Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

gnu make : Find tallet "-jXX" når make kaldes med f.eks. "make -j32"

0 views
Skip to first unread message

Niels Kristian Jensen

unread,
Jun 20, 2017, 7:56:44 AM6/20/17
to
På Cygwin-x86 (32 bit):

$ cat nkj.mk
all:
echo $(MAKEFLAGS)
echo $(subst -j,,$(filter -j%,$(MAKEFLAGS)))

nkj@MDDKCPHPW106024 ~
$ make -f nkj.mk -j3
echo -j3 --jobserver-auth=3,4
-j3 --jobserver-auth=3,4
echo 3
3På linux (Mint 18.1) virker det ikke:nkj@nkj-mint-18 ~ $ cat nkj.mk
all:
echo $(MAKEFLAGS)
echo $(subst -j,,$(filter -j%,$(MAKEFLAGS)))

nkj@nkj-mint-18 ~ $ make -j3 -f nkj.mk
echo -j --jobserver-fds=3,4
-j --jobserver-fds=3,4
echo


For h… da også.

Jeg må jo til at plukke ”første tal efter ’jobserver’ ” ud? Andre ideer?
0 new messages