Tunguska meteor-nedslaget 1908-06-30 (0700 local time) knækket (ET *copyright* behind)

3 views
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Jul 1, 2008, 2:04:38 PM7/1/08
to
"Jesus-loves-you" skrev

Sent: Monday, June 30, 2008, CET 13:10, GMT 11:10
Subject: Pakistansk eksplosion (2008-06-30) var lydmursbrag - new ET-meteor
contact ?
7611 news:g4aeuq$q77$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> DR1 s139 man 30 jun (2008, CET) 11:47:32
[ ... ]
> Eksplosion var lydmursbrag
>
> En kraftig eksplosion har rystet byen
> Rawalpindi, der ligger tæt op ad den
> pakistanske hovedstad, Islamabad.
>
> Ifølge politiet var der ikke tale om en
> bombe, men om et lydmursbrag.
>
> beboerne i begge byer hørte tydeligt
> eksplosionen omkring klokken 7.00 dansk [tid, red.]
[ ... ]
> > eksplosionen omkring klokken 11.00 (klokken 7.00 dansk tid).
[ ... ]
> > > > Subject: Tunguska-nedslaget i 1908


2008-06-30, local time 0700 (Denmark, CET, +2), Pakistan

Compare with ...

1908-06-30, local time 0700, Tunguska (60,964N 101,860Ø)


(the 100-year "ledetråd" understood.)

The ET-code is very simple (the SETI-Pi), even a child can understand
it ... :-)

(Message will be send out.)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)
Last OUTPUT: 7614 news:g4cjr7$1jv0$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/5b001b21207d4ab4?
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 7615


Jesus-loves-you

unread,
Jul 1, 2008, 3:36:12 PM7/1/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
7615 news:g4drjq$22hd$1...@newsbin.cybercity.dk


So, *what* is the profe ?

*Hvori* består beviset ?


*Astronomisk* set:

... svarer én længdegrad til:

24 / 360° = 0,066666666666666666666666666666667 timer
eller
24 / 360° = 1/15 time

Nedslagstidspunktet GMT-time (ved London) har derfor været kl ca.

101,86° * 0,066666666666666666666666666666667 timer =
6,7906666666666666666666666666667 *efter* kl 7 lokal tid

Dette svarer til klokken
0,20933333333333333333333333333333 time over midnat


Et interessant spørgsmål bliver derfor:

Hvad nu hvis *nedslagspunktet* havde ligget en anelse længere mod
øst ?

eller

Dersom Greenwich-time (GMT) havde ligget en anelse længere mod
west ?

Da havde kl 07:00 (lokal tid) svaret - astronomisk set - til
GMT 00:00 (altså *midnat* i Greenwich, London)


Så *hvorfor* denne lille únøjagtighed ?


Lad os forsøge - for sjov skyld - at finde ud af *nøjagtig* hvor meget vi
skal flytte Greenwich mod vest (eller omvendt):

Hvis GMT = 00:00, da lokal tid = 07:00 på længdegrad ...

7 timer / 24 timer * 360° = 105°

Delta =
105,00 Ø
101,86 Ø
3,14°

(NB! ... Tallet 3,14 svarer til det matematiske tal Pi, 22/7)

Hvis altså GMT blev *flyttet* 3,14° mod vest, da ville regnskabet
passe!

Pi


Compare with ...

Sent: Saturday, June 28, 2008, CET 11:57, GMT 09:57
Subject: Re: I kontakt med fremmede civilisationer
7587 news:48660b00$0$90271$1472...@news.sunsite.dk
>
> > Hvis "jeg" (anonymus) banker på din dør i tiden ...
> >
> > 2807 news:cmuGc.22809$Vf.11...@news000.worldonline.dk
> > 0.000000000 - tallet 0
> > 1.000000000 - tallet 1
> > 3.141592654 - tallet Pi
> [ ... ]
> > ... vil du så *godtage*, at der stod intelligent bag signalet ?
> >
> > Eller kan signalet stamme fra en kat, 3 meteorer eller noget andet ?
[ ... ]
> > > > Er en afvigelse på Pi's værdi på 2-5 % akseptabel, når vi specifikt
> > > > taler
> > > > om, at tallet blot benyttes for at tilkendegive overfor en evt.
> > > > modtager ude i rummet, at afsenderen er et intelkligent væsen ?
> > >
> > > Nej. pi-5%=2,98. pi-2%=3,078. Ingen af disse approximationer vil være
> > > genkendelige for os. ...
> >
> > Korrekt. En afvigelse på 5% ér for meget ... :-)
> >
> > > ... Du skal op på minimum 3 betydende cifre, før
> > > nogen vil overveje en sammenhæng til en approximation af pi.
> >
> > Det er *netop* denne grænse, vi er ved at finde frem til ... :-)


3,14 har 3 betydende cifre
3,1 har 2 ...
3 har 1 ...


(Øh ... For en god ordens skyld skal jeg lige gøre opmærksom på, at tallet
Pi benyttes ved interstellar kommunikation, for på en hurtig måde at give en
eventuel modtager af signalet besked om, at der står *intelligens* bag
signalet (modsat døde genstande uden hjerne såsom pulsarer osv.)


Now the question is ?

*How* can a meteor "think" this Pi without a brain ?

This is absolutely NOT possible!

The answer must therefore be, that *someone* THROUGH the meteor !!!

But You see, ...

In 1908 Mankind could NOT do such kind of things!

Therefore it *must* have been an civilisation from space ... :-)

Who else ?

God ?

Make Your choice now, Mankind ... :-)

But - no matter what - the answer is giving:

We are NOT alone (any longer, in space) ... :-)

-

Næste interessante spørgsmål bliver:

Hvorfor valgte de netop lige den 30. juni (i et skudår) ?

samt ...

Hvorfor netop lige året 1908 ?

Dette vil blive taget op i forlængelse af ...

Sent: Tuesday, July 01, 2008, CET 08:45, GMT 06:45
Subject: Re: Pakistansk eksplosion (2008-06-30) var lydmursbrag - new
ET-meteor contact ?
7614 news:g4cjr7$1jv0$1...@newsbin.cybercity.dk

(Dato'er ér givet allerede knækket!)

-

Now ... Let's play *our* "national"-song, Mankind:

It's a "song" about us ... :-)

7587 news:48660b00$0$90271$1472...@news.sunsite.dk
>
> > START:
> > Time=0000y000d00h00m00s000 - 0001 inpulse - 0
> > Time=0000y000d00h00m10s000 - 0002 inpulse - 1
> > Time=0000y000d00h00m31s416 - 0003 inpulse - P...

6712 news:ipvii.35$FP1...@news.get2net.dk
http://groups.google.com/group/dk.videnskab/msg/ddc8cff4cdaab5e1


Have a nice day, fokes ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 7615 news:g4drjq$22hd$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/5b001b21207d4ab4?
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 7616


Jesus-loves-you

unread,
Jul 1, 2008, 5:08:11 PM7/1/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
7616 news:g4e0vg$24o6$1...@newsbin.cybercity.dk

[ ... ]
> > > > > > Subject: Tunguska-nedslaget i 1908

[ ... ]


> > 1908-06-30, local time 0700, Tunguska (60,964N 101,860Ø)

[ ... ]


> Næste interessante spørgsmål bliver:
>
> Hvorfor valgte de netop lige den 30. juni (i et skudår) ?
>
> samt ...
>
> Hvorfor netop lige året 1908 ?
>
> Dette vil blive taget op i forlængelse af ...
>
> Sent: Tuesday, July 01, 2008, CET 08:45, GMT 06:45
> Subject: Re: Pakistansk eksplosion (2008-06-30) var lydmursbrag - new
> ET-meteor contact ?
> 7614 news:g4cjr7$1jv0$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> (Dato'er ér givet allerede knækket!)


Man kunne også først spørge:

> > 1908-06-30, local time 0700, Tunguska (60,964N 101,860Ø)

Hvorfor netop lige breddegrad 60,964 N ???


Svaret er muligvis meget simpelt; idet ...

101,860 / 60,964 = 1,6708221245325109900925136145922

360° * (101,860 / 60,964) = 601,496°

Compare with ...

3534 news:zFyCd.79611$Vf.36...@news000.worldonline.dk
(Noa-definitionen)
3528 news:tL9Cd.79359$Vf.36...@news000.worldonline.dk
>
> Astronomer har opmålt Himmelrummet udfra fællesnævneren, Galaksens
> Centrum.
> (herved undgås unøjagtigheder forårsaget af jordens slingren,
> præcessionen)
>
> Horizontal-inddelingen måles udfra Galaksens skive.
> Galactic longitude (G-lon) måles i 360°
>
> Vertikal-inddelingen måles vinkelret på Galaksens skive.
> Galactic latitude (G-lat) måles i -90°_+90°
[ ... ]
> Noa-600-systemet:
>
> Noa Horizontal (Noa-H) måles i 600° (svarer til G-lon).
> (hvad vej tælleren går vides endnu ikke)
>
> Noa Vertikal (Noa-V) måles i 600° (svarer til G-lat).
> (for at ungå gentagelser og dermed misforståelser antages det, at
> inddelingen er 0_150° samt 450°_600°)


The ET-Starmaps (inside the Bible) ... :-)


Men hvorfor er tallet ikke *helt* nøjagtig ?

Hmm ...

Afvigelsen er på ...

601,496° - 600° = 1½ (Noa-grader or Noa-"dage")

Nogen forslag ?

Compare with ...

6611 news:N4wdi.27$Y6...@news.get2net.dk
>
> > Num 1:46 "alle, som mønstredes, udgjorde 603.550."

Delta = 2,054

Hmm ...

1 tid, 2 tider og en ½ tid (et internt bibelsk meget kendt "data-program")

Hmm ...

Aha!

1½ ... next ... 2

Step-delta = ½

*All* steps are (from 601½ to 603½) ½ + ½ + ½ + ½

The 4 ET-starmaps (inside the Bible) ???


or/and ...


5797 news:F6xYg.88$Bq1...@news.get2net.dk
>
> Kort nr 3 (Åb. 6,5-6) indeholden er YDERST interessant oplysning:
>
> Og det var, som jeg hørte en røst
> inde blandt de 4 væsener sige:
> "1 liter hvede for 1 denar og 3
> liter byg for en denar; dog olien og
> vinen må du ikke skade."
> (Åb. 6,6)
>
> Det er ordet 'denar' som er markøren, fordi daglønnen omkring år 0 var
> (ifølge Jesu egne ord) på netop på 1 denar (se evt. Matt. 20,2).
>
> Det vil med andre ord sige, at såfremt man lægger 1 dag til de allerede
> 360 dage (eller buegrader), da bliver tallet 361, apropos ...
>
> 1 år svarer da til ...
> 166,6666 * 600 / 277 = 361,01°


Forholdet 1-til-3 ...

601½ - 600 = 1½

361,01 * 600/360 = 601,68333333333333333333333333333

Arh ... den er ikke præcis nok ... :-(

Forklaringen må være en anden

Og dog!

5797 news:F6xYg.88$Bq1...@news.get2net.dk
>
> M45's position er ...
>
> Galactic longitude 166,6666°
> Noa-Galactic longitude 277,7776...°


277,7776° * 600°/ 601,68333333333333333333333333333°
= 277,00045982105758843245339464282° (korrigeret)

Compare with ...

5797 news:F6xYg.88$Bq1...@news.get2net.dk
>
> Input kort nr. 2
>
> Searchstring 277 (127 + 150 = 277)
>
> Found 7-stjernen (the Pleiades, M45)


Afvigelsen nu blot nede på sølle 0,000166 % !!!


Target found (it's M45) ... :-)

-

Last memory (in regard to all this):

5805 news:8GIYg.25$rV2...@news.get2net.dk
>
> > ET Starmap *Copyright*:
> >
> > 7-stjernen (the Pleiades)
>
>
> Efter dette *ultimative* fældende bevis ...
>
> Ja, havde der været tale om et mord (apropos TV-serien Columbo), så var
> det nok til at sende dig i galgen, ET...


The "murderer" is found ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 7617 news:g4e2i5$25el$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/5b001b21207d4ab4?
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 7618


Jesus-loves-you

unread,
Jul 1, 2008, 6:23:09 PM7/1/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
7616 news:g4e0vg$24o6$1...@newsbin.cybercity.dk

[ ... ]
> > > > > > Subject: Tunguska-nedslaget i 1908
[ ... ]


> > 1908-06-30, local time 0700, Tunguska (60,964N 101,860Ø)

[ ... ]


> Næste interessante spørgsmål bliver:
>
> Hvorfor valgte de netop lige den 30. juni (i et skudår) ?

[ ... ]


> Dette vil blive taget op i forlængelse af ...
>
> Sent: Tuesday, July 01, 2008, CET 08:45, GMT 06:45
> Subject: Re: Pakistansk eksplosion (2008-06-30) var lydmursbrag - new
> ET-meteor contact ?
> 7614 news:g4cjr7$1jv0$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> (Dato'er ér givet allerede knækket!)


(sorry. Time out, men resultatet bliver, at "target" skal flyttes -6
tidszoner)


-6 timezones = Central Europain Time


Input memory from ...

Newsgroups: News:no.kultur.folklore.ufo
Sent: Sunday, September 23, 2007, CET 19:32, GMT 17:32
Subject: ET Contact-place = Jerusalem. Be prepared, friends ... :-)
6993 news:xrxJi.54$U97...@news.get2net.dk


Denmark ?

No!...

But *You* (St. Peter), the Vatican° (I guess) ... :-)


(Forklaring kommer sidenhen. Se indtil da fil 7614 i forståelsesøjemed.)


Årstallet 1908 endnu desværre ikke-forstået ... :-(


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 7618 news:g4e6bu$275c$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/5b001b21207d4ab4?
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 7619


Jesus-loves-you

unread,
Jul 2, 2008, 4:23:35 AM7/2/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
7618 news:g4e6bu$275c$1...@newsbin.cybercity.dk

[ ... ]
> > > > > > > Subject: Tunguska-nedslaget i 1908
> [ ... ]
> > > 1908-06-30, local time 0700, Tunguska (60,964N 101,860Ø)
[ ... ]

> > M45's position er ...
> >
> > Galactic longitude 166,6666°
> > Noa-Galactic longitude 277,7776...°
>
>
> 277,7776° * 600°/ 601,68333333333333333333333333333°
> = 277,00045982105758843245339464282° (korrigeret)
>
> Compare with ...
>
> 5797 news:F6xYg.88$Bq1...@news.get2net.dk
> >
> > Input kort nr. 2
> >
> > Searchstring 277 (127 + 150 = 277)
> >
> > Found 7-stjernen (the Pleiades, M45)
>
>
> Afvigelsen nu blot nede på sølle 0,000166 % !!!
>
>
> Target found (it's M45) ... :-)


Man kunne nu - for sjov skyld - prøve at regne baglæns, hvorved epicentret
måske fås:

Target

Længdegrad (longitude)

Pi kan IKKE ændres hvorfor ...

105° - Pi = 101,858407...°East

Breddegrad (latitude)

M45's position kan IKKE ændres hvorfor ...

277° / 277,7776...° = 0,99720039888...°

600 / 360 = 1 2/3
100 / 60 = 1 2/3
(105°-Pi) / X = (1 2/3) / 0,99720039888...°

=>
X = 60,943946661...° North

-

OUTPUT:

Epicenter searchstring:

060,9439° North
101,8584° East

Compare with ...

Cheko-sø

060,964 N
101,860 Ø


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 7621 news:486b2c37$0$90276$1472...@news.sunsite.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/5b001b21207d4ab4?
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 7622


Jesus-loves-you

unread,
Jul 2, 2008, 7:11:56 AM7/2/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
7616 news:g4e0vg$24o6$1...@newsbin.cybercity.dk

[ ... ]
> > > > > > Subject: Tunguska-nedslaget i 1908
[ ... ]


> > 1908-06-30, local time 0700, Tunguska (60,964N 101,860Ø)

[ ... ]


> Næste interessante spørgsmål bliver:
>
> Hvorfor valgte de netop lige den 30. juni (i et skudår) ?


Men for helt at kunne forstå svaret herpå, skal vi lige først undersøge
*tidspunktet* (på dagen):


Ifølge Kristeligt Dagblad ...

7623 news:g4ffhd$2ldp$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> Hej Lars,
>
>
> I Kristeligt Dagblad skrev du i går, at Tunguska-hændelsen indtraf klokken
> 7 om morgenen.
>
> Kan det præciseres ?
>
> Og hvad er kilde-henvisningerne ?


... var "gerningstidspunktet" omkring kl. 7


Det helt nøjagtige tidspunkt menes at være ...

http://en.wikipedia.org/wiki/Tunguska_event
http://en.wikipedia.org/wiki/Tunguska_event#cite_note-0
http://en.wikipedia.org/wiki/Tunguska_event#cite_note-trayner-1
http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?bibcode=1994Obs...114..227T&db_key=AST&page_ind=1&data_type=GIF&type=S
CREEN_VIEW&classic=YES

=== citat start (fra note 2) ===

The explosion occurred a little after 7 a.m. local time (just after midnight
UT). The best estimate, from seimic records, seems to
be 00h 14m 28s UT...
[ ... ]
... The longitude from Greenwich gives a time difference of 6h 47m 48s, and
a local solar time of the explosion of 07h 02m 16s. ...
[ ... ]
... The use of a GPS receiver in 1992, incidentally, gave the location of
the astro-radio point in the epicentre as 60° 55' 04''.6 N, 101° 56' 55''.6
E.

=== citat slut (fra note 2) ====


Positionen svarer til:

060,91794...° N
101,94877...° Ø

De 101,94877° svarer til en afstand på 06t 47m 47s7066... fra Greenwich (så
tallene stemmer internt overens i notatet.)

Compare with ...

7622 news:g4fdub$2l0v$1...@newsbin.cybercity.dk


>
> Epicenter searchstring:
>
> 060,9439° North
> 101,8584° East
>
> Compare with ...
>
> Cheko-sø
>
> 060,964 N
> 101,860 Ø


Der er altså en anelse forskel her (på tallene) !

Hmm ...

Soltid afhængig af positioner:

GMT 00h 14m 28s = 3,616°
GMT+Pi (003,616...° - Pi) = 0,4750...°
+7 = 105°
local-time 07h 02m 16s = 105,566...°
Delta (local-time i forhold til Pi) = 105,09159...°


Afvigelsen fra 7 *hele* soltimer = ca. 0,087 %

I tid er dette på ialt 01,256m (eller 01m 15s4) eller 75 sek.

(Så godt som ingenting)


Lidt vest for Greenwich (+3,14° svarende til tallet Pi) var klokken altså så
godt som *præcis* MIDNAT (00h 01m 15s målt udfra soltid) og afstanden til
epicentret var på 7,0061 time, eller 07h 00m 22s.

(22-taller er *velkendt* internt som et markør-tal, bl.a. i
SETI-programmet.)


Vi *konstaterer* altså, at nedslags-*tidspunktet* stemmer nøje OVERENS med
Pi-hypotesen !!!


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 7623 news:g4ffhd$2ldp$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/5b001b21207d4ab4?
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 7624


Jesus-loves-you

unread,
Jul 2, 2008, 10:44:03 AM7/2/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
7619 news:g4eaoh$28us$1...@newsbin.cybercity.dk

[ ... ]
> > > > > > > Subject: Tunguska-nedslaget i 1908
> [ ... ]
> > > 1908-06-30, local time 0700, Tunguska (60,964N 101,860Ø)
> [ ... ]
> > Næste interessante spørgsmål bliver:
> >
> > Hvorfor valgte de netop lige den 30. juni (i et skudår) ?
> [ ... ]
> > Dette vil blive taget op i forlængelse af ...
> >
> > Sent: Tuesday, July 01, 2008, CET 08:45, GMT 06:45
> > Subject: Re: Pakistansk eksplosion (2008-06-30) var lydmursbrag - new
> > ET-meteor contact ?
> > 7614 news:g4cjr7$1jv0$1...@newsbin.cybercity.dk
> >
> > (Dato'er ér givet allerede knækket!)


Interrupt return from ...

7625 news:g4g2ge$2s92$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> Pakistan-lydmursbraget indtræffer til tiden:
>
> 2008-01-01, day no 1, CET 00:00:00, GMT 23:00:00 (2007-12-31)
> 2008-06-30, day no 182, CET 07:00:xx (sommertid, +1h), GMT 05:00:xx
> delta = 181 days 06 hour
> or ...
> 181,25
>
> Compare with ...
> i alt = 181 (eller 182) dage, gennemsnit 181, 25
>
> -
>
> Men bemærk nu følgende:
>
> Hændelsen fandt sted i et *skudår*
> (Det gælder - for øvrigt - også for Tunguska eksplosionen 1908)


Tunguska-eksplosionen sker dog klokken ...

7624 news:g4fnq0$2o7v$1...@newsbin.cybercity.dk


>
> The explosion occurred a little after 7 a.m. local time (just after
> midnight UT). The best estimate, from seimic records, seems to
> be 00h 14m 28s UT...
> [ ... ]
> ... The longitude from Greenwich gives a time difference of 6h 47m 48s,
> and a local solar time of the explosion of 07h 02m 16s. ...


... 07:02 local time, så regnskabet passer ikke, ved mindre *målestokken*
Greenwich flyttes 1 time mod øst, hvorved noget interessant indtræffer,
apropos ...

[ ... file 7619 fortsat ... ]


>
>
> (sorry. Time out, men resultatet bliver, at "target" skal flyttes -6
> tidszoner)
>
>
> -6 timezones = Central Europain Time
>
>
> Input memory from ...
>
> Newsgroups: News:no.kultur.folklore.ufo
> Sent: Sunday, September 23, 2007, CET 19:32, GMT 17:32
> Subject: ET Contact-place = Jerusalem. Be prepared, friends ... :-)
> 6993 news:xrxJi.54$U97...@news.get2net.dk
>
>
> Denmark ?
>
> No!...
>
> But *You* (St. Peter), the Vatican° (I guess) ... :-)
>
>
> (Forklaring kommer sidenhen. Se indtil da fil 7614 i forståelsesøjemed.)
>
>
> Årstallet 1908 endnu desværre ikke-forstået ... :-(


Øh ...

Roms position er:

41,54 N
12,29 Ø (00h 49m 09s6)

Klokken må "gerningstidspunktet" (i Vatikanet) må derfor have været:

GMT 00h 14m 28s
CET 01h 14m 28s
Rom soltid 01h 03m 37s6 (00h 14m 28s + 00h 49m 09s6)

Soltiden har altså i Rom været ret tæt den ønslede værdi !!!

Afvigelsen er på blot sølle 3½ minut, apropos ... (You know) ... :-)


Et spørgsmål bliver derfor *igen* berettiget (på baggrund af) ...

7625 news:g4g2ge$2s92$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> Vil dette kunne lade sig gøre UDEN et kendskab til vores kalender-system ?
>
> Næppe!


"Dumt" spørgsmål til grupperne:

Kan en død genstand, fx. et meteor (uden hjerne)
have kendskab til vor kalender-system ?


(PS. Sputnik, den *første* menneskeskabte genstand ude i Rummet, blev først
opsendt mange, mange år senere i 1957, vist nok.)


(This is NO-LONGER science-fiction! - Please understand.)


*Who* did the "crime" ?


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 7625 news:g4g2ge$2s92$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/5b001b21207d4ab4?
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 7626


Jesus-loves-you

unread,
Jul 4, 2008, 5:58:59 AM7/4/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
7616 news:g4e0vg$24o6$1...@newsbin.cybercity.dk

[ ... ]


> Næste interessante spørgsmål bliver:
>
> Hvorfor valgte de netop lige den 30. juni (i et skudår) ?
>
> samt ...
>
> Hvorfor netop lige året 1908 ?


Dette blev undersøgt i den historiske videnskabsgruppe med bl.a. følgende
indlæg:

Newsgroups: dk.videnskab.historie
Sent: Thursday, July 03, 2008, CET 20:51, GMT 18:51
Subject: Hvad specielt hændte der i tiden op til omkring år 1908 ?
7635 news:g4j73l$v62$1...@newsbin.cybercity.dk
7639 news:g4klt9$1fjs$1...@newsbin.cybercity.dk
7641 news:g4kog6$1gdm$1...@newsbin.cybercity.dk
samt ...
7642 news:g4kqmu$1h83$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> > "Måle-opstillingen" ér *afhængig* af en nøjagtig seismograf.
> >
> > Hvornår blev seismografen opfundet ?
[ ... ]
> Jump (conclusion:) :
> http://earthquake.usgs.gov/learning/topics/seismology/history/part13.php
[ ... ]
> ... Palmieri's apparatus,
> installed in 1856, seems to have been the first to give the "times" of
> shocks.
>
>
> Hmm ...
>
> (1856 var også et skudår)
>
> Hvor *præcis* var dette instrument ?
>
> Kunne det måle minutter og sekunder ?
>
> Hmm ...
>
> (Såfremt target found)
>
> Mulige markører:
> (1856), 1860, 1864, 1868, 1872, 1876, 1880, 1884, 1888, 1892, 1896, 1900,
> 1904 samt 1908.
>
> delta = 52 years (or 13 steps)
>
> Compare with ...
>
> (den interne 50-markør)
>
> Newsgroups: dk.livssyn.kristendom,dk.videnskab
> Sent: Saturday, June 28, 2008, CET 18:16, GMT 16:16
> Subject: Platin-193 indiciet
> 7594 news:g45o46$23q2$1...@newsbin.cybercity.dk
> 7606 news:g48gms$3o6$1...@newsbin.cybercity.dk
> >
> > ... Platin-193 vil således fortsat
> > være det *eneste* isotop, der kan relateres til noget-omkring-50-år!


Man havde altså muligvis også her (i 1908) *kendskab* til Platin-193
indiciet (inside the Bible).

Og hvordan kan dette nu hænge sammen ?


De andre *begrundede* mistanker vedr. samme "forbrydelse", se ...

Pi:
7616 news:g4e0vg$24o6$1...@newsbin.cybercity.dk
7624 news:g4fnq0$2o7v$1...@newsbin.cybercity.dk

600-talsystemet:
7618 news:g4e6bu$275c$1...@newsbin.cybercity.dk

Kalender-systemet (+ Vatican-"phonecall")
7626 news:g4g47n$2stp$1...@newsbin.cybercity.dk

-

Et Udsagn:

Memory on from ...

7618 news:g4e6bu$275c$1...@newsbin.cybercity.dk


>
> > Ja, havde der været tale om et mord (apropos TV-serien Columbo),
> > så var det nok til at sende dig i galgen, ET...

Go'dag,

Det er "kriminal-politiet".

Klokken er nu CET 11:58 og De er anholdt, sigtet for at have begået
"forbrydelsen", ET ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 7642
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/5b001b21207d4ab4?
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 7643


Jesus-loves-you

unread,
Jul 15, 2008, 12:52:40 AM7/15/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
7615 news:g4drjq$22hd$1...@newsbin.cybercity.dk
>


Konklusionen var ...

(*ingen* videnskabelige indsigelser desangående rapporteret indtil nu.)

Sent: Friday, July 04, 2008, CET 11:58, GMT 09:58
Subject: The year-code -
Was: Tunguska meteor-nedslaget 1908-06-30 (0700 local time) knækket
(ET *copyright* behind)
7643 news:g4ks97$1hri$1...@newsbin.cybercity.dk


>
> Man havde altså muligvis også her (i 1908) *kendskab* til Platin-193
> indiciet (inside the Bible).
>
> Og hvordan kan dette nu hænge sammen ?
>
>
> De andre *begrundede* mistanker vedr. samme "forbrydelse", se ...
>
> Pi:
> 7616 news:g4e0vg$24o6$1...@newsbin.cybercity.dk
> 7624 news:g4fnq0$2o7v$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> 600-talsystemet:
> 7618 news:g4e6bu$275c$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> Kalender-systemet (+ Vatican-"phonecall")
> 7626 news:g4g47n$2stp$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> -
>
> Et Udsagn:
>
> Memory on from ...
>
> 7618 news:g4e6bu$275c$1...@newsbin.cybercity.dk
> >
> > > Ja, havde der været tale om et mord (apropos TV-serien
> > > Columbo), så var det nok til at sende dig i galgen, ET...
>
> Go'dag,
>
> Det er "kriminal-politiet".
>
> Klokken er nu CET 11:58 og De er anholdt, sigtet for at have begået
> "forbrydelsen", ET ... :-)


Næste fjollede spørgsmål bliver derfor:

Hvordan kan man i 1908 designe bl.a. M45-koden,
dersom man ikke har kendskab til menneskenes
bredde- og længdegradssystem (360°, ±90°) ?

(Svaret herpå er pæresimpelt.)

Ergo har vi at gøre med en art "5'te kolonne virksomhed", apropos
Hebr. 13,2 ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 7656 news:g5h5fd$1b2j$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/5b001b21207d4ab4?
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 7657


Jesus-loves-you

unread,
Jul 15, 2008, 7:58:40 AM7/15/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
7657 news:g5haeu$1cn3$1...@newsbin.cybercity.dk

[ ... ]


> Næste fjollede spørgsmål bliver derfor:
>
> Hvordan kan man i 1908 designe bl.a. M45-koden,
> dersom man ikke har kendskab til menneskenes
> bredde- og længdegradssystem (360°, ±90°) ?
>
> (Svaret herpå er pæresimpelt.)
>
> Ergo har vi at gøre med en art "5'te kolonne virksomhed", apropos
> Hebr. 13,2 ... :-)


... hvilket selvfølgelig *bestyrker* mistanken angående ...

4393 news:9YdXe.68139$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
>
> Bjorn lufter en tanke:
>
> ----- Original Message -----
> From: "Bjorn Sagbakken" <bjo...@online.no.off>
> Newsgroups: no.kultur.folklore.ufo
> Sent: Thursday, May 05, 2005 8:56 AM (DK-sommertime 2005)
> Subject: Intelligent liv?
> news:gsjee.9154$SL4.2...@news4.e.nsc.no
> >
> > Så har de vel scannet våre TV kanaler, radiostasjoner, mobilsamtaler,
> > SMS'er, MMS'er, Hjemmesider og News Groups.


Compare with ...

4393 news:9YdXe.68139$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
>
> Såfremt der er noget om snakker *inkluderer* dette jo så også at bl.a. mit
> indlæg ...
>
> Sent: Tuesday, March 02, 2004 CET 12:56 AM (DK-sommertid 2005)
> 1617 news:DgP0c.102635$jf4.6...@news000.worldonline.dk
> >
> > Code "Independence day, tape-time:
> > 1:37:16-1:38:37":
>
> ... kan læses af dem.

+

7591 news:g45iav$21go$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> > Newsgroups: dk.videnskab
> > Sent: Friday, July 09, 2004, CET 00:34 (2004-07-08, GMT 22:34)


> > Subject: Re: I kontakt med fremmede civilisationer

> > 2811 news:j%jHc.23603$Vf.11...@news000.worldonline.dk


> > >
> > > Hvis "jeg" (anonymus) banker på din dør i tiden ...
> > >
> > > 2807 news:cmuGc.22809$Vf.11...@news000.worldonline.dk
> > > 0.000000000 - tallet 0
> > > 1.000000000 - tallet 1
> > > 3.141592654 - tallet Pi
> > [ ... ]
> > > ... vil du så *godtage*, at der stod intelligent bag signalet ?
> > >
> > > Eller kan signalet stamme fra en kat, 3 meteorer eller noget andet ?
[ ... ]

> Compare with ...
[ ... ]
> > 1. First contact (?)
> >
> > 7 days *before* the Tsunami in december last year, something happened
> > above the place in Indonesia:
> >
> > 3481 news:wMmxd.76414$Vf.36...@news000.worldonline.dk
> > >
> > > CNNTEXT P123 Sun 19 Dec (2004, CET) 21:42:09
> > >
> > > Witnesses see an object with a tail of
> > > fire hurtling toward earth near
> > > Jakarta
> >
> > It was a BIG meteor-explosion.
[ ... ]
> > 2. Second contact (?)
[ ... ]
> > 3. Third contact (?)
> >
> > 22 days ... (later)
[ ... ]
> Output tal = ca. 7 / Output tal = ca. 22, i alt = Pi
>
> "Regnskabet" passer ... :-)


Der er her tale om videnskabelige *kendsgerninger* (modsat fup og fidus
osv.) !!!

Men bevares! Man skal selvfølgelig have en hjerne - og navnlig også bruge
den - for at kunne fatte dette, hvilket åbenbart er noget at et problem i
"visse" (logiske) nyhedsgrupper ... :-)

(External wait-time = around 128 years.)

-

Coming up:
Chandrasekhars_grænsemasse_på_1,44_solmasser indiciet -
Was: The main-program (message from ET, Aliens)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 7658 news:g5hpus$1i13$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/5b001b21207d4ab4?
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 7659


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages