Địa Chất, Địa Hình, Xây Dựng, Kiến Trúc

diachatdiahinhxaydung@googlegroups.com

Description

1.Cập nhật thông tin dự án thường xuyên vì vậy nhớ bookmark link http://diachatnenmong.com/du-an/toi-can.html và ghé lại thường xuyên nhé.
2.Tham gia nhóm để nhận thông tin dự án khởi nghiệp tự động hàng ngày: https://www.facebook.com/groups/DiachatDiahinhXaydung

Language

Vietnamese

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group members
can view members
Anyone on the web
can view conversations
Group members
can post
Anyone on the web
can join group