Found 45 - Re: Found target (196 and 7) inside Psalm 119 - Re: 2018 uge 36 (news samlet)

2 views
Skip to first unread message

Kall, Mogens

unread,
Sep 14, 2018, 1:21:30 PM9/14/18
to
Found 45 -
Re:Found target (196 and 7) inside Psalm 119

File 20.877 ...
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lon/20-877

Den 05-09-2018 kl. 09:46 skrev Kall, Mogens:

Newsgroups:
News:dk.politik
Subject: Found target (196 and 7) inside Psalm 119 -
Re: 2018 uge 36 (news samlet)
Date: Wed, 5 Sep 2018 09:46:25 +0200, GMT 07:46
Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
20863 news:5b8f89d4$0$678$1472...@news.sunsite.dk
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lon/20-863
https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et/g-lat/20-863
https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/1SXe-OPV2uI/jqia1xoAAgAJ
>
> -
>
> Dagens Ord:
>
> https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psa+119&version=BPH
>
>     Salme 119, Bibelen på hverdagsdansk (BPH)
>
>     Guds bud
>
>     1
>     Velsignede er de, som gør Guds vilje,[a]
>
>     Lydighed
>
>     At følge Guds lov giver glæde og styrke
>
>     Guds lov giver styrke i modgang
>
>     Længslen efter at leve i lydighed mod Guds lov
>
>     Tillid til Guds hjælp og indgriben
>
>     Guds trøst under vanskelige forhold
>
>     At handle på Guds bud
>
>     Guds bud og samvittigheden
>
>     En ren samvittighed
>
>     Bøn om hjælp og genoprettelse
>
>     Herrens evige ord
>
>     Kærlighed til Guds ord
>
>     Guds ords lys
>
>     Helhjertet lydighed
>
>     Om at følge Guds bud under modstand
>
>     Velsignelsen ved at adlyde Guds vilje
>
>     Ordet står fast for evigt
>
>     En bøn om redning fra fjenderne
>
>     Guds løfter giver nyt mod
>
>     Lydighed og tryghed
>
>     164
>     Dag efter dag vil jeg takke dig
>     for dine retfærdige lovbud.
>
>     Råb om frelse
>
>
>     Footnotes:
>
>     a
>     119,1 Denne salme er akrostisk ved, at hvert vers inden for
>     hvert af de 22 afsnit begynder med samme bogstav i
>     alfabetet.
>
>
> Kommentar:
>
> Det er tidligere blevet sagt, at Salme 119 har en speciel
> funktion i the-bible-UFO-code (at det er en slags oversigt over
> alle de 150 salmer + evt. gentagelserne: 150-300, 300-450,
> 450-600)):
>
> https://sites.google.com/site/etbible/home/files/14-xxx/14-005
> >
> > En ny hypotese opstod (i mit sind) på den baggrund:
> >
> >    Kunne det tænkes, at Salme 119 OGSÅ er en art *oversigt*
> >    over de 150 salmer, hvor altså hvert vers repræsenterer en
> >    salme (i nummerisk rækkefølge) ?
> >
> >    Og i så fald:
> >
> >    Hvad står der så udfor vers 144 ? -
> >
> >    Ville der være en fin hentydning til noget angående
> >    Chandrasekhars grænsemasse på 1,44 solmasser ?
> >
> >    (den kritiske masse, der skal til for at en  supernova type
> >    1a eksplosion finder sted)
>
>
> Det er derfor bemærkelsesværdigt, at et 7-tal står udfor vers
> 164 i den autoriserede oversættelse:
>
> https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psa+119.164&version=DN1933
>
>     Salme 119:164, Dette er Biblen på dansk (DN1933)
>
>     164
>     Jeg priser dig syv Gange daglig for dine retfærdige Lovbud.
>
> Og ligeledes i King James oversættelsen (der er meget lig
> *originalen* på hebraisk, fordi oversættelsen er en mere direkte
> ord til ord oversættelse):
>
> https://www.biblegateway.com/passage/?search=Psa+119.164&version=KJV
>
>     Psalm 119:164, King James Version (KJV)
>
>     164
>     Seven times a day do I praise thee because of thy
>     righteous judgments.
>
>
> I Strong's exhaustive concordance (på side 911) ...
>
> https://sites.google.com/site/kalllitteratur/home/0/strong-s-exhaustive-concordance
>
>
>     Strong's Exhaustive Concordance
>     af James H. Strong
>     Baker Book House Company, Reprinted 1989
>     ISBN: 0-8010-8108-4 (paper)
>
>     See also online service ...
>     http://www.biblestudytools.com/search/?s=bibles&t=kjv
>
>
> I Strong's exhaustive concordance (på side 911) udfor 'seven' i
> Salme 119,164 står der 7651 (som repræsenterer det hebraiske
> ord).
>
> På side 112 udfor dette tal 7651 står der sheh'-bah (or
> shib-aw') ... seven ... also seven times ...
>
> Se evt. også ...
> https://www.biblestudytools.com/kjv/psalms/119-164.html
> https://www.biblestudytools.com/interlinear-bible/passage/?q=psalm+119:164&t=kjv
>
>
>
> Så der hersker INGEN tvivl om, at der anvendes tallet 7 i vers
> 164, og ...
>
> Det er vist nok det eneste tal, der er nævnt i Salme 119.
>
>
> *Krypteringen* er forholdsvis simpel:
>
>
> Fordi Salme 119 er opbygget akrostisk, kan vi *identificere*
> vers 164.
>
> Og tilsammen giver de 2 tal:
>
>     164 * 7
>     =
>     1148
>
>
> HVIS vi så hertil *ihukommer* Stamtavlen ...
>
> https://sites.google.com/site/etbible/home/pedigree/20-394
> >
> > Input Stamtavlen from ...
> > https://sites.google.com/site/etbible/home/pedigree
> >
> > + 144 (Supernova-indiciet):
> >
> > ____________1____2____3____4____5____6____7____8____9___10___11
> > ____________A____S____E____K____M____J____E____M____L____N____S
> > ____________d____e____n____e____a____e____n____e____e____o____e
> > ____________a____t____o____n____h____r____o____t____m____a____m
> > ____________m_________s____a____a____e____k____u____e__________
> > ______________________j____n____l____d_________s____k__________
> > _______________________________ a______________a_______________
> > ________________________________l______________l ______________
> > ________________________________'______________e_______________
> > _______________________________ e______________m_______________
> > ________________________________l______________________________
> > 0000___________________________________________________________
> > 0144-0000_0000____-____-____-____-____-____-____-____-____-____-
> > 0274-0130_0130_0000____-____-____-____-____-____-____-____-____-
> > 0379-0235____-_0105_0000____-____-____-____-____-____-____-____-
> > 0469-0325____-____-_0090_0000____-____-____-____-____-____-____-
> > 0539-0395____-____-____-_0070_0000____-____-____-____-____-____-
> > 0604-0460____-____-____-____-_0065_0000____-____-____-____-____-
> > 0766-0622____-____-____-____-____-_0162_0000____-____-____-____-
> > 0831-0687____-____-____-____-____-____-_0065_0000____-____-____-
> > 1018-0874____-____-____-____-____-____-____-_0187_0000____-____-
> > 1074-0930_0930_0800____-____-____-____-____-____-____-____-____-
> > 1131-0987____-____-____-____-____-____-_0365_0300____-____-____-
> > 1186-1042____-_0912_0807____-____-____-____-____-____-____-____-
> > 1200-1056____-____-____-____-____-____-____-____-_0182_0000____-
> > 1284-1140____-____-_0905_0815____-____-____-____-____-____-____-
> > 1379-1235____-____-____-_0910_0840____-____-____-____-____-____-
> > 1434-1290____-____-____-____-_0895_0830____-____-____-____-____-
> > 1566-1422____-____-____-____-____-_0962_0800____-____-____-____-
> > 1700-1556____-____-____-____-____-____-____-____-____-_0500_0000
> > 1795-1651____-____-____-____-____-____-____-____-_0777_0595____-
> > 1800-1656____-____-____-____-____-____-____-_0969_0782____-____-
>
>
> .... da er tanken nærliggende, at 1152 har noget til fælles med
> de "besynderlige" inddeling på henholdsvis 600, 1200 og 1800.
>
> Tager vi for eksempel:
>
>     1200
>     -1148
>     =
>     52
>
> Og *kombinerer* det med kendskabet til Chandrasekhars
> grænsemasse (Supernova-indiciet), da fås:
>
>     1200
>     +144
>     1344
>
>     =>
>
>     1344
>     -1148
>     =
>     196
>
> Compare with ...
>
> Target: Homestar of ET (ETs hjemstjerne)
>
> https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et
> >
> > Moderstjernens position menes således at befinde sige på
> > ca. ...
> >
> >    Galaktisk længdegrad 45 or 46 (i et 600-talsystem samt i
> >    stjernekort-2 ud af 4, hver på 150 enheder)
> >
> >    Galaktisk længdegrad 195,65 (i et 600-talsystem)
> >    Galaktisk breddegrad  + 7-8 (ligeledes i et 600-talsystem)
> >    (hvilket svarer til, i vores 360°-talsystem) ...
> >
> >    7:
> >    Galaktisk
> >      længdegrad 117,39°
> >      breddegrad  + 4,2°
> >
> >    eller ...
> >
> >    8:
> >    Galaktisk
> >      længdegrad 117,39°
> >      breddegrad  + 4,8°
> >
> >    Eq J 2000
> >      RA  23h 54m 16s39
> >      Dec 67d 03m 16s7
> >
> >    Eq J2000
> >      længdegrad 358,56829
> >      breddegrad   67,05464
> >
> >
> > Positionen på himlen er blevet fundet ved hjælp af 2
> > forskellige metoder, hvilket bestyrker resultatet.
> >
> Og det er næppe nogen tilfældighed (at BÅDE den galaktiske
> længdegrad på 196 OG den galaktiske breddegrad på 7 nævnes
> *samtidig*).
>
> Der er her tale om en *Ophavsret*:
>
> *Forfatteren* (hvem denne end er) af Salme 119 må have haft
> kendskab til BÅDE Supernova-indiciet samt moderne astronomi,
> hvor himlen opmåles udfra Galaksens Centrum (fremfor den
> subjekte jordiske opmåling udfra Nordstjernen, der endog
> ændrer sig med tiden p.g.a. præcession)!
>
> Som tidligere nævnt har det ikke noget formål at udpege en
> retning på himlen ved mindre der i denne retning er noget
> usædvanligt at observere, fx. et SETI-signal ... :-)
>
> Men HVORDAN er disse informationer så havnet inside the Bible:
>
> Tja ...
>
> Den mest enkle og logiske forklaring herpå er, at nogen derovre
> fra har rejst herover i et rumskib og så på en eller anden måde
> medvirket til forfatterskabet af Bibelens Salme 119 m.fl.
>
> Denne moderne science fiction agtige forklaringsmodel behøver
> ikke nødvendigvis at modsige troen på en såkaldt Guddom, apropos
> Jødedom og Kristendom, fordi ... (input memory from) ...
>
> Newsgroups:
>     News:dk.politik
> Subject: Flertal af briterne vil blive i EU -
>     Re: 2018 uge 33 (news samlet)
> Date: Mon, 13 Aug 2018 10:19:24 +0200, GMT 08:19
> Organization: The Kingdom of Heaven, Department Fools of Christ
> 20820 news:5b713ec3$0$707$1472...@news.sunsite.dk
> https://sites.google.com/site/kallpol4/home/countries/england/20-820
> https://sites.google.com/site/kallpol4/home/countries/eu/20-820
> https://groups.google.com/d/msg/dk.politik/TnDxa5if1fU/Xnj5HjPJAwAJ
> >
> > Hmm ...
> >
> > Om jeg vil ta' livsforlængende medicin, apropos ...
> >
> > Youth Source (Ungdomskilde, Foryngelses-kúren)
> > https://sites.google.com/site/etbible/home/youth-source
> > https://sites.google.com/site/etfootsteps/home/youth-source
> >
> >
> > Om jeg vil ta' livsforlængende medicin, så jeg kan leve i
> > måske flere tusind år?
> >
> > Ja!
> >
> > Hvorfor?
> >
> > Fordi jeg elsker livet og fortsat har lyst til MANGE ting,
> > såsom fx. at rejse ud til et nyt stjernesystem og udforske
> > dette og eventuelt kolonisere det, hvis det er ubeboet ... :-)
>
>
> Og hvis jeg kan finde på at rejse derud til et fremmed
> solsystem og *medbringe* min kristne tro, mon ikke da også
> andre biologiske væsener kunne finde på noget tilsvarende?
>
> At denne deres tro så - med ret stor sandsynlighed - er
> jødisk/kristen (altså hvor der tages hensyn til andre end
> blot sig selv, modsat egoisme/kynisme) ...
>
> Tja ...
>
> Det er jo IKKE det allerværste, sammenlignet med fx. kannibalisme
> eller hvor skabninger skal tortureres i helvede i evighed und so
> weiter, vel? ... :-)
>
>
> Se tillige fx. ...
> https://sites.google.com/site/etbible/home/panspermia/20-702
>
> -

En hidentil overset brik (i tillæg til dette) er følgende:

164
-119
=
45

Compare with ...

Target: Homestar of ET (ETs hjemstjerne)

https://sites.google.com/site/etbible/home/objects/homestar-of-et
>
> Moderstjernens position menes således at befinde sige på
> ca. ...
>
> Galaktisk længdegrad 45 or 46 (i et 600-talsystem samt i
> stjernekort-2 ud af 4, hver på 150 enheder)
[ ... ]
> Positionen på himlen er blevet fundet ved hjælp af 2
> forskellige metoder, hvilket bestyrker resultatet.


Med venlig hilsen,
Mogens Kall, The servant of Michael.
--
Coming up news: Iran hit by a Asteroid. Iran is no more (Jer.49,34-) ?
Last OUTPUT: 20803 news:5b6230f3$0$710$1472...@news.sunsite.dk
https://groups.google.com/d/msg/dk.test/MRWueyeFrn8/Y-taUWyVAAAJ
Info http://groups.google.dk/group/dk.test/msg/591d03940b49201e
Website https://sites.google.com/site/kalltree1 File no: 20877

---
Denne mail er kontrolleret for vira af AVG.
http://www.avg.com

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages