RE: [Quán Cà Phê HỒNG] Fwd: CHO THUÊ RUỘNG 99 NĂM.

21 views
Skip to first unread message

Muoi Luu

unread,
May 19, 2020, 5:28:57 AM5/19/20
to dienda...@googlegroups.com

7 bó có được cho thuê ruộng ….không NMTA ?

99 năm lâu qua, 1 tuần cũng được !

 

From: caph...@googlegroups.com <caph...@googlegroups.com> On Behalf Of Nhân Ma Troi Âu
Sent: Tuesday, May 19, 2020 5:04 AM
To: caphe hong <caph...@googlegroups.com>; Trang lon <Pow...@yahoogroups.com>; Phung michel <ptm...@yahoo.fr>; Huyen Luu <chuba...@yahoo.fr>; NGUYEN VU <federic...@yahoo.com>; Danh Anh <danhan...@gmail.com>; Tung Truong <tvtu...@yahoo.com>; MAI TRAN <hoatr...@yahoo.com>; Minhchi Le <chil...@gmail.com>
Cc: Quoc HUYNH phu <quochu...@yahoo.com>; Mong mocay <mong...@yahoo.com>; San Toulon <tv...@hotmail.fr>; Chiem Vo Khac <vokha...@yahoo.com.vn>; Ngoc TRAN kim <trankim...@gmail.com>; Diet NGUYEN <nguyend...@gmail.com>; Tuan Aix <lej...@cegetel.net>; An Marseille <vanan...@hotmail.fr>; jacquesvui NGUYEN <eura...@gmail.com>; Hiep Seal <buivan...@hotmail.com>; Tri Vo Van <vo.ch...@wanadoo.fr>
Subject: [Quán Cà Phê HỒNG] Fwd: CHO THUÊ RUỘNG 99 NĂM.

 

Inline image

 

CHO THUÊ RUỘNG 99 NĂM...
Kính thưa các bác thợ cày,
Em xin được phép tỏ bày lòng ta
Em đây có mảnh ruộng nhà .
Ngã ba tam giác phù sa đắp bồi,

Chồng em nó mải vui chơi !
Suốt ngày nhậu nhẹt bia hơi số đề
Ruộng nương anh ấy bỏ bê,
Quanh năm cỏ mọc chẳng hề quan tâm,

Bây giờ ruộng đã vào xuân
Nước đầy ăm ắm ngập thân cỏ rày
Vậy mà chồng chẳng chịu cày
Hôm nay em hạ tuyển ngay như này:

Thuê người phát đám cỏ dày
Rồi đem dụng cụ để cày đất lên.
Thanh niên to, khoẻ ưu tiên
Miễn sao cày tốt, xấu, đen chẳng cần..

Mỗi ngày cày độ dăm lần,
Trai nào đủ chuẩn yêu cầu đến ngay
Anh nào bừa giỏi cày hay
Em cho gieo giống 99 năm ruộn
g này!

 

 

image001.png
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages