Allahü teâlânın rahmetine kavuşmak

42 views
Skip to first unread message

Dinimizislam.com

unread,
Jun 5, 2024, 4:00:20 AMJun 5
to dinimi...@googlegroups.com

5 Haziran 2024, Çarşamba

 

Allahü teâlânın rahmetine kavuşmak

 

Sual: Allahü teâlânın rahmetine kavuşmak için ne yapmalıdır? İtaat ve ibadet yapmadan rahmetine kavuşulamaz mı?

Cevap: Hüccet-ül-islâm İmam-ı Gazâlînin (Eyyühel Veled) kitabında buyruluyor ki: Bir insan ne kadar ilim edinse, ne kadar kitap okusa, bildiklerini yapmadıkça faydası olmaz. Allahü teâlânın emir ettiği, beğendiği iyi şeyleri yaparak onun merhametini kazanmaz isen, rahmetine kavuşamazsın. Bir âyet-i kerimede mealen, (İnsan yalnız çalışmakla ve ibadet yapmakla saadete kavuşur) buyuruldu. Bu âyet-i kerime, sonra başka âyet ile değiştirildi, diyen olursa; böyle söyleyen değişsin, yıkılsın. Eğer bu âyet değiştirildi dersen, diğer âyetlere ne diyeceksin? Bir âyet-i kerimede mealen, (Allahın rahmetine kavuşmak isteyenler, emirlerini yapsınlar) buyuruldu. Âyet-i kerimelerde mealen, (Dünyada yapılanların karşılıklarını göreceklerdir) ve (İman edip, ibadet yapanlar ve haramlardan kaçanlar, elbette Cennetlere girecek, nimetlere kavuşacaklardır) ve (Cennet yalnız iman edip, ibadet edenler içindir) ve (Allahü teâlâya ve Onun Peygamberlerine itaat edenler, ahirette Peygamberlere ve sıddıklara ve şehitlere ve salihlere verilen nimetlere ortak olacaklardır) buyuruldu. Peygamberimiz “sallallahü aleyhi ve sellem” hadîs-i şerifte, (Müslümanlık beş şey üzerine kurulmuştur: Birincisi, Allahü teâlâya ve Muhammed aleyhisselâmın Onun Peygamberi olduğuna inanmak, ikincisi her gün beş vakit namaz kılmak, üçüncüsü, senede bir kere malının kırkta birini Müslüman olan fakirlere zekât vermek, dördüncüsü, Ramazan-ı şerif ayında her gün oruç tutmak, beşincisi, Mekke-i mükerremeye giderek, ömründe bir kere hac etmek) ve bir hadîs-i şerifte, (İman, altı şeye kalp ile inanmak ve inandığını dili ile söylemek ve Allahü teâlânın emirlerini beğenmektir) buyurdu. İnanmakla ve söylemekle iman hâsıl oluyor, ibadet etmekle kemale gelip cilalanıyor. İmam-ı a’zam Ebû Hanife “rahmetullahi aleyh” vasiyetnamesinde buyuruyor ki: (İman, dil ile söylemek ve kalp ile inanmaktır). Amelin lâzım olduğunu gösteren daha sayabildiğin kadar vesikalar vardır. Eğer bu sözümden, (Şu halde insanlar amelleri için Cennete girecek, Allahü teâlânın rahmetiyle, ihsanıyla girmeyecekmiş) dersen, sözlerimi anlamamış olursun. Demek istiyorum ki, insan Allahın lütfu, ihsanı ile Cennete girecektir. Fakat itaat ve ibadet yaparak rahmete kavuşmaya hazırlanmaz ve layık olmazsa Allahın lütfu ve rahmeti ona gelmez. Nitekim bir âyet-i kerimede mealen, (Rahmetim, muhsinler için, yani emirlerimi kabul edip yapanlar içindir) buyuruldu. Allahü teâlânın rahmeti yetişmezse, kimse Cennete giremez. Cennete yalnız iman ile girilecektir, denilirse, evet öyledir, lakin birçok tehlikeleri atlattıktan sonra girilecektir. İman ile gitmeyen, Cennete girmeyecektir. Cennete girmek için ahirete iman ile gitmek ve diğer tehlikeleri de atlatmak lâzımdır. Fakat bu zaman da Cennetin en aşağı derecesine kavuşabilir. (Hak Sözün Vesîkaları s. 359)

 

cid:image003.png@01D8C0A5.878B2690

 

cid:image004.png@01D8C0A5.878B2690

 

cid:image005.png@01D8C0A5.878B2690

 

cid:image006.png@01D8C0A5.878B2690

 

 

Dinimiz İslam

Radyo

Huzura Doğru
TV

Dini sualler için

Üye olmak için  |  Üyelikten ayrılmak için

 

Google mail grubu sayfası

 

www.hakikatkitabevi.net

 

www.dinimizislam.com

 

 

 

 

image001.png
image002.png
image003.png
image004.png
image005.png
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages