Profetierne om Jesus Messias i Jødernes Bibel, GT (Oversigt over 16 stk.)

8 views
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Mar 28, 2009, 9:27:22 AM3/28/09
to
"Jesus-loves-you" skrev

Sent: Friday, March 20, 2009, CET 00:13, GMT 19/3-09 23:13
Subject: Islam, einem snylter-religion ?
8609 <news:49c2d1a5$0$90267$1472...@news.sunsite.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn/msg/bbdbfc1eadb80463>
>
> > Vurderet på Bibelen holder ingen af disse erstatningsteologier.
>
>
> Snyltningen består altså i, at man *stjæler* en anden religions autoritet
> (herunder ophavsretten til de overnaturlige tegn og undere) for herigennem
> at legitimere forfalskningen.


<www.ordetogisrael.dk> skriver i deres april 2009 månedsblad:

(NB! Tekstopbygning lidt ændret samt enkelte tilføjelser.)

=== citat start ===

Profetierne om Jesus Messias

[ ... ]

(1)
Messias skulle ...
være Abrahams, Isaks og Jakobs afkom

Profetier:
1.Mos. 12,3; 17,19; 22,18; 28,14

Opfyldelse:
Matt. 1,1-2. Luk. 3,34. Gal. 3,16

(2)
Messias skulle ...
være kong Davids søn og arving til hans trone

Profetier:
2.Sam. 7,12-14. 1.Krøn. 17,11-14. Jer. 23,5. Sl. 89,35-38

Opfyldelse:
Matt. 1,1.6. Luk. 1,31-33. ApG. 13,22-23. Rom. 1,1-4

(3)
Messias skulle ...
være søn af en jomfru

Profetier:
Es. 7,14

Opfyldelse:
Matt. 1,18-20. Luk. 1,34-35

(4)
Messias skulle ...
fødes i Betlehem

Profetier:
Mika 5,1

Opfyldelse:
Matt. 2,1.6. Luk. 2,4-7

(5)
Messias skulle ...
salves med Guds ånd

Profetier:
Es. 11,2; 42,1; 61,1

Opfyldelse:
Matt. 3,16-17

(6)
Messias skulle ...
helbrede syge

Profetier:
Es. 35,3-6; (53,5b)

Opfyldelse:
Matt. 4,23; 11,5

(7)
Messias skulle ...
være uden synd og svig

Profetier:
Es. 53,9

Opfyldelse:
1.Pet. 2,22

(8)
Messias skulle ...
være hovedhjørnesten

Profetier:
Sl. 118,22. Es. 28,16

Opfyldelse:
Ef. 2,20. 1.Pet. 2,6-8

(9)
Messias skulle ...
være præst / ypperstepræst

Profetier:
Sl. 110,4

Opfyldelse:
Hebr. 5,6.10; 6,20; 7,17.21.24

(10)
Messias skulle ...
prædike evangeliet

Profetier:
Es. 61,1-2

Opfyldelse:
Matt. 4,23. Luk. 4,17-21

(11)
Messias skulle ...
ride ind i Jerusalem på et æsel

Profetier:
Zak. 9,9

Opfyldelse:
Matt. 21,1-11. Mark. 11,1-11

(12)
Messias skulle ...
afvises af mange i sit eget folk

Profetier:
Sl. 118,22. Es. 53,2-3

Opfyldelse:
John 1,11; 6,36; 7,3-5.48

(13)
Messias skulle ...
sælges for tredive sølvpenge

Profetier:
Zak. 11,12-13

Opfyldelse:
Matt. 26,15

(14)
Messias skulle ...
gennembores på hænder og fødder

Profetier:
Sl. 22,17. Zak. 12,10

Opfyldelse:
Matt. 27,35. Luk. 24,39. John 19,18

(15)
Messias skulle ...
sone verdens synd med sin død

Profetier:
Es. 53,5-6.12

Opfyldelse:
Mark. 10,45. John 1,29. Hebr. 10,12

(16)
Messias skulle ...
oprejses fra de døde

Profetier:
Sl. 16,10. Es. 53,9-10

Opfyldelse:
Matt. 28,1-7. 1.Kor. 15,3-8. ApG. 2,27; 13,34-35

=== citat slut ====


Er der enighed om dette ?

-

Coming up:

Ypperstepræste-markøren -
Was: Fælles-orienteringspunktet i Baggrundsstrålingen ...
The main-program (message from ET, Aliens)
(perhaps linked to) ...
7207 <news:lz%Ri.16$ur...@news.get2net.dk>
<http://groups.google.com/group/dk.livssyn.kristendom/msg/5275fa52e216a4cb>


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)
Last OUTPUT: 8650 <news:49ce1c44$0$90273$1472...@news.sunsite.dk>
Info <http://groups.google.com/group/dk.test/msg/0c2acbb0aa88edf8>
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 8651


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages