gefragt gejagt - wie viele dimensionen hat ein vektor

5 views
Skip to first unread message

astral spectre

unread,
Aug 22, 2022, 3:20:48 AM8/22/22
to

De wiskunde in voorbereidend wetenschappelijk onderwijs bestaat qua eindexamenstof - behalve basale onderwerpen als de
verzamelingenleer en de elementaire meetkunde, waarin de eigenschappen van de voornaamste niet-stereometrische figuren worden
behandeld - uit drie onderdelen: algebra, analytische meetkunde - ofwel algebraische analyse van wiskundige relaties middels de
grafiek in een orthogonaal assenstelsel - en de statistiek. Analytische meetkunde is van deze drie de belangrijkste. Analytische
meetkunde bestaat weer voor de ene helft uit differentiatie en integratie en voor de andere helft uit goniometrie, en in het
verlengde daarvan de differentiaal-vergelijking. Van de laatste is een CSE eindexamenopgave althans gebruikelijk.

Aan de basis van de differentiaal-rekening staat de zgn. richtings-coefficient. Als we de grafiek van een niet-ambigue relatie ofwel
de funktie y=ax bekijken, zien we een rechte grafiek cq. lijn met konstante steiging of daling en richtings-coefficient a.
Afhankelijk van de macht van x spreken we van een n-de graads funktie: in het geval van y=ax van een eerstegraads funktie. Omdat de
grafiek recht is, is a over het hele funktie domein en bereik konstant en het bepalen een formaliteit (bereik/domein). Anders is dit
bij een meergraads funktie zoals de tweedegraads funktie y=ax^2. Die grafiek is geen rechte maar een kromme, de
richtings-coefficient variabel, en ongelijk a. Waar we dan naar zoeken is een reken methode om die voor elke x te bepalen.

Die richtings-coefficient is gegeven in de zgn. afgeleide funktie, die wordt berekend met de differentiatie methode van Leibniz.
Toepassingen vindt men in de natuurkunde, bv. de mechnica, met snelheid als afgeleide van relaties van tijd naar plaats (v=m/s).
Nota bene dat relaties mogelijk ambigu zijn, hoewel in de klassieke mechanica een objekt niet op twee plaatsen tegelijk kan zijn.
Volgens Leibniz vindt men de afgeleide funktie door van elke term van de primitieve funktie de macht met 1 te verlagen en dan de
originele macht te vermenigvuldigen met de konstante van de term, bv. ax^3 + bx^2 + cx + d <=> 3ax^2 + 2bx + c (+0). Zoals het
equivalentie teken aangeeft is dit proces omkeerbaar, in dat geval spreken we niet van differentiatie maar integratie.

Wat uit de wiskundige processen van differentiatie en integratie bij uitstek blijkt, is dat - bv. natuurkundige - relaties uit meer
dan twee grootheden kunnen bestaan, en dat een 2-dimensionaal assenstelsel voor de grafische weergave ervan niet volstaat. De
processen van differentiatie en integratie zijn slechts middelen om je te focusseren op telkens deel-relaties van 2 dimensies.
Terwijl middels differentiatie van een relationele dimensie wordt geabstraheerd, wordt die middels integratie juist toegevoegd.
Vandaar dat we met integratie niet de 0-dimensionale richting maar de 2-dimensionale oppervlakte van een grafiek berekenen.

Dit heeft verregaande konsekwenties voor het vektor begrip. Want dat is wat de richtings-coefficient in feite is, zij het
2-dimensionaal en zonder waarde voor een krachtwerking. Een vektor is wiskundig gezien een punt-objekt. Maar hoe kan een punt dan
een richting hebben? En dat is nu net de Leibniz-paradox. Een punt op zich heeft geen richting, maar als onderdeel van een oneindige
reeks punten oftewel een lijn wel. Volgens Leibniz zelf gaat het om infinitesimale veranderingen van x en y, over een oneindig klein
domein en bereik, kortom om een punt-objekt, met an sich und für sich lengte en breedte 0, maar waartussen uitsluitend op grond van
hun samenhang met de andere punten in de grafiek, toch een verhouding en richting kan worden bepaald.

Zoals iedereen weet, maar er nooit bij nadenkt, is een punt een ruimtelijk objekt met 0 dimensies. Een lijn heeft er 1, een vlak 2
en een ruimte 3. Een vektor, 2 of 3-dimensionaal, met of zonder scalaire waarde, is een punt-objekt. Daarom heeft een vektor 0
dimensies. En daarom ga je bij het differentieren van 1 naar 0 dimensies, en bij het integreren van 1 naar 2.

astral spectre

unread,
Aug 22, 2022, 2:51:35 PM8/22/22
to
wj.

astral spectre

unread,
Aug 22, 2022, 2:56:39 PM8/22/22
to
ir.

welk romeins cijfer wordt hier afgebeeld

astral spectre

unread,
Aug 23, 2022, 9:52:16 PM8/23/22
to

het is dus mogelijk dat een objekt van 0 dimensies (ruimtelijke) eigenschappen heeft, kortom objekt is, op basis van een
(veronderstelde) coherentie cq. relatie met andere 0-dimensionale objekten, bijvoorbeeld in een ortogonaal assenstelsel.

vanuit het 0-dimensionale standpunt zijn die eigenschappen dan in die zin pre-emptief op de leibniz-paradox, dat ze zowel gegeven
zijn in als vooruitlopen op het bestaan van zo'n relatie cq. ruimte.

astral spectre

unread,
Sep 17, 2022, 8:00:53 AM9/17/22
to

gödel ging naar amerika

derhalve klopt zijn theorem

of in elk geval het bewijs


maar als we even uitgaan van de hypothese

dat het theorem NIET klopt

dan is gödels theorem een oneindigheid beschrijving

in die zin

dat er nooit een sluitend axiomatisch systeem kan worden gemaakt

om een natuur verschijnsel te beschrijven

daar

er altijd iets onverklaarbaar overblijft

en dat is wereld nieuws


het bewijs natuurlijk niet

en dat is inklusief het universum

al dan niet als geheel van alle mikro en makro verschijnselen


ik vraag me alleen af of het doel van de logica

wel het leggen van een axiomatische basis voor de wiskunde is geweest

of anderzijds het formaliseren van de menselijke taal

en dan met name in dBase III+ van Ashton Tate

teneinde formele waarheidsbeweringen

aan uitspraken te kunnen koppelen


uiteindelijk is de logica er alleen in geslaagd

de basis van de metafysica te beschrijven

en moet daarom wetenschappelijk

als een volslagen mislukking worden gezien

astral spectre

unread,
Sep 23, 2022, 5:05:15 PM9/23/22
to

trolls zijn entiteiten in het social media domein

die de opdracht hebben

om ongewenste deelnemers uit de groep te mobbenmet alle beschikbare middelen

waarvan de voornaamste psychologische provokatie

teneinde een fatale verspreking op te roepentrolls werken normaliter voor een overheid

normaliter de overheid

met de opdracht om alle niet-trolls

uit alle groepen te mobben

cause there is not silence like internet silencenadat ze hierin zijn geslaagd

hebben ze de opdracht om de groep bezet te houden

normaliter met een stuk of tien

om middels deze meerder heid

alle eventuele nieuw komers eruit te kunnen mobben99% van het usenet wordt momenteel bezet gehouden door trollseen nieuwe ontwikkeling laat zien

dat trolls ook buiten de virtual internet space kunnen bestaan

want alle corona komplot denkers

oftewel formal realität skeptiker

zijn real life trolls

in dienst van een overheid

normaliter de overheid

astral spectre

unread,
Sep 23, 2022, 5:13:54 PM9/23/22
to
oh.

astral spectre

unread,
Sep 23, 2022, 5:15:45 PM9/23/22
to
wd.

astral spectre

unread,
Sep 23, 2022, 5:19:45 PM9/23/22
to
lk.

astral spectre

unread,
Sep 23, 2022, 5:27:23 PM9/23/22
to
rv.

astral spectre

unread,
Sep 24, 2022, 12:01:13 AM9/24/22
to

der markt is eine unbewuste, unplanmässige entität

indem es keinen plan oder gar bösartige vorhaben gibt

es ist formell unmöglich in ihm zu verschwören

und deswegen gehört er auch nicht den juden

alles andere wäre skeptizismus

und das ist uns seit 2020 formal gesetzlich untersagt

astral spectre

unread,
Dec 5, 2022, 8:08:40 PM12/5/22
to

die sache ist nicht ob es ihn gibt

sondern ob es ihn geben könnte

und das ist metafysich

unbestreitbar

400 jahre philosophie haben versucht es aus zu schliessen

das können doch unmöglich alle schwindler gewesen sein

astral spectre

unread,
Dec 5, 2022, 8:13:34 PM12/5/22
to
se.

astral spectre

unread,
Dec 18, 2022, 5:16:01 PM12/18/22
to
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages