DADDY LIVES - Copyrights

4 views
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
Oct 23, 2002, 6:21:58 PM10/23/02
to
File-name:
DADDY LIVES - Copyrights

Received commandment from DADDY today:

DADDY-Break (2002-10-23, CET 19:30:09):

- "Det skal du (OUTPUT Copyright 1-7)."

Yes, my LORD!


With love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Bible Free Downloads:
From http://www.gospelcom.net/ibs/
From http://www.wbtc.com/default.htm

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

Deadline (News-input-from-dk.livssyn.kristendom):
2002-10-23, CET 16:06 - Wednesday

Filters (Blokerede Interrupts / Boycott's):
Rasmus Underbjerg Pinnerup, pinn...@privat.dk

File-name:
DADDY LIVES - Copyrights

This file has been send to
dk.livssyn.kristendom\Ordet
Ordet (30. september 2002 15:29)

Time for OUTPUT:
2002-10-24, CET 00:22

Kall, Mogens

unread,
Oct 23, 2002, 6:23:40 PM10/23/02
to
Filename:
1-Copyright, DADDY LIVES 1997-02-04

Input letter to Iran 1997-02-04:
(Original-letter is a DOS-EDI-textprogram
Filename:
97-02-04.ira)
----------------------------------------------------------------------------
----
From Mogens Kall Tuesday, 04. February
1997
Ryetvej 107, st.th. Tuesday 2 (Feb).4
1997
3500 Vaerloese CET
23:00
Denmark


To the government of Iran
c/o Ambassador to DK.

Copies: The government of Israel and the Muslim World (through the
Saudi-Arabian ambassador to Dk.)
and Mister X.

_____ _____ _____ _____ _ _ _ _____ _ _ _____ _____ ___
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___
_ _ _____ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ ___ ______ ___
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _
_____ _ _ _____ _____ _ _____ _____ ___ _____ _____ _


...(2002-10-23 text: DADDY LIVES)...


somewhere in TIME.


---------------------------------------------------------------------
-
Kilde: CNNTEXT P111 Tue Feb 04. 22:21:29


Emne: Earthquakes in Iran

At least 38 dead, many hurt in iranian Quakes

Two earthquakes struck several villages in northeast Iran killing at
least 38 and injuring hundreds more.

The state-run network said a number of villages had been destroyed.

The towns of Bojnourd 560 km northeast of Tehran and nearby Esfarayen
were also rocked by the earthquakes.
---------------------------------------------------------------------
-

The copyright:

Letter sendt to You
---------------------------------------------------------------------
-

From Mogens Kall The Day of Freedom, 20. September
1996
Ryetvej 107, st.th.
3500 Vaerloese
Denmark


To the government of Iran,
c/o Ambassador yto DK.
Copies: The government of Israel and the Muslim World (through the
Saudi-Arabian ambassador to DK.)


Syntax: 20=T, STEP-12 index 8


Definition:
----------

Skab 4 linier mellem positionerne:

(38,00 N - 45,00 Ø),
(44,00 N - 60,00 Ø),
(26,00 N - 63,00 Ø),
(31,00 N - 48,00 Ø).

Skraver angivet felt, code "IS 42,8":

Input password:

Reason: Crimes against humanity!
-----------------------

Rom 12,19
Never take revenge, my friends, but instead let
God's anger do it. For the scripture says, "I
will take revenge, I will pay back, says the
LORD." ---------------

Output password:

Received: Es. 4,7 ? => 5,1
Received: 1.Thess 4,19 ? => 5,1
I'm NOT sure, I understand, my LORD - 5,1 ?
Received: Jer. 33,13 ...(21.9.96: Benjamin)
Received: Hab. 2,4
Aha! 5,1 ... 1.Sam. 5 ? - We don't get informations,
DADDY! - Something going on ? - "Ja, det kan du lige
tro", var der en stemme, som sagde. - Something going
on ?
date: 21.09.96 - OUTPUT code:

"And this IS the message: 'Those who are evil will NOT
survive, but those who are righteous will live because
they are faithful to God.'"

(Klausul: Må først eksekveres, når regning betalt:
code Matt. 5,7 + 5,23-24)


The servant of MIchael


"the fool of Christ"
He. 10,39
--------- brev slut -------------------------------------------------
Udenpå alle 3 konvolutter står der på bagsiden: "44,00 N ? (37,00
N)"

Kodedecifrering:
---------------
Den 15. Januar 1997 0:20 GMT indgik Benjamin Netanyahu og Yasser Ara-
fat på vegne af det israelske og palæstinensiske folk en aftale ved-
rørende Hebron og de kommende forhandlinger. Herved er fredsprocessen
tilbage på rette spor.

Received: Jer. 33,13 ... (21.9.96: Benjamin) er en hentydning til
Ben-
jamin Netanyahu vedr. forsoning (Matt 5,23-24)

Dato'en er lidt sløret, idet den skal læses bagfra: 1.Thess 4,19 ek-
sisterer ikke (vers 18 var det sidste i kapittel 4. 1.Thess 5,1 lyder
således:

"Men om TID og time, brødre! har I ikke nødig, at
man skriver til jer."

Bagfra: 1,5 TH. 1 ( 15.01.1997 T=20, H=8) - REST = STEP-12

Koderne for denne begivenhed var "regning betalt" (Benjamin og Likud
havde hidtil ikke tilsluttet sig 100 % OSLO I og II

Kodebog (Bibelnøglen som vi jo benytter ofte i dette program-syntax,
Onsdag den 15. Januar): L=12 Luke 5,27-32 (Levis kaldelse)
Keyword (Jesus said):

+---------------+
¦ Follow Me ¦
+---------------+

Denne kode kender I ganske udemærket, ikke sandt?

Syntax: 20=T ...JUMP 20 DAYS => 15/1-97 + 20 dage = 35/1 =>
4 feb. 1997 (TODAY)

Checkpoint: Hab 2,4 (HABAKUK - Do You remember?) 2 (Feb). 04 TODAY!!!

"yto" samt andre mystiske emner er IKKE blevet decifreret endnu, idet
vi ikke ...(classified)...!

At der var tale om et jordskælv fremgår klart af følgende brev:
---------------------------------------------------------------------
-

From Mogens Kall Moonday, 20. January
1997
Ryetvej 107, st.th. 134, 103, 63
(64)
3500 Vaerloese Dk-time:
12-35
Denmark


To the People of Iran,
c/o Ambassador to DK.

Dear friends,

As You know, Your government have done crimes against humanîty!

Codebook "Bibelnøglen, Tuesday 21. Jan. 97:

Luke 6,27-36

Jesus said: (T)
...
"But I tell you, who hear me:

+------------------------------------------------Ò--+
¦ Love your enemies, do good to those, who hate you,¦
¦ ... ¦
¦ Be merciful just as your Father is merciful." ¦
+---------------------------------------------------+

Found TIME-break at 1.Th. 5,1 (TIMES UP):

+------------------------------------------------------------------+
¦ Hacker-impart ( ): ¦
¦ ----------------- ¦
¦ ¦
¦ Sätûrm ON ( ): ¦
¦ ¦
¦ EARTHQUAKE ALARM !!! ¦
¦ ¦
¦ You better get OUT of your houses. ¦
¦ ¦
¦ OUTPUT-code: ¦
¦ ¦
¦ Ez. 43,7 ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ Company: ¦
¦ Christ for all nations ¦
¦ Division: ¦
¦ "Fools of Christ, international" ¦
+------------------------------------------------------------------+


If You have ears, then - please - listen to what the Spirit says to
You!

With love ( ) from


The wild-cat.
-------- brev
slut ---------------------------------------------------

samt ........

---------------------------------------------------------------------
-
From Mogens Kall Moonday, 27. January
1997
Ryetvej 107, st.th. 141, 110, 70
(71)
3500 Vaerloese
Denmark


To the People of Iran,
c/o Ambassador to DK.

+-+
Copy: Mister ¦X¦, CAT ?
+-+


Dear friends,

As You know, Your government have done crimes against humanity (§)!


The earthquake-outputcode was: Ez. 43,7

...and we just now (27-1, CET 14:13) found a jump-gate in the danish
version to Ez. 48,35:

"The total length of the wall on all four sides of
the city is 10,080 yards. The name of the city from
now will be "The LORD-IS-HERE!"

In the danish version the total length of the wall on all four sides
of the city is:

"...18000 alen..."

alen = ca. 1/2 meter (underarmens længde fra albue til
fingerspids).

This means, that each sides of the wall must be 2,25 km. (9/4 km.).

The question was, when we got these informations:

"Is there a connection between Ez. 48,35 and Rev.21,16 ?"

We found out, that 2304 km (Rev.21,16)/ 2,25 km. is 1024 (2^10), and
then the VOICE came:

"LOGIN!"

But we still don't know, that it means !!!

Todays keyword is:

"You will know (own: by this §) that the living God is
among you." Joshua 3,10

with love ( ) from


the wild-cat,
the servant of Michael.
-------- brev
slut ---------------------------------------------------

Daycode: 149, 118 (What NEXT DADDY), 78 (79)

JUMP "You will know by THIS that the LIVING GOD is ...(§)...!

_____ _ _ _____ _ _ _____ _ _ _____ _ _
_ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _____ _ _ _ _____ _ _ _ _____ _____
_ _ _ _ __ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _____ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ _


...(2002-10-23 text: TURN AWAY)...

from your sins, because ...

the KINGDOM of

HEAVEN

is near!
-------- brev 4 feb 1997
slut ----------------------------------------
Tilføjelse:
----------
I alle 4 breve er "TURN AWAY ..." omkranset med et rødt hjerte.

Da sagde Helligånden til mig:

"Amen."
--- END of letter to Iran
1997-02-04 --------------------------------------------

With love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

Deadline (News-input-from-dk.livssyn.kristendom):
2002-10-23, CET 16:06 - Wednesday

Filters (Blokerede Interrupts / Boycott's):
Rasmus Underbjerg Pinnerup, pinn...@privat.dk

File-name:
1-Copyright, DADDY LIVES 1997-02-04

This file has been send to

dk.livssyn.kristendom\Ordet\DADDY LIVES - Copyrights


Ordet (30. september 2002 15:29)

Time for OUTPUT:
2002-10-24, CET 00:23

Kall, Mogens

unread,
Oct 23, 2002, 6:24:24 PM10/23/02
to
Filename:
2-Copyright, DADDY LIVES 1997-02-28

Input letter to Iran 1997-03-02:


(Original-letter is a DOS-EDI-textprogram
Filename:

97-03-02.ira)
----------------------------------------------------------------------------
----
From Mogens Kall The Day° of the
LORD
Ryetvej 107, st.th. Sunday 2. March
1997
3500 Vaerloese CET
12:48
Denmark
Daycode: DADDY LIVES 46, T+26, 2

To the NON-democratic government of Iran
c/o Ambassador to DK.

Copies: The government of Israel and the Muslim World (through the
Saudi-Arabian ambassador to Dk.)
and Mister X.

Input "The Day° of FREEDOM, Frîday, 28. February 1997":
---------------------------------------------------------------------
-
DAYcode: DADDY LIVES 44, T+24

_____ _____ _____ _____ _ _ _ _____ _ _ _____ _____ ___
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___
_ _ _____ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ ___ ______ ___
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _
_____ _ _ _____ _____ _ _____ _____ ___ _____ _____ _


...(2002-10-23 text: DADDY LIVES)...

somewhere in TIME.


---------------------------------------------------------------------
-
Kilde: CNNTEXT P104 Fri Feb 28 (CET) 20:33:11


Emne: Earthquakes kill 100 in Iran and 80 in Pakistan

At least 100 people died and hundreds hurt when an earthquake rocked
the Ardebil region of northwest Iran, said radio reports in Teheran.

The quake measured 5,5 on the Richter scale. About one million people
live in the area, bordering Azerbaijan.

A quake measured at 7,3 on the Richter scale killed 80 and trapped
hundreds in their home and left other homeless in south-western Paki-
stan. Authorities set up emergency relief centres.

---------------------------------------------------
Kilde: DR1 (teksttv) S147 Lör 01 Mar (CET) 09:32:08


Emne: Iran: 100 dræbt og mindst 250 kvæstet under jordskælv

Et jordskælv med en styrke på omkring seks på Richter-skalaen ramte i
dag (eget: TxtTV siden indtastet i går fredag den 28. feb.) det nord-
vestlige Iran og dræbte mindst 100 mennesker, siger iransk radio.

Mindst 250 mennesker menes kvæstet.

Jordskælvet varede i 15 sekunder og ramte kl. 14.01 (dansk tid) i Ar-
dabilregionen. Mange landsbyer blev raserede ved skælvet.

Jordskælv er ikke ualmindelige i Iran. Det hidtil værste fandt sted i
1990, da 35.000 mennesker omkom ved et jordskælv, der blev målt til
7,3.
-------- end of
quotations -------------------------------------------

The copyright (All rights reserved!):

1.
Input Iran-letter 3. mai 1997 (se bilag):
---------------------------------------------------------------------
-
...
Kraftigt (.,. R) jordskælv rystede ......... i dag - i følge ... P.
...
Den slags naturfænomener indtræffer nu og da; det er der IKKE noget
mærkeligt i. Tidspunktet derimod og omstændighederne kan dog
forekomme
højst besynderlige.
... ....... ..., hvorfor vi KUN benytter os af úomstødelige
TIME-break-responcer, man IKKE kan fuske med.
...
(Tilføjelser i begge breve: De er forsynet på side 3 med tegningen
"FOLLOW Me - Airport de la 24,28 - NMI" tegnet i blyant. "He 4,12" er
i sort og hjertet i rødt)
-------- end of letter 3. Mai
1996 -----------------------------------
AIRPORT de la 24,28 - NMI (MaTT)date= 28, STEP 24 from T (4.Feb.1997)

The transfer of the copyright (All rights reserved!):

2.
Input Iran-letter 20. Sep. 1996 (se bilag):
---------------------------------------------------------------------
-
...
(44,00 ...
...
-------- end of letter 20. Sep
1996 ----------------------------------
Position 44:00 N - 60,00 Ø) antydede første T-earthquake's position.
Tallet 37,00 fremgår at tekst udenpå alle 3 konvolutter: "44,00 N ? -
(37,00 N)".
Men hvorfor NETOP lige 44 ? - Svaret findes i 'The Daycode': DADDY
LIVES 44, T+24.
Herved tilkendegiver DADDY (Universets SKABER), at the
NON-democratic
government of Iran saboterer FREDSPROCESSEN i Mellemøsten IGEN og
IGEN
hvilket forøvrigt er i DIREKTE modstrid med Koranen (JUMP John
8,44!).

The transfer of the copyright (All rights reserved!):

3.
Input Iran-letter 27. Jan. 1997 (se bilag):
---------------------------------------------------------------------
-
...
We found out, that 2304 km (Rev. 21,16)/ 2,25 km. is 1024 (2^10), and
then the VOICE came:

"LOGIN!"
...
-------- end of letter 27. Jan.
1997 ---------------------------------
1024: 10¦24 - 24 day-JUMP from T (4.Feb.97). CALL JERUSALEM-letter
22.
Feb.1997 igt. 10 "øre" (GOTO copyright nr. 10.
- NB! Den, som har øre, Han (hun) høre, hvad Ånden siger.

The transfer of the copyright (All rights reserved!):

4.
Input Iran-letter 2. Feb. 1997 (se bilag):
---------------------------------------------------------------------
-
...
...................................................... Habakuk ......

Vi har en mistanke om NMI-programmets struktur, idet X ...
-------- end of letter 2.Feb.
1997 -----------------------------------
Habakuk refererer til T (4.Feb.1997), men da the NON-democratic
govern-
ment of Iran fortsætter deres ondskab (Sûra 17,34 - include the murd-
ered victims in Iran), er GENTAGELSER åbenbart nødvendige. X = 24
day-
JUMP.

The transfer of the copyright (All rights reserved!):

5.
Input Iran-letter 3.Feb.1997 (se bilag):
---------------------------------------------------------------------
-
...
CET 10:28
-------- end of letter 3.Feb.
1997 -----------------------------------
Daymark: 28 (28.Feb.1997) - 10: CALL JERUSALEM-letter 22.Feb.97

The transfer of the copyright (All rights reserved!):

6.
Input Iran-letter 4. Feb. 1997 (se bilag):
---------------------------------------------------------------------
-
...
... yto ...

Syntax: 20=T, STEP-12 index 8

...


"yto" samt andre mystiske emner er IKKE blevet decifreret endnu, idet
vi ikke ...(classified)...!

-------- end of letter 4.Feb.
1997 -----------------------------------
"yto": "to" betyder på dansk ikke ordet "til" men derimod "2". Vi ved
nu, at "20=T" var første jordskælv. "STEP-12" samt "index 8" er endnu
ikke blevet afkodet. Sammenholdes nu "STEP-12" med "2"(Dk-version)
fås
"STEP-12 + STEP-12" - Altså ialt STEP 24 (4.Feb.97 + 24 = 28.Feb.97).

The transfer of the copyright (All rights reserved!):

7.
Input Mister X^?-letter (hidtil classifiseret) 5.Feb.1997 (se bilag):
---------------------------------------------------------------------
-
...
CET
12:28
-------- end of letter 5.Feb.
1997 -----------------------------------
CET 12 -> code "STEP-12". NEXT LOGIN 28 (28.Feb.1997).


The transfer of the copyright (All rights reserved!):

8.
Input Iran-letter 10.Feb.1997 (se bilag):
---------------------------------------------------------------------
-
... Febry...

Daycode: DADDY LIVES .., T+6
...
9-11
...
17:39 ................................ TV3+
...
21:15 (...DADDY...)
-------- end of letter 10.Feb.
1997 ----------------------------------
Februar er stavet forkert. Et "u" er blevet til et "y". Herved gøres
"kunden" indirekte opmærksom på at "yto" fra brev 4.Feb.97 er ved at
blive afkodet.
9-11 burde kendes af alle (i hvert fald the NON-democratic gobvern-
ment of Iran). ALARM-opkald (dk-version: 112). TAX-free! Se ADVARSEL
(letter to Russia, date 4.Mai 1996). Herved gøres "kunden" opmærksom
på, at SZ-virus ER aktiveret (22 indgår i SZ-virus'et, se bl.a.
letter
3.Mai.97)
17:39 efterfølges af "skøre" datoer (code: Back-to-the-FUTURE, Part
II). Herved gøres "kunden" opmærksom på, at the TIME-break begynder:
39-17=22 - 20:02=> 22. T+6 + SZ-virus = T+28 (28.Feb.1997)
TV3+: Fredag den 28.Feb.1997 viste TV3 (som også ejer TV3+) CET
21:05
til 23:35 (inklusiv 21:15 - JUMP DADDY) filmen USA/Irland 1993,
Instr.
Jim Sheridan. 150 min (S28 07 51):

+---------------------------------+
¦ "In the Name of the Father" ¦
+---------------------------------+

Input sunday 2.March 1997, CET 15:36 message to the government of
Iran
in exile:

The transfer of the copyright (All rights reserved!):

9.
Input 13.Feb.1997, CET 20:089 (classifyed):
---------------------------------------------------------------------
-

STEP 12:
.û.day. Better
one
alarm too much than one too less.

-------- end of letter
13.Feb.1997 -----------------------------------
û = ASCII 150 decimal (150 minutter). 28 (Feb.97) - 13 = 15.
20(T):089
NEXT 10 (15*10=ASCII 150). CALL JERUSALEM-letter 22.Feb.1997.

The transfer of the copyright (All rights reserved!):

10.
Input Jerusalem-letter 22.Feb.1997 (se bilag):
---------------------------------------------------------------------
-
...
Received commandment from DADDY: Hab 2,8 (Jump from Hab. 2,4 [T])
Internal OUTPUT-code: IS. 52,7-8 AND Jer. 33,13
...
Code: 2.Chron. 5,2-14 - index 1.King. 3,16-28

-------- end of letter 22.Feb.
1997 ----------------------------------
Det er her "10-øren" skal bruges (JUMP from bl.a. copyright no. 3 and
9: - 2,8 * 10 = 28. (Feb.1997).
Citatet fra 1.King 3,16-28 er forkert! Vers 28 mangler. Herved må
vi antage, at DADDY tilkendegiver Hans løsningsmodel med hensyn til
den jordiske by kaldet Jerusalem. Den, som har øre, han (hun) høre,
hvad Ånden siger!

The transfer of the copyright (All rights reserved!):

11.
Input DADDY-heart-letter 24.Feb.1997 (se bilag):
---------------------------------------------------------------------
-
...
This letter is writter by a command from ..


the VOICE of

_ _ _____ _____ _ _ _____ _ _


_ _ _ _ _ _ _ _ ___ _

_____ ___ _____ __ __ ___ _ _ _
_ _ _ _ _ ___ _ _ ___


_ _ _____ _ _ _ _____ _ _

...(2002-10-23 text: HEAVEN)...


(CET 9:35)

In the name of the Father (DADDY):
---------------------------------
........................., ... så sandt HERREN LIVER, er Hans budskab
dette:

"Min elskede barn! Kom til MIG. Jeg vil ikke fordømme
dig, for du er min skabning. Du, mit elskede barn, du er
skabt i mit billede, og da Jeg skabte dig, sagde Jeg til
til Mig Selv: 'Se! Dette sxkabte er såre godt*' - Og Jeg
glædede og frydede Mig over dig, du Mit lille barn, siger
Hærskarers HERRE (DADDY).
Du er underfuld skabt, mit barn. Ingen anden på hele
den hvide jord - ja i hele Mit skabte univers - er præcis
lige som du. Du er en únik skabning, enestående.
Jeg vil IKKE fordømme dig, Mit elskede barn. Jeg vil, at
du skal leve. Kom til Mig, Mit barn.
Du må selv vælge dette, for Jeg vil ikke TVINGE dig. Jeg
dannede dig med en fri vilje. Jeg ønsker, at du skal leve,
men valget er dit, miot barn. Kærligheden tvinger ALDRIG.
Derimod siger Kærligheden (og det er Mig, der taler -
siger HERREN, dig Gud): "Jeg #ELSKER dig med en evig kær-
lighed. Hver dag står Jeg ved havelågen til Paradiset og
spejder efter dig, så siger Jeg til Mig Selv: "Måske i dag0g
kommer mit barn hjem, måske ¤io dag¤!"

Og vi andre siger"Amen", HERRENM - den LEVENDE Gud - har talet.
-------- end of letter 24.Feb.
1997 ----------------------------------
(CET 9:35) - 35 + 9 = 44 (DADDY LIVES 44, T+24 (28.Feb.1997)
I begyndelsen af det profetiske ord, er "Mit elskede barn" stavet
for-
kert. "Mit" er blevet til "Min". t=20 (4.Feb.1997) - Næste fejl er et
"x", der har sneget sig ind i lsætningen:

..................., og da Jeg skabte dig, sagde Jeg til
til Mig Selv: 'Se! Dette sxkabte er såre godt*' - ...

"x" = 24 (STEP from 4.Feb.97 = 28.Feb.97)

The transfer of the copyright (All rights reserved!):

12.
Input Taleban-letter 26.Feb. 1997 (se bilag):
---------------------------------------------------------------------
-
... Tüesday, 26. February
1997
CET
7:44

Daycode: DADDY LIVES 42, T+22
...
Til disse vranglærere (glubske ulve) siger Jesus direkte:

John 8,42.44
"Var Gud (eget: Skaberen) jeres Fader, så ville I elske
mig; thi fra Gud er jeg udgået og kommen, jeg er ikke
kommen af mig selv, men Han har sendt mig.
I har djævelen (eget: Ibliz) til fader, og I er villige
til at gøre, hvad der lyster jeres fader. Han har været
en morder fra første færd, og han står ikke i sandheden;
thi der er ikke sandhed i ham. Når han taler løgn, taler
han af sit eget; thi han er en løgner, ja løgnens fader."

Da dette brev også sendes til den ikke-demokratiske regering i Iran
skal der derfor nu lyde et råb - ude fra "ørkenen"; thi Faderen (DAD-
DY), der har sendt os som varselsmænd inden næste TEGN; Han ønsker
ik-
ke at dømme men at frelse "det fortabte"!
-------- end of letter 26.Feb.
1997 ----------------------------------
Ugedagen er forkert. Der skulle have stået "Wednesday". Herved indi-
keres det, at coden starter. "Tuesday" er stavet forkert, idet "u" er
blevet til et "ü" (2 prikker). Datoen er 26 + 2 = 28 (The earthquake-
OUTPUT-date).
CET 7:44 - OUTPUT: DADDY LIVES 44 (28.Feb.1997)

The OUTPUT-news is to these murders:

"Genesis 6,5-6 (Hab. 2,8)
You are NOT servants of Me, DADDY - The LIVING GOD!
You are servants of the devil (Iblîs) - Please! TURN
AWAY from Your sins. I - DADDY - want to save you. I
don't want your death."

END OF COPYRIGHT No 1-12 (DADDY-"PHONE")

Modtaget ordre fra DADDY Søndag den 2. Marts 1997:
-------------------------------------------------
CET 9:02:

Synd er noget personligt. Enhver er úskyldig indtil det
modsatte er bevist. (Se den Europæiske Menneskerettigheds-
konvention Afsnit I, Art 6, stk. 2)

Todays news (Sunday 2. March 1997), CET 11:41:
---------------------------------------------

Bibelnøglen (Andagtstekst: Salme 34)

Salme 34,23
"...Ingen, der søger Ham (DADDY), skal straffes."

Udfor dette Bibelvers er der tidligere - hvornår vides ikke - skrevet
ordene: "Skriv det.", hvilket hermed er gjort (Ånden ønskede det
OGSÅ)

CET 11:44-46 "Arken er blevet åbnet."

Prædiketekst: Lukas 11,14-28

Jesus says:
"Lykkelige ert de, der hører Guds Ord og handler efter
det."


Jesus says:
----------


___ ___
____________ ____________
_____ ____ ____ _____
___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___


__ __ __ __
__ __ __ __
_ ___ _

̦ ̦
__ __
_ _
_ _____ _ _ _____ _ _ _____ _ _ _____ _ _ _
̦ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _
̦
̦ _ _ _ _____ _ _ _ _____ _ _ _ _____ _____
̦
_ _ _ _ _ __ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _____ _ __ _ _ _ _ _____ _ _ _ _
__ __
__ from your sins, because ... __
__ __
__ the KINGDOM of __
__ __
__ HEAVEN __
__ __
__ is near! __
__ __
___ ___
__ __
__ __
__ __
___ ___
__ __


___ ___
__ __
___ ___

___ ___
__ __
___ ___
___ ___
___ ___
_____
_


with 23 from the TIME-"bandits",
the fools of Christ,


the servant of Michael and
Company.


--- END of letter to Iran

1997-03-02 --------------------------------------------

With love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

Deadline (News-input-from-dk.livssyn.kristendom):
2002-10-23, CET 16:06 - Wednesday

Filters (Blokerede Interrupts / Boycott's):
Rasmus Underbjerg Pinnerup, pinn...@privat.dk

File-name:
2-Copyright, DADDY LIVES 1997-02-28

This file has been send to

dk.livssyn.kristendom\Ordet\DADDY LIVES - Copyrights


Ordet (30. september 2002 15:29)

Time for OUTPUT:
2002-10-24, CET 00:24

Kall, Mogens

unread,
Oct 23, 2002, 6:25:28 PM10/23/02
to
Filename:
3-Copyright, DADDY LIVES 1997-05-10

Input letter to Iran 1997-05-12:


(Original-letter is a DOS-EDI-textprogram
Filename:

97-05-12.ira)
----------------------------------------------------------------------------
----
From Mogens Kall Monday 12. Mai
1997
Ryetvej 107, st.th. CET
8:38
3500 Vaerloese
Denmark
Daycode: DADDY LIVES 117, T+97, 73,
2


To the NON-democratic government of Iran
c/o Ambassador to DK.

Copies: The government of Israel and the Muslim World (through the
Saudi-Arabian ambassador to Dk.)


Input Saturday, 10. Mai 1997:
---------------------------------------------------------------------
-
Daycode: DADDY LIVES 115, T+95, 71, 0

_____ _____ _____ _____ _ _ _ _____ _ _ _____ ______ ___
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___


_ _ _____ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ ___ ______ ___

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _
_____ _ _ _____ _____ _ _____ _____ ___ _____ ______ _


...(2002-10-23 text: DADDY LIVES)


somewhere in TIME.

Input news:
---------------------------------------------------------------------
-
Source: Saturday 10. Mai 1997, All news-stations.


Earthquake in Iran. The quake measured 7,1 on the Richter scale.

-------- end of
quotations -------------------------------------------

The copyright (All rights reserved!):

Input Mideast-letter 31. March 1997:
---------------------------------------------------------------------
-

From Mogens Kall Tuesday April 1,
1997
Ryetvej 107, st.th. CET - 24:00 + 12:18 = -
11:42
3500 Vaerloese
Denmark
Daycode: DADDY LIVES 75, T+55, 31


To the government of Israel, Palestine, Jordan and Egypt.
c/o Ambassadors to Dk.


Dear friends,


Received commandment from DADDY today at CET 12:08-12:
-----------------------------------------------------

Input letter: Jerusalem-suggest, date: Feb. 22. 1997
----------------------------------------------------

Aprilsnar ?

Melodi: Kan du gætte, hvem jeg er ?


Et "hypootetisk" udsagn.
-----------------------

Storesøster:

"Civilisationen er ret primitiv. ...
...
Således har de for vane at løse deres tvistigheder gennem
menneskeofringer, hvilket vi udtrykkeligt forbød dem - gennem
deres forfædre. Vi må derfor nok konkludere, at evolutionen
de
sidste 4 millioner år INGEN praktisk effekt har haft - endnu!
Hvilket vi kun kan beklage.

NEXT STEP, Mr. "Crocodile-Man", 1.000 years ?"

Found JONAS-syntax: 20+12+8=40 AND "yTo": 25+15+T=40, T=zero-time.

Reset counter from date ... (classified)


Easter Moonday,
Yours respectfully,


the servant of Michaël.
-------- end of letter 31. March
1996 --------------------------------

Easter Mo-o-nday (reset counter) 31/3-97 + 40 days = 10/5-97 !!!

Se også TAPE called "AIRPORT de la Matt. 24,28" vedr. JONAS-ADVARSEL
sendt den 1. april 97 til Teheran med kopi til den Muslimske Verden,
c/o Saudi-Arabiens Ambassadør til DK. (Dette bånd dog uden
copyright).

END OF THE COPYRIGHT.

For en god ordens skyld - særligt under henvisning til de mange tra-
giske dødsofre for jordskælvet - bør følgende nævnes:

Input Iran-letter 3. Mai 1996:
---------------------------------------------------------------------
-
...
Kraftigt ... jordskælv ...


...
Den slags naturfænomener indtræffer nu og da; det er der IKKE noget
mærkeligt i. Tidspunktet derimod og omstændighederne kan dog
forekomme
højst besynderlige.
... ....... ..., hvorfor vi KUN benytter os af úomstødelige
TIME-break-responcer, man IKKE kan fuske med.
...

-------- end of letter 3. Mai
1996 -----------------------------------

Jesus says (vedr. disse meningsløse menneskeofringer - terrordrab):
----------

___ ___
____________ ____________
_____ ____ ____ _____
___ ___ ___ ___
___ ___ ___ ___
__ __ __ __
__ __ __ __
_ ___ _
̦ ̦
__ __
_ _
_ _____ _ _ _____ _ _ _____ _ _ _____ _ _ _
̦ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _
̦
̦ _ _ _ _____ _ _ _ _____ _ _ _ _____ _____
̦
_ _ _ _ _ __ _ ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _____ _ __ _ _ _ _ _____ _ _ _ _
__ __

__ __


__ __
__ from your sins, because ... __
__ __
__ the KINGDOM of __
__ __
__ HEAVEN __
__ __

___ is near! ___
__ __


__ __
__ __
___ ___
__ __
___ ___
__ __
___ ___
___ ___
__ __
___ ___
___ ___
___ ___
_____
_


With Luke 5,31 from the TIME-"bandit",


the servant of Michael and Company.
--- END of letter to Iran

1997-05-12 --------------------------------------------

With love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

Deadline (News-input-from-dk.livssyn.kristendom):
2002-10-23, CET 16:06 - Wednesday

Filters (Blokerede Interrupts / Boycott's):
Rasmus Underbjerg Pinnerup, pinn...@privat.dk

File-name:
3-Copyright, DADDY LIVES 1997-05-10

This file has been send to

dk.livssyn.kristendom\Ordet\DADDY LIVES - Copyrights


Ordet (30. september 2002 15:29)

Time for OUTPUT:
2002-10-24, CET 00:25


Kall, Mogens

unread,
Oct 23, 2002, 6:26:36 PM10/23/02
to
Filename:
4-Copyright, DADDY LIVES 1998-03-14

Input letter to Iran 1998-03-16:


(Original-letter is a DOS-EDI-textprogram
Filename:

98-03-16.ira)
----------------------------------------------------------------------------
----
From Mogens Kall Monday 16. March
1998
UDN, Denmark CET
8:47

Daycode: DADDY LIVES 425, T+405, 381, 310, 2, NEXT DADDY

To the NON-democratic government of Iran
c/o Ambassador to DK.

Copies: The government of Israel, Japan and the Muslim World (through
the Saudi-Arabian ambassador to DK.)

Received commandment from DADDY sunday 15/3-98 at ...
-------------------------------

CET 13:21:19 - "Skriv (Copyright'en)."


Input Saturday, 14. March 1998:
---------------------------------------------------------------------
-
Daycode: DADDY LIVES 423, T+403, 379, 308, 0

_____ _____ _____ _____ _ _ _ _____ _ _ _____ ______ ___
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___
_ _ _____ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ ___ ______ ___
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _
_____ _ _ _____ _____ _ _____ _____ ___ _____ ______ _

...(2002-10-23 text: DADDY LIVES)


somewhere in TIME.

Input news:
---------------------------------------------------------------------
-
DR1-Tekst-TV, P 142, DR1 S 142, Sön 15. Mar 13:23:26

Iran: 5 dræbt ved jordskælv

Fem mennesker blev dræbt og 15 såret da et kraftigt jordskælv
lørdag aften rystede en af de tæppe-vævende regioner i det
sydøstlige Iran, rapporterer den statsdrevne Teheran Radio.

Radioen citerede indenrigsministeriets nødhjælps-hovedkvar-
ter for oplysninger om, at 15 landsbyer er skadet af jord-
skælvet.

Jordskælvet, der er målt til 6,4 på den åbne Richter-skala,
skete lørdag kl. 20:40 dansk tid i Golbat-regionen.

Hjælpe- og redningshold er sendt til den berørte region i
Kerman-provinsen.
-------- end of
News -------------------------------------------------

Copyright no. 0,0 :

Input Iran-letter 11. March 1998, CET 09:07:18:
---------------------------------------------------------------------
-
...(klip 16/3-98)

Andagtstekst for søndag den 27. Marts: 1 Mos 18,1-167
-------------------------------------

1 Mos - på hverdagsdansk

18. kapitel

Gud lover Abraham endnu en søn

...

DADDY-break (14/3-1998):

CET 11:04 - "Lock-in."

CET 11:10 - "Check!"

CET 11:10:26 - "Det må du gerne."

- Ser Rapport 10. maj 1997. (0t 19m 04s)

... (klip 16/3-98)

DADDY-break (14/3-1998):

CET 12:22:52 - "Gør det."

Hvad Herre?

CET 12:22:-- - "... (skriv det ned)..."

Sodoma's destruction ON (3y 44m 28s).

13) Da sagde Herren ...

DADDY-break (14/3-1998):

CET 12:25:59 - "Halt!"

OK Far(mand)! Du, Guds Ånd, minder mig nu om et Ord, Du gav
mig tidligere (jeg skal lige finde det). ... Fundet:

Søndag den 18. Jan 1998. Herrens Ord kom til mig om natten ca.:

CET 03:48-51 - "Jo."

- Tænkte på Sodoma-syntax'et: Skulle den som dømmer
hele jorden, ike selv øve ret.

- "Det betyder meget."

- Herren kommenterede hermed min dovenskab eller
træthed. Jeg "gad" ikke nedskrive Herrens Ord
(03:48-51 - "Jo.").
Herren mente altså, at det betød meget at få
det
nedskrevet (og dermed husket).

... (klip 16/3-98)

ALARM gik igang! - Herre! Taler Du gennem dette?

CET 12:40:36 - "Ja!"

CET 12:41:-- - "Den skal afsted med det samme!"

OK Far(mand)! Ske Din vilje. Amen.

-------- end of letter 11. March
1998 --------------------------------

Som det fremgår af dette brev "aktiveres" SZ-viruset (Se tape to
Iran:
SODOMA, 3. Jan 98, code: Hebr. 12,29).
Desværre blev brevet først afsendt lørdag eftermiddag, hvorfor det
ikke kan indgå som dokument i Copyright'en, idet modtageren først of-
ficielt får brevet i hænde i dag mandag den 16. Marts 1998. Copyright
no. 0 tæller derfor med i rapporten. Valgte man alligevel at tælle
den med, ville man jo også åbne op for eventuelle muligheder for at
kunne fuske!!!
Dersom Earthquake-alarmen skal virke optimalt, bør sådanne
meddelel-
ser fremover sendes direkte pr. telefax, således at borgerne får en
tidsfrist til at komme ud af husene.

END OF THE COPYRIGHT no. 0,0.

Copyright no. 0,1 :

Udfor lørdag den 14. marts 1998 lyder andagtstekstens overskrift:
(se Iran-letter 2. Marts 1998)

"Nu fældes der dom"

Ordvalget siger jo ikke så lidt - ! Men da der til hver dag jo er en
andagtstekst inklusiv en overskrift, kunne man jo fuske ved at skrive
HVER DAG: "Nu fældes der dom." På et eller andet tidspunkt vil der jo
komme et jordskælv (da vi jo lever på en geologisk aktiv planet).
Derfor kan denne copyright ikke tælles med, idet vi jo - under
INGEN
omstændigheder - vil fuske. Opgaven består jo ikke i 'at få ret' men
derimod i at få afklaret det yderst interesante videnskablige spørgs-
mål: Findes Gud? - Og i så fald: Hvem er Gud?

END OF THE COPYRIGHT no. 0,1.

Copyright no. 1 (All rights reserved!):

Input tape: SODOMA, 3. Jan 98, code: Hebr. 12,29

coden er Hebr. 12,29:

Thi "vor Gud er en fortærende ild."

I DK-oversættelsen står Skriftstedet på side 294

Fra den 3/1-98 til den 14/3-98 er der 70. dage

12 + 29 + (29 i sidetallet) = 70 (14/3-1998)

Det manglende 4-tal (i sidetallet) angiver, at det er jord-
skælv nr. 4

Månedsdagen angives ved at 12+29 = 41. 41 spejlvendt giver 14

Månedet angives ved at Skriftstedet står på side 294 som nr 3

Herved fremkommer dato'en: 14/3

Henvisningerne i DK-oversættelsen er:

5.Mos.4,24; 9,3. Es 30,27; 33,14

Betydningen af disse vides endnu ikke !!!

Dog bør det her også nævnes, at STEP 2 lyder således:

Hebr. 13,2

Glem ikke gæstfriheden; thi ved den har nogle, uden
at vide det, haft engle til gæster.

Henvisningerne er her:

1.Mos.18,1 ff; (Abraham får besøg af Big-sister)
19,1 ff; (Lot får besøg af Big-sister)
Rom 12,13
1.Pet 4,9

Betydningen af STEP 2 vides endnu ikke !!! Blot ét ved vi:
2^2 (13) = 4 samt 2+2 (13) = 4, hvilket kunne knyttes til det
4. jordskælv (Se forøvrigt Tape: SODOMA)

DADDY-break (16/3-1998):

CET 09:56:02 - "Login."
CET 10:12:-- - ... (classyfied)
CET 10:16:-- - "Gør det."

- Der går rygter om, at en mand er opvakt fra de
døde.

...(2002-10-23 - Profetisk forudsigelse ?
1998-03-16
xxxx-10-16
----------
7
sign number 7 )...

CET 10:21:-- - ... (classifyed)
CET 10:25:-- - ... (classifyed)
CET 10:56:-- - ... (classifyed)
CET 10:58:-- - ... (classifyed)
CET 11:02:-- - ... (classifyed)

END OF THE COPYRIGHT no. 1

Copyright no. 2 (All rights reserved!):

DADDY-break (16/3-1998):

CET 16:55:47 - "Gør det!"

Input Iran-letter ...

CET 16:56:09 - "I dens fulde ordlyd!"

OK Far(mand):

Input Iran-letter Thursday, 30. July 1997:
---------------------------------------------------------------------
-
From Mogens Kall Thursday, 30. July
1997
UDN, Denmark CET
19:40


Daycode: DADDY LIVES 196, T+176, 152, 81, NEXT: the SWORD of
God


To the People of Iran,
c/o Ambassador to DK.

Copy: The Muslim world (through the Saudi-Arabian ambassador to DK.)

Dear friends,

As You know, Your government (include the false Ayatollah Ali Khame-
nei) have done crimes against humanîty - AGAIN (today) !!!


+------------------------------------------------------------------+
¦ Hacker-impart ( ): ¦
¦ ----------------- ¦
¦ ¦

¦ OUTPUT-code: ¦
¦ ¦
¦ Received at CET 19:00: ¦
¦ ¦
¦ Psalm 10,15 (...until they do it NO MORE) ¦
¦ ¦
¦ Code-step (NMI-16-JUMP from Psalm 10,13b ?): ¦
¦ ¦
¦ 3851982, 50, C9932K "Lov udsted 7.april 1936" ¦
¦ Serie 1972 ¦
¦ ¦
¦ ¦
¦ 46 ( ): ¦


¦ ¦
¦ EARTHQUAKE ALARM !!! ¦
¦ ¦
¦ You better get OUT of your houses. ¦
¦ ¦

¦ ¦
¦ Company: ¦
¦ Christ for all nations ¦
¦ Division: ¦
¦ "Fools of Christ, international" ¦
+------------------------------------------------------------------+


If You have ears, then - please - listen to what the Spirit says to
You!

With love ( ) from


The servant of Michael.
-------- end of letter
30/7-1997 -------------------------------------

Årsagen til at dette brev blev sendt, var, at "visse" personer
havde -
på en eller anden måde - medvirket i terrorbombedrab i Israel den 30.
Juli 1997.
Coden fremkommer ved at lægge SZ-tallene (d. 14/3-1998) sammen:

Daycode: DADDY LIVES 423, T+403, 379, 308, 0 = 1513
====
Psalm 10,15 samt Psalm 10,13b indgår i koden

10 kan også betyde 2 (binært talsystem). Herved fremkommer:

2 (tegn): 15 samt 2 (tegn): 13 b. b'et angiver, at dette tal
(tallet 13) kommer EFTER a, dvs. som nr. 2 i rækken => 1513
====

Budskab: Don't try again !!!

END OF THE COPYRIGHT no. 2.

Copyright no. 3 (All rights reserved!):

DADDY-break (16/3-1998):

CET 17:17:43 - "Du skal!"

OK Far(mand)!

Der er gået temmelig meget tid siden sidste "nær-kontakt", 308 dage.
SZ-virus (22) tæller: 308/22 = 14 gange

Input Irtan-letter Monday 10. Febryary 1997
---------------------------------------------------------------------
-

From Mogens Kall Monday 10. Febryary


1997
Ryetvej 107, st.th. CET

13:40
3500 Vaerloese
Denmark
Daycode: DADDY LIVES 26, T+6


To the NON-democratic government of Iran

c/o Ambassador to Dk.

Copy: Mister X^?


TAPE:
"Let My people GO!"

Code:
From minus (-) to plus (+) *

TYPE:
"Jagten på den forsvundne sKAT"

Prædiketekst (dk): Matt. 3,13-17

Bibelnøglen: PSALM 16, 9-11

+-------------------------------------------------------------------+
¦ ¦
¦ His MAJESTY Internal Information-service ¦
¦ ---------------------------------------- ¦
¦ ¦
¦ Hacker-impart: ¦
¦ ------------- ¦
¦ ¦
¦ Feedback-memory: ¦
¦ --------------- ¦
¦ ¦
¦ Sunday 09. Feb 1997 (all CET) ¦
¦ ¦
¦ 10:00- (...Jerichö...) ¦
¦ 10:30 (...classifyed...) ¦
¦ 10:53 CALL "From minus (-) to plus (+) ¦
¦ 11:04 STEP 12 => 2304 ¦
¦ 12:19 (...classifyed...) ¦
¦ 13:31 (...classifyed...) ¦
¦ 14:14 (...classifyed...) ¦
¦ 115:22 (Official OUTPUT + 3^?) ¦
¦ ca. 16:00 T+5 * ¦
¦ 16:12 (...classifyed...) ¦
¦ 17:00 (...classifyed...) ¦
¦ 17:39 26.okt 1986, Saturday CET 20:02, TV3+ ¦
¦ 19:50 (20:05) ¦
¦ 19:51 (...classifyed...) ¦
¦ 20:46 code: scîmîtär (reason: Pa) ¦
¦ 21:09 (...classifyed...) ¦
¦ 21:15 (...DADDY...) ¦
¦ 21:54 (...classifyed...) ¦
¦ 22:55 (...GRØNT LYS...) ¦
¦ ¦
¦ +----------------------------------+ ¦
¦ ¦ Sheeps may ALWAYS safely graze ! ¦ ¦
¦ +----------------------------------+ ¦
¦ ¦
¦ "The fools of Christ" ¦
+-------------------------------------------------------------------+
... (klip 16/3-1998)
-------- end of letter 10. Feb.
1997 ---------------------------------

I Copyright'en (ophavsretten) for jordskælvet den 10. Maj 1997
mangle-
de denne. I brev 97-12-28.ira udlægges ophavsrettigheden
(Seach-string
115). Her skal denne blot kort nævnes:
3. Jordskælv 10/5-97, dag nr. 130 i året.
T (opstart) 15/1-97, dag nr. 15 i året.
-----------------------------------------
Delta 115
===

Ses der nu nærmere på 10/2-97 brevet, fremgår det tydeligt, at
hacker-
meddelsen er skrevet på dag T+5. Dette anføres udfor 16:00 CET. For
at
tælle frem i tiden, skal der altså går en linie tilbage. Forrige
linie
var: "115:22 (official OUTPUT +3". 3-tallet angiver 3. jordskælv.
For at komme frem i tiden bliver vi nød til at tælle endnu en linie
baglæns, og her kommer koden: "14:14". Det ene 14-tal angiver
åbenbart
månedsdagen (14/3-1998); det andet 14-tal angiver sammen med 115:22
åbenbart, at 22*14 = 308 (14/3-1998) dage efter 0 (10/5-1997) ...

DADDY-break (16/3-1998):

CET 17:41:44 - "Du skal!"

OK Far(mand). Din vilje ske!

Der er nu blevet givet ordre til at udlægge "the SWORD of God",
"46 ( ) i brev 30/7-97.
Vi genkender "markøren" i hacker-impart 20/2-1997 "20:46 code:
scîmîtär (reason: Pa).
Differencen mellem 115:22 (et klokkeslet, hvor der burde have stået
15:22) og 20:46 er på 5 timer og 24 minutter. Omregnet i minutter er
differencen på 324 (5*60=300).
Sammenholder vi 308 (14/3-1998) med tallet 324 bliver differencen =
16, hvilket kunne indikere, at SZ-viruset er aktiveret:

DADDY-break (16/3-1998):

CET 17:49:29 - "Du skal."

OK FAr(mand). Ske Din vilje!

Code-step (NMI-16-JUMP from Psalm 10,13)

CET 17:50:56 - "PUT ALARM ON!"

END OF THE COPYRIGHT no. 3.

DADDY-break (16/3-1998):

CET 17:51:55 - "Nej."

- Spurgte Herren om der skulle søges (og
skrives)
efter mere.


For en god ordens skyld - særligt under henvisning til de tragiske

1998-03-16 --------------------------------------------

With love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

Deadline (News-input-from-dk.livssyn.kristendom):
2002-10-23, CET 16:06 - Wednesday

Filters (Blokerede Interrupts / Boycott's):
Rasmus Underbjerg Pinnerup, pinn...@privat.dk

File-name:
4-Copyright, DADDY LIVES 1998-03-14

This file has been send to

dk.livssyn.kristendom\Ordet\DADDY LIVES - Copyrights


Ordet (30. september 2002 15:29)

Time for OUTPUT:
2002-10-24, CET 00:26

Kall, Mogens

unread,
Oct 23, 2002, 6:29:28 PM10/23/02
to
Filename:
7-Copyright, JESUS LIVES 2001-12-02

Input letter to Iran 2002-04-09:
(Original-letter is a StarOffice-file
Filename:
2002-04-10 Sign number seven. Lazarus.sdw)
----------------------------------------------------------------------------
----
From Mogens Kall Tuesday, 9. April
2002
UDN, Denmark CET
18:37
...(2002-10-23 cut)...

Daycode:
International
Counter Date colour code
DADDY LIVES (1) T+1890, 4. Feb. 1997, Iran
(2) 1866, 28. Feb. 1997, Iran
(3) 1795, 10. May. 1997, Iran
(4) 1487, 14. Mar. 1998, Iran
(5) 1460, 10. Apr. 1998, Iran, GOOD FRIDAY ©
(6) 1075, 30. Apr. 1999, Serbia
(7) 128, 2. Dec. 2001, Nigeria

For Muslims green (5) is the colour-symbol of HOPE.

...(2002-10-23 original picture:
The Second Coming of Jesus Christ,
with text: Luke 23,31)...

To the government of Iran and the Muslim World,
c/o The iranian and Saudi-Arabian ambassador's to DK.

Copy: The International Court of Justice, The Hague.


Dear Mr. President Khatami and members of the human being family,

Received commandment from DADDY yesterday (2002-04-08) at ...

CET 11:31 - "Jeg beordrer dig (Output 2/12-2001 Copyright)."

Sir! We got OUTPUT:

Jesus Lives

News:
Input Download from http://www.cfan.org - Christ for all Nations:

From Rigor Mortis Corpse to Resurrection Man
The Story of Daniel Ekechukwu
Reported by field correspondents Robert Murphree and George Canty

Crossing Death's Path
In the morning of November 30th 2001, Daniel Ekechukwu, the pastor

...(2002-10-23 clip)...

END of Download from http://www.cfan.org - Christ for all Nations

-

Copyright no 1 (All Rights Reserved):

Input memory (Letter to the government of Iran and the Muslim World,
Friday, 14. September 2002):

The days between Gate 5 (GOOD FRIDAY) and the Jesus-Resurrection is:

1460, 10. Apr. 1998
128, 2. Dec. 2001
1332 days

If You read this number from right-to-left - (instead of read'ing from
left-to-right and the people of Mideast do so) - You will get 2331,
which is the same as Luke 23,31.

END of Copyright no 1.

-

Copyright no 2 (All Rights Reserved):

Input memory (Letter to the government of Iran and the Muslim World,
Friday, 14. September 2002):

666 ... and ... Iran, GOOD FRIDAY ©... You will get the day of Resurrection
(2001-12-02):

...(2002-10-23 break: "©" original is a red heart ASCII-002)...

Start: GOOD FRIDAY
International colour-code red (©) = 2
End: Sign 5 + 2 = Sign 7
Distance: 666 * 2 = 1332 days!

END of Copyright no 2.

-

DADDY-break (2002-04-10, CET 06:22):
- "Det må du godt - det skal du (OUTPUT 30+66=696 Antichrist)."

DADDY-break (2002-04-10, CET 06:34):
- "Jeg befaler dig (I command you - afslør den falske profet)."

DADDY-break (2002-04-10, CET 12:55):
- "Det skal du - afslør den falske profet."
- Yes, my LORD:

Input Download from google-searshstring: "dyrets mærke" +
dk.livssyn.kristendom
help-index: dejanews.com or deja.news.com

Re: Dyrets mærke
... i den? Jeg slog det faktisk op: Åb 13,18. Du mener, at vi skal holde os
fra
at beskæftige os med Dyrets mærke? Ja, det mener jeg. Så vidt jeg kan se, er
...
dk.livssyn.kristendom - 04 Mar 2002 by Benedikte Brisson - View Thread (50
articles)

Searchstring: GOOD FRIDAY or number 5 (International colour-code):

Newsgroup: dk.livssyn.kristendom

Back No frame Sort by date
1 Live4Him 02 Dec 2001
-2 Andreas Falck 02 Dec 2001
\-3 Willy Brochs 04 Dec 2001
\-4 Andreas Falck 04 Dec 2001
-5 Lyrik 02 Dec 2001

OUTPUT NEWS:
> Hvad er dyrets mærke som der tales om i Åb 13,16-18 ?
>
> jørgen.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Min gode ven Mogens vil gerne skrive dette:

Hej Jørgen,

Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har lyst til at skrive:

Jesus døde år 30 e.Kr.
Muslimer begyndte at opføre en moske på Tempelbjerget i år 696 e.Kr.
696-30= 666

Hvis der er nogen sandhed i dette, er den falske profet = Muhammed.

Mvh.
Mogens

END of News 2001-12-02, 1332 (666*2) days after GOOD FRIDAY © ,
0 days after "Bonnke (a servant of Jesus) raised man from death"

"Translation":
Rev 13,16-18
Jesus died at the year 30.
Muslims began building a Mosque on the Mountain-of-the-Temple (Zion)
in Jerusalem at the year 696.
696-30= 666
If there is any kind of truht in this, then the false profet = Muhammed

DADDY-break (2002-04-10, CET 14:08):
- "Skriv det (tænkte på 82-mirror-28 Jerusalem-Copyright + Isaiah 42,8)."
- Yes, my LORD:

Internal decryting:

336. day of the year (2001-12-02)
254. day of the year (2001-09-11)
82 days

Read 82 from right-to-left: 28

Call 28:

Input Iran-letter 97-03-02:
----------------------------------------------------------------------------
-
From Mogens Kall The Dayø of the


LORD
Ryetvej 107, st.th. Sunday 2. March
1997
3500 Vaerloese CET
12:48
Denmark
Daycode: DADDY LIVES 46, T+26, 2

To the NON-democratic government of Iran

...(Klip 2002-04-10)...

10.
Input Jerusalem-letter 22.Feb.1997 (se bilag):
---------------------------------------------------------------------
-
...
Received commandment from DADDY: Hab 2,8 (Jump from Hab. 2,4 [T])
Internal OUTPUT-code: IS. 52,7-8 AND Jer. 33,13
...
Code: 2.Chron. 5,2-14 - index 1.King. 3,16-28

-------- end of letter 22.Feb.
1997 ----------------------------------
Det er her "10-øren" skal bruges (JUMP from bl.a. copyright no. 3 and
9: - 2,8 * 10 = 28. (Feb.1997).

# Citatet fra 1.King 3,16-28 er forkert! Vers 28 mangler. Herved må


vi antage, at DADDY tilkendegiver Hans løsningsmodel med hensyn til

# # # den jordiske by kaldet Jerusalem. Den, som har øre, han (hun) høre,
hvad ånden siger!

The transfer of the copyright (All rights reserved!):

# 11.
---... 2002-10-23: END of letter
97-03-02 -------------------------------------

-

Copyright no 3 (All Rights Reserved):

12:48
+ 46
+ 26
+ 2
13:22

Searchstring: GOOD FRIDAY
Found:
# Citatet fra 1.King 3,16-28 er forkert! Vers 28 mangler. Herved må


vi antage, at DADDY tilkendegiver Hans løsningsmodel med hensyn til

# # # den jordiske by kaldet Jerusalem. Den, som har øre, han (hun) høre,
hvad ånden siger!

The transfer of the copyright (All rights reserved!):

# 11.
... The Cross (Good Friday)

...at position 10.

13:

DADDY-break (2002-04-10, CET 16:26):
- "Login!"

13:22
+ 10
13:32

82mirror 28 the Copyright of Jerusalem
END of Copyright no 3.

OUTPUT Isaiah 42,8:

I alone am the LORD your God.
No other god may share My glory;
I will not let idols share My praise.


Jesus says:
Turn away from your sins, because the Kingdom of Heaven is near!

with love from the TIME-"bandits",
the fools of Christ,


the servant of Michael and
Company.
--- END of letter to Iran

2002-04-09 --------------------------------------------

With love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

Deadline (News-input-from-dk.livssyn.kristendom):
2002-10-23, CET 16:06 - Wednesday

Filters (Blokerede Interrupts / Boycott's):
Rasmus Underbjerg Pinnerup, pinn...@privat.dk

File-name:
7-Copyright, JESUS LIVES 2001-12-02

This file has been send to

dk.livssyn.kristendom\Ordet\DADDY LIVES - Copyrights


Ordet (30. september 2002 15:29)

Time for OUTPUT:
2002-10-24, CET 00:29


Kall, Mogens

unread,
Oct 23, 2002, 6:28:43 PM10/23/02
to
Filename:
6-Copyright, DADDY LIVES 1999-04-30

Input letter to Iran 1999-04-30:


(Original-letter is a DOS-EDI-textprogram
Filename:

99-04-30.ira)
----------------------------------------------------------------------------
----
From Mogens Kall STOR-bededag, Freday, 30. April
1999
UDN, Denmark CET
10:22:30

Daycode: DADDY LIVES T+835, 15. Jan. 1997, ?
815, 4. Feb. 1997, Iran
791, 28. Feb. 1997, Iran
720, 10. Mai 1997, Iran
*412, 14. Mar. 1998, Iran
385, 10. Apr. 1998, Iran, GOOD FRIDAY

82 days after King Husseins dead:0, 30. Apr. 1999, Serbia

To the government of Iran,
c/o Ambassador to DK.

Copies: The Muslim World (through the Saudi-Arabian ambassador to
DK.)
and the government of USA, c/o Ambassador to DK.
and the International Court of "Justice", the Hague.


Dear Mr. President Khatami,


Sir! We got OUTPUT:
------------------


_____ _____ _____ _____ _ _ _ _____ _ _ _____ ______ ___
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___
_ _ _____ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ ___ ______ ___
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _
_____ _ _ _____ _____ _ _____ _____ ___ _____ ______ _


...(2002-10-23 text: DADDY LIVES)...

somewhere in TIME.


Input Norge-1 Text-TV Earthquake-news 30/4-1999:
---------------------------------------------------------------------
-

P124 NRK-tekst fr 30.apr 09:21:30

Eit kraftig jordskjelv råka tidleg i dag Serbia og Montenegro, men
det
er ikke meldt om skader. Skjelvet målte 5,1 på Richterskalaen.

Senteret for skjelvet var i det sörlege Serbia, 190 km nord for
Podgo-
rica i Montenegro.

Alle bygningane i Beograd og Novi Sad rista.

Det hadde ikkje vore registrert flytrafikk over jugoslavia i tida för
skjelvet, og ristingane er derfor ikkje knytta til NATOs luftangrep.
-------- END of news
30/4-1999 ---------------------------------------

Background (The rule of the "game"):
-----------------------------------

Input 98-04-12.Iran-Copyright-letter (and others):
---------------------------------------------------------------------
-
...


For en god ordens skyld - særligt under henvisning til de tragiske
dødsofre for jordskælvet - bør følgende nævnes:

Input Iran-letter 3. Mai 1996:
---------------------------------------------------------------------
-
...
Kraftigt ... jordskælv ...
...
Den slags naturfænomener indtræffer nu og da; det er der IKKE noget
mærkeligt i. Tidspunktet derimod og omstændighederne kan dog
forekomme
højst besynderlige.
... ....... ..., hvorfor vi KUN benytter os af úomstødelige
TIME-break-responcer, man IKKE kan fuske med.
...
-------- end of letter 3. Mai
1996 -----------------------------------

-------- END of
98-04-12.Iran-letter ---------------------------------

The Copyright:
-------------

Input Jonas-ALARM, Iran-letter, 10/02-1999
Input Rapport 1 , do , 11/02-1999
Input Rapport 2 , do , 12/02-1999

Af disse breve fremgår det klar, at Jonas-syntax er opstartet med
counteren resat på dødsdatoen for Kong Hussein af Jordan (7. Feb.
99).
Det forventede "nedslagstidspunkt" var sat til 40 dage (19. March 99)
på baggrund af Jonas ord til Nineve, see the Book of Jonah.
Den 19. marts 1999 var der en terror-aktion i det sydlige Rusland.
Nogle muslimer ønskede muligvis herigennem at udtrykke Allah's vrede
over de vantros terror-angreb navnlig på byen Grozny i Tjetjenien. At
man er forarget over dette Folkedrab på Groznys indbyggere, er meget
forståeligt, men at gengælde Folkedrabet ved at dræbe úskyldige - det
kan IKKE retfærdiggøres! Og i henhold til de gældende "spille"-regler
(see background) er en sådan handling kendt ugyldig PÅ FORHÅND!
I Ex-Jugoslavien blev OSCE-medarbejdere trukket ud af Kosovo, og
NATO begyndte at forberede et straffe-angreb. Denne handling var/er
også menneskeskabt, hvorfor den heller ej kan tælle med (ligesom den
15. Jan 1997). Menneskeskabte ting er jo SELVOPFYLDENDE profetier,
der
INTET beviser mht. en Skaberguds eksistens.
Muligvis er "visse" mennesker blevet ramt af Herrens ild, men herom
haves ingen oplysninger.
Den 19. March 99 skete der altså officielt intet (i henhold til de
gældende "spille"-regler), hvorfor vi må konkludere, at vi ramte ved
siden af målet.
Imidlertid er den orginale Jonas-ALARM (see the Book of Jonah) ikke
en betingelsesløs Dommedag. Faktisk OMVENDTE folket sig i byen Nineve
fra deres ondskab og modtog NÅDE fra Herren (JHVH).
Sammenholder vi dette med Abrahams forbøn for de retfærdige i
Sodoma
(Gen 18,20-33), da fornemmer vi Herrens sindelag. Herrens svarede
(Abraham): "For de TI's skyld vil Jeg (JHVH) lade være at ødelægge
den
[Sodoma]." (vers 32). Herigennem lærer vi, at Gud, vor Skaber ikke
lider af had- og hævntørst (apropos terroraktionen i det sydlige Rus-
land på dag nr. 40).
Dét, der ligger Gud på hjertet, er IKKE had- og hævntørst, men
deri-
mod at frelse det, som er gået fortabt (the Book of Jonah)!
Dette emne tog vi også op til drøftelse i flere breve
(Searchstring:
ANTI-"virus"-hackerprogram). Her skal blot nævnes Iran-letter 24.
Feb.
1999, hvor Luke 9,53-55 er citeret på side 6 (Searchstring "DADDY-
break (23/2-1999)" + "CET 20:53:04").
Jesu disciple forarges over, at folk ikke vil tage vel imod ham og
spørger Jesus omtrent med ordene: "Herre, ønsker du at vi skal ned-
kalde ild fra himlen for at ødelægge dem?" Men Jesus, Guds
ambassadør,
satte dem i rette. "Skaberen ønsker ikke at destruere mennesket men
at
frelse det," sagde han omtrent.
Jonas-tegnet, som vi også har været inde på i mange brev (efter Jo-
nas-ALARM), nævnes i Matt 12,39-41; 16,4. Luke 11,29-32. I Matt 12
siger Jesus (vers 40-41): "Thi ligesom Jonas var tre dage og tre næt-
ter i havdyrets bug, således skal Menneskesønnen være tre dage og tre
nætter i jordens skød. ...thi de omvendte sig ved Jonas' prædiken; og
se, her er MERE end Jonas." Samme emne i Matt 16 og i Lukas 11, 30-32
siger Jesus: "Thi ligesom Jonas blev et tegn for Nineves indbyggere,
således skal Menneskesønnen være det for denne slægt. ... thi de om-
vendte sig ved Jonas' prædiken; og se, her er MERE end Jonas."
Jonas-tegnet har altså ikke noget at gøre med 40 dage, men hvad med
GOOD FRIDAY -> EASTERN SUN... ?
Der skulle i Iran tilfældigvis ikke være et vidne til en ganske
sær-
lig ENESTÅENDE begivenhed?

Well - no matter what:

Copyright no 0,1:

Searchstring SZ-"virus". Found 'Expected "impact": T-25', Iran-letter
22. Feb. 1999.
Input Iran-letter 99-02-22:
Searchstring "DADDY-break (21/2-1999):" +
do "CET 15:11:43"
Dette break udskiller sig fra alle andre, idet der bliver givet et
løfte.
Delta 120-52=68, (30/4-99 - 21/2-99)
15+11+43= 69, ramte ét sekund ved siden af (pga. "Slow"-hand - ?)!

Omskrives 15:11:43 til Aman-time fås 16:11:43 -> 70
Omskrives 15:11:43 til GMT-time fås 14:11:43 -> 68

Men hvorfor gentages vers 13 og 14 efter DADDY-break'et ?
(70 - 1 gentagelse - 1 gentagelse = 68.)

Men copyright'en har fór mange løse ender!

END of Copyright no 0,1.

Copyright no 1 (All Rights Reserved):

Input (Jonah-ALARM) letter to Iran, wednesday, 10. Feb 1999:
---------------------------------------------------------------------
-
...
Jonas - ALARM

code 37 + 46 - "HD"-inficeret (New King cap 1 verse ?)

-------- End of 10/2-99
Iran-letter ----------------------------------

Coder er meget nem at læse:
--------------------------

37 + 46 - ".. 1 ..) = 82
----
Internal-kommentar:
------------------
At forvente noget, herunder et nedslag, er IKKE det samme som at be-
givenheden reelt indtræffer!

END of Copyright no 1.

Men hvorfor netop lige 82. dage efter King Husseins død? -
Symboliser-
er tallet 82 et-eller-andet?

Copyright no 2 (All Rights Reserved):

Input M.W-letter 17/4-1999:
---------------------------------------------------------------------
-
From Mogens Kall Saturday, 17. April
1999
UDN, Denmark CET
08:26
DADDY OUTPUT-ordre time (28/4-99): CET
09:50

To the Muslim World,
c/o The Saudi-Arabian ambassador to DK.

Copies: The International Court of "Justice", the Hague.
and the government of USA, c/o Ambassador to DK.


Dear friends,


Request for an FATWA:
--------------------

News-input (Danish Text-TV 28/4-99):
---------------------------------------------------------------------
-
P142 DR1 S142 Ons 28 Apr 09:34:36

Rusland og Kina blokerer resolution i Sikkerhedsrådet.

Rusland og Kina blokerede i aftes i FNs Sikkerhedsråd for en
resoluti-
on, der krævede, at de kosovoalbanske flygtninge sikkert kan vende
hjem.
Udkastet til resolutionen, der blev præsenteret af Bahrain og
Malay-
sia, krævede, at flygtningene får "sikker og uhindret adgang" til Ko-
sovo-provinsen.
Ruslands medlem af Sikkerhedsrådet, Andrei Grasnoskij, sagde, at
det
er "kunstigt og ukorrekt" at adskille det humanitære fra NATOs
bombar-
dementer.
Men på grund af russisk og kinesisk modstand når resolutionsteksten
slet ikke frem til Sikkerhedsrådet.
-------- END of News
28/4-1999 ---------------------------------------

Når tusindvis af úskyldige mennesker bliver myrdet uden grund, og at
denne forbrydelse imod Menneskeheden finder sted år efter år, og Øv-
righeden (i dette tilfælde den Internationale Domstol i Haag samt FN)
IKKE griber ind med den Magt, den har fået tildelt; da er vi TVUNGET
til at tage Loven i egne hænder (Nødret):

Samtlige islamiske gejstlige anmodes om (i fællesskab) at udstede en
FATWA på massemorderen, the president of Yugoslavia, Slobodan Milose-
vic, med henblik på - om muligt - at genoprette 'Crime does NOT pay'.

Input memory:
---------------------------------------------------------------------
-
From Mogens Kall Tuesday, 30. March
1999
UDN, Denmark CET
18:47:20
DADDY-OUTPUT-ordre time: CET
18:40:17

To The International Court of Justice

Copy: The Muslim World, through the Saudi-Arabian ambassador to DK.


Sir! Unless You do Your job, we have NO other alternative than
tak'ing
the law into own hands by request'ing for an FATWA!


Input memory:
---------------------------------------------------------------------
-
From Mogens Kall Saturday, 7. March
1998
UDN, Denmark CET
09:10

Daycode: DADDY LIVES T+396, 372, 301, NEXT DADDY!

To The International Court of Justice, the Hague.


Copies: Embassy of Yugoslavia, DK.
The government of USA, c/o Ambassador to DK.
The Muslim World (through the Saudi-Arabian ambassador to
DK.)


The president of Yugoslavia, Slobodan Milosevic:
-----------------------------------------------


It's time to

_____ _ _ _____ _ _ _____ __ __ _____ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _____ _ _ ___ _
_____ _ _ _ _____ _ _ _ _ _ _ _ _


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___

_ _____ _ _ _ _____ _ _ _____ _ _


_____ _____ _____ _____ _


_ _ _ _ _ _ _

_ _____ _ _____ _
_ _ __ _ _ _ _
_ _ __ _____ _ _ _____


...(2002-10-23 text: PUT HIM ON TRIAL)...

... in absentia!


Reason: aggresive war on Croatia,
aggresive war on Bosnia-H.,
aggresive war on Kosova.

Input memory:

"The purpose was a twofold: The first was retribu-
tion; the punishment of people, who'd launched this
war against the world, and not only the war, but
who - prior to the commencement of the war and du-
ring it - had, of course, committed the most terrib-
le crimes against humanity as, for instance, by er-
terminating, and certainly 7 million jews.
The second purpose of the trial was that we hoped
to lay down the rules of international law of the
future. Not only making the waging of aggressive war
unlawful, but, for the first time, making the states-
men, who led their countries into an aggressive war,
personally responsible for what they had done."

Lord Shawcross,
Nürnberg prosecutor 1945.

Yours respectfully (Sl 82,5), , the servant of
Michael.
-------- END of Letter
30/3-1999 -------------------------------------

28/4-99:

Key: Purim (The Book of Esther).

For en god ordens skyld skal det påpeges, at denne anmodning IKKE
ind-
befatter 'hellig-krig (Jihad)', idet det anses som værende shirk (se
Iran-letter 19. April 1999, Searchstring "SHIRK (afgudsdyrkelse)"
samt
"Krig kan ikke retfærdiggøres").

Endvidere er anmodningen forbundet med en klausul:
-------------------------------------------------
Dersom Haag-Domstolen udsteder en international arrestordre på masse-
morderen, annulleres FATWA-anmodningen automatisk (Nødretten ikke
længere påkrævet).
Pengeindsamlingsbeløb til dusøren vil herefter overgå til Haag-syn-
tax.

Internal:

Når Øvrigheden svigter!
-----------------------

Salme 82

Herren foreholder dommerne, der er sat som "guder" (own:
1.Cor
8,5-6) på jorden, deres uretfærdighed og lader dem vide, at
de
står for fald.

1 En salme af Asaf.
Gud står frem i "guders" forsamling, midt iblandt "guder"
holder Han dom:
2 "Hvor længe vil I dømme uredeligt og holde med de gudløse?
- Sela.
3 Skaf de ringe og faderløse ret, kend de arme og nødstedte
fri;
4 red de ringe og fattige, fri dem ud af de gudløses hånd!
5 Dog, de kender intet, sanser intet, i mørke vandrer de om,
alle jordens grundvolde vakler.
6 Jeg har sagt, at I er "guder", I er alle den Højestes søn-
ner;
7 dog skal I dø som mennesker, styrte som en af fyrsterne!"
8 Rejs Dig, o Gud, døm jorden, thi alle folkene får du til
arv!

Yours respectfully,


the servant of Michael.
-------- END of news
30/4-1999 ---------------------------------------

Spørgsmålet lød:

Men hvorfor netop lige 82. dage efter King Husseins død? -
Symboliser-
er tallet 82 et-eller-andet?

Allerede den 7. March 1998 tilkendegives det, at der begås úret mht.
FNs Internationale Domstol i Haag. Sætningen:

Yours respectfully (Sl 82,5), ...

... taler for sig selv, dersom Sl 82,5 citeres:

5 Dog, de kender intet, sanser intet, i mørke vandrer de om,
alle jordens grundvolde vakler.

Copyright'en fremkommer med angivelse af lokalitet ved at knytte tal-
let 82 (Sl 82) til Milosevic. 5-tallet i Sl 82,5 angiver, at 82 skal
bruges i forbindelse med det femte (5) tegn (10. Apr. 1998).
At tallet 82 ikke skal bruges úmiddelbart i forlængelse af den 10.
Apr. 1998 (tegn nr 5) fremkommer ved at ihukomme Klage-brev til Haag
den 4. sep. 1997. Brevet er underskrevet med: "Yours ...". Ordet 're-
spectfully' mangler. Fællesnævneren for de to breve er, at vi er ved
at miste respekten for en úretfærdig domstol, der ser igennem fingre
med massemorderes folkemord: "(Sl 82,5) Dog, de kender intet, sanser
intet, i mørke vandrer de om, ALLE JORDENS GRUNDVOLDE VAKLER."
Herved tilkendegives også Hussein-syntax'et, idet første grove fejl
(markør) er 'Saddam Hussein of Jordan' (Uddybende redegørelse givet i
Jonas-ALARM, Rapport 1, 99-02-11.Iran-letter)

Daycode 385 indeholder 82, idet 85-3 = 82

END of Copyright no 2.

Jesus says to UN (in regard to the ABUSE of power even through the
International Court of Justice) and the massmurderers (Matt
12,38-41):

--- END of letter to Iran
1999-04-30 --------------------------------------------

With love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

Deadline (News-input-from-dk.livssyn.kristendom):
2002-10-23, CET 16:06 - Wednesday

Filters (Blokerede Interrupts / Boycott's):
Rasmus Underbjerg Pinnerup, pinn...@privat.dk

File-name:
6-Copyright, DADDY LIVES 1999-04-30

This file has been send to

dk.livssyn.kristendom\Ordet\DADDY LIVES - Copyrights


Ordet (30. september 2002 15:29)

Time for OUTPUT:
2002-10-24, CET 00:28


Kall, Mogens

unread,
Oct 23, 2002, 6:27:59 PM10/23/02
to
Filename:
5-Copyright, DADDY LIVES 1998-04-10

Input letter to Iran 1998-04-12:


(Original-letter is a DOS-EDI-textprogram
Filename:

98-04-12.ira)
----------------------------------------------------------------------------
----
From Mogens Kall Easter Sunday 12. April
1998
UDN, Denmark CET
10:04

Daycode: DADDY LIVES 452, T+432, 408, 337, 29, 2, NEXT DADDY

To the NON-democratic government of Iran

c/o Ambassador to DK.

Copies: The government of Israel, Japan and the Muslim World (through


the Saudi-Arabian ambassador to DK.)

Received commandment from DADDY sunday 12/4-98 at ...
-------------------------------

CET 10:02:xx - "Skriv (Copyright'en)."


Input GoodFriday, 12. April 1998:
---------------------------------------------------------------------
-
Daycode: DADDY LIVES 450, T+430, 406, 335, 27, 0

_____ _____ _____ _____ _ _ _ _____ _ _ _____ ______ ___
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___
_ _ _____ _ _ _ _ _____ _ _ _ _ ___ ______ ___
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _
_____ _ _ _____ _____ _ _____ _____ ___ _____ ______ _


...(2002-10-23 text: DADDY LIVES)...


somewhere in TIME.

Input news:
---------------------------------------------------------------------
-
P 121 TV2 TTV S 121 Lør 11 Apr 19:07:10

Iran: Mindst ti dræbt ved jordskælv

Det østlige Iran, tæt på Afghanistan, blev fredag ramt af et
jordskælv, som blev målt til 5,9 på Richterskalaen.

Mindst ti mennesker er omkommet, mange huse er blevet ødelagt, og
beboerne i mange landsbyer må nu leve i det fri.

Redningshold er på vej til området, der er det samme, som sidste år
blev ramt af et endnu kraftigere skælv. Dengang døde mere end 1500
mennesker.

10:36
-------- End of News Saturday, 11. April 1998, CET
10:36 -------------

Copyright no. 0,1 :

Input tape: The classifyed words, code: 1.John 4,8

Tuesday, 7.April 1998,

VHS-båndet indgår som nr. 4 i en serie med overskriften:

Who is Jesus ?

Indhold:

...

2h 24m 49s - Kopi af Tape: Jesus - the TIME-breaker

Indhold:

Langfredag, citat af Lukas 23,27-31:

... (Jesus say: "...)
(31) For if such things as these are
done
when the wood is green (own: the perfect
man, Jesus), what will happen when it is
dry (own: Mankind -

DADDY-break (12/4-1998):

CET 10:52:35 - "Det må du gerne."

dry (own: Mankind - SHOAH, HOLOCAUST -
Schindler's List)?"

+01m 03s (Break i Lukas 23,27-31)

Tekst:

WHAT

Are You a TIME-breaker, Jesus ?

-h --m --s - +01m 25s (Break 8/4-1998)

Musik: Mozart: Symphony no. 40 IN G minor

I - Allegro molto

Tekst:

DADDY-break (8/4-1998, CET 14:43):

The copyright's

(ALL Rights reserved)

-h --m --s - +08m 03s (musik end):

Tekst (fortsat):

14:53 - NEXT:

-h --m --s - +08m 10s (Tapecopy: Jesus - the
TIME-breaker)

Indhold:

Tekst:

WHAT

Are You a TIME-breaker, Jesus ?

+08m 11s:

GOOD FRIDAY - EASTER SUNDAY

Afbrydelsen 8/4-1998 i den originale version (Jesus - The TIME-break'
er) indikerer at noget nyt indtræffer. Det nye, der skal ske,
markeres
(underbygges) af musikvalget: Mozart 40. symphoni.
Mozart 40. symphoni symboliserer 2 punkter: Dels
TIME-break-program-
ON (se tape: The TIME-"mashine", 3. April 1997, code 28,40) dels
JONAS-WARNING-syntax to Iran, reason: Crimes against humanity (se
bl.a.
DADDY-LIVES-COPYRIGHT-Letter Monday, 12. Mai 1997, CET 8,38, search-
string: "Jonas").

VHS-båndet blev afsendt torsdag den 9. April 1998 (Internal: ...med
krusedulle opløftet i anden...), hvorfor det ikke kan indgå som doku-
ment i Copyright'en, idet modtageren først officielt fik VHS-båndet i
hænde lørdag den 11. April 1998. Copyright no. 0 tæller derfor ikke


med i rapporten. Valgte man alligevel at tælle den med, ville man jo
også åbne op for eventuelle muligheder for at kunne fuske!!!

Opgaven bestod jo ikke i 'at få ret' men derimod i at få afklaret
det yderst interessante videnskablige spørgsmål: Findes Gud? - Og ifald: Hvem er Gud?

LOGIN: GOOD FRIDAY.

END OF THE COPYRIGHT no. 0,1.

Copyright no. 1 (ALL rights reserved!):

Input tape: Bigfoot (JESUS - The TIME-breaker), code: 1. Pet. 1,12

Produktionsår: Efteråret 1994, mark: Sveriges Ja til EU

VHS-båndet kún sendt til Iran (dengang)

Båndkopi foretaget 97-03-06, name: Hosanna

Indhold (Bigfoot, Hosanna):

Indledninngen og afslutningen består at teksten:

... These are things which even

the

_____ _ _ _____ _____ _ _____

_ _ ___ _ _ _ _ _ _ _

_____ _ _ _ _ __ ___ _ _____
_ _ _ ___ _ _ _ _ _ _


_ _ _ _ _____ _____ _____ _____


...(2002-10-23 text: ANGELS)...

would like to understand.

1. Peter 1,12.

VHS-båndet ér filmwen: The Greatest Story Ever Told

(Verdens bedste historie), Amr. 1965 med Max von Sydow

Den er blevet optaget fra TV3 med reklame-afbrydelser.
Disse reklamer er blevet fjernet og erstattet med private
indlæg bl.a. Fisionskraft, T-5, Back to the FUTURE (Time-
break-"debat").

Filmens første og éneste private afbrydelse sker Langfre-
dag, netop som omtalt under copyright no. 0,1 (se
ovenfor).
Ordene "Det er fuldbragt" sker i tidsrummet 3h 29m 54s.
LOGIN: 3 1/2

Bigfoot's samlede varighed er på 3h 39m 43s


Den symbolske "kommunikation" består i bl.a. 3 1/2
(TIME-break
program ON). I Biblen nævnes 3 1/2 år symbolsk flere steder
bl.a. i Åbenbaringsbogen til Apostlen Johannes (Benyttede An-
dagtstekster fra den 20 (T - ?) April 1998, meddelt i letter
98-03-23.Ir1) men - hvad vi skal lægge mærke til her - er
GT's
1. King 18: Styrkeprøven på Karmels bjerg vers 20-40, tørken
hører op, 41-46. I NT's Jakobs brev 5,17-18 står der, at
tørk-
en varede 3 1/2 år. I Lukas 4,25 bekræfter Jesus også
tidsrum-
met 3 1/2 år - godt nok i en helt anden sammenhæng.

"Kunden" (the NON-democratic government of Iran) bliver gjort
opmærksom på begivenheden i letter ...

DADDY-break (12/4-1998):

CET 12:57 - "Det hele skal med."

OK! Far(mand):

Input Letter 3/1-98:
---------------------------------------------------------------------
-
From Mogens Kall Saturday, 3. Jan.
98
UDN, Denmark
12:16


Daycode: DADDY LIVES T+333, 309, 238, NEXT DADDY

To the government of Iran

c/o Ambassador to DK.


Copy: The Muslim World (through the Saudi-Arabian ambassador to DK.)

Under henvisning til ordre (1.1.98 + 2.1.98) forventes ...

-"virus" JUMP i andagtstekst, indtil NMI-break:
-----------------------------------------------

31.12.97 - Visd. 12,2 Guds Nåde!
01.01.98 - Salme 90 Gud er vor bolig
02.01.98 - 1 Mos 1,1-2,4a I Guds billede
03.01.98 - 1 Mos 2,4b-25 Paradis
1 Mos 44,18-47,27
Ez 37,15-28
04.01.98 - Job 28,12-28 Guds hemmelige visdom
Matt 2,1-12
John 8,12-20
05.01.98 - 1 Mos 3,1-24 Faldet
06.01.98 - 1 Mos 4,1-16 Brodermordet
07.01.98 - 1 Mos 1 Mos 4,17-5,1a Verdsligt og helligt
08.01.98 - 1 Mos 5,1b-32 At vandre med Gud
09.01.98 - 1 Mos 6,1-9a Onde dage
10.01.98 - 1 Mos 6,9b-22 Den retfærdige
1 Mos 47,28-50,26
1 Kong 2,1-12
11.01.98 - Salme 8 Hvor herligt er Dit
nav
over hele jorden
Mark 10,13-16
12.01.98 - 1 Mos 7,1-24 Undergangen
13.01.98 - 1 Mos 8,1-19 Den ny begyndelse
14.01.98 - 1 Mos 8,20-9,17 Pagten
15.01.98 - 1 Mos 9,18-10,1a Velsignelse og for-
bandelse
16.01.98 - 1 Mos 10,1b-32 Folkeslagene
17.01.98 - 1 Mos 11,1-10a Babeltårnet
2 Mos 1,1-6,1
Es 27,7-28,13 + 29,22-23
18.01.98 - 1 Kong 8,1. 12-13. 22-30 Himlenes himmel kan
ikke rumme Dig
John 4,5-26
19.01.98 - 1 Mos 11,10b-32 Nye tider
20.01.98 - John 1,1-18 Vi så hans herlighed
21.01.98 - John 1,19-28 En røst i ørkenen
22.01.98 - John 1,29-42 Guds lam
23.01.98 - John 1,43-51 Kom og se!
24.01.98 - John 2,1-12 Jesu herlighed
2 Mos 6,2-9,35
Ez 28,25-29,21
25.01.98 - 1 Mos 15,1-6 Frygt ikke Abram
Luk 17,5-10
26.01.98 - John 2,13-25 Guds tempel
27.01.98 - John 3,1-12 Født på ny
28.01.98 - John 3,13-21 Guds kærlighedserklæ-
ring
29.01.98 - John 3,22-36 Johannes Døbers glæde
30.01.98 - John 4,1-14 Livets vand
31.01.98 - John 4,15-30 Hvem er denne mand?
2 Mos 10,1-13,16
Jer 46,13-28

= Forventet T (Zero), input Visd. 12,2, code: BRUDT med synden.

-------- end of letter
3/1-98 ----------------------------------------

Koden er udfor datoen 12/1. Denne dato kan også skrives (US):
1.12
- og det er heri vi genkender 1. Peter 1,12 (SZ-virus JUMP). Kommuni-
kationstype: Tape Bigfoot skal bruges i dette år (1998).

Copyright'en fremkommer ved at Tiden 12:16 er úden angivelse af CET.
Den udskiller sig herved fra det "normale". 16-12 = 4 (April måned).

Strengen:
= Forventet T (Zero), input Visd. 12,2, code: BRUDT med synden.
---------------
Angiver datoen, idet 12-2 = 10 (den 10. i månedet) !!!
----
Budskab: Bryd med synden (Visd. 12,2)

END OF THE COPYRIGHT no. 1.

Copyright no. 2 (ALL rights reserved!):

Vi fortsætter fra copyright no 1.

De 112 (12. jan 98) repræsenterer DADDY-PHONE (Europæisk Help: CALL
112 (herunder Riga, 8/4-1998, CET 16:00), US help: 911, se også copy-
right-letter 97-03-02.ira, CET 12:48 searchstring: END OF COPYRIGHT
No
1-12 (DADDY-"PHONE")).

Den 12. Jan. 98 blev der altså indgivet et ALARM 112 opkald på
"DADDY-
PHONE". Responce 1-12 -> CALL 1. Peter 1,12 GOOD FRIDAY 1998. Hermed
vidner Faderen (Skaberen), at der vitterlig ér noget særligt
vedrøren-
de GOOD FRIDAY.

Copy-right 2 fremkommer ved hjælp af letter ...

DADDY-Break (12/4-1998):

CET 13:37:02 - "Nej (spurgte Herren om det hele skulle med)."

Input letter 2/3-1998:
---------------------------------------------------------------------
-
From Mogens Kall Monday, 2. March
1998
UDN, Denmark CET
08:38:09

Daycode: DADDY LIVES T+391, 367, 296, NEXT DADDY!


To the People of Iran (se 26/2-98, 11:05)
c/o The Iranian ambassador to DK.

Copy: The Muslim World (through the Saudi-Arabian ambassador to DK.)


Dear friends,


DADDY-break (21/2-1998):

CET 07:24 - "Gør det."

- Tænkte på at kopiere NT-andagtstekster til Iran.

CET 08:02 - "Gør det."

- Tænkte igen på at kopiere NT-andagtstekster.


Andagtstekster for marts 1998:
------------------------------

1. 1 Mos 4,1-12 Kain og Abel
Luk 22,24-32 Prædiketekst
2. Tit 1,1-9 Guds kirkes grund alene
3. Tit 1,10-16 Behold os, Herre! ved dit ord
4. Tit 2,1-10 Har hånd du lagt på Herrens plov
5. Tit 2,11-15 Hvo vil mig anklage?
6. Tit 3,1-7 Herren strækker ud sin arm
7. Tit 3,8-15 Alle mine kilder skal være hos dig
2 Mos 27,20 - 30,10
5 Mos 25,17-19
1 Sam 15,1-34
8. 1 Mos 1,27-31 I Guds billede
Mark 9,14-29 Prædiketekst
9. Ordsp 1,1-7 At frygte Herren
10. Ordsp 1,8-19 Lyt ikke til syndere!
11. Joh 12,1-11 Hun elskede Jesus
12. Joh 12,12-19 Indtoget i Jerusalem
Purim
2 Mos 17,8-16
Esters Bog
13. Joh 12,20-26 Timen er kommet
14. Joh 12,27-36 Nu fældes der dom
2 Mos 30,11 - 34,35
1 kong 18,1-39
15. 2 Mos 32,7-10 + 30-32 I har begået en stor synd
Joh 8,42-51 Prædiketekst
16. Joh 12,37-43 De troede ikke på ham
17. Joh 12,44-50 Jeg har ikke talt af mig selv
18. Joh 13,1-11 Fodvaskningen
19. Joh 13,12-20 Jeg har givet jer et forbillede
20. Joh 13,21-30 Forudsigelsen af Judas' forræderi
21. Joh 13,31-38 Det nye bud
2 Mos 35,1 - 40,38
4 Mos 19,1-22
Ez 36,16-38
22. 2 Mos 16,11-18 Brød fra himlen
Joh 6,24-35 (37) Prædiketekst
23. Joh 14,1-7 Jeres hjerte forfærdes ikke
24. Joh 14,8-14 Større gerninger
25. Joh 14,15-24 Jeg vil ikke efterlade jer faderløse
26. Joh 14,25-31 I skal tro, når det sker
27. Joh 15,1-8 Det sande vintræ
28. Joh 15,9-17 Bliv i min kærlighed
3 Mos 1,1 - 5,26
2 Mos 12,1-20
4 Mos 28,9-15
Ez 45,16 - 46,18
29. 1 Mos 18,1-15 Intet er umuligt for Herren
Luk 1,46-55 Prædiketekst
30. Joh 15,18-27 Trængsel i verden
31. Joh 16,1-11 Talsmandens gerning

... (klip 12/4-1998).

DADDY-break (1/3-1998):

20:06:-- - "Gør det (send brevet til Iran)."

2/3-98

08:12:-- - "Gør det (send brevet til Iran)."

...Men jeg blev ikke færdig, Far - Nå, OK! Så gør vi det.


with love from the servant of
Michael.
-------- End of letter
2/3-1998 --------------------------------------

Dét, vi skal bemærke i brevet, er andagtsteksten udfor datoen den 14.
marts 1998 (last earthquake, "Footstep", "soleprint", footnote):

(marts 1998)
14. Joh 12,27-36 Nu fældes der dom
2 Mos 30,11 - 34,35
1 kong 18,1-39

Der sker nemlig - foruden en afsløring: Guldkalven (Mord på úskyldige
(Jihad), en art afgudsdyrkelse - se bl.a. tape: What is the TRUTH ? -
code: John 14,6, 8.April 1997) - endvidere et opkald på 1. King 18:

"Styrkeprøven på Karmel (efter 3 1/2 år)."
----------------------

Dette uddybes nærmere i letter ...

DADDY-Break (12/4-1998):

CET 14:11:31 - "Det må du gerne (citere brevet)

...Det hele skal med (tiden eller brevet -
?)."

Input letter 4/4-1998:
---------------------------------------------------------------------
-

From Mogens Kall Saturday, 4. April
1998
UDN, Denmark CET
13:22:10

Daycode: DADDY LIVES T+424, 400, 329, 21, NEXT DADDY!

To the People of Iran
c/o Ambassador to DK.


XCopy: The Muslim World (Through the Saudi-Arabian ambassador to DK.)


Dear friends,


Fader - hvad skal der ske (i en hast)?
--------------------------------------

... (klip 12/4-1998)

Esajas bog

43. kapitel

10) Mine vidner er I, så lyder det fra HERREN (Opr.GT-hebraisk: JHVH
=
I-AM), Min tjener, hvem Jeg har udvalgt, at I må kende det, tro
Mig og indse, at Jeg er den ENESTE. Før Mig blev en gud ej
dannet,
og efter Mig kommer der ingen;
Es.44,6.8; 45,5;
48,12.
11) Jeg, Jeg ALENE er HERREN, uden MIg er der ingen frelser.

Hos.13,4.
12) Jeg har forkyndt det og frelser, kundgjoprt det, ej fremmede hos
jer; I er Mine vidner, lyder det fra HERREN. Jeg er fra evighed
Gud,
13) den ENESTE også i fremtiden. ...

DADDY-break (4/4-1998):

CET 11:50:37 - "Input break!"

- "Præcist"

- Tænkte på andagtsteksten fra den 14/3-98 vedr.
1.King 18,1-39.

CET 11:52:34 - "Ja!"

- Spurgte Herren om dette Skriftsted skulle
cite-
res.

OK! Far(mand):

1. Kongebog

18. Kapitel

DADDY-break (4/4-1998):

CET 11:56:55 - "Det må du gerne."

20) Da sendte Akab bud rundt til alle israelitterne og samlede profe-
terne på Karmels bjerg.
21) Elias trådte så frem for alt folket og sagde: "Hvor længe vil I
blive ved at halte til begge sider? Er HERREN Gud, så hold eder
til Ham, og er Ba'al Gud ...

DADDY-break (4/4-1998):

CET 12:00:00 - "Det må du gerne."

OK! Far(mand):

... ..., og er Ba'al Gud (menneskeofringer i den "hellige"
terror-
guds navn), så hold eder til ham!" Men folket svarede ham ikke et
ord (Own: Men folket svarede ham ikke et ord, 4/2-97, 28/2-97,
10/5-97, 14/3-98 ->).
22) Da sagde Elias til folket: "Jeg er den eneste af HERRENS
profeter,
der er tilbage, og Ba'als profeter er 450 mand;
23) lad os nu få to unge tyre; så sjkal de vælge den ene tyr og hugge
den i stykker og lægge den på brændet, men ild må de ikke lægge
til; den anden vil jeg lave til og lægge på brændet, men uden at
tænde ild.
24) Så skal I påkalde eders guds navn (own: guden 'bæ-på-dåse'), og
jeg vil påkalde HERRENS navn; den gud, der svarer med ild, han er
Gud!" Alt folket sagde: "Det forslag er godt! (own: CALL
Dom.6,21-
22. 3.Mos.9,24 ...

DADDY-break (4/4-1998):

CET 12:13:10 - "Det må du gerne."

22. 3.Mos.9,24 ... 1.Sam 5,1-12, mark: Hvorfor vi KUN benytter os
af úomstødelige TIME-break-responcer, man IKKE kan fuske med.)"

DADDY-break (4/4-1998):

CET 12:17:52 - "Den skal afsted med det samme."

OK! Far(mand). Ske Din vilje. Amen.

VCET 12:18:48 - "Det må du gerne."

Ok! Far(mand):

25) Derpå sagde Elias til Ba'als profeter: "Vælg eder den ene tyr og
lav den til først, thi I er de mange, og påkald så eders guds
navn, men I må ikke tænde ild!"
26) Så tog de tyren og lavede cden til og påkaldte (own: 'bæ-på-
dåse's') navn fra morgen til middag, idet de råbte: "Hør os,
Ba'al! (own: menneskeofringerne)" MEN IKKE EN LYD HØRTES, DER VAR
INGEN, SOM SVAREDE; og de dansede haltende omkring det alter, de
havde opført. Hab.
2,19.
27) Men da det var blevet middag, hånede Elias dem og sagde: "I må
råbe højt, thi han er jo en gud! Han er vel faldet i tanker eller
gået afsides eller rejst bort, eller han er faldet i søvn og må
først vågne!"
5.Mos.32,37.
28) Da råbte de højt, og som de havde for skik, sårede de deres lege-
mer med sværd og spyd ...

Jesus! Det minder mig forresten om ... (You know)!

..., til blodet flød ned af dem.
5.Mos.14,1.

DADDY-break (4/4-1998):

CET 12:29:11 - "Gør det."

- Læste 5.Mos.14,1 og indså OGSÅ her deres synd,
idet
Skriftstedet omhandler 'Forbud mod hedenske sørge-
skikke'. Tænkte på om dette skulle citeres.

5.Mos.14,1
HERREN eders Guds børn er I, DERFOR MÅ I IKKE INDRIDSE MÆRKER på
eder ... for de dødes skyld

28) Da råbte de højt, og som de havde for skik, sårede de deres lege-
mer med sværd og spyd ...

CET 12:33:18 - "Det SKAL du."

- Tænkte på, om tape 'Abrahams børn' vedr. dette
emne
skal kopieres i TAPE: Who is Jesus - Part II

OK! Far(mand)! Det er en aftale!

28) Da råbte de højt, og som de havde for skik, sårede de deres lege-
mer med sværd og spyd, til blodet flød ned ad dem.
29) Og da det var over middag, begyndte de at rase, og det varede
lige
til hen imod afgrødeofferets tid*, men ikke en lyd hørtes, INGEN
SVAREDE, og ingen agtede derpå.
* det daglige afgrødeoffer, som bragtes om eftermiddagen.
Sl.115,5 ff
30) Da sagde Elias til alt folket: "Kom hen til mig!" Og da alt
folket
var kommet hen til ham, satte han HERRENS nedbrudte alter i
stand.
...

12:40 - ALARM gik i gang!!!

CET 12:40:33 - "Ja!"

- Spurgte Herren om Han talte gennem dette.

CET 12:44:33 - "Det SKAL du."

- Tænkte på 1.Kor. 10,10. Skulle denne citeres og
ud-
lægges (apropos TAPE: Who is Jesus - Part I, date:
16. March 1998)

1.Kor. 10;10-11

... og blev dræbt af "ødelæggeren°".

Fil.2,14. 1.Pet.4,9. 4.Mos.14,2.36 f.; 16,41 ff. 2.Mos.12,23.

Hebr.11,28.
11) Dette skete med dem, så de kan være advarende eksempler, og
det blev skrevet til PÅMINDELSE for os, ...

CALL "Ødelæggeren°":
-------------------
Ødelæggeren er I Kor.10,10 betegnelse for dødsengelen, som
dræbte ægypterne, da israelitterne vandrede ud (2 Mos.12,23;
jfr. 2.Sam.24,16 I Krøn.21,15. Es.37,36), eller måsle snarere
for satan (own: Iblîs). selv.

CET 12:55 - "Det skal du."

OK! Far(mand):

4.Mos.16,35.41-48:

35) Og ild for ud fra HERREN og fortærede de 250 mænd, der ...
...
41) Men dagen efter knurrede hele Israels menighed mod Moses og
Arion og sagde: "Det er eder, der har dræbt HERRENS folk!"
42) Men da menigheden samlede sig mod Moses og Aron, vendte de
sig
mod åbenbaringsteltet, og se, skyen dækkede det, og HERRENS
herlighed kom til syne.
43) ...

CALL Arbaim - Ofra HAZA (HEBREW) B.Aloni - O.Haza 3:41.

43) Da trådte Moses og Aron hen foran åbenbaringsteltet,
44) Og HERREN talede til MOses og Aron og sagde:
45) "Fjern eder fra denne menighed, så vil Jeg i et nu
tilintetgø-
re dem!" Da faldt de på deres ansigt,
46) Og Moses sagde til Aron: "Tag din pande, læg gløder fra
alter-
et på og kom røgelse på og skynd dig så hen til menigheden og
skaf den soning, thi vreden er brudt fra fra HERREN, plagen
har allerede taget fat!"
47) Da tog Aron det, således som Moses havde sagt, og løb midt
ind
i forsamlingen. Og se, plagen havde allerede taget fat blandt
folket, men han kom røgelsen på og skaffede folket soning.
48) Og som han stod der midt imellem døde og levende, hørte
plagen
op.
49) Men de, der omkom ved plagen udgjorde 14.700 mennesker
foruden
...

Fader! Forbarm Dig over dem. Ihukom de blot er støv. Vi har alle
synd-
et imod Dig og hverandre. ...

DADDY-break (4/4-1998):

CET 13:13:54 - "Gør det!"

Åb 6,9-

09) Og da det brød det femte segl, så jeg neden under alteret
der-
es sjæle, som var myrdede for Guds ords skyld og for det vid-
nesbyrds skyld, som de holdt fast ved.
10) Og de råbte med høj røst og sagde: "Hvor længe, Herre, du
hel-
lige og sanddru! vil du tøve med at dømme og hævne vort blod
på dem, der bor på jorden?"

CALL HEAVEN. Forbarm Dig, Herre vor Gud ...

CET 13:20:21 - "Nej."

- Spurgte Herren om der skulle stå mere.

CET 13:20:45 - "Jeg befaler dig."

- Hvad Herre?

CET 31:21:00 - "Send brevet."


with love from the servant of
Michael.
-------- End of letter
4/4-1998 --------------------------------------

Ja - Der står jo meget i brevet (selvom Johannes-evangeliet kap. 20
er
klippet bort). Det væsentligste - i denne forbindelse - er at konsta-
tere, at 1.King 18 er ON. Med andre ord: Der foregår en kamp i den
ån-
delige verden mellem Gud og Iblîs - mellem det gode og det onde.
Den ene Gud er LEVENDE - den anden "gud" er død som en sten. Særlig
vers 27 - LOGIN - i 1. King 18 udtrykker dette:

27) Men da det var blevet middag, hånede Elias dem og sagde: "I må
råbe højt, thi han er jo en gud! Han er vel faldet i tanker eller
gået afsides eller rejst bort, eller han er faldet i søvn og må
først vågne!"
5.Mos.32,37.

Copyrighten (foruden Bigfoot + 3 1/2 år frem i tiden, fra efterår
1994
til foråret 1997) er: 37 - 32 - (32-5): 27.
----
GOOD FRIDAY den 10. April 1998 er præcis 27. dage efter sidste foot-
note (earthquake - Daycode: DADDY LIVES 450, T+430, 406, 335, 27, 0).

Budskab: Make him a cup of coffee - it's seems like he is slep'ing

END OF THE COPYRIGHT no. 2.

Copyright no. 3 (ALL rights reserved!):

Input letter Thursday, 30. July 1997:
---------------------------------------------------------------------
-

...(klip 12/4-1998, brev kendes allerede, se Copyright-letter
16/3-98)

...( ... CET 19:00:)
...
...(...3851982)
...(april 1936)
...(serie 1972)
46 ( )


-------- end of letter
30/7-1997 -------------------------------------

OUTPUT-coden kom kl 19: Searchstrig "19". Der er 3 muligheder. Men
den
eneste, der umiddelbart knytter sig til 46 ( ) (se Copyright-letter
16/3-98, side 7, line: end-6) er 1972. For at komme fra 46 ( ) til 19
passeres 72 bagfra, dvs. "2" først dernæst "7". Tallet 27 fremkommer
herved (27. dage efter forrige earthquake, footnote, footstep, DADDY-
løftet-pegefinger).

Budskab: Don't try again (terror-drab).

END OF THE COPYRIGHT no. 3.

Copyright no. 4 (ALL rights reserved!):

Input letter 10/2-1997:
---------------------------------------------------------------------
-
...(klip 12/4-1998, brev kendes allerede, se Copyright-letter
16/3-98)
...
...(20:46)
-------- end of letter
10/2-1997 -------------------------------------

Man kunne godt tro, at 20:46 gjalt 324 (16 dage efter 14/3-98 jord-
skælvet, som antydet i Copyright-letter 16/3-1998. Coden er
imidlertid
meget simpel: 20:46 kan også læses:

Udfor tegn 2 input "0": 4 (1.tegn), 0 (2.tegn), 6 (3.tegn). Herved
bliver tallet 406.
---
Dette tal indgår i GOOD FRIDAY Daycode'en:

DADDY LIVES 450, T+430, 406, 335, 27, 0
---

Budskab 1: Don't try again (terror-drab).

Budskab 2: EARTHQUAKE 28.Feb.1997: AIRPORT de la Matt.24,28:

(The Second Coming of Jesus Christ, Jesus said:)

"Wherever there is a dead body, the vultures will gather."

END OF THE COPYRIGHT no. 4.

Copyright no. 5 (ALL rights reserved!):

I Copyright-letter 16/3-1998, side 7, line end-3 - end er der en
lille
drille-finde: 3 + 24 = 27 (27. dage efter 14/3-98 earthquake).
----

END OF THE COPYRIGHT no. 5.

Copyright no. 0,2:

DADDY-break (12/4-1998):

CET 14:38:05 - "Du skal (Citere KD's Ordet 8/4-1998)."

11/4-1998:

CET 19:02:xx - "Den skal med (i Copyright'en)."

Input Kristeligt Dagblad 8. April 1998, side 2: Ordet
---------------------------------------------------------------------
-
Ordet, af Kaj Mogensen

"Min Gud, min Gud! Hvorfor har du forladt mig?" (Salme 22,2a)

Det kan opleves som modsætninger. Men findes dog side om side:
angsten, tvivlrådigheden og tilliden og fortrøstningen.
Hun sagde: "Hvorfor skal jeg lide sådan?", og et øjeblik efter bad
hun Fadervor med de sidste kræfter.
Salme 22 er en gammel ...

Own-break (12/4-1998, CET 14:51) - Far! Copyright (SZ-virus) ?

CET 14:52:05 - "Ja!"

Salme 22 er en gammeltestamentlig læsning til langfredag. Ordene er
et lidende menneskes klage. Jesus døde med disse ord på sine læber
(ifølge Markusevangeliet): Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt
mig?
Jesu lidelse og død er et menneskes lidelse og død, og derfor ikke
noget særligt. Og dog: så særligt er ethvert menneskes lidelse og
død.
Min Gud, min Gud...Jeg har hørt det så mange gange - måske med lidt
andre ord. Det er svært hver gang, for man oplever, hvor hjælpeløs
man
selv er.
Den dybeste fortvivlelse. Ja. Men ordene rummer dog en erindring
om,
at Gud har været der, og et håb om, at han vil komme tilbage.
Jesu ord på korset udtrykker, at Jesus virkelig var et lidende men-
neske som os. Når vi fastholdes på Jesu menneskelighed, undgår vi at
komme for hurtigt igennem langfredagen.
For nogle mennesker er det langfredag i dette øjeblik, og noget af
langfredag må der være for os alle, så længe der blot er ét menneske,
der endnu lider.
Et menneskes lidelse. Ikke noget særligt. Og dog: Jesu lidelse er
Guds egen lidelse. Så nær kom Gud den menneskehed, der oplevede at
være forladt af Gud. Det er korsets dybe gåde. Erindringen og håbet
om
Gud. Et påskelys i langfredagsmørket. Salmen begynder:
Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig. Og den slutter: For
han greb ind.
-------- Citat K.D. 8/4-1998
Slut ------------------------------------

Budskab 1: For nogle mennesker er det langfredag i dette øjeblik, og
noget af langfredag må det være for os alle, så længe der
blot er ét menneske, der endnu lider (own: Input the vic-
tims of Iran).
...
Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig. Og den slut-
ter: For han greb ind.
----
Budskab 2: Psalm 22 verse 27 (DK-version):

De ydmyge skal spise og mættes; hvo HERREN søger, skal
prise ham; deres hjerte leve for evigt!
----------------------------

END OF THE COPYRIGHT no. 0,2.

Input Politiken 12.April 1998, 2.sektion, side 2 "Dag til dag"
---------------------------------------------------------------------
-
Ordet påske er en afledning af det hebræiske pesah, der betyder 'for-
bigang' og henviser til, at dødens engel gik forbi de døre i Egypten,
hvor israelitterne havde smurt lammeblod på stolperne for at undgå
den
ene af Egyptens ti plager, den førstefødtes død. I den kristne verden
fejres påsken til minde om Jesu død og opstandelse, men lammet er
bibeholdt som en af højtidens symboler.
-------- Citat Pol. 12. April 1998
end -------------------------------

På baggrund af spørgsmålet: Findes Gud? - Og i så fald: Hvem er
Gud? -
kan vi nu konkludere (idet vi ikke kan forklare the TIME-breaks på et
videnskabligt grundlag, idet naturlovene brydes), at noget kunne fak-
tisk godt tyde på, at der findes en Gud, og at denne ønsker at
fortæl-
le os noget vedrørende GOOD FRIDAY. Da den jødiske og kriste påske
tidsmæssigt i år (1998) overlapper hinanden, må the GOOD FRIDAY have
sin tilknytning til tegnet "...havde smurt lammets blod på
stolperne".
Det interessante bliver nu spørgsmålet vedrørende idag Easter sunday.
Hvad vil Herren hertil svare?

For en god ordens skyld - særligt under henvisning til de tragiske
dødsofre for jordskælvet - bør følgende nævnes:

Input Iran-letter 3. Mai 1996:
---------------------------------------------------------------------
-
...
Kraftigt ... jordskælv ...
...
Den slags naturfænomener indtræffer nu og da; det er der IKKE noget
mærkeligt i. Tidspunktet derimod og omstændighederne kan dog
forekomme
højst besynderlige.
... ....... ..., hvorfor vi KUN benytter os af úomstødelige
TIME-break-responcer, man IKKE kan fuske med.
...
-------- end of letter 3. Mai
1996 -----------------------------------

Jesus says (vedr. disse meningsløse menneskeofringer - terrordrab):
----------

___ ___

the servant of Michael and Company.

--- END of letter to Iran
1998-04-12 --------------------------------------------

With love from
Mogens Kall
The servant of Michael

Jump-Address:
http://forum.giraffen.dk

Return-Address:
dk.livssyn.kristendom\Ordet (2002-09-30, CET 15:29)
---------------------------------------------------------

Internal:

Deadline (News-input-from-dk.livssyn.kristendom):
2002-10-23, CET 16:06 - Wednesday

Filters (Blokerede Interrupts / Boycott's):
Rasmus Underbjerg Pinnerup, pinn...@privat.dk

File-name:
5-Copyright, DADDY LIVES 1998-04-30

This file has been send to

dk.livssyn.kristendom\Ordet\DADDY LIVES - Copyrights


Ordet (30. september 2002 15:29)

Time for OUTPUT:
2002-10-24, CET 00:27


Anders Peter Johnsen

unread,
Oct 23, 2002, 7:03:33 PM10/23/02
to
"Kall, Mogens" <mogen...@12move.dk> skrev i en meddelelse
news:0jFt9.170834$Qk5.5...@news010.worldonline.dk...

> Filename:
> 1-Copyright, DADDY LIVES 1997-02-04
>
> Input letter to Iran 1997-02-04:
> (Original-letter is a DOS-EDI-textprogram
> Filename:
> 97-02-04.ira)
> --------------------------------------------------------------------------
--
> ----
> From Mogens Kall Tuesday, 04. February
> 1997
> Ryetvej 107, st.th. Tuesday 2 (Feb).4
> 1997
> 3500 Vaerloese CET
> 23:00
> Denmark

Tænk, du bor på præcis samme adresse som den Netto-førstemand jeg arbejdede
under, i samme by som mig? Er det en lejlighed, du lige har fået? Han skulle
nemlig være flyttet for nylig pga. barn?

Vi må ses over en bajer på Centerpubben en dag, og så må du forklare mig,
hvad pokker dine indlæg går ud på.

--
Mvh
Anders Peter Johnsen

Vidal

unread,
Oct 24, 2002, 4:48:15 PM10/24/02
to

"Kall, Mogens" <mogen...@12move.dk> skrev i en meddelelse
news:KjFt9.170842$Qk5.5...@news010.worldonline.dk...

> ........................., ... så sandt HERREN LIVER, er Hans budskab
> dette:
>
> "Min elskede barn! Kom til MIG. Jeg vil ikke fordømme
> dig, for du er min skabning. Du, mit elskede barn, du er
> skabt i mit billede, og da Jeg skabte dig, sagde Jeg til
> til Mig Selv: 'Se! Dette sxkabte er såre godt*' - Og Jeg
> glædede og frydede Mig over dig, du Mit lille barn, siger
> Hærskarers HERRE (DADDY).
> Du er underfuld skabt, mit barn. Ingen anden på hele
> den hvide jord - ja i hele Mit skabte univers - er præcis
> lige som du. Du er en únik skabning, enestående.
> Jeg vil IKKE fordømme dig, Mit elskede barn. Jeg vil, at
> du skal leve. Kom til Mig, Mit barn.
> Du må selv vælge dette, for Jeg vil ikke TVINGE dig. Jeg
> dannede dig med en fri vilje. Jeg ønsker, at du skal leve,
> men valget er dit, miot barn. Kærligheden tvinger ALDRIG.
> Derimod siger Kærligheden (og det er Mig, der taler -
> siger HERREN, dig Gud): "Jeg #ELSKER dig med en evig kær-
> lighed. Hver dag står Jeg ved havelågen til Paradiset og
> spejder efter dig, så siger Jeg til Mig Selv: "Måske i dag0g
> kommer mit barn hjem, måske ¤io dag¤!"
>
> Og vi andre siger"Amen", HERRENM - den LEVENDE Gud - har talet.

Det er smukt.

Venlig hilsen

Villy Dalsgaard


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages