0 views
Skip to first unread message

Betina Bang

unread,
Jan 25, 2012, 3:52:32 AM1/25/12
to designan...@googlegroups.com

Kære Alle 


PÅ min arbejdesplads søger vi en praktikant, send gerne videre til hvem der måtte være interesserede.


KH Betina BAng Sørensen 

Praktikopslag

Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet søger praktikant i forårssemestret

Statens Institut for Folkesundhed er et forskningsinstitut under Syddansk Universitet beliggende i København, hvor der bliver forsket i alt fra sygdom, dødelighed og risikofaktorer til sundhedsadfærd og levevilkår. Som praktikant vil du blive en del af en større forskningsinstitution og få indblik i hvilke organisatoriske elementer dette indebærer.

Til daglig vil du være tilknyttet Projekt Trivsel, Fællesskab & Faglighed under Center for Interventionsforskning, der er et interventionsprojekt på tekniske skoler landet over. Formålet er at øge elevernes trivsel gennem fokus på sociale og faglige fællesskaber. Herudover er der fokus på at mindske elevernes brug af rusmidler og frafald fra uddannelserne. På fire indsatsskoler undersøges det, hvorvidt en række interventioner har en effekt på de ønskede områder. Dette undersøges gennem observationer, interviews og spørgeskemaundersøgelser. Spørgeskemaundersøgelserne finder sideløbende sted på en række kontrolskoler.

Dine opgaver som praktikant vil blandt andet bestå af:

- Telefoninterviews med lærere på indsatsskolerne. Der foreligger en struktureret spørgeguide med konkrete og enkle spørgsmål. Derefter foretages semistrukturerede interviews med lærerne med henblik på at opnå viden om, i hvor høj grad og på hvilken måde de implementerer indsatserne på skolerne.

- Feltobservationer på udvalgte tekniske skoler.

- Dataindsamling på tekniske skoler og opgaver i forhold til at klargøre dataindsamlingen. Spørgeskemaindsamlingen foregår via SurveyXact, og du skal således ud på skolerne og introducere eleverne for undersøgelsen, samt observere og afhjælpe med mulige tekniske fejl og forståelsesspørgsmål.

Ud over de ovennævnte opgaver vil du indgå i en dagligdag, der indebærer diverse møder og samarbejde med en lang række kolleger med forskellig akademisk baggrund. Du vil som praktikant indgå i et stærkt akademisk samarbejde, hvor de forskellige videnskabelige baggrunde tages seriøst og benyttes til at opnå gennemtænkte og veldiskuterede problemstillinger. Du vil få god vejledning og sparring i forbindelse med din praktikrapport, og du vil få mulighed for at drøfte forskellige videnskabelige emner til programmøder flere gange om måneden. Derudover vil der undervejs i dit praktikforløb være mulighed for, at du kan indsamle empirisk materiale til et eventuelt kandidatspeciale.

Krav til dig som praktikant:

- Vi forventer, at du har viden og praktisk erfaring med kvalitative metoder, især kvalitative interviews og feltobservationer eller feltarbejde. Derudover skal du have et godt kendskab til kvantitative metoder, her tænker vi i særlig grad på spørgeskemaundersøgelser.

- Vi forventer også, at du er åben og kan arbejde struktureret og systematisk. Stillingen fordrer, at du kan skabe gode relationer både til skolernes unge og lærerne, og at du kan indgå i et tværfagligt team.

Læs eventuelt mere om Statens Institut for Folkesundhed på www.si-folkesundhed.dk og Projekt Trivsel, Fællesskab & Faglighed på www.interventionsforskning.dk .

Hvis ovenstående kunne have interesse kan du kontakte ph.d.-studerende Betina Bang Sørensen på 65507802 eller bb...@si-folkesundhed.dk, eller projektleder Liselotte Ingholt på 65507808 eller li...@si-folkesundhed.dk .

Center for Interventionsforskning, Statens Institut for Folkesundhed, SDU Øster Farimagsgade 5A, 2., 1353 København K - Tlf.: 6550 7777 Interventio...@si-folkesundhed.dk www.interventionsforskning.dk

Centret er støttet af TrygFonden og Kræftens Bekæmpelse


Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages