Re: prostate infection and BPH patient consult

0 views
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Jun 6, 2009, 8:03:40 PM6/6/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

(NB! Tekst rettet undervejs.)

8806 news:4a2aff04$0$90268$1472...@news.sunsite.dk
>
> "Vidal" skrev
> news:4a2aa319$0$15884$edfa...@dtext01.news.tele.dk
>
> [ ... file 8805 ... ]
>
> > Jesus-loves-you skrev:
> >
> > > Conclusion:
> >
> > Slip nu den prostata-spammer.
>
> Prostata. Hvem (andre end dig) taler om prostata ?
>
> Det er Noa-definitionens *�gthed*, der diskuteres pga. den autentiske
> *eksterne* 61-h�ndelse, som indtraf for nylig.
>
> Det andet var jo bare - om jeg s� m� sige - "indpakningspapiret" (som godt
> nok var *skr�ddersyet* til omst�ndighederne). Prostata-mark�ren ... :-)


Interrupt from ...

Newsgroups:
News:dk.politik
News:dk.videnskab.psykologi
News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Monday, July 14, 2008, CET 01:29, GMT (6/6-09) 23:29
Subject: Starwars ?
7647 <news:487b3892$0$90262$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.politik/msg/ded21703dc95bc3a>
>
> In the name of the Father� (the Merciful�, The Righteous(ness)�, den
> Retskafne�):
>
>
> Version 1:
>
> Du smadrer ikke et land ved mindre det er absolut n�dvendigt!
>
> Bevares!
> Et *diktatur* har ingen moralske skrubler desang�ende, da "n�dbremsen"
> (herunder samvittigheden i psykopatus' hjerne) jo er defekt!
>
> Men et *demokrati* kan alts� ikke - uden virkelig god grund - ihjelsl�
> millioner af mennesker i en diktaturstat, hvoraf hovedparten jo er
> psykopatus' gidsler (og s�ledes uskyldige i forbrydelserne) !
>
> En virkelig grund kunne s�ledes v�re, at dersom man undlod, da ville man
> selv blive udslettet, apropos retten til selvforsvar.
>
> ABC-v�bene kommer her ind i billedet, dersom der er reel risiko for, at
> *diktatur*-stater kommer i besiddelse af disse!
>
>
> Version 2:
>
> Vi *forventer* noget tilsvarende mht. en udenjordisk civilisation,
> men har sm� indicier p�, at de...
[ ... ]
> Version 3:
[ ... ]
> > > (Program: F�r op af br�nden, gerne inden de drukner.)


Husk p� at missionen best�r i - om muligt - at f� dem til af kapitulere
*f�r* mark�r 61 videreudvikles til ogs� at omfatte noget, der kunne minde
ikke s� lidt om Hiroshima- og Nagasaki-syndromet (mark�r 185.000) !

FUT nu udelukkende (af praktiske grunde) sat til:
News:dk.livssyn.kristendom


With kind regards,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34-Jos.10,11)
Last OUTPUT: 8806 news:4a2aff04$0$90268$1472...@news.sunsite.dk
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
<http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/>. File-number: 8807


Jesus-loves-you

unread,
Jun 7, 2009, 3:46:21 AM6/7/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

8807 <news:4a2b03d8$0$90268$1472...@news.sunsite.dk>


Af "uforklarlige" skal f�lgende andagtstekst fra www.blr.dk for i dag lige
citeres:

(NB! Texten indtastet i h�ftet *f�r* april 2009)

=== citat start ===

S�ndag 7. juni (2009)

Salme 52

Gud greb ind...

=== citat slut ====


Og netop da blev jeg afbrudt af en r�st fra Himlen (m�ske var det ET, der
talte):
(2009-06-07, Sunday, day no 158, CET 09:34, GMT 07:34)
- "Infame slyngel."

Salme 52 lyder s�ledes (p� hverdagsdansk):

Guds straf over en ond magthaver

Du kalder dig selv en helt - og s� praler du af dit onde p�hit mod Guds
folk!

Du t�nker kun p� at narre andre med listige kneb. De l�gne, du spinder, er
som syle i din mund.

�h, hvor du elsker ondt frem for godt - l�gn frem for sandhed!

Du elsker sladder, der kan skade andre, din l�gnhals!

Men Gud vil sl� dig ned...

CET 09:39
- "Det kommer nu."

CET 09:40
- "Straffen."

... og rive dig bort fra dit hjem i de levendes land.

De retf�rdige skal se det og frygte. Da skal de leende sige:

"S�dan g�r det dem, der foragter Gud og stoler p� deres rigdom, og som s�ger
tryghed i deres ondskab!"

CET 09:41
- "Amen."

Men jeg er som oliventr�et, der vokser trygt i Herrens hus.

Jeg stoler altid p� Herrens urokkelige n�de.

Herre, ...

CET 09:43
- "Jeg vil."

(... Hmm. M�ske var det Gud slev, der her talte ... :-) ... )

Herre, jeg takker dig for alt, hvad du har gjort!

Jeg vil forkynde for alt dit folk, at du er god.

ENDE (Psalm 52 citat).


With kind regards,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34-Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8807 <news:4a2b03d8$0$90268$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
<http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/>. File-number: 8808


Jesus-loves-you

unread,
Jun 8, 2009, 12:16:21 AM6/8/09
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

8808 <news:4a2b7049$0$90275$1472...@news.sunsite.dk


Punkt 1
Husk p� at det er *syge* mennesker, vi har at g�re med. Det er IKKE normalt
at g� rundt og myrde sine medmennesker, hverken i Georgien, Tibet, Darfur
eller andre steder. Psykopati �r en *alvorlig* sindssygdom!

Og vi v�d ogs� *hvem* den egentlige bagmand er (1.Pet. 5,8), og kampen skal
altid tolkes i lyset af dette.


With kind regards,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34-Jos.10,11)

Last OUTPUT: 8809 <news:4a2c0339$0$90270$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
<http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/>. File-number: 8810


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages