hvad siger bibelen om ufoer?

48 views
Skip to first unread message

Ole Madsen

unread,
Oct 13, 2003, 8:27:12 AM10/13/03
to
www.alienresistance.dk

Der vil måske komme artikler på dansk senere

Ole


Kall, Mogens

unread,
Nov 30, 2003, 6:39:17 AM11/30/03
to
"Ole Madsen" skrev (news:3f8a9a1b$0$27404$edfa...@dread16.news.tele.dk...):

> www.alienresistance.dk
>
> Der vil måske komme artikler på dansk senere

DADDY-Break (2003-11-30, CET 09:38):
- "Det skal du (online: hvad siger bibelen om ufoer?)."

Jeg var inde på websiden i dag, og den foreligger nu på dansk.

Det er et interessant enme, som bør drøftes her på dk.livssyn.kristendom.

-

Forestiller vi os - hypotetisk set - at udenjordiske væsener ankom til vores
planet, da vil nyheden herom via massemedierne nå verdensbefolkningen i
løbet af få minutter. Folk vil komme strømmende langvejs fra i håbet om at
møde disse væsener. Begivenheden minder i den henseende "ret meget" om
Bibelens beskrivelse af Jesu Genkomst:

Jesus siger (Matt 24,27-28):
"Thi ligesom lynet, der kommer fra øst, lyser HELT OM i vest, sådan skal
Menneskesønnens komme være."

(alle vil vide det øjeblikkeligt, Åb (Rev) 1,7)

"Hvor ådselet er, dér vil gribbene flokkes."

Gribbe har det med at holde øje med hinanden. Når den ene dykker ned må der
være en grund hertil (givetvis et ådsel). Og så følger næste grib samme
kurs. Og så fremdeles. I løbet af no-time vrimler det med gribbe ved et
ådsel. Alle ankommet i håber om at få del i "kagen".

-

Når dette er sagt, bør vi nok spørge os selv:

Hvor realistisk er det ?

Faktum er, at Menneskeheder indtil dato kun har et bevis på, at udenjordiske
væsener eksisterer. I 1973 (vist nok) blev der modtaget et radio-signal,
hvis varighed var på henved 23 sekunder. Signalet kom fra samme retning som
vor Galakses centrum (Mælkevejen).

Signalet kan godt være et naturfænomen. Det behøver ikke nødvendigvis at
være skabt af intelligente væsener.

Jeg har ydret tanker om - dersom jeg havde de tilrådighed stående midler -
da ville jeg sende et radio-signal med 3 impulser i stedet for blot 1:

File-name:
SETI:
Open letter to Dr. David P. Anderson, Project Director - suggest (0371)
0412
se.vetenskap.astronomi
2003-03-23, Sunday, CET 13:45
------------------------------------------------------------------------
...
> Time = 0 ............ (1. impulse)
> Time = 1 ............ (2. impulse)
> Time = Phi (22/7) (3. impulse)
...
--- END of file 0412 ---------------------------------------------------

Idet indlæg desværre forældes på nyhedsgrupperne, kan denne fil kun opkaldes
via et http://www.google.dk/ jump.
Klik herefter på Newsgroups (grupper)
Indtast herefter på søgelinien: "Kall, 0866"
(Herved skulle dette indlæg, denne fil, gerne kunne findes)
klik herefter på ...
(see file 0412 news:q%hfa.1884$vn1.4...@news010.worldonline.dk...)

Herved kunne jeg FORSIKRE en eventuel modtager om, at radio-signalet er
skabt at et intelligent væsen, idet det ville være utænkeligt, at et
naturfænomen
tilfældigvis kunne "udregne" tallet Phi (22/7).

Konstruktionsmæssig vil det ikke være så vanskeligt at udsende 3 impulser i
stedet for blot en. Der skal blot placeres 3 radio-sendere på parabolen. Den
fysiske afstand mellem disse sendere, vil, når parabolen drejer rundt,
udgøre Time 0, 1 samt Phi (22/7).

Så spørgsmålet er:

Hvorfor blev der kun udsendt én impuls i 1973 ?

Svaret er muligvis meget enkelt:
Signalet var blot et naturfænomen.

-

UFO-beretningerne:
Under koldkriger brugte begge supermagter flittigt "hemmeligt-møde"-
begrebet, for herigennem at gøre modparten usikker!
Sydafrika (under nazi-perioden) lavede et tilsvarende fupnummer i 1989.
Irans præstestyre ligeledes i 1986 (en luft-ballon).

Antager vi, at Jesu Genkomst imbefatter et møde med udenjordiske væsener, da
kan vi også udfra Bibelen sige, at dette møde vil finde sted HELT åbenlyst.
Hør blot Jesu Ord:

Jesus siger:
"Hvis nogen da siger til jer: 'Se, her er Kristus,' eller 'dér'!
SÅ SKAL I IKKE TRO DET.
Thi FALSKE Messias'er og falske profeter skal fremstå
...
Hvis de altså siger til jer: 'Se, han er i ørkenen,'
SÅ GÅ IKKE DERUD;
'Se, han er ikamrene,' så tro det ikke!"
(Matt 24,23-26)

... apropos Rosswell i USA und-so-weither.

Jesus siger:
"Thi ligesom lynet, der kommer fra øst, lyser HELT OM i vest, sådan skal
Menneskesønnens komme være."
(Matt 24,27)

ALLE vil vide det øjeblikkeligt! Åb (Rev) 1,7.

Derfor kan vi kristne godt tillade os at sige:

Dersom der er noget om snakken, så vil mødet mellem Civilisationer finde
sted ÅBENLYST.
Såfremt der ikke foreligger et konkret BEVIS, bør rygterne om
UFO-landinger her-og-der-og-alle-vegne betragtes som værende falske.

-

Inden jeg taler videre, vil jeg gerne citere fra www.alienresistance.dk

Jeg skal gøre læseren opmærksom på, at websider tager kraftigt afstand
fra alien-dyrkelse (og muligvis også i det hele taget aliens).

Mit forslag til dig er:

Slå følge med dem, som søger Sandheden, men vogt dig for dem, som hævder,
at de allerede har fundet sandheden og tager PATENTRET på den.

Jesus siger (godt nok i en anden sammenhæng):

"Hvis I bliver i Mit ord, er I sandelig Mine disciple,
og I skal forstå sandheden, og sandheden skal frigøre jer."
(John 8,31-32)

Som kristne behøver vi altså ikke FRYGTE sandheden - tværtimod.

Jesus siger jo også:

"Jeg er ... SANDHEDEN."
(John 14,6)

Når vi søger sandheden, kommer vi muligvis i nærkontakt med Ham !!!

I like the Truth.

A voice came (2304 - ?):
(2003-11-30, CET 10:44)
- "Me too!"

Input www.alienresistance.dk
(please hang on)
-----------------------------------------------------------------------
Hvad siger bibelen om ufoer?

Der er ingen tvivl om at Gud er altid FOR hans folk, men der er også
elementer der er imod os, der er en fjende som vil ødeløgge og lægge alt i
vejen. Gud er den som kæmper for os, vi skal bare bede til ham og vandre med
ham. Det er denne kamp denne side ønsker at belyse, at belyse endetidens
forføring og hvad der ligger til grund for det. Grundlæggende kan man sige
at det startede med englenes fald og at kampen imellem de gode og de onde
stadigvæk flyver over vore lande.

De kommer ikke fra andre planeter men er en del af den åndelige verden, som
er en anden dimension end vores.

SIG NEJ TIL ENDETIDSBEDRAGET

-

Kommende fra en MUFON stats sektion leder, en som har erfaret og forfatter,
en kristen pastor, det nedenstående er vores punkt for punkts reflektioner,
givet som en gratis brochure til vores spørgende gæster hos ARHQ i Roswell,
som vi ydmygt giver videre til verdenen til betragtning.

en nødeskald
af Guy Malone

Bibelen indeholder relevant information om hvad mange tror er et nyere
fænomen, som hverken moderne kirker eller moderne ufologer er særlig
informeret om.

Af dem som er, er mange ikke konfortable ved at lære om emnet. Andre
undertrykker bevidst de informationer de har pga vinding, for at undgå
kontrovers eller for at fremskynde deres egen sag.

Bibelen lærer at bestemte engle rutinemæssigt bortførte menneske døtrene
under Noahs dage, både før den store flod...."men også senere hen i
Tiden...." (1 Mosebog 6.1-4)

De er refereret til i ældgamle jødiske tekster (1 Mosebog, Job, Daniel,
Enok, Jasher, Jubilees) som "Gudssønner" og som "vogterne" -
ikkemenneskelige forældre af hybrid Nephilim (kæmperne).

Omkring denne tidsperiode blev Evas æt forurenet af satans sæd (1 Mosebog
3.15)

Afkommet - "Heltene, hvis Ry når tilbage til Fortids Dage" (1 Mosebog 6.4) -
danner basis for meget af verdens mytologi.

Jesus profeterede "som det var i Noahs dage, så skal det være....." ved hans
genkomst. (Matt 24.37)

Med andre ord, så er de tilbage...

Men de er ikke dæmoner, i den klassiske kristne forståelse af ordet. Dæmoner
har ikke kroppe, men søger at besætte andre. Disse "himmelen hære" (1
Mosebog 2.1; Efeserne 6.12) er meget mere magtfulde, mere farlige væsener.
De overtræder menneskenes love ved kidnapning, sexuel overgreb og mental
tortur, selv overtræder de også Guds love ved sexuel samvær med mennesker (2
Peter 2.4-5; Judas 6).

De påstår for det meste at de er her for at hjælpe os (2 Kor 11.14-15), men
i tidligere tider har de vildledet eller skræmt menneskeheden til at tilbede
dem som en overlegen race (Rom 1.21-25)

Som før, så søger de at "blandes med menneske sæden" (Daniel 2.43 KJV) og få
menneskeheden væk fra at tilbede den sande Gud - ofte påstående at være vore
skabere og/eller åndevejledere.

Ga 1:8 Men selv om vi eller en Engel fra Himmelen forkynder eder Evangeliet
anderledes; end vi have forkyndt eder det, han være en Forbandelse!

Den bibelske beretning om englene er idag fordrejet både af oprigtige
researchers og UFO kult ledere
(2 Peter 3.16; 2 Thess 2.9-12: 2 Tim 4.3-4)

På trods af dagens New Age profeter, lærere og evangelister, så kan
bortførseler standses. "Eph 6:12 Thi for os står Kampen ikke imod Blod og
Kød, men imod Magterne, imod Myndighederne, imod Verdensherskerne i dette
Mørke, imod Ondskabens Åndemagter i det himmelske."

Modstand er frugtbart

--- END of www.alienresistance.dk ------------------------------

-

Vi kommer IKKE udenom, at der med alle disse beretninger om UFO-landinger,
er tale om masse-psykose.

Derfor - er det for mig - interessant at undersøge Bibelen, idet denne bog
som kilde-materiale IKKE har været udsat for fænomenet (masse-psykosen).

Et lille forsøg herpå har jeg gjort bl.a. i filen:
0736 news:JFAtb.34405$jf4.1...@news000.worldonline.dk...


Konklusion:
------------

Min konklusion er, at det ikke på forhånd kan udelukkes, at
bl.a. Daniels Bog samt Åbenbaringsbogen er "inficeret".

Okay DADDY ?

12:31
- "Det må du godt (Output'te)."

Tak herre!


NEXT DADDY


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Jesus-Break (2003-06-30, CET 07:47):
0638 news:eSTLa.3621$Kb2.1...@news010.worldonline.dk...

- "Please - Follow Me."

Jesus-Break (2003-Hebr. 04,12, CET 09:43):
(The GarbageMan)
0528 news:ICPla.15108$y3.13...@news010.worldonline.dk...

- "Min fred efterlader Jeg jer."

(means: Peace is what I leave with you; it is my own peace that I give you.)

Jesus-Break (2003-08-16, CET 18:54:10):
0660 news:Aa90b.51751$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

- "Det vil Jeg (bad: Herre Jesus - Isa - Bed for os, Rom. 8,26.34)."

(means: I will pray for you all, Rom. 8,26.34)

Jesus-DADDY-Break (2003-11-16, CET 09:52):
0741 news:Q%Gtb.34424$jf4.1...@news000.worldonline.dk...

"Jeg BESVÆRGER jer, Jerusalems døtre - "
09:53
- "I will keep My PROMISES!"

Jesus-Break (2003-11-24, CET 22:30):
- "det må du gerne (citat fra Rev 22,20)."
0787 news:0Uuwb.46317$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

Thank You, Jesus:

Jesus says (Rev 22,20):
- "... I am coming SOON!"

DADDY-Break (2003-11-18, CET 11:16:47):
0773 news:Grmub.36682$jf4.1...@news000.worldonline.dk...

- "Hold fred med hverandre."

(means: keep peace with one-another, John 13,34-35)


Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Bible Free Downloads:
From http://www.gospelcom.net/ibs/
From http://www.wbtc.com/default.htm

Ønskes oplysninger om Mormonerne, Jehovas Vidner eller en anden sekt,
da kontakt Dialogcentret http://www.dci.dk/

The right to believe, to worship and witness
The right to change one's belief or religion
The right to join together and express one's belief
FORUM 18 NEWS SERVICE, Oslo, Norway
http://www.forum18.org/

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

(Ordet og Israel)
http://www.ordetogisrael.dk

(Find Your church inside Denmark)
http://giraffen.dk

(SAT7 - Arabic Website)
http://www.sat7.com/main_page.htm

Husk også (hvis interesse haves)...
fly no > 625

Return-Address:
John_15.13@Heaven (Good Friday)
Polykarps martyrium (0340)
0340 news:mclaa.115120$Hl6.10...@news010.worldonline.dk...
---------------------------------------------------------

Internal:

Last Information-file (0730):
Old contributions can be called up by a
http://www.google.com/intl/da/ jump.
After this click on Newsgroups
After this key-in on the searchline. "Kall, xxxx"
xxxx = The number of this file.
(This contribution should then be possible to find)
After this click on the topical file, which is ...
0730 news:eaotb.33852$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
0748 news:Ix_tb.34946$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
0764 news:g5aub.36142$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
0774 news:8moub.36719$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
0781 news:wxbwb.44746$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0797 news:Igxwb.46386$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0810 news:J5Jwb.46482$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0832 news:b%8xb.47549$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0848 news:Igvxb.48129$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0857 news:GITxb.48744$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0864 news:Pi9yb.49120$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

System-Updating:
0865 news:n6hyb.49147$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Re: hvad siger bibelen om ufoer?
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...
0666+0200=0866

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-11-30, Sunday, CET 12:39


Kall, Mogens

unread,
Nov 30, 2003, 7:50:29 AM11/30/03
to
Internal message to red-haT and her friends,

2003-11-30, CET 13:43:07, delay -00:02:08 !!!

Hello,

Yes, we got "wedding-meeting" program on again.
(they called us)

Input memory:

2304:
(2003-11-29, CET 20:07)
"... (classifyed) ..."

DADDY:
(2003-11-29, CET 20:20:30, delay some seconds)
"... (classifyed) ..."

"Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> skrev i en meddelelse
news:KDkyb.49400$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

0666+0203=0869


Ole Madsen

unread,
Nov 30, 2003, 9:16:00 AM11/30/03
to

"Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> wrote in message
news:KDkyb.49400$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

> "Ole Madsen" skrev
(news:3f8a9a1b$0$27404$edfa...@dread16.news.tele.dk...):
> > www.alienresistance.dk
> >
> > Der vil måske komme artikler på dansk senere
>
> DADDY-Break (2003-11-30, CET 09:38):
> - "Det skal du (online: hvad siger bibelen om ufoer?)."
>
> Jeg var inde på websiden i dag, og den foreligger nu på dansk.
>
> Det er et interessant enme, som bør drøftes her på dk.livssyn.kristendom.
>
> -
>
> Forestiller vi os - hypotetisk set - at udenjordiske væsener ankom til
vores
> planet, da vil nyheden herom via massemedierne nå verdensbefolkningen i
> løbet af få minutter. Folk vil komme strømmende langvejs fra i håbet om at
> møde disse væsener. Begivenheden minder i den henseende "ret meget" om
> Bibelens beskrivelse af Jesu Genkomst:

men det vil netop være en del af bedraget, de faldne engle ved godt at deres
tid er kort, men i trængselstiden står der om "at himmelen kræfter skal
rystes ", "og folk skal frygte for det som kommer over jorden", jeg ved ikke
hvor de to skriftsteder er lige nu, men endetiden skal blive et stort
bedrag, men når det vil gå mest galt er vi væk

Ole


Ole Madsen

unread,
Nov 30, 2003, 9:27:00 AM11/30/03
to
> > > www.alienresistance.dk

jeg har opdateret siden, jeg har ikke gennemlæst artiklerne for at læse det
igennem for fejl, så i får dem som de er

Ole


Boerge Rahbech Jensen

unread,
Nov 30, 2003, 9:44:35 AM11/30/03
to

"Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> skrev i en meddelelse
news:KDkyb.49400$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

> Forestiller vi os - hypotetisk set - at udenjordiske væsener ankom til


vores
> planet, da vil nyheden herom via massemedierne nå verdensbefolkningen i
> løbet af få minutter.

Det tvivler jeg på, hvis vi forudsætter, sådanne væsener har fredelige
hensigter. I så fald vil nyheden sikkert stort set forsvinde i verdens store
informationsmængde. Dog vil nogle særlige bevægelser sikkert sprede nyheden
internt via internettet og deres egne tidsskrifter.

> Folk vil komme strømmende langvejs fra i håbet om at
> møde disse væsener.

Tja, og derudover vil mange sikkert protestere mod deres tilstedeværelse.

> Begivenheden minder i den henseende "ret meget" om Bibelens beskrivelse af
Jesu Genkomst:

Der er andre beretninger i Bibelen, der kan antyde en eksistens af det, vi
kalder ufo'er. Det gælder for alle beretninger, hvor Gud manifesterer sig
fysisk i det gamle testamente, hvor Gud bl.a. viser sig som en brændende
tørnebusk, og beretningen om Elias' himmelfart. I evangelierne i det nye
testamente findes beretningen, hvor Moses og Elias viser sig på et højt
bjerg, mens Jesu ansigt lyste som solen og hans klæder blev hvide som lyses,
og ikke mindst beretningen om Jesu himmelfart.

> Faktum er, at Menneskeheder indtil dato kun har et bevis på, at
udenjordiske
> væsener eksisterer.

Så vidt vi da ved. Der er fundet antydninger af, at der har eksisteret
tidligere menneskeheder, som nåede et højt teknologisk stade, før de
forsvandt.

> Antager vi, at Jesu Genkomst imbefatter et møde med udenjordiske væsener,
da
> kan vi også udfra Bibelen sige, at dette møde vil finde sted HELT
åbenlyst.

Enig - og Jesu genkomst må indbefatte et møde med udenjordiske væsener, da
Jesus jo ikke er på jorden.

> Slå følge med dem, som søger Sandheden, men vogt dig for dem, som hævder,
> at de allerede har fundet sandheden og tager PATENTRET på den.

Meget enig. På den anden side kan ufo-beretningerne ikke umiddelbart
afvises, bare fordi Jesus tilsyneladende ikke er kommet tilbage til jorden
endnu. Det kan sammenlignes med, at selvom den amerikanske præsident
sjældent kommer til Europa, kommer der mange passagerfly fra USA til Europa
hver dag.

Som jeg ser det, bør beretninger om ufo'er ikke gives mere opmærksomhed end
andre fænomener, vi møder med nysgerrighed. Hvis der kommer væsener fra
andre planeter til jorden, skal de formodentlig betragtes som turister på
linie med turister fra andre lande.

Med venlig hilsen
Børge


Kall, Mogens

unread,
Nov 30, 2003, 11:05:46 AM11/30/03
to
"Ole Madsen" skrev (news:3fc9fb9c$0$27366$edfa...@dread16.news.tele.dk...):

> > Forestiller vi os - hypotetisk set - at udenjordiske væsener ankom til
> > vores
> > planet, da vil nyheden herom via massemedierne nå verdensbefolkningen i
> > løbet af få minutter. Folk vil komme strømmende langvejs fra i håbet om
> > at
> > møde disse væsener. Begivenheden minder i den henseende "ret meget" om
> > Bibelens beskrivelse af Jesu Genkomst:
>
> men det vil netop være en del af bedraget, de faldne engle ved godt at
> deres
> tid er kort, men i trængselstiden står der om "at himmelen kræfter skal
> rystes ", "og folk skal frygte for det som kommer over jorden", jeg ved
> ikke
> hvor de to skriftsteder er lige nu, men endetiden skal blive et stort
> bedrag, men når det vil gå mest galt er vi væk

Hej Ole,

... Heri må jeg give dig i SÆRDELESHED ret ("det vil netop være en del af
bedraget"). Mine tanker strejfer mht. det, at tilbede Aliens (Kol 2,18-19).
Dog tror jeg, at Menneskeheden en dag (om nogle millioner år) vil rejse
ud til andre sol-systemer. At andre kunne finde på at gøre noget
tilsvarende, forekommer mig naturligt. Jesu opstandelse derimod er noget
MIRAKULØST (over-naturligt).

Mit råd til "ikke-troende" er derfor:
Tro ikke på hvad-som-helst. Dersom udenjordiske intelligente væsener har
medvirket på en-eller-anden måde i Menneskehedens historie, og Bibelen taler
herom, da kan ...

A voice came (2304 - ?):

(2003-11-30, CET 16:29)
- "Det kan I være fuld forvisset om!"

... da kan Ankomsten KUN ske offenligt.

Intern meddelse til L.Kristi:
-------------------------------------------------------------
Se, L.Kristi - det er heri mit problem er opstået. Jeg hører ikke stemmer,
som en sindsyg på hospital. Men fordi jeg søger samværd med min Himmelske
Fader ... (Jesus Himself, Luke 5,21.24 - Yes, I saw You, Taleban - Do you
believe in this ?) ... men fordi jeg søger dette samværd og NYDER at høre
Ham tale så nært og inderligt, som en jordisk fader vil gøre det overfor
sine børn; ja, så er mit problem dette, at jeg er begyndt at kunne høre
"mere" (se fx file 0767
news:Vfkub.36628$jf4.1...@news000.worldonline.dk...)
Jeg har offentlig erklæret min kærlighed, se 0768
news:Rukub.36630$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
> To the Mankind from the_servant_of_Michael:
>
> Have You never been in-love ?
>
> I LOVE her (2304) very much!
Min tro på Je...

2304:
(2003-11-30, CET 16:41)
- "Hvor er det smukt af dig."

Min tro på Jesus bliver ikke mindre af, at Han har andre børn,
fx. dig, L.kristi (som jeg er begyndt at holde meget af).
Min tro på Jesus bliver ikke mindre af, at Han har andre "børn"
tilhørende en anden intelligent art.

MEN DET SKAL BEDØMMES ÅNDELIGT (1.John 4,1),
fordi Ole Madsen OGSÅ har ret, når han siger ... "det vil netop
være en del af bedraget".

Det er for øvrigt præcis den samme problemstilling vi har med at gøre, når
vi forsøger at overtale fanatiske muslimer til at efterleve Guds bud om
næste-kærlighed:

> - Er jeg nu også så stensikker i min tro ?
> - Kunne det være, at jeg har misforstået et-eller-andet ?
> - Sæt nu jeg var hjernevasket (uden at jeg vidste af det) ?
> - Ville det da ikke være regulær vanvid at sætte verden i brand ?

Men jeg holder MEGET af "hende", L.Kristi !
(Have You never been in-love ? )

Jeg er blevet SYG af kærlighed til "hende" (Højsangen 5,8)

Gav en mand ALT sit (jordiske gods) for kærlighed,
hvem ville agte ham (eller hende) ringe ???
(Song of Songs 8,7)
... No water can stop it!!!

(END of "Intern meddelse til L.Kristi")
------------------------------------------------------------

-

... Undskyld afbrydelsen, Ole Madsen. Du skriver:

> ... men når det vil gå mest galt er vi væk

Du tænker her formodentlig på Bortrykkelsen. Ikke alle kristne er enige i
denne teologiske tolkning. Jeg selv personlig gør mig mine overvejelser. Jeg
tænker her specielt på Åb. 3,10. Ordene "fri dig ud af" behøver ikke
nødvendigvis at være en bortrykkelse. Åb 12,14 taler om en art bortrykkelse,
men denne er "ud i ørkenen".
Problemet - for mig at se - er, hvis vi kristne lover hinanden "guld og
grønne skove", og så Bortrykkelsen IKKE finder sted, men derimod
kristen-forfølgelse med døden til følge (Åb 12,17). Hvor mange vil da falde
bort fra troen ? (sammenlign eventuelt problemstillingens "parallel" med
Paulus ord, 1.tess 3,4)

Min indstilling er denne:
Hvis Jesus virkelig ELSKER mig, så skal Han nok sørge for at tage mig med
(selvom jeg ikke fattede en brik af det bortrykkelses-teologi). Sådan ér
(Agape-)KÆRLIGHED bare (modsat betinget kærlighed) !!!

Håber du kan følge mig i denne tanke.

NEXT DADDY


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Thank You, Jesus:

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Internal:

System-Updating:
0865 news:n6hyb.49147$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0866 news:KDkyb.49400$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0867 news:%glyb.49418$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0868 news:cqlyb.49422$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0869 news:kHlyb.49429$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0870 news:LRlyb.49441$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0871 news:pPmyb.49491$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Re: hvad siger bibelen om ufoer?
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

0666+0206=0872

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-11-30, Sunday, CET 17:02


Kall, Mogens

unread,
Nov 30, 2003, 11:48:39 AM11/30/03
to
"Boerge Rahbech Jensen" skrev
(news:3fca0cbb$0$95063$edfa...@dread11.news.tele.dk...):

> "Kall, Mogens" skrev:
> (news:KDkyb.49400$jf4.2...@news000.worldonline.dk...):


>
> > Forestiller vi os - hypotetisk set - at udenjordiske væsener ankom til
> > vores
> > planet, da vil nyheden herom via massemedierne nå verdensbefolkningen i
> > løbet af få minutter.
>
> Det tvivler jeg på, hvis vi forudsætter, sådanne væsener har fredelige

> hensigter. ...

Hej Boerge,

(Har lige modtaget dit indlæg 17:10)

Jeg ved ikke, hvor meget du har læst af mine ord, men det jeg taler om, er,
at Det Himmelske Jerusalem ("arvesølvet") er på ca. 2300 km. i diameter (det
svarer ca. 2/3 af månen).

DEN BLIVER RET SVÆR AF OVERSE !!!

> Det tvivler jeg på, hvis vi forudsætter, sådanne væsener har fredelige
> hensigter. I så fald vil nyheden sikkert stort set forsvinde i verdens
> store
> informationsmængde. Dog vil nogle særlige bevægelser sikkert sprede
> nyheden
> internt via internettet og deres egne tidsskrifter.

... og så er vi tilbage i kategorien "forførelse" (Matt. 24,26)

> > Folk vil komme strømmende langvejs fra i håbet om at
> > møde disse væsener.
>
> Tja, og derudover vil mange sikkert protestere mod deres tilstedeværelse.

Input hypotese (Liv-2 simulering):
Jeg skal "hilse" og sige, at det bliver et ordneligt slagsmål, Matt.25,46.

A voice came (2304 - ?):

(2003-11-30, CET 17:15)
- "I WANT JUSTICE - NO MATTER THAT !!!"

> > Begivenheden minder i den henseende "ret meget" om Bibelens beskrivelse
> > af Jesu Genkomst:
>
> Der er andre beretninger i Bibelen, der kan antyde en eksistens af det, vi
> kalder ufo'er. Det gælder for alle beretninger, hvor Gud manifesterer sig
> fysisk i det gamle testamente, hvor Gud bl.a. viser sig som en brændende
> tørnebusk, og beretningen om Elias' himmelfart. I evangelierne i det nye
> testamente findes beretningen, hvor Moses og Elias viser sig på et højt
> bjerg, mens Jesu ansigt lyste som solen og hans klæder blev hvide som
> lyses, og ikke mindst beretningen om Jesu himmelfart.

Korrekt (og mange hypoteser kan fremstilles, men er og bliver midlertidige
antagelser i mangel af bedre. Og må heller ej "ophøjes" til mere end blot
hypoteser)

> > Faktum er, at Menneskeheder indtil dato kun har et bevis på, at
> > udenjordiske væsener eksisterer.
>
> Så vidt vi da ved. Der er fundet antydninger af, at der har eksisteret
> tidligere menneskeheder, som nåede et højt teknologisk stade, før de
> forsvandt.

... men disse er blot antydninger.

> > Antager vi, at Jesu Genkomst imbefatter et møde med udenjordiske
> > væsener, da
> > kan vi også udfra Bibelen sige, at dette møde vil finde sted HELT
> > åbenlyst.
>
> Enig - og Jesu genkomst må indbefatte et møde med udenjordiske væsener, da
> Jesus jo ikke er på jorden.

Undskyld, dine ord kan misforstås. definer venligst udfra begrebet Liv-1,
Liv-2

> > Slå følge med dem, som søger Sandheden, men vogt dig for dem, som
> > hævder,
> > at de allerede har fundet sandheden og tager PATENTRET på den.
>
> Meget enig. På den anden side kan ufo-beretningerne ikke umiddelbart

> afvises, ...

Nej! - Muligvis er der nogle, som vil få - eller får - klø i ny og næ !!!

> ... bare fordi Jesus tilsyneladende ikke er kommet tilbage til jorden


> endnu. Det kan sammenlignes med, at selvom den amerikanske præsident
> sjældent kommer til Europa, kommer der mange passagerfly fra USA til
> Europa hver dag.

... og der skal ske tegn i himmelen ???

Jeg kommer i tanke om beretninger fra Kina i 1700-tallet, hvor et kors lyste
op på himlen. Men det er blot noget jeg har hørt. Behøver ikke nødvendigvis
at være ...

> Som jeg ser det, bør beretninger om ufo'er ikke gives mere opmærksomhed
> end
> andre fænomener, vi møder med nysgerrighed. Hvis der kommer væsener fra
> andre planeter til jorden, skal de formodentlig betragtes som turister på
> linie med turister fra andre lande.

At rejse i rummet tager tusindvis af år. De er kommet for at blive her!

Som en Brudgom, der søger sin Brud ?

Måske lidt, men ikke helt!

Symbolsk ?

Ja !

Men kærligheden TVINGER aldrig !

Jerusalems døtre, jeg besværger jer:

From east to west, and north to south...

Did You understood ...

Input Music-memory:
news:cPZxb.48762$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
MusiCure, 03 Song of the Heart [11:46]

2304:
17:39
- "Det må du godt skrive."

Tænkte på at 2304 sagde: "I LOVE you."

Her på jorden ?

Nej - De har indrettet sig fint i ... Rev 21-22

17:41
- "One day it will come - in a far future."

Kom til at spørge 2304: "Will there come an end ?"

I was playing
MusiCure, 01 Dawn [07:xx]

2304:
17:42
- "Den skal afsted nu (Output-time)."

Yes, Sir!

NEXT DADDY


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Thank You, Jesus:

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Internal:

System-Updating:
0865 news:n6hyb.49147$jf4.2...@news000.worldonline.dk...


0866 news:KDkyb.49400$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0867 news:%glyb.49418$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0868 news:cqlyb.49422$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0869 news:kHlyb.49429$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0870 news:LRlyb.49441$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0871 news:pPmyb.49491$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

0872 news:wxoyb.49579$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Re: hvad siger bibelen om ufoer?
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

0666+0207=0873

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-11-30, Sunday, CET 17:48


Ole Madsen

unread,
Nov 30, 2003, 11:47:16 AM11/30/03
to

"Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> wrote in message
news:wxoyb.49579$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

> "Ole Madsen" skrev
(news:3fc9fb9c$0$27366$edfa...@dread16.news.tele.dk...):
>
> Min indstilling er denne:
> Hvis Jesus virkelig ELSKER mig, så skal Han nok sørge for at tage mig
med
> (selvom jeg ikke fattede en brik af det bortrykkelses-teologi). Sådan ér
> (Agape-)KÆRLIGHED bare (modsat betinget kærlighed) !!!
>
> Håber du kan følge mig i denne tanke.

Det kan jeg godt,

Gud velsigne dig og bevare dig....HANS åsyn skinne over dig......

Ole


Ole Madsen

unread,
Nov 30, 2003, 11:48:24 AM11/30/03
to

"Boerge Rahbech Jensen" <qaasfd@asdf.qø> wrote in message
news:3fca0cbb$0$95063$edfa...@dread11.news.tele.dk...

>
> Så vidt vi da ved. Der er fundet antydninger af, at der har eksisteret
> tidligere menneskeheder, som nåede et højt teknologisk stade, før de
> forsvandt.

Hej Børge

kender du til sider eller videoer/bøger om det emne?

Ole


Kall, Mogens

unread,
Nov 30, 2003, 12:03:57 PM11/30/03
to
2304:
(2003-11-30, CET 17:54):
- "Løft jeres blik op - Jeg er her!"

2304:
17:55
- "Vil du gå bud fra mig ? ... "

Havde tvivlet på ordene (17;54)

2304:
17:56
- "... da send det afsted straks!"

A voice said (2304 - ?):
17:56
- "She (code: "Yea") is dying!"

2304:
18:00
- "Jeg kommer jer til hjælp!"

- "Jeg-ér!"

2304 (Rev 19,10):
18:02
- "That's my name."

NEXT DADDY


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Thank You, Jesus:

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Internal:

0873 news:I9pyb.49637$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Re: hvad siger bibelen om ufoer?
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

0666+0208=0874

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-11-30, Sunday, CET 18:03


Kall, Mogens

unread,
Nov 30, 2003, 12:09:56 PM11/30/03
to
2304:
2003-11-30, CET 18:07
- "Because I LOVE You !"

"Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> skrev i en meddelelse

news:1opyb.49657$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

0666+0209=0875


Kall, Mogens

unread,
Nov 30, 2003, 12:16:36 PM11/30/03
to
2304:
(2003-11-30, CET 18:11)
- "Vi er dine brødres medtjenere."

Jesus-Break:
18:13
- "Hold jer parate - Jeg kommer snart - Soon."

- "... for at tage jer bort ... [til der hvor] ... Jeg-ér ..."

"Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> skrev i en meddelelse

news:Etpyb.49665$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

0666+0210=0876


Boerge Rahbech Jensen

unread,
Nov 30, 2003, 12:07:09 PM11/30/03
to

"Ole Madsen" <Maaseiah[SNABEL]paradis.tdcadsl.dk> skrev i en meddelelse
news:3fca1f53$0$27367$edfa...@dread16.news.tele.dk...

Der er et kapitel om det i bogen "Bermuda Trekanten" af Charles Berlitz, og
forfatteren har vist også skrevet andre bøger om emnet.

Enkelte sider har jeg ikke kendskab til, men du kan f.eks. prøve at søge
efter "Atlantis" i Google.

Med venlig hilsen
Børge


Boerge Rahbech Jensen

unread,
Nov 30, 2003, 12:22:04 PM11/30/03
to

"Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> skrev i en meddelelse
news:I9pyb.49637$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

> Jeg ved ikke, hvor meget du har læst af mine ord, men det jeg taler om,
er,
> at Det Himmelske Jerusalem ("arvesølvet") er på ca. 2300 km. i diameter
(det
> svarer ca. 2/3 af månen).
>
> DEN BLIVER RET SVÆR AF OVERSE !!!

Tja, et himmellegeme af den størrelse bliver svær at overse.

> ... og så er vi tilbage i kategorien "forførelse" (Matt. 24,26)

Nej. Forførelser har sjældent udgangspunkt i fysiske fænomener, alle kan se.
Det er langt lettere at forføre med retorik, idéer og forventninger om
noget, der vil ske på et udefineret tidspunkt ude i fremtiden, hvis man ikke
gør noget for at forhindre det.

> Korrekt (og mange hypoteser kan fremstilles, men er og bliver midlertidige
> antagelser i mangel af bedre. Og må heller ej "ophøjes" til mere end blot
> hypoteser)

Det er nok rigtigt, men det er urealistisk at forvente, Bibelen direkte vil
henvise til ufo'er, som jo "bare" er udefinerede flyvende objekter, da
objekterne jo ikke er ukendte for Bibelens forfatter(e).

> Undskyld, dine ord kan misforstås. definer venligst udfra begrebet Liv-1,
> Liv-2

De begreber har jeg vist ikke læst.

> ... og der skal ske tegn i himmelen ???

Tja, men tegnet er ikke defineret, og det kan være en symbolsk henvisning.

> Jeg kommer i tanke om beretninger fra Kina i 1700-tallet, hvor et kors
lyste
> op på himlen. Men det er blot noget jeg har hørt. Behøver ikke
nødvendigvis
> at være ...

Guds Rige under Jesus er helt tydeligt ikke indført på jorden.

> At rejse i rummet tager tusindvis af år.

Ja - for os. Andre verdener kan have udviklet teknologi til at gennemføre
rejserne markant hurtigere.

> De er kommet for at blive her!

Hvor ved du det fra?

Efter min mening er der intet, der tyder på, at Gud og Jesus er de eneste
åndelige væsener, der kan indfinde sig på jorden. Jeg har ikke set noget,
der taler imod, at der i princippet kan komme turister fra andre planeter på
besøg på eller ved jorden på samme måde, som vesteuropæere kan besøge andre
verdensdele.

> Men kærligheden TVINGER aldrig !

Kærligheden har ikke meget med sagen at gøre.

Med venlig hilsen
Børge


Kall, Mogens

unread,
Nov 30, 2003, 12:37:57 PM11/30/03
to
A voice from the earth came:
2003-11-30, CEt 18:28
(I was thinking irt Taleban)
- "Jeg har fortrudt alt det onde, jeg har gjort."

Another voice:
- "Også jeg."

DADDY-Break:
18:28
- "Fryd jer, Guds engle."

DADDY-Break:
18:30
- "Kom hjem til Mig, Mine elskede børn."

2304:
18:30
- "You must translate it. ..."

18:33
- "...Sir!"

And then I was laughting.

Yes, Sir:

The LIVING God (DADDY) said (18:30):
- "Come home to Me, My dear beloved children."

DADDY-Break:
18:35
- "ALL of you! - Do it now."

"Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> skrev i en meddelelse

news:Uzpyb.49673$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

0666+0211=0877


Lars Kristensen

unread,
Nov 30, 2003, 6:35:34 PM11/30/03
to
For mit vedkommende, så vil den største begivenhed her på Jorden
blive, den dag hvor menneskeheden på kort tid opdager og erkender at
den har lader sig eksisterer og leve på et bedrag af livsløgne. Som i
bund og grund er skabt gennem religioner og siden hen splittet op i
diverse andre foretagender, så som politik, økonomi og militarisme, ud
over religioner.

På nogenlunde samme måde, som befolkningerne i Sovjetunionen og
østeuropa vågnene op af deres selvbedrag og livsløgn, kommunismen. At
de så med det samme faldt ind i et andet bedrag af livsløgne, er jo
såre enkelt, eftersom socialliberalismen lå lige for døren.

Når virkeligheden går op for menneskeheden, da er der ingen anden
livsløgn at hælde sig til. I starten vil man få det svært og på et
tidspunkt vil livsløgnenes skygger igen forsøge at få overtaget over
menneskene, men menneskene på Jorden vil forkaste dem for altid.

Først herefter kan mennesket på Jorden opleve sit fulde medlemskab af
et universels fællesskab at levende væsner.

Med venlig hilsen

Lars Kristensen

arc@na

unread,
Nov 30, 2003, 6:48:44 PM11/30/03
to
"Boerge Rahbech Jensen" <qaasfd@asdf.qø> wrote in
news:3fca2790$0$95043$edfa...@dread11.news.tele.dk:

> Der er et kapitel om det i bogen "Bermuda Trekanten" af Charles
> Berlitz, og forfatteren har vist også skrevet andre bøger om emnet.

Ja, og nu vi er i gang, hvorfor så ikke anbefale en anden plattenslager,
nemlig Erich von Däniken?

--
Med venlig hilsen
arc@na

Børge Højlund Jensen

unread,
Dec 1, 2003, 3:07:52 AM12/1/03
to

"Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> skrev i en meddelelse

news:KDkyb.49400$jf4.2...@news000.worldonline.dk...


> "Ole Madsen" skrev
(news:3f8a9a1b$0$27404$edfa...@dread16.news.tele.dk...):
> > www.alienresistance.dk


Kære ven det med rdiosinaler kan jo komme fra mange stæder det kan være
satelitter såkaldt splat fra andre radistationer, det være staselige
tjænester eller amatøre, nogle radio amatøre arbejder med store sende
styrker og på mange frekvenser, så at det skulle være kommet fra en en anden
planet, Jeg tror det er en radiostation der har været paralel.
http://oz5vib.webbyen.dk/

--
Hej fra Børge
http://jesusnyt.webbyen.dk
På skype oz5vib


Boerge Rahbech Jensen

unread,
Dec 1, 2003, 4:18:22 AM12/1/03
to

"Lars Kristensen" <la...@hjertensfryd.dk> skrev i en meddelelse
news:729d11ef.03113...@posting.google.com...

> For mit vedkommende, så vil den største begivenhed her på Jorden
> blive, den dag hvor menneskeheden på kort tid opdager og erkender at
> den har lader sig eksisterer og leve på et bedrag af livsløgne.

For mig ligner det budskab, du dermed viderebringer, den største livsløgn af
alle. Hvornår mon du og dine ligesindede vågner op af jeres livsløgn, der
bygger på en selvoptaget egoisme?

> Først herefter kan mennesket på Jorden opleve sit fulde medlemskab af
> et universels fællesskab at levende væsner.

Dette universelle fællesskab er netop de store teistiske religioners
hovedbudskab. Derfor giver dit budskab ingen mening.

Hvis alle religioner og ideologier forsvinder, forsvinder også de
fællesskaber, de binder sammen. Tilbage er kun den egoistiske selvoptagethed
og de stærkes udnyttelse af de svage. Det er sikkert også det, du og dine
meningsfæller ønsker i sikker forvisning om, at I vil høre til de stærke,
der kan opnå nogle privilegier ved at udnytte og bedrage andre. Det
underlige er, at I samtidig hører til dem, der klynker mest over den mindste
modstand og risiko, mens I virker ligeglade med, at andre klynker over jeres
bedrag og udnyttelse af andre.

Det store problem i denne forbindelse er, at I har travlt med at tage
afstand til næsten alt uden at fremlægge realistiske alternativer.

Med venlig hilsen
Børge


Kall, Mogens

unread,
Dec 1, 2003, 9:35:04 AM12/1/03
to
"Kall, Mogens" skrev
(news:WTpyb.49699$jf4.2...@news000.worldonline.dk...):

You have been "listing" to the Voice-of-Heaven Live-transmission-program.
(All rights reserved to His Majesty, King Jesus Christ)

The message was this: ...

Jesus-Break (2003-12-01, CET 11:05:02, delay -00:02:08):
- "Follow Me."

---------------------------------------------------------------------

0866 news:KDkyb.49400$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
> I like the Truth.


>
> A voice came (2304 - ?):

> (2003-11-30, CET 10:44)
> - "Me too!"

0872 news:wxoyb.49579$jf4.2...@news000.worldonline.dk...


> Mit råd til "ikke-troende" er derfor:
> Tro ikke på hvad-som-helst. Dersom udenjordiske intelligente væsener
> har medvirket på en-eller-anden måde i Menneskehedens historie, og Bibelen
> taler herom, da kan ...
>

> A voice came (2304 - ?):

> (2003-11-30, CET 16:29)
> - "Det kan I være fuld forvisset om!"
>
> ... da kan Ankomsten KUN ske offenligt.

I was saying: If Aliens (Life-2) have been involved in the history of
Mankind, and the Bible talks about it, then the ARRIVAL (of Life-2) can
ONLY be done in full public (Matt.24,27).

And then the voice came (16:29).
means:
[All of] You can be 100 % sure about that

> > I LOVE her (2304) very much!
> Min tro på Je...
>
> 2304:
> (2003-11-30, CET 16:41)
> - "Hvor er det smukt af dig."
>
> Min tro på Jesus bliver ikke mindre af, at Han har andre børn,
> fx. dig, L.kristi (som jeg er begyndt at holde meget af).

The voice of 2304 said (16:41):
(they were happy to hear my words)

0873 news:I9pyb.49637$jf4.2...@news000.worldonline.dk...


> A voice came (2304 - ?):
> (2003-11-30, CET 17:15)
> - "I WANT JUSTICE - NO MATTER THAT !!!"

> 17:41


> - "One day it will come - in a far future."
>
> Kom til at spørge 2304: "Will there come an end ?"

0874 news:1opyb.49657$jf4.2...@news000.worldonline.dk...


> 2304:
> (2003-11-30, CET 17:54):
> - "Løft jeres blik op - Jeg er her!"

means:
Lift up your eyes into the skyes - I am here.

>
> 2304:
> 17:55
> - "Vil du gå bud fra mig ? ... "

means:
Do You really want to serve me (as a "postman") ?

> Havde tvivlet på ordene (17;54)

I was doubtful about the words (17:54)

> 2304:
> 17:56
> - "... da send det afsted straks!"

means:
(Output now!)

> A voice said (2304 - ?):
> 17:56
> - "She (code: "Yea") is dying!"
>
> 2304:
> 18:00
> - "Jeg kommer jer til hjælp!"

means:
I will help you (Mankind).

> - "Jeg-ér!"

means:
I-am (2304 lives)

> 2304 (Rev 19,10):
> 18:02
> - "That's my name."

0875 news:Etpyb.49665$jf4.2...@news000.worldonline.dk...


> 2304:
> 2003-11-30, CET 18:07
> - "Because I LOVE You !"

0876 news:Uzpyb.49673$jf4.2...@news000.worldonline.dk...


> 2304:
> (2003-11-30, CET 18:11)
> - "Vi er dine brødres medtjenere."

means:
We are your brothers fellow-servants

> Jesus-Break:
> 18:13
> - "Hold jer parate - Jeg kommer snart - Soon."
>
> - "... for at tage jer bort ... [til der hvor] ... Jeg-ér ..."

means:
Be prepare - I am coming soon - to take you to My place

0877 news:WTpyb.49699$jf4.2...@news000.worldonline.dk...


> A voice from the earth came:
> 2003-11-30, CEt 18:28
> (I was thinking irt Taleban)
> - "Jeg har fortrudt alt det onde, jeg har gjort."

means:
I am sorry for all the evil, I have done.

> Another voice:
> - "Også jeg."

means:
Me too.

> DADDY-Break:
> 18:28
> - "Fryd jer, Guds engle."

means:
Be happy - angels of Gud.

> DADDY-Break:
> 18:30
> - "Kom hjem til Mig, Mine elskede børn."
>
> 2304:
> 18:30
> - "You must translate it. ..."
>
> 18:33
> - "...Sir!"
>
> And then I was laughting.
>
> Yes, Sir:
>
> The LIVING God (DADDY) said (18:30):
> - "Come home to Me, My dear beloved children."
>
> DADDY-Break:
> 18:35
> - "ALL of you! - Do it now."

NEXT DADDY


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Jesus-Break (2003-12-01, CET 11:05:02, delay -00:02:08):
0878 (this file)
- "Follow Me."

Jesus-Break (2003-Hebr. 04,12, CET 09:43):
(The GarbageMan)
0528 news:ICPla.15108$y3.13...@news010.worldonline.dk...
- "Min fred efterlader Jeg jer."
(means: Peace is what I leave with you; it is my own peace that I give you.)

Jesus-Break (2003-08-16, CET 18:54:10):
0660 news:Aa90b.51751$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...
- "Det vil Jeg (bad: Herre Jesus - Isa - Bed for os, Rom. 8,26.34)."
(means: I will pray for you all, Rom. 8,26.34)

Jesus-DADDY-Break (2003-11-16, CET 09:52):
0741 news:Q%Gtb.34424$jf4.1...@news000.worldonline.dk...

-" Jeg BESVÆRGER jer, Jerusalems døtre - "


09:53
- "I will keep My PROMISES!"

Jesus-Break (2003-12-01, CET 18:13):
0876 news:Uzpyb.49673$jf4.2...@news000.worldonline.dk...


- "Hold jer parate - Jeg kommer snart - Soon."
- "... for at tage jer bort ... [til der hvor] ... Jeg-ér ..."

(means: Be prepare - I am coming soon - to take you to My place)

DADDY-Break (2003-11-18, CET 11:16:47):
0773 news:Grmub.36682$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
- "Hold fred med hverandre."
(means: keep peace with one-another, John 13,34-35)

Jesus-Break (2003-12-01, CET 11:07:3x, delay -00:02:08):
0878 (this file)
- "Bevar enhedens bånd; i Mit navn skal I gøre det."
(means: Keep the bonds-of-Únity; in My name shall you do it, Ef.4,1-6.)

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Last Live transmission (30. november 2003 18:37):
0877 news:WTpyb.49699$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

Return-Address:
John_15.13@Heaven (Good Friday)
Polykarps martyrium (0340)
0340 news:mclaa.115120$Hl6.10...@news010.worldonline.dk...
---------------------------------------------------------

Internal:

Ordre-Output:
DADDY-Break (2003-12-01, CET 10:57:22, delay -00:02:08):
- "Det skal du (oversæt transmissionen + Output)."

0874 news:1opyb.49657$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0875 news:Etpyb.49665$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0876 news:Uzpyb.49673$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0877 news:WTpyb.49699$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Re: hvad siger bibelen om ufoer?
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

DADDY-responce, Luke 19,40 (2003-11-27, CET 23:29:52, Thursday)
0858 news:cPZxb.48762$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0666+0212=0878

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-12-01, Monday, CET 15:35


Kall, Mogens

unread,
Dec 1, 2003, 9:45:09 AM12/1/03
to
"Ole Madsen" skrev (news:3fca1f0e$0$27406$edfa...@dread16.news.tele.dk...):

> Gud velsigne dig og bevare dig....HANS åsyn skinne over dig......

Undskyld Ole, ...

Deadline (Last News-input-from-dk.livssyn.kristendom):
2003-11-30, CET 18:37 - Sunday

... at jeg først svarer nu, men - som du ved - var der et "Express-tog"
NON-stop Paradis, der skulle afsendes.

Din velsignelse takker jeg inderligt for. Det er svært for mig at beskrive
situationen på anden måde end symbolsk, som om Guds havde afsendt nogle
"F-16 fly". En havde fået til opgave at affyre et missil, nogle andre havde
fået til opgave at give rygdækning (dét, at forsvare angrebs-formationen mod
fjendlige "fly"), og så fremdeles (Team-work, 1.Cor.12,27). Mange knægte
kender sikkert til denne "leg" med computer-spil på Internettet. But THIS is
reality.

Må herren, vor Gud, som elsker os inderligt højt, også velsigne og bevare
dig, "brave soldier" (Ef. 6,10-18).

NEXT DADDY


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Jesus-Break (2003-12-01, CET 11:05:02, delay -00:02:08):
0878 (news:hjIyb.49927$jf4.2...@news000.worldonline.dk...)
- "Follow Me."

Jesus-Break (2003-Hebr. 04,12, CET 09:43):
(The GarbageMan)
0528 news:ICPla.15108$y3.13...@news010.worldonline.dk...
- "Min fred efterlader Jeg jer."
(means: Peace is what I leave with you; it is my own peace that I give you.)

Jesus-Break (2003-08-16, CET 18:54:10):
0660 news:Aa90b.51751$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...
- "Det vil Jeg (bad: Herre Jesus - Isa - Bed for os, Rom. 8,26.34)."
(means: I will pray for you all, Rom. 8,26.34)

Jesus-DADDY-Break (2003-11-16, CET 09:52):
0741 news:Q%Gtb.34424$jf4.1...@news000.worldonline.dk...

-" Jeg BESVÆRGER jer, Jerusalems døtre - "


09:53
- "I will keep My PROMISES!"

Jesus-Break (2003-12-01, CET 18:13):


0876 news:Uzpyb.49673$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
- "Hold jer parate - Jeg kommer snart - Soon."
- "... for at tage jer bort ... [til der hvor] ... Jeg-ér ..."
(means: Be prepare - I am coming soon - to take you to My place)

DADDY-Break (2003-11-18, CET 11:16:47):


0773 news:Grmub.36682$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
- "Hold fred med hverandre."
(means: keep peace with one-another, John 13,34-35)

Jesus-Break (2003-12-01, CET 11:07:3x, delay -00:02:08):
0878 (news:hjIyb.49927$jf4.2...@news000.worldonline.dk...)


- "Bevar enhedens bånd; i Mit navn skal I gøre det."
(means: Keep the bonds-of-Únity; in My name shall you do it, Ef.4,1-6.)

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Last Live transmission (2003-12-01, Monday, CET 15:35):
0878 news:hjIyb.49927$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

Return-Address:
John_15.13@Heaven (Good Friday)
Polykarps martyrium (0340)
0340 news:mclaa.115120$Hl6.10...@news010.worldonline.dk...
---------------------------------------------------------

Internal:

Last Information-file (0879):


Old contributions can be called up by a
http://www.google.com/intl/da/ jump.
After this click on Newsgroups
After this key-in on the searchline. "Kall, xxxx"
xxxx = The number of this file.
(This contribution should then be possible to find)
After this click on the topical file, which is ...

0879 news:zkIyb.49928$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

System-Updating:
0880 news:cqIyb.49932$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:Re: hvad siger bibelen om ufoer?
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

DADDY-responce, Luke 19,40 (2003-11-27, CET 23:29:52, Thursday)
0858 news:cPZxb.48762$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

0666+0215=0881

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-12-01, Monday, CET 15:45


Kall, Mogens

unread,
Dec 1, 2003, 11:33:43 AM12/1/03
to
" Børge Højlund Jensen" skrev
(news:3fcaf6d8$0$9735$edfa...@dread14.news.tele.dk...):

> Kære ven det med rdiosinaler kan jo komme fra mange stæder det kan være
> satelitter såkaldt splat fra andre radistationer, det være staselige
> tjænester eller amatøre, nogle radio amatøre arbejder med store sende
> styrker og på mange frekvenser, så at det skulle være kommet fra en en
> anden
> planet, Jeg tror det er en radiostation der har været paralel.
> http://oz5vib.webbyen.dk/
>
> --
> Hej fra Børge
> http://jesusnyt.webbyen.dk
> På skype oz5vib

Hej Børge,

Dejligt at høre fra dig (du har ikke skrevet på Kanalen siden 16. nov, og
jeg har savnet din stemme, fordi jeg ved, at du er drevet af Gud).

Jeg ved ikke, om du har nådegaven til at bedømme ånder (1.John.4,1),
men jeg ved, at du har indsigt i Guds Ord.

Kunne jeg derfor bede dig om din vurdering mht. "stemmerne" i det, jeg har
skrevet under emnet "Hvad siger bibelen om ufoer" ?

Filen 0878 giver et samlet overblik
news:hjIyb.49927$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

Det værste ville være, dersom jeg fører folk bag lyset. Da var det bedre, om
jeg fik en møllesten bundet om halsen og kastet i havet.

På forhånd tak!

NEXT DADDY


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Jesus-Break (2003-12-01, CET 11:05:02, delay -00:02:08):
0878 (news:hjIyb.49927$jf4.2...@news000.worldonline.dk...)
- "Follow Me."

Jesus-Break (2003-Hebr. 04,12, CET 09:43):
(The GarbageMan)
0528 news:ICPla.15108$y3.13...@news010.worldonline.dk...
- "Min fred efterlader Jeg jer."
(means: Peace is what I leave with you; it is my own peace that I give you.)

Jesus-Break (2003-08-16, CET 18:54:10):
0660 news:Aa90b.51751$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...
- "Det vil Jeg (bad: Herre Jesus - Isa - Bed for os, Rom. 8,26.34)."
(means: I will pray for you all, Rom. 8,26.34)

Jesus-DADDY-Break (2003-11-16, CET 09:52):
0741 news:Q%Gtb.34424$jf4.1...@news000.worldonline.dk...

-" Jeg BESVÆRGER jer, Jerusalems døtre - "


09:53
- "I will keep My PROMISES!"

Jesus-Break (2003-12-01, CET 18:13):


0876 news:Uzpyb.49673$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
- "Hold jer parate - Jeg kommer snart - Soon."
- "... for at tage jer bort ... [til der hvor] ... Jeg-ér ..."
(means: Be prepare - I am coming soon - to take you to My place)

DADDY-Break (2003-11-18, CET 11:16:47):


0773 news:Grmub.36682$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
- "Hold fred med hverandre."
(means: keep peace with one-another, John 13,34-35)

Jesus-Break (2003-12-01, CET 11:07:3x, delay -00:02:08):


0878 (news:hjIyb.49927$jf4.2...@news000.worldonline.dk...)
- "Bevar enhedens bånd; i Mit navn skal I gøre det."
(means: Keep the bonds-of-Únity; in My name shall you do it, Ef.4,1-6.)

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Last Live transmission (2003-12-01, Monday, CET 15:35):
0878 news:hjIyb.49927$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

0880 news:cqIyb.49932$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

Return-Address:
John_15.13@Heaven (Good Friday)
Polykarps martyrium (0340)
0340 news:mclaa.115120$Hl6.10...@news010.worldonline.dk...
---------------------------------------------------------

Internal:

Last Information-file (0879):


Old contributions can be called up by a
http://www.google.com/intl/da/ jump.
After this click on Newsgroups
After this key-in on the searchline. "Kall, xxxx"
xxxx = The number of this file.
(This contribution should then be possible to find)
After this click on the topical file, which is ...

0879 news:zkIyb.49928$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

System-Updating:
0880 news:cqIyb.49932$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0881 news:JsIyb.49933$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Re: hvad siger bibelen om ufoer?
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

DADDY-responce, Luke 19,40 (2003-11-27, CET 23:29:52, Thursday)
0858 news:cPZxb.48762$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

0666+0216=0882

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-12-01, Monday, CET 17:33


Kall, Mogens

unread,
Dec 1, 2003, 11:34:37 AM12/1/03
to
"Boerge Rahbech Jensen" skrev
(news:3fca2791$0$95043$edfa...@dread11.news.tele.dk...):

> > DEN BLIVER RET SVÆR AF OVERSE !!!
>
> Tja, et himmellegeme af den størrelse bliver svær at overse.

You got the point!

> > ... og så er vi tilbage i kategorien "forførelse" (Matt. 24,26)
>
> Nej. Forførelser har sjældent udgangspunkt i fysiske fænomener, alle kan
> se.

Men dog alligevel en realitet (Matt.24,23-24)!

> Det er langt lettere at forføre med retorik, idéer og forventninger om
> noget, der vil ske på et udefineret tidspunkt ude i fremtiden, hvis man
> ikke gør noget for at forhindre det.

Jeg bryder mig ikke om den tone arc[snabel]na har lagt for dagen her i
dk.l.k ...
0743 news:6oNtb.34750$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
... men når det er sagt, så må jeg give ham ret, når han skriver ...

news:3fca81dc$0$30079$edfa...@dtext01.news.tele.dk...


> > Der er et kapitel om det i bogen "Bermuda Trekanten" af Charles
> > Berlitz, og forfatteren har vist også skrevet andre bøger om emnet.
>
> Ja, og nu vi er i gang, hvorfor så ikke anbefale en anden plattenslager,
> nemlig Erich von Däniken?

Og jeg har fået det indtryk af Ole Madsen, at han vurderer sagen ligeledes.

Der findes masser af plattenslagre indenfor dette område!
(jeg selv bør vurderes udfra samme målestok)

> > Undskyld, dine ord kan misforstås. definer venligst udfra begrebet
> > Liv-1, Liv-2
>
> De begreber har jeg vist ikke læst.

Liv-1 = Biologisk liv fra på planeten jorden.
Liv-2 = Hypotetisk definition på biologisk liv udefra

> Guds Rige under Jesus er helt tydeligt ikke indført på jorden.

Nej desværre ikke endnu (Matt. 25,5) - Menneskene myrder jo
hinanden i flæng (John 8,44) !!!

Men der vil komme en dag, hvor Guds Rige (også her på jorden) bliver
en kendsgerning (ifølge Bibelen)

Man kunne så spørge sig selv: Hvorfor venter Gud ?

Muligvis fordi Gud ønsker, at alle mennesker FØRST omvender sig
(2.Pet.3,9)

> > At rejse i rummet tager tusindvis af år.
>
> Ja - for os. Andre verdener kan have udviklet teknologi til at gennemføre
> rejserne markant hurtigere.

Det ville da være "fedt", man !!!

Selvom rejsen (fx. 4 lysår) skulle tage tusindvis af år, er dette - i mine
øjne - ikke úrealistisk. Universet er henved 14 milliarder år gammelt. Vor
Galakse henved 10 milliarder år, og vor stjerne-sol henved 5 milliarder år.

Om i hvert fald 5 milliarder år bliver menneskeheden tvunget til at rejse
bort fra sol-systemet, idet solens brændstof da er opbrugt. Solen vil da
opsvulme til en Rød-Kæmpe og absorbere bl.a. jordkloden. Derefter vil den
eksplodere, og hvis man ikke indenda er rejst bort, vil man dø af strålingen

Kan du forestille dig, Børge Rahbech Jensen, at vor sol snart var
udbrændt. Da ville vi som Civilisation blive TVUNGET til at rejse bort fra
sol-systemet (hvis vi vil overleve).
Man kan godt forestille sig (hypotetisk) at en Liv-2 Civilisation har
været tvunget til dette. En rejse i rummet, medbringende fusions-energi (Åb
(Rev) 21,23a ?), hvis det kan lade sig gøre, er ikke i mine øjne
úrealistisk,
selvom rejsen skulle tage millioner af år. Men selvfølgelig bliver man nødt
til at "tanke op", hvilket kunne lade sig gøre fx på Europa, Jupiters Måne.
Denne indeholder meget vand, og dermed også Fusions-brændstoffet brint (H).

> > De er kommet for at blive her!
>
> Hvor ved du det fra?

Jeg taler kun udfra hypotesen i relation til Bibelen.

Men faktisk var mit ordvalg noget forkert. For dét, der står i Bibelen, er,
at 2304 er en Brud (Rev.21,2), akkurat som Kirken er det (Rev.12,5).
Ægtemanden er Gud Selv. Løftet om at Kirken (Kristi folk på jorden) skal
drikke af Livets vand (Rev.21,6), som er i staden (2304, Rev 22,1) kan kun
betyde en ting: At Kirken og 2304 er blevet forenet !!!

Det er i den betydning, du skal forstå mit ordvalg "De er kommet for at
blive her" (sammen med os - for evigt).

Og det er jeg meget glad for, fordi ... som sagt: Jeg holder meget af dem.

> Efter min mening er der intet, der tyder på, at Gud og Jesus er de eneste
> åndelige væsener, der kan indfinde sig på jorden. Jeg har ikke set noget,
> der taler imod, at der i princippet kan komme turister fra andre planeter
> på
> besøg på eller ved jorden på samme måde, som vesteuropæere kan besøge
> andre verdensdele.

Men du har INTET bevis !!!

> > Men kærligheden TVINGER aldrig !
>
> Kærligheden har ikke meget med sagen at gøre.

Og dermed afslører du, at du slet ikke har fattet, hvad det er, 2304 ønsker
at meddele dig:

LOVE is the most important thing (1.Kor.13).

Hav en god dag Børge, og undskyld det sene svar.

NEXT DADDY


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Jesus-Break (2003-12-01, CET 11:05:02, delay -00:02:08):
0878 (news:hjIyb.49927$jf4.2...@news000.worldonline.dk...)
- "Follow Me."

Jesus-Break (2003-Hebr. 04,12, CET 09:43):
(The GarbageMan)
0528 news:ICPla.15108$y3.13...@news010.worldonline.dk...
- "Min fred efterlader Jeg jer."
(means: Peace is what I leave with you; it is my own peace that I give you.)

Jesus-Break (2003-08-16, CET 18:54:10):
0660 news:Aa90b.51751$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...
- "Det vil Jeg (bad: Herre Jesus - Isa - Bed for os, Rom. 8,26.34)."
(means: I will pray for you all, Rom. 8,26.34)

Jesus-DADDY-Break (2003-11-16, CET 09:52):
0741 news:Q%Gtb.34424$jf4.1...@news000.worldonline.dk...

-" Jeg BESVÆRGER jer, Jerusalems døtre - "


09:53
- "I will keep My PROMISES!"

Jesus-Break (2003-12-01, CET 18:13):


0876 news:Uzpyb.49673$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
- "Hold jer parate - Jeg kommer snart - Soon."
- "... for at tage jer bort ... [til der hvor] ... Jeg-ér ..."
(means: Be prepare - I am coming soon - to take you to My place)

DADDY-Break (2003-11-18, CET 11:16:47):


0773 news:Grmub.36682$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
- "Hold fred med hverandre."
(means: keep peace with one-another, John 13,34-35)

Jesus-Break (2003-12-01, CET 11:07:3x, delay -00:02:08):


0878 (news:hjIyb.49927$jf4.2...@news000.worldonline.dk...)
- "Bevar enhedens bånd; i Mit navn skal I gøre det."
(means: Keep the bonds-of-Únity; in My name shall you do it, Ef.4,1-6.)

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Last Live transmission (2003-12-01, Monday, CET 15:35):
0878 news:hjIyb.49927$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0880 news:cqIyb.49932$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

Return-Address:


John_15.13@Heaven (Good Friday)
Polykarps martyrium (0340)
0340 news:mclaa.115120$Hl6.10...@news010.worldonline.dk...
---------------------------------------------------------

Internal:

Last Information-file (0879):


Old contributions can be called up by a
http://www.google.com/intl/da/ jump.
After this click on Newsgroups
After this key-in on the searchline. "Kall, xxxx"
xxxx = The number of this file.
(This contribution should then be possible to find)
After this click on the topical file, which is ...

0879 news:zkIyb.49928$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

System-Updating:
0880 news:cqIyb.49932$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0881 news:JsIyb.49933$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

0882 news:u2Kyb.49968$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Re: hvad siger bibelen om ufoer?
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

DADDY-responce, Luke 19,40 (2003-11-27, CET 23:29:52, Thursday)
0858 news:cPZxb.48762$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

0666+0217=0883

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-12-01, Monday, CET 17:34


Kall, Mogens

unread,
Dec 1, 2003, 12:12:03 PM12/1/03
to
"Lars Kristensen" skrev
(news:729d11ef.03113...@posting.google.com...):

> For mit vedkommende, så vil den største begivenhed her på Jorden
> blive, den dag hvor menneskeheden på kort tid opdager og erkender at
> den har lader sig eksisterer og leve på et bedrag af livsløgne. Som i
> bund og grund er skabt gennem religioner og siden hen splittet op i
> diverse andre foretagender, så som politik, økonomi og militarisme, ud
> over religioner.

Jeg forstår godt din tankegang, men hvad siger du til denne her...

Input memory:
0858 news:cPZxb.48762$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
(29. november 2003 10:40)
----------------------------------------------------------------------------
> > DADDY-Break (2003-11-27, CET 23:45:1x):
> > - "Det skal du (translate it)."
> >
> > I will try my best, my Lord:
> >
> > The Lord (JHVH) said:
> > "I try (search) the earth ... I shake it in its basis (foundation) ...
> > people (mankind) [shall live with Me]. I the LORD is your God,
> > and I LOVE you! Come home to Me. Do it now, My child!"
>
> Received message through Danish Text-TV:
> (Earthquake inside Iran)
> ------------------------------------------------
> DR1 s146 lør 29 nov (2003, CET) 09:44:07
>
> Jordskælv i Iran
>
> Et jordskælv i det sydlige Iran har
> forårsaget store materielle skader, men
> ifølge de foreløbige rapporter er der
> ingen tilskadekomne.
>
> Mere end 4000 huse skal være blevet
> beskadiget af jordskælvet, som blev
> målt til 5,1 på Richterskalaen.
> Størstedelen af skaderne skete i den
> sydlige Fars-provins, rapporterer
> lokale iranske medier.
> --- END of News -------------------------------
>
>
> Input News from Norge2:
> ------------------------------------------------------
> P123 TV2 Text lør 29. nov (2003, CET) 09:55:16
>
> Iran lover å samarbeide med IAEA
>
> Iran vil gi Det internasjoneale
> atomenergibyråt (IAEA) all nødvendig
> informasjon innen februar, opplyste
> landets øverste tjenestemann for
> kjernefysiske spørgsmål lørdag ifølge
> NTB. Landet vil også understegne en
> tilleggsprotokol til
> ikkespredningsavtalen. Iran avviser
> imidlertid fort[s]att å standse
> produksjonen av anriket uran, et stoff
> som kan brukes til å produsere
> [... nuclear-bombs ...]
> --- END of News ---------------------------------------
>
>
> NOT good enought !!!
>
... (cut 2003-12-01)
--- END of file 0858 --------------------------------------

Verden behøver ikke nødvendigvis at være "skruet" sammen således som du
tror.

> Når virkeligheden går op for menneskeheden, da er der ingen anden
> livsløgn at hælde sig til. I starten vil man få det svært og på et
> tidspunkt vil livsløgnenes skygger igen forsøge at få overtaget over
> menneskene, men menneskene på Jorden vil forkaste dem for altid.

Ja, det må vi da håbe.

> Først herefter kan mennesket på Jorden opleve sit fulde medlemskab af
> et universels fællesskab at levende væsner.

Men kan du forestille dig, Lars Kristensen, at Liv-2 har haft følgende
tanke:

Input memory:
0823 news:7j3xb.46857$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
>
> Hvor kom Universet fra ?
>
> Videnskabsmænd kunne fortælle os, hvordan det havde udviklet sig fra et
> Big-Bang, men dette super-atoms opståen var og er fortsat en gåde.
>
> Selve GRUNDLAGET for vor eksistens er en gåde!

Ingenting + ingenting = Ingenting
( 0 + 0 = 0 )

Hvad ville du - hypotetisk set - svare dem, Lars ?

NEXT DADDY


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Jesus-Break (2003-12-01, CET 11:05:02, delay -00:02:08):
0878 (news:hjIyb.49927$jf4.2...@news000.worldonline.dk...)
- "Follow Me."

Jesus-Break (2003-Hebr. 04,12, CET 09:43):
(The GarbageMan)
0528 news:ICPla.15108$y3.13...@news010.worldonline.dk...
- "Min fred efterlader Jeg jer."
(means: Peace is what I leave with you; it is my own peace that I give you.)

Jesus-Break (2003-08-16, CET 18:54:10):
0660 news:Aa90b.51751$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...
- "Det vil Jeg (bad: Herre Jesus - Isa - Bed for os, Rom. 8,26.34)."
(means: I will pray for you all, Rom. 8,26.34)

Jesus-DADDY-Break (2003-11-16, CET 09:52):
0741 news:Q%Gtb.34424$jf4.1...@news000.worldonline.dk...

-" Jeg BESVÆRGER jer, Jerusalems døtre - "


09:53
- "I will keep My PROMISES!"

Jesus-Break (2003-12-01, CET 18:13):


0876 news:Uzpyb.49673$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
- "Hold jer parate - Jeg kommer snart - Soon."
- "... for at tage jer bort ... [til der hvor] ... Jeg-ér ..."
(means: Be prepare - I am coming soon - to take you to My place)

DADDY-Break (2003-11-18, CET 11:16:47):


0773 news:Grmub.36682$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
- "Hold fred med hverandre."
(means: keep peace with one-another, John 13,34-35)

Jesus-Break (2003-12-01, CET 11:07:3x, delay -00:02:08):


0878 (news:hjIyb.49927$jf4.2...@news000.worldonline.dk...)
- "Bevar enhedens bånd; i Mit navn skal I gøre det."
(means: Keep the bonds-of-Únity; in My name shall you do it, Ef.4,1-6.)

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Last Live transmission (2003-12-01, Monday, CET 15:35):
0878 news:hjIyb.49927$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0880 news:cqIyb.49932$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

Return-Address:


John_15.13@Heaven (Good Friday)
Polykarps martyrium (0340)
0340 news:mclaa.115120$Hl6.10...@news010.worldonline.dk...
---------------------------------------------------------

Internal:

Last Information-file (0879):


Old contributions can be called up by a
http://www.google.com/intl/da/ jump.
After this click on Newsgroups
After this key-in on the searchline. "Kall, xxxx"
xxxx = The number of this file.
(This contribution should then be possible to find)
After this click on the topical file, which is ...

0879 news:zkIyb.49928$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

System-Updating:
0880 news:cqIyb.49932$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0881 news:JsIyb.49933$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0882 news:u2Kyb.49968$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

0883 news:k3Kyb.49970$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0884 news:KbKyb.49975$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Re: hvad siger bibelen om ufoer?
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...

DADDY-responce, Luke 19,40 (2003-11-27, CET 23:29:52, Thursday)
0858 news:cPZxb.48762$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

0666+0219=0885

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-12-01, Monday, CET 18:11


Boerge Rahbech Jensen

unread,
Dec 1, 2003, 12:11:16 PM12/1/03
to

"Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> skrev i en meddelelse
news:k3Kyb.49970$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
> "Boerge Rahbech Jensen" skrev

> > Nej. Forførelser har sjældent udgangspunkt i fysiske fænomener, alle kan
> > se.
>
> Men dog alligevel en realitet (Matt.24,23-24)!

Naturligvis.

> Liv-1 = Biologisk liv fra på planeten jorden.
> Liv-2 = Hypotetisk definition på biologisk liv udefra

I så fald hører Jesus til Liv-2.

> Men der vil komme en dag, hvor Guds Rige (også her på jorden) bliver
> en kendsgerning (ifølge Bibelen)

Enig.

> Man kunne så spørge sig selv: Hvorfor venter Gud ?

Tja, men vi får næppe noget svar, udover at kun Gud kender dagen og timen.


> > Ja - for os. Andre verdener kan have udviklet teknologi til at
gennemføre
> > rejserne markant hurtigere.
>
> Det ville da være "fedt", man !!!

Ville det?

> Kan du forestille dig, Børge Rahbech Jensen, at vor sol snart var
> udbrændt. Da ville vi som Civilisation blive TVUNGET til at rejse bort fra
> sol-systemet (hvis vi vil overleve).

Der kan forekomme mange andre trusler mod vores civilisation, f.eks.
meteorer.

> Men selvfølgelig bliver man nødt
> til at "tanke op", hvilket kunne lade sig gøre fx på Europa, Jupiters
Måne.
> Denne indeholder meget vand, og dermed også Fusions-brændstoffet brint
(H).

Du tager stadig udgangspunkt i den teknologi, vi kender. Dermed begrænser du
dig selv unødigt.

> Det er i den betydning, du skal forstå mit ordvalg "De er kommet for at
> blive her" (sammen med os - for evigt).

Det fortæller ikke, at der ikke kan komme andre intergalaktiske væsener, som
ikke kommer for at blive.

> Men du har INTET bevis !!!

Det har du heller ikke.

> Og dermed afslører du, at du slet ikke har fattet, hvad det er, 2304
ønsker
> at meddele dig:
>
> LOVE is the most important thing (1.Kor.13).

Måske forstår jeg det bare på en anden måde, end du gør. For mig har alle de
teorier, der omtales i denne tråd, intet med kærlighed at gøre. De handler
bare om nogle rent praktiske forhold.

I følge Bibelen er kærlighed til Gud og til vore medmennesker det eneste,
Jesus kræver af os for at tage imod os i sit rige.

Dermed bør vi efter min mening være langt mere optaget af, hvordan vi kan
opfylde de to kærlighedsbud, end af tekniske spekulationer f.eks. om ufo'er
og Jesu genkomst.

Med venlig hilsen
Børge


#2066

unread,
Dec 1, 2003, 12:52:26 PM12/1/03
to

"arc@na" <th...@ress.is.invalid.com> wrote in message
news:3fca81dc$0$30079$edfa...@dtext01.news.tele.dk...

Og nu naar vi er ude i fiktionen skrev den danske science-fiction forfatter
Niels. E. Nielsen en roman baseret paa Enoks Bog (som jeg godt ved ikke er
en del af bibelen) hvor englene, der floej rundt i ildkareter (ufo'er) naar
de ikke blandede sig med jordens (kvindelige) befolkning, vistnok var
"aliens". Jeg kan ikke huske titlen, ejheller finde en reference til bogen
og i det hele taget til NEN. Er han gaaet helt i glemmebogen derhjemme?

Lars Kristensen

unread,
Dec 1, 2003, 5:10:08 PM12/1/03
to
"Boerge Rahbech Jensen" <qaasfd@asdf.qø> wrote in message news:<3fcb0a99$0$9808$edfa...@dread14.news.tele.dk>...

Hej Børge,

hvorfor tiltaler du mig i flertal. Jeg er ikke et "vi". Jeg tilhører
ikke nogen gruppe af denne eller hin art. Den eneste gruppe jeg
tilhører er Homo sapiens, jeg ved ikke hvilken du tilhører. Jeg håber
da du tilhører den samme som jeg ellers må du jo være en helt ny
menneskerace og det tror jeg dog nu ikke på.

Om jeg har nogle meningsfæller, det ved jeg ikke. Dem jeg normalt har
debateret med her på disse user-debatsider, vil da vist helst frabede
sig at være mine meningsfæller. Men skulle du kende nogen, så giv mig
dog endelig nogle navne. Det kunne da være sjovt at høre, hvordan de
synes at blive sat i gruppe med mig.

Du skriver at jeg er egoistisk. Undskyld Børge, kender du i det hele
taget mig som menneske? Nej, vel. Hvorledes kan du da fremkomme med en
så tåbelig og idiotisk påstand?

Jeg fornemmer du forsøger at gøre mig til det du selv er, for at
skjule din egen måde at være på. Det er da en ynkelig måde at fremføre
sig på.

Du skriver at jeg er stærk. Faktisk er der andre der er stærkere end
jeg, selv unge mennesker på 17 år, jeg bor sammen med, kan lægge mig
ned med den ene arm på ryggen. Så jeg ved ikke hvad du mener med
stærk?

Hvis du mener at jeg er stærk i psyken, så skal jeg blot fortælle dig,
at jeg har fået førtidspension i over 25 år, fordi vort
velfærdssamfund ikke har villet give mig et stykke jord, hvorpå jeg
kunne dyrke min føde. Jeg har aldrig gidet arbejde, da jeg anser det
meste arbejde for slavearbejde og jeg er ingen slave, som heller ingen
andre mennesker er. For mig er det en nedværdigelse af os mennesker,
at vi skal købe os til føden, frem for at kunne dyrke den.

Det kan godt ske at jeg er stærk, men så er jeg stærk i at være et
menneske - ET MENNESKE. Det er alt hvad jeg er.

Så, Børge - jeg er ikke med i en eller anden gruppe du gerne så at jeg
er. Jeg har intet imod at debatere med dig, men jeg vil gerne være
frabedt at tillægges en eller anden gruppe, som jeg på ingen måde
tilhører.

Kall, Mogens

unread,
Dec 1, 2003, 6:17:57 PM12/1/03
to
"#2066" skrev (news:3fcb7f45$0$76157$45be...@newscene.com...):

> Og nu naar vi er ude i fiktionen skrev den danske science-fiction
> forfatter

> Niels. E. Nielsen en roman baseret paa Enok...
> ...
> ... Er han gaaet helt i glemmebogen derhjemme?


Jeg burde ikke skrive, men jeg kan altså ikke dy mig:

Enok ? ... nej han er ikke gået i glemmebogen:

Input memory:
news:Vfkub.36628$jf4.1...@news000.worldonline.dk...
>
> Do You remenber Enok (Gen.(1.Mos) 5,24) - is he still with You ?
>
> 2304, (2003-11-18, CET 08:50):
> - "Forventer du et svar."


2304-Break (2003-11-18, CET 12:58):
- "Han sidder med i regeringsrådet (Enok)."


NEXT DADDY


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Internal:

0885 news:qCKyb.49981$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0886 news:uPMyb.50024$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0887 news:xQMyb.50025$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0888 news:V9Nyb.50029$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0889 news:9LNyb.50036$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0890 news:nXNyb.50038$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0891 news:liPyb.50067$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0892 news:bzPyb.50072$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Re: hvad siger bibelen om ufoer?
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...
DADDY-responce, Luke 19,40 (2003-11-27, CET 23:29:52, Thursday)
0858 news:cPZxb.48762$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

0666+0227=0893

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-12-02, Tuesday, CET 00:17


Boerge Rahbech Jensen

unread,
Dec 2, 2003, 3:09:39 AM12/2/03
to

"Lars Kristensen" <la...@hjertensfryd.dk> skrev i en meddelelse
news:729d11ef.03120...@posting.google.com...

> hvorfor tiltaler du mig i flertal. Jeg er ikke et "vi". Jeg tilhører
> ikke nogen gruppe af denne eller hin art.

Alligevel er du ikke den første, der har fremført tanker som dem, jeg
opponerer imod. De optræder med jævne mellemrum fra forskellige skribenter.
Derfor ønskede jeg ikke udelukkende at "skyde" på dig, bare fordi det var
dig, der aktuelt viderebragte tankerne. Du er hverken værre eller bedre end
mange andre.

> Jeg håber da du tilhører den samme som jeg ellers må du jo være en helt ny
> menneskerace og det tror jeg dog nu ikke på.

Naturligvis, men derfor kan jeg godt have meningsfæller og indgå i
forskellige direkte eller indirekte fællesskaber.

> Men skulle du kende nogen, så giv mig dog endelig nogle navne. Det kunne
da være sjovt at høre, hvordan de
> synes at blive sat i gruppe med mig.

Jeg kan ikke umiddelbart huske nogen navne. Jeg kan kun huske at have læst
og opponeret lignende budskaber utallige gange før. Udover den indledning,
du startede med, er et almindeligt udgangspunkt en manglende forståelse
eller latterliggørelse af, at nogen kan tro på nogen religion eller nogen
Gud.

> Du skriver at jeg er egoistisk. Undskyld Børge, kender du i det hele
> taget mig som menneske? Nej, vel. Hvorledes kan du da fremkomme med en
> så tåbelig og idiotisk påstand?

Jeg forholder mig til det budskab, du formidler - intet andet.

> Hvis du mener at jeg er stærk i psyken, så skal jeg blot fortælle dig,
> at jeg har fået førtidspension i over 25 år, fordi vort
> velfærdssamfund ikke har villet give mig et stykke jord, hvorpå jeg
> kunne dyrke min føde. Jeg har aldrig gidet arbejde, da jeg anser det
> meste arbejde for slavearbejde og jeg er ingen slave, som heller ingen
> andre mennesker er. For mig er det en nedværdigelse af os mennesker,
> at vi skal købe os til føden, frem for at kunne dyrke den.

Alt dette er ikke undskyldning nok for alle mennesker. Mange mennesker har
fået valget mellem tvangsaktivering eller inddragelse af
forsørgelsesgrundlaget. Hvordan har du fået overbevist de offentlige
systemer om, at du skal have førtidspension, fordi du ikke gider lave noget?

Hvordan bidrager du selv til det universelle fællesskab, som du omtalte i
dit første indlæg i denne tråd? Det skriver du intet om, ligesom du også i
dette indlæg ser bort fra mit indirekte spørgsmål om alternativer eller min
henvisning til, at det universelle fællesskab er hovedbudskabet i de fleste
religioner, som du åbenbart betragter som livsløgne.

Med venlig hilsen
Børge


Kall, Mogens

unread,
Dec 2, 2003, 9:15:56 AM12/2/03
to
"Kall, Mogens" skrev
(news:oZPyb.50079$jf4.2...@news000.worldonline.dk...):

> 2304-Break (2003-11-18, CET 12:58):
> - "Han sidder med i regeringsrådet (Enok)."

Vi ved ikke særlig meget om Enok, blot dette ene, at ...

"... Enok vandrede med Gud, og han var ikke mere, thi Gud tog ham."
(1.Mos (Gen) 5,24)

I Ny-Thestamentlig tid - omkring år 0 - skriver forfatteren til
Hebræerbrevet om Enok, at ...

"I tro blev Enok taget bort, for at han ikke skulle se døden ... han havde
Guds velbehag."
(He. 11,5)


Det interessante er her, at vi får at vide, ...

... skønt Paw (læs: Rasmus) hævder noget andet...
news:BkSyb.50093$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
>
> Kampen for at overleve bortvejer ikke det
> faktum at den, som er født, også må dø.

..., at Enok slet og ret IKKE er død!

Hvordan kan det gå til ?

-

Fastholder vi denne viden om Enok med hypotesen om, at 2304 vitterlig på
en-eller-anden måde
inkluderer Aliens - vi "leger" blot lidt med tanken (i håbet om at finde
frem til noget nyt) - ja, så begynder det at dæmre for os:

I det tyvende århundrede har Menneskeheden fået kendskab til Menneskets
genom, vor kromosomer, vor DNA.

Så vidt jeg er underrettet, taler videnskabsfolk om, at når vores celler
deler sig (hvor en celle bliver til to), da foregår det på den måde, at
vores DNA-molekyler bliver kopieret ved hjælp af enzymer.
Problemet er blot, at når syntesen går i gang, må "enzymerne" (eller hvad
det nu er) have noget at starte med, en begyndelse; selve DNA-molekylets
streng. Dette bevirker, at dér, hvor den holder fast i molekylet, denne
DNA-stump bliver IKKE kopieret med i det ny-skabte kopi. DNA-molekylet
bliver altså en lille smule kortere for hver gang, den bliver kopieret.
På et tidspunkt er "klippekortet" opbrugt. Enzymet kan nu ikke længere
hæfte sig fast på kromosomets DNA-molekyle, hvorved ældningsprocessen er
blevet et faktum!!!

Der findes også visse multi-gener (vist nok), der forårsager
ældningsprocessen.

-

Forestiller vi os, at Menneskeheden om nogle hundrede år har fået mere
kendskab til præsic, hvordan disse mekanismer fungerer; ja så er springet jo
heller ikke så langt til spørgsmålet:

Kunne Menneskeheden finde på at forbygge eller hæmme denne ældningsprocesse
?

Hertil vil jeg svare et klart "JA!"

-

Derfor bliver spørgsmålet i relation til 2304 hypotesen ligeledes:

Kunne 2304 finde på at forebygge eller hæmme ældningsprocessen ?

Hertil er mit svar ligeledes også et klart "JA!"

-

Har vi indicier på dette (apropos hypotesen) ?

Ja! Det har vi, hør blot:

"... På ...

2304:
2003-12-02, CET 15:05
- "Og den skal oversættes!"

Yes, Sir:

"... På begge sider af floden vokser LIVETS TRÆ, ... og bladene fra træet er
til LÆGEDOM for folkene."
(Åb. 22,2)

"... On each side of the river was the TREE OF LIFE, ... and its leaves are
for the HEALING of the nations."

-

Anhold udtrykket "nations" - Flertal ?

You are invited (Es. 2) !!!

Program END, DAD ?

DADDY:
15:11
- "Det må du gerne."

Thank You - LOVE You Father of all.

15:11
- "i lige måde, Min søn, Mit kære barn."

2304:
15:12
- "send den afsted nu."

Yes, Sir!

NEXT DADDY


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Jump-Address:

L.Kristi
www.evigliv.com

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Internal:

0896 news:x1_yb.50263$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

System-Updating:
0897 news:Qu_yb.50275$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0898 news:Oq%yb.50285$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0899 news:a10zb.50312$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0900 news:my0zb.50381$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Re: hvad siger bibelen om ufoer?
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...
DADDY-responce, Luke 19,40 (2003-11-27, CET 23:29:52, Thursday)
0858 news:cPZxb.48762$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

0666+0235=0901

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-12-02, Tuesday, CET 15:15


Kall, Mogens

unread,
Dec 2, 2003, 3:24:54 PM12/2/03
to
"Kall, Mogens" skrev
(news:m71zb.50430$jf4.2...@news000.worldonline.dk...):

> "... På begge sider af floden vokser LIVETS TRÆ, ... og bladene fra træet
> er til LÆGEDOM for folkene."
> (Åb. 22,2)

2304-Break (2003-12-02, CET 20:09):
- "Ja sådan er vores træer altså bare!"

Havde funderet over, at træerne gav frugt 12 gange om året.

NEXT DADDY


Transmission END.

-----------------------------------------------------

Jump-Address:

(Dansk Europamission)
http://www.daneu.dk

Internal:

0901 news:m71zb.50430$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0902 news:Qf2zb.50461$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0903 news:413zb.50486$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0904 news:qa4zb.50514$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
0905 news:Xe4zb.50516$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

File-name:
Re: hvad siger bibelen om ufoer?
0666 news:8K04b.62739$Kb2.2...@news010.worldonline.dk...
DADDY-responce, Luke 19,40 (2003-11-27, CET 23:29:52, Thursday)
0858 news:cPZxb.48762$jf4.2...@news000.worldonline.dk...

0666+0240=0906

This file has been sent to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2003-12-02, Tuesday, CET 21:24


Lars Kristensen

unread,
Dec 3, 2003, 12:42:53 PM12/3/03
to
"Boerge Rahbech Jensen" <qaasfd@asdf.qø> wrote in message news:<3fcc4a23$0$177$edfa...@dread11.news.tele.dk>...

> Mange mennesker har
> fået valget mellem tvangsaktivering eller inddragelse af
> forsørgelsesgrundlaget. Hvordan har du fået overbevist de offentlige
> systemer om, at du skal have førtidspension, fordi du ikke gider lave noget?
>
> Hvordan bidrager du selv til det universelle fællesskab, som du omtalte i
> dit første indlæg i denne tråd? Det skriver du intet om, ligesom du også i
> dette indlæg ser bort fra mit indirekte spørgsmål om alternativer eller min
> henvisning til, at det universelle fællesskab er hovedbudskabet i de fleste
> religioner, som du åbenbart betragter som livsløgne.
>
> Med venlig hilsen
> Børge

Hej Børge,

Jeg kan informere dig om, at jeg i over 15 år har henvendt mig til de
mennesker der sidder i regeringen og folketinget og opfordret dem til
at jeg får brugsmulighed til 1 td. Land jord, således at jeg kan dyrke
min egen føde og at jeg herefter gerne frasiger mig min pension.

Men de har hver gang sagt nej til mit forslag. Jeg formoder det er
fordi jeg samtidig kræver at andre mennesker får samme tilbud og at
jeg derfor ikke bliver den eneste der får brugsmulighed til et stykke
jord.

Nu fik jeg førtidspension før energikrisen i 70'erne, hvor man nærmest
gav førtidspension for at blive fri for at beskæftige sig med
"problembørn", der ikke ville indordne sig. Det var for øvrigt mine
forældre der fik den bevilget, uden om mig - jeg blev slet ikke
inddraget i behandlingen af bevillingen.

-----------------------

Når jeg taler om et universelt fællesskab, så er det fordi jeg ikke
kan se bort fra at vi mennesker og resten af Jordens levende væsner,
at vi ikke er de eneste eksisterende levende væsner i det forunderlige
og ekstremt store univers.

Det vil ikke overraske mig, når de mennesker der observerer universets
himmelobjekter står frem og fortæller at de har observeret andre
planeter, med en atmosfære der tilnærmelsesvis kan sammenlignes med
den vi lever i. Hvorpå de mennesker der beskæftiger sig med den
resterende videnskab vil formode, at der forefindes liv uden for
Jorden, der har samme biologiske livsgrundlag som livet her på Jorden.

Det universelle fællesskab jeg hentyder til, er et universelt
fællesskab af livets levende væsner, med eller uden intelligens. Vi
har jo også, på en måde, et livets fællesskab med en amøbe, en myre
eller et hvilken som helst andet levende væsen her på Jorden.

Det religiøse og universelle fællesskab du selv henviser til, kan jeg
på ingen måde nikke genkendende til, da det vil være et fællesskab af
livsløgne og ikke et fællesskab af det universelle livs levende
væsner. Dit religiøse universelle fællesskab er et fantasifoster,
religiøst troende mennesker tror på eksisterer. Det gør det kun i
disse menneskers hoveder. Skal dette livsløgnens universelle
fællesskab eksistere, bliver de nødt til selv at opbygge det i livets
virkelige verden, med kulisser, rekvisitter og drejebøger, og med
tiden få mulige andre "ikke jordiske" intelligente væsner til at tro
på deres livsløgn. Jeg forventer, at "ikke jordiske" intelligente
væsner er intelligente nok til at gennemskue denne religiøse livsløgn.

Lars Kristensen

unread,
Dec 3, 2003, 4:11:04 PM12/3/03
to
"Kall, Mogens" <mogen...@ikke.til.raadighed.dk> wrote in message news:<qCKyb.49981$jf4.2...@news000.worldonline.dk>...

> Men kan du forestille dig, Lars Kristensen, at Liv-2 har haft følgende
> tanke:
>
> Input memory:
> 0823 news:7j3xb.46857$jf4.2...@news000.worldonline.dk...
> >
> > Hvor kom Universet fra ?
> >
> > Videnskabsmænd kunne fortælle os, hvordan det havde udviklet sig fra et
> > Big-Bang, men dette super-atoms opståen var og er fortsat en gåde.
> >
> > Selve GRUNDLAGET for vor eksistens er en gåde!
>
> Ingenting + ingenting = Ingenting
> ( 0 + 0 = 0 )
>
> Hvad ville du - hypotetisk set - svare dem, Lars ?
>

Hej Mogens,

Jeg vil blot sige: »BIG BANG er en fuser.«

For mig er livet (grundlaget) ikke en gåde, det er noget jeg lever.

Sjovt med dit regnestykke, men har du tænkt på følgende:

At inde i alt det vi opfatter som materie (elementarpartikler) der har
en form, derinde i har du "ingenting" - det tomme rum.

At udenom alt det vi opfatter som materie, der har du "ingenting" -
det tomme rum.

"Ingenting" eller Det tomme rum er både det mindst og det største.
Nogen ville nok sige: »Alfa og Omega.«

Sagt på en lidt anden måde, så anser jeg universet som værende et
fænomen der har eksisteret altid, selv om det er svært at overskue.
Det samme gælder fænomenet "livet". De er nogle fænomener jeg ikke kan
eksistere uden og da de er "større" end jeg, da min eksistens er
afhængig af dem, mens de ikke er afhængige af min eksistens, så kan
jeg ikke kende til dem i deres fuldkommenhed. Derfor skal jeg ikke
begynde at gisne om, hvad de er ud over det jeg kan fornemme at de er.

Boerge Rahbech Jensen

unread,
Dec 3, 2003, 5:27:24 PM12/3/03
to

"Lars Kristensen" <la...@hjertensfryd.dk> skrev i en meddelelse
news:729d11ef.03120...@posting.google.com...

> Jeg kan informere dig om, at jeg i over 15 år har henvendt mig til de


> mennesker der sidder i regeringen og folketinget og opfordret dem til
> at jeg får brugsmulighed til 1 td. Land jord, således at jeg kan dyrke
> min egen føde