Re: I kontakt med fremmede civilisationer

3 views
Skip to first unread message

Jesus-loves-you

unread,
Jun 28, 2008, 5:57:15 AM6/28/08
to
(Internal fragment-opsamler-program. Markør 1150)


"Jesus-loves-you" skrev

Newsgroups: dk.videnskab
Sent: Friday, July 09, 2004, CET 00:34 (2004-07-08, GMT 22:34)
Subject: Re: I kontakt med fremmede civilisationer
2811 news:j%jHc.23603$Vf.11...@news000.worldonline.dk
>
> Hvis "jeg" (anonymus) banker på din dør i tiden ...
>
> 2807 news:cmuGc.22809$Vf.11...@news000.worldonline.dk
> 0.000000000 - tallet 0
> 1.000000000 - tallet 1
> 3.141592654 - tallet Pi
[ ... ]
> ... vil du så *godtage*, at der stod intelligent bag signalet ?
>
> Eller kan signalet stamme fra en kat, 3 meteorer eller noget andet ?


Compare with ...

7568 news:g3bp9k$6dt$1...@newsbin.cybercity.dk
>
> > > ... first contact (?) og
> > > second contact (?).
[ ... ]
> From the real life:
> Et forskerhold benytter en bjerg-chimpanse i et projekt. Uventet til
> forskerholdets store forbløffelse er det bjerg-chimpansens unge (ved navn
> Kanzi eller Kanzy), som løser opgaven!
>
> Et orienteringsløb laves gående ud på, at deltagerne skal gå fra
> post-til-post. Det forventes at alle deltagerne er i stand til at løse
> denne opgave ... (Kanzi).
>
>
> The (Kanzi)-"hacker"-program was (perhaps):
>
> 3768 news:jhA3e.109168$Vf.41...@news000.worldonline.dk
> >
> > > [ ... Liv-2's hjemstavn (positionen på himlen) ... ]
> >
> > Program ON ?

Øh ... Muligheden foreligger, at Tsunami-varslet den 19. dec 2004 (primært)
har været en *responce* på file 2811 (som om en-eller-anden "dør" var blevet
åbnet, apropos the Kanzi-syntax)

Såfremt dette er tilfældet *bestyrket* det mistanken om, at det er
kunstig-intelligens, vi er kommet i (nær)-kontakt med!

Hvorfor ?

Fordi det ér som om "forsøget" kommer i første række; som om man ikke
helt har forstået alvoren i situationen mht. Menneskehedens undergang pga.
Atomalderen !

(Nobody at home today inside the brain-headquarter. Automat-pilot.)

Hmm ...

The counter was:

The first (ET?)-contact:

3481 news:wMmxd.76414$Vf.36...@news000.worldonline.dk
>
> CNNTEXT P123 Sun 19 Dec (2004, CET) 21:42:09
>
> Witnesses see an object with a tail of
> fire hurtling toward earth near
> Jakarta
[ ... ]
> TV2 TTV s121 Søn 19 Dec (2004, CET) 21.34.36
>
> Eksplosion menes ar være meteorit
[ ... ]
> Means:
> A BIG explosion above Jakarta


Input
2004-07-09, Friday, day no 191, CET 00:34
or
2004-07-08, Thursday, day no 190, GMT 22:34

Output
(The meteor came above Jakarta, Indonesia)
2004-12-19, Sunday, day no 354, (GMT 00:30 ?)

Delta =
163 days 02 hour

Hmm ...

Pi * 163 = 512, 07960...

512( /2 = 256)...

ET-Break:
(2008-06-28, Saturday, day no 180, CET 11:07, GMT 09:07)
- "Compare."

(NB! Videnskabsgruppen bedes venligst se bort fra 11:07-afbrydelsen; idet vi
her har at gøre med en såkaldt *subjektiv* information.)

Compare with einem SETI-program, ET ?

Yes, of course ... :-)

3465 news:1dAwd.76041$Vf.36...@news000.worldonline.dk
>
> "Claus Christiansen" skrev
[ ... ]
> > > Forenklet sagt står der:
> > > 2_Pi_40_251,32...
[ ... ]
> > > Dernæst står der i konteksten (byte 621-624):
> > > 2_22_7_40
> > >
> > 22/7 er en meget ringe tilnærmet værdi. 355/113 er langt mere præcis og
> > lettere at huske (113355 del på midten).
>
> Ja, heri har du også ret, Claus.
>
> Imidlertid er det digitale budskab (byte 0-603) *allerede* formuleret i et
> 8-bit talsystem, og der er IKKE defineret et 2-bytes tal endnu.
>
> Tallet 355 kan således ikke umiddelbart defineres i det allerede anvendte
> et 8-bits tal-system, idet tallet overstiger 255 (8-bit talsystemet går jo
> fra 0 til 255)
>
> Det vil koste *mange* - for mig at se - UNØDVENDIGE bytes at definere et
> sådant 2-bytes tal.


8-bit (256)
9-bit (512)

Memory on from ...

3496 news:QsWxd.76674$Vf.36...@news000.worldonline.dk
>
> Min midlertidige konklusion er altså derfor fortsat, at det er muligt at
> overføre en byte (en 8-bit variabel talværdi) med blot én impuls ... :-)
>
> Diskusion vedrørende fordele og ulemper mht. 8-bit struktur-opbygningen,
> se den oprindelige tråd (benyt evt. søgestrengen: 9-bit) ...
>
> 3454 news:IU%vd.75828$Vf.36...@news000.worldonline.dk


(Dette *burde* ET også vide, så forklaringen må være at finde et andet
sted.)

Øh ...

Memory on from ...

("Slow"-hand)
3496 news:QsWxd.76674$Vf.36...@news000.worldonline.dk
>
> Input "The Song of the Bride", (5104 bits)
>
> (an time-example):
>
> y=year
> d=day
> h=hour
> m=minute
> s=second
>
> START:
> Time=0000y000d00h00m00s000 - 0001 inpulse - 0
> Time=0000y000d00h00m10s000 - 0002 inpulse - 1
> Time=0000y000d00h00m31s416 - 0003 inpulse - Phi (22/7)
>
> Rettelse (2004-12-21):
> 0003 inpulse - Pi (22/7)
>
> Byte 001 (out of 638 bytes)
> 10000000 = 1 (out of 256 possible, 0-255)
> Time=0000y001d00h01m00s000 - 0004 inpulse - 0
> Time=0000y001d00h01m10s000 - 0005 inpulse - 1
> Time=0000y001d00h01m31s416 - 0006 inpulse - Phi (22/7)


Muligheden foreligger, at dette angår den såkaldte interne diskussion (vedr.
antal betydende cifre i Pi-angivelsen i SETI-impulserne (*1), der udsendes
fra et radiofyrtårn)

CET
11:23
- "Please, hang on."

-

*1:
Internal "code-syntax" = 2.Chron. 4,2 [10*Pi=30] + Dan. 8,14 [2300]
365,25
3,00 = 1095,75
3,14 = 1146,885...
___ = 1150 .............. (2300/2) ............ Focus
3,15 = 1150,5375

Compare with ...

2844 news:jiaIc.24654$Vf.12...@news000.worldonline.dk
>
> "Kristian Damm Jensen" skrev
[ ... ]
> > > (du har fattet pointen)
> > >
> > > Er en afvigelse på Pi's værdi på 2-5 % akseptabel, når vi specifikt
> > > taler
> > > om, at tallet blot benyttes for at tilkendegive overfor en evt.
> > > modtager ude i rummet, at afsenderen er et intelkligent væsen ?
> >
> > Nej. pi-5%=2,98. pi-2%=3,078. Ingen af disse approximationer vil være
> > genkendelige for os. ...
>
> Korrekt. En afvigelse på 5% ér for meget ... :-)
>
> > ... Du skal op på minimum 3 betydende cifre, før
> > nogen vil overveje en sammenhæng til en approximation af pi.
>
> Det er *netop* denne grænse, vi er ved at finde frem til ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)
Last OUTPUT: 7586 news:g43et3$10u2$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/5cd142f0da5bf8cc
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 7587


Jesus-loves-you

unread,
Jun 28, 2008, 6:25:44 AM6/28/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
7587 news:48660b00$0$90271$1472...@news.sunsite.dk
>
> (Internal fragment-opsamler-program. Markør 1150)
[ ... ]

> > (an time-example):
> >
> > y=year
> > d=day
> > h=hour
> > m=minute
> > s=second
> >
> > START:
> > Time=0000y000d00h00m00s000 - 0001 inpulse - 0
> > Time=0000y000d00h00m10s000 - 0002 inpulse - 1
> > Time=0000y000d00h00m31s416 - 0003 inpulse - Phi (22/7)
> >
> > Rettelse (2004-12-21):
> > 0003 inpulse - Pi (22/7)
> >
> > Byte 001 (out of 638 bytes)
> > 10000000 = 1 (out of 256 possible, 0-255)
> > Time=0000y001d00h01m00s000 - 0004 inpulse - 0
> > Time=0000y001d00h01m10s000 - 0005 inpulse - 1
> > Time=0000y001d00h01m31s416 - 0006 inpulse - Phi (22/7)
>
>
> Muligheden foreligger, at dette angår den såkaldte interne diskussion
> (vedr. antal betydende cifre i Pi-angivelsen i SETI-impulserne (*1), der
> udsendes fra et radiofyrtårn)
[ ... ]

> *1:
> Internal "code-syntax" = 2.Chron. 4,2 [10*Pi=30] + Dan. 8,14 [2300]
> 365,25
> 3,00 = 1095,75
> 3,14 = 1146,885...
> ___ = 1150 .............. (2300/2) ............ Focus
> 3,15 = 1150,5375
>
> Compare with ...
>
> 2844 news:jiaIc.24654$Vf.12...@news000.worldonline.dk
> >
> > "Kristian Damm Jensen" skrev
> [ ... ]
> > > > (du har fattet pointen)
> > > >
> > > > Er en afvigelse på Pi's værdi på 2-5 % akseptabel, når vi specifikt
> > > > taler
> > > > om, at tallet blot benyttes for at tilkendegive overfor en evt.
> > > > modtager ude i rummet, at afsenderen er et intelkligent væsen ?
> > >
> > > Nej. pi-5%=2,98. pi-2%=3,078. Ingen af disse approximationer vil være
> > > genkendelige for os. ...
> >
> > Korrekt. En afvigelse på 5% ér for meget ... :-)
> >
> > > ... Du skal op på minimum 3 betydende cifre, før
> > > nogen vil overveje en sammenhæng til en approximation af pi.
> >
> > Det er *netop* denne grænse, vi er ved at finde frem til ... :-)


For det siger jo sig selv, at dersom tallet havde været omtrent på 3½
(apropos Bibelens tal desangående, 3½ tider, 42 mdr., 1260 dage), da opnår
vi jo en LANGT STØRRE TOLERANCE:

3,0
3,5
4,0

Vi kan tillade os faktisk helt op til ±12,5% usikkerhed (i vores
radio-inpulser) !!!

Fx.:

Gennemsnit:
Afvigelse = 0%


> > Time=0000y000d00h00m00s000 - 0001 inpulse - 0
> > Time=0000y000d00h00m10s000 - 0002 inpulse - 1

> > Time=0000y000d00h00m35s000 - 0003 inpulse - 3½

Minimum:


> > Time=0000y000d00h00m00s000 - 0001 inpulse - 0
> > Time=0000y000d00h00m10s000 - 0002 inpulse - 1

> > Time=0000y000d00h00m30s001 - 0003 inpulse - 3,000...

Maksimum:


> > Time=0000y000d00h00m00s000 - 0001 inpulse - 0
> > Time=0000y000d00h00m10s000 - 0002 inpulse - 1

> > Time=0000y000d00h00m39s999 - 0003 inpulse - 3,999...


Eller i hvert fald ca. 6 % (intervallet fra 3,25 til 3,75).


Og hermed så samtidig sagt, hvad der *primært* ér, Bibelens talkoder
(ang. de 3½ tider) i virkeligheden handler om (indicier på et besøg fra
Rummet) ... :-)


(END of "hacker"'program, Part 1.)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 7587 news:48660b00$0$90271$1472...@news.sunsite.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/5cd142f0da5bf8cc
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 7588


Jesus-loves-you

unread,
Jun 28, 2008, 7:03:15 AM6/28/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
7588 news:g453jb$1s1k$1...@newsbin.cybercity.dk

[ ... ]


> > > > Nej. pi-5%=2,98. pi-2%=3,078. Ingen af disse approximationer vil
> > > > være genkendelige for os. ...
> > >
> > > Korrekt. En afvigelse på 5% ér for meget ... :-)

Compare with ... (se nederst under Danielkoden).


Hmm ...

(Dette blev ikke uddybet i tilstrækkelig omfang:)


(Input Daniel-koden)
5882 news:Ef23h.66$C%3...@news.get2net.dk
>
> > " ... 1 ... 2 ... ½ ... ", Dan. 12,7
> > " ... 1290 ... ", Dan. 12,11
> > " ... 1335 ... ", Dan. 12,12
>
>
> Navnlig tallet 1260, idet det repræsenterer 42 måneder, 3½ tider (eller
> år).

360-enhedssystemet:
1150 = 3,19444, afvigelse = - 08,73 %
1260 = 3,50000, afvigelse = + 00,00 %
1290 = 3,58333, afvigelse = + 02,38 %
1335 = 3,70833, afvigelse = + 05,95 %

365,25-enhedssystemet:
1150 = 3,14853, afvigelse = - 10,04 % ... (Næsten fór pænt et afrundet tal)
1260 = 3,44969, afvigelse = - 01,44 % ... (Chandrasekhars grænsemasse på
1,44 solmasser)
1278,375 = 3½, afvigelse = 0
1290 = 3,53183, afvigelse = + 00,91 %
1335 = 3,65503, afvigelse = + 04,43 %


Hypotesen er - kort sagt - at forfatteren har haft kendskab til den
"magiske" grænseværdi (og pointerer dette indirekte i teksten; altså i
Bibelen, hvorved *indiciet* opstår) ...
> > > > ... pi-5%=2,98. pi-2%=3,078

Grænsen er præcis på pi-4,507%

Compare with ...
1335 = 3,65503, afvigelse = + 04,43 %


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 7588 news:g453jb$1s1k$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/5cd142f0da5bf8cc
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 7589


Jesus-loves-you

unread,
Jun 28, 2008, 8:07:24 AM6/28/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
7587 news:48660b00$0$90271$1472...@news.sunsite.dk

[ ... ]


> Øh ... Muligheden foreligger, at Tsunami-varslet den 19. dec 2004
> (primært) har været en *responce* på file 2811 (som om en-eller-anden
> "dør" var blevet åbnet, apropos the Kanzi-syntax)
>
> Såfremt dette er tilfældet *bestyrket* det mistanken om, at det er
> kunstig-intelligens, vi er kommet i (nær)-kontakt med!
>
> Hvorfor ?
>
> Fordi det ér som om "forsøget" kommer i første række; som om man ikke
> helt har forstået alvoren i situationen mht. Menneskehedens undergang pga.
> Atomalderen !
>
> (Nobody at home today inside the brain-headquarter. Automat-pilot.)


Compare with ...

(Newsinput from Oldtidsdokument via andagtshæfte www.blr.dk )

=== citat start ===

Mandag 23. (juni 2008)

2 Krøn 1

Salomo beder Gud om visdom

Gud svarede:
"Fordi dit største ønske er at hjælpe dit folk,
og du ikke beder om ... hævn over dine fjender ...
(belønnes du) ... "

(2. Krøn 1,11 - på hverdagsdansk)
...
- Salomos bøn (til Gud) var ikke egoistisk ...

=== citat slut ====


and ...

Newsgroups: no.kultur.folklore.ufo
Sent: Thursday, September 27, 2007, CET 11:31, GMT 09:31
Subject: What's wrong, ET ? - Your behaviour is NOT normal !
7041 news:gMKKi.15$G23...@news.get2net.dk
>
> Hvor var du, dengang vi (din ægtefælle) blev slagter som offerdyr ude på
> savannen ?
>
> Mange af os jordboere er jo nået til enighed om, at dét, at være et
> *ansvarsfuldt* væsen, også indebærer, at ...
>
> Input memory:
>
> 6949 news:KZ9Ei.78$qC6...@news.get2net.dk
> >
> > > Det hedder jo blandt menneskebørnene, at ...
> > >
> > > Input local danish law
> > >
> > > Straffeloven
> > >
> > > § 253
> > > Med bøde eller hæfte indtil 3 måneder straffes den,
> > > som, uagtet det var ham muligt uden særlig fare eller
> > > opofrelse for sig selv, eller andre, undlader
> > > 1) efter evne at hjælpe nogen, der er i øjensynlig
> > > livsfare, eller
> > > 2) at træffe de foranstaltninger, som af omstændighederne
> > > kræves til redning af nogen tilsyneladende livløs, eller som
> > > er påbudt til omsorg for personer, der er ramt af skibsbrud,
> > > eller anden tilsvarende ulykke...
>
>
>
>
>
> Kun en *robot* kan finde på noget så tåbeligt som at undlade at komme sine
> venner til undsætning, pga. en-eller-anden skør lov hjemmefra om
> ikke-indblanding i en civilisations interne anliggender, ved mindre der er
> reel risiko for udslettelse af det biologiske liv (på planeten).
>
> Can You see the problem ?


Men bevares!

Det ér jo "lidt" svært at indse denne problemstilling, navnlig hvis man har
en *forudfattet* subjektiv mening fx. gående ud på, at ...

Udenjordiske civilisation eksisterer ikke (i hvert fald ikke i vort
solsystem, på besøg udefra).

Ergo kan de heller ikke forudsige jordskælv (på baggrund af seismologiske
data).

Ergo kan de heller ikke kaste med meteorer.

Ergo kan meteor-hændelsen (7 dage forud for Tsunami-jordskælvet i dec. 2004)
KUN være en tilfældighed.

Hvortil vi andre svarer:

Hvilken fremragende "logik" ... :-)

END of news-input from the monkey-world.


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 7589 news:g455pl$1stc$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/5cd142f0da5bf8cc
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 7590


Jesus-loves-you

unread,
Jun 28, 2008, 10:37:16 AM6/28/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
7587 news:48660b00$0$90271$1472...@news.sunsite.dk
>
> Newsgroups: dk.videnskab
> Sent: Friday, July 09, 2004, CET 00:34 (2004-07-08, GMT 22:34)
> Subject: Re: I kontakt med fremmede civilisationer
> 2811 news:j%jHc.23603$Vf.11...@news000.worldonline.dk
> >
> > Hvis "jeg" (anonymus) banker på din dør i tiden ...
> >
> > 2807 news:cmuGc.22809$Vf.11...@news000.worldonline.dk
> > 0.000000000 - tallet 0
> > 1.000000000 - tallet 1
> > 3.141592654 - tallet Pi
> [ ... ]
> > ... vil du så *godtage*, at der stod intelligent bag signalet ?
> >
> > Eller kan signalet stamme fra en kat, 3 meteorer eller noget andet ?
[ ... ]

> Input
> 2004-07-09, Friday, day no 191, CET 00:34
> or
> 2004-07-08, Thursday, day no 190, GMT 22:34
>
> Output
> (The meteor came above Jakarta, Indonesia)
> 2004-12-19, Sunday, day no 354, (GMT 00:30 ?)
>
> Delta =
> 163 days 02 hour


Compare with ...

http://groups.google.com/group/se.vetenskap.astronomi/msg/db10bfb8bee4c3f6
4687 news:5_R7f.71954$Fe7.2...@news000.worldonline.dk
>
> Resumé:
>
> (Danish version, see ...
> 4382 news:WBSWe.68045$Fe7.2...@news000.worldonline.dk )
>
> We have maybe the first *prove*.
>
> I will now try to explain it for You:
>
> (If You already have read file 4568, You can jump to the markpointer:
> 4. Fourth contact (?)
> )
>
> -
>
> 1. First contact (?)
>
> 7 days *before* the Tsunami in december last year, something happened
> above the place in Indonesia:


>
> 3481 news:wMmxd.76414$Vf.36...@news000.worldonline.dk
> >
> > CNNTEXT P123 Sun 19 Dec (2004, CET) 21:42:09
> >
> > Witnesses see an object with a tail of
> > fire hurtling toward earth near
> > Jakarta
>

> It was a BIG meteor-explosion.
>
> Nothing special about this. It's just not happen very offen(ly);
> especially not some few days before an very, *very* strong earthquake
> (9R).
>
> Mankind is not inable yet to find out, *when* and *where* an earthquake
> gonna happen, but in the future Mankind will better to understand this, I
> guess.
>
> So - from a purely theoretical point of view - ET could already have thise
> informations and sent Mankind a "warning" by *throw'ing* the meteor.
>
> But this is NOT a prove in itself. It could also be just a chance
> (accident, occurrence, coincidence).
>
> End of *indication* 1.
>
> -
>
> 2. Second contact (?)
>
> Here in Denmark we only have some few TV-channels sending signal through
> the *air*. So You have no problem by recieving thise TV-signals.
>
> From at theoretical point ET should also be in able to receive thise
> TV-informations *live*.
>
> One day the danish TV2 was going to send the film "Independence Day".
>
> I decided therefore to do an "experiment":
>
> I sent out a message through the danish newsgroup
> news:dk.livssyn.kristendom hope'ing they were inable to receive my
> message.
>
> My message to they was:
>
> Sent: Saturday, April 02, 2005 CET 20:40, CET 20:40, GMT 18:40
> Subject: Re: Paven er død
> 3772 news:EGB3e.109198$Vf.41...@news000.worldonline.dk
> >
> > TV2 Saturday 2. april 2005, CET 20:35
> > movie: Independence Day
> >
> > Searchstring: The truth
>
> If they received my message, I gave them a chance to play
> "football" ... :-)
>
> 2 days later I received informations through a newspaper about a meteor
> above Eastern Denmark and South-West Sweden:
>
> Newsgroups: dk.livssyn.kristendom,dk.politik,se.vetenskap.astronomi
> Sent: Monday, April 04, 2005 CET 6:35 PM
> Subject: Re: SETI - Perhaps the first prove
> 3792 news:51e4e.109497$Vf.41...@news000.worldonline.dk
> >
> > http://www.tycho.dk/article/view/2851/1/32
> >
> > === citat start ===
> >
> > Udgivelsesdato: 4. april 2005
> >
> > I lørdags, d. 2. april, kl. 22:06 var flere danskere vidne til et meget
> > lysstærkt meteor - en såkaldt ildkugle.
> >
> > === citat slut ====
>
> So the meteor came *exactly* then the movie Independence Day was going
> from 3/7 to 4/7.
>
> There were many witness, see ...
> http://www.as-dk.org/sekt/meteor/ildkugle_02_04_05.htm
> http://www.astro.ku.dk/~norup/webcam/trig_log.html
>
> See perhaps time-table ...
> 3801 news:Y5h4e.109533$Vf.41...@news000.worldonline.dk
>
> See perhaps The meteor-*documentation* ...
> 3810 news:omx4e.109919$Vf.41...@news000.worldonline.dk
>
> End of *indication* 2.
>
> -
>
> 3. Third contact (?)
>
> 22 days last I received a sight perhaps from them. See ...
>
> Sent: Sunday, April 24, 2005 CET 18:05
> 4054 news:6vPae.114254$Vf.41...@news000.worldonline.dk
>
> A sight is - in best case - a *subjective* information, and therefore NOT
> valid as a prove!
>
> But around 18-20 hours later there came a new responce:
>
> 4088 news:Bnabe.114458$Vf.41...@news000.worldonline.dk
> >
> >
> > CNNTEXT P126 Mon 25 Apr. (2005, CET) 19:57:51
> >
> > A meteor shower Sunday night sparked a
> > flurry of frantic phone call to
> > police departments across New England
>
> New England is ... (well, do understand, please look at "The ET-message")
>
> End of *indication* 3


Bemærk hvor elegant (ET)-meteor-svar-signalet er designet i forhold til
forventningerne ved input (ET-"audiens-forespørgslen" 163 dage tidligere).

Syntaxet er (opdelt i 4 trin):

1.
Input:
(Synkroniserings-impuls)


> > 2807 news:cmuGc.22809$Vf.11...@news000.worldonline.dk
> > 0.000000000 - tallet 0

Output:
(Synkroniserings-impuls)
> 1. First contact (?)
>
> 7 days *before* the Tsunami in december ...

2.
Input:
> > 1.000000000 - tallet 1
Output:
Tsunami-jordskælvet 7 dage senere.


Trin 1-2:
Input tal = 1
Output tal = ca. 7

(Herefter unknown "pause-break".)

3.
Output:
(Synkroniserings-impuls)
> 2. Second contact (?)
[ ... ]
> > I lørdags, d. 2. april, kl. 22:06 var flere danskere vidne til et meget
> > lysstærkt meteor - en såkaldt ildkugle.
Compare with:
> > 1.000000000 - tallet 1
or (more correctly) ...
> > 0.000000000 - tallet 0

4.
Input:
> > 3.141592654 - tallet Pi
Output:
> 3. Third contact (?)
>
> 22 days ... (later:) ...
> > CNNTEXT P126 Mon 25 Apr. (2005, CET) 19:57:51
> >
> > A meteor shower Sunday night sparked a
> > flurry of frantic phone call to
> > police departments across New England

Trin 3-4:
Input tal = 3.141592654 - tallet Pi
Output tal = ca. 22


Sammenlagt bliver forholdet da:

Trin 1-2 / Trin 3-4

Input tal = 1 / Input tal = 3.141592654 - tallet Pi, i alt = Pi
Output tal = ca. 7 / Output tal = ca. 22, i alt = Pi

"Regnskabet" passer ... :-)

-

NB! Følgende KUN for de *særlig* begavede.

Et praktisk spørgsmål melder sig nu:

Er vedkommende, som stod bag dette signal, intelligent ?

Er vedkommende i stand til at gøre sig *selvstændige*
betragtninger ?

Svaret herpå må ind-til-videre være et klart 'ja' ... :-)

Hvorfor ?

Punkt 1:
Vedkommende *indførte* som noget helt nyt; en art pause-signal, ...

Compare with ... (einem SETI-program)

2990 news:Cr%Qc.29657$Vf.18...@news000.worldonline.dk
>
> 5.
> Dersom transmissionen af en-eller-anden grund midlertidig stoppes ( fx.
> pga. et teknisk problem ), da skulle transmissionen af koden úmiddelbart
> kunne fortsætte fra *hvor* den blev afbrudt; idet der med jævne mellemrum
> i koden gives oplysninger om nummerering.
>
> Et eksempel:
>
> > 378 00000000 000--------
> > 379 01110100 046 46
> > 380 10110100 045 45
> > 381 10001010 081 1 C
> > 382 10000110 097 1 O
> > 383 10001010 081 1 C
> > 384 10000110 097 1 O
> > 385 01011010 090 2 N
> > 386 01001010 082 2 C
> > 387 01001010 082 2 C
> > 388 01010000 010 10
> > 389 11001010 083 3 C
> > 390 11010010 075 3 H
> > 391 00101010 084 4 C
> Transmissions-afbrydelse (fx. i 7 år)
> > 378 00000000 000--------
> > 379 01110100 046 46
> > 380 10110100 045 45
> > 381 10001010 081 1 C


Punkt 2:
Vedkommende *indførte* en art markør-system, hvor man kan associere (og
jumpe i tankerne) mellem to adskilte enheder.

Disse 2 enheder var/er:

1.
> > movie: Independence Day

2.
> New England is ... (well, do understand, please look at "The ET-message")

Compare with ... (einem SETI-program)

6570 news:DCl3i.992$EI6...@news.get2net.dk
6580 news:EPY3i.292$e9....@news.get2net.dk
>
> Okay, men så må vi jo undersøge det herfra!
>
> Input memory (from the SETI-program):
>
> 3405 news:gaKqd.72748$Vf.34...@news000.worldonline.dk
> >
> > Version 1.01
> >
> > > The DATA-code is (column B):
> > >
> > > A B C
> > > 001 10000000 001
> > > 002 01000000 002
> > > 003 11000000 003
> > > 004 00100000 004
> > > 005 10100000 005
> > > 006 01100000 006
> > > 007 11100000 007
> > > 008 00000000 000--------
> > > 009 00000000 000--------
> > > 010 10000000 001 H, Hydrogen (Brint)
> > > 011 01100000 006 C, Carbon (Kulstof)
> > > 012 11100000 007 N, Nitrogen (Nitrogen)
> > > 013 00010000 008 O, Oxygen (Ilt)
> > > 014 11110000 015 P, Phosphor (Phosfat)
> > > 015 00001000 016 S, Sulphur (Svovl)
> > > 016 00000000 000--------
> > > 017 10000010 065 H + 64
> > > 018 01100010 070 C + 64
> > > 019 11100010 071 N + 64
> > > 020 00010010 072 O + 64
> > > 021 11110010 079 P + 64
> > > 022 00001010 080 S + 64
> > > 023 00000000 000--------
> > > 024 00010010 072 01*8 + 64 digital number of H
> > > 025 00001010 080 02*8 + 64 digital number of C
> > > 026 00011010 088 03*8 + 64 digital number of N
> > > 027 00000110 096 04*8 + 64 digital number of O
> > > 028 00010110 104 05*8 + 64 digital number of P
> > > 029 00001110 112 06*8 + 64 digital number of S
>
>
> Hvad ér syntaxet ?
>
> 1.
> En tal-definition (1-7)
>
> 2.
> En atom-definition (1,6,7,8,15 og 16)
>
> 3.
> En atom-definition + en markør (tallet 64)
>
> 4.
> En ... Øh, hva' skete der i grunden her ?
>
> De *oprindelige* tal (1,6,7,8,15 og 16) forsvandt tilsyneladende pist væk
> i den blå luft!
>
> Hmm ...
>
> Lad os prøve at *analysere* dette syntax:
>
> 1. Step
> > > 010 10000000 001 H, Hydrogen (Brint)
> > > 011 01100000 006 C, Carbon (Kulstof)
> > > 012 11100000 007 N, Nitrogen (Nitrogen)
> > > 013 00010000 008 O, Oxygen (Ilt)
> > > 014 11110000 015 P, Phosphor (Phosfat)
> > > 015 00001000 016 S, Sulphur (Svovl)
>
> No problem there ... :-)
>
> -
>
> 2. Step
> > > 017 10000010 065 H + 64
> > > 018 01100010 070 C + 64
> > > 019 11100010 071 N + 64
> > > 020 00010010 072 O + 64
> > > 021 11110010 079 P + 64
> > > 022 00001010 080 S + 64
>
> No problem there ... :-)
>
> -
>
> 3. Step
>
> *Expected* counter:
>
> A.
> (6 stk.)
> 10000xxx H
> 01100xxx C
> 11100xxx N
> 00010xxx O
> 11110xxx P
> 00001xxx S
>
> and/or ...
>
> B.
> (6 stk.)
> xxxxxx1x markpointer (tallet 64)
> xxxxxx1x markpointer (tallet 64)
> xxxxxx1x markpointer (tallet 64)
> xxxxxx1x markpointer (tallet 64)
> xxxxxx1x markpointer (tallet 64)
> xxxxxx1x markpointer (tallet 64)
>
>
> Found:
>
> A.
> (Emty, no SPONCH-code found)
>
> and ...
>
> B.
> Markpointer still on ...
> xxxxxx1x markpointer (tallet 64)
> xxxxxx1x markpointer (tallet 64)
> xxxxxx1x markpointer (tallet 64)
> xxxxxx1x markpointer (tallet 64)
> xxxxxx1x markpointer (tallet 64)
> xxxxxx1x markpointer (tallet 64)
>
> C.
> New un-known numbers ...
> xxx100xx 1
> xxx010xx 2
> xxx110xx 3
> xxx001xx 4
> xxx101xx 5
> xxx011xx 6
>
> A new *counter*!
>
>
> Why this ?
>
> Hmm ...
>
> "Something" *must* have been going on BEFORE step 3.
>
>
> Let's find out:
>
> It seams like the signal have been *moving* 3 steps forward from position
> bit-1 to bit-4.
>
> bit
> 1xxxxxx8
> xxx100xx 1
> xxx010xx 2
> xxx110xx 3
> xxx001xx 4
> xxx101xx 5
> xxx011xx 6
>
> Hmm ...
>
> If we *also* move our SPONCH-code the same way, we then will get:
>
> bit
> 1__xxxx8
> xxx10000xxx H
> xxx01100xxx C
> xxx11100xxx N
> xxx00010xxx O
> xxx11110xxx P
> xxx00001xxx S
>
> And if we also put on the markpointer, we then will get:
>
> bit
> 1__xxxx8
> xxx10000x1x H
> xxx01100x1x C
> xxx11100x1x N
> xxx00010x1x O
> xxx11110x1x P
> xxx00001x1x S
>
> That's no longer a 8-bit signal, because now we got 11-bits.
>
> bit
> _8 1__xxxx8
> 10 1__xxxx8x0
> 11 1__xxxx8x01
> xxx10000x1x H
>
>
> But Step 3 (in the SETI-test-program) was still just a 8-bit signal.
>
> Why ?
>
>
> Which kind of *problem* does the designer have (if he was Mr. Drake, or
> someone else with such kind of "strange" working) ?
>
>
> Hmm ...
>
> The explanation is maybe very simpel:
>
> If most of the (radio)-signal *only* use 8-bit, why then change all these
> numbers to 11-bit ?
>
> And if You do it, then Your bit-counter will go "crazy" !!!
>
> Input memory:
>
> Drake used 23*73 = 1679 bits to sent his signal.
>
> The time he spend on *sending* the signal was around 168 seconds.
>
> If a designer goes from 8-bit signal to 11-bit *without* really useing
> these extra 3-bits, it will cost him (or her) 1679 * 11/8 = 2308 bits.
>
> 37,5% MORE time !!!
>
> Input SETI-memory (in regard to this):
>
> 5824 news:uxNZg.56$Ur1...@news.get2net.dk
> >
> > OUTPUT-system:
> > Radio-lighthouse
> > Transmission-area:
> > Galactic latitude around 0°, Galactic longitude 0°-360°
> > (the Milky Way area)
> > DATA-transmission time:
> > 1 pulse (0-1-Pi) / day = 2,74 years
> > 1 pulse (0-1-Pi) / week = 19,2 years
> > 1 pulse (0-1-Pi) / month = 83,3 years
>
>
> So our conclusion must be, that the designer create some kind of a
> DATA-compression *before* step 3.
>
>
> The un-compressed signal must therefore be (something like) ...
>
> Input:
> > > 010 10000000 001 H, Hydrogen (Brint)
> > > 011 01100000 006 C, Carbon (Kulstof)
> > > 012 11100000 007 N, Nitrogen (Nitrogen)
> > > 013 00010000 008 O, Oxygen (Ilt)
> > > 014 11110000 015 P, Phosphor (Phosfat)
> > > 015 00001000 016 S, Sulphur (Svovl)
> > > 016 00000000 000--------
> > > 017 10000010 065 H + 64
> > > 018 01100010 070 C + 64
> > > 019 11100010 071 N + 64
> > > 020 00010010 072 O + 64
> > > 021 11110010 079 P + 64
> > > 022 00001010 080 S + 64
>
>
> 11-bit syntax:
>
> 1.
> The SPONCH-code
>
> 10000xxxxxx H
> 01100xxxxxx C
> 11100xxxxxx N
> 00010xxxxxx O
> 11110xxxxxx P
> 00001xxxxxx S
>
>
> 2.A
> The SPONCH-code + markpointer (bit 10, value = 512decimal)
>
> 10000xxxx1x H
> 01100xxxx1x C
> 11100xxxx1x N
> 00010xxxx1x O
> 11110xxxx1x P
> 00001xxxx1x S
>
>
> 2.B
> The moving of the SPONCH-code forward 3 steps,
> Markpointer still on.
>
> xxx10000x1x H
> xxx01100x1x C
> xxx11100x1x N
> xxx00010x1x O
> xxx11110x1x P
> xxx00001x1x S
>
>
> 3.
> The new digital numbers of the SPONCH-code,
> Markpointer still on.
>
> xxx100xxx1x 1, was _1 (H)
> xxx010xxx1x 2, was _6 (C)
> xxx110xxx1x 3, was _7 (N)
> xxx001xxx1x 4, was _8 (O)
> xxx101xxx1x 5, was 15 (P)
> xxx011xxx1x 6, was 16 (S)
>
>
> Hmm ...
>
> (step2.A + step2.B + step3), counter = 3
>
> Original:
> (step2 + step3), counter = 2
>
> These steps takes 3 instead of only 2.
>
>
> Input SETI-Byte-counter memory:
>
> > DATA-transmission time:
> > 1 pulse (0-1-Pi) / day = 2,74 years
> > 1 pulse (0-1-Pi) / week = 19,2 years
> > 1 pulse (0-1-Pi) / month = 83,3 years
>
>
> It *cost* us around 7 pulse !!!
>
> 6 pulse (the DATA-input, 2.B) + 1 pulse to separate the DATA !!!
>
> Und das ist nicht so gut ... :-)
>
>
> So ...
>
> The REAL conclusion must therefore be, that we *don't* have to spend more
> than 2 positions to make a jump, if we use markpointers.
>
> The syntax is this:
>
> 1.
> Input DATA
>
> 2.
> Put markpointer on
>
> And now You can JUMP with *all* Your DATA-informations ... :-)
>
>
> An example:
>
> (the SETI-test-program)
> 3405 news:gaKqd.72748$Vf.34...@news000.worldonline.dk
> >
> > Version 1.01
> >
> > > The DATA-code is (column B):
> > >
> > > A B C
> [ ... ]
> > > 037 00000000 000--------
> > > 038 10000000 001 1
> > > 039 10010010 073 1 H
> > >
> > > -H
> > >
> > > 040 00000000 000--------
> > > 041 01000000 002 2
> > > 042 10000110 097 1 O
> > > 043 10010010 073 1 H
> > >
> > > -OH
> [ ... ]
> > > 063 00000000 000--------
> > > 064 11000000 003 3
> > > 065 01000000 002 2
> > > 066 10000000 001 1
> > >
> > > H2O
>
>
> Line 063 is one of the destination box
>
> The number of this box is 3 (see line 064)
>
> In line 065 box number 2 is called up (through the memory-bank-box)
>
> Usually a *brain* (from Homo Sapiens) have such kind of thing ... :-)
>
> Box number 2 is the hydroxid-radikal, -OH
>
> In line 066 box number 1 is called up.
>
> Box number 1 is the hydrogen-atom, -H
>
> If You put them together, these to components, You will get H-O-H, H2O,
> water.
>
>
>
> In a SETI-program this syntax is absolutely necessary to understand,
> because we can't spend too much time doing (or talk'ing about) nothing.
> Please remember: We have a *message* to send out ... :-)
>
> A SETI-program will therefore mostly have this structure inside (I guess)
> !


Med andre ord er der hermed (udfra punklt 1 og 2) fundet et lille indicium
på, at vedkommende er velbevandret i et SETI-programs strukturopbygning!


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 7590 news:g459hv$1u8p$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/5cd142f0da5bf8cc
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 7591


Jesus-loves-you

unread,
Jun 28, 2008, 12:48:08 PM6/28/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
7590 news:g459hv$1u8p$1...@newsbin.cybercity.dk


Et relevant (internt) spørgsmål (for menneskeheden) opstår i denne
forbindelse.

Se perhaps the movie 'Westworld 2'.


Und dan einem psykotish reaktion (derpå) ?


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 7594 news:g45o46$23q2$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/5cd142f0da5bf8cc
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 7595


Jesus-loves-you

unread,
Jun 28, 2008, 8:52:53 PM6/28/08
to
"Jesus-loves-you" skrev
7590 news:g459hv$1u8p$1...@newsbin.cybercity.dk

[ ... ]


Et relevant spørgsmål opstår (for os kristne):

(Kan kunstig intelligens spørge:

Længes efter Dig, o Gud ?
)...

ET-Break:
(2008-06-29, Sunday, day no 181, CET 02:45, GMT 00:45)
- "Nej!"

The music ...
ExtreMe, Track07, Længes efter Dig.mp3
... was on-air at that time.

ET! (Som du dog snakker. Love You, friend) ... :-)


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael, the *fool* of Christ.
--
Coming up news: Iran hit by a meteor. Iran is no more (Jer.49,34- Jos.10,11)

Last OUTPUT: 7596 news:g46jn6$2ea7$1...@newsbin.cybercity.dk
http://groups.google.com/group/no.kultur.folklore.ufo/msg/5cd142f0da5bf8cc
( http://groups.google.dk/group/no.kultur.folklore.ufo/ ). File-number: 7597


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages