DDD Sverige

Contact owners and managers
1–30 of 88

DDD Sverige 

 

Intressegrupp för Domain-Driven Design i Sverige. Vi vänder oss till dig som har erfarenhet av, eller bara är nyfiken på, Domain-Driven Design (DDD) oavsett vilka roller inom mjukvaruutveckling du känner dig mest hemma i. I DDD Sverige diskuterar och utbyter vi idéer rörande alla aspekter runt DDD, strategiska så väl som taktiska, implementationsspecifika så väl som mer abstrakta och generella.

DDD Sverige finns här på Internet, men ibland möts även vid lokala träffar i den s k verkligheten. Våra träffar i Stockholmsområdet annonseras på http://www.meetup.com/ddd-stockholm/

DDD Sverige startades av Dan Bergh JohnssonJimmy Nilsson och Patrik Fredriksson. Kontakta oss genom att skicka ett meddelande till gruppen.


Medlemmarna i DDD Sverige är fysiska personer, dvs folk. Dessutom har följande företag uttalat sitt stöd till initiativet och utlovat att "efter förmåga bistå med personer, lokaler, finansering och andra insatser som krävs för att gruppen ska frodas":