Poprawa systemu komunikacji miejskiej

1 view
Skip to first unread message

Obywatel Prowadzący

unread,
May 24, 2007, 12:56:01 PM5/24/07
to Deklaracja_Hanny_Gronkiewicz_Waltz
Miejsce na dyskusję dotyczącą problemu, który zdaniem Pani Prezydent
zostanie rozwiązany do końca roku 2007.

Obywatel Prowadzący

unread,
May 25, 2007, 1:13:37 PM5/25/07
to Deklaracja_Hanny_Gronkiewicz_Waltz

Wskazanie niezastąpionej w tym roli ZTM przy współpracy z Samorządem.

Reply all
Reply to author
Forward
Message has been deleted
Message has been deleted
0 new messages