Hvordan tælles dage og nætter i Bibelen ?

5 views
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Jul 27, 2008, 6:02:48 AM7/27/08
to
"Jesus-loves-you" skrev ...

Subject: The main-program (message from ET, Aliens)
5786 news:ub0Yg.8$WB...@news.get2net.dk
>
> > > ... gges det første Templet (Sl 127) af Salomo.
> [ ... ]
> > Øh ... der er flere måder at tælle på.
> >
> > Her er en oversigt:
> >
> > 7 120 23 1
> > 6 121 24 2
> > 5 122 25 David
> > 4 123 26 1
> > 3 124 27 David
> > 2 125 28 1
> > 1 126 29 2
> > 0 127 30 Solomon, Cygnus-A Noa longitude
> > 1 128 31 1
> > 2 129 32 2
> > 3 130 33 3
> > 4 131 34 David
> > 5 132 35 1
> > 6 133 36 David
> > 7 134 37 1

samt ...

7721 news:g6gi2p$171e$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> (Men der er forskellige måder at tælle på. Dette skrives der et indlæg om
> senere. Ind-til-da ...)
>
> 1997-01-04, 1997-03-13, delta = 68, -2, = 296 => 49.333 år
> 1997-01-06, 1997-03-13, delta = 66, -0, = 298 => 49.666 år
> 1997-01-07, 1997-03-13, delta = 65, +1, = 299 => 49.833 år
> Begge dage medregnet:
> 1997-01-07, 1997-03-13, delta = 66, +0, = 298 => 49.666 år
>
> Det er ikke den store forskel tallene giver, men ... Blev præsidenten
> indsat den 7. januar 1997, or what ?


Vedrørende 'Begge dage medregnet'.

Søgestrengen (i teksten nedenfor) er ...

at man på hebraisk talte dagene inklusivt
or
***

Udfordringen skrev således torsdag den 24. april 2008, side 14:

(NB! Små rettelser af tegn samt markør foretaget undervejs i teksten.)

=== citat start ===


Hvordan tælles dage og nætter i Bibelen ?


Kjeld Lykke Olesen, Rumænien spørger:

I forbindelse med læsning af teksterne omkring påske, blev vi opmærksom på,
at der er sket en ændring i teksten i den nye oversættelse.
I den autoriserede oversættelse står der i Matt. 12,40: "For som Jonas
var i bugen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal Menneskesønnen
være i jordens skød i tre dage og tre nætter."
I den nye udgave er "tre nætter" blevet fjernet, så der nu kun står tre
dage.
I både engelske, tyske, rumænske og norske oversættelser står der "tre
nætter".
Jeg har godt læst forklaringen på måden man tæller på i Israel, at man
tæller både den første og sidste dag med, men der bliver jo ikke tre nætter
på den måde. Er det for at undgå et forklaringsproblem? Hvad står der i
grundteksen?


Bibeloversætter Iver Larsen, Bibelen på Hverdagsdansk svarer:

De ordrette oversættelser, hvad enten de er engelske, tyske, rumænske
eller norske har alle et forklaringsproblem, og Hverdagsdansk har åbenbart
ikke forklaret det godt nok.
En ting er, hvad der står i grundteksten, en helt anden ting er, hvad
meningen bag grundteksten er. For at forstå det er man nødt til at gå bag om
teksten ind i hebraisk kultur, tankegang og talemåder.
Du er allerede klar over, at man på hebraisk talte dagene inklusivt. ***
Det betyder, at hvis en hændelse begynder en fredag og slutter en søndag, så
betragtes det som tre dage, nemlig fredag, lørdag og søndag. Men det vil
også sige, at hvis man hænger sig i matematiske detaljer og eksakte
formuleringer, drejer det sig om dele af tre dage og to nætter. Nu er det
imidlertid sådan, at man i hebraisk kultur og talemåder hellere vi have
parallelismer end eksakte udtryk. I stedet for at sige det mere "korrekte",
nemlig 40 dage og 39 nætter, siger man blot 40 dage og 40 nætter, også selv
om der [er, error] i virkeligheden kun kan være 39 nætter mellem 40 dage,
når man tæller både den første og sidste dag med. Talemåden med de 40 dage
og 40 nætter finder du på følgende steder:
1.Mos. 7,4; 7,12; (i 8,6 dog kun 40 dage) 2.Mos. 24,18; 34,28; 1.Konh.
19,8 (og mange flere). Man kunne måske oversætte det med: "i 40 dage, både
dag og nat". For øvrigt er tallet 40 symbolsk for en prøvelsestid. Derfor
regnede det i 40 dage (og 39 nætter). Derfor var Moses 40 dage (og 39
nætter) på bjerget. Derfor brugte de 12 spioner 40 dage på turen. Derfor
udfordrede Goliat israelitterne i 40 dage. Derfor vandrede Elias i 40 dage.
Derfor fik Nineve 40 dages prøvetid. Derfor var Jesus i 40 dage (og 39
nætter) i ødemarken for at blive fristet af Satan. Derfor blev Jesus 40 dage
(og 39 nætter) på jorden efter sin opstandelse. Den symbolske betydning
kommer bedre frem, når man siger 40 dage og 40 nætter, end hvis man sagde 40
dage og 39 nætter. Det er væsentligt i hebraisk kultur at sige noget to
gange for at slå det fast. Deraf kommer deres forkærlighed for
parallelismer.
Det samme gør sig gældende med 3 dage og 3 nætter, der er en hebraisk
talemåde for 3 dage og 2 nætter. Tallet 3 står for det guddommelige eller
Guds indgriben. De 3 dage, dag og nat, finder du f.eks. i 1.Sam. 30,12 og
Jonas 2,1 (citeret i Matt. 12,40).
Du kan også finde 7 dage og 7 (6) nætter i Job 2,12. Tallet 7 står for
det, som er komplet, færdigt eller afsluttet.


(Muligvis er det Kjeld Lykke Olesen, Rumænien, som nu igen spørger:)

Jeg har hørt en anden forklaring for at få det til at passe. Det er, at
der skulle være en speciel påskesabbatsdag før den almindelige sabbat. Så
korsfæstelsen skulle have fundet sted om torsdagen og Jesu lig skulle tages
ned inden denne specielle sabbat. Denne sabbat skulle være blevet fjernet på
et tidspunkt, hvor den Katolske kirke lavede en ny kalender og overså denne
sabbat. Er det noget du kender til?


(Hvortil Bibeloversætter Iver Larsen, Bibelen på Hverdagsdansk svarer:)

Der findes et utal af fantasifulde forklaringsforsøg, men de er alle
uden grund i virkeligheden, fordi de skyldes, at man ikke har forstået den
hebraiske måde at tælle dagene inklusivt. Der er ingen tvivl (*2) om, at
Jesus blev korsfæstet om fredagen, som var dagen før sabbatten, og at han
opstod dagen efter sabbaten, den dag, hvor jøderne bragte
førstegrødeofferet. Det er rigtigt, at fredagen var en helligdag det år,
fordi det var første dag i den højtid, som kaldes de usyrnede brøds fest.
Men at det var en helligdag, gør det ikke til en sabbat.

=== citat slut ====


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)
Last OUTPUT: 7721 news:g6gi2p$171e$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/5b001b21207d4ab4?
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 7722


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages