For tiden plages verden af bindegale mennesker, som ikke alene
> forherliger døden, men som også mener sig berettiget til at smide
> andre deri. Og så tror de tilmed, at de æret Gud derved!

Jo, men det, jeg påpeger, er netop, at folk, der ser frem til
Jesus' genkomst overser hvilke frygtelige begivenheder,
der i følge Åbenbaringen går forud. Og det er meget svært
for 'almindelige' mennesker i modsætning til nedenstående
disciple, at se frem til deres død med glæde.

Vi kan alle forstå, det er Guds vilje, der sker, men alligevel vil
vi, tror jeg, være rådvilde og angste, når disse tilstande opstår,
hvis det sker i vor livstid, også selvom vi lever *med* Gud og
håb i verden.

> > Disciplene skulle nemlig være i stand til at


> > forstå, at verdens store kaos går forud for Herrens herlige genkomst,
> > og når det ser værst ud, kommer Menneskesønnen i skyen og bringer
> > forløsning til sit folk og dom over verden.

> > Den rådvildhed og angst, der tales om, er møntet på alle
> > mennesker, der lever uden Gud og håb i verden. Jesus siger jo her, at
> > når alt det svære indtræffer, skal Hans disciple rette sig op og
> > løfte deres hoveder.

Og det er sandt, men det kræver jo et særligt mål af tro med
glæde at kunne se frem til de frygtelige begivenheder,
der kommer.

Venlig hilsen

Villy Dalsgaard


Jens Bruun

unread,
Dec 6, 2002, 7:49:01 AM12/6/02
to
"Kall, Mogens" <mogen...@12move.dk> wrote in message
news:yZIH9.59291$HU.40...@news010.worldonline.dk

Så megen tekst, og så er der ikke et eneste DADDY-Break. Hvad gik galt?
Er DADDY sur på dig eller sover han bare middagslur?

--
-Jens B.


Henton

unread,
Dec 6, 2002, 7:50:31 AM12/6/02
to

"Vidal" <vi...@worldonline.dk> skrev i en meddelelse
news:aspq26$k5h$1...@dknews.tiscali.dk...

> In news:xmTH9.60105$HU.40...@news010.worldonline.dk,
> Kall, Mogens <mogen...@12move.dk> typed:

> Og det er sandt, men det kræver jo et særligt mål af tro med


> glæde at kunne se frem til de frygtelige begivenheder,
> der kommer.
>

og denne særlige form for tro må i så fald kaldes overtro.!
Hvad skulle egentlig Jesu genkomst gøre godt for ? Hvad skulle formålet være
?

H


Andreas Falck

unread,
Dec 6, 2002, 8:02:46 AM12/6/02
to
Jens Bruun <bruun...@hotmail.com> skrev dette i
news:111I9.40$n23....@news.get2net.dk:

> Så megen tekst, og så er der ikke et eneste DADDY-Break. Hvad gik
> galt? Er DADDY sur på dig eller sover han bare middagslur?

Og hvorfor citerer du et så stort indlæg i sin helhed for at tilføje
en intetsigende kommentar på linier.

--
Med venlig hilsen Andreas Falck - ICQ 108 480 093
http://usenet.dk/netikette/citatteknik.html
Den rigtige anvendelse forøger risikoen for at graden af
misforståelser bliver væsentlig reduceret

Jens Bruun

unread,
Dec 6, 2002, 8:30:03 AM12/6/02
to
"Andreas Falck" <dew...@nullspam.invalid> wrote in message
news:asq75k$gvq$1...@sunsite.dk

> Og hvorfor citerer du et så stort indlæg i sin helhed for at tilføje
> en intetsigende kommentar på linier.

13 minutter inden din reaktion - jeg er imponeret! Mine "intetsigende
kommentar" var faktisk to spørgsmål, stillet i samme ånd som indlægget,
de refererede til. At jeg citerede hele indlægget, var med velberådet
hu, men det tror jeg nu nok, du viste i forvejen.

--
-Jens B.


Andreas Falck

unread,
Dec 6, 2002, 8:49:33 AM12/6/02
to
Jens Bruun <bruun...@hotmail.com> skrev dette i
news:wD1I9.45$n23....@news.get2net.dk:

> At jeg citerede hele indlægget, var med velberådet hu,
> men det tror jeg nu nok, du viste i forvejen.

Da du udmærket kender kender både gruppens fundats og den almindelige
netikette er det ren chikane når du citerer så langt et indlæg uden at
klippe noget som helst væk.

Og dine to "spørgsmål" kan vel kun tjene til at latterliggøre manden
yderligere.

FUT dk-admin.netikette

Vidal

unread,
Dec 6, 2002, 10:04:05 AM12/6/02
to

"Henton" <Hen...@Danmark.dk> (som åbenbart stadig har sin internetforbindelse
og ikke er begyndt at poste gennem dizum endnu) skrev i en meddelelse
news:asq6fd$2dn5$1...@news.cybercity.dk...)

> og denne særlige form for tro må i så fald kaldes overtro.!

Kan du ikke forklare det lidt nærmere eller måske forklare,
hvad forskellen på tro og overtro er efter din mening.

> Hvad skulle egentlig Jesu genkomst gøre godt for ? Hvad skulle formålet være

Det er en del af den kristne tro, ikke noget du har forstand
på eller interesserer dig for.


Venlig hilsen

Villy Dalsgaard


Henton

unread,
Dec 6, 2002, 12:56:01 PM12/6/02
to

"Vidal" <vi...@worldonline.dk> skrev i en meddelelse
news:asqe25$lbk$1...@dknews.tiscali.dk...

>
> "Henton" <Hen...@Danmark.dk> (som åbenbart stadig har sin
internetforbindelse
> og ikke er begyndt at poste gennem dizum endnu) skrev i en meddelelse
> news:asq6fd$2dn5$1...@news.cybercity.dk...)

Den var lidt sjov-lige til onsdagsklubben


>
>
> Kan du ikke forklare det lidt nærmere eller måske forklare,
> hvad forskellen på tro og overtro er efter din mening.
>

se det kunne jeg jo nok min kloge herre, jeg kunne jo slå op i en ordbog, og
definere ordene for dig, men det ville sikkert ikke hjælpe, du kunne måske
hjælpe mig bedre, hvori ser du forskel på tro og overtro i bibelen ?

Henton> > Hvad skulle egentlig Jesu genkomst gøre godt for ? Hvad skulle


formålet være
>
> Det er en del af den kristne tro, ikke noget du har forstand
> på eller interesserer dig for.
>

Min gode herre, hvad tror du Jesus ville sige til sådan en bemærkning ? Det
må da være din begrænsede tankegang, der gør dig i stand til at TRO hvad jeg
har forstand på eller intereserer mig for.
Det forekommer mig at nogle af jer her i gruppen profilerer jer ved en
yderst raffineret form for ondskabsfuldhed, er det i Jesu ånd, TROR du ?
Tilbage til emnet, alle disse dommedagsprofetier, TROR du virkelig det
gavner menneskene ?
Endnu har de ikke hjulpet, tvært imod.
Men du gad ikke svare mig på hvad Jesu genkomst skulle gøre godt for ! Prøv
nu om ikke du kan hjælpe mig, min kloge mand.
Jesus har givet sit budskab en gang, skulle det blive bedre, hvis han gav
det engang til-måske, der er jo en del af jer der er lidt tunge i gumpen.
Vi kan møde Jesus i himlen, men de der TROR de kan møde ham på Strøget, ja
de kan få lov at vente og vente.........
Det er muligt at Jesus genkomst på jorden er beskrevet i bibelen (hvor
forresten) men som sagt I venter og venter, og det bliver i ved med i stedet
for at leve efter de ord der nu engang er givet.

H


Morten Tórsson

unread,
Dec 6, 2002, 2:56:01 PM12/6/02
to

"Andreas Falck" <dew...@nullspam.invalid> wrote in message
news:asq75k$gvq$1...@sunsite.dk...

> Jens Bruun <bruun...@hotmail.com> skrev dette i
> news:111I9.40$n23....@news.get2net.dk:
>
> > Så megen tekst, og så er der ikke et eneste DADDY-Break. Hvad gik
> > galt? Er DADDY sur på dig eller sover han bare middagslur?
>
> Og hvorfor citerer du et så stort indlæg i sin helhed for at tilføje
> en intetsigende kommentar på linier.

Intetsigende ? Jeg synes det er i orden at kritisere ham for hans latterlige
DADDY indlæg! Det er derimod mere irriterende, at vi stadigvæk skal høre på
dine sure opstød, hver gang folk skriver noget, der ikke passer dig.

Mvh

/Morten


Morten Tórsson

unread,
Dec 6, 2002, 3:02:19 PM12/6/02
to

"Andreas Falck" <dew...@nullspam.invalid> wrote in message
news:asq9tu$b76$1...@sunsite.dk...

> Jens Bruun <bruun...@hotmail.com> skrev dette i
> news:wD1I9.45$n23....@news.get2net.dk:
>
> > At jeg citerede hele indlægget, var med velberådet hu,
> > men det tror jeg nu nok, du viste i forvejen.
>
> Da du udmærket kender kender både gruppens fundats og den almindelige
> netikette er det ren chikane når du citerer så langt et indlæg uden at
> klippe noget som helst væk.

Stop whining, and get a life!

>
> Og dine to "spørgsmål" kan vel kun tjene til at latterliggøre manden
> yderligere.
>

Det er da åbenbart helt i din ånd. Hvad er det lige du selv har gang i nu ?

> FUT dk-admin.netikette

LOL, tror du ikke folk tænker, åh nej, er det nu ham tøsen Andreas Falck
igen, der tror han ejer usenet, Stop whining, og tag en tudekiks. Du kan jo
åbenbart ikke tåle, at folk diskuterer, hvilket du jo også selv har erkendt.
Var det ikke derfor du lavede dit eget forum på din hjemmeside, så du så
selv kunne styre hvad du ville have folk skulle skrive ?

Carsten Stage

unread,
Dec 6, 2002, 3:36:35 PM12/6/02
to
Morten Tórsson wrote:

> Stop whining, and get a life!

[cut a lot]

Uanset hvad du i øvrigt mener, var der ingen grund til at prøve at
flytte netikette debatten tilbage til d.l.k - når du nu absolut skulle
flytte debatten, burde det så ikke have været til mudderet!

FUT d.a.netikette

Carsten

Vidal

unread,
Dec 6, 2002, 3:49:14 PM12/6/02
to

"Henton" <Hen...@Danmark.dk> skrev i en meddelelse news:asqocb$8i6$1...@news.cybercity.dk...

>
> "Vidal" <vi...@worldonline.dk> skrev i en meddelelse
> news:asqe25$lbk$1...@dknews.tiscali.dk...

> Min gode herre, hvad tror du Jesus ville sige til sådan en bemærkning ? Det


> må da være din begrænsede tankegang, der gør dig i stand til at TRO hvad jeg
> har forstand på eller intereserer mig for.

Jeg har måske taget fejl af dig? Er du ikke en af Mosegård
vennerne, der lige tager omkring dlk for at få lidt morskab
af de fjollede kristne?

> Det forekommer mig at nogle af jer her i gruppen profilerer jer ved en
> yderst raffineret form for ondskabsfuldhed, er det i Jesu ånd, TROR du ?

He, he. Jeg gider ikke blive spillet på næsen af pubertets
drenge. Om *det* er åndsindgivet tør jeg ikke rigtig sige. :-)

> Tilbage til emnet, alle disse dommedagsprofetier, TROR du virkelig det
> gavner menneskene ?
> Endnu har de ikke hjulpet, tvært imod.

Dit spørgsmål giver ingen mening. Sidste bog i NT er en lang
dommedagsprofeti, som de fleste kristne forholder sig til på
den ene eller anden måde.

> Men du gad ikke svare mig på hvad Jesu genkomst skulle gøre godt for ! Prøv
> nu om ikke du kan hjælpe mig, min kloge mand.
> Jesus har givet sit budskab en gang, skulle det blive bedre, hvis han gav
> det engang til-måske, der er jo en del af jer der er lidt tunge i gumpen.

Igen, dit spørgsmål giver ingen mening. Gud kan måske
give dig et svar, jeg kan ikke.

> Vi kan møde Jesus i himlen, men de der TROR de kan møde ham på Strøget, ja
> de kan få lov at vente og vente.........

Hey, vi er enige.

> Det er muligt at Jesus genkomst på jorden er beskrevet i bibelen (hvor
> forresten) men som sagt I venter og venter, og det bliver i ved med i stedet
> for at leve efter de ord der nu engang er givet.

Se, det er dit problem, du har ingen anelse om, hvad der står i
Biblen, men vil alligevel diskutere kristendom. Kristendommen
er ikke lig med dine forudfattede meninger. Kristendommen er
heller ikke nødvendigvis det, der står i Biblen, men det, der står
i Biblen, er en forudsætning for kristendommen.


Venlig hilsen

Villy Dalsgaard


Vidal

unread,
Dec 6, 2002, 4:26:34 PM12/6/02
to
In news:asr2j7$mb7$1...@dknews.tiscali.dk,

Vidal <vi...@worldonline.dk> typed:

> "Henton" <Hen...@Danmark.dk> skrev i en meddelelse
> news:asqocb$8i6$1...@news.cybercity.dk...

>> Vi kan møde Jesus i himlen, men de der TROR de kan møde ham på


>> Strøget, ja de kan få lov at vente og vente.........
>
> Hey, vi er enige.

Måske dog lige med undtagelse af Matthæus 25:43

Det er så et nyt mysterium, du kan bryde dit hoved med.
(Den hemmelige kode henviser til at kapitel i NT) (NT er
en forkortelse af det 'Nye Testamente'.)

Venlig hilsen

Villy Dalsgaard


Vidal

unread,
Dec 6, 2002, 5:55:48 PM12/6/02
to
In news:asr89i$mkk$1...@dknews.tiscali.dk,
Vidal <vi...@worldonline.dk> typed:

>(NT er en forkortelse af det 'Nye Testamente'.)

UPS - ikke 'af', men 'for'

Venlig hilsen

Villy Dalsgaard


Henton

unread,
Dec 7, 2002, 2:35:22 AM12/7/02
to

"Vidal" <vi...@worldonline.dk> skrev i en meddelelse
news:asr89i$mkk$1...@dknews.tiscali.dk...
> In news:asr2j7$mb7$1...@dknews.tiscali.dk,

> >> Vi kan møde Jesus i himlen, men de der TROR de kan møde ham på
> >> Strøget, ja de kan få lov at vente og vente.........
> >
> > Hey, vi er enige.
>
> Måske dog lige med undtagelse af Matthæus 25:43
>
> Det er så et nyt mysterium, du kan bryde dit hoved med.
> (Den hemmelige kode henviser til at kapitel i NT) (NT er
> en forkortelse af det 'Nye Testamente'.)

Matt 25,43
jeg var fremmed, og I tog ikke imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig ikke
tøj, jeg var syg og i fængsel, og I så ikke til mig.
--
den var godt nok svær :-))

H


Henton

unread,
Dec 7, 2002, 2:59:20 AM12/7/02
to

"Vidal" <vi...@worldonline.dk> skrev i en meddelelse
news:asr2j7$mb7$1...@dknews.tiscali.dk...

>
> "Henton" <Hen...@Danmark.dk> skrev i en meddelelse
news:asqocb$8i6$1...@news.cybercity.dk...
> >

> Jeg har måske taget fejl af dig? Er du ikke en af Mosegård


> vennerne, der lige tager omkring dlk for at få lidt morskab
> af de fjollede kristne?

Hvem er Mosegaard ?
Jeg var ikke klar over at der var fjollede kristne, men en del kristne
virker for mig OVERTROISKE.

> > Tilbage til emnet, alle disse dommedagsprofetier, TROR du virkelig det
> > gavner menneskene ?
> > Endnu har de ikke hjulpet, tvært imod.
>
> Dit spørgsmål giver ingen mening. Sidste bog i NT er en lang
> dommedagsprofeti, som de fleste kristne forholder sig til på
> den ene eller anden måde.

Det var virkelig en formulering der vil noget ", som de fleste kristne


forholder sig til på
den ene eller anden måde".

Der er åbentbart frit valg på hylderne.

H> > Men du gad ikke svare mig på hvad Jesu genkomst skulle gøre godt for !


Prøv
> > nu om ikke du kan hjælpe mig, min kloge mand.
> > Jesus har givet sit budskab en gang, skulle det blive bedre, hvis han
gav
> > det engang til-måske, der er jo en del af jer der er lidt tunge i
gumpen.
>
> Igen, dit spørgsmål giver ingen mening. Gud kan måske
> give dig et svar, jeg kan ikke.
>

Jeg har fået svar.

> > Det er muligt at Jesus genkomst på jorden er beskrevet i bibelen (hvor
> > forresten) men som sagt I venter og venter, og det bliver i ved med i
stedet
> > for at leve efter de ord der nu engang er givet.
>

> Se, det er dit problem, du har ingen anelse om, hvad der står i
> Biblen, men vil alligevel diskutere kristendom. Kristendommen
> er ikke lig med dine forudfattede meninger.

Her må jeg give dig ret :-)

Kristendommen er
> heller ikke nødvendigvis det, der står i Biblen, men det, der står
> i Biblen, er en forudsætning for kristendommen.

Det må jeg nok sige-det er lige før jeg må give dig ret "Kristendommen er


heller ikke nødvendigvis det, der står i Biblen"

Så er vi vist tilbage til TRO og OVERTRO, forstår jeg dig ret,så kan noget
i bibelen godt være TRO noget andet OVERTRO ?

Henton


Niels Peter

unread,
Dec 7, 2002, 3:15:44 AM12/7/02
to
"Vidal" <vi...@worldonline.dk> skrev i en meddelelse news:asr9n7$mn0$1...@dknews.tiscali.dk...

> In news:asr89i$mkk$1...@dknews.tiscali.dk,
> Vidal <vi...@worldonline.dk> typed:
>
> >(NT er en forkortelse af det 'Nye Testamente'.)
>
> UPS - ikke 'af', men 'for'

Ja, det trænger da vist ikke til forkortelse :-))

Niels Peter

Mr. D

unread,
Dec 7, 2002, 7:17:57 AM12/7/02
to

Vidal <vi...@worldonline.dk> skrev i en
nyhedsmeddelelse:asr89i$mkk$1...@dknews.tiscali.dk...
> In news:asr2j7$mb7$1...@dknews.tiscali.dk,

>
> Måske dog lige med undtagelse af Matthæus 25:43
> Det er så et nyt mysterium, du kan bryde dit hoved med.
> (Den hemmelige kode henviser til at kapitel i NT) (NT er
> en forkortelse af det 'Nye Testamente'.)

Nu må du ikke forvirre ham

Mr. D


Vidal

unread,
Dec 7, 2002, 10:16:37 AM12/7/02
to

"Henton" <Hen...@Danmark.dk> skrev i en meddelelse news:ass9rm$2d2d$1...@news.cybercity.dk...

> Hvem er Mosegaard ?

He, he. Er han ikke med til dine onsdagsmøder?

[...]

> Så er vi vist tilbage til TRO og OVERTRO, forstår jeg dig ret,så kan noget
> i bibelen godt være TRO noget andet OVERTRO ?

For at vende tilbage til udgangspunktet: Hvad adskiller
efter din mening tro og overtro? Du må definere dine
begreber.

Venlig hilsen

Villy Dalsgaard


Henton

unread,
Dec 7, 2002, 11:14:50 AM12/7/02
to

"Vidal" <vi...@worldonline.dk> skrev i en meddelelse
news:ast4ge$pu8$2...@dknews.tiscali.dk...

>
> "Henton" <Hen...@Danmark.dk> skrev i en meddelelse
news:ass9rm$2d2d$1...@news.cybercity.dk...
>
> > Hvem er Mosegaard ?
>
> He, he. Er han ikke med til dine onsdagsmøder?

jo, han er ny i klubben, denne gang huskede du at skrive Mosegaard med 2 a
er, han er meget følsam denne celebre herre.


> [...]
>
> > Så er vi vist tilbage til TRO og OVERTRO, forstår jeg dig ret,så kan
noget
> > i bibelen godt være TRO noget andet OVERTRO ?
>
> For at vende tilbage til udgangspunktet: Hvad adskiller
> efter din mening tro og overtro? Du må definere dine
> begreber.

i bibelen -intet-
Hvad er din definition.?
H
ps. det er nu ikke hver onsdag


Vidal

unread,
Dec 7, 2002, 1:19:45 PM12/7/02
to
In news:3df1e922$0$220$edfa...@dread12.news.tele.dk,
Mr. D <s-g...@post5.tele.dk> typed:

> Vidal <vi...@worldonline.dk> skrev i en
> nyhedsmeddelelse:asr89i$mkk$1...@dknews.tiscali.dk...
>> In news:asr2j7$mb7$1...@dknews.tiscali.dk,

>> (NT er
>> en forkortelse af det 'Nye Testamente'.)

> Nu må du ikke forvirre ham

Well, så længe jeg bare selv kan funde ud af det. :-)


Venlig hilsen

Villy Dalsgaard


Anders Peter Johnsen

unread,
Dec 7, 2002, 2:55:40 PM12/7/02
to
"Henton" <Hen...@Danmark.dk> skrev i en meddelelse
news:ass9rm$2d2d$1...@news.cybercity.dk...

> Hvem er Mosegaard ?

Dumt spørgsmål du stiller...

Hvis du ikke kan huske de indlæg du selv skriver, så burde du vel prøve at
gå ind på Google og søge under "Henton Kirsten". Der vil du blandt andet
finde et par indlæg hvor du sludrer lidt med en vis "LowLifeDk" om denne
"Kirsten"...

--
Mvh
Anders Peter Johnsen


Vidal

unread,
Dec 7, 2002, 3:08:33 PM12/7/02
to
In news:ast8cb$ojc$1...@news.cybercity.dk,
Henton <Hen...@Danmark.dk> typed:

> jo, han er ny i klubben, denne gang huskede du at skrive Mosegaard
> med 2 a er, han er meget følsam denne celebre herre.

Jeg vil gerne advare dig imod at have med mosegård
at gøre. Ham og hans venner går en meget hård tid i
møde på det danske usenet. Deres indlæg vil blive
fjernet fra serverne, og de vil generelt få en pariastatus.
Han begynder nok snart at rende til de 'virkelige' medier
og vil klage over cencur og lignende, men det lykkes næppe
for ham.

Så med mindre det betyder meget for dig at være med i
hans 'kunst', så hold dig på lang afstand. Med mindre du
helt ved, hvad du udsætter dig for, har du ikke fortjent den
skæbne, der bliver ham til del.

Han tror, han kan bruge usenet som en vej til berømmelse,
men han bliver klogere.

Jeg kalder hans nye kunst herostratisme, og den
betegnelse er nok mere sigende, end han selv og du aner...

>> For at vende tilbage til udgangspunktet: Hvad adskiller
>> efter din mening tro og overtro? Du må definere dine
>> begreber.

> i bibelen -intet-

Hvordan forstået?

> Hvad er din definition.?

Det er dig, der bliver ved med at tale om tro-overtro,
hvor vil du hen med det, er der en pointe?

Venlig hilsen

Villy Dalsgaard


Erik Andersen

unread,
Dec 7, 2002, 5:07:07 PM12/7/02
to

"Kall, Mogens" <mogen...@12move.dk> wrote in message
news:yZIH9.59291$HU.40...@news010.worldonline.dk...

> Ugeavisen Udfordringen nr. 49 5. december 2002 skriver
...................................
..............

www.fgp.dk se under Bøger og download bogen gratis:
"Hvad Fortæller Tidens Tegn?"
- Kommer Jesus Kristus snart tilbage?

Af Bibeldocent Villy Hagstrøm

Mvh Erik


Henton

unread,
Dec 8, 2002, 2:48:33 AM12/8/02
to

"Vidal" <vi...@worldonline.dk> skrev i en meddelelse
news:astk9k$qt1$1...@dknews.tiscali.dk...

> In news:ast8cb$ojc$1...@news.cybercity.dk,
> Henton <Hen...@Danmark.dk> typed:

> Han tror, han kan bruge usenet som en vej til berømmelse,
> men han bliver klogere.
>
> Jeg kalder hans nye kunst herostratisme, og den
> betegnelse er nok mere sigende, end han selv og du aner...
>

Men du, sæt lukke for ordene og segl for bogen til endens tid!

H


Læs også Mark. 18. 23


Henton

unread,
Dec 8, 2002, 2:48:41 AM12/8/02
to

"Anders Peter Johnsen" <ande...@mail.dk> skrev i en meddelelse
news:3df2523d$0$169$edfa...@dread14.news.tele.dk...

>
> Hvis du ikke kan huske de indlæg du selv skriver, så burde du vel prøve at
> gå ind på Google og søge under "Henton Kirsten". Der vil du blandt andet
> finde et par indlæg hvor du sludrer lidt med en vis "LowLifeDk" om denne
> "Kirsten"...
>

Forskellen mellem fortid, nutid og fremtid er kun en illusion, hvor
hårdnakket den end har bidt sig fast.

H

"læs også Luk. 23.8


Kall, Mogens

unread,
Dec 8, 2002, 9:32:20 AM12/8/02
to
Hej Villy Dalsgaard

> Jo, men det, jeg påpeger, er netop, at folk, der ser frem til
> Jesus' genkomst overser hvilke frygtelige begivenheder,
> der i følge Åbenbaringen går forud. Og det er meget svært
> for 'almindelige' mennesker i modsætning til nedenstående
> disciple, at se frem til deres død med glæde.

Du mener vel, at du ('nedenstående disciple) ser frem til
Livet-med-Gud-efter-døden. Døden i sig selv er trist, sørgelig og
meningsløs! Jesus - vores forbillede (vores ægte Idol modsat de falske
idoler, Es 42,8) - siger vedrørende sin død (Luk 22,42):

"Fader, om Du vil, så tag denne kalk fra Mig! Dog ske ikke Min vilje,
menn Din!"

Jesus (som menneske, Fil 2,6-8) higer-og-tragtet med andre ord ikke efter
døden-i-sig-selv!

> Vi kan alle forstå, det er Guds vilje, der sker, men alligevel vil
> vi, tror jeg, være rådvilde og angste, når disse tilstande opstår,
> hvis det sker i vor livstid, også selvom vi lever *med* Gud og
> håb i verden.

Amen. Vi er jo alle blot mennesker.

Jesu Ord (Luk 21,28) skal måske NETOP opfattes og forstås i lyset af dette.
Jesus (vores Skaber, John 14,7-9) véd, at vi er skrøbelige og kan blive
angste og rådvilde. Og for at dette ikke skal tage overhånd (og nogle derved
måske mister troen), OPMUNTRER Han os med Ordene: "(Det gør smertelig ondt,
lige nu, men når barnet først er født, da er veernes smerte glemt). Løft
Jeres hoveder (og hold-ud-indtil-enden for se: Jeg kommer snart)."

> > > Disciplene skulle nemlig være i stand til at
> > > forstå, at verdens store kaos går forud for Herrens herlige genkomst,
> > > og når det ser værst ud, kommer Menneskesønnen i skyen og bringer
> > > forløsning til sit folk og dom over verden.
>
> > > Den rådvildhed og angst, der tales om, er møntet på alle
> > > mennesker, der lever uden Gud og håb i verden. Jesus siger jo her, at
> > > når alt det svære indtræffer, skal Hans disciple rette sig op og
> > > løfte deres hoveder.
>

> Og det er sandt, men det kræver jo et særligt mål af tro med
> glæde at kunne se frem til de frygtelige begivenheder,
> der kommer.

Personlig ser jeg ikke frem til 'de frygtelige begivenheder, der kommer'.
Dét, som jeg ser frem til, er, Kristi Genkomst. Og fordi jeg er et lem på
legemet Kristus, interesserer det mig, at være underrettet om min Herres
hjemkomst. Tegnene er - i denne forbindelse - blot en indikator. De vidner
om Genkomsten

Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

Deadline (News-input-from-dk.livssyn.kristendom):
2002-12-08, Sunday, CET 13:17

Filters (Blokerede Interrupts / Boycott's):
Rasmus Underbjerg Pinnerup, pinn...@privat.dk

Order-OUTPUT:
DADDY-Break (2002-12-08, Sunday, CET 13:44):
- "Det skal du (svar Vidal)."

File-name:
Re: Tidens tegn før Jesu Genkomst (0217)
0220

This file has been send to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2002-12-08, Sunday, CET 15:32


Kall, Mogens

unread,
Dec 8, 2002, 9:32:42 AM12/8/02