Sig det med tegn

27 visninger
Gå til det første ulæste indlæg

John Thomsen

ulæst,
27. jun. 2000 03.00.0027.06.2000
til
Spørgsmålet om brug af "tegn" til karakteristik af genealogiske
begivenheder, har af og til været rejst her på listen. Derfor tillader
jeg mig at fyre vedlagte af, som en gang har været brugt som artikel i
Slægt og Data:

Sig det med tegn
Alle store ting her i tilværelsen er skabt i en eller anden form for
dovenskab, det er vist almindeligt kendt. Hvis noget kan gøres
lettere, hurtigere eller billigere er det et oplagt emne for
rationalisering. Cyklen blev opfundet af en der ikke gad gå, og
stenografi af en der ikke gad (havde tid til at) skrive o.s.v.

Gennem årene har jeg tillagt mig en notatteknik - i næsten alt hvad
jeg har beskæftiget mig med - der på fortrinlig vis har tilgodeset min
dovenskab. Hvorfor skrive det samme en masse gange, hvis man kan sætte
et tegn som man selv - og måske andre forstår?

Da jeg for en del år siden begyndte at bruge computere tog jeg - meget
naturligt - disse indgroede vaner "med over", moderniserede dem lidt
til det nye medie, og har det rigtigt godt med det. Tegnene ligger der
jo, næsten ubrugte, i ASCII-tegnsættet, og skulle man få brug for det,
kan de let udskiftes til "rigtige ord" med en søg/byt funktion i
tekstbehandling.

Om persondata
Det kommer næppe bag på nogen - i slægtsforskningssammenhænge - at jeg
bruger * (stjerne - ASCII 42/042) foran en fødselsdato i stedet for at
skrive "Født" hver gang. Stjerneklart. Eller † (kors - 187/0134) for
død. Til dåb brugte jeg i håndskrift at tegne et U med "fod", der
skulle ligne en døbefont. Det samme kan siges om tegnet ( ¤ 158/0164),
en cirkel med fire radiale streger, der kan ligne en døbefont fra
oven. Eller et navneskilt. Det ligger også på tastaturet ved "4".

Et © (189/0169) står oprindeligt for Copyright, men jeg bruger det som
Confirmeret. Et ® (190/0174) betyder egentlig Registreret (varemærke),
men hos mig står det for Registreret partnerskab, altså
forlovet/trolovet. Et § (185/0167) har jeg valgt for vielse, da denne
handling er den "mest" juridiske handling i menneskers liv. §§§
betyder så gift 3. gang, men det kunne da også være §3.

Efter den første offentliggørelse er jeg nu blevet gjort bekendt med,
at det "normale" tegn for vielser er den lille bølgelinie ~, der
kaldes en "tilde" og kan skrives med alt-126. Andre skriver bare g og
sætter et gradtegn g° (alt 0176)

Tilsvarende har jeg brugt ¥ (157/0165) for skilsmisse. Det betyder
japanske Yen, og kan måske ses som et dårligt valg, idet netop dette
tegn replacerer stort Ø, hvis der er knas med tegntabellen. Men det
tæller for, at det ligner lidt efter korrekturtegnet, man bruger til
at skille et ord i to eller flere. Id¥llen brudt!

I håndskrift brugte jeg gerne et tegn som # (35/035 - også kaldet
"havelåge") for begravet, men da netop dette tegn jo bruges til
nummerering ifølge amerikansk tradition (og som sådan i de fleste
slægtsforskningsprogrammer), bruger jeg nu dobbeltkorset ‡ (186/0135)
i stedet. - Enkelt kors for død, dobbelt kors for begravet....

Om tidsangivelser
Fra matematikken har jeg hentet tegnene < (60/060 - mindre end) og >
(62/062 - større end) til brug foran en tidsangivelse, for at markere
før eller efter. >1648 betyder efter 1648, og <08.1801 er før august
1801. Et almindeligt udråbstegn (33/033) kan bruges for NETOP eller
PRÆCIS, også selv om resten af tidsangivelsen er mangelfuld. Men jeg
har også brugt tegnet (188/0182 - kaldes undertiden for en Storm P.).
Det præcise kan så ligge i, at man kender en dato og/eller måned og
kan være usikker på måned og/eller årstal.

Til de mere omtrentlige tidsangivelser har jeg brugt to forskellige
tegn. @ (64/064 - populært kaldet snabel-a), der kan opfattes som det
engelske "around". Det bruges hos mig om personer, hvor jeg har regnet
mig til fx fødselsår, ud fra enten en folketælling eller en angivet
alder ved dåb af et barn. Nævnes en moder fx at være 32 år ved en søns
dåb i 1867, må hun være: *@1835 (= født omkring 1835). Rimeligt
præcist.

Til et lidt bredere skøn bruges ¢ (155/0162 = cent) for betegnelsen
CIRKA. I de sammenhænge, hvor jeg skønner en forældre's alder ud fra
børns fødsler. En mor er gerne ca. 17-22 ved det første barn, far lidt
ældre. Selve tegnet fortæller mig også om skønnets karakter, og
usikkerhed! Ligesom med Yen-tegnet kan cent imidlertid optræde i
stedet for lille ø, skal man være klar over.

Endelig har jeg haft brug for et tegn om personer, der er "nævnt i
live" på et givet tidspunkt. Det kan være i fx skifteprotokoller,
lægdsruller, ved auktioner, adelspatent eller i tingbøgerne en person
nævnes, som man ikke har faste fødsels- og dødsdata på. Så kan de
nævnes "i live", hos mig med et £ (156/0156 - engelske pund). Jeg har
faktisk en del aner, der nævnes i live i 1300-tallet.

Til sidst skal nævnes to almindelige tegn, som jeg har tillagt
specifik betydning. En bindestreg betyder altid TIL (1773-75) mens en
skråstreg altid betyder ELLER (1774/79). Ubetydeligt måske, men det
hjalp os bl.a. da vi fandt en ane, hvor vi kun kunne læse "ember"
under fødselsdagen. 09/11/12 blev notatet. Sept/nov/dec.

Kombination - og videreudvikling
Som det forsigtigt er antydet et sted ovenfor, kan tegnene meget vel
bruges i sammenhæng: *>1699 (= født efter 1699), §§!08.1812-13 (= gift
2. gang netop i august, men 1812 eller 1813), og så videre.

Derudover tror jeg man skal være varsom med at have flere end den
ovenfor nævnte håndfuld tegn, ellers risikerer man at miste
overblikket og blive offer for sit system frem for bruger af det.

Forkortelser
Det synes hævdvundet at bruge Hmd, Gmd og Bmd for hhv. Hus-, Gård- og
Boelsmand, men hvorfor ikke supplere med Uk for Ungkarl, P! for Pigen,
E! og EM! for Enke og Enkemand. Flere kan tilføjes såsom IN for
Indsidder og man kunne måske fortsætte med % for Aftægt.

Håber nogle kan have glæde af min notatteknik, der som sagt
oprindeligt blev udviklet til at tage hurtige noter med i håndskrift.

Venligst
John

Ove Lauridsen

ulæst,
28. jun. 2000 03.00.0028.06.2000
til
Hej John!

Tak for for dit indlæg, det fortæller mig at andre interesserer for dette emne.

Er det ikke muligt, at vi kan bruge dette indlæg - til en debat om en "dansk standard" på dette
område?


--
Venlig hilsen
Ove

"John Thomsen" <sir_...@vip.cybercity.dk> skrev i en meddelelse
news:395759dd...@news.cybercity.dk...

Ivan Jensen

ulæst,
28. jun. 2000 03.00.0028.06.2000
til
En glimrende ide! Vi har jo tidligere drøftet det her i gruppen, og mon ikke
der ihvertfald er enighed om, at 'Dansk Standard' er følgende for de tre
vigtigste begivenheder: * for fødsel, ~ for vielse og + for død.

mvh
Ivan
Ove Lauridsen <ove.la...@12move.dk> skrev i en
nyhedsmeddelelse:I2j65.801$bh1....@news010.worldonline.dk...


> Hej John!
>
> Tak for for dit indlæg, det fortæller mig at andre interesserer for dette
emne.
>
> Er det ikke muligt, at vi kan bruge dette indlæg - til en debat om en
"dansk standard" på dette
> område?
>
>
> --
> Venlig hilsen
> Ove
>
> "John Thomsen" <sir_...@vip.cybercity.dk> skrev i en meddelelse
> news:395759dd...@news.cybercity.dk...

John Thomsen

ulæst,
29. jun. 2000 03.00.0029.06.2000
til
On Wed, 28 Jun 2000 08:54:00 GMT, "Ove Lauridsen"
<ove.la...@12move.dk> wrote:

>Hej John!
>
>Tak for for dit indlæg, det fortæller mig at andre interesserer for dette emne.
>
>Er det ikke muligt, at vi kan bruge dette indlæg - til en debat om en "dansk standard" på dette
>område?
>

Gerne for mig.... ;-))

Som nævnt i indlægget var det for min egen skyld (snarere dovenskab
måske?), men jeg har også lagt vægt på, at de enkelte tegn sku' være
"selv-indlysende rigtige i brug" og at der iøvrigt ikke skulle være
flere end man kan overse og huske....

Og hvis folk begynder at bruge mine idéer - ja så er der ved at være
skabt en de facto standard.....
som en dag ophøjes til "lov" ;-))))

Det er da også værd at ta' me' at der faktisk ikke er indløbet
protester af nogen slags ;-))

Venligst
John

Steen Thomsen

ulæst,
1. jul. 2000 03.00.0001.07.2000
til
John Thomsen wrote:
>
> Spørgsmålet om brug af "tegn" til karakteristik af genealogiske
> begivenheder, har af og til været rejst her på listen.

Åh nej, Åh nej!

Koder af enhver art (tegn eller tal) kan såvist spare lidt for den der
fører fjederpennen, men er en pestilens for den der skal læse teksten!

Eller på ITsk: Koder hører til inde i maskiner, rigtige mennesker vil
læse ord!

Iøvrigt er der tusindvis af gamle bøger med hvert sit kodesæt, de er
lige forståelige/uforståelige hvadenten i knæsætter et nyt kodesæt eller
ej.
--

Med venlig hilsen
Steen Thomsen

-------------------------------------------------------------
Steen Thomsen http://www.danbbs.dk/~stst/
Frederikssundsvej 128 H st-th
DK 2700 Brønshøj
Danmark
Tlf: +45 3880 0202 steent...@danbbs.dk
-------------------------------------------------------------

John Thomsen

ulæst,
1. jul. 2000 03.00.0001.07.2000
til
On Sat, 01 Jul 2000 00:20:49 -0700, Steen Thomsen
<steent...@danbbs.dk> wrote:


>
>
>=C5h nej, =C5h nej!
>
>Koder af enhver art (tegn eller tal) kan s=E5vist spare lidt for den der
>f=F8rer fjederpennen, men er en pestilens for den der skal l=E6se teksten=
>!
>
Det må da stå for din egen regning, hvor svært du har ved at læse
"tegn", og som nævnt i artiklen er det jo ingen sag at udskifte dem
med klar tekst undervejs....

Men hvad med iøvrigt at få indstillet dit eget mail-program så vi
(ikke-Microsoft-slaver) slipper for dine besynderlige koder i stedet
for æ, ø og å.

Jeg har iøvrigt fået rigtig mange positive tilkendegivelser på
artiklen, både da den var i Slægt & Data og nu hvor den har været
bragt her i Nyhedsgruppen; dit er faktisk det eneste negative, så det
må vel betyde at nogle i hvert fald kan bruge det, der klart og
tydeligt er tilkendegivet i indledningen: Der er tale om en
notat-teknik - og altså ikke noget til at skrive slægtsbøger med!

Venligst
John

Ivan Jensen

ulæst,
2. jul. 2000 03.00.0002.07.2000
til
Hej John.

Når jeg læser Steens brev, som du svarer nå nedenunderunder, findes der ikke
'besynderlige' koder istedet for Å, det findes kun i din gengivelse af hans
indlæg. Er det dig dig trænger til at blive indstillet? :-)
Iøvrigt er jeg enig med dig, John.

mvh
Ivan

John Thomsen <sir_...@vip.cybercity.dk> skrev i en

nyhedsmeddelelse:395dcf4f...@news.cybercity.dk...

Arne Feldborg

ulæst,
2. jul. 2000 03.00.0002.07.2000
til
"Ivan Jensen" <i...@privat.dk> skrev Sun, 2 Jul 2000 06:51:15 +0200 i
<8jmhci$qbr$1...@news.inet.tele.dk>:

>Når jeg læser Steens brev, som du svarer nå nedenunderunder, findes der ikke
>'besynderlige' koder istedet for Å, det findes kun i din gengivelse af hans
>indlæg.
>

I rå udgave ser hele Seens indlæg ud som det John citerede.

Det skyldes at Steen sender indlæget i 'Quoted Printable', hvilket er en
gammel (7-bit) standard som ikke alle Newsprogrammer kan håndtere.


--
mvh, A:\Feldborg
Søger du - eller har du - Genealogisk Kildemateriale til Download,
så kig ind: http://www.haunstrup.dk/feldborg/genealogi/opslag/
ISDN telefon OSS: http://www.haunstrup.dk/feldborg/isdn/

Christian Wirenfeldt

ulæst,
2. jul. 2000 03.00.0002.07.2000
til

"Arne Feldborg" <feld...@haunstrup.dk> skrev i en meddelelse news:jr5uls0tvi9gj0lg8...@news.inet.tele.dk...


> Det skyldes at Steen sender indlæget i 'Quoted Printable', hvilket er en
> gammel (7-bit) standard som ikke alle Newsprogrammer kan håndtere.

Hvilke indstillinger bør man da bruge i stedet for Quoted Printable? Outlook Express 5 giver valget mellem Uencode eller Mime som meddelelsesformat. Under Mime kan man vælge mellem at kode tekst med "Ingen", "Quoted Printable" eller "Base 64". Desuden er der et afkrydsningsfelt, som hedder: "Tillad 8-bit tegn i brevhoveder".

Venlig hilsen

Chr. Wirenfeldt


Arne Feldborg

ulæst,
3. jul. 2000 03.00.0003.07.2000
til
"Christian Wirenfeldt" <chr...@get2net.dk> skrev Sun, 2 Jul 2000
22:09:07 +0200 i <KmN75.395$HT5....@news.get2net.dk>:

>Hvilke indstillinger bør man da bruge i stedet for Quoted Printable? Outlook Express 5 giver valget mellem Uencode eller Mime som meddelelsesformat. Under Mime kan man vælge mellem at kode tekst med "Ingen", "Quoted Printable" eller "Base 64". Desuden er der et afkrydsningsfelt, som hedder: "Tillad 8-bit tegn i brevhoveder".
>

Nu kender jeg ganske vist ikke det program særligt godt. Men såvidt jeg
husker, så skal du vælge 'ingen kodning'.
Og husk så lige, ved samme lejlighed, at sætte linielængden til 72
tegn.!
"Tillad 8-bit tegn i brevhoveder" mener jeg også skal være aktiv.

Se også:
http://usenet.dk/info/msoe.html
http://home.online.no/~vidaandr/readers/oe.html

John Thomsen

ulæst,
5. jul. 2000 03.00.0005.07.2000
til
On Sun, 2 Jul 2000 06:51:15 +0200, "Ivan Jensen" <i...@privat.dk> wrote:

>Hej John.


>
>Når jeg læser Steens brev, som du svarer nå nedenunderunder, findes der ikke
>'besynderlige' koder istedet for Å, det findes kun i din gengivelse af hans

>indlæg. Er det dig dig trænger til at blive indstillet? :-)
>Iøvrigt er jeg enig med dig, John.
>

Hej Ivan
Det er nok fordi du også bruger Outlook Express i Microsoft's
standardindstilling, sådan som den medleveres på en masse maskiner.

Men IGEN tillader MS sig at negligere nogle standarder bare for selv
at være smarte, og dermed påfører de IGEN alle ikke-MS-brugere en
række ulejligheder. Men andre MS-brugere vil ikke opdage dem.

For fuldstændighedens skyld, så bruger jeg selv Forté's "FreeAgent"
til Nyhedsgruppelæsning; jeg finder det langt mere anvendeligt og
nemmer håndterbart end MS Outlook - og så er det iøvrigt FreeWare.

(Til mail bruger jeg Pegasus og til browsing naturligvis Netscape)

Et andet sted her i tråden har MS-brugere vist allerede fået et par
hints om, hvad de bør gøre ved deres indstillinger... ;-))

Venligst

John Thomsen

ulæst,
5. jul. 2000 03.00.0005.07.2000
til
On Sun, 2 Jul 2000 22:09:07 +0200, "Christian Wirenfeldt"
<chr...@get2net.dk> wrote:

>
>Hvilke indstillinger b=F8r man da bruge i stedet for Quoted Printable? =
>Outlook Express 5 giver valget mellem Uencode eller Mime som =
>meddelelsesformat. Under Mime kan man v=E6lge mellem at kode tekst med =
>"Ingen", "Quoted Printable" eller "Base 64". Desuden er der et =


>afkrydsningsfelt, som hedder: "Tillad 8-bit tegn i brevhoveder".
>

Jeg er lige blevet gjort bekendt med et andet forhold, som vi også har
set her på NG for nylig.

Det hedder "Visitkort" og er igen et Microsoft-påfund, hvor man kan -
automatisk - hæfte et visitkort på sine e-mails (og bruge modtagernes
telefon-regning på modtagelse af mere junk!)

Men hvis man bruger det samme program - Outlook Express - til både
e-mails og Nyhedsgrupper, så kommer visitkortet også med ud i
NG-indlæg, og skaber uværgerligt ravage....

Håber det er rigtigt forstået... ;-))
"Må Bill Havelåge's ende for evigt klø
og hans arme bestandigt være for korte!"

Venligst
John

Ivan Jensen

ulæst,
5. jul. 2000 03.00.0005.07.2000
til
Hvor ER jeg glad for, at jeg bruger Outlook Express. Så kan jeg altid læse
andre folks meddelelser, også selv om de anvender Æ,Ø og Å.

mvh
Ivan

John Thomsen <sir_...@vip.cybercity.dk> skrev i en

nyhedsmeddelelse:3961c491...@news.cybercity.dk...

Christian Wirenfeldt

ulæst,
5. jul. 2000 03.00.0005.07.2000
til
Hej John!

For nogle dage siden var der en diskussion om, hvorvidt du, Steen
Thomsen eller andre faktorer havde ansvaret for forvanskning af tekst -
specielt æ, ø og å. Jeg var ikke klar over, at mine svar (Outlook
Express) led under samme problem, men ændrede straks indstillingerne
efter Arne Feldborg's anvisninger 3. juli 00:42. Nu kan jeg se, at mit
svar 2. juli bliver gengivet med de samme fejl. Sender blot dette som en
test, i håb om at få opklaret, om de ændrede (nuværende) indstillinger
har løst problemet.

Venlig hilsen
Christian

"John Thomsen" <sir_...@vip.cybercity.dk> skrev i en meddelelse
news:3961d232...@news.cybercity.dk...

Alf Christophersen

ulæst,
5. jul. 2000 03.00.0005.07.2000
til
On Wed, 5 Jul 2000 19:10:18 +0200, "Ivan Jensen" <i...@privat.dk> wrote:

>Hvor ER jeg glad for, at jeg bruger Outlook Express. Så kan jeg altid læse
>andre folks meddelelser, også selv om de anvender Æ,Ø og Å.


Ingen problemer med å skrive æ, ø og å, men Outlook Express kan kun
sende fra seg disse som foreldet 7-bits kode, dvs- på QP-form.

Mao. Outlook Express er et utdatert program siden det ikke kan sende
moderne 8-bits kode. 7-bits kode er rester fra datatidens urtid.

(Andre programmer kan man velge om man vil sette opp i QP eller 8-bits
kode, vesentlig som mail-leser. På News har man alltid holdt seg til
8-bits kode, så hvorfor MickeySoft har gått tilbake til urtiden må kun
gudene vite.


John Thomsen

ulæst,
6. jul. 2000 03.00.0006.07.2000
til
On Wed, 5 Jul 2000 19:21:28 +0200, "Christian Wirenfeldt"
<chr...@get2net.dk> wrote:


>svar 2. juli bliver gengivet med de samme fejl. Sender blot dette som en
>test, i håb om at få opklaret, om de ændrede (nuværende) indstillinger
>har løst problemet.
>

Dette indlæg er i hvert fald perfekt, Christian ;-))

Måtte andre følge dit eksempel... ;-))

Venligst
John

Svar alle
Svar forfatteren
Videresend
0 nye indlæg