Faste i Bibelen (Jesus, Moses og Elias) - Was: De radioaktive isotopers fingeraftryk (inside the Bible)

1 view
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Feb 19, 2009, 8:40:01 AM2/19/09
to
"Jesus-loves-you" skrev

Sent: Wednesday, February 18, 2009, CET 12:27, GMT 11:27
Subject: De radioaktive isotopers fingeraftryk (inside the Bible) -
Was: The main-program (message from ET, Aliens)
8454 news:gngraj$2418$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> > Jubelåret (78-Pt-193, ½life = 50 y) ...
> > 7118 news:5G4Ni.31$Db2...@news.get2net.dk
> > 7121 news:la5Ni.37$kO2...@news.get2net.dk


Den kristne ugeavis Udfordringen bringer i dag torsdag den 19. februar 2009,
side 7, i forbindelse med Kronikken følgende citat:

=== citat start ===

Faste i Bibelen

Faste betyder i Bibelen generelt det at afholde sig fra mad og drikke for en
tid (f.eks. Est 4,16) snarrere end afholdenhed i forhold til udvalgte
spiser.


1. Det Gamle Testamente

Der var for det første de faste årlige fastedage.

Israelitterne fastede på den forsoningsdag (3 Mos 16,29.31; 23,27-32 4
Mos 29,7). ...

[ ... ]

2. Det nye Testamente

Den store forsoningsdag er den eneste af GT's årlige fastedage, som der
henvises til i NT (AgG 27,9). ...

[ ... ]

Den eneste lejlighed, ved hvilken der tales om Jesus som fastende, er i
forbindelse med fristelsen i ørkenen.

Det er imidlertid tænkeligt, at denne faste ikke var noget, han bevidst
havde opsøgt, men simpelt hen en følge af, at han befandt sig i ørkenen. Den
første fristelse viser, ar føde ikke var tilgængelig på det sted, hvor han
forberedelsesperiode fandt sted (Matt 4,1-4), jf. Moses' (2 Mos 34,28) og
Elias' (1 Kong 19,8) 40 fastedage.

[ ... ]

(Lohses bibelleksikon)

=== citat slut ====


Et andet notat, hvis ophav desværre er gået tabt, lyder således:

=== citat start ===

De to gammeltestamentlige personer, Jesus møder på bjerget, repræsenterer
henholdsvis loven og profeterne.

Moses, som har lagt navn til Mosebøgerne, kan ses som jødedommens fader.
Ifølge Bibelen var det ham, der hjalp jøderne ud af fangenskabet i Egypten,
og af Vorherre selv fik overrakt De Ti Bud på Sinaibjerget.

Elias var profet i den nordligste del af Israel 800-900 år f.Kr. Han
forudså en årelang tørke som Guds straf, og i stedet for at dø blev han
ifølge Bibelen optaget direkte i Himmelen.

=== citat slut ====


Hmm ...

Det er disse 2 personer, Moses og Elias, som begge, ligesom Jesus, faster 40
dage og nætter.

Og ...

Den store forsoningsdag er den eneste af GT's årlige fastedage, som der
henvises til i NT (AgG 27,9).

Samt den kendsgerning, at Jubelåret blev afholdt i forbindelse med hver
50'ende Forsoningsdag (3.Mos. 23,27; 25,10).


Einem tilfældighed, oder ... ?

Hmm ...

*Hvornår* blev 1. Kongebog kapitel-inddelt for første gang i
verdenshistorien ?


Interrupt RETURN to ...

8454 news:gngraj$2418$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> > Jubelåret (78-Pt-193, ½life = 50 y) ...
> > 7118 news:5G4Ni.31$Db2...@news.get2net.dk
> > 7121 news:la5Ni.37$kO2...@news.get2net.dk


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)
Last OUTPUT: 8462 news:gnj8qe$2vv6$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/3e916b6e1fa8a8f8
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8463


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages