Google Groups no longer supports new Usenet posts or subscriptions. Historical content remains viewable.
Dismiss

To VBA-koder i samme ark

7 views
Skip to first unread message

Lars Carlsen

unread,
Apr 10, 2023, 2:59:48 PM4/10/23
to
Hej alle

Jeg har lavet en VBA kode, hvor fanen skifter navn efter hvad der står i D1.
Jeg vil gerne have fanen til at skifte farve efter hvad der står i C2 også, og skal kombinere de to koder. Det gør jeg sådan her (klippet ind nedenunder), men det virker ikke [Debug]. Nogen, der kan hjælpe?

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Not Intersect(Target, Range("D1")) Is Nothing Then
ActiveSheet.Name = ActiveSheet.Range("D1")
End If
If Target.Adress = "$C$2" Then
Select Case Target.Value
Case "IND"
Me.Tab.Colour = &H2D9BC2
Case "MEL"
Me.Tab.Colour = &HC4262D
Case "UDS"
Me.Tab.Colour = &HCA9E28
Case Else
Me.Tab.Colour = &H555555
End Select
End If
End Sub
0 new messages