Fw: NHỮNG BÃI TẮM KHỎA THÂN NỔI TIẾNG NHẤT HÀNH TINH

28 views
Skip to first unread message

Muoi Luu

unread,
May 14, 2020, 5:45:57 AM5/14/20
to dienda...@googlegroups.com

Quá đã NMTA, mình đến tắm có bị bắt cởi đồ như mọi người không ?

 

From: caph...@googlegroups.com <caph...@googlegroups.com> On Behalf Of Nhân Ma Troi Âu
Sent: Thursday, May 14, 2020 2:22 AM

NHỮNG BÃI TẮM KHỎA THÂN NỔI TIẾNG NHẤT HÀNH TINH

 

Nude Arts

 

Nhân Ma Troi Âu

unread,
May 14, 2020, 10:22:54 AM5/14/20
to Tuxi
Quan 10 xe be,

Tất cả mọi người muốn vào khu tăm ở truồng nầy đều phải cởi đồ ra như tất cả mọi người, còn dân á châu vào đây đều phải né tránh tụi á rập và tụi đen vì cái bộ đồ nghề cũa tụi nó !Garanti sans virus. www.avast.com

--
======================================================
Dưới đây là email cho các diễn đàn K21
 
1_Email Diễn Đàn K21 : "sqh...@googlegroups.com"
2_Quán Cà Phê Hồng : "caph...@googlegroups.com"
3_Diễn đàn TUXI (2C) : "dienda...@googlegroups.com"
=======================================================
---
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Diễn Đàn TUXI" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to diendan-tuxi...@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/diendan-tuxi/002a01d629d4%24763b4650%2462b1d2f0%24%40gmail.com.

Garanti sans virus. www.avast.com

Muoi Luu

unread,
May 14, 2020, 12:16:25 PM5/14/20
to dienda...@googlegroups.com

NMTA,

Đúng 5/5, lực sĩ như tao và NB Thăng Long như trái ớt (có Lực sỉ Long khá hơn tao !), cởi ra trông xấu hổ quá (PS chắc ngon lành hơn) ! 

Làm sao đây ?

Cách đây mâ năm ghé Nice chơi, thấy mấy nàng Tây tắm thả lỏng trông đã quá, bải biển nầy nó không bắt du khách cởi đồ,

nhưng mấy nàng Tây hầu hết trên 50, lòng thòng, trông kinh quá .

 

Thân/10

PS: Nếu ghé ở Orient Beach, St Martin ( East Caribbean), cũng quá đã, có điều nó không cho chụp hình, tao vô ăn nhà hàng, cả gia đình đều 100% hết !

 

 

https://www.tripadvisor.com/Attraction_Review-g1073588-d2008464-Reviews-Orient_Bay_Beach-Orient_Bay_Saint_Martin_St_Martin_St_Maarten.html

 

image001.png
image002.png
image003.jpg

Thien Phan

unread,
May 14, 2020, 4:17:22 PM5/14/20
to dienda...@googlegroups.com
Hi, NMTA^u  , ga^`n  cuo^'i  ma^'y ta^'m hi`nh , tao tha^'y co' em ddi 
xe dda.p kho^ng co' "ye^n" , cha('c  10 Xe o^m tha^'y ky? ho+n tao ....!!!!

4T

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages