Er der andet...

3 views
Skip to first unread message

HrSvendsen

unread,
Dec 17, 2002, 5:32:16 AM12/17/02
to
Lars Lauridsen wrote:
> ElGaliNero <ElGal...@nero.net> skrev i en
>
nyhedsmeddelelse:3dfe1307$0$71686$edfa...@dread11.news.tele
.dk...
> [SNIP]
>> Nej, de har en tro der fortæller dem at de SKAL
>> tro at jorden er flad og solen deromkring Jorden.
>>
>> Hvordan kan man have en sådan tro ??
>
> og hvis du så er kristen, så tror du også automatisk at
> gud skabte jorden samt Adam og Eva?

Man kan være kristen ved blot at tro på Jesus. Da imidlertid
Jesus er Gud fanger bordet for alt, der ikke er abbrogeret
eller opfyldt. Og genesis bliver intetsteds i Biblen
abbrogeret eller opfyldt. Således kan en kristen, oplyst om
forholdene, ikke gøre andet end at tage sagerne til
efterretning eller erkende trostab. Eller stikke hovedet i
busken, naturligvis.

For tro er ikke blot:
"JegtrorpådufindesJesusogjeglukkerdigindimitlivogandetidendu
r" Tro er også tro på, hvad der blev sagt og vist af og ved
Gud. Og derunder hører genesis. Tror du ikke på det, da tror
du ikke på Gud/Jesus/helligånden. Og da er du ikke kristen.

xfut news:dk.livssyn.kristendom


Anders Peter Johnsen

unread,
Dec 17, 2002, 6:38:36 PM12/17/02
to
"HrSvendsen" <HrSve...@msn.com> skrev i en meddelelse
news:atmufj$2oo$1...@sunsite.dk...

> Lars Lauridsen wrote:
> > ElGaliNero <ElGal...@nero.net> skrev i en
> >
> nyhedsmeddelelse:3dfe1307$0$71686$edfa...@dread11.news.tele
> .dk...
> > [SNIP]
> >> Nej, de har en tro der fortæller dem at de SKAL
> >> tro at jorden er flad og solen deromkring Jorden.
> >>
> >> Hvordan kan man have en sådan tro ??
> >
> > og hvis du så er kristen, så tror du også automatisk at
> > gud skabte jorden samt Adam og Eva?
>
> Man kan være kristen ved blot at tro på Jesus.

Ja? Det burde vel være, hvad der pr. definition "kræves"?

> Da imidlertid
> Jesus er Gud fanger bordet for alt, der ikke er abbrogeret
> eller opfyldt. Og genesis bliver intetsteds i Biblen
> abbrogeret eller opfyldt.

Jesus Kristus er - i hvert fald ifølge min egen virkeligt syrede læsning af
Johannes' Åbenbaring - muligvis en "afspejling" af "Keruben med
Flammesværdet", som vogter Livets Træ i 1.Mos kap 3, v24.

Har du set Indiana Jones-filmen "Jagten på den forsvundne Skat"? (Dårlig
oversættelse, i øvrigt!).

Dèr vises i hvert fald Pagtens Ark i en fortolkning. Ikke desto mindre
hedder det sig i 2. Mosebog, kapitel 25:
"v17 Du skal lave et sonedække af rent guld, to og en halv alen langt og
halvanden alen bredt, v18 og du skal lave to keruber af guld til de to
ender af sonedækket; som udhamret arbejde skal du lave dem. v19 Lav en
kerub til den ene ende og en kerub til den anden ende; i begge ender skal I
lave keruberne i ét med sonedækket. v20 Keruberne skal brede vingerne opad,
så de med deres vinger dækker over sonedækket, idet de står over for
hinanden; kerubernes ansigter skal være vendt mod sonedækket. v21 Du skal
lægge sonedækket oven på arken, og i arken skal du lægge Vidnesbyrdet, som
jeg vil give dig. v22 Dér vil jeg åbenbare mig for dig, og fra sonedækket
mellem de to keruber, som er oven på Vidnesbyrdets ark, vil jeg tale med dig
om alt, hvad jeg befaler dig om israelitterne."

Jeg synes at der er en sær, syret og småpsykotisk sammenhæng?

> Således kan en kristen, oplyst om
> forholdene, ikke gøre andet end at tage sagerne til
> efterretning eller erkende trostab. Eller stikke hovedet i
> busken, naturligvis.


Dumt udtryk, Mose Kaldelsesvision taget i betragtning? ;-D

> For tro er ikke blot:
> "JegtrorpådufindesJesusogjeglukkerdigindimitlivogandetidendu
> r" Tro er også tro på, hvad der blev sagt og vist af og ved
> Gud. Og derunder hører genesis. Tror du ikke på det, da tror
> du ikke på Gud/Jesus/helligånden. Og da er du ikke kristen.

Deri ligger nok dèt problem for mig personligt, at jeg ikke umiddelbart selv
rent intellektuelt kan tage Syndefaldet som_historisk_ virkelighed, men
snarere som en abstraheret, trosmæssig virkelighed.
Jeg mener i øvrigt selv rent biologisk at nedstamme fra en abe - men
spørgsmålet er, hvornår aben blev menneske? Og hvor livet stammer fra, og
hvorfor Verden overhovedet eksisterer...
Dem herinde, der har set "Rumrejsen 2001" kan muligvis forstå mit spørgsmål
ud fra bredere synsvinkler end nødvendigvis "kristne".

Eet eller andet sted efterlyser jeg en "vilje" til at forklare
tilstedeværelsen af denne Verden, subsidiært min egen eksistens, som
"statistisk" og "mekanisk" set vel aldrig burde have eksisteret, men som
alligevel gør...Vidunderligt! ;-)

--
Mvh
Anders Peter Johnsen


Kall, Mogens

unread,
Dec 18, 2002, 7:44:46 AM12/18/02
to
"Anders Peter Johnsen" skrev:

> Jeg mener i øvrigt selv rent biologisk at nedstamme fra en abe - men
> spørgsmålet er, hvornår aben blev menneske? Og hvor livet stammer fra, og
> hvorfor Verden overhovedet eksisterer...
> Dem herinde, der har set "Rumrejsen 2001" kan muligvis forstå mit
> spørgsmål
> ud fra bredere synsvinkler end nødvendigvis "kristne".
>
> Eet eller andet sted efterlyser jeg en "vilje" til at forklare
> tilstedeværelsen af denne Verden, subsidiært min egen eksistens, som
> "statistisk" og "mekanisk" set vel aldrig burde have eksisteret, men som
> alligevel gør...Vidunderligt! ;-)

Jeg har lige downloaded fra dk.politik og dk.livssyn.kristendom og sidder og
læser dit indlæg, Anders.

Du kommer ind på nogle interessante emner.

Jeg går udenfor for at ryge mig en smøg, og funderer over dine ord.

Uden at jeg har bedt computeren om det, RESET-er den (det gør den ellers
aldrig) !!!

Selvfølgelig er der blot tale om en tilfældighed ved første øjekast, men -
apropos dit indlæg - kan det tænkes, at ... (You know) ... ???

Fordi jeg ikke har kendskab til alt, hvad der foregår rundt omkring på denne
klode (herunder TIME-Interferensen), bør jeg nok lige angive tidspunktet for
hændelsen, som er 2002-12-18, CET 10:54.

NEXT (TIME-Interferens searchstring):
These are things which even the ANGELS would like to understand.

PS. Jeg har klippet dk.politik.indvandring af.


Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Bible Free Downloads:
From http://www.gospelcom.net/ibs/
From http://www.wbtc.com/default.htm

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

Deadline (News-input-from-dk.livssyn.kristendom):
2002-12-18, Wednesday, CET 10:xx

Filters (Blokerede Interrupts / Boycott's):
Rasmus Underbjerg Pinnerup, pinn...@privat.dk

File-name:
Re: Er der andet...
0265

This file has been send to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2002-12-18, Wednesday, CET 13:44


Anders Peter Johnsen

unread,
Dec 18, 2002, 3:34:51 PM12/18/02
to
"Kall, Mogens" <mogen...@12move.dk> skrev i en meddelelse
news:p5_L9.5926$Hl6.4...@news010.worldonline.dk...

> "Anders Peter Johnsen" skrev:
>
> > Jeg mener i øvrigt selv rent biologisk at nedstamme fra en abe - men
> > spørgsmålet er, hvornår aben blev menneske? Og hvor livet stammer fra,
og
> > hvorfor Verden overhovedet eksisterer...
> > Dem herinde, der har set "Rumrejsen 2001" kan muligvis forstå mit
> > spørgsmål
> > ud fra bredere synsvinkler end nødvendigvis "kristne".
> >
> > Eet eller andet sted efterlyser jeg en "vilje" til at forklare
> > tilstedeværelsen af denne Verden, subsidiært min egen eksistens, som
> > "statistisk" og "mekanisk" set vel aldrig burde have eksisteret, men som
> > alligevel gør...Vidunderligt! ;-)
>
> Jeg har lige downloaded fra dk.politik og dk.livssyn.kristendom og sidder
og
> læser dit indlæg, Anders.

Ja, jeg så desværre ikke crosspostingen...Surt!

> Du kommer ind på nogle interessante emner.

Tak. Det er jeg glad for at du synes.

Jeg håber at folk herinde forstår min lidt skøre "fra Kerub til Kerub"-ide
(inspireret af Sonedækkenet på Arken) om en evt. sammenhæng mellem 1.Mos
3,24 og f.eks. Åb. 22, 1-5.

Jesus kalder sig jo netop også "Fårenes dør" i Johannesevangeliet, ligesom
Han siger at Han er "Sandheden, Vejen og Livet". At Han har en
Herlighedsskikkelse synes tydeligt, men kan Han decideret opfattes som en
slags Kerub - eller er Han snarere "Kerubernes Konge"? Det er muligvis lidt
risikabelt at "degradere" Ham til "bare" at være en engel, ligesom JV
vistnok har det med at dyrke Ham som Ærkeenglen Mikael med vinger og det
hele...Du synes vist også selv - jvf. din signatur - at dele en vis
Mikael-veneration med så prominent en katolsk helgen som Jeanne d'Arc? ;-)

Jesus Kristus er i hvert fald i Åbenbaringen udstyret med et sværd, der
udgår fra Hans mund - formodentlig Hans tunge? - og Livstræet optræder jo
tydeligvis også. Men nu optræder der vist også flere forskellige engle i
Åbenbaringen...

> Jeg går udenfor for at ryge mig en smøg, og funderer over dine ord.
>
> Uden at jeg har bedt computeren om det, RESET-er den (det gør den ellers
> aldrig) !!!
>
> Selvfølgelig er der blot tale om en tilfældighed ved første øjekast, men -
> apropos dit indlæg - kan det tænkes, at ... (You know) ... ???

Nej, jeg håber så sandelig ikke at højere magter er indblandet i at din
computer har resettet...Den slags klarer sådan een fint selv engang imellem
på grund af programfejl i Windows, varmebelastning eller "klumper i
strømmen"! :-(

> Fordi jeg ikke har kendskab til alt, hvad der foregår rundt omkring på
denne
> klode (herunder TIME-Interferensen), bør jeg nok lige angive tidspunktet
for
> hændelsen, som er 2002-12-18, CET 10:54.
>
> NEXT (TIME-Interferens searchstring):
> These are things which even the ANGELS would like to understand.
>
> PS. Jeg har klippet dk.politik.indvandring af.

Tak!

Kall, Mogens

unread,
Dec 19, 2002, 9:20:52 AM12/19/02
to
"Anders Peter Johnsen" skrev:

Helt forstår jeg det ikke, må jeg ærlig indrømme. Måske fordi jeg ikke har
fulgt nok med i "timen".
Men nye hypoteser, hvor tingene bliver belyst fra en ny indfaldsvinkel, er
altid værd at studere.

> Jesus kalder sig jo netop også "Fårenes dør" i Johannesevangeliet, ligesom
> Han siger at Han er "Sandheden, Vejen og Livet". At Han har en
> Herlighedsskikkelse synes tydeligt, men kan Han decideret opfattes som en
> slags Kerub - eller er Han snarere "Kerubernes Konge"? Det er muligvis
> lidt
> risikabelt at "degradere" Ham til "bare" at være en engel, ligesom JV
> vistnok har det med at dyrke Ham som Ærkeenglen Mikael med vinger og det
> hele...Du synes vist også selv - jvf. din signatur - at dele en vis
> Mikael-veneration med så prominent en katolsk helgen som Jeanne d'Arc? ;-)

For mig at se ér Jesus Kerubernes Konge (deres Skaber), ligesom Han også
ér Ærkeenglen Mikaels Skaber.
Mit specifikke forhold til Mikael er blot den, at han er en god, personlig
ven (og måske min "nabo" (0215) - hvem ved).

> Jesus Kristus er i hvert fald i Åbenbaringen udstyret med et sværd, der
> udgår fra Hans mund - formodentlig Hans tunge? - og Livstræet optræder jo
> tydeligvis også. Men nu optræder der vist også flere forskellige engle i
> Åbenbaringen...

Det følgende, du og jeg kommer ind på, vil jeg gerne tillade mig at anholde
og bruge ved en senere lejlighed (hvornår vides ej).

>
> > Jeg går udenfor for at ryge mig en smøg, og funderer over dine ord.
> >
> > Uden at jeg har bedt computeren om det, RESET-er den (det gør den ellers
> > aldrig) !!!
> >
> > Selvfølgelig er der blot tale om en tilfældighed ved første øjekast,
> > men -
> > apropos dit indlæg - kan det tænkes, at ... (You know) ... ???
>
> Nej, jeg håber så sandelig ikke at højere magter er indblandet i at din
> computer har resettet...Den slags klarer sådan een fint selv engang
> imellem
> på grund af programfejl i Windows, varmebelastning eller "klumper i
> strømmen"! :-(
>
> > Fordi jeg ikke har kendskab til alt, hvad der foregår rundt omkring på
> > denne
> > klode (herunder TIME-Interferensen), bør jeg nok lige angive tidspunktet
> > for
> > hændelsen, som er 2002-12-18, CET 10:54.
> >
> > NEXT (TIME-Interferens searchstring):
> > These are things which even the ANGELS would like to understand.

Din logik er formidabel, Anders. Den mest naturlige og enkle forklaring
plejer som oftest at være den rigtige.

Derfor skal jeg for en god ordens skyld oplyse, at fænomenet OGSÅ optræder
nogengange med andre elektriske apparater såsom CD-afspiller og El-pærer
(dog meget sjældent).

Jeg valgte at skrive det ned og sende meddelelsen (som en art Feed-Back) via
dk.l.k. i den tanke, at andre mennesker på kloden på samme tid opblevede
noget lidt ud over det sædvanlige. Det kunne f.eks. være at ...

En Mullah i Teheran var ved at gå ud på vejen, men hørte et æsel lave en
lyd, som - forekom ham det - at være et menneskes talen. Forbavset standsede
han op og undgik at blive kørt ned af en bil, der i det samme kom forbi i
stor fart med defekte bremsere!

En lille energi-udladning sendt udefra (0270) kan - hypotetisk set - godt få
et
par elektroner i mit bundkorts chips eller i CPU'en til at hoppe ud af deres
elektriske baner, hvorved DATA-fejl opstår!

Det skete 3 gange i går. Se indlæggene:

0265 10:54
0266 11:40
0267 16:34:11

Alle 3 gange på "mistænkelige" tidspunkter". 0266 0g 0266 taler for sig
selv.

0265-filen (denne) skete, da jeg grundede over dine ordvalg:

"hvorfor Verden overhovedet eksisterer..."

"Eet eller andet sted efterlyser jeg en "vilje" til at forklare
tilstedeværelsen af denne Verden, subsidiært min egen eksistens, som
"statistisk" og "mekanisk" set vel aldrig burde have eksisteret, men
som alligevel gør...Vidunderligt! ;-)"

Hvad tænkte du på, spurgte jeg mig selv.

I dag er der ingen problemer!

Min "erfaring" er, at når vi nærmer os et såkaldt TIME-Break, så begynder
der at opstå inteferens-bølger. Den fysiske verden begynder at opføre sig
"sært", vil jeg våge at påstå!

JUMP (FUT):
Tidsforskydninger i relation til Esajas 42,9 (0270)
2002-12-19, Thursday
dk.livssyn.kristendom


Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Husk også (hvis interesse haves)...

DR2 sender: Jesus - Guds søn
22. dec. Søndag (1:3) kl. 19.55
29. dec. Søndag (2:3) kl. 20.00
05. jan. Søndag (3:3) kl. 20.00

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

Deadline (News-input-from-dk.livssyn.kristendom):
2002-12-19, Thursday, CET 12:49

Filters (Blokerede Interrupts / Boycott's):
Rasmus Underbjerg Pinnerup, pinn...@privat.dk

File-name:
Re: Er der andet...

0269

Order-OUTPUT:
DADDY-Break (2002-12-19, CET 11:50):
- "Det skal du (svar Anders)."

This file has been send to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2002-12-19, Thursday, CET 15:20


Anders Peter Johnsen

unread,
Dec 19, 2002, 7:29:00 PM12/19/02
to

"Kall, Mogens" <mogen...@12move.dk> skrev i en meddelelse
news:xBkM9.6776$Hl6.7...@news010.worldonline.dk...

Okay, en dygtig psykolog vil nok mene at jeg har "Indiana Jones-traumer",
men jeg synes at der er eet eller andet med "to engle og to træer" i hhv.
Genesis (Skabelsesberetningen aka. 1.Mosebog) og Johannesåbenbaringen: I
førstnævnte smides mennesket ud af Edens Have ved hjælp af en Kerub, der
"med glimtende flammesværd vogter Livets Træ", i andet skrift leder netop en
engel ind til Livets Træ. "Alfa og Omega"-perspektiv, om man vil...Det er
bogstaveligt talt begyndelsen og enden på den kristne Bibel og Verdens
forløb ud fra samme skrift. Jeg synes at det er ret fascinerende!

Stadig: Forhold 1.Mosebog kapitel 3, vers 22-24 til Johannes' Åbenbarings
kapitel 22.

Og husk lige at der (tilsyneladende) er tale om TO træer i Edens Have,
nemlig både Kundskabens Træ (som Eva og Adam spiste af) og Livets Træ, som
Gud ved menneskets eksklusion af Paradiset/Edens Have (Jeg hører allerede
Rasmus brokke sig over denne sammenholdning!) blev bekymret for, at
mennesket OGSÅ skulle spise af: 1. mos. 3, 22:
"Og Gud Herren sagde: »Nu er mennesket blevet som en af os og kan kende godt
og ondt. Bare det nu ikke rækker hånden ud og også tager af livets træ og
spiser og lever evigt!«"

> > Jesus kalder sig jo netop også "Fårenes dør" i Johannesevangeliet,
ligesom
> > Han siger at Han er "Sandheden, Vejen og Livet". At Han har en
> > Herlighedsskikkelse synes tydeligt, men kan Han decideret opfattes som
en
> > slags Kerub - eller er Han snarere "Kerubernes Konge"? Det er muligvis
> > lidt
> > risikabelt at "degradere" Ham til "bare" at være en engel, ligesom JV
> > vistnok har det med at dyrke Ham som Ærkeenglen Mikael med vinger og det
> > hele...Du synes vist også selv - jvf. din signatur - at dele en vis
> > Mikael-veneration med så prominent en katolsk helgen som Jeanne d'Arc?
;-)
>
> For mig at se ér Jesus Kerubernes Konge (deres Skaber), ligesom Han også
> ér Ærkeenglen Mikaels Skaber.

Okay. Jeg er glad for at du skelner, for dèt synes Jehovas Vidner vistnok
(og Filip må endelig korrekse mig, hvis jeg tager fejl) ikke at gøre: Der er
Jesus nemlig, som Ordet, subordineret Gud, ligesom Hans "himmelske
repræsentation" synes at være Mikael, der nedkæmper Dragen.

Dette er inspireret af troen på Ærkeenglen Mikael som Israels Beskytter jvf.
Daniel 10, 13-21.

Ærkeenglen Mikael kendes også i Dansk Middelalder fra klassiske katolske
kalkmalerier, hvor motivet "Mikael Sjælevejer" optræder: Her er det - modsat
Skt. Peter som normalt opfattes som "dørmand" til Paradiset - Ærkeenglen
Mikael som med en vægt vejer folks gode gerninger mod deres onde, og afgør
deres skæbne.
En funktion som vel egentlig er Jesu magtområde - "Fårene og bukkene", du
ved.

> Mit specifikke forhold til Mikael er blot den, at han er en god,
personlig
> ven (og måske min "nabo" (0215) - hvem ved).

Okay. Jeg drillede dig lidt med Jeanne d'Arc, som netop mente at modtage
budskaber fra Ærkeenglen Mikael, og som desværre blev brændt for det. Du har
fortalt lidt om Mikaels indflydelse på din kamp med indre(?) dæmoner.

> Det følgende, du og jeg kommer ind på, vil jeg gerne tillade mig at
anholde
> og bruge ved en senere lejlighed (hvornår vides ej).

Se ovenfor for fyldigere uddybelse af min fikse ide.

> > > Jeg går udenfor for at ryge mig en smøg, og funderer over dine ord.
> > >
> > > Uden at jeg har bedt computeren om det, RESET-er den (det gør den
ellers
> > > aldrig) !!!
> > >
> > > Selvfølgelig er der blot tale om en tilfældighed ved første øjekast,
> > > men -
> > > apropos dit indlæg - kan det tænkes, at ... (You know) ... ???
> >
> > Nej, jeg håber så sandelig ikke at højere magter er indblandet i at din
> > computer har resettet...Den slags klarer sådan een fint selv engang
> > imellem
> > på grund af programfejl i Windows, varmebelastning eller "klumper i
> > strømmen"! :-(
> >
> > > Fordi jeg ikke har kendskab til alt, hvad der foregår rundt omkring på
> > > denne
> > > klode (herunder TIME-Interferensen), bør jeg nok lige angive
tidspunktet
> > > for
> > > hændelsen, som er 2002-12-18, CET 10:54.
> > >
> > > NEXT (TIME-Interferens searchstring):
> > > These are things which even the ANGELS would like to understand.
>
> Din logik er formidabel, Anders. Den mest naturlige og enkle forklaring
> plejer som oftest at være den rigtige.

Det kan i hvert fald være en dum fejltagelse konsekvent at udelukke det mest
logiske. Så mister man jo selv logikken?

> Derfor skal jeg for en god ordens skyld oplyse, at fænomenet OGSÅ optræder
> nogengange med andre elektriske apparater såsom CD-afspiller og El-pærer
> (dog meget sjældent).

Uha-uha! Hvor meget har du egentlig stoppet i dine stikkontakter, og kan dit
HFI-relæ og dine sikringer trække det samtidigt? ;-)

> Jeg valgte at skrive det ned og sende meddelelsen (som en art Feed-Back)
via
> dk.l.k. i den tanke, at andre mennesker på kloden på samme tid opblevede
> noget lidt ud over det sædvanlige. Det kunne f.eks. være at ...

Jeg anstrenger mig for ikke at overfortolke. Det er sindsopslidende, og
måske alligevel fuldstændigt frugtesløst: Det er ikke "VIDEN", det handler
om, men Tro.

Jeg ville da gerne - i forlængelse af alle større kristne teologer - kunne
bevise Guds Eksistens endegyldigt ud fra Bibelen, men det er ligesom ikke
dèt Kristendom handler om. Jeg mener at det er et sidespor at ville "bevise
Bibelen". Uanset hvad lader Gud sig aldrig nogensinde udgrunde. Medmindre vi
altså tror på Ham. Og troen er netop det, som man "ved", men som ikke kan
bevises, så hvad kan man "bevise" andet end at man måske blot selv tror?

Måske står jeg i et dilemma på dèt område: Jeg tillader mig på den ene side
at lade være med at acceptere Bibelen som "Absolut Sandhed" i objektiv,
fysisk-videnskabelig forstand, men på den anden side forholder jeg mig
retten til at tro på det Vidnesbyrd, jeg mener og tror at Bibelen formidler.

Det er egentlig lidt Satanisk i ordets egentligste forstand: Jeg tiltror
ikke Gud at være en løgner, men tværtimod er jeg bekymret for menneskets
evne til at formidle Ham. Også gennem Bibelen. Og jeg er ganske bekymret for
at mennesket kun trinvis har kunne forstå Ham i takt med sin egen mentale
udvikling, uden dog nogensinde at mennesket skal kunne gøre krav på komplet
forståelse.

Der er i hvert fald et vist "trin" fra Moses til Jesus. (Det altafgørende,
om man vil)

> En Mullah i Teheran var ved at gå ud på vejen, men hørte et æsel lave en
> lyd, som - forekom ham det - at være et menneskes talen. Forbavset
standsede
> han op og undgik at blive kørt ned af en bil, der i det samme kom forbi i
> stor fart med defekte bremsere!

Lad mig fortælle dig en "sød" historie: Min bedste ven, som er ret
fascineret af disse "hardball"-plasticvåben, som skyder med små hvide
plastickugler og bruges til simulerede krigslege for meget store drenge,
havde på et tidspunkt en sådan pistol med ind til mig. Jeg står i en koger
ved siden af ham, da han rækker mig den. Jeg står med den liggende i mine
hænder og er så afsindigt dum at glemme den FUNDAMENTALE REGEL om
skydevåben: "Du peger ALDRIG NOGENSINDE på et andet menneske!" Jeg trykker
faktisk på aftrækkeren, da den ligger i en skrå vinkel pegende op imod hans
ansigt. Jeg er to centimeter fra at skyde hans højre øje ud! Han føler den
visle lige forbi sin tinding.

Jotak, man har forhåbentlig lov at føle sig heldig! Holddakæft, hvor har jeg
haft det dårligt, og hvor har jeg dog alligevel følt mig helt usandsynligt
urimeligt ubegrundet heldig.

Som en pervers detalje kan det nævnes at han er jæger - ligesom sin far, der
har opdraget ham til at være det - og har både jagttegn (som han fik som
16-årig) og riffeltegn (som han fik som 18-årig):
Forestil dig ham uden højre øje?
Jeg kunne have ødelagt hans liv og hans bedste fritidsinteresser på eet
sekund ved et vådeskud med en åndssvag legetøjspistol i en brandert!

Jeg kan ikke lige tidspunktet. Men det er mig faktisk ligegyldigt.

Hvad betyder i øvrigt dine "(02**)"-koder?

> En lille energi-udladning sendt udefra (0270) kan - hypotetisk set - godt

> et
> par elektroner i mit bundkorts chips eller i CPU'en til at hoppe ud af
deres
> elektriske baner, hvorved DATA-fejl opstår!
>
> Det skete 3 gange i går. Se indlæggene:
>
> 0265 10:54
> 0266 11:40
> 0267 16:34:11
>
> Alle 3 gange på "mistænkelige" tidspunkter". 0266 0g 0266 taler for sig
> selv.

For det første er der vist ikke kronologisk orden?

For det andet minder det her mig om et afsnit af "Millennium" hvor et
bestemt skriftsted fra Apostlenes Gerninger "trænger sig på" ved at
manifestere sig utallige steder i handlingen....Paranoia overhængende...

For det tredje tror jeg du - også selv om du tydeligvis lader til at have
udmærket forstand på softwareprogrammering - skal tjekke:

1) Dit sikringsskab (Evt. en dårlig sikring, der msåke ikke er sprunget, men
som alligevel leder dårligt)

2) Din strømføring (Ikke for mange ledninger i eet stik! BRANDFARE VED
OVERBELASTNING!)

3) Din computer:
Den er vel ikke overclocket? Og ALLE blæsere virker og er fri for støv?
(tjek evt. kuglelejer) Af med skjoldet og tjek! Skil evt din strømforsyning,
PSU-en ad. Det er kun et par skruer og en forældet garanti, men det er
computerens absolutte akilleshæl.
Især hvis man ryger har støv det med at klæbe sig til overflader på grund af
tjæren i cigaretrøg. Netop i blæseren og dermed også i den
transformatorkasse, der fodrer din computer med strøm, kan der let efter et
par år sidde KAGER af nullermænd.
Computerhygiejne er en vigtig ting: En stjerneskruetrækker, en mellemstor
pensel med bløde hår og en støvsuger med mundstykke er nyttige instrumenter!
;-)

Din computer skal have jævn, stabil, ubesværet strøm, og den skal være
sikret "airflow" (luftstrømskøling) af visse komponenter, især CPU'en. Tjek
evt selve CPU-køleren, for det kan muligvis være på tide at skifte
kølepasta...

> 0265-filen (denne) skete, da jeg grundede over dine ordvalg:
>
> "hvorfor Verden overhovedet eksisterer..."
>
> "Eet eller andet sted efterlyser jeg en "vilje" til at forklare
> tilstedeværelsen af denne Verden, subsidiært min egen eksistens, som
> "statistisk" og "mekanisk" set vel aldrig burde have eksisteret, men
> som alligevel gør...Vidunderligt! ;-)"
>
> Hvad tænkte du på, spurgte jeg mig selv.
>
> I dag er der ingen problemer!
>
> Min "erfaring" er, at når vi nærmer os et såkaldt TIME-Break, så begynder
> der at opstå inteferens-bølger. Den fysiske verden begynder at opføre sig
> "sært", vil jeg våge at påstå!

Hvad mener du med "TIME-Breaks"?

Science-Fictionagtige, kvantemekaniske "huller" i tids-rum-kontinuiteten?

> JUMP (FUT):
> Tidsforskydninger i relation til Esajas 42,9 (0270)

Det er så vidt jeg kan se det smukkeste i Bibelens struktur: Der er muligvis
een eller anden integritet, som vi ikke fatter? Ikke at jeg giver meget for
f.eks. "Bibel-nøglens staveplademagi", men der er nogle abstrakte,
relaterede forløb på kryds og tværs, og dermed en _dybde_ i Bibelen, så den
nærmest forekommer "multidimensionel"?

Kall, Mogens

unread,
Dec 20, 2002, 7:04:16 PM12/20/02
to
"Anders Peter Johnsen" skrev:

> Okay, en dygtig psykolog vil nok mene at jeg har "Indiana Jones-
traumer",

Det skal du ikke være ked af, Anders - du er, for mig at se, inde på
noget af det rigtige. Du er nysgerig og vil gerne finde ud af Sandheden.

Sandheden er måske i virkeligheden mere grænseoverskridende, end
hvad vi mennesker fra barnsben via Jante-loven er "dresseret" (oplært)
til at fatte tillid til. Ignorér dem, der bevidst forsøger at holde dig nede
(på plads) med hån og spot og latterliggørelse!

Nogle uforstandige mennesker hævder hånligt, at det er kedeligt at
komme in-the-Promised-Land-of-God, men de tager fejl! - Faktisk
er der ret kedeligt (trivielt) udenfor. Det er de samme intriger om og
om igen. Det er de samme kloge hoveder, der kravler højere og højere
op på stigen, og råber ned til os andre: "Se - her er jeres gud!" - (Gab).

Da Jesus opvakte Lazarus fra de døde, da stod "Indiana Jones" i bag-
grunden og sagde: "Wow - jeg har fundet den forsvundne skat!"

Muligvis er det en Nådegave, Gud har givet dig, Indiana-Anders!

> men jeg synes at der er eet eller andet med "to engle og to træer" i hhv.
> Genesis (Skabelsesberetningen aka. 1.Mosebog) og Johannesåbenbaringen: I
> førstnævnte smides mennesket ud af Edens Have ved hjælp af en Kerub, der
> "med glimtende flammesværd vogter Livets Træ", i andet skrift leder netop
> en
> engel ind til Livets Træ. "Alfa og Omega"-perspektiv, om man vil...Det er
> bogstaveligt talt begyndelsen og enden på den kristne Bibel og Verdens
> forløb ud fra samme skrift. Jeg synes at det er ret fascinerende!
>
> Stadig: Forhold 1.Mosebog kapitel 3, vers 22-24 til Johannes' Åbenbarings
> kapitel 22.
>
> Og husk lige at der (tilsyneladende) er tale om TO træer i Edens Have,
> nemlig både Kundskabens Træ (som Eva og Adam spiste af) og Livets Træ, som
> Gud ved menneskets eksklusion af Paradiset/Edens Have (Jeg hører allerede

> Rasmus brokke sig ...

Glem Rasmus. Han er klog og intelligent men mangler livserfaring (han har
endnu ikke vandret i dødsrigets dal).

> ...over denne sammenholdning!) blev bekymret for, at


> mennesket OGSÅ skulle spise af: 1. mos. 3, 22:
> "Og Gud Herren sagde: »Nu er mennesket blevet som en af os og kan kende
> godt
> og ondt. Bare det nu ikke rækker hånden ud og også tager af livets træ og
> spiser og lever evigt!«"

You are hack'ing (Rev 22,2 - 0215), Sir!

...


> > For mig at se ér Jesus Kerubernes Konge (deres Skaber), ligesom Han også
> > ér Ærkeenglen Mikaels Skaber.
>

> Okay. Jeg er glad for at du skelner, ...

Amen.

> Dette er inspireret af troen på Ærkeenglen Mikael som Israels Beskytter
> jvf. Daniel 10, 13-21.
>
> Ærkeenglen Mikael kendes også i Dansk Middelalder fra klassiske katolske
> kalkmalerier, hvor motivet "Mikael Sjælevejer" optræder: Her er det -
> modsat
> Skt. Peter som normalt opfattes som "dørmand" til Paradiset - Ærkeenglen
> Mikael som med en vægt vejer folks gode gerninger mod deres onde, og afgør
> deres skæbne.
> En funktion som vel egentlig er Jesu magtområde - "Fårene og bukkene", du
> ved.

Jeg blev bekendt med denne opfattelse i Roskilde Domkirke, hvor Mikael
netop som du siger står med sværdet (vist nok) i den ene hånd og vægten i
den anden hånd. Måske tænkes der med hensyn til vægten på Dan 5,27.
Jeg tror ikke, at de i Middelalderen ville gøre Michael til Jesus lig.

...


> Det kan i hvert fald være en dum fejltagelse konsekvent at udelukke det
> mest
> logiske. Så mister man jo selv logikken?

Amen.

> Uha-uha! Hvor meget har du egentlig stoppet i dine stikkontakter, og kan
> dit HFI-relæ og dine sikringer trække det samtidigt? ;-)

Sund konstruktiv, kritisk tænkning let krydret med humor - I like it!

> Jeg anstrenger mig for ikke at overfortolke. Det er sindsopslidende, og
> måske alligevel fuldstændigt frugtesløst: Det er ikke "VIDEN", det handler
> om, men Tro.

Det har du ret i. Med viden opnår vi at blive klogere, men denne viden kan
IKKE i sig selv føre os til Gud; end ikke til fuldkommenhed (om nogen ...

Own-Internal-Break (2002-12-21, CET 00:44):
Computeren bliver ved med her at tilføje ekstra linier
Computer-virus - or WHAT, DADDY ???

... skulle have den fikse idé - se blot på Verdenshistorien).

Derimod, Indiana-Anders, må du ikke undervurdere Gud med hensyn til
Hans "skøre" påfund for at opsøge det fortabte. I Markus-e. står der
(16,20), at "Herren virkede med og STADFÆSTEDE ordet ved de TEGN,
som fulgte med".

Jeg tror ikke, vi skal løbe efter tegnene. Billedlig talt kunne man sige,
at tegnene er ligesom kølvanden på en båd. De ér der bare som et
vidnesbyrd, dersom Herren vil.

Med hensyn til mig vil jeg gerne erklære disse "tegn" for ugyldige (jeg
kunne jo lyve, Indiana-Anders) !

Derimod skulle en henved 30 kvinde være blevet helbredt for kræft,
da hun så et lys fra et billed af Mother Teresa. Det er et veldokumenteret
tegn (Gud til ære)!

Gud benytter sig af tegn som et fyrtårn, et orienteringspunkt, for at guide
ikke-troende on-their-way-HOME. De har brug for disse tegn for AT
KOMME TIL TRO.

> Jeg ville da gerne - i forlængelse af alle større kristne teologer - kunne
> bevise Guds Eksistens endegyldigt ud fra Bibelen, men det er ligesom ikke
> dèt Kristendom handler om. Jeg mener at det er et sidespor at ville
> "bevise
> Bibelen". Uanset hvad lader Gud sig aldrig nogensinde udgrunde. Medmindre
> vi
> altså tror på Ham. Og troen er netop det, som man "ved", men som ikke kan
> bevises, så hvad kan man "bevise" andet end at man måske blot selv tror?

Paulus har formuleret troen på en smuk måde med ordene (Hebr. 11,1):
"Tro er fast TILLID ... (til Gud)..."

Hvis for eksempel du og jeg befinder os i et hus, og du opdager, at der er
opstået indebrand, og du så siger det til mig med ordene:
- "Der er ildebrand - løb ud af huset, Mogens - nu!
Så kan man på en måde godt sige, at jeg tror på dig, dersom jeg HANDLER
på dit ord ved at løbe ud af huset.
Tro UDEN dertil knyttede gerninger er et bedrag (Jak 1,22 - NB! Det er
ikke lovtrældom jeg her taler om).

> Måske står jeg i et dilemma på dèt område: Jeg tillader mig på den ene
> side
> at lade være med at acceptere Bibelen som "Absolut Sandhed" i objektiv,
> fysisk-videnskabelig forstand, men på den anden side forholder jeg mig
> retten til at tro på det Vidnesbyrd, jeg mener og tror at Bibelen
> formidler.

Gid alt folket ville tage ved lære af din visdom, Indiana-Anders! Bibelen er
jo
skrevet af mennesker (som kan begå fejl. fx ApG 9,7 -> 22,9)

> Det er egentlig lidt Satanisk i ordets egentligste forstand: Jeg tiltror
> ikke Gud at være en løgner, men tværtimod er jeg bekymret for menneskets
> evne til at formidle Ham. Også gennem Bibelen. Og jeg er ganske bekymret
> for
> at mennesket kun trinvis har kunne forstå Ham i takt med sin egen mentale
> udvikling, uden dog nogensinde at mennesket skal kunne gøre krav på
> komplet
> forståelse.

Du ér en Indiana-Jones, Anders! - Du SØGER Sandheden, og du er nået
langt. Du er i stand til - også i tros-spørgsmål - at håndtere Ambivalens,
og
det er muligvis en forudsætning for at finde Skatten!

Slå følge med dem, som søger Sandheden, men vogt dig for dem, som siger,
at de har fundet Sandheden.

> Der er i hvert fald et vist "trin" fra Moses til Jesus. (Det altafgørende,
> om man vil)

Amen!

> Lad mig fortælle dig en "sød" historie: Min bedste ven, som er ret
> fascineret af disse "hardball"-plasticvåben, som skyder med små hvide
> plastickugler og bruges til simulerede krigslege for meget store drenge,
> havde på et tidspunkt en sådan pistol med ind til mig. Jeg står i en koger
> ved siden af ham, da han rækker mig den. Jeg står med den liggende i mine
> hænder og er så afsindigt dum at glemme den FUNDAMENTALE REGEL om
> skydevåben: "Du peger ALDRIG NOGENSINDE på et andet menneske!" Jeg trykker
> faktisk på aftrækkeren, da den ligger i en skrå vinkel pegende op imod
> hans
> ansigt. Jeg er to centimeter fra at skyde hans højre øje ud! Han føler den
> visle lige forbi sin tinding.

Vi takker Herren for, at Han i sin godhed dækker over vores fejl.
Jesus! Bed for os (Rom 8,34).

Indiana-Anders! Jeg tror, at Gud har store planer med dig, fordi du har
hjertet det rigtige sted - du ELSKER vitterlig dine medmennesker.
Du har lært en lektie (som skal læres). Næste gang du møder
problem-stillingen (fx når ulvene går på rov i flokken), så handler du med
denne visdom i dit hjerte.

> Jotak, man har forhåbentlig lov at føle sig heldig! Holddakæft, hvor har
> jeg
> haft det dårligt, og hvor har jeg dog alligevel følt mig helt usandsynligt
> urimeligt ubegrundet heldig.

Muslimer siger det ikke, men det gør vi kristne:

GUD ER GOD !!!

Thank You, DAD - El-Shaddai - ELSKER Dig!

> Som en pervers detalje kan det nævnes at han er jæger - ligesom sin far,
> der
> har opdraget ham til at være det - og har både jagttegn (som han fik som
> 16-årig) og riffeltegn (som han fik som 18-årig):
> Forestil dig ham uden højre øje?
> Jeg kunne have ødelagt hans liv og hans bedste fritidsinteresser på eet
> sekund ved et vådeskud med en åndssvag legetøjspistol i en brandert!

Nåh, det var dét, du mente med dit ordvalg: "Jeg står i en koger ved siden
af ham."

Her ville JV straks flå dig levende (kan noget godt komme fra Nazarat ?).

Drikker du meget, Indiana-Anders ?

Jeg skal på ingen måde være din dommer, men som din broder i Herren
bekymrer det mig, hvis du ser for dybt ned i flasken.

Alle kan vi have et behov for at slippe væk fra hverdagens belastninger, og
her kan alkohol for en tid hjælpe - men ikke i længden.

Tillad mig at spørge dig, Indiana-Anders - Har du prøvet at synge i tunger
blandt karismatiske søskende ?

Det virker bedre en alkohol og stoffer (man bliver BERUSET af Guds
kærlighed på en sund og god måde). Og så læger det ens sjælesår fra
fortiden.

> Hvad betyder i øvrigt dine "(02**)"-koder?

De henviser til indlæg, jeg har skrevet.

> For det andet minder det her mig om et afsnit af "Millennium" hvor et
> bestemt skriftsted fra Apostlenes Gerninger "trænger sig på" ved at
> manifestere sig utallige steder i handlingen....Paranoia overhængende...

I like your humor!

> For det tredje tror jeg du - også selv om du tydeligvis lader til at have
> udmærket forstand på softwareprogrammering - skal tjekke:

Tak for dine råd, Indiana-Anders - sødt af dig, men fejlen var ikke i dette
(der er mere mellem himmel og jord, end hvad vi mennesker kan fatte).

> akilleshæl.

Gud taler næsten igennem dig, Indiana-Anders! - Min højre akilesene er
SMADRET.

DU HAR MULIGVIS PROFETISK NÅDEGAVE, INDIANA-ANDERS!

> Hvad mener du med "TIME-Breaks"?

At Tiden undertiden "laver en lille lokal krølle" MADE BY GOD !!!

> Science-Fictionagtige, kvantemekaniske "huller" i tids-rum-kontinuiteten?

Jeg forsøger at skrive om det i fil:

Tidsforskydninger i relation til Esajas 42,9 (0270)

dk.livssyn.kristendom
2002-12-19, Thursday, CET 15:21

>
> > JUMP (FUT):
> > Tidsforskydninger i relation til Esajas 42,9 (0270)
>
> Det er så vidt jeg kan se det smukkeste i Bibelens struktur: Der er
> muligvis
> een eller anden integritet, som vi ikke fatter? Ikke at jeg giver meget

> for f.eks. "Bibel-nøglens staveplademagi", ...

Alle er vi dog søskende i Herren, og hver har vi lidt at bedrage med.
Og noget tyder på, at Gud OGSÅ er med IM (om man vil), skønt de,
ligesom os, heller ej er nået til fuldkommenhed.

> ... men der er nogle abstrakte,


> relaterede forløb på kryds og tværs, og dermed en _dybde_ i Bibelen, så
> den
> nærmest forekommer "multidimensionel"?

Amen.

Må Gud velsigne dig, Indiana-Anders!

Tak for samtalen.


Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Husk også (hvis interesse haves)...

DR2 sender: Jesus - Guds søn
22. dec. Søndag (1:3) kl. 19.55
29. dec. Søndag (2:3) kl. 20.00
05. jan. Søndag (3:3) kl. 20.00

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

Deadline (News-input-from-dk.livssyn.kristendom):
2002-12-19, Thursday, CET 11:41

Filters (Blokerede Interrupts / Boycott's):
Rasmus Underbjerg Pinnerup, pinn...@privat.dk

File-name:


Tidsforskydninger i relation til Esajas 42,9 (0270)

This file has been send to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:


Guds fred (til alt Hans folk)
Peace-from-God (to all His people)

with love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Husk også (hvis interesse haves)...

DR2 sender: Jesus - Guds søn
22. dec. Søndag (1:3) kl. 19.55
29. dec. Søndag (2:3) kl. 20.00
05. jan. Søndag (3:3) kl. 20.00

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

Deadline (News-input-from-dk.livssyn.kristendom):
2002-12-20, Friday, CET 22:20

Filters (Blokerede Interrupts / Boycott's):
Rasmus Underbjerg Pinnerup, pinn...@privat.dk

File-name:


Tidsforskydninger i relation til Esajas 42,9 (0270)

This file has been send to
dk.livssyn.kristendom

Time for OUTPUT:
2002-12-21, Saturday, CET 01:04


Anders Peter Johnsen

unread,
Dec 21, 2002, 8:15:17 AM12/21/02
to
"Kall, Mogens" <mogen...@12move.dk> skrev i en meddelelse
news:igOM9.9170$Hl6.1...@news010.worldonline.dk...

> "Anders Peter Johnsen" skrev:
>
> > Okay, en dygtig psykolog vil nok mene at jeg har "Indiana Jones-
> traumer",
>
> Det skal du ikke være ked af, Anders - du er, for mig at se, inde på
> noget af det rigtige. Du er nysgerig og vil gerne finde ud af Sandheden.

Jeg takker mange gange for dit udsagn og prøver videst muligt at undgå
selvindbildt forfængelighed på dèn baggrund.
Derfor er det svært med skamros! ;-D

> Sandheden er måske i virkeligheden mere grænseoverskridende, end
> hvad vi mennesker fra barnsben via Jante-loven er "dresseret" (oplært)
> til at fatte tillid til. Ignorér dem, der bevidst forsøger at holde dig
nede
> (på plads) med hån og spot og latterliggørelse!
>
> Nogle uforstandige mennesker hævder hånligt, at det er kedeligt at
> komme in-the-Promised-Land-of-God, men de tager fejl! - Faktisk
> er der ret kedeligt (trivielt) udenfor. Det er de samme intriger om og
> om igen. Det er de samme kloge hoveder, der kravler højere og højere
> op på stigen, og råber ned til os andre: "Se - her er jeres gud!" - (Gab).

Jeg har tilfældigvis engang haft en Jerusalem-psykose, så jeg har al grund
til at betvivle mig selv ud fra diverse Lucifer-myter...Æren vil jo altid,
under alle omstændigheder, være Guds, ikke?

> Da Jesus opvakte Lazarus fra de døde, da stod "Indiana Jones" i bag-
> grunden og sagde: "Wow - jeg har fundet den forsvundne skat!"

Jeg holder mig til filmene...

> Muligvis er det en Nådegave, Gud har givet dig, Indiana-Anders!

Arh, styr lige dèt der, hva'?

Jeg er født i ´77 og George Lucas' og Steven Spielbergs film er selvfølgelig
en del af min kulturarv. Tag bare Indiana Jones, Star Wars og Tilbage til
Fremtiden.

Første gang jeg konfronteredes med Døden var netop i "Raiders of the Lost
Ark", hvor Forrestal titter frem på sine jernspid...

Jeg har aldrig siden været så bange...

Desuden oplevede jeg min første "Gudsoplevelse" i samme films slutsekvens...

Og så gør en rigtig go' heltefigur jo ikke noget...


> > ...over denne sammenholdning!) blev bekymret for, at
> > mennesket OGSÅ skulle spise af: 1. mos. 3, 22:
> > "Og Gud Herren sagde: »Nu er mennesket blevet som en af os og kan kende
> > godt
> > og ondt. Bare det nu ikke rækker hånden ud og også tager af livets træ
og
> > spiser og lever evigt!«"
>
> You are hack'ing (Rev 22,2 - 0215), Sir!

Jeg håber virkelig ikke at du tiltaler mig "Sir".

Men jeg håber ellers at du netop ser sammenhængen...

> > > For mig at se ér Jesus Kerubernes Konge (deres Skaber), ligesom Han
også
> > > ér Ærkeenglen Mikaels Skaber.
> >
> > Okay. Jeg er glad for at du skelner, ...
>
> Amen.

Godt vi bare er enige...

> > Dette er inspireret af troen på Ærkeenglen Mikael som Israels Beskytter
> > jvf. Daniel 10, 13-21.
> >
> > Ærkeenglen Mikael kendes også i Dansk Middelalder fra klassiske
katolske
> > kalkmalerier, hvor motivet "Mikael Sjælevejer" optræder: Her er det -
> > modsat
> > Skt. Peter som normalt opfattes som "dørmand" til Paradiset - Ærkeenglen
> > Mikael som med en vægt vejer folks gode gerninger mod deres onde, og
afgør
> > deres skæbne.
> > En funktion som vel egentlig er Jesu magtområde - "Fårene og bukkene",
du
> > ved.
>
> Jeg blev bekendt med denne opfattelse i Roskilde Domkirke, hvor Mikael
> netop som du siger står med sværdet (vist nok) i den ene hånd og vægten i
> den anden hånd. Måske tænkes der med hensyn til vægten på Dan 5,27.
> Jeg tror ikke, at de i Middelalderen ville gøre Michael til Jesus lig.

Spørgsmålet, som jeg må undersøge, er vel: Er der Gammeltestamentligt belæg
for

1) At opfatte Mikael som en ærkeengel?

2) Besidder Mikael domsmagt?

> > Det kan i hvert fald være en dum fejltagelse konsekvent at udelukke det
> > mest
> > logiske. Så mister man jo selv logikken?
>
> Amen.
>
> > Uha-uha! Hvor meget har du egentlig stoppet i dine stikkontakter, og kan
> > dit HFI-relæ og dine sikringer trække det samtidigt? ;-)
>
> Sund konstruktiv, kritisk tænkning let krydret med humor - I like it!
>
> > Jeg anstrenger mig for ikke at overfortolke. Det er sindsopslidende, og
> > måske alligevel fuldstændigt frugtesløst: Det er ikke "VIDEN", det
handler
> > om, men Tro.
>
> Det har du ret i. Med viden opnår vi at blive klogere, men denne viden kan
> IKKE i sig selv føre os til Gud; end ikke til fuldkommenhed (om nogen ...
>
> Own-Internal-Break (2002-12-21, CET 00:44):
> Computeren bliver ved med her at tilføje ekstra linier
> Computer-virus - or WHAT, DADDY ???
>
> ... skulle have den fikse idé - se blot på Verdenshistorien).
>
> Derimod, Indiana-Anders

Åh Gud, skån mig venligst for den titulering - jeg har faktisk
studeret Klassisk Arkæologi en meget kort overgang og jeg gik endda med en
brun herrehat, som matcher min brune Drizabone-ridefrakke. Oplagt joke...
Inde på instituttet, som udelukkende bestod af kvindelige undervisere, blev
der ofte joket med "mandlige amerikanske kollegaer med hatte"...Fagskade...

> , må du ikke undervurdere Gud med hensyn til
> Hans "skøre" påfund for at opsøge det fortabte. I Markus-e. står der
> (16,20), at "Herren virkede med og STADFÆSTEDE ordet ved de TEGN,
> som fulgte med".
>
> Jeg tror ikke, vi skal løbe efter tegnene. Billedlig talt kunne man
sige,
> at tegnene er ligesom kølvanden på en båd. De ér der bare som et
> vidnesbyrd, dersom Herren vil.

Præcis!

> Med hensyn til mig vil jeg gerne erklære disse "tegn" for ugyldige (jeg
> kunne jo lyve, Indiana-Anders) !

Jatak, du sammenligner mig jo med en eventyrhelt? ;-)

> Derimod skulle en henved 30 kvinde være blevet helbredt for kræft,
> da hun så et lys fra et billed af Mother Teresa. Det er et veldokumenteret
> tegn (Gud til ære)!

Egentlig virker det jo fuldstændigt sindssygt at Gud ikke Selv skulle have
magt eller vilje til _direkte_ at lyse over/Velsigne denne kvinde, men at
det ligefrem skulle være lyset fra et billede af en helgen-prospekt...Hvor
mange led når vi ud i?

> Gud benytter sig af tegn som et fyrtårn, et orienteringspunkt, for at
guide
> ikke-troende on-their-way-HOME. De har brug for disse tegn for AT
> KOMME TIL TRO.

Okay.

Men hvad hvis de tilsyneladende stopper op på halvvejen og dyrker tegnene i
sig selv?

> > Jeg ville da gerne - i forlængelse af alle større kristne teologer -
kunne
> > bevise Guds Eksistens endegyldigt ud fra Bibelen, men det er ligesom
ikke
> > dèt Kristendom handler om. Jeg mener at det er et sidespor at ville
> > "bevise
> > Bibelen". Uanset hvad lader Gud sig aldrig nogensinde udgrunde.
Medmindre
> > vi
> > altså tror på Ham.

Dèn formulering er fra min side dum: Gud lader sig bare ikke udgrunde! Hvis
vi tror Ham, kan vi måske undes yderligere tro af Nåden, ikke ved "egen
kraft".

Det handler ikke om at "stjæle informationer" som en anden spion, for dèt er
i dèn henseende umuligt, når tro gives af tro.

> Og troen er netop det, som man "ved", men som ikke kan
> > bevises, så hvad kan man "bevise" andet end at man måske blot selv tror?
>
> Paulus har formuleret troen på en smuk måde med ordene (Hebr. 11,1):
> "Tro er fast TILLID ... (til Gud)..."

Godt skriftsted!

> Hvis for eksempel du og jeg befinder os i et hus, og du opdager, at der er
> opstået indebrand, og du så siger det til mig med ordene:
> - "Der er ildebrand - løb ud af huset, Mogens - nu!
> Så kan man på en måde godt sige, at jeg tror på dig, dersom jeg HANDLER
> på dit ord ved at løbe ud af huset.
> Tro UDEN dertil knyttede gerninger er et bedrag (Jak 1,22 - NB! Det er
> ikke lovtrældom jeg her taler om).

God skelnen.

> > Måske står jeg i et dilemma på dèt område: Jeg tillader mig på den ene
> > side
> > at lade være med at acceptere Bibelen som "Absolut Sandhed" i objektiv,
> > fysisk-videnskabelig forstand, men på den anden side forholder jeg mig
> > retten til at tro på det Vidnesbyrd, jeg mener og tror at Bibelen
> > formidler.
>
> Gid alt folket ville tage ved lære af din visdom, Indiana-Anders! Bibelen
er
> jo
> skrevet af mennesker (som kan begå fejl. fx ApG 9,7 -> 22,9)

Jeg er glad for at vi to er enige, men jeg er bekymret over dogmet om
"Bibelens Ufejlbarlighed", fordi der i sagens natur logisk set kun er een
eneste ufejlbarlig ting i Verden, og det er Gud...

> > Det er egentlig lidt Satanisk i ordets egentligste forstand: Jeg tiltror
> > ikke Gud at være en løgner, men tværtimod er jeg bekymret for menneskets
> > evne til at formidle Ham. Også gennem Bibelen. Og jeg er ganske bekymret
> > for
> > at mennesket kun trinvis har kunne forstå Ham i takt med sin egen
mentale
> > udvikling, uden dog nogensinde at mennesket skal kunne gøre krav på
> > komplet
> > forståelse.
>
> Du ér en Indiana-Jones, Anders! - Du SØGER Sandheden, og du er nået
> langt. Du er i stand til - også i tros-spørgsmål - at håndtere Ambivalens,
> og
> det er muligvis en forudsætning for at finde Skatten!

Som jeg siger: Det er en dårlig oversættelse af filmtitlen!

Og hvis du ser filmen, så læg mærke til at dr. Jones i starten af filmen
ikke har den fornødne respekt for Arkens egentlige værdi. Det er ikke videre
realistisk at ville finde Den Hellige Gral, vel?

> Muslimer siger det ikke, men det gør vi kristne:
>
> GUD ER GOD !!!

De siger vist bare at Han er større, ikke?

> Thank You, DAD - El-Shaddai - ELSKER Dig!
>
> > Som en pervers detalje kan det nævnes at han er jæger - ligesom sin far,
> > der
> > har opdraget ham til at være det - og har både jagttegn (som han fik som
> > 16-årig) og riffeltegn (som han fik som 18-årig):
> > Forestil dig ham uden højre øje?
> > Jeg kunne have ødelagt hans liv og hans bedste fritidsinteresser på eet
> > sekund ved et vådeskud med en åndssvag legetøjspistol i en brandert!
>
> Nåh, det var dét, du mente med dit ordvalg: "Jeg står i en koger ved siden
> af ham."
>
> Her ville JV straks flå dig levende (kan noget godt komme fra Nazarat ?).
>

> Drikker du meget ?

Ja, det gør jeg måske nok. Som regel et par gange om ugen.

> Jeg skal på ingen måde være din dommer, men som din broder i Herren
> bekymrer det mig, hvis du ser for dybt ned i flasken.
>
> Alle kan vi have et behov for at slippe væk fra hverdagens belastninger,
og
> her kan alkohol for en tid hjælpe - men ikke i længden.

Jeg drikker for hyggens skyld, ikke for at flygte.

> Tillad mig at spørge dig - Har du prøvet at synge i tunger
> blandt karismatiske søskende ?

Nej tak.

> Det virker bedre en alkohol og stoffer (man bliver BERUSET af Guds
> kærlighed på en sund og god måde). Og så læger det ens sjælesår fra
> fortiden.
>
> > Hvad betyder i øvrigt dine "(02**)"-koder?
>
> De henviser til indlæg, jeg har skrevet.

Javel, det forstår jeg.

> > For det andet minder det her mig om et afsnit af "Millennium" hvor et
> > bestemt skriftsted fra Apostlenes Gerninger "trænger sig på" ved at
> > manifestere sig utallige steder i handlingen....Paranoia overhængende...
>
> I like your humor!
>
> > For det tredje tror jeg du - også selv om du tydeligvis lader til at
have
> > udmærket forstand på softwareprogrammering - skal tjekke:
>
> Tak for dine råd, Indiana-Anders - sødt af dig, men fejlen var ikke i
dette
> (der er mere mellem himmel og jord, end hvad vi mennesker kan fatte).
>
> > akilleshæl.
>
> Gud taler næsten igennem dig, Indiana-Anders! - Min højre akilesene er
> SMADRET.
>
> DU HAR MULIGVIS PROFETISK NÅDEGAVE, INDIANA-ANDERS!

Arh, det tror jeg nu ikke, og jeg har ingen intentioner om at udgíve mig for
at være profet. Det er bare et skægt sammenfald, her er tale om...

> > Hvad mener du med "TIME-Breaks"?
>
> At Tiden undertiden "laver en lille lokal krølle" MADE BY GOD !!!

Det kan jo også være fremkaldt i eens eget sanseapparat, ligesom
deja-vuer...

> Må Gud velsigne dig!
>
> Tak for samtalen.

Tak og i lige måde!

--
Mvhg
Anders Peter Johnsen


Kall, Mogens

unread,
Dec 22, 2002, 12:29:13 PM12/22/02
to
"Anders Peter Johnsen" skrev:

> ...Æren vil jo altid,
> under alle omstændigheder, være Guds, ikke?

Amen!

> > You are hack'ing (Rev 22,2 - 0215), Sir!
>
> Jeg håber virkelig ikke at du tiltaler mig "Sir".

Den smuttede - men jeg kan godt lide, at du "piller" (hvad mon der gemmer
sig bag den låge ?).

> Åh Gud, skån mig venligst for den titulering - jeg har faktisk
> studeret Klassisk Arkæologi en meget kort overgang og jeg gik endda med en
> brun herrehat, som matcher min brune Drizabone-ridefrakke. Oplagt joke...
> Inde på instituttet, som udelukkende bestod af kvindelige undervisere,
> blev
> der ofte joket med "mandlige amerikanske kollegaer med
> hatte"...Fagskade...

Undskyld - Det, jeg tænkte på med ordvalget (Indiana-), var "at være meget
opsat på at finde Sandheden" (apropos John 8,32.36).

> > Derimod skulle en henved 30 kvinde være blevet helbredt for kræft,
> > da hun så et lys fra et billed af Mother Teresa. Det er et
> > veldokumenteret tegn (Gud til ære)!
>
> Egentlig virker det jo fuldstændigt sindssygt at Gud ikke Selv skulle have
> magt eller vilje til _direkte_ at lyse over/Velsigne denne kvinde, men at
> det ligefrem skulle være lyset fra et billede af en helgen-prospekt...Hvor
> mange led når vi ud i?

Det skal jeg ikke gøre mig klog på.

Indenfor kristen sjælesorg, siger man, at terapeuten - i mangel af at
Helligånden ikke i første omgang kan komme til orde (direkte) - må
repræsentere og formidle (Guds) kærlighed.

Jeg tror, at Gud gerne vil lade Sig repræsentere her på jorden af kristne,
som fx. dig og mig og Mother Teresa.

For mig at se stadfæster og bekræfter Gud gennem tegnet Sin eksistens. Det
er som om Han siger (gennem dette): "Se på Mother Teresa. Hun er Mín
tjenerinde (og så må vi jo alle blot håbe, at hun gennem sit liv peger (og
dermed guider folk) hen til Jesus)."

> > Gud benytter sig af tegn som et fyrtårn, et orienteringspunkt, for at
> > guide
> > ikke-troende on-their-way-HOME. De har brug for disse tegn for AT
> > KOMME TIL TRO.
>
> Okay.
>
> Men hvad hvis de tilsyneladende stopper op på halvvejen og dyrker tegnene
> i sig selv?

Ja så har vi et ALVORLIGT problem!

Jeg opfatter undergerningen via (Mother Teresa liv) lidt i forlængelse af:

"og Gud gjorde usædvanlige undergerninger ved Paulus hænder, så man endog
bragte tørklæder og bælter fra hans legeme til de syge, og sygdommene veg da
fra dem (ApG 19,12)."

> Det handler ikke om at "stjæle informationer" som en anden spion, ...

Jeg "leger" blot, Anders - hvem har sagt, at der skal være kedeligt
in-the-Garden-of-the-Lord. For eksempel elsker jeg at spille "fodbold"
med DADDY.

> > Tillad mig at spørge dig - Har du prøvet at synge i tunger
> > blandt karismatiske søskende ?
>
> Nej tak.

Nå - du har gjort dine (kedelige - ?) erfaringer, kan jeg høre!

> Arh, det tror jeg nu ikke, og jeg har ingen intentioner om at udgíve mig
> for
> at være profet. Det er bare et skægt sammenfald, her er tale om...

Ja, men dét, jeg har lagt mærke til, er, at Gud nogengange bruger vores
underbevidsthed (eller úmiddelbare pudsige indfald). Jørgen blev - for mig
at se - brugt på denne måde den 2. december 2001.

Dét, jeg tænker på, står i tilknytning til Skriftstedet (Jak 4,5):
"Med nidkærhed længes Han efter den ånd, Han har givet bolig i os."

Den ånd, Gud har givet bolig i os, "titter" nu og da frem gennem vor under-
bevidsthed (både hos kristne og ikke-kristne).

Når vi bliver kristne, får denne ånd kontakt med Guds Ånd, og sammen råber
vi: Abba Fader (Rom 8,15-16).

HERTIL


For
eksempel apropos dét at synge i tunger, er at overgive tungen (og de
hjernefunktioner, der
styrer den) til Guds Ånd, således at vort egen ånd og Guds Ånd smelter
sammen
(lidt som dengang i Paradisets Have). Sammen siger vi: Abba Fader (Rom
8,15-16).

Vi bliver selvfølgelig IKKE guddommelige af den grund, men Gud får lov af
os at råde over (Han er jo en gentleman, som ikke tvinger os mod vores
vilje) at råde over
fx.
tungen.


> > > Hvad mener du med "TIME-Breaks"?
> >
> > At Tiden undertiden "laver en lille lokal krølle" MADE BY GOD !!!
>
> Det kan jo også være fremkaldt i eens eget sanseapparat, ligesom
> deja-vuer...

I så fald vil det kunne afsløres som et falskneri. Et ægte TIME-Break må
kunne dokumenteres videnskabligt.


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages