DIO IMENA PRIPADNIKA I SURADNIKA JUGOSLOVENSKE KONTRA OBAVJESTAJNE SLUZBE - K O S

6073 views
Skip to first unread message

CroRadio.net

unread,
Oct 3, 2007, 1:59:39 AM10/3/07
to Croatian News
http://www.lijepanasadomovinahrvatska.com/text07/03_10_07_kos.htm

DIO IMENA PRIPADNIKA I SURADNIKA JUGOSLOVENSKE KONTRA OBAVJESTAJNE
SLUZBE - K O S

1. MAJA [ SURADNIK KOS-A IZ VINKOVACA, DOJAVLJUJE PLANOVE ZNG SLUŽBI
BEZBJEDNOSTI JA, , SADA U SPLITU?? ]
2. R-l [ AGENT LOCIRAN U RAFINERIJI SISAK, ]
3. R-2 [ AGENT S PODRUCJA PETRINJE, POLAZNIK VIŠE ŠKOLE UNUTARNJIH
POSLOVA, ]
4. R-4 [ AGENT S PODRUCJA PETRINJE, ]
5. SLOBODAN [ BIO ŠEF PROTOKOLA U VLADI RH, ]
6. TOMICA [ IZ OKOLICE SISKA, MREŽA KOS-a U VPO-SPLIT, ]
7. DRAVA [ , RODOM IZ VIROVITICE, ANGAŽIRAN U SRBIJI ZA VRIJEME
ODSLUŽENJA VOJNOG ROKA 60 - GODINA, DJELOVAO U NJEMACKOJ ]
8. BOSANKA [ RODOM IZ BOSANSKE KOSTAJNICE, UDATA ZA NJEMCA, ŽIVI U
MINHENU I STUTGARTU. ]
9. MIŠO [ , SURADNIK SDS BIH, RODOM IZ TREBINJA, ŽIVI U CIKAGU
USMJEREN JE PREMA CETNICKOJ EMIGRACIJI, SMATRAN POUZDANIM SURADNIKOM,
VEZA S CEDOM MILICEM I SLOBOM CARICEM, OPERATIVCIMA SDS-A BIH ]
10. ALIJA EDO [ , VRBOVAN ZA VRIJEME IZDRŽAVANJA KAZNE NA GOLOM
OTOKU,ANGAŽIRAN PREMA GRUPI IB-OVACA U MOSTARU KOJOJ JE I SAM RANIJE
PRIPADAO, NA VEZI GA DRŽAO OPERATIVAC NAZIF TURKOVIC, DAVAOIZVJEŠCA O
MISI FILJAKU I NEDI BOROZANU ]
11. JERKO [ , SURADNIK, VEZA VUKOJEVICR., PROFESOR, KASNIJE DIREKTOR
PUCKE ŠKOLE U LJUBUŠKOM - KLOBUK ]
12. IVAN [ , SURADNIK VUKOJEVICR., IMA GOSTIONICU U ŠIROKOM
BRIJEGU ]
13. IVICA [ , SURADNIK VUKOJEVICA, GOSTIONICAR U ŠIROKOM BRIJEGU ]
14. KRSTO [ , VRLO JAK SURADNIK SDS-A (VUKOJEVICRADOSLAV), NA VEZI
GADRŽAO MIRO ŠIMIC, POKRIVAO PODRUCJE AUSTRIJE ILI FRANCUSKE ]
15. BORAC [ , ]
16. PAVO [ SURADNIK SDB-MOSTAR.BORAVI U SYDNEVU, AUSTRALIJA.
ANGAŽIRAN OD A. REBCA, ]
17. KRIŽAN [ SURADNIK SDB-MOSTAR, BORAVI U NJEMACKOJ, ANGAŽIRAO GA
IVAN LASIC, ]
18. ŽELJKO [ BORAVI U ŠVEDSKOJ, USMJEREN NA fra. LASICA I VINKA
KOŽULA, ]
19. ŠAŠA [ BORAVI U ŠVICARSKOJ, OPERATIVNA VEZA IZ ZURICHA, MUSLIMAN
RODOM IZ KONJICA, ]
20. ZORAN ZORAN [ BORAVI U AUSTRALIJI, SURADNIK IZ SYDNEVA, NA VEZI
GA DRŽI M. KURIBAK, ]
21. KVARNER [ ]
22. OZRENMORE [ ]
23. SIMO [ ]
24. TOMICA [ , MOŽDA U PULI ]
25. VISITO [ ]
26. ŽELJANA [ ]
27. ŠABAN [ OFICIR JA( PRETPOSTAVKA HRVAT ) NA VEZI GA DRŽI OB MAJOR
GLEDIC VUKAŠIN, , ]
28. RAMA [ USMJEREN PREMA MAJEŠKI ZLATKU, , ]
29. ŽELJKO KOTUR [ BIVŠI KOS, TO RH, ]
30. ACIMOVIC VLADIMIR [ ]
31. ADAMOVIC MILIVOJ [ ŽIVIO U HANOVERU, NA VEZI GA DRŽAO V. RUNJE,
SURADNIK SID-A ]
32. ADEMI RAHIM [ brigadir, borbe kod Šibenika, Gospic, ]
33. ADROVIC SABRO [ ]
34. AGOTIC BOŽO [ , RO EN 1930, BRAT IMRE AGOTIC, PRIPADNIK
IZVI ACKE ORGANIZACIJE VOS-A JNA ]
35. AGOTIC IMRE IMRA [ bio pukovnikOB JNA 5. VO Zagreb, legalna
suradnja sa BiH udruženjima, zapovjednik HRZ i PZO u HV, OA ]
36. AHEL SILVANO IBRO [ prijedlog za operativnog djelatnika SIS-a,
OA ]
37. AJAMOVSKI TAKI X-84 [ , SURADNJA S KOG VPO U OpO LIDO PREMA OS
GRCKE.OPERATIVAC ILI SURADNIK SDB MAKEDONIJE. ]
38. AJANOVIC HAMZA ili HAMZO [ ]
39. AJDINOVIC PERO [ MAJOR JA, KOG RIJEKA, REALIZATOR POBUNE SRBA U
RH, OA ]
40. AJDUKOVIC MIRKO VISOCICA [ , RO EN 1948., SURADNIK KOS-A OD
1977, NA VEZI GA DRŽAO KNEŽEVICMIHAJLO, NAPUSTIO RH ]
41. AKACINARI NIKOLA [ ]
42. ALABER NIKOLA [ VIDI SPISK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI I
DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OAJANJICAR) ]
43. ALAJICA BOŠKO [ , SURADNIK KOS-A ]
44. ALEBIC LUKA [ ]
45. ALEKSIC BRATIMIR [ ]
46. ALEKSIC ALEKSANDAR [ ZASTAVNIK 1. kl, KOS, ]
47. ALEKSIC [ , KAPETAN PRVE KLASE, ORGAN BEZBEDNOSTI U BATALJONU VP
U KNINU. ]
48. ALEKSIC STOJAN [ MAJOR, NACELNIK OB U KNINU, ZAMJENIO
TOLIMIRA, ]
49. ALEKSIC MILADIN [ ]
50. ALEKSOVSKI ACO [ OFICIR SLUŽBE BEZBEDNOSTI, POHA AO ŠKOLU
BEZBEDNOSTI U PANCEVU. OA ]
51. ALILOVIC ANTE [ , USMJEREN PREMA POJEDINIM SVECENICIMA U HUMCU,
OPCINA LJUBUŠKI, NAVODNO JAKO NEPOUZDAN I KORIŠTEN SAMO ZA ODRE ENE
PROVJERE ]
52. ALIŠAN ALIMEDIN LAGUNA [ , SURADNIK KOS-A, OBAVLJEN INFORMATIVNI
RAZGOVOR ]
53. AMBROŠ VIKTOR [ bivši djelatnik UDBE iz Orahovice, ]
54. AMIDŽIC ANTE SEGA [ STARIJI VODNIK JNA, HRVAT, KOMANDA VPO
SPLIT, U JEDINICI SPECIJALNE NAMJENE, DEMOBILIZIRAN, ]
55. ANAKIJEV TODOR [ ]
56. ANCIC JOZO [ , SVECENIK RKC U CELJEVU, KORIŠTEN PREMA HRVATSKIM
NACIONALISTIMA ]
57. ANDELIC VLADO [ , RO EN 1937., PRIPADNIK IZVI ACKE ORGANIZACIJE
VOS-A NA TERITORIJU AKOVA ]
58. ANDIC SINIŠA [ , KOG ]
59. ANDRIC JOVIŠA [ ]
60. ANDRIC DRAGUTIN [ ]
61. ANDRIJAŠEVIC VEDRAN [ KOG-VPO, ZASTAVNIK, OTIŠAO ZA BOKU, , ]
62. ANDROCEC VLADIMIR DRAVA [ , RO EN 1946, SURADNIK KOS-A,
ANGAŽIRAN 1975. ILI 76. , 1976. NOVCANO NAGRA EN ]
63. AN ELKOVIC MOMIR [ ]
64. ANICIC [ ]
65. ARACIC FILIP [ nacelnik stožera 109. brigade Osijek, suradnik
KOS-a, ]
66. ARBUTINA PERO SIDRO [ , SURADNIK 114. OBAVJEŠTAJNOG CENTRA VOS-a
JNA ,OSIJEK ]
67. ARBUTINA STEVA STEVO [ OFICIR SLUŽBE BEZBEDNOSTI, POHA AO ŠKOLU
BEZBEDNOSTI U PANCEVU. OA ]
68. ARLOVIC MARKO [ ]
69. ARLOVIC MATO VRBIK [ , ZASTUPNIK U SABORU RH, SURADNIK KOS-A ]
70. ATANASOVSKI JORDAN [ Bivše AVL JNA ,Nacelnik SIS Bjelovar, u HV
suraduje sa i zapošljava Srbe. ]
71. ATELJ ZORAN [ , PORUC. BOJNOG BRODA, ZAMJENIK NACELNIKA OB KVPO,
NAPUSTIOSLUŽBU, A NAKON PREKOMANDE U PULU I JA, SADA UKRCAN NA
BRODOVIMA TRGOVACKE MORNARICE- STRANCU, ]
72. AVDIC BAJRO MOLUNT [ Na vezi SDB Trebinje, vozac Artukovica u
NDH, kljucni svjedok u njegovom sudenju .Usmjeren prema muslimanskim
nacionalistima,ubijen od Šešeljevih cetnika.OA ]
73. AVDIC R-Z [ , SURADNIK JURANA MIROSLAVA ]
74. BABIC RADE [ PRIPADNIK JA, UMIROVLJEN, PULA, , OPERATIVNI
DJELATNIK OB JNA ]
75. BABIC ANKICA [ , DJELATNICA PU KARLOVAC, SURADNICA, NA VEZI
BRANKU GAJICU ]
76. BABIC GRUJO [ ]
77. BABIC MILE [ ]
78. BABIC FILIP [ ]
79. BABIC NENAD JADRIJA KAPRIJE [ , SURADNIK KOS-A, NA VEZI
OPERATIVCU KOS-A IZ ŠIBENIKA, (MOGUCE JE DA POSTOJE DVA COVJEKA S
ISTIM IMENOM I PREZIMENOM) ]
80. BACANI VLADIMIR [ ]
81. BACUJKOV STEVICA BRKO [ SURADNIK, U SLUŽBI JA, , JRM CRNA GORA ]
82. BACUJKOV BRANKA [ SUPRUGA SURADNIKA OB JA, ]
83. BADAROŠ ER [ , SURADNIK 114. OBAVJEŠTAJNOG CENTRA VOS-a
JNA,OSIJEK ]
84. BAGARIC IVICA [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI I
DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
85. BAJIC MILE [ UMIROVLJENI PUKOVNIK KOS-a, SK-POKRET ZA
JUGOSLAVIJU, ]
86. BAJIC BRANIMIR [ PUKOVNIK JA, 9. KORPUS KNIN, POMOCNIK
ZAPOVJEDNIKA ZA LOGISTIKU, , EKSTREM, ]
87. BAJIC URO [ ZASTAVNIK JA, SURADNIK SLUŽBE BEZBJEDNOSTI,
PREDLOŽENO UHICENJE, , ]
88. BAKIJA DRAGAN [ ]
89. BAKO STJEPAN [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI i
DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
90. BALIC MEHMED [ SIN MUHAMEDA, PRIPADNIK LEGIJE STRANACA U HV ,
NAVODNO SLUŽBENI PREVODITELJ HV S UN , SURADNJA S MARC FRENCH IZ
VELIKE BRITANIJE, KOJI SNIMA NAŠE VOJNE OBJEKTE, ]
91. BALIN NADA MARICA [ , MEDICINSKA SESTRA U ŠIBENIKU, SURADNICA
KOS-A, BRISANA IZ EVIDENCIJE SURADNIKA KOS-A, SESTRA OPERATIVCA SZUP-A
MARTINA VELDICA ]
92. BALTIC RANKO [ , SURADNIK KOS-A, NE VEZI OPERATIVCIMA MIRKU
MARTICU I CEDI KNEŽEVICU, PRIPADNIK JEDINICE ZA POSEBNE NAMJENE MUP-A,
ANGAŽIRAN NA VOJNOJ AKADEMIJI ]
93. BALUNOVIC STANISLAV [ ]
94. BANDALO IVAN VID [ STARIJI VODNIK JA, HRVAT, DJELATNIK SLUŽBE
BEZBJEDNOSTI KOMANDE VPO SPLIT, DEMOBILIZIRAN, ]
95. BANDIC VINKO SEDI [ , SURADNIK 114.OBAVJEŠTAJNOG CENTRA VOS-a
JNA,OSIJEK ]
96. BANDIC BRANKO [ , SURADNIK KOS-A, NA VEZI OPERATIVCU LONCAREVIC
MIŠI, SADA SE NALAZI NA PODRUCJU GRUDA ]
97. BANDŽA NIKOLA [ , KOS ]
98. BANJEGLAV TIHOMIR [ OB-VPO- SPLIT, PORUCNIK, OPERATER, OTIŠAO SA
VOJSKOM U BOKU, , ]
99. BANOVIC ROMANO [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRA ANSKIH OSOBA U
POSTROJBAMA ZB PULA( OA) ]
100. BANOVIC BOŽIDAR [ ]
101. BANOŽA NIKOLA [ SURADNIK SID-a, U NJEMACKOJ, VEZA V.
RUNJE, ,ŽIVIO U FRANKFURTU ]
102. BARAC ZDRAVKO [ ,OPERATIVAC KOG VPO PO LINIJI HRVATSKE
EMIGRACIJE,ŽIVI NA VISU. ]
103. BARAŠIN MILAN [ , KOS ]
104. BARBARIC MILE [ , POREZNIK IZ KLOBUKA, SURADNIK VUKOJEVICR. ]
105. BARBIR ANTE [ , KOS ]
106. BARBIR BRANIMIR [ OPERATIVAC SDS ZADAR, ]
107. BARCOT [ RECEPCIONAR HOTELA EXCELSIOR DUBROVNIK, NA VEZI KOG-a
DUBROVNIK, ]
108. BARIC RODOLJUBLIUBO [ BRIGADIR HV , AROGANTAN, NASILAN, ]
109. BARICEVIC LUKA [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRA ANSKIH OSOBA U
POSTROJBAMA ZB PULA( OA) ]
110. BARIŠIC ZLATKO [ BIO PORUCNIK BOJNOG BRODA JA,OPERATIVAC
KONTRAOBAVJEŠTAJNE GRUPE VPO SPLIT. PREŠAO U ZNG. SIS HV 4. GBR SPLIT,
NACELNIK SIS CENTRA SPLIT, SK-PJ,OA ]
111. BARTULOVIC ŽARKO [ BIVŠI OFICIR BEZBJEDNOSTI CENTRA VISOKIH
VOJNIH ŠKOLA SPLIT. NAPUSTIO JA I PREŠAO U ZNG. JA MU PRIJETI.
NACELNIK SIS 4. BRIGADE HV.DJELATNIK SIS CST., ]
112. BARTULOVIC NEDELJKO NEDJELJKO [ , BIVŠI RADNIK SDS CENTAR SPLIT
U 2. ODJELU, RADIO PREMA HRVATSKOJ EMIGRACIJI ]
113. BARTULOVIC VJEKOSLAV BOZA [ , KOS ]
114. BASARA BORA [ ŽENSKO, IZVJESTITELJ NEPRIJATELJSKE STRANE,
ŠPIJUN, ]
115. BAŠIC TOMISLAV [ PRIPADNIK JA U SPLITU, , RO EN 1943., CARINIK
NA GRANICNOM PRELAZU GORICAN, UTVR ENI SURADNIK ]
116. BAŠIC RASIM [ STARIJI VODNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI, VOJNI
POLIGON SLUNJ, ISPITUJE ZAROBLJENIKE, RADI NA POSLOVIMA SIGURNOSTI 5.
KORPUSA ABIH, ]
117. BAŠIC HIVZIJA [ .BORAVI U BIH, NA VEZI GA DRŽI S. ŠARENICA (SDB-
TREBINJE) ]
118. BATAJLO ZDRAVKO ALHOS [ , KOS ]
119. BATARILO STJEPAN [ , PRIPADNIK IZVI ACKE ORGANIZACIJE VOS-A NA
PODRUCJU AKOVA, RO EN 1930. ]
120. BATIC ŽELJKO [ DOKTOR U DUBROVNIKU, GINEKOLOG, DOBRE VEZE S
VOJNIM VRHOM , KONTAKTIRA S KOG DUBROVNIK (BECIC), ]
121. BATINIC ZDRAVKO [ , DIPL. ING. BRODOGRADNJE, ZAPOSLEN U
BRODARSKOM INSTITUTU, KORIŠTEN KAO IZVOR PODATAKA ]
122. BATORI PERO [ , RO EN 1931., PRIPADNIK IZVI ACKE ORGANIZACIJE
VOS-A NA PODRUCJU AKOVA ]
123. BAUCAL PETAR ETIC [ ]
124. BAUFRAJD JOSIP [ SURADNIK, NA VEZI GA DRŽAO ŠIKARANJA BRANKO, ]
125. BAUFRAJT JOSIP [ , SURADNIK KOS-a ]
126. BAUS JADRANKA LJILJANA [ , KOS ]
127. BAZINA NEVEN [ BIO ZNG, SADA SKLADIŠTAR U CZ SPLIT, SUMNJA SE
DA JE UKLJUCEN U TRANSAKCIJE ORUŽJEM I DEVIZAMA, ]
128. BEARA LJUBIŠA [ KAPETAN BOJNOG BRODA JRM, NACELNIK VOJNE
BEZBJEDNOSTI KOMANDE VPO SPLIT. TREBAO NAORUŽATI UMIROVLJENIKE JA U
SPLITU (AKCIJA MARJAN). SADA NACELNIK VOJNE BEZBJEDNOSTI VPO BOKA.
POMOCNIK MLADICA ZA PITANJA BEZBJEDNOSTI, OA , NAKON POKRETANJA
KPNAVODNO IZVRŠIO SAMOUBOJSTVO, ]
129. BEARA LJUBIŠA [ KAPETAN BOJNOG BRODA JRM, NACELNIK VOJNE
BEZBJEDNOSTI KOMANDE V PO SPLIT. TREBAO NAORUŽATI UMIROVLJENIKE JA U
SPLITU (AKCIJA MARJAN). SADA NACELNIK VOJNE BEZBJEDNOSTI VPO BOKA.
POMOCNIK MLADICA ZA PITANJA BEZBJEDNOSTI, OA , NAKON POKRETANJA
KPNAVODNO IZVRŠIO SAMOUBOJSTVO, ]
130. BEBEK FRANJO [ , SURADNIK LOKALNOG ZNACENJA, VEZA VUKOJEVICR. ,
IZ VELJAKA PO ZANIMANJU BRIJAC ]
131. BEBIC VJEKOSLAV [ PLOCE, VLASNIK PRIVATNOG PODUZECA BKC,
SURA UJE S MUSLIMANSKIM OBAVJEŠTAJNIM CENTROM MOSTAR, ]
132. BECIC PAVLE [ , OPERATIVNI DJELATNIK U 114. OBAVJEŠTAJNOM
CENTRU OSIJEK ]
133. BECIC SIMO [ POTPUKOVNIK JA U MIROVINI, BIVŠI NACELNIK KOG
DUBROVNIK, DAJE INFORMACIJE HV, ]
134. BECIROVIC AGAN [ ]
135. BEDE URO [ , SURADNIK 114. OBAVJEŠTAJNOG CENTRA OSIJEK ]
136. BEDŽULA DRAGUTIN [ ]
137. BEGOVIC HAZIM [ PUKOVNIK JA, OFICIR BEZBJEDNOSTI KOG SPLIT.
DRŽAO NA VEZI SURADNIKE FLAMINGO, NOVINAR, BRKO. Nac. ORG-MOB. POSLOVA
9. KORPUSA KNIN. ZAMJENIK REPUBLICKOG MIN. ZA NO BIH. PRIP. KORPUSA
ZENICA. DRŽI GA NA VEZI LJUBIŠA BEARA. SURADNIK KOS-A.NAPUSTIO STAN U
SPLITU. VRACA SE U SPLIT-TRAŽI STAN, OA ]
138. BEKIC DUŠAN [ , CITLUK, POZNAVAO VECI BROJ EMIGRANATA S
PODRUCJA CITLUKA, KORIŠTEN VIŠE PUTA OD STRANE SDS-A ]
139. BENCIC ANTUN [ DOKTOR, SURADNIK SLUŽBE BEZBEDNOSTI, POMOCNIK
MINISTRA RH, ]
140. BENCUN MATE [ ]
141. BENETA IVAN [ PUKOVNIK, ZAPOVJEDNIK 116. BRIGADE METKOVIC,
NEZADOVOLJSTVO MEDU PRIPADNICIMA BRIGADE, NACELNIK ZAPOVJEDNIŠTVA
OPERATIVNE SKUPINE NEUM, 5. BRIGADA HV OSIJEK, ZAPOVJEDIO UKIDANJE
PUNKTA VP HV U SELU TIŠANJSKA DUBRAVA.ŠIBENIK, ]
142. BENJAK IVAN [ ]
143. BERBEROVIC IBRAHIM [ ZASTAVNIK JA, BORBENO DJELOVAO S MORA PO
PLOCAMA, , SURADNIK, JRM CRNA GORA ]
144. BESEDIC ŽELJKO 101 [ , RADI U SABORU, NA VEZI PUKOVNIKU KOS-A
DIVLJAKOVIC BUDI, ODLAZIO NA KONTAKTE U BEOGRAD ]
145. BEŠIREVIC MENSUR BRUNO [ , KOS ]
146. BEZAK BRUNO ANTE [ SPLIT, RADIO ZA KOS JA U VRIJEME ODSLUŽENJA
VOJNOG ROKA , NA VEZI GADRŽAO SMILJANIC ILIJA (ILI SMILJANOVIC), ]
147. BEZMAREVIC NEDJELJKO [ ]
148. BIBIC BREZA [ , KOS ]
149. BICANIC ANKICA [ ]
150. BIJEDIC EMIR [ AGENT SLUŽBE DRŽAVNE BEZBJEDNOSTI, NA VEZI DRŽAO
EMIGRANTE, ]
151. BIJELIC BORO [ ]
152. BIJELICA RADE [ ]
153. BIKI URO DARKO [ , SURADNIK 114. OBAVJEŠTAJNOG CENTRA OSIJEK ]
154. BIKIC IVAN [ KONTAKTIRA SA SDS U SPLITU, U NJEMACKOJ, VEZA V.
RUNJE, RODOM IZKARAKAŠICE, SINJ, , RADIO PREMA EMIGRACIJI ]
155. BILAFER PETAR [ PRIPADNIK JA, POMOCNIK NACELNIKA ZA KOMANDNO-
ŠTAPSKE POSLOVE OB VPO BOKA KOTORSKA U CRNOJ GORI, OA ]
156. BILALOVIC MEHO [ SURADNIK SDB-TREBINJE, USMJEREN PREMA
MUSLIMANSKIM NACIONALISTIMA, ]
157. BILANOVIC [ ]
158. BILIC MIRA [ , KOS ]
159. BILIC IVO [ ZASTAVNIK JA U MIROVINI, BIVŠI OPERATIVNI TEHNICAR
KOG VPO SPLIT. SIS SPLIT, ]
160. BILIC ALIJA [ , ŠEF ODJELA ZA UNUTRAŠNJE NEPRIJATELJE
(VJEROJATNO U SDB MOSTAR) ]
161. BINDER HERMINA BEBA, SEKA, FILIP [ , ŽIVI U ŠVICARSKOJ, RADILA
PREMA HRVATSKOJ EMIGRACIJI, VRLO ZNACAJAN SURADNIK ]
162. BIŽIC BRANKO [ , KOS ]
163. BJEDOV VUJO [ , CASNIK JA, ANGAŽIRAN ZA SURADNIKA KOS-A 1947,
SURADNJU S KOS-OM PREKINUO 1970., UMIROVLJEN 1973. ]
164. BJEGOVIC MILAN [ ]
165. BJELICA RADENKO RADE STRIC [ , KOS ]
166. BLANUŠA NENAD [ , KOS ]
167. BLAŠKOVIC JOSIP BOŽO [ NACELNIK ONP 143.D BR., SATNIK,
SAMOVOLJA, DOKINUO RAD STOŽERA BR., , KOS ]
168. BLAŠKOVIC ROMANO [ , 1954- 1966 OPERATIVAC KOS-A, PO
UMIROVLJENJU OSTAO NA VEZI ]
169. BLAŽEVIC MARKO [ UMIROVLJENI OFICIR JA, PRIPREMAN ZA
TERORISTICKE AKCIJE, ]
170. BLAŽEVIC [ , VLASNIK RESTORANA PANORAMA U KAZAGINCU, OPCINA
TOMISLAVGRAD, USMJEREN PREMA EMIGRANTU JAKŠI CIRKU ]
171. BLAŽEVSKI STOJMIR [ , ZASTAVNIK I. KL. KOS-A U GRANICNOM
BATALJONU U VIROVITICI ]
172. BOBAN MILE [ , SURADNIK SDB BiH, BORAVI U SAD-a, NA VEZI GA
DRŽAO STIPE GRIZELJ, ]
173. BOBANAC NENAD [ , BRODARSKI INSTITUT, ORGAN SLUŽBE BEZBEDNOSTI
U PRICUVI ]
174. BOBIC FRANE JURE [ , KOS ]
175. BOGDANIC BORIS [ ]
176. BOGDANOVIC MILAN [ MAJOR JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI KOMANDE 5. VO
ZAGREB, DOŠAO IZ KARLOVCA, PRIPREMAO POBUNU SRBA U RH, ]
177. BOGDANOVIC JOVAN [ ]
178. BOGDANOVIC DOBRISLAV [ ]
179. BOGDANOVIC DUŠAN [ ]
180. BOGDANOVIC LUKA [ ]
181. BOGDANOVIC UROŠ [ ]
182. BOGICEVIC [ MAJOR KOG 5. VPS, ]
183. BOGUNIC VAHID [ ]
184. BOGUNOVIC LUKA [ PRIPADNIK JA U MIROVINI SPLIT. SURADNIK SDB
SOMBOR, SURADNIK OB VOJSKE SRJ, ]
185. BOGUNOVIC MILAN [ ]
186. BOJIC VAHID [ ]
187. BOJIC JOVO [ ]
188. BOJIC SR AN [ KOG-VPO, OTIŠAO U BOKU GDJE SE DEMOBILIZIRAO,
ŽIVI U SPLITU, ]
189. BOJKOVIC PRAVDOLJUB [ PUKOVNIK JA, KOMANDANT MUZICKE SREDNJE
VOJNE ŠKOLE SPLIT PREKOMANDA U BIJELU, CRNA GORA, ]
190. BOKIC NEDO KAMENKO [ SURADNIK SDB-TRBINJE PO UNUTARNJEM
NEPRIJATELJU, ]
191. BOKŠIC SRECKO BRANIMIR [ ]
192. BOKŠIC NIKOLA ISTINA [ NACELNIK KOV HRM, O MOBILIZACIJI
IZVJEŠCUJE TELEFONOM, , SURADNIK ]
193. BOLFEK DAMIR [ KAPETAN JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI U KOPRIVNICI.
NAPUSTIO JA I PREŠAO U ZNG. ZAPOVJEDNIK CETE VEZE U BJELOVARU, OA ]
194. BONACIC GORAN MISTRAL [ ]
195. BONEVSKI RISTO [ ]
196. BORAS ALEKSANDAR [ , SVECENIK RKC U NEUMU, NAJZNACAJNIJI
SURADNIK SDB BiH PREMA RKC.NEKO VRIJEME BORAVIO U KANADI I POKRIVAO
EMIGRACIJU. ]
197. BORIC MILAN [ STARIJI VODNIK JA, RADIO U SLUŽBI BEZBJEDNOSTI U
KARLOVCU. OBILAZIO SVETI ROK, PERUŠIC, RAMLJANE, ]
198. BORKOVIC BRANKO Zv. Mladi Jastreb [ , NATPORUCNIK, SUKOBI U
SLUŽBI, PREMJEŠTEN NA DRUGO MJESTO, ]
199. BORONGOVIC TOMISLAV [ ]
200. BOROŠIC MARIJAN [ PRIPADNIK HV IZ PETRINJE, OD NJEGA SE
ODVOZILO MESO CETNICIMA NA ŠAMARICU. OA ]
201. BOSAK RUDOLF [ BIVŠI JA, JUGOSLAVEN, BIVŠI OPERATIVAC U SLUŽBI
BEZBEDNOSTI, BLIZAK CICIN ŠIMI, ZNG, ]
202. BOSAKO TOMO [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI I
DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
203. BOSANAC DUŠAN [ , RO EN 1926., NAVODNO JAKO POUZDAN SURADNIK
KOS-A ]
204. BOŠIC MATE HASO [ ]
205. BOŠKIN SRECKO BRANIMIR [ ]
206. BOŠKOVIC MATO [ DEMOBILIZIRAN KAPETAN FREGATE JRM, VLASNIK
PRIVATNE FIRME, DIREKTOR LUKE, PLOCE, UHICEN OD SIS HV RADI SURADNJE S
KOS-om OA. ]
207. BOŠNJAK LJUBO [ , NA PRIVREMENOM RADU U NJEMACKOJ, IMA STAN U
ZAGREBU ]
208. BOŠNJAK BOŠKO [ POTPUKOVNIK JA, 5. KORPUS RV I PVO ZAGREB,
NACELNIK VEZE .NA AERODROMU BIHAC U 4. MJ. 92. GOD. OTIŠAO IZ
ZAGREBA?. SURADNIK OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE JA , OA ]
209. BOŠNJAK MLADEN [ KOORDINATOR HSP ZA HERCEGOVINU. LJUBUŠKI, DAO
PODATKE O SMRTIBLAŽA KRALJEVICA, ]
210. BOŠNJAK SLAVKO [ , NJEMACKA, VEZA ZA DOSTAVU PODATAKA ,
SURADNIK VUKOJEVICA, ROD GOJKU BOŠNJAKU ]
211. BOŠNJAK MARIJAN [ , SURADNIK VUKOJEVICA, VEZA ZA DOSTAVU
PODATAKA IZ NJEMACKE, ROD GOJKU BOŠNJAKU ]
212. BOŠNJAK RADI V OJ [ , RO EN 1943., PRIPADNIK IZVI ACKE
ORGANIZACIJE VOS-A NA PODRUCJU AKOVA ]
213. BOTICA MATE [ ]
214. BOŽE FRANE [ OPERATIVAC U KONZULATU SFRJ U NJEMACKOJ - MUNCHEN,
VEZA V. RUNJE, DJELATNIK SID, SSIP, ]
215. BOŽIC VELJKO [ PRIPADNIK JA , DO KRAJA BIO ODAN JA, NACELNIK
OBAVJEŠTAJNOG CENTRA U GSHV RIJEKA, POVREMENO DOLAZIO U VPU LOŠINJ,
NEOVLAŠTENO RUKOVODI PREBACIVANJEM TO BiH IZ SLOVENIJE U HRVATSKU,
SKLON ABiH, OOUSKOK NAVODNO POVEZAN SA MUSLIMANSKOM OBAVJEŠTAJNOM
SLUŽBOM, ]
216. BOŽIC MIJO HOR [ ]
217. BOŽINEC MIRKO [ , UMIROVLJENI POLICAJAC IZ TROGIRA, SURADNIK
KOS-A, NA VEZI PPUK. UZELCA ]
218. BOŽINOV VASIL [ , PRIPADNIK KOS-A, UMIROVLJEN ŽIVI U
KOPRIVNICI ]
219. BOŽINOVIC MILAN [ BIVŠI OBAVJEŠTAJAC JA, PRIP. HV, POBJEGAO, ]
220. BRABENDEC MIROSLAV [ ]
221. BRACUJKOV STEVICA [ , SURADNIK OB JA.VEZA SMILJANICILIJA ]
222. BRACULJ GORAN [ BIO VOZACU DALMACIJI SINJ, IZ VOJNOG SKLADIŠTA
PREVOZIO VECE KOLICINE HRANE , NESTAO IZ SINJA, SADA U VOJARNI S.
RODIC KNIN, ]
223. BRACUN ALEKSANDAR MEDVEDNICA [ GENERAL JA U MIROVINI, TREBAO
BITI SURADNIK U AKCIJI LIKVIDACIJE AGOTICA, SURADNIK KOS-A, , NA VEZI
GA JE NAJDUŽE DRŽAO IMRA AGOTIC, VRLO UCINKOVIT, KORISTIO VRLO VELIKI
BROJ IZVORA IZ GRA ANSTVA ]
224. BRACUN VELJKO JUNIOR [ SURADNIK KOS-A, OTAC ALEKSANDAR AVL U
JA, DIREKTOR HRASTA U SLOVENIJI, RO EN 1953., PRVI PUT SPOMINJE SE U
IZVJEŠCU KOJE JE CASNICIMA KOS-A PREDAO ALEKSANDAR BRACUN ]
225. BRADVICA JERKO [ OPERATIVNI DJELATNIK CDB MOSTAR, NA VEZI DRŽAO
NALETIC PREDRAGA, , NACELNIK SDS CENTRA MOSTAR 1967-1974, TEŽIŠTE NA
SURADNICKOJ MREŽI U INOZEMSTVU, 1975. G. ODLAZI U SARAJEVO ]
226. BRAFKOVIC VJEKOSLAV BOZA [ ]
227. BRALO TOMO [ BIO U NEPOSREDNOM KONTAKTU S EM NEPOZNATOG
IDENTITETA KOJI JE SMATRAN ZA NAJZNACAJNIJEG SURADNIKA SDS BIH U
AUSTRALIJI, ,OPERATIVAC SDB SARAJEVO, SPOMINJE SE U SLUCAJU POKUŠAJA
LIKVIDACIJE BOŠNJAKA GOJKA ]
228. BRANKOVIC CEDOMIR MILAN [ ]
229. BRANKOVIC CEDOMIR SLOBODAN [ ]
230. BRANOVIC STJEPAN BANE BAN [ PRIPADNIK JA, SURADNIK KOS-A.
PREŠAO U ZNG VARAŽDIN, PUKOVNIK HV, ]
231. BRBORA IVO [ DOPUKOVNIK HV, UPRAVLJAO OBRANOM GRADA METKOVICA,
NIJE DOVOLJNO PODUZEO ZA OBRANU (POSLJEDICA GUBITAK SLANOG), CLAN
SKPJ,BIVŠI OBAVJEŠTAJAC, VEZA MARINOV, ]
232. BREKALO TADIJA [ PRIPADNIK JA, , SLUŽBA BEZBJEDNOSTI U
SARAJEVU, BLIZAK SA PETROVIC CVITANOM, SURADNIKOM KOS-A, NALAZI SE NA
RATIŠTU (HV?) POTREBNO JE PRIVESTI GA VOJNOM ISTRAŽNOM SUCU U
SPLITU. ]
233. BREKO LADISLAV [ ]
234. BRENER DEJAN [ POTPORUCNIK JA, KOMANDIR VODA TENKISTA U KASARNI
BENKOVAC,PREŠAO U ZNG, NA URGENCIJU GENERALA MLADICA OTIŠAO U
VOJVODINU, ]
235. BRIZIC PERO ZLATKO [ , SURADNIK OB JNA U BECU PREMA HRV.
EMIGRACIJI, RODOM S BRACA I ZAPOSLEN U BECU.POGINUO 1994. ]
236. BRK ZDRAVKO [ , SURADNIK KOS-A, RADIO KAO OPERATIVAC SDS CENTRA
MOSTAR ]
237. BRKANOVIC MILIVOJ VUK [ , IZ OSIJEKA, SURADNIK KOS-A ]
238. BRKIC MATE [ , IZ GORNJE VITINE, POREZNIK, SURADNIK
VUKOJEVICR. ]
239. BRKIC VELJKO [ POLICAJAC U MIROVINI, POSTOJI SUMNJA DA JE
OPERATIVNA VEZA ZA OB JNA ZA PODRUCJE SINJA, ]
240. BRNIC ILIJA [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRA ANSKIH OSOBA U
POSTROJBAMA ZB PULA( OA) ]
241. BROZOVIC VLADIMIR [ , OPERATIVAC KOS-A U 32. KORPUSU VARAŽDIN ]
242. BUBNJAR IVAN [ ]
243. BUCAJ SALIHU [ ]
244. BUCALO ZDRAVKO [ ]
245. BUDANOVIC NADA J-1 [ ODAVALA INFORMACIJE OBAVJ. SLUŽ BI JA,
RADILA U CENTRU DRŽAVNE SIGURNOSTI SISAK, OPTUŽENA, , SURADNIK JURANA
MIROSLAVA SDS - SZUP, RAZMJENJENA 10.12.1991. ]
246. BUDANOVIC BOROJ-7 [ , SURADNIK JURANA MIROSLAVA, SIN NADE
BUDANOVIC, STAN U SISKU ]
247. BUDIC BRANKO BRKO [ BIVŠI NACELNIK CENTRA SZUP-A OSIJEK,
PROMAKNUT U NACELNIKA CENTRA SZUP-A ZAGREB, BLIZAK S VUKASOM, SURADNIK
KOS-A, OA . NA VEZI MILOŠEVIC VLADI I PENZEŠ ANDRIJI-OPERATIVCIMA
SLUŽBE BEZBJEDNOSTI JA IZRAZITO CIJENJEN INFORMATOR ]
248. BUDIMCEVIC PAVLE [ ]
249. BUDIMSKI STJEPAN [ BIVŠI JA, KOS, BOJNIK HV, ]
250. BUJANIC SENITA [ , RADILA KAO DAKTILOGRAF U KOS-U U VARAŽDINU ]
251. BUKTENICA DRAGAN [ , MOGUCE DA JE U HV ]
252. BUKVA BORO Z-2 [ , SURADNIK JURANA MIROSLAVA SDS - SZUP, RO EN
1960. ]
253. BULJANOVIC MILJENKO ACA [ ]
254. BULJEVIC MILOŠ [ IZ ZAGREBA , SURADNIK SDB SOMBOR, ]
255. BULJEVIC MILOŠ [ IZ ZAGREBA , SURADNIK SDB SOMBOR, ]
256. BULOVIC RADE [ ]
257. BUNTIC MATE STIJENA I ŠLEPER [ USMJEREN PREMA EMIGRANTU MUSI
VLADIMIRU, ]
258. BURIC MITAR [ , S JERKOM BRADVICOM I VRDOLJAK VIKTOROM SE
SASTAO U CIKAGU 1978. GODINE. TADA BIO NA FUNKCIJI ZAMJENIKA
RUKOVODITELJA SDB CRNE GORE. ]
259. BURIC MILAN [ KAPETAN I KLASE JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI 228.
BRIGADE JA U POSTOJNI, ]
260. BURNJAKOVIC PREDRAG [ ]
261. BURSAC SLAVICA [ PRIPADNIK JA, SEKRETARICA I EVIDENTICAR
SURADNICKE KARTOTEKE OB BOKA KOTORSKA CRNA GORA, , LJUBAVNICA Kbb.
BEARE, NJEN SUPRUG JE NENAD BURSAC, BIO NACELNIK KADROVSKOG ODJELA 9.K
KNIN, ]
262. BURSAC MILAN [ ]
263. BUŠKAIN MILAN [ OTMICA ZELICA, SPLIT-IMOTSKI, CLAN HDP-a,
SURADNIK BRITANSKE TAJNE SLUŽBE, ]
264. BUZA TOMOR [ ]
265. BUZALJKO KEMAL [ GENERAL MAJOR JA, OSNIVACKOS-A SA STANETOM
DOLANCOM. MUSLIMAN,IZJAŠNJAVA SE SRBINOM, POSJEDUJE STAN U ZAGREBU . ,
SASTAJE SE SA POPIN SAVOM, ]
266. CABRAJA ANA [ ]
267. CA O ZLATKO SOSA [ ]
268. CAJA ZLATKO [ STARIJI VODNIK JA, KOMANDIR SAMOSTALNOG VODA VP.
IZ NOVSKE . NA ZEMUNIKU U ZADRU. OKRUTAN PREMA HRVATSKIM CIVILIMA.
UHICEN. RATNI ZLOCINAC, ]
269. CALIC MIRSAD [ ]
270. CALIC ŽELJKO [ , DO RATA RADIO KAO OPERATIVNI DJELATNIK KOS-A
ŠTO KARLOVAC ]
271. CALUŠIC MARKO [ KAPETAN FREGATE JRM, PRIPADNIK SLUŽBE
BEZBJEDNOSTI U SPLITU I PULI. NAKON VIŠEMJESECNOG IZBIVANJA VRACA SE U
PULU I POSTAJE PRIP. HV PULA, NASILNO USELJENJE U STAN SRBINA, .KOG 5.
VPS, ]
272. CAMDZIC BRANKA [ BILA PRIPADNIK HV, 57 samb, ]
273. CANJUGA IVAN [ REFERENT BEZBJEDNOSTI, ]
274. CARANAC ili CARANAC SLOBO ili SLOBODAN [ , OPERATIVAC, PREUZEO
SURADNIKA MIŠU KOJI JE ŽIVIO U CIKAGU ILI CARANACILI SA SUPRUGOM, KOJA
JE TAKO ER IMALA STATUS SURADNIKA I POVREMENO SLOBODAN SLUŽILA KAO
TEKLICNA TLU SAD ]
275. CAREK MIJO [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRA ANSKIH OSOBA U
POSTROJBAMA ZB PULA(OA) ]
276. CASIC DRAGOMIR [ , BIO U CETNICIMA PRILIKOM NAPADA NA DARUVAR,
OBAVJEŠTAJAC ŠTO DARUVAR ]
277. CELEKETIC MILAN MILOŠ [ POTPUKOVNIK JA U BJELOVARU, PRELAZI NA
RATIŠTE U OKUCANE, POSTAJE PUKOVNIK, ZAPOVJEDNIK 16. MTBR. JA, PA
ZAPOVJEDNIK 18 . ZAPADNOSLAV. KORPUSA. OA . ]
278. CELIKOVIC TIHOMIR [ ]
279. CELJA TAHIR [ SURADNIK SID SSIP-a MINHEN, DOPISNIK VJESNIKA,
USMJEREN PREMA ALBANIJI, VEZA RUNJE, ]
280. CERANIC ILIJA [ PRIPADNIK UB SSNO,NACELNIK OB JNA, ]
281. CEROVAC NEBOJŠA [ ]
282. CEROVAC JOSIP [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI I
DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OAJANJICAR) ]
283. CEROVECKI JOSIP [ MAJOR JA, KOMANDA 5.VO ZAGREB, SLUŽBA
BEZBJEDNOSTI, ]
284. CEROVINA RATOMIR [ PRIPADNIK 13. KORPUSA JA U RIJECI. NAPUŠTA
RIJEKU S JA, I VRACA SE NAKON UMIROVLJENJA, , KOG ]
285. CESARIC VJEKOSLAV VJEKO [ , SURADNIK JURANA MIROSLAVA ]
286. CICIN KARLOV JELENA [ ]
287. CIKADA JOSIP UCKA [ , SPORTSKI REFERENT U HOTELU BELVEDERE U
MEDULINU ]
288. CIKUSA LJUBO [ ]
289. CIKVAR ŽELJKO [ ]
290. CIPRA GORAN MIKRO [ PORUCNIK BOJNOG BRODA JRM, SLUŽBA
BEZBJEDNOSTI, 4. BRIGADA PATROLNIH BRODOVA SPLIT. DEMOBILIZIRAN.
SURADNIK MIKRO ?, ]
291. CIRIC NEGOSLAV [ OFICIR SLUŽBE BEZBEDNOSTI, POHA AO ŠKOLU
BEZBEDNOSTI U PANCEVU. OA ]
292. COJBAŠIC RADOMIR [ CRNKO, SLOVENIJA ]
293. COLAK STANKO [ OP. DJELAT. CDB MOSTAR, DRŽAO NA VEZI VIKTORA
VRDOLJAKA, , BIO ŠEF LINIJE ZA EMIGRACIJUCSDB MOSTAR, PO ZASLUGAMA
OTIŠAO U SSUP SDB BEOGRAD,NACELNIK UPRAVE ZA EMIGRACIJU , NASLIJEDIO
GA BRAT DRAGO, ODOBRIO LIKVIDACIJU GOJKA BOŠNJAKA ]
294. COLAK DRAGO [ , BRAT STANKA COLAKA ŠEFA LINIJE ZA EMIGRACIJU U
SDB SSUP, NASLIJEDIO BRATOVO MJESTO U SDS-U MOSTAR, UMIROVLJEN JE,
NALAZI SE U MOSTARU, CESTO PUTUJE PREMA DALMACIJI, NAVODNO U VEZI S
SZUP SPLIT. (INFORMACIJA IZ 3 MJ. 1993. G.) ]
295. COLAKOVIC SALKO [ BORAVI U BIH, USMJEREN PREMA MUSLIMANSKIM
NACIONALISTIMA, ]
296. CORDAŠ MATO [ ]
297. COROVIC SENKO OGNJEN [ BORAVI U BIH, KORIŠTEN OD SDB-
TREBINJE, ]
298. COROVIC SENKO [ BORAVI U BIH, SVECENIK SPC, USMJEREN PREMA
SRPSKIM NACIONALISTIMA, ]
299. CORTAN ORDE [ ]
300. COSIC HARIS [ OFICIR BEZBEDNOSTI BIO U JRM PLOCE, JRM CRNA
GORA, ]
301. COSIC [ RADIO NA HELIODROMU U MOSTARU, IZ SELA DOBROVIC KRAJ
LISTICE, ]
302. COVIC MIROSLAV MORA V A [ KAPETAN JA, KOMANDIR CETE I
OBAVJEŠTAJAC U 43. SAMOSTALNOM GRANICNOM BATALJONU JA, SURADNIK KOS-A,
SADA U HV ZAGREB, ]
303. COVIC TONI [ IMA PODUZECE ZA PODVODNA ISTRAŽIVANJA U
NIZOZEMSKOJ, JAKEOBAVJEŠTAJNE VEZE SA INOZEMSTVOM, ]
304. CRNKO STOJAN [ KAPETAN KORVETE , OB JA, , OPERATIVAC PO
ZAPADNIM ZEMLJAMA, SADA U SLOVENIJI. NAVODNO PRIPADNIK SLOVENSKE
OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE. ]
305. CRNKO VIC RADE [ ]
306. CRNOBRNJA [ DIREKTOR GAJA PODRAVSKA SLATINA, ]
307. CRVELIN DRAGAN PANCA [ ]
308. CUCKOVIC JOVAN [ ]
309. CUCUREVIC CUCUROVIC ISMET [ U VEZI S ZEJNILOM DELALICEM (KOS
JA), BIO PRIP. ABIH, AGENT KOS, KRETANJE OKO OBJEKATA HV, PROPAGANDNI
MATERIJALI, KIK. NAVIGATOR U JA.SURADNIK OB JA, ZNG, SKLON ALKOHOLU, ]
310. CUKELJ ZVONKO [ OPERATIVAC KOS-A ]
311. CUKON CVIJETKO [ ]
312. CUKROV PAVEL [ NACELNIK INFORMATIKE ZAPOVJEDNIŠTVA HRM, ]
313. CULE NIKOLA [ , PREBIVALIŠTE U ZAGREBU, UMIROVLJEN, RADIO KAO ]
314. CULIBRK DANKO LIVNO [ ]
315. CULIBRK NADA [ OSIJEK, SURADNJA SA JA, NEUTVR ENI ]
316. CULJAK [ , NA VEZI GA DRŽAO KOŠTIC B., PREMA IZJAVI KARANOVIC
MILOJA ]
317. CUMO MARKO [ , MOŽDA MU JE ]
318. CUNI MAR [ ]
319. CUPIC LJUBINKA OLGA [ ]
320. CUPURDIJA BRANKO [ ]
321. CURAK IVAN [ BIVŠI OPERATIVAC SDS BIH, SADA U RH U MIROVINI,
PLAN ZA NJEGOVU OTMICU, , DOSSIER MEDU NAŠIM SURADNICIMA ]
322. CURCIC MILOJE SPORTAŠ [ ]
323. CURGUZ ANAJ-13 [ , SURADNIK JURANA MIROSLAVA, RADILA U SNO
SISAK ]
324. CURIC IVO [ ]
325. CURIK DAMIR [ ]
326. CUSKIC FIKRET STEVA [ BIVŠI JA, SURADNIK KOS-A, SADA HV VOJARNA
VARAŽDIN, , KOMANDANT OPERATIVNE GRUPE BOSANSKA KRAJINA ARMIJE BIH ]
327. CUSTIC MIRSAD [ BAVI SE OBAVJEŠTAJNIM RADOM U RH I RS ZA
POTREBE BIH, PRIKUPLJA SREDSTVA I HUMANITARNU POMOC, PRIVATNI
PODUZETNIK IZ ZAGREBA, NUDI SURADNJU SIS MORH U SVEZI ABIH, ]
328. CUTURILO MICO [ ]
329. CVEK JOSIP [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRA ANSKIH OSOBA U
POSTROJBAMA ZB PULA(OAJANJICAR) ]
330. CVETANOVIC LJUBISAV [ ]
331. CVETKO MARIJAN MICA [ BIVŠI JA ZADAR, SURADNIK KOS POD
PSEUDONIMOM "MICA", BRIGADIR HV, POMOCNIK NACELNIKA ZA ONP,
ZAPOVJEDNIŠTVO OZ ZAGREB, ZAPOVJEDNIK 16. TRBR. BJELOVAR, ALKOHOLICAR,
OA ]
332. CVIJANOVIC BOJKA BOR [ GRA ANSKO LICE U JA, KASARNA GOSPIC,
SURADNIK KOS- A, ]
333. CVIJANOVIC ZDENKO [ STARIJI VODNIK SLUŽBE BEZBJEDNOSTI PRI GSTO
KNIN. 9. KORPUS KNIN, ]
334. CVJETICANIN MOMO [ , UMIROVLJENI PPUK. JA, OPERATIVAC KOS- A
1949-1964, PREBIVALIŠTE U PULI ]
335. DABIC MILENKO [ PUKOVNIK U MIROVINI SLUŽBA BEZBJEDNOSTI U RSNO
RH, ]
336. DABIC MILAN [ OFICIR SLUŽBE BEZBEDNOSTI, POHA AO ŠKOLU
BEZBEDNOSTI U PANCEVU. OA ]
337. DABIŽLJEVIC ZDRAV KO [ PORUCNIK JA SLUŽBE BEZBJEDNOSTI 42.
GRANICNOG BATALJONA. VT. GUBI MU SE SVAKI TRAG, ]
338. DACEVIC MILAN [ ]
339. DAJIC MILIVOJ [ ]
340. DAMANI NASUF [ ]
341. DAMJANOVIC SRETEN [ PORUCNIK JA , KOMANDA VPO SPLIT, SLUŽBA
BEZBJEDNOSTI, ]
342. DANEVSKI BRANISLAV VOJVODANIN [ ]
343. DANILOVIC MIODRAG [ ]
344. DANKOVIC JOSIP [ ]
345. DASI HILJ HEREZI [ ]
346. DAUTOVIC MEHMED [ SURADNIK SID-a , V. RUNJE, , ŽIVIO U
HAMBURGU ]
347. DEDEIC MIODRAG [ ]
348. DEKANIC DRAGAN [ ]
349. DELAC IVAN [ , POTPUKOVNIK JA, 84. MOTORIZIRANA BRIGADA BITOLA,
NACELNIK SLUŽBE BEZBJEDNOSTI 41. KORPUSA. HRVAT IZ DELNICA. ]
350. DELAC IVAN [ SURADNIK SID-a, V. RUNJE, , ŽIVIO U HAMBURGU ]
351. DELIBAŠIC BRANKO [ ]
352. DELIC RANKO DUJE [ SURADNIK U SLUŽBI JA, , HRM PZ za JJ PLOCE ]
353. DEMONJA LUKA [ , LINIJA RADA: OBAVJEŠTAJNA PO HV, ]
354. DENJO MUHAREM [ , SURADNI SDS, DOSTAVLJAO VISOKOKVALITETNA
SAZNANJA 0 VITEZU IBRAHIMU PJANICU ]
355. DESPOT HVALIMIR [ CROATIA OSIGURANJE PLOCE, UTVR ENA OPERATIVNA
POZICIJA KOS, SURADNIK, ]
356. DIJANIC IVAN [ ]
357. DIKOVIC JAKOV [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRA ANSKIH OSOBA U
POSTROJBAMA ZB PULA (OA) ]
358. DIMIC ZORAN [ ]
359. DIMIC DRAGAN [ MAJOR JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI KASARNE MARŠAL
TITO ZAGREB, ]
360. DIMIC DOBROSAV [ ]
361. DIMITRIJEVIC DRAGIŠA PIONIR [ ]
362. DIMITRIJEVIC PETAR [ ]
363. DIMITRIJEVIC DRAGUTIN [ , OB JA, KOG 5. VPS, SADA U MIROVINI, ]
364. DIMITROV LEDER [ ]
365. DIMOVSKI KIRKO [ ]
366. DINIC DOBROSLAV [ , ŽIVI U ZAGREBU, U MIROVINU OTIŠAO KAO
OPERATIVAC KOS-A IZ VOJARNE BORONGAJ ]
367. DIVAC NENAD [ ]
368. DIVIC ANTE [ ST. VODNIK, KOG- VPO, OTIŠAO ZA BOKU, , ]
369. DIVLJAKOVIC BUDE [ PUKOVNIK JA U MIROVINI. SLUŽBA BEZBJEDNOSTI.
UTJECAJAN I MOCAN, BLIZAK GENERALU MAMULI, ]
370. DIVLJAKOVIC BUDIMIR [ , NACELNIK OB 5.VO. KOMANDE 5.VO. ]
371. DMITRAŠINOVIC BRANKO [ , OPERATIVAC KOS-A U ŠTO VIROVITICA,
NAPUSTIO RH ]
372. DOBRANOVIC ŽELJKO [ POTPUKOVNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI ,
ZAMJENIK DIREKTORABRODARSKOG INSTITUTA, ŽELI NAPUSTITI JA I PRIJECI U
HV. OA ' ]
373. DOBRIC SLOBODAN [ PRIPADNIK JA U MIROVINI, VLASNIK VIKENDICE
KOD PETRINJE . U VIKENDICI LOCIRANI PRIPADNICI UNPROFOR-A. VLASNIK I
UN U DOBRIM ODNOSIMA, , LINIJA DJELOVANJA: OBAVJEŠTAJNA PO HV ]
374. DOBRIJEVIC JOVO RATKO [ PRIPADNIK SDB-a U KNINU, ]
375. DOBRIJEVIC JANKORATKO [ ]
376. DOBROVIC NEVENKA [ ]
377. DODAJ MASARORAO [ ]
378. DODER MLADEN [ ]
379. DODOŠ VLADO [ MAJOR JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI, ORGANIZATOR POBUNE
SRBA. RADIO U INŽ.ŠKOLSKOM CENTRU KARLOVAC, NAORUŽAVAO TO GLINE I
VOJNICA, ]
380. DOKMANOVI ZORAN BELI [ ]
381. DOLIC ENES MRKI [ ]
382. DOMAZET DAVOR [ PRIPADNIK JA U SPLITU, NACELNIK IPD MORH,
NACELNIK OBAVJEŠTAJNE UPRAVE MORH, NESLUŽBENI KONTAKTI SA PUK. DUŠANOM
UZELCEM, AROGANTAN, ]
383. DOMITROVIC SINIŠA [ ]
384. DOPU A MANE [ BEZBEDNJAK, VRATIO SE U HRVATSKU. U NJEGOVOJ
VIKENDICI U KARLOBAGU PRONA EN JE PRIVREDNI EKSPLOZIV, PROTIV ISTOG
NIJE POKRENUT KP. , RADIO KAO OPERATIVAC KOS-a U KARLOVCU ]
385. DORIC MILAN [ AGENT SOVE, DJELUJE U NJEMACKOJ, RADI ZA NJEMACKU
OBAVJEŠTAJNU SLUŽBU I ZA SLUŽBU DRŽAVNE SIGURNOSTI AUSTRIJE, VEZA TOMO
SEDLO, ]
386. DORIC NIKOLINA [ , PREMA IZJAVI MILOJE KARANOVIC ]
387. DORIC BARBARA [ , PREMA IZJAVU MILOJE KARANOVIC ]
388. DOŠEN LEOPOLD [ SURADNIK V. RUNJE- SID, U ZEMLJI SURADNIK SDS
ZAGREB, PODZEMLJE VEZA S J.GUCICEM, ,USMJEREN PREMA HRV. EMIGRACIJI ]
389. DOŠENOVIC DRAGAN, DRAGO [ MAJOR JA U VARAŽDINU. U VRIJEME
RAZARANJA VARAŽDINA BIO NA SEMINARU U BEOGRADU, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI, ,
NAPUSTIO RH ]
390. DOŠENOVIC NIKOLA [ ]
391. DOVECER IVAN [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI I
DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
392. DRAGANIC DRAGAN KRBAVA [ ZAPOSLEN NA CENTRALI VB SPLIT, CLAN
KLUBA LICANA U SPLITU.BIO ZAPOSLEN U JA, , IZJAVA IVANOVIC IVAN ]
393. DRAGIC VELJKO [ UMIROVLJENI PUKOVNIK JA, ]
394. DRAGIC DRAGAN [ OTIŠIC, SUMNJA SE DA JE OPERATIVNA VEZA OB JA ,
UOCEN U FORMACIJAMA JA, ]
395. DRAGICEVIC ACO [ BORAVI U BIH, KORIŠTEN PREMA ODRE ENIM OSOBAMA
U SANU. ]
396. DRAGOVIC MILENKO [ ]
397. DRAGOVIC VLADIMIR J-5 [ , SURADNIK JURANA MIROSLAVA SAGLEDAVAO
HV ]
398. DRAGOVIC MITAR [ ]
399. DRAŽENOVIC DRAGAN [ , REFERENT SIGURNOSTI, KARLOVAC ]
400. DRLJACA ZORAN [ OA. NAVODNO RADIO U ŠTABU GEN. MLADICA U KNINU.
DANAS U HV ]
401. DRNDARSKI SVETISLAV [ VIDI SPISK DJELATNIH GRA ANSKIH OSOBA U
POSTROJBAMA ZB PULA (OA) ]
402. DROBAC BRANKO PAPUK [ ]
403. DROBNJAK PREDRAG [ ]
404. DUBAJIC DURAD [ PRIPADNIK JA IZ OBAVJEŠTAJNOG CENTRA
VARAŽDIN, ]
405. DUBIC MILOJE [ OFICIR SLUŽBE BEZBEDNOSTI, POHA AO ŠKOLU
BEZBEDNOSTI U PANCEVU. OA ]
406. DUBLJEVIC DRAGAN [ ]
407. DUBOKOVIC AHMET [ VIDI SPISK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI I
DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OAJANJICAR) ]
408. DUBRAVAC MILOMIR [ OB-VPO-SPLIT, MAJOR, PRAVNI REFERENT,
NAPUSTIO OB, BIO PRAVNIK PRI VOJNOM SUDU, A NAKON TOGA NAPUSTIO JA IZ
BOKE. VI AN U SPLITU, ]
409. DUGALIC RAMIZ [ PRIPADNIK JA, POMOCNIK NACELNIKA SLUŽBE
BEZBJEDNOSTI VPO BOKA U CRNOJ GORI. NAPUSTIO JA I PREŠAO U TO VITEZ U
BIH, , NALAZI SE U BIH KAO ZAPOVJEDNIK BRIGADE ABIH, ]
410. DUJAK JURO [ ]
411. DUJAK URO MICO [ ]
412. DUJIŠIN [ DOKTOR, VOJNA BOLNICA, ]
413. DUJŠIN VINKO DARKO [ ]
414. DURAKOVIC [ PRIPADNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI U ŠTABU TO OZ
GOSPIC, PRATIO STRANACKE SKUPOVE PRIJE 1. VIŠESTRANACKIH IZBORA U
RH. ]
415. DUSPER MARCEL [ PORUCNIK JA, NACELNIK SLUŽBE BEZBJEDNOSTI
GOSPIC. AMBICIOZAN. NAORUŽAVAO POBUNJENE SRBE, NAPUSTIO JA,
DOZAPOVJEDNIK HVO VAREŠ, ]
416. DVORSKI FRANJO [ ]
417. DŽABLTA NIJAZ [ SURADNIK V. RUNJE, , ŽIVIO U PARIZU, USMJEREN
PREMA HRV. EMIGRACIJI ]
418. DŽEMAJLI MUHAMED [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI
I DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
419. DŽUZDANOVIC RIFET [ , OPERATIVNI DJELATNIK 114. OBAVJEŠTAJNOG
CENTRA OSIJEK ]
420. AKOV IC TOMISLAV [ ]
421. APIC MILAN CETINA [ ]
422. APIC PETAR [ ]
423. EKIC MIROSLAV [ PRIPADNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI GRADSKOG
ŠTABA TO ZAGREB, ]
424. ELALIJA TEODOSIJE [ ]
425. ERDAJ KRISTO [ ]
426. ERMANOVIC DRAGOMIR [ ]
427. OKANOVIC LJUBO [ ]
428. OKIC MARKO [ ]
429. OKIC SULJO [ ]
430. OKOVIC LJUBO [ ]
431. OMLIJA ŽIVKO [ ]
432. ONKO ZIKRIJA [ ]
433. ORDA STJEPAN [ MAJOR JA, SURADNIK KOS-A, BLIZAK SA PETROVIC
(CVITANOM?) SURADNIKOM KOS-A I BOŽANIC MILANOM, ]
434. ORDEVIC DRAGOSLAV [ ]
435. ORDEVIC ZLATKO [ ]
436. ORDEVIC TOMISLAV [ ]
437. ORDEVIC BRANKO [ ]
438. ORDIJEVSKI ALEKSA [ ZAPOVJEDNIK A BOJNE TG-111. , BOJNIK PO
CINU , SUKOB SA RABAROMI RACKIM, , KOS ]
439. OR A STJEPANJANKO [ PRIP. 141. BRIGADE HV, AROGANTAN, ,
REFERENT KOS-A U BATALJONU VEZE U VARAŽDINU ]
440. UKIC PETAR [ PORUCNIK JA, IZ SPLITA DOŠAO U 9. KORPUS KNIN,
PRIPADNIK SLUŽBEBEZBJEDNOSTI U GŠ TO RSK KNIN, ]
441. UKIC BORISLAV [ PUKOVNIK JA, NACELNIK ŠTABA HERCEGOVACKOG
KORPUSA, PREŠAO U BEOGRAD, BIO KOMANDANT KASARNE 9. KORPUSA U KNINU,
DJELOVAO PROTIV RH VRLIKA, KOMANDANT 221. MOTORIZIRANE BRIGADE,
OKLOPNE JEDINICE . BIVŠI NACELNIK SLUŽBE BEZBJEDNOSTI U BOKI. VRLO
USPJEŠAN. OSNOVAO I PREŠAO U MILICIJU RSK . GENERAL MAJOR. ]
442. URAN IVAN [ ZAPOVJEDNIK SAM. BAT. HV, ]
443. URIC PETAR [ ]
444. URIC VINKO PAPUK [ KAPETAN KORVETE JRM. HRVAT, U OS GS HV , ]
445. URICA MARTAN [ ]
446. URINIC FRANJO [ ]
447. URKOVIC VLADIMIR [ ]
448. ELZAR ŽELJKO DADO [ ŽIDOV IZ OPATIJE, VLASNIK PRIVATNE
CVJECARE, , ]
449. ERCEG ANTE CIOVO [ ]
450. ERCEGOVIC BORIS YORK [ ]
451. ERCEGOVIC DUNJA [ ]
452. ERCEGOVIC MATO [ ]
453. ERGARAC MILAN [ ]
454. EROR MILOŠ [ ]
455. EŠKINJA ZVONKO [ ]
456. ETEROVIC MARKO [ ZASTAVNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI VPO SPLIT,
OTIŠAO U BOKU. POMOCNIK NACELNIKA ZA KOMANDNO ŠTAPSKE POSLOVE OB PVO.
OA JA MAESTRAL 91., , SIN MU JE PILOT U JA, ]
457. EVIC ZDRAVKO [ ]
458. FAGANEL ALOJZ [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI I
DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
459. FAJFAR IVAN [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRA ANSKIH OSOBA U
POSTROJBAMA ZB PULA( OA) ]
460. FANFANI PETAR [ PRIPADNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI, ]
461. FARSKY MLADEN [ , OPERATIVAC KOS-A ŠTO VRBOVEC, CIJENJEN KAO
KVALITETAN OPERATIVNI DJELATNIK. ]
462. FATORIC PERO EDEN [ MUP PULA,ZAMJENIK ZAPOVJEDNIKA, , NA VEZI
GA JE DRŽAO CALUŠICMARKO. ]
463. FAVRO BOGDANKANTAR [ ]
464. FAVRO VEDRAN [ OPERATIVAC PU DUBROVNIK, NA VEZI KOG
DUBROVNIK, ]
465. FAZLIC FERID ORKAN [ SURADNIK KOS, BIO JA U VARAŽDINU,
ZAROBLJEN, SADA U HV KOPRIVNICA.ZAPOVJEDNIK DOMOBRANSKE BOJNE
DARUVAR, ]
466. FAZLIC MUNIB [ OB U DIV. PODMORNICA, NAPUSTIO SLUŽBU PRIJE SVIH
DOGA AJA. JAVIO SE KRIZNOM ŠTABU NA RASPOLAGANJE, ]
467. FERCEK IVAN [ NA VEZI SID U MINHENU, , U POSLOVNOJ VEZI S
EMIGRANTOM BUCONJICEM, FOTOGRAFIRAO SKUPOVE EMIGRACIJE I DOSTAVLJAO IH
U JUGOKONZULAT. ]
468. FERENCIC VLADO [ POR. BPJ. BRODA, OB U CENTRU VIŠIH VOJNIH
ŠKOLA - SPLIT, , ]
469. FERK RIKARD PISMO [ ]
470. FILIPAC STEVO [ , RADI U BRODARSKOM INSTITUTU, KAO PODOFICIR
RADIO U KOS-u. ]
471. FILIPOSKI MILE [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRA ANSKIH OSOBA U
POSTROJBAMA ZB PULA( OA) ]
472. FOGL MIRKO [ ]
473. FRANCEŠEVIC MILIJANPEPE [ ]
474. FRANCULOVIC DARKO [ ]
475. FRANIC MATE [ , SURADNIK U PARIZU, USMJEREN PREMA HRV.
EMIGRACIJI ]
476. FRANIC IVAN [ ]
477. FRANJKOVIC ZDRAVKA [ DAKTILOGRAF SLUŽBE BEZBJEDNOSTI KOMANDE 5.
VO. ZAGREB. PROSRPSKA ORJENTACIJA, , SADA U ZAGREBU ]
478. FRIDARIC ANTUN [ ]
479. FUCKAR NEVENA [ ]
480. FUZUL JORDANKA [ ]
481. GABRICEVIC VESELKO [ POTPUKOVNIK JA 1. V O. JA. NAPUSTIO JA I
PREŠAO U HV. BRIGADIR, ZAPOVJEDNIK OBRANE DUBROVNIK, ZAPOVJEDNIK 163.
BRIGADE NEZADOVOLJAN STATUSOM, ZAPOVJEDNIK ZP GOSPIC, SASTANAK SA
PREDSTAVNICIMA UNPROFOR, ]
482. GACINA ŽELJKO JEDRO [ ]
483. GADŽO ISAM [ BIVŠI JA, MUSLIMAN, ZAPOVJEDNIK POSTROJBE ZA
ZRACNO MOTRENJE HV BJELOVAR, ALKOHOLICAR, NEDOLICNO PONAŠANJE, ]
484. GAGIC MOMCILO ili MILJENKO [ PORUCNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI U
560. POZADINSKOJ BAZI MOSTAR, BILECA, , PRIJATELJ GEN. ALEKSANDRA
VASILJEVICA ]
485. GAGICA AGIB [ ]
486. GAGRO ZANATLIJA [ SURADNIK SDB-MOSTAR U SYDNEYU, ANGAŽIRAN OD
A.REBCA, ]
487. GAJIC BRANKO [ KAPETAN I KLASE JA U KASARNI KARLOVAC, NACELNIK
SLUŽBE BEZBJEDNOSTI, ]
488. GALIC SOFIJA [ ]
489. GALOV VICE [ ]
490. GANTAR FRANC [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI I
DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
491. GAREŠIC MILJENKO [ ]
492. GARIŠIC MILJENKO [ ]
493. GASI SAHIT PIT [ ]
494. GASI BINAIL ESAD [ ]
495. GAŠOVIC TOMISLAV STEKO [ ]
496. GAŠPAR IVO [ , OPERATIVAC KOS-A U KRIŽEVCIMA, PREBIVALIŠTE U
KARLOVCU ]
497. GAŠPAR IVAN [ MAJOR JA , SLUŽBA BEZBJEDNOSTI KARLOVAC. ZAMJENIK
NACELNIKA ZA BEZBJEDNOST ZAGREBACKOG KORPUSA. ZAROBLJEN PRI UHICENJU
MILANA MARTICA U BIH. ŽENA SRPKINJA MRZI SVE HRVATSKO. PREŠAO U HV.
ZAPOVJEDNIK POSTROJBE U DELNICAMA, BIVŠI ZAPOVJEDNIK 126. BRIGADE
SINJ, KRA A U DELNICAMA, NEKOREKTNOST PREMA POTCINJENIMA, ]
498. GAŠPAR AUGUSTIN [ UMIROVLJENI DJELAT. SDB BIH MOSTAR, LINIJA
RADA KLER RKC, ]
499. GAŠPARIC LOVRO [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI I
DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
500. GAŠPARIC ANDRIJA [ VIDI SPISK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI I
DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
501. GAŠPARIC JOSIP [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRA ANSKIH OSOBA U
POSTROJBAMA ZB PULA( OA) ]
502. GAVRAN DUŠAN [ ]
503. GAZI PAVLE [ ]
504. GENERALIC BORIS [ STARIJI VODNIK JA. OPERATIVNI TEHNICAR KOG-A
VPO SPLIT. SUKOB S VASILJEVICEM. PREKOMANDA U BOKU. NAPUŠTA JA I
PRELAZI U HV. SATNIK DJELATNIK SIS, ]
505. GEORGIJEV ZIKO [ SURADNIK BORE BUKVE, PRIPADNIK HV, ]
506. GERBEC ANDRIJA BRODARICA [ ]
507. GLAMUZINA JOSIP [ BLISKI SURADNIK ANTE PAVELICA, , SURADNIK SDS
BIH, VEZE SBRADVICOM, BRANKOM ŠUKICEM, I PREDRAGOM NALETILICEM, SDS-
UPRENOSIO SAZNANJA O HRVATSKOJ EMIGRACIJI U ITALIJI I SAD, KORIŠTEN I
OD STRANIH OBAVJEŠTAJNIH SLUŽBI ]
508. GLAVAŠ BRANKO [ POTPUKOVNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI
(ZAPOVJEDNIK VOJNE POLICIJE) NA AERODROMU MOSTAR. UHICEN, ]
509. GLAVINIC ANTE RADIST [ ZASTAVNIK JA U GARNIZONU KNIN. UPRAVNIK
VOJNE EKSPEDICIJE.NAPUSTIO JA. SURADNIK KOS-A, OA ]
510. GLIŠOVIC ANKICA GALEB [ BILA NA VEZI KOG-a DUBROVNIK, ]
511. GLUŠEC ŽELJKA [ ]
512. GOBO ANTE [ ]
513. GODINOVIC MLADEN [ KAPETAN I KLASE JA, REFERENT ZA GRA ANSKE
OSOBE PRI JA, ]
514. GODINOVIC MILICA [ ]
515. GOIC MILORAD [ ]
516. GOJUN JOSIP [ OPERATIVAC SDS SPLIT PREMA HRVATSKOJ
EMIGRACIJI, ]
517. GORANOVIC [ PRIPADNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI, , VOJNA USTANOVA
KUPARI, ]
518. GOTIC ZDRAVKO [ BIVŠI MAJOR JA, SADA U HV, NAVODNO UBACENI
OBAVJEŠTAJAC, ]
519. GOVEDARICA MLADEN [ PORUCNIK BOJNOG BRODA JRM, SLUŽBA
BEZBJEDNOSTI U KUMBORU , ]
520. GRABOVAC DUŠKO [ ]
521. GRADIC JOHAN [ DIREKTOR HOTELA MARJAN SPLIT, PRIJATELJSKE VEZE
S SURADNICIMA I OPERATIVCIMA OB I SDS , ]
522. GRAKALIC NIKOLA [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRA ANSKIH OSOBA U
POSTROJBAMA ZB PULA(OA) ]
523. GRANIC MATE [ SURADNIK V. RUNJE - NJEMACKA, , ŽIVIO U
MANNHEIMU, NJEMACKA ]
524. GRANIC IVAN [ , DJELATNIK SDS BIH, STARIJI COVJEK, DJELOVAO 60-
TIH GODINA, VJEROJATNO I KASNIJE, NA VEZI DRŽAO MILU KOVACA ]
525. GRAOVAC DUŠAN [ ]
526. GRBA MILAN [ ZLOSTAVLJANJE CIVILA, POLICIJSKA STANICA PLAŠKI, ]
527. GRBAVAC VICE [ , SURADNIK LOKALNOG ZNACENJA, VEZA VUKOJEVIC R.,
IZ KLOBUKA, TAJNIK U ŠKOLI LJUBUŠKI ]
528. GRBIC LJUBO [ ZASTAVNIK JA U MIROVINI U ZAGREBU. SLUŽBA
BEZBJEDNOSTI, , RADIO U KOG-U KOS- A 5.VO. ]
529. GREGIC BOŽO [ ]
530. GREGOV DALIBOR [ , OB U MORNARICKOM NASTAVNOM CENTRU PULA,
PORUCNIK BOJNOG BRODA, SKINUO SE IZ JA, BIO U SASTAVU SIS-a, SADA U
MUP-u PULA, ]
531. GREGURIC JOSIP [ ]
532. GRENKO STANKO [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI I
DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
533. GRGIC MATIJA [ ]
534. GRGUREV NIKŠA [ ]
535. GRIVICIC DARKO [ ]
536. GRIZELJ STIPE [ DJELATNIK SDB MOSTAR, ŠEF ODJELA ZA EMIGRACIJU
I DUGOGODIŠNJI NACELNIK SDS CENTRA MOSTAR, NAJBOLJI POZNAVALAC
SURADNICKE MREŽE SDS-A BIH U INOZEMSTVU, ]
537. GROSSI PREDRAG [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRA ANSKIH OSOBA U
POSTROJBAMA ZB PULA( OA) ]
538. GROSSI LJERKA [ OA. DALA INFORMACIJE O SIGURNOSNOM STANJU U
ZRAKOPLOVNOJ BAZI PULA. ]
539. GROZDANIC ŠTEFICA [ OA. REFERENT OPCIH POSLOVA I UJEDNO
SEKRETARICA U ZAPOVJEDNIŠTVU ZRAKOPLOVNE BAZE U ZEMUNIKU. ODRŽAVALA JE
INTIMNE VEZE SA DVOJCOM OFICIRA JA, I TO SA DARKOM SEKULICEM I
DRAGANOM NISICEM. ]
540. GROZDANIC VIŠNJA [ ]
541. GROZDANIC BERISLAV [ OA. VI A SE SA MATULOVIC ZORANOM. BIVŠI
OFICIR JA. DANAS U HV. ]
542. GROZDANOVIC BERISLAV [ ]
543. GRUBAC MILORAD [ DRNIŠ, BIVŠI ZAPOVJEDNIK PS DRNIŠ, SURADNIK
KOS-a JA, AKTIVIRAO SE U MILICIJU SAO KRAJINE , PA U VOJSKU RSK
VOJARNA U TRBOUNJU. VP. KAPETAN. ZAPOVJEDNIK POGRANICNOG BATALJONA U
TEPLJUHU. ZA JAVNOST INFORMACIJA DA JE U NJEMACKOJ, ]
544. GRUBIŠIC MATE MATO LOZA [ ADMIRAL JRM, NACELNIK SLUŽBE
BEZBJEDNOSTI. JA MU PRIPREMALA UHICENJE I VOJNI SUD RADI PRELASKA U
HV. NALAZI SE U ZATVORU U KUMBORU RADI SURADNJE SA USTAŠAMA. NESTAO.
USMRCEN???, ]
545. GRUDENIC IVICA SAVA [ PRIPADNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI U
PLOCAMA ? NAPUSTIO JA, SISAK, , RO EN 10.01.1966.g. U SISKU, ]
546. GUCIC JOSIP [ POVEZAN SA KRIM. PODZEMLJEM, SURADNIK SID SSIP-
NJEMACKA, , VEZA S DOŠENOM, USMJEREN PREMA HRV. EMIGRACIJI.. BIO U
BLISKOJ VEZI S UBIJENIM EMIGRANTOM KOSTICEM (KORISTIO JE GUCICEV
POŠTANSKI PRETINAC ZA SVOJU KONSPIRATIVNU KORESPODENCIJU) ]
547. GURAN TAMAŠ ALIJA [ , OPERATIVAC 114. OBAVJEŠTAJNOG CENTRA
OSIJEK ]
548. GUŠEV ALEKSANDAR [ \ ]
549. GUSTIN ANA [ DJELAT. HOTELA PALIR, NA VEZI KOG DUBROVNIK, ]
550. GUTEŠA ALEKSANDAR [ SDS, SPLIT, PROCETNICKI NASTROJEN, ]
551. GVOZDEN VLADO [ ]
552. HADŽIAHMETOVIC FADIL [ ]
553. HADŽIJAJ ŠABANBORKO [ ]
554. HAJDIC IVO [ ]
555. HAJDUKOVIC MILENKO MILANKO VILI [ VARAŽDIN, SURADNIK OB JA OD
81. GODINE, OA ]
556. HAJSTER SLAVKO [ PUKOVNIK JA, NACELNIK SLUŽBE BEZBJEDNOSTI, VZ
ZMAJ U VELIKOJ GORICI, ZADUŽEN ZA ODVOŽENJE AVIONA U BEOGRAD, ]
557. HALILOVIC SEFER [ BIVŠI JA, ZAPOVJEDNIK TO BIH, ZAPOVJEDNIK
ABIH, SMIJENJEN, , SDSBIH GA NAMJERAVAO POSLATI U ŠVEDSKU, POJEDINOSTI
ZNA TOMO KOKOR.SURADNIK OB JNA,IZVJEŠTAVAO O NAORUŽAVANJU ZNG - OA
ŠTIT (OB JNA 1989/1990) ]
558. HAMZA ALJINOVIC TEHNICAR [ , SURADNIK KOS-A ]
559. HAMZIC ADEM [ BIVŠI PORUCNIK BOJNOG BRODA JRM, BIO PRIP. HRM,
VLASNIK PRIVATNETRGOVINE, ŽENA LIDIJA BILA SURADNICA OB (VO ENA OBRADA
LIDO PREMA GRCKOJ OBAVJ.SL. U SURADNJI S SDB MAKEDONIJE), ]
560. HANAK VESELIN [ ]
561. HANŽEK IVAN [ ]
562. HASANAGIC FADIL DOMACIN [ ]
563. HASIMI ENVER [ ]
564. HASOVIC SUAD [ ]
565. HASOVIC DŽEVAD [ MAJOR JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI, UMIROVLJEN,
SADA OBAVJEŠTAJAC ARMIJE BIH, NAVODNO BLIZAK IZETBEGOVICU, ]
566. HAUSER MIRON [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRA ANSKIH OSOBA U
POSTROJBAMA ZB PULA( OA) ]
567. HERCEG FRANJO [ ]
568. HERCEG MILE [ , SURADNIK VUKOJEVIC R., IMA GOSTIONU NA
TESKERI ]
569. HERCEG MILE [ , SURADNIK, VEZA VUKOJEVIC R., IZ CRVENOG GRMA,
STAR PREKO 60 GODINA, TRGOVAC, NJEGOV SIN RADIO U SDB-u CAPLJINA ]
570. HERCEG-ŽUTKI SLAVKO [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH
OSOBA( CASNICI I DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
571. HINIC MANE [ ]
572. HLAPCIC IVAN [ ]
573. HODAK SLAVKO [ KAPETAN I KLASE JA, AERODROM BIHAC, SLUŽBA
BEZBJEDNOSTI, NAPUSTIO JA, PRIP. HV, INFORMACIJE O HRZ DAJE KOVACEVICU
I ŠKRTICU, SATNIK, IZVJESTITELJ ZA OPERATIVNE POSLOVE I PLANIRANJE PRI
ZAP. HRZ, ]
574. HODŽA IBRAHIMIBRO [ ]
575. HORG STJEPAN [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI I
DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
576. HORVAT IVO [ ]
577. HORVAT IVAN [ MAJOR JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI KOMANDE 5. VO.
ZAGREB, PLESO. NAPUSTIOJA I PREŠAO U HV. NACELNIK PZO 2. OZ,
NEAKTIVAN, NE PRIMJENJUJE STEGU, OA ]
578. HOZO DŽEMAL [ ]
579. HRAPO IBAR [ ]
580. HRASTE IVO [ KAPETAN FREGATE JRM, BIVŠI POMOCNIK NACELNIKA KOG
VPO SPLIT. PREŠAO U ZNG. NACELNIK SIS HRM, , OPERATIVAC SIS-a HRM, ]
581. HRGOVIC DUJO MOSOR [ ]
582. HRKIC DUŠAN [ , OPERATIVAC KOS-A U BRODARSKOM INSTITUTU,
PREBIVALIŠTE U ZAGREBU ]
583. HRUPEK IVAN [ PRIP. 15.MPOAD KRIŽEVCI, NEPODOBAN ZA DJELATNI
SASTAV, SURADNIK KOS-a, ]
584. HUCALUK MATO [ ]
585. HURA MATEO [ ]
586. HUSTEC [ PORUCNIK, OB JA, , OTPUŠTEN IZ SLUŽBE ZBOG ALKOHOLA ]
587. IBRAHIMOVIC SAKIB ISKRA [ ]
588. ICHTAB ISMAIL KAKTUS [ SURADNIK SDB-TREBINJE, USMJEREN PREMA
MUSLIMANSKIM NACIONALISTIMA, ]
589. IGLENDŽA BOŽO [ ]
590. ILIBAŠIC DUŠAN [ ]
591. ILIBAŠIC MILOŠ [ ]
592. ILIC DUŠAN [ BIO U JA VARAŽDIN, EKSTREMAN, ODUZET MU JE STAN
JER POSJEDUJE KUCU, , NACELNIK OBAVJEŠTAJNOG ODSJEKA 32. KORPUSA JA ]
593. ILIC MIROSLAV [ ZASTAVNIK I KLASE JA. UMIROVLJEN. SUDIONIK OA
JA MARJAN, DIVERZIJE PO SPLITU, UHICEN OD ZNG, KOG-VPO I OB U
VOJ.BOLNICI SPLIT, , ]
594. ILIJANOVIC JOVO AGREGAT [ ]
595. ISAILOVIC DRAGOLJUB [ ]
596. ISKRA IVAN [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI I
DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OAJANJICAR) ]
597. IVACIC ZDRAVKO ŠEVA [ ŽIVI U SINJU, KORIŠTEN PREMA SVOME BRATU
EMIGRANTU U NJEMACKOJ, ]
598. IVANCEVIC JOVANKA [ IZ ZAGREBA, BRAT RATNI ZLOCINAC, ONA
SURADNIK SDB-a SOMBOR, ]
599. IVANCEVIC VERA KARMELA [ , SURADNIK KOG-a VPO PREMA TALIJANSKOJ
OB.SLUŽBI.RODOM IZ MAKARSKE ŽIVI U ITALIJI GDJE JE UDATA ZA
TALIJANSKOG CASNIKA.NA VEZI M.KARANOVICU. ]
600. IVANCIC ZDRAVKO ZVONKO [ ]
601. IVANCIC ANTON APOTEKAR [ ]
602. IVANIŠEVIC MIJO [ , NACELNIK SEKTORA SDB BIH, BIO SAVJETNIK
KONZULATA U STUTGARTU U RAZDOBLJU 1983-1987 GODINE ]
603. IVANIŠEVIC MIRAN [ UTVR ENI AGENT KOS-a, PREDSJEDNIK OPCINE
PAG, ]
604. IVANKOVIC ŽELJKO [ KAPETAN I KLASE JA, SLUŽBA BEZBEDNOSTI
KOMANDE 5. VO. ZAGREB,NAPUSTIO JA, PREŠAO U HV. BOJNIK, UPRAVA VP
MORH, ]
605. IVANOVIC IVAN [ PRIPADNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI U VOJNOJ
BOLNICI SPLIT. NAPUSTIO JA,DOPUKOVNIK, OBAVJEŠTAJNA UPRAVA GSHV,
NAORUŽAVAO SRBE, PUKOVNIK HV, PROJUGOSLAVENSKA ORJENTACIJA,U LJUBAVNIM
ODNOSIMA S TANJOM VALENTIC BLISKOJ BEARI I PRIPADNICIMA OB U BOKI S
KOJIMA JE U TELEFONSKIM KONTAKTIMA, ]
606. IVIC RANKOJASTREB [ ]
607. IVKOVIC VLADO [ , KORIŠTEN PO CETNOCKOJ EMIGRACIJI , ]
608. IVKOVIC MIROSLAV [ PORUCNIK JA, PILOT 241 ESKADRILE 98. AVIO
BRIGADE TUZLA, INDIKATIVAN PO OA- ]
609. IZAK FRANJO [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI I
DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
610. IZETBEGOVIC ALIJA [ PREDSJEDNIK RBIH, ANGAŽIRAN U ZATVORU OD
MUSICREŠIDA- SDB BiH, ]
611. JAGAR VLADIMIR [ KAPETAN JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI 42. GRANICNOG
BATALJONA. VP. SUDIONIK FILMA O ŠPEGELJU. NALAZI SE U BEOGRADU. ,
NACELNIK KOS-A U VIROVITICI ]
612. JAGEC VLADIMIR PAPUK [ U JA SURADNIK KOS-a, U HV REFERENT ZA
KRIPTOZAŠTITU,, ]
613. JAGO KVESIC [ USMJEREN PREMA EMIGRANTU NIKI KOVACICU,SURADNIK
SDB BiH ]
614. JAGO LOTO [ SURADNIK SDB-MOSTAR, BORAVI U SYDNEVU, ANGAŽIRAN OD
A. REBCA, ]
615. JAGODIC DARKO [ ]
616. JAJIC RANKO BRKO [ ]
617. JAKIC PAJO [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRA ANSKIH OSOBA U
POSTROJBAMA ZB PULA( OA) ]
618. JAKOPIC MARIJANA OTOCANKA [ SUPRUGA UMIROVLJENOG ZASTAVNIKA
JAKOPIC ANTONA, STANUJU U PULI, KOPARSKA br . 1, , ]
619. JAKOVIC PETAR [ SURADNIK KOS JA, ZAGREB, ]
620. JAKOVLJEVIC MILENKO [ KAPETAN FREGATE JRM, IZ TRSTA PRIJETI
GUTEŠI KOJI JE IZ JA PREŠAO U HV, ]
621. JAKOVLJEVIC PERO [ POTPUKOVNIK JA, POMOCNIK NACELNIKA ZA
BEZBJEDNOST ISTOCNO-BOSANSKOG KORPUSA BJELJINA, , JEDAN OD
NAJEKSTREMNIJIH CETNIKA ]
622. JAKŠE SRECKO [ POR. FREGATE, SLOVENAC, KOG-VPO, DEMOBILIZIRAO
SE U SVIBNJU 1991., , SADA U SLOVENIJI. ]
623. JAKUPIC MARIJA [ ]
624. JANDRIC JADRANKO [ POTPUKOVNIK JA, NACELNIK KONTRAOBAVJEŠTAJNE
GRUPE 2. VO SARAJEVO,PODRŽAVA KARADŽICEV SDS, ]
625. JANDRIC MILAN [ ]
626. JANDRIC AN ELKO TAJNA [ , OFICIR KOZ ]
627. JANKOVIC BRANISLAV [ , KRIŽEVCI ]
628. JANKOVIC DUŠAN [ KAPETAN FREGATE JRM. KOMANDA VPO SPLIT.. RADI
NAORGANIZACIONO-MOBILIZACIJSKIM POSLOVIMA SLUŽBA BEZBJEDNOSTI VPO BOKA
U CRNOJ GORI, ]
629. JANKOVIC SLOBODAN [ PRIPADNIK JA, POMOCNIK ZAPOVJEDNIKA SLUŽBE
BEZBJEDNOSTI U KASARNI KRIŽEVCI. 306. LAP PVO, ]
630. JANKOVIC ZORAN LAV [ PRIPADNIK JA, 32. KORPUS VARAŽDIN.
POHVALJEN NAKON NAPADA JA NA SLOVENIJU, ]
631. JANKOVIC RATOMIR [ , PPUK. KOS-A, RIJEKA ]
632. JANOŠ FERENC [ ]
633. JANOŠIC STJEPAN [ ]
634. JARAM VLADO [ PRIP. LEGIJE STRANACA, 91. ZAPOVJEDNIK POSTROJBE
HOS, BOJNIK HV U UPRAVI KOD GENERALA ROSE., INDICIRAN PO FRANCUSKOJ
OBAVJEŠTAJNOJ SLUŽBI, ]
635. JEFTIC MILORAD KUGLA [ GRA ANSKO LICE U JA, SURADNIK KOS-A.
NAPUSTIO JA I PREŠAO U HV, ]
636. JEKIC BOŽIDAR [ ]
637. JELCIC MLADEN NERETVA [ OPERATIVNA VEZA SDB-a CAPLJINA PREMA
HRVATSKIM NACIONALISTIMA, ]
638. JELENIC MATE [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI I
DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
639. JELIC DRAGAN PUMA [ , NA VEZI MIRKO MARIC- OB ]
640. JELIC IVO [ PRIPADNIK OB JA, PREŠAO U ZNG. JA MU SPREMA
UHICENJE I VOJNI SUD. ZAPOVJEDNIK 4. BRIGADE SPLIT, LOŠEG PSIHICKOG
STANJA, TABLETOMAN, IZVOR GLASINA, UMIROVLJEN, ]
641. JELIC VLADO PROLO [ , LJUBUŠKI, BORAVIO U NJEMACKOJ, POZNAJE
VECI BROJ EMIGRANATA, SURADNIK IVANA LASICA I STANKA COLAKA, SADA ŽIVI
U HUMCU ]
642. JELINIC MILORAD [ ]
643. JELINIC DOMAGOJ [ ]
644. JELKOVAC ANDRIJA [ ]
645. JENJIC DRAŽEN [ ]
646. JEREMIC [ KAPETAN FREGATE JRM U HERCEG NOVOM, PROTIVI SE
RATNIMDJELOVANJIMA JA. OB JA U SPLITSKOM BRODOGRADILIŠTU , , ]
647. JEZRECIC MIROSLAV [ ]
648. JOSIFOVSKI DUKE OLIVER [ ]
649. JOŠILO ŽARKO ŽARKO [ SURADNIK, VEZA V. RUNJE, NJEMACKA, , ŽIVIO
U DORTMUNDU ]
650. JOSIPOVIC MIRKO [ ]
651. JOVANOVIC RADOJE [ MAJOR JA, NA PLESU, OBAVJEŠTAJAC, ]
652. JOVANOVIC BRANKO [ ]
653. JOVANOVIC MIROSLAV [ ]
654. JOVANOVIC DRAGAN [ VLASNIK LANCA BUTIKA U PULI.CESTO ODSUTAN,
CUVA BRAJKOVICEVU KUCU. , KOG 5. VPS , ]
655. JOVANOVIC DRAGIŠA [ PUKOVNIK JA, KOMANDANT KASARNE OTOCAC,
OTIŠAO NEKOLIKO DANA PRIJE PREDAJE KASARNE, BIO NACELNIK OBAVJEŠTAJNOG
CENTRA RIJEKA ]
656. JOVANOVIC DRAGIŠA [ POKOJNI KAPETAN JA, DRŽAO NA VEZI PRELICV
LADIMIRA CIJI JE PSEUDONIM KOSMAJ, ]
657. JOVANOVIC SIMO [ ZASTAVNIK JA,OPERATIVNI TEHNICAR U
KONTRAOBAVJEŠTAJNOJ GRUPI VPO,EKSTREMAN, OTIŠAO U BOKU KOTORSKU, ]
658. JOVIC TRAJAN [ ZASTAVNIK I KLASE JA, UMIROVLJEN. SLUŽBA
BEZBJEDNOSTI U KOMANDI 5. VO ZAGREB. OKUPLJA UMIROVLJENIKE JA. ]
659. JOVIC ZORAN ZUB [ VODNIK JA, 4. BRIGADA PATROLNIH BRODOVA
SPLIT, ]
660. JOVIN DRAGAN ECKA [ KAPETAN FREGATE JRM, 4. BRIGADA PATROLNIH
BRODOVA SPLIT. VPBR-31, , NAVODNO IZDAO NARE ENJE DA SE PUCA PO
SPLITU, ]
661. JOVOVIC MILIVOJE [ , UMIROVLJENI PPUK, U ZAGREBU, BIO
OPERATIVAC KOS- A U PULI ]
662. JOZIC JOSA [ ]
663. JOZIC NIKOLA MEŠTAR [ BORAVI U SAD-u, USMJEREN PREMA HRVATSKOM
NARODNOM OTPORU,NA VEZI SDB BiH, , ]
664. JOŽILO ŽARKO ŽARKO [ ]
665. JOZOPseudonim [ ]
666. JUKIC IVICA [ VODNIK I KLASE JA, UPRAVNIK RESTORANA GARNIZONA
SINJ, SURADNIKKOS-A, PSEUDONIM NEPOZNAT. NAPUSTIO JA. NAŠA POUZDANA
OPERATIVNA VEZA, ]
667. JUKIC JURE [ , BORAVI U NICI, USMJEREN PREMA ORGANIZACIJI
HOP', ]
668. JUKIC PERO [ , OPERATIVAC KOS-A, NAJPRIJE U KNINU, A ZATIM U
VOJARNI DRACEVAC ]
669. JUMEROVIC EROL [ PODOFICIR JA, KRADE , PROVALE, SURADNIK KOS,
CASNIK ZA VEZU RŠTO BIHAC, SURADNIK SLOVENSKE OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE, ]
670. JURAN MIROSLAV [ KAPETAN JA, RADIO NA AERODROMU PLESO, SLUŽBA
BEZBJEDNOSTI, SAMRADIO DIJELOVE PRIGUŠIVACA, OTIŠAO U BIHAC, BRAT
NENAD TRAŽI PRIJEM U HV, KAPETAN, KOS, ]
671. JURAS JERE [ ]
672. JURASOVIC SAVO [ PUKOVNIK JA, RADIO NA FORMIRANJU 6. LICKE,
KOMANDANT 6. LICKE UNAPRIJE EN U GENERALA, SURADNIK SDB, KONTAKTIRA
CADA, SUDIONIK BORBI U PLASKOM, OA ]
673. JURIC DRAGAN [ ]
674. JURIŠIC ANTE [ PRIPADNIK JA, PILOT MIG-A 29 NA BATAJNICI. IZ
NAŠICA. NAPUSTIO JA, BOJNIK HV, ZP OSIJEK, OŠTETIO ZRAKOPLOV
IZNAJMLJEN OD AERO KLUBA OSIJEK, ]
675. JURIŠIC MARIO ŠURDA [ ]
676. JURKOVIC STIPE [ SURADNIK OB, ]
677. JURKOVIC RAJKO [ ]
678. JURKOVIC BLAGO CVITAN [ ]
679. JURKOVIC MILE [ BORAVI U BIH, SURADNIK SDB PO HRVATSKIM
NACIONALISTIMA, ]
680. JURKOVIC STIPE VJEKO [ SURADNIK SDB CAPLJINA, ]
681. JURKOVIC RADOJKO [ , KORIŠTEN OD SDB PREMA HDS-u U BIH I dr.
ANTI KOVACEVICU, ]
682. JUSIC SULKTMAN BAKAR [ PRIPADNIK JA, JRM, 16 DML PLOCE, BIO U
ML- 161, NAPUSTIO JA., , SURADNIK, CIVIL U PLOCAMA ]
683. KAHRIMANOVIC ADEM [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRA ANSKIH OSOBA U
POSTROJBAMA ZB PULA( OA) ]
684. KALAFATIC KREŠIMIR [ ]
685. KALAN JOVAN [ ]
686. KALEB ZORAN [ ]
687. KALINIC LJUBIŠA UCKA [ ]
688. KALU EROVIC JOVICA PAVLE [ ]
689. KANDARA MARKO [ ]
690. KANDIC MILE [ ADMIRAL JRM U SPLITU, KOMANDANT VPO SPLIT.
UMIROVLJEN. VODIO OA JA MEDITERAN. CESTO DOLAZI NA VIS, OA ]
691. KAN ERA MARKO UCKA-2 [ ]
692. KANJER LUI I [ OA , INFORMACIJE O ZADRU, ]
693. KAPETANOVIC MLADEN [ DIREKTOR PRAVNE SLUŽBE U SRPSKOJ VOJNOJ
TVORNICI RUDI CAJAVEC, BANJA LUKA, ]
694. KAPULICA BRANKO [ , USMTEREN PREMA BRATU NEDILJKU KAPULICI,
VEZA Z. BARAC, NJEMACKA ]
695. KAPULICA IVO [ , USMJEREN PREMA BRATU NEDILJKU KAPULICI, VEZA
Z. BARAC, NJEMACKA ]
696. KARABEGOVIC AHMED [ SURADNIK, VEZA V. RUNJE, NJEMACKA, , ŽIVIO
U DORTMUNDU ]
697. KARAFILIPOVIC ANDRIJA [ ]
698. KARAJIC ŠEFIR [ PRIPADNIK JA, A UTANT ADMIRALA VILOVICA I
BOGUNOVICA , PRIJATELJUJE S UTVR ENIM IMA, SPLIT. ]
699. KARAJICA DRAGAN [ ]
700. KARAMATIC ANTE [ , CIVIL U PLOCAMA ]
701. KARAMOVIC ISMET [ ]
702. KARANOVIC MILOJE [ , KOG- VPO, KAPETAN BOJNOG BRODA, NACELNIK,
SKINUO SE U SVIBNJU 1991., , ]
703. KARDOŠ MATILDA ZORKA [ , SURADNICA KOG VPO PREMA MA ARSKOJ
OBAVJEŠTAJNOJ SLUŽBI.,KONTAKTI SA SDB VOJVODINE. ]
704. KARIŠEK MEHO KEMO [ BIO OB U VPO SPLIT, UBACENI OBAVJEŠTAJAC U
TO BIH, ŽELI SKINUTI IZETBEGOVICA,ŠVERC ELEKTRONICKIM URE AJIMA I
PRODAJA ABIH, ]
705. KARLOVIC ZDENKO BRZI [ IZ KONJICA, ZA VRIJEME SLUŽENJA VOJNOG
ROKA U JA NA VEZI KOS-a, ]
706. KAROVIC BOŠKO [ , BIVŠI CASNIK KOS-A, NASTANJEN U ZAGREBU ]
707. KASALO IVICA [ , UBIJEN 1992. G. U IMOTSKOM ]
708. KASTRAPELI DAVOR [ ]
709. KATALINA RATKO [ POTPUKOVNIK JA, NACELNIK SLUŽBE BEZBJEDNOSTI
31 . KORPUSA MARIBOR, ORGANIZATOR TERORISTICKIH AKCIJA U RH. KRA A
KEMIKALIJA ISPRED HOTELA HOLIDAY INN U ZAGREBU, ]
710. KATANIC TOPOLA [ ]
711. KATANIC ŽIVAN [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA ( CASNICI I
DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA (OA) ]
712. KATIC MILORAD [ ]
713. KATIC JOVAN DINARA- 1 [ ]
714. KATIC TOMISLAV LOVCEN [ , SURADNIK OB JA, SADA U HRM PZ za JJ ]
715. KATIC MILOJKO [ REFERENT ZA ONO U CETINKI,PREDAO ORUŽJE JA,
SADA U CETNICIMA KOD SINJA, VODI GRUPU CETNIKA.BIO JE OPERATIVNA VEZA
JA, ]
716. KATLAK ADAM [ , MAJOR KOS-A, RIJEKA ]
717. KATNIC DRAGOLJUB [ ]
718. KATUŠIC NIKOLA [ , UMIROVLJENI NACELNIK KOS-A FLOTE, RADIO NA
NADZORU PRIPADNIKA HDZ-A ]
719. KATUŠIN NEDJELJKO NEDELJKO [ ZAPOVJEDNIK 140. BRIGADE
JASTREBARSKO, ULOGA U IZLASKU TENKOVA JA U KARLOVCU, PUKOVNIK COOV
JASTREBARSKO, , NESPOSOBAN, ]
720. KAUZLER MARKO [ ]
721. KECANOVIC IRFAN [ ]
722. KELECEVIC BOŠKO [ GENERAL, NACELNIK SLUŽBE BEZBJEDNOSTI KOMANDE
5. VO. ZAGREB, NACELNIK ŠTABA 5. KORPUSA, VEZA MALER, ]
723. KENJALO DUŠKO [ KAPETAN I KLASE JA, OBAVJEŠTAJNI CENTAR KOMANDE
5. VO. ZAGREB, ]
724. KENJALO DUŠAN [ , PPUK. JA, OPERATIVAC 2. DETAŠMANA SIGURNOSTI
RV I PVO ZAGREB ]
725. KIDEMET SLAVKO [ PRIPADNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI U
BJELOVARU, ]
726. KIJANOVIC JOVO AGREGAT [ ]
727. KIPRIJANOVSKI BORIS J- 12 [ POVEZAN SA OBAVJEŠTAJNOM SLUŽBOM
JA, OBRTNIK SISAK, , SURADNIK JURANA MIROSLAVA SAGLEDAVAO HV ]
728. KIRIŠIC VLADO [ , STANOVAO U RIJECI, OBAVJEŠTAJNI CENTAR JA
RIJEKA ]
729. KIRŠIC VLADO [ PRIPADNIK JA, OPERATIVAC OBAVJEŠTAJNOG CENTRA JA
RIJEKA, ]
730. KITANIC VLADIMIR [ , NACELNIK KOS-a U TEHNICKOM ŠKOLSKOM CENTRU
ZAGREB, ]
731. KJURKO BRANKO EDEN [ ZAPOVJEDNIK PS BUZET, , NA VEZIGA JE DRŽAO
CALUŠICMARKO, ]
732. KLACMAR VLADO [ , DJELATNIK OB JA ]
733. KLACMER VLADO [ PRIPADNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI U
VARAŽDINU, , OPERATIVAC,ZBOG KD USMJERENIH PREMA RH KAŽNJEN UVJETNO
ZATVOROM OD 1. GODINE ]
734. KLANAC BRANKO [ ]
735. KLANAC ANTE [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI I
DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
736. KLANJ, KALANJ JOVAN [ , MAJOR, NACELNIK KOS-a, CAKOVEC ]
737. KLAPAN DUŠANPAŠKO [ , VEZA Z. BARAC, POVEZAN S KRIMINALNIM
PODZEMLJEM, FRANCUSKA, USMJEREN PREMA HDP ]
738. KLARIC IVANMARIJAN [ GRA ANSKO LICE U JA NA PLESU, ]
739. KLARIC HAKIJA [ PRIPADNIK MUP-A BIH, GLAVNI OPERATIVNI DEŽURNI,
HERCEGOVACKA REGIJA, SURADNIK KOS-A, ]
740. KLARIC MARKOŠUBICEVAC [ ]
741. KLARIN DAMIR [ PORUCNIK BOJNOG BRODA JRM U BOKI, JUGOSLAVEN,
VRATIO SE U RH, ]
742. KLEIN MAJA ISKRA [ ]
743. KLJAJIC JOVAN [ ]
744. KLJAJIC RADOSLAV [ ]
745. KLJAJIC VESELIN LJUBLJANA [ ]
746. KLOBUCAR ROBERT [ ]
747. KMET NADA SLAVICA [ ]
748. KNEZ VINKO [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI I
DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA ( OAJANJICAR) ]
749. KNEŽEVIC MILAN [ ZAGREB,SURADNIK KOS-a JA, ]
750. KNEŽEVIC CEDOMIR [ KAPETAN JA, 2. DETAŠMAN KOG-A RV I PVO,
SLUŽBA BEZBJEDNOSTI REALIZATOR POBUNE SRBA U RH, ]
751. KNEŽEVIC MIHAJLO [ MAJOR JA, NAJPRIJE U 73. MBR. U KOPRIVNICI,
ZATIM REFERENT KONTRAOBAVJEŠTAJNE GRUPE, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI 5. VO.
ZAGREB, DRŽI NA VEZI PLIVINOG NOVINARA KOBAC . PROSRPSKA ORJENTACIJA.
ZAPOVJEDNIK SLUŽBE BEZBEDNOSTI U KORENICI, ]
752. KNEŽEVIC MIJO [ NACELNIK MUP-a ODŽAK, BIVŠI K.l.KL. JA, ORGAN
SIGURNOSTI U AKOVU, ]
753. KNEŽEVIC MIROSLAV [ KAPETAN JA, AERODROM BIHAC, SLUŽBA
BEZBJEDNOSTI, PREMJEŠTEN U BANJA LUKU, EKSTREMAN, ]
754. KNEŽEVIC VELJKO [ BIVŠI DIREKTOR RTV ZAGREB, OTIŠAO U BEOGRAD,
VELEPOSLANIK SR JUGOSLAVIJE U ZAGREBU, SURADNIK SLUŽBE BEZBEDNOSTI OS
SFRJ, NA VEZI GA DRŽAO BUDE DIVLJAKOVIC, ]
755. KOBAL ELVIRAVLAŠIC [ ]
756. KOGELNIK ZVONKO [ ]
757. KOKIC STIPE [ ]
758. KOKOR TOMISLAV TOMO [ BIO U ZAPOVJEDNIŠTVU BRIGADE HVO STUP-
SARAJEVO, U KONTAKTU S EM NEPOZNATOG IDENTITETA KOJI JE SMATRAN ZA
NAJZNACAJNIJEG SURADNIKA SDS BIH U AUSTRALIJI, BIVŠI DJELATNIK SDSBIH,
ŠEF LINIJE ZA EMIGRACIJU U SARAJEVU, , NAVODNO UCESNIK OA KOD OTMICE
VJENCESLAVA CIŽEKA IZ ITALIJE.SAVJETNIK K.ZUBAKA. ]
759. KOLAR PAVLE [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRA ANSKIH OSOBA U
POSTROJBAMA ZB PULA(OA) ]
760. KOLEŽNIK MIHAEL , MIHAILO, MIHAJLOBELI [ VIDI SPISAK DJELATNIH
VOJNIH OSOBA( CASNICI I DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE
PULA( OA) ]
761. KOLEŽNIK MIHAJLO [ ]
762. KOLIC ANUŠKA [ ]
763. KOLIC JAKOV [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRA ANSKIH OSOBA U
POSTROJBAMA ZB PULA( OA) ]
764. KOMARAC STJEPAN PEPO [ , SURADNIK JURANA MIROSLAVA ]
765. KOMENDA LASZLO LASLO ODISEJ [ , HRM PZ za JJ PLOCE, SURADNIKOB
JNA ]
766. KOMINOVSKI ZLATKO LEPI [ ]
767. KONDIC ŽIVKO IZVOR [ PRIPADNIK JA VARAŽDIN, SURADNIK KOS-A. NA
VEZI GA DRŽAO CONDOR. PREŠAO U HV, ]
768. KONEV DRAGOJE [ ]
769. KONJEVIC SENAD [ ]
770. KOPLIC STEVO [ KIRURG KBC FIRULE SPLIT, PRIJATELJ UTVR ENIH
SURADNIKA OB JNA, , ]
771. KOPRENA TOMISLAV [ ]
772. KOPROLCEC LJUBICA [ ]
773. KORDA ZORAN MORNAR [ ]
774. KORDIC LAZAR [ , BIVŠI OB JA, CIVIL U PLOCAMA ]
775. KORDOŠ MATILDA [ ]
776. KOREN BRANKO [ ]
777. KOS VLADIMIR [ PRIPADNIK JA, OPERATIVAC SLUŽBE BEZBJEDNOSTI
AERODROMA ZEMUNIK, RATNI ZLOCINAC U ŠKABRNJI, VRATIO SE U SLOVENJU.
ŠTITI GA SLOVENSKA OB.SL.SOVA, ]
778. KOŠIC BRANKO [ ]
779. KOSJER URO [ , OFICIR KOS-a ]
780. KOSTIC BORIS [ KAPETAN FREGATE JRM, NACELNIK SLUŽBE
BEZBJEDNOSTI FLOTE VPO SPLIT. NAPUSTIO JA I PREŠAO U HV NAKON SUKOBA S
BEAROM. NAVODNO NA POPISU ZA LIKVIDACIJU, KAPETAN FREGATE - DJELATNIK
SIS, PROMJENIO PREZIME U KOŠTIC, ]
781. KOSTIC DUŠANKA [ ]
782. KOSTIC GRUJICA [ ]
783. KOŠTIC [ ]
784. KOSTOV STEVAN [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRA ANSKIH OSOBA U
POSTROJBAMA ZB PULA( OA) ]
785. KOŠUTIC URO [ DIREKTOR PODUZECAAGRARIA RIJEKA. POSTOJE
INDIKATIVNA SAZNANJA O OBAVJEŠTAJNOM RADU ZA VOJSKU JA, .KOS ]
786. KOŠUTIC BOŽIDAR [ POTPUKOVNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI U NOVOM
SADU, ZAPOVJEDNIKMILICIJE U SAO ZAPADNA SLAVONIJA.BARANJA I ZAP. SREM
NA RATIŠTU U ERDUTU , VUKOVARU I ORAŠJU. UNAPRIJE EN U PUKOVNIKA, ]
787. KOŠUTIC MANE [ PRIPADNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI 13. KORPUSA
RIJEKA. POSLAN U SVETI ROK, ]
788. KOVAC URO [ , OPERATIVAC U ODJELU ZA EMIGRACIJU U SDB MOSTAR ]
789. KOVAC MILE [ , VETERINAR IZ LJUBUŠKOG, USMJEREN NA POJEDINE
SVECENIKE KOJI SU BILI INTERESANTNI ZA SDS, ANGAŽIRAO GA IVAN GRANIC,
SURADNJU SA SDS-OM PREKINUO 1966. GODINE ]
790. KOVACEVIC IVO [ STARIJI VODNIK JA U DIVULJAMA, SLUŽBA
BEZBJEDNOSTI, ]
791. KOVACEVIC DRAGAN VLADO [ SLUŽBA BEZBJEDNOSTI, PULA, ]
792. KOVACEVIC ŽELJKO [ SURADNIK ORGANA SIGURNOSTI, ]
793. KOVACEVIC IVO [ PUKOVNIK - KAPETAN FREGATE VSS, OB VPO- SPLIT,
ŠEF ANALITIKE, NAPUSTIO JA, BIO U SIS-u HRM - ANALITIKA, A SAD U VEZI
HRM, ]
794. KOVACIC GORAN [ NACELNIK CENTAR SIS ZAGREB, , RO EN
19.06.1959.g. U VARAŽDINU, DOBIO OTKAZ, TRENUTNO RADI ZA UNPROFOR, ]
795. KOVRLI J A MILAN [ POTPUKOVNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI KOMANDE
5. VO. ZAGREB.UMIROVLJEN. OKUPLJA BIVŠE OFICIRE JA, ]
796. KOZINA JADRANKO [ SURADNIK KOS JA, SADA U HV, OA . ]
797. KOZINA JADRANKA [ ]
798. KRAJNOVIC ALEKSA [ ]
799. KRAJNOVIC SVETO MOSOR [ ]
800. KRALJ STJEPAN KAKTUS 1 [ BIVŠI PRICUVNI DJELATNIK SZUP-a,
KRIMINALAC U ŠVEDSKOJ, ZATVOREN, PROGLAŠEN LUDIM, PRODAJA DROGE,
PREDSTAVLJA SE DA RADI ZA CIVILNUTAJNU SLUŽBU RH, VODA GRUPE SATURN, ]
801. KRALJEVIC NIKO [ PRIP. 163. BRIGADE HV, ]
802. KRALJEVIC ŽARKO [ ]
803. KRANJC DARKO PITAGORA [ ]
804. KRANJC DUŠAN [ ]
805. KRECEK ZVONKO [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRA ANSKIH OSOBA U
POSTROJBAMA ZB PULA( OA) ]
806. KREMIC ŠAŠA [ ]
807. KREŠIC SUZANA [ ]
808. KREŠO ANTO [ CASNIK HRM, UKLJUCIO SE U OBRANU LIV NA, ]
809. KREZIC MARKO [ ]
810. KREZIC MARIO ZDRAVKO [ IZ KONJICA, ZA VRIJEME SLUŽENJA VOJNOG
ROKA U JA BIO NA VEZI KOS-a, ]
811. KRIŠKOVIC KAZIMIR [ , RADIO U KOG 5.VPS, SADA U MIROVINI, ]
812. KRIVOŠIC MARKO [ OTIŠIC, MOŽDA OPERATIVNA VEZA OB JA ZA TAJ DIO
SINJA, ]
813. KRIŽANAC PERO RATO [ DOPREDSJEDNIK HVO TRAVNIK, BORAVIO U
AUSTRIJI, KORIŠTEN PREMA HRVATSKOJ EMIGRACIJI U AUSTRIJI,
INTELEKTUALAC., ]
814. KRNDIJA MILOJKO [ ,DJELATNIK PU SPLIT,SUPRUGA LJUBAVNICA OB U
V.BOLNICI SPLIT. ]
815. KRNETA MILOŠ [ POTPUKOVNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI RIJECKOG
KORPUSA. IKM PLITVICE, VRŠIO VJEŽBE SPECIJALNIH ODREDA MILICIJE,
REALIZATOR POBUNE SRBA, ]
816. KROLO MATE [ , SURADNIK U NJEMACKOJ, USMJEREN PREMA HRV.
EMIGRACIJI

817. KRSMANOVIC MILAN CULE [ ]
818. KRSTEVSKI RADOVAN [ , MAJOR, OPERATIVAC OB JA , VIROVITICA ]
819. KRSTIC MLADEN [ , SURADNIK SDB BIH, VEZA VUKOJEVICR. ]
820. KRSTIC ZDRAVKO [ , SURADNIK SDB BIH, VEZA VUKOJEVICR. ]
821. KRSTIC NEDO [ , GOSTIONICAR IZ GRABA, SURADNIK VUKOJEVICR. ]
822. KRSTIC ZDENKO ŽUTI [ SURADNIK SDB-MOSTAR, USMJEREN PREMA
HRVATSKOJ EMIGRACIJI U KOLNU, ]
823. KRSTICEVIC MATE [ , CIVIL U PLOCAMA ]
824. KRSTICEVIC DAMIR [ ZAPOVJEDNIK 4. BOJNE 4. BRIGADE U ZADRU,
SMJENJEN ZAHVALJUJUCI DR. MIRNI ŠITUM, PUKOVNIK, ]
825. KRSTICEVIC DAMIR [ PUKOVNIK HV, 4.BRIGADA SPLIT, PRIJE PRELASKA
U HV IZJAVLJIVAO DA CE SE OBRACUNAT S USTAŠAMA I PRIJETIO HRVATIMA NA
ODSLUŽENJU VR U JNA, ]
826. KRŠUM KRŠUL DRAGO [ PRIPADNIK JA, RIJEKA, OPERATIVAC SLUŽBE
BEZBJEDNOSTI - KOG-A, REALIZATOR POBUNE SRBA U RH, , ]
827. KRVAVICA ZLATKO LJUBO [ KAPETAN KORVETE JRM, REFERENT U SATNIJI
ZMIN. NAPUSTIO JA I PREŠAO U OBAVJEŠTAJNI SEKTOR HRM. SURADNIK KOS-
A, ]
828. KRZNAR MIROSLAV [ ]
829. KUBURIC GORAN [ OFICIR SLUŽBE BEZBEDNOSTI, POHA AO ŠKOLU
BEZBEDNOSTI U PANCEVU. OA ]
830. KUCAN DRAGO [ , PUKOVNIK, OPERATIVAC KOS-A ]
831. KUFTIC IVAN [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRA ANSKIH OSOBA U
POSTROJBAMA ZB PULA( OA) ]
832. KUFTIC BOŽO [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRA ANSKIH OSOBA U
POSTROJBAMA ZB PULA( OA) ]
833. KUJOVIC SALKO VILKO [ ]
834. KUJUNDŽIC VICE [ ]
835. KUJUNDŽIC IVICA MARJAN [ ]
836. KUKIC MIRKO DAVOR-1 [ ]
837. KUKOLECA ILIJA [ ]
838. KULAK MIROSLAV [ OFICIR SLUŽBE BEZBEDNOSTI, POHA AO ŠKOLU
BEZBEDNOSTI U PANCEVU. OA ]
839. KULIC BORISLAV BORIVOJE [ KAPETAN I KLASE JA NA AERODROMU
BIHAC. PILOT MIG-21 JA, BORBENO DJELOVAO PO RH, PREŠAO U HV, , ]
840. KULIC MILJENKO [ ]
841. KUNIC HUSO [ KAPETAN FREGATE JRM, NACELNIK SLUŽBE BEZBJEDNOSTI
BOKA, , ]
842. KUPIROVIC VELJKO [ , OPERATIVAC U JEDINICAMA TO DARUVAR, OTIŠAO
U SRBIJU ]
843. KUPREŠAK VLADO [ ]
844. KURE MATEO PINO [ ]
845. KURELJUŠIC DOR E [ ZASTAVNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI KOMANDE 5.
VO. ZAGREB, ]
846. KURILIC DRAGAN [ , OPERATIVAC KOS-A NA CRNOMERCU ]
847. KUROBASA STIPE [ , PRONA EN MU PROTUJUGOSLAVENSKI PROMIDŽBENI
MATERIJAL, TE JE NA OSNOVU TOGA VRBOVAN OD STRANE P. BILAFERA,KOG VPO,
DJELOVAO U AUSTRALIJI ]
848. KUŠLJIC BRANISLAV [ PORUCNIK FREGATE JRM, REFERENT SLUŽBE
BEZBJEDNOSTI, ]
849. KUSTEC PREDRAG [ ]
850. KUSTEL PREDRAG [ ]
851. KUZELJ, KUZEL ZDRAVKO KORANA [ VARAŽDIN, VEZA ZVER T., CASNIK
HV, CESTO ODLAZI U MARIBOR.OA ]
852. KUŽET SRECKOPIC [ ]
853. KVESIC JAGO [ ]
854. LABIC JOZO [ ]
855. LABOR KATICA [ ]
856. LABUS ILIJA IKO [ ]
857. LALIN MILIVOJ [ DIREKTOR ŠKOLE U SPLITU, PRIJATELJ UTVR ENIH
SURADNIKA OB JA, ]
858. LASIC IVAN [ , VODIO ODJEL ZA EMIGRACIJU U SDB MOSTAR,NACELNIK
II UPRAVE SDB SSUP-a NAKON NJEGA TAJ ODJEL VODIO JE COLAK
DRAGO,OTET,OBAVLJEN IR. ]
859. LATAS MILAN [ PUKOVNIK JA, NACELNIK OBAVJEŠTAJNOG CENTRA
KOMANDE 5. VO. ZAGREB, , NAPUSTIO RH ]
860. LAZANSKI MIROSLAV S- 103 S-101 [ VOJNI KOMENTATOR BEOGRADSKE
POLITIKE, .POKRIVAO NOVINARSKE KRUGOVE UKLJUCUJUCI RTV
ZAGREB.POKUŠAVAO SE KAO AGENT DVOJNIK PRIBLIŽITI AMERICKOJ I
BRITANSKOJ SLUŽBI. NA VEZI UB SSNO i OB U ZAGREBU.KONTAKTIRAO I SA I.
HRASTOM U SPLITU. ]
861. LAZAREVIC STANKO [ ]
862. LEGEN MILAN [ KAPETAN I KLASE JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI KOMANDE
5. VO. ZAGREB, POMOCNIK NACELNIKA SLUŽBE BEZBJEDNOSTI RŠTO RH, ]
863. LEKIC [ UMIROVLJENI POTPUKOVNIK, PO NALOGU KOS-a TREBAO
IZVRŠAVATI TERORISTICKE AKCIJE, ]
864. LEROTIC VLADO [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRA ANSKIH OSOBA U
POSTROJBAMA ZB PULA( OA) ]
865. LESJAK ŽELIMIR [ ]
866. LESJAK JOSIP [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI I
DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
867. LETICA SVETO [ ADMIRAL HRM, SUKOB SA SPEC. POSTROJBAMA, PRIJETE
MU LIKVIDACIJOM,NA VEZI STEVANA ŽEGARCA NACELNIKA OB VPO, ]
868. LEŽAJIC SAVO , SAVA [ CETNIK, ORUŽANA POBUNA PROTIV RH.NAPAD NA
ŠIBENIK, V. P.7280, SURADNIK SDB SOMBOR, ]
869. LINGLI ŠANDOR [ ]
870. LIPAR EMIL [ PORUCNIK FREGATE JRM, ZAPOVJEDNIK ML-141, BORBENO
DJELOVAO PO PLOCAMA, NAPUSTIO JRM, U AUSTRALIJI, ]
871. LIPOVIC ANTON [ ]
872. LIPOVIC ANTUN MRAK [ ]
873. LIZATOVIC JURE [ ]
874. LJEPOTIC SENKA [ ]
875. LONAC IVO [ ]
876. LONAC IVAN KOMNEN [ , KORIŠTEN OD SDB TREBINJE, U DUISBURGU PO
HRVATSKOJ EMIGRACIJI, ]
877. LONCAR DAMIR [ ]
878. LONCAR TADIJA [ , OPERATIVAC SDB CENTRA MOSTAR, NAVODNO DOSTA
POVRŠAN U RADU ]
879. LONCAR DRAGO RUDI [ BORAVI U SAD-u, USMJEREN PREMA ORGANIZACIJI
HRVATSKI NARODNI OTPOR. , ]
880. LONCAREVIC MILOJE MIŠO [ KAPETAN I KLASE JA, SLUŽBA
BEZBJEDNOSTI U MOSTARU, ZATIM SARAJEVU, DRŽI NA VEZI SURADNIKA KOS-A
PREBEG MARKA (HDS) U ZAGREBU. UNAPRIJE EN U MAJORA, ]
881. LONCARIC VINKO [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI I
DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
882. LOVRIC MILE [ ]
883. LOVRIC PAVO PAVAO [ RADNIK SERVISA WV, NA VEZI KOG DUBROVNIK, ]
884. LOVRIC ŽELJKO [ MAJOR JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI KOMANDE 5. VO.
ZAGREB, AERODROM PLESO, , NAPUSTIO RH ]
885. LOVRIC JOZO RICINA [ BORAVI U NJEMACKOJ, SURADNIK U FRANKFURTU,
USMJEREN NA POK. MILICEVICA, ŠETKA BRANKA I ZUBAC BRANKA, ]
886. LOZANCIC MARINKO JADRAN [ ]
887. LUCIN STANKO [ ]
888. LUGONJA MARKO [ MAJOR JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI KOMANDE 5. V O.
ZAGREB. UNAPRIJE EN U POTPUKOVNIKA U SLUNJU I GLINI, , NAPUSTIO RH ]
889. LUKAJIC DANE [ KAPETAN JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI KOMANDE 5. VO.
ZAGREB, GLINA, SPROVODI RATNE ZAROBLJENIKE NA RAZMJENU, SUPRUGA U
ZAGREBU, ]
890. LUKIC MARTIN JOZO [ ]
891. MACANIC JOSIP DRVAR [ ]
892. MACUKAT ANTE [ ZASTAVNIK, OB U KOMANDI GARNIZONA SPLIT, SKINUO
SE I ŽIVI U SPLITU, , ]
893. MADJUNI BESNIK VRBAS [ BIVŠI JA, SURADNIK KOS, PRIP. HV
KOPRIVNICA, ]
894. MADŽARAC RANKO [ IZ GLINE.ŽIVI U PETRINJI, PRIVREMENO U
ZAGREBU.BIO U ODORI JA, , BIO U SNO PETRINJA ]
895. MADŽARAC DRAGOMIR [ ]
896. MAJATO VIC DŽEMAL [ ]
897. MAJDANAC ŠEFIK [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRA ANSKIH OSOBA U
POSTROJBAMA ZB PULA(OA) ]
898. MAJDANCIC IVICA [ ]
899. MAJED MAAROUF [ ]
900. MAJER ZVONKO BOSUT [ KAPETAN FREGATE, KOORDINATOR HRM, SUKOBI
SA ZAPOVJEDNICIMA, ]
901. MAJIC IVAN [ , SURADNIK DB-A, IZ VITINE, OŽENJEN ENGLESKINJOM,
VRATIO SE U VITINU I BAVI SE POLJOPRIVREDOM, 91/92 SUKOB SA
POVRATNICIMA IZEMIGRACIJE: BEBEK IVANOM I MILJENKOM, NA VEZI GA DRŽAO
STANKO COLAK ]
902. MAJSTOROVIC MIROSLAV [ , PPUK. KOS-a, VARAŽDIN ]
903. MAJSTOROVIC MIRKO [ KAPETAN I KLASE JA, KOMANDANT POZADINSKE
BEZBJEDNOSTI KASARNEMARŠAL TITO U ZAGREBU, ]
904. MAKSIMOVIC NIKO [ PUKOVNIK JA U MIROVINI. BIO NACELNIK SLUŽBE
BEZBJEDNOSTI JRM U SPLITU, ]
905. MAKSIMOVIC IVAN [ ]
906. MALALAN MILAN [ ]
907. MALER KREŠIMIR LJUBO [ NOVINAR GLOBUSA, SURADNIK KOS-a, ]
908. MALEŠKIC ZEHRUDIN [ ZAPOVJEDNIK CETE VEZE 5. KORPUSA ARMIJE BIH
U BIHACU, ]
909. MALETIC SLOBODANKA [ BORAVI U ŠVEDSKOJ, USMJERENA NA EMIGRANTA
T. PERCANA, ]
910. MALINOVIC MILENKO [ ]
911. MALOBABIC SLAVKO KONDOR [ , DJELATNIK PU ZAGREB DO 86.,
SURADNIK SLUŽBE BEZBEDNOSTI JA, ŽENA LJUBICA VODITELJICA RADIO EMISIJE
UNPROFORA U ZAGREBU, LABRADOR ]
912. MALOBABIC MILE [ ]
913. MANDAC ANTE [ SURADNIK KOS-A U SINJU. NA VEZI GA DRŽAO MILE
DRLJIC, ]
914. MANDIC GOJKO [ PRIPADNIK JA, 13. KORPUS RIJEKA, CETNIK,
BARIKADE KOD ZALUŽNICE, UHICEN, RIJEKA, PUŠTEN??, BIŽACA?? PO DOBITKU
MIROVINE VRACA SE U RIJEKU, , KOG ]
915. MANDIC MIRKO [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI I
DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
916. MANDIC STJEPAN [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRA ANSKIH OSOBA U
POSTROJBAMA ZB PULA( OA) ]
917. MANDŽUKA HASAN [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI I
DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
918. MANDŽUKA MUSTAFA [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRA ANSKIH OSOBA U
POSTROJBAMA ZB PULA( OA) ]
919. MANOJLOVIC DRAGAN [ SURADNIK KOS-a JA.DOBIO OTKAZ U ŠTO
CENTAR.ZAGREB.PROCETNICKI STAVOVI, ]
920. MANOVIC MIHAILO [ ]
921. MARAKOVIC NINA [ ]
922. MARAS [ , USMJEREN PREMA EMIGRANTIMA HRVATSKOG REVOLUCIONARNOG
BRATSTVA ]
923. MARASOVIC ŠIME [ ]
924. MARATIC MIRKO [ ŠEF 2. DETAŠMANA KOG. RV I PVO ZAGREB,
ORGANIZATOR POBUNE I NAORUŽAVANJA SRBA NA TERITORIJU RH, , ]
925. MARAVIC [ AFERA GAŽI, ]
926. MARELIC BORIS [ BIVŠI KOS JA, U KONTAKTU SA BRITANSKOM
OBAVJEŠTAJNOM SLUŽBOM, LONDON, ]
927. MARETIC BORIS [ ]
928. MARETIC PAVLE [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI I
DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
929. MARGETIC ŽELJKO [ PRIPADNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI SŠTO ISTOK
ZAGREB, DJELATNIK SIS VOJARNA SAMOBOR, DAO PREPORUKU ZA BIVŠEG PRIP.
JA KOJI JE VELIKO-SRBIN, DJELATNIK SIS-A RZ I PZO HV, ]
930. MARIC GOLUB UNA [ ]
931. MARIC NADA [ SURA UJE SA BIVŠIM PRIP. JA SMJEŠTENIM U HOTELU
VILA DUBROVNIK, DIREKTORICA, NA VEZI KOG DUBROVNIK, ]
932. MARIC MARKO [ PRIP. 116. BRIGADE HV, REGULIRANJE STATUSA, , OB
U REMONTNOM ZAVODU, ]
933. MARIC MILORAD [ KAPETAN KORVETE JRM, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI
KOMANDE VPO SPLIT.PREDAO SE PU SPLIT. OTIŠAO U SLUŽBU BEZBJEDNOSTI VPO
BOKA U CRNOJ GORI, ]
934. MARIC NIKOLA [ KAPETAN I KLASE JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI U
MOSTARU, MAJOREKSTREMAN, ŠEF OBEZBJE ENJA SOKO MOSTAR, ]
935. MARIC ANDRIJA [ ZADUŽEN ZA PSIHOLOŠKO MORALNI RAD U KOS-u, ]
936. MARIC HASAN [ , USMJEREN PREMA EMIGRANTIMA U KARLSRUHEU ]
937. MARIJANOVIC ANTON [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI
I DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
938. MARINKOVIC MIODRAG [ ]
939. MARINKOVIC MILORAD [ DJELATNIK REPUBLICKOG SEKRETARIJATA ZA NO,
SLUŽBA BEZBJEDNOSTI ZAGREB, ]
940. MARINOV ANTE [ BIVŠI KOMANDANT ŠTO SPLIT, ZNG, ZAPOVJEDNIK
OBRANE JUŽNE DALMACIJE, SUMNJIVA KADROVSKA POLITIKA (PROTEŽIRA
JUGOUNITARISTE), NE ODLAZINA BOJIŠTE, SURADNIK KOS -a NA VEZI
MILINKOVIC SLOBODANA, OSNOVAOKOMISIJU ZA ZAŠTITU USTAVNOG PORETKA
METKOVIC, BRIGADIR, ]
941. MARINOVIC ANTE [ ]
942. MARINOVIC IVAN [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI I
DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
943. MARINOVIC FRANE [ SLUŽIO KAO OPERATIVNA VEZA OFICIRU SLUŽBE
BEZBEDNOSTI. AKTIVNO VOJNO LICE U JA, ]
944. MARKIC MILE [ , LJUBUŠKI, NIJE BORAVIO U INOZEMSTVU, ALI JE
POZNAVAO VIŠE OSOBA INTERESANTNIH SDB-U I KONTAKTIRAO IH IZ ZEMLJE I
PRILIKOM PUTOVANJA. ]
945. MARKIC IVO BURIN [ ]
946. MARKOTIC ILIJA [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI I
DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
947. MARKOV IC ŠAŠA [ OFICIR SLUŽBE BEZBEDNOSTI, POHA AO ŠKOLU
BEZBEDNOSTI U PANCEVU. OA ]
948. MARKOV IC ZORAN [ PRIPADNIK HV, BIO PRIPADNIK 120 OBAVJEŠTAJNOG
CENTRA JA, ]
949. MARKOV IC ŠEVO RADOJKA [ GRA ANSKO LICE U JA KOMANDA VPO SPLIT,
SURADNIK KOS-A. NA VEZI JU JEDRŽAO MARIC MILORAD. NAPUSTILA JA I
PREŠLA U HRM, ]
950. MARKOVIC NIKOLA MARE [ PORUCNIK BOJNOG BRODA, ]
951. MARKOVIC VLASTIMIR [ , PODOFICIR OB JA, BEOGRAD ]
952. MARKOVIC JOZO PJER [ .BORAVI U FRANCUSKOJ, KORIŠTEN PREMA
HRVATSKOM OSLOBODILACKOM POKRETU, ]
953. MARKOVIC ZORAN O [ IZ VLADICINOG HANA, SURADNIK OB SMILJANIC
ILIJE U PLOCAMA, ]
954. MARKOVIC MIODRAG LOVAC [ , NAPUSTIO RH, SURADNIK ]
955. MARTIC MIRKO [ MAJOR JA, KOMANDA 5. VO. ZAGREB. UNAPRIJE EN U
POTPUKOVNIKA, ŠEFA 2.DETAŠMANA SLUŽBE BEZBJEDNOSTI (KOG) RV I PVO,
RADIO NA REALIZACIJI POBUNE SRBA U RH NA BANIJI, GLINA, ]
956. MARTINAC BOŽO [ , UBIJEN U STUTGARTU, SURADNIK RADE
VUKOJEVICA ]
957. MARTINCIC ROMANO [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRA ANSKIH OSOBA U
POSTROJBAMA ZB PULA( OA) ]
958. MARTON VELIMIR [ ]
959. MASLARIC VLADO [ ]
960. MASLEŠA ADEM [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI I
DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
961. MASLO ENES [ KAPETAN I KLASE, ŠEF TEHNICKOG ODJELA KOG VPO,
ELEKTRONICAR NA PRISLUŠNIM URE AJIMA, NAPUSTIO JA, NUDI SE HV. NAJVECI
DOBAVLJACORUŽJA ZA OS BIH IZ ARAPSKIH ZEMALJA,OBAVJEŠTAJAC BiH U
ŠVICARSKOJ,U KONTAKTU S GOJUNOM I JOŠ JEDNIM BIVŠIM OPERATIVCEM
SDSSPLIT,MOŽDA U KONTAKTU S STRANIM SLUŽBAMA, ]
962. MASNIC JOŠKO [ BIVŠI SLUŽBENIK SNO SINJ, DAO KOS-u SPISAK
CLANOVA HDZ-a, OPERATIVNA VEZA OB JS,NESTAO IZ SINJA, ]
963. MASTILOVIC BRANKO [ KONTRAADMIRAL JRM U MIROVINI, SPLIT. CINI
GRUPU PROTUHRVATSKIH ELEMENATA U UMAGU, ]
964. MATANIC STJEPANVIDI [ SPISAK DJELATNIH GRA ANSKIH OSOBA U
POSTROJBAMA ZB PULA( OA) } ]
965. MATANIC BOŽO MILAN [ ]
966. MATEŠA STJEPAN [ BIO SURADNIK KOS-a, PRIZNAO SURADNJU, ]
967. MATIC MIRKO [ KAPETAN JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI U VARAŽDINU,
DJELATNIK OB, ]
968. MATIC MILAN [ ]
969. MATIC MATE [ ]
970. MATIJAŠ ANDRIJA [ BIVŠI JA, VISOKA SPLIT. PREŠAO U HV.
ZAPOVJEDNIK OKLOPNOG VODA 4.GBR., ŽENA I NJENA OBITELJ SRBI I CETNICI,
INDIKATIVAN, SESTRA TOMICNEDA SURADNIK OB JA, OA, ]
971. MATIJAŠ SLAVKO, KOS [ ]
972. MATIJAŠ NADA [ ŽENA OD ANDRIJE, LJUBAVNICA OFICIRA JA, BRACA
CETNICI U VUKOVARU, ]
973. MATIJAŠEVIC VELIBORS-61 [ , SURADNIK JURANA MIROSLAVA ]
974. MATIJATKO DARKO [ PRIPADNIK JA, POZADINSKA BAZA ZAGREB, SLUŽBA
BEZBJEDNOSTI, ]
975. MATIJEVIC JADRAN, KOBAC [ NOVINAR U PLIVI, ]
976. MATOŠEVIC IVAN [ , KOG-OB ]
977. MATOŠEVIC IVO OVANI [ POTPUKOVNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI U
NOVOM SADU, POMOCNIK NEGOVANOVICA, UHICEN U RH I OSU EN, ]
978. MATOŠEVIC TOMO [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI I
DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
979. MATOVIC LJUBIŠA MANE [ ]
980. MATULOVIC ZORAN MARKO [ KAPETAN JA, ZRAKOPLOVAC, SADA U HV, ]
981. MATULOVIC VLADO VLADIMIR [ PRIPADNIK JA, PREŠAO U HV. PRIJETE
MU PRIPADNICI JA, NACELNIK SIS CENTAR SPLIT, TRAŽI SE NJEGOVA
DEMOBILIZACIJA POŠTO SE ZALAŽE ZAPOVRATAK JUGOSLAVIJE, SIS, JUŽNI
JADRAN, U MIROVINI, ]
982. MATULOVIC ZORAN PUTNIK [ OA. PROJUGOSLA VENSKI ORJENTIRAN, BIO
SURADNIK ORGANA SIGURNOSTI JA. POZNAJE MNOGE VISOKE CASNIKE HV. ]
983. MAZALICA VASO [ ]
984. MAZIC ŽIVKO [ PUKOVNIK JA, DOKTOR, PREDSJEDNIK VOJNOG SUDA U
ZAGREBU, TUŽITELJNA VRHOVNOM VOJNOM SUDU U BEOGRADU, SRBIN,
DRŽAVLJANIN SLOVENIJE, SURADNIK KOS-A OA ]
985. MAZUNA BORIS [ ]
986. MEDAKO VIC BORIS [ ]
987. MEDIC VUKAŠIN [ ]
988. MEDUNIC DAMIR PETAR [ , OPERATIVAC KOS-A, IVANICGRAD ]
989. MEDVEDOVIC ANTON [ ]
990. MEJAŠKI ZLATKO [ BIVŠI PILOT JA BIHAC, MEJAŠKO SELO, ŽELI U HV
DUGA RESA, UNIŠTIO TENK POIZLASKU IZ KARLOVCA, SIN PETRA, r.
01.12.1958.g. U DUGOJ RESI, KAŽNJEN PO VOJNOM SUDU U ZAGREBU
21.01.1988.g. RADI KD IZ cl. 217 st.3 NA KAZNU ZATVORAOD 7 MJ.,
UVJETNO NA GODINU DANA. PREŠAO U MUP-a 1990. g. ]
991. MENTOS ZOJA [ , NA VEZI FERENCIC ]
992. MERDŽANIC MER ANIC RAGIB [ VEZAN ZA TONDINIJA, PRIVATNA FIRMA U
RIJECI, CLANOVIMA VLADE BIH DOSTAVLJA INFORMACIJE OBAVJEŠTAJNOG
KARAKTERA, BIVŠI ŠEF ANALITIKE SDS RSUP HRVATSKE, ]
993. MERŠAK MARIJAN MARKO [ ]
994. MESAROŠ IMRE LINO [ ]
995. MEŠTROVIC JOSIP [ , SURADNIK MIRKA MARTICA ]
996. METIKOŠ VOJKOVIC MILENA [ , LINIJA RADA: OBAVJEŠTAJNA PO HV
(ALEKSIC) ]
997. MEZIC IVAN [ , KOS ]
998. MEŽNARIC ZLATKO [ ]
999. MICEVIC MILAN MARKO [ ]
1000. MICIC NEBOJŠA [ STARIJI VODNIK JA, REFERENT U SLUŽBI
BEZBJEDNOSTI POSTOJNA ]
1001. MICIC VOJIN [ .KOG ]
1002. MICIC CVIJAN [ ]
1003. MIHAJLOVIC BOŠKO [ PUKOVNIK RŠTO, , JEDAN OD NACELNIKA KOG-A
5. VO. ]
1004. MIHAJLOVIC DRAGOLJUB [ , KOS ]
1005. MIHALEC IVAN [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI I
DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
1006. MIHALEC MILJENKO [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRA ANSKIH OSOBA U
POSTROJBAMA ZB PULA( OA) ]
1007. MIHALJEVIC ANTE [ , SURADNIK SDB BIH, VEZA VUKOJEVICR. ]
1008. MIHALJEVIC DARKO [ STARIJI VODNIK I KLASE JA U VARAŽDINU.
NAPUSTIO JA, PRIP. HV VARAŽDIN,KONTAKTIRA SA ŠIJATOVICEM I DRUGIMA
OBUHVACENIM OA , OBAVLJEN IR, ]
1009. MIHALJEVIC PAVO [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI
I DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
1010. MIHELJ SLAVKO [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRA ANSKIH OSOBA U
POSTROJBAMA ZB PULA( OA'MANJICAR) ]
1011. MIHIC ZORAN [ OB JA, STARIJI VODNIK U KOG 5. VPS, SADA
VJEROVATNO U BOKI, , ]
1012. MIJATOVIC SLOBODAN [ 25.03. 1958, OSIJEK, PRIPADNIK JA, OFICIR
KOS-A OSIJEK, SURADNIK SDS (MUP-a), TRENUTNO NA PZT SA SINOM. ŽENA MU
U OSIJEKU TRAŽI STAN U KOJI SU USELILI RVI S OBITELJI. ]
1013. MIJIC PETAR VIS [ , ST. VODNIK JA, NA VEZI GA DRŽAO IVO
HRASTE, SADA SIS U 4. BRIGADI, ]
1014. MIJOVIC JOVO [ ]
1015. MIKAC AN ELKO [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI I
DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
1016. MIKELIC BORO [ ]
1017. MIKELIC JOVO [ ]
1018. MIKIC MIHOVIL MUJAGA [ ]
1019. MIKOLIC MARIO [ DJELATNIK SSIP-A JUGOSLAVIJE U BEOGRADU.
OPREDJELJEN ZA GANDIJEVSKI OTPOR POPUT LONCARA, ]
1020. MIKULCEK MARIJAN [ , PRAVNI REFERENT U KOMANDI 5.VO. ]
1021. MIKULCIC [ UBACEN U RIJEKU U ORGANIZACIJI KOS-a, VEZA S
LEKICEM, ]
1022. MILADINOVIC ŽARKO [ BORAVI U BIH, USMJEREN PREMA CETNICKOJ
EMIGRACIJI I VEZAMA U BIH, ]
1023. MILANKOV BOŠKO Y IPSILON [ SURADNIK U SLUŽBI JA, , NAPUSTIO
JRM, CIVIL U SOMBORU ]
1024. MILAS JERKO [ , SURADNIK SDB ]
1025. MILENKOVIC RADOMIR [ ]
1026. MILER MATE [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI I
DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
1027. MILETIC DUŠAN JADRAN [ ZASTAVNIK JA, ŠIFRER U KOMANDI VPO
SPLIT. SURADNIK KOS-A, ]
1028. MILETIC MILAN [ POTPORUCNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI U
ZALUŽNICI KOD OTOCCA. DIJELIO ORUŽJE SRBIMA U OKOLICI OTOCCA,
UHICEN, ]
1029. MILIC RADESURADNIK SDB-a SOMBOR.MOŽDA INF. CENTAR HV, RADOMIR
[ ]
1030. MILIC RADIVOJZENIT [ PRIP. HV VARAŽDIN, NASTAVNIK TAKTIKE HVU.
SURADNIK KOS, BIVŠI MAJOR JA, PUKOVNIK HV , NIŽE MORALNE KVALITETE,
PROSRPSKI ORJENTIRAN,ODBIJENA MOLBA ZA PRIMITAK U DRŽAVLJANSTVO RH, ]
1031. MILIC VITOMIR [ OFICIR SLUŽBE BEZBEDNOSTI, POHA AO ŠKOLU
BEZBEDNOSTI U PANCEVU. OA ]
1032. MILIC CEDO [ , OPERATIVAC SDS BIH, ANGAŽIRAO NEKOG MIŠU ZA
SURADNIKA ]
1033. MILIC GORAN [ PRIPADNIK JRM, SV, VPBR-33, ]
1034. MILICEVIC ANTE [ , PRODAVACIZ GRABA, SURADNIK VUKOJEVICR. ]
1035. MILICEVIC [ STARIJI VODNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI IZ BILECE.
OŽENJEN KORCULANKOM, ]
1036. MILICEVIC SLAVOLJUB [ KAPETAN I KLASE JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI
DELNICE, ORGANIZATOR SASTANAKA SRBA S TOG PODRUCJA, ]
1037. MILICEVIC MIRKO [ , SURADNIK SDB, ANGAŽIRAN ZBOG POZNANSTAVA S
EMIGRANTOM DANOM ŠARCEM U NJEMACKOJ ]
1038. MILICEVIC JOZO [ , USMJEREN PREMA EMIGRANTU DANI ŠARCU NA
KOJEG JE SDB IZVRŠILA NEUSPJELI ATENTAT. JEREMIJA ]
1039. MILICKOVIC ORDE [ ]
1040. MILINKOVIC SLOBODAN [ MAJOR, SRBIN, UMIROVLJEN 1991. GODINE,
NALAZI SE U SPLITU, OB U MORNARICKOM ELEKTRONSKOM ZAVODU, ]
1041. MILINOVIC KRSTOZASTAVNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI KOMANDE 5. VO.
ZAGREB, [ ]
1042. MILINOVIC SLOBODAN [ ]
1043. MILIVOJEVIC DRAŠKO [ ]
1044. MILIVOJEVIC PAJO [ , RADIO U VOJNOJ POLICIJI, BIO NA VEZI
OPERATIVCA KOS-A 84. ZRAKOPLOVNE BAZE ZADAR ]
1045. MILJANIC KRSTO [ ]
1046. MILJEVIC JOSIP [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRA ANSKIH OSOBA U
POSTROJBAMA ZB PULA( OA) ]
1047. MILKOVIC DOR E [ OFICIR KOS-a, ]
1048. MILOSAVLJEVIC MOMCILO [ , KAPETAN FREGATE JRM, NACELNIK KOS-A
U ŠIBENIKU ]
1049. MILOSAVLJEVIC DRAGAN DUNAV [ ZASTAVNIK, OTIŠAO S POSTROJBAMA
JA, ]
1050. MILOŠEVIC NIKOLADONAT [ KAPETAN I KLASE JA, NACELNIK SLUŽBE
BEZBJEDNOSTI KASARNE MARŠAL TITO, ZAGREB, ]
1051. MILOVANOV SLAVKO [ ]
1052. MIOCINOVIC RANKO [ BIVŠI NACELNIK SDS SISAK, ]
1053. MIOCINOVIC DUŠKO, DUŠAN [ PRIPADNIK SLUŽBE BEZBJEDNOSTI
OPCINSKOG ŠTABA TO BJELOVAR. DIJELIO ORUŽJE SRBIMA, ]
1054. MIRICKOVIC GORDANA [ DAKTILOGRAF, HRVATICA, DEMOBILIZIRALA
SE , ŽIVI U SPLITU, KOG-VPO, ]
1055. MIRKOVIC MILAN [ PULA, UMIROVLJENIK, SURADNICKA MREŽA, ]
1056. MIRKOVIC DRAGAN [ NAPUSTIO RH, OBITELJ OSTALA U RH, ]
1057. MIROJEVIC UZEIR [ ]
1058. MIŠCEVIC NIKOLA SOKOL [ ]
1059. MIŠE NENAD [ ]
1060. MIŠE [ IZ TROGIRA, RADIO U NJEMACKOJ, ]
1061. MIŠIC MILORAD [ MAJOR JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI KOMANDE 5. VO.
ZAGREB. INFORMATOR, ZAGREB, NE ODGOVARA MU POREDAK U RH, ]
1062. MIŠIC VLADO [ SURADNIK, , POKUŠAJ UBOJSTVA GOJKA BOŠNJAKA, U
NJEMACKOJ OSU EN NA DESET GODINA ZATVORA, VEZA S VUKOJEVICEM KOJI KAŽE
DA GA JE NEDAVNO SREO U MOSTARU ]
1063. MIŠKOVIC IVAN [ ]
1064. MIŠKULIN BLAŽ TEHNICAR [ , KAP. PRVE KLASE JA, ]
1065. MIŠOVIC SLAVOLJUB JOVO [ ]
1066. MITAR JOZO ANTE OSOJE [ BORAVI U AUSTRALIJI, SURADNIK SDB-
MOSTAR U SYDNEYU, ANGAŽIRAN OD A. REBCA, ]
1067. MITRECIC PALIC SILVIJA [ PREDSJEDNICA KRIZNOG ŠTABA BIH
ZAGREB, BLISKA SURADNICA FIKRETA ABDICA, PREBACIVANJE VOJNIKA ARMIJE
BIH IZ R SLOVENIJE U R BIH. POSJEDUJE PECAT MORH-a, NA VEZI JE DRŽI
puk, HV PAVLOVICMIROSLAV, ]
1068. MITROVIC DRAGAN [ RADNIK PU ZADAR, ]
1069. MITROVIC MIODRAG [ ]
1070. MITROVIC NEBOJŠA BRZI [ ]
1071. MLACOVIC IVO LEO [ PRIVATNI STOLAR SA RABA, NA VEZI GA DRŽAO
KRIŠKOVICI IVO HRASTE, , ]
1072. MLADENOVIC MILAN [ , ŽIVIO U MINHENU, GRA EVINSKI PODUZETNIK,
IMAO KONTAKTE S SOVJETSKIM KGB, NA VEZI SID-a U KONZULATU U MINHENU. ]
1073. MLADENOVIC DRSTO [ , PPUK. JA, NACELNIK 114. OBAVJEŠTAJNOG
CENTRA OSIJEK ]
1074. MOMCILOVIC BRANKO [ PRIPADNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI SŠTO
ISTOK ZAGREB, ]
1075. MOMCILOVIC DUŠAN DUŠKO RIBAR [ PRIPADNIK JA U VUKUPARI. DOVEO
JA U KUPARE. CIJENJEN SURADNIK OD UB SSNO BEOGRAD, ]
1076. MONTILJO MIŠO [ ]
1077. MOR ŽELJKO [ ]
1078. MORENO JULIJE [ , SURADNIK KOG VPO PREMA TALIJANSKOJ
OBAVJEŠTAJNOJ SLUŽBI. ]
1079. MR A DARINKA SMILJA [ ]
1080. MR A PETAR [ KAP. PRVE KLASE, NACELNIK MORNARICKOG ŠKOLSKOG
CENTRA, NAPUSTIO SLUŽBU 1990. ZBOG KRIMINALA I ŠVERCA, ŽENA ISTRANKA,
ON PORJEKLOM IZ DERVENTE, OB JA, ]
1081. MRKONJA VINKO [ ]
1082. MRKONJIC ŽELJKO [ ]
1083. MRŠIC BRANKO [ ]
1084. MUIC PAVLE [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI I
DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
1085. MUJAKOVIC RAMIZ [ ]
1086. MUJCINAGIC MUHAMED ALER [ SURADNIK SDB-TREBINJE, USMJEREN
PREMA MUSLIMANSKIM NACIONALISTIMA, ]
1087. MURKOVIC TOMO JOSIP [ SIN MARKA, RO EN 29. 08. 1950.GOD. U
STAJNICAMA - OTOCAC SA PREBIVALIŠTEM U ZAGREBU. POD OM JOSIP RADIO ZA
O. B. DETAŠMAN KOG RV I PVO, ]
1088. MURTEZANI MURTEZAN ADAM [ RO . 08.01.1971. PRIPADNIK 15.
DOMOBRANSKE PUKOVNIKE SKRADIN. CIJELO VRIJEME DOMOVINSKOG RATA PROVEO
U HV. TIJEKOM ODSLUŽENJA VOJNOG ROKA U JA U 155. RP. PVO BIO SURADNIK
KOS-a . TRAŽI PRIJEM U HRVATSKO DRŽAVLJANSTVO, ]
1089. MUŠE NENAD [ PORUCNIK BOJNOG BRODA JRM, OPERATIVAC SLUŽBE
BEZBJEDNOSTI FLOTE, TEREFERENT SLUŽBE BEZBJEDNOSTI KOMANDE VPO. PRIP.
ZNG, ]
1090. MUSIC MARKO [ DAO VUKOJEVICU INFORMACIJU DA GRGA ŠIMUNAC RADI
U SPECIJALNOJ JEDINICI MUPA RH, , NACELNIK SEKTORA OPERATIVNE TEHNIKE
U SARAJEVSKOM SDB, POSLIJE ODLAZI ZA NACELNIKA CENTRA DB LIVNO
(1986/87) GDJE OSTAJE DO PROMJENA, SADA JE U MOSTARU, SIN MIROSLAV
NACELNIK SIS-A U MOSTARU ]
1091. MUSLIMOVIC FIKRET [ ,OPERATIVAC OBAVJ.CENTRA JNA U SPLITU,OB
ARMIJE BiH. ]
1092. MUSLIN AZIZ [ ]
1093. MUSTAC ANTE [ , ]
1094. MUSTAC ANTE [ PRIPADNIK JA U MIROVINI. BIVŠI DJELATNIK SLUŽBE
BEZBJEDNOSTI (KOG) DUBROVNIK, ]
1095. MUSTAC BOŽO [ , PREBIVALIŠTE U ZADRU, UMIROVLJENI KAPETAN I.
KL., RADIO KAO OPERATIVAC KOS-A ]
1096. MUTAKOVIC MOMCILO [ ]
1097. NADAREVIC SENAD SULEJMAN [ ]
1098. NAJETOVIC DŽEMAL [ KAPETAN I.KL. JA U VOJARNI CAPLJINA, ]
1099. NAKIC MARKO [ , MOŽDA JE U SPLITU ]
1100. NAKIC MILOVAN [ ]
1101. NALETILIC PREDRAG [ , SURADNIK ŠUKIC BRANKA, IMAO POSLOVNE
KONTAKTE S FIRMOM STES (MILANO), CIJE JE DIONICE IMAO JOSIP
GLAMUZINA ]
1102. NALETILIC TOMO [ EMIGRANT, ZA NJEGA BIO ZADUŽEN IZME U OSTALIH
I VUKOJEVIC RADOSLAV, NJEMACKA, NEUTVR ENI , INDIKATIVAN ZATO ŠTO JE S
IVICOM ŠIMUNOVIC (KOJI JE BIO SURADNIK SDS RSUP-A HRVATSKE) IZRAZIO
ŽELJU DA SE NADE S VUKOJEVICEM U FRANKFURTU, SASTANAK UGOVARAO PREKO
PAVLOVICFERDE ]
1103. NAMZIC BRANKO [ ]
1104. NAPICA NIKO A-72 [ BIO DIREKTOR LJETNIH IGARA DUBROVNIK, NA
VEZI KOG DUBROVNIK, ]
1105. NEBOJAN IVAN [ PRIPADNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI 265.
MEHANIZIRANE BRIGADE BJELOVAR. NAPUSTIO JA I PREŠAO U HV. BIO U
ZATVORU, ]
1106. NEDIC IVO [ ]
1107. NENADOVIC SRBOLJUB [ ]
1108. NEŠIC ALEKSANDAR [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI
I DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
1109. NEŠIC ŽIVAN [ ]
1110. NICEVIC MILAN [ ]
1111. NIKOLIC DRAGAN [ , P.B.B. , NACELNIK OB U DIV. PODMOR., OTIŠAO
SA VOJSKOM, NAVODNO SE NALAZI U OB KOMANDE MORNARICE ]
1112. NIKOLIC DEJAN [ PORUCNIK BOJNOG BRODA JRM, SLUŽBA
BEZBJEDNOSTI, , JRM CRNA GORA ]
1113. NIKOLIC MILAN [ PUKOVNIK JA U SSNO BEOGRAD, CRNOGORAC,
REFERENT ZA POMORSTVO U ORGANU ZA PO. UMIROVLJEN. DOŠAO U PULU GDJE
NAMJERAVA ŽIVJETI. CESTI ODLASCI U BEOGRAD, ]
1114. NIKOLIC RADISLAV [ ]
1115. NIKOLIC STANOJE [ ]
1116. NIKOLIC ANTE [ , KOS ]
1117. NIKOLIC RADISAV [ , ZASTAVNIK I.KL., REFERENT KOS-A U
VARAŽDINU, NAPUSTIO RH ]
1118. NIKŠIC FAHRUDIN [ , UMIROVLJENI ZASTAVNIK KOS-A, NAKON
UMIROVLJENJA OSTAJE U KONTAKTU S REFERENTOM KOS-A U ZADRU ]
1119. NIMAC TONCI [ IZVJEŠTAVAO O EMIGRACIJI IZ ŠVEDSKE, VEZA V.
RUNJE, , ŽIVIO U KARLSTRADAU, PO ZANIMANJU UGOSTITELJ ]
1120. NINIC MILJENKO KRKA [ ]
1121. NINKOVIC MILAN [ MAJOR U VARAŽDINU, ]
1122. NIVAKOVIC MARKO [ , ZASTAVNIK KOS-A U 13. KORPUSU RIJEKA ]
1123. NJEGOVAN ANTE [ BIVŠI OFICIR JA, SADA STAMBENI FOND PRIMORJE
SPLIT, ]
1124. NJEŽIC NIKOLA [ , NAPUSTIO RH, SURADNIK ]
1125. NOGIC JERKO [ SURADNIK SDS DUBROVNIK, MEHANICAR U PTT, KUM MU
JE NACELNIK KOG-a DUBROVNIK (BECIC), ]
1126. NUSRET SADIKU [ , KOS ]
1127. OAZOVIC DUŠAN [ ]
1128. OBAD STJEPAN [ ]
1129. OBLAK BRANKO [ ]
1130. OBRADOVIC STANKO [ POTPUKOVNIK JA, 5. VO. ZAGREB U MIROVINI.
SURADNIK KOS-A, POBJEGAO U CRNU GORU. VRATIO SE NAZAD U ZAGREB.
OAPOVRATAK, OA' ]
1131. OBRADOVIC LUKA [ CARINIK, DIREKTOR DUBROVACKIH LJETNIH IGARA,
DOBRE VEZE U SVIJETU, NA VEZI KOG DUBROVNIK, ]
1132. OBRADOVIC STOJAN [ ]
1133. ODAK IVAN VAHID [ , USMJEREN PREMA EMIGRANTU BOŽI VUKUŠICU, ]
1134. ODOBAŠIC ANDRIJA [ ]
1135. OHAREK URO [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRA ANSKIH OSOBA U
POSTROJBAMA ZB PULA( OA) ]
1136. OJDANIC JAGODA [ ]
1137. OLUJIC BRANKO [ ]
1138. OMEROVIC ŠABAN OKO [ BORAVI U ŠVICARSKOJ, USMJEREN NA
GRUPACIJU HRB, PROTJERAN IZ ŠVICARSKE, ]
1139. OPACIC URO IVAN [ ]
1140. OPLANIC MIRKO: [ , HRM 308. LOB PLOCE, SURADNIK ]
1141. OREŠKOVIC TIHOMIR [ NACELNIK OPERATIVNOG ŠTABA ZA GOSPIC,
UHICEN RADI LIKVIDACIJE SRBA, OPUNOMOCENI ZASTUPNIK HDP ZA HRVATSKU,
VEZA SA OBAVJEŠTAJNOM SLUŽBOM SAD, ]
1142. ORLIC VLADO OBLAK [ ]
1143. ORLIC FRANJO [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRA ANSKIH OSOBA U
POSTROJBAMA ZB PULA( OA) ]
1144. ORLIC BRANISLAV [ ]
1145. ORLOVIC MILAN [ ]
1146. ORLOVIC ZORAN [ ]
1147. ORLOVIC DUŠAN ODRA [ CLAN SDS-a KRAJINE, BIO ZAPOVJEDNIK U tzv
VRSK, ŠEF SIGURNOSNOG SEKTORA U BIROU RSK U BEOGRADU, SURADNIK OB
JA, ]
1148. OSMICIC FERID [ IMAM U BOSANSKOM BRODU, ŠPIJUN RBIH I
ISLAMSKIH ZEMALJA, UHICEN U SLAVONSKOM BRODU, ]
1149. OSTOJIC MILAN [ POTPUKOVNIK SLUŽBE BEZBJEDNOSTI KOMANDE 5. VO
ZAGREB. NA VEZI DRŽI NOVINARA PLIVE POD PS. KOBAC, ]
1150. OSTOJIC NIKOLA [ , OPERATIVAC SDS-A, POVEZAN S AKCIJOM ODMOR,
SLUCAJ MILICEVIC. ]
1151. OŽEGOVIC SRECKO [ ]
1152. OŽVALD ANTUN [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI I
DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
1153. PA VIC VINKO JURE [ ]
1154. PA AN [ SUPRUGA ZASTAVNIKA TŠC, PRIKUPLJALA INFORMACIJE O
MINISTARSTVU OBRANE, ]
1155. PAIC DRAGAN PAJO [ ]
1156. PAJT MURADIF [ VEZA SA SOVJETSKIM ORUŽANIM SNAGAMA, STUDIRAO U
SSSR, ]
1157. PALAJIC RASIM [ ]
1158. PALALIC STOJAN [ ZASTAVNIK I KLASE, REFERENT SLUŽBE
BEZBJEDNOSTI, UMIROVLJEN U PULI, , DRUŽI SE SA EKSTREMNIM SRBIMA, ]
1159. PALEKA BOŠKO [ ZASTAVNIK JA OB U KASARNI ZADAR, SVJEDOK
SU ENJA PETROVICCVITANA, DJELATNIK SIS, ]
1160. PALIC SENAD BREZA [ U ZAGREBU, KOORDINATOR OKRUŽNOG ŠTABA
OBRANE BIH, BIHAC, NACELNIK OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE TO BIH, SURADNIK
SLOVENSKE OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE - RADI PREMA HRZ, ]
1161. PANIC NIKOLA [ MAJOR JA NA PLESU, POTPUKOVNIK KOS-a, ]
1162. PANIC BRANKO [ KOG-VPO, ZASTAVNIK, OTIŠAO ZA BOKU, ]
1163. PANTIC DJELATNIK KOS-a U ODSJEKU BEZBJEDNOSTI TŠC, [ ]
1164. PAPAC GRGA [ ]
1165. PAPIC AUGUSTIN [ ]
1166. PAPONJA JAKIŠA [ ]
1167. PAŠIC IZUDIN BLOH [ ]
1168. PATKOVIC ORDE [ ]
1169. PAULENKO IVAN [ ]
1170. PAVICIC MOMCILO [ , OPERATIVAC KOS- A, KUTINA, UMIROVLJEN
1990. ]
1171. PAVICIC FRANJO BRACO [ PUKOVNIK, NACELNIK TOPNIŠTVA 5. BRIG.
HV, ZAPOVJEDNIŠTVO OPERATIVNE SKUPINE NEUM, ]
1172. PAVICIC PREDRAG [ OA , OFICIR JA VOJARNA BILECA, U JA DO 31.01
1992. GOD. .IZNIO SAZNANJA 0 OSOBAMA I VOJARNI BILECA SIN PERE I ANE ,
ROD.18.08. 1964. ]
1173. PAVIŠIC BRACO [ , ZAGREB ]
1174. PAVKOVIC PETAR [ ]
1175. PAVLEVSKA MIRJANA [ ]
1176. PAVLOVIC MOMCILO MIŠO [ ]
1177. PAVLOVIC GOJKO [ , ZASTAVNIK I.KL., OPERATIVAC, BJELOVAR ]
1178. PAVLOVIC FERDO RANKO [ , SURADNIK VUKOJEVICA, TREBAO BITI VEZA
ZA N.VEGARA, POSTAOSURADNIKOM NAKON AKCIJE RADUŠA, ŽIVIO NA PERIFERIJI
FRANKFURTA, ]
1179. PAVLOVIC [ , SURADNIK SDB BiH,IZJAVA ANTE TOLJ ]
1180. PECANAC DRAGAN [ OBAVJEŠTAJAC U ZAPOVJEDNIŠTVU 9. K. U
KNINU, ]
1181. PECANAC [ , KAPETAN, ORGAN BEZBEDNOSTI U BATALJUNU VP U
KNINU, ]
1182. PECOTIC MIRKO [ ]
1183. PEHAR ZDENKAZDRAVKA [ , VRLO JAK SURADNIK, SUPRUGA MILENKA
KOJI JE KARITATIVNO POMAGAO AKCIJE EMIGRACIJE TE JE ZBOG TOGA BIO
POZNAT DILJEM NJEMACKE, ŠTO JE NJOJ BILA JAKO DOBRA PODLOGA ZA RAD ZA
VRIJEME NJEGOVOG IZDRŽAVANJA KAZNE U ZENICI, NA VEZI SDB BiH ( TADIJA
LONCAR I LASIC IVAN) ]
1184. PEJAKOVIC DAMIR [ ]
1185. PEJIC FRANJO [ ]
1186. PEJIC PERO [ , RADIO NA POSLOVIMA SIGURNOSTI U OpŠTO DARUVAR,
ORGANIZATOR I UCESNIK ORUŽANE POBUNE U HRVATSKOJ ]
1187. PEJIC VINKO [ ]
1188. PEKEC VLADIMIR [ ]
1189. PEKMEZOVIC BORIVOJE [ ]
1190. PENCA ANDREJ [ STARIJI VODNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI ILIRSKA
BISTRICA, ]
1191. PENGA IVAN [ BIVŠI STARIJI VODNIK 1. KLASE SLUŽBE BEZBEDNOSTI
JA, HV, SATNIK,DJELATNIK SIS, , ELEKTRICAR NA GALEBU, PRIPADNIK OB
KVPO, SA JNA IŠAO NA VIS.SK-PJ. ]
1192. PERIC MARINKO [ ]
1193. PERIC MILAN [ PERSONALNI POSLOVI, 141. BRIGADA HV, ]
1194. PERIC VIŠNJA ANA [ ]
1195. PERIC BRACO [ PUKOVNIK JA, POMOCNIK NACELNIKA SLUŽBE
BEZBJEDNOSTI KOMANDE 5. VO. ZAGREB. PREŠAO U HV. ]
1196. PERIC IVAN [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRA ANSKIH OSOBA U
POSTROJBAMA ZB PULA( OA) ]
1197. PERIN MILAN KORANA [ ]
1198. PERIŠ ZDRAVKO [ ]
1199. PERIŠIC IVANKO [ , ZDRAVKOV BRAT, USMJEREN PREMA HRV.
EMIGRACIJI U NJEMACKOJ ]
1200. PERIŠIC ZDRAVKO [ , SURADNIK KOG VPO U NJEMACKOJ, USMJEREN
PREMA HRV. EMIGRACIJI, SADA JE U OMIŠU ?? ]
1201. PERKOVIC MILAN ZATON [ BIVŠI OFICIR JA, NACELNIK ŠTABA 4.
BRIGADE HV, ZBOG NJEGA CIJELA BOJNA ŽELI NAPUSTITI HV, , SURADNIK-
REZIDENT OB-a , VRBOVAN U PANCEVU. ]
1202. PERKOVIC PETAR [ NACELNIK ONP, SUSRET SA 2. BRIG. HV, ]
1203. PERKOVIC MARIN [ GO U HV, 1971. GOD. BIO DOUŠNIK SDB, HVU,
TRAŽI DOZVOLU ZA RAD NA ARHIVI 101. BRIGADE HV. PIŠE KNJIGU, ]
1204. PERKUŠIC NEDJELJKO [ ]
1205. PEROŠ ANTON [ ]
1206. PERUNICIC VLADIMIR [ ]
1207. PERUŠINA OLGA [ RADNICA V U KUPARI, NA VEZI KOG-a DUBROVNIK, ]
1208. PERUŠKO JOSIP [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRA ANSKIH OSOBA U
POSTROJBAMA ZB PULA( OA-) ]
1209. PEŠIC JABLAN [ , SURADNIK, MAKARSKA ]
1210. PEŠKIR MILAN [ ]
1211. PEŠKIRSKI BRANKO SAVA [ KAPETAN I KLASE JA, U KASARNI GOSPIC,
SURADNIK KOS-A. OA ]
1212. PETEH DARKO [ PRIPADNIK JA, OBAVJEŠTAJNI CENTAR RIJEKA, CLAN
VOJNE DELEGACIJE JA U RIJECI, ]
1213. PETEK EDUARD STIPICA [ ]
1214. PETKOVIC JOVAN [ , KOS ]
1215. PETKOVIC BRANISLAV [ ]
1216. PETREŠIN NIKOLA [ SURADNIK KOS-a U LOGORU BEGEJCI, ]
1217. PETRI NADAN DANE [ , SURADNIK OB U INSTITUTU POMORSKE
MEDICINE,PRIPADNIK HRM,IPM SPLIT. ]
1218. PETRIC DAMIR [ , NAJPRIJE OBRA IVAN, A POTOM KORIŠTEN KAO
SURADNIK, EMIGRANT, DJELOVAO U NJEMACKOJ ME U PROLJECARIMA . ]
1219. PETRICEVIC BRANKO [ TERORIST IZ DRNIŠ A, UBACEN U RH KAO
IZBJEGLICA, ]
1220. PETRONJIC STEVO [ STARIJI VODNIK JA, REFERENT SAOBRACAJA, ]
1221. PETROVIC SIMONOA. MOŽDA VRBOVAN OD STRANE OB JA. [ ]
1222. PETROVIC BOGOLJUB [ KAPETAN, KOS-a , ]
1223. PETROVIC SIBIN AGO [ , SURADNIK - VEZNIK SA ŠARLOM U PARIZU,NA
VEZI KOG VPO. ]
1224. PETROVIC IVAN [ , RADIO U 135. OBAVJEŠTAJNOM CENTRU JA U
RIJECI ]
1225. PETROVIC CVITAN MALI [ PRIPADNIK JA, NAPUSTIO JA I PREŠAO U
HV. SURADNIK KOS- A. OA,RODOM IZ TOMISLAVGRADA, ŽIVI U ZAGREBU, BRAT
ANDRIJE . . : ]
1226. PETROVIC ANDRIJA [ SEKRETAR NO TRNJE, HDZ, BRAT MU JE SURADNIK
KOS-a, POTENCIJALNI SURADNIK ALEKSANDRA VASILJEVICA, NEUTVR ENI ]
1227. PETROVIC ŽELJKO [ NACELNIK OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE 163. BRIG. HV,
ISTAKAO SE HRABROŠCU, NAVODNO ARKANOV PRIJATELJ, DIREKTOR DELTE
DUBROVNIK, ORGANIZATOR PLJACKI U DUBROVNIKU, ]
1228. PETROVIC MOMCILO [ KAPETAN JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI BRCANSKE
BRIGADE. NAPUSTIO BRIGADU, ]
1229. PETROVIC BORISLAV [ PUKOVNIK JA, ZAPOVJEDNIK 84. ZRAKOPLOVNE
BAZE - AERODROMA ZADAR, NAPUSTIO STAN U 9. MJ. 91. GODINE, ]
1230. PETROVIC SIBIN [ KAPETAN BOJNOG BRODA JA, VOJNO ISTRAŽNI
ZATVOR U BEOGRADU. SLUŽBA BEZBJEDNOSTI, ]
1231. PETROVIC MILENKO [ , UMIROVLJENI PRIPADNIK KOS-A U 32.
KORPUSU, KAO UMIROVLJENIK PRIKUPLJAO PODATKE I DOSTAVLJAO IH
OPERATIVCU KOS-A IVANU VRHOVSKOM, NAPUSTIO RH ]
1232. PETROVIC DRAGAN [ OB-VPO-SPLIT, OTIŠAO U INVALIDSKU MIROVINU,
A NAKON TOGA OTIŠAO U SRBIJU, SUPRUGA MU JE MAJOR SANITETSKE SLUŽBE U
VB SPLIT, ]
1233. PETROVICKI ŽELJKO [ NACELNIK ŠTABA 107. BRIG. HV OSIJEK, ON I
SUPRUGA INDIKATIVNI KAO AGENTI KOS-a, ]
1234. PETRUŠIC [ U EKIPI UPRAVE BEZBEDNOSTI SSNO KOJA JE UPUCENA U
SPLIT, .PUKOVNIK JA. ]
1235. PEZELJ NIKO [ PRIP. HRM SPLIT, BRIGADIR, UMIROVLJEN, ]
1236. PEZO NIKO [ ]
1237. PIACUN TOMO [ PRIPADNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI VOJNE BOLNICE
ZAGREB. OSTAVIO PORODICU DA CUVA STAN, OTIŠAO U BEOGRAD, ]
1238. PIFAR MATE [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI I
DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
1239. PILJA STEVAN [ POTPUKOVNIK JA, ZAMJENIK NACELNIKA ODJELJENJA
ZA OBAVJEŠTAJNE POSLOVE USMJERENOG NA SLOVENIJU I HRVATSKU, KOMANDA 5.
VO ZAGREB.BIO U MISIJI UN U RATU IRAQ-IRAN. UMIROVLJEN. OTIŠAO S JA NA
SLUNJ. VRATIO SE U ZAGREB. ODBIO PRIJECI U HV, ]
1240. PINJUH BRACO [ , OPERATIVAC SDS-A, ZNA NEŠTO VIŠE O SLUCAJU
MILICEVIC ]
1241. PINJUH STANISLAV [ RADIO U SLUŽBI DRŽAVNE SIGURNOSTI BIH, DAO
NIZ INFORMACIJA O SURADNICIMA ISTE, , ]
1242. PINJUH MIJO LEPEN [ ,ŽIVI U AUSTRALIJI, USMJEREN PREMA
EMIGRANTU SRECKU ROVERU,RO AK STANISLAVA PINJUHA KOJI GA JE I DRŽAO NA
VEZI. ]
1243. PIPLICA IVAN [ ]
1244. PLEMIC TRIVO [ PRIPADNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI KARLOVAC.
POKRIVA PODRUCJE RAMLJANA I PERUŠICA, ]
1245. PLETIKOS DORDANO [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRA ANSKIH OSOBA U
POSTROJBAMA ZB PULA( OA) ]
1246. PLETIKOSA BRANKO [ BIVŠI DJELATNIK SDB-a U SARAJEVU.UBIJEN
1993, VEZA TOMO SEDLO, ]
1247. PLIŠKO JOSIP [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRA ANSKIH OSOBA U
POSTROJBAMA ZB PULA( OA) ]
1248. PLOH ANTON [ ]
1249. POJER URO [ ]
1250. POKLEPOVIC APOTEKAR [ ZUBAR IZ SPLITA,SURADNIK OB JA, ]
1251. POLONIO IVO [ ]
1252. POLOVINA MILORAD MIKI [ IZ SUBOTICE, SURADNIK OB SMILJANIC
ILIJE U PLOCAMA, ]
1253. POPIC AUGUSTIN ŠARLO ŠARL [ , SURADNIK KOG VPO U PARIZU PREMA
HRV. EMIGRACIJI , PRIPADNIK LEGIJE STRANACA,ŽIVI NA KORZICI,OŽENJEN
VJETNAMKOM.TIJEKOM RATA ŽELIO SE PRIBLIŽITI GENERALU ROSI.RODOM IZ
IVANBEGOVINE.POSTOJE SAZNANJA DA JE PUTOVAO U BEOGRAD I OSTVARIO
KONTAKT S UB SSNO.RO AK AUGUSTINA POPICA. ]
1254. POPIN SAVO [ , UMIROVLJENI OFICIR KOG 5. V O, ZAGREB ]
1255. POPOVIC VITOMIR [ SURADNIK , NJEMACKA, VEZA V. RUNJE, ]
1256. POPOVIC STANKO [ VIDI SPISAKDJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI I
DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
1257. POPOVIC MILIVOJE [ ]
1258. POPOVIC PAVLE [ , OFICIR KOS-a ]
1259. POPOVIC DUŠAN [ SURADNIK KOS-a, ]
1260. POPOVIC BOŠKO [ PREBIVALIŠTE U BJELOVARU, SURADNICKI ODNOS, ]
1261. POPOVIC VELEBIT [ , PREMA IZJAVI ZORANA ATELJA ]
1262. POTISK JANEZ TRIGLAV [ , KOG-VPO, RADI U MUP-u SLOVENIJE ]
1263. POTKONJAK URO VELEBIT [ GRA ANSKO LICE U JA, KASARNA OTOCAC,
SURADNIK KOS-A. OA ]
1264. POTKONJAK PERO VELEBIT [ GRA ANSKO LICE U KASARNI JASIKOVAC U
GOSPICU. VEZAN ZA MARTICEVU MILICIJU. REZERVNI VODNIK JA. SURADNIK KOS-
A, ]
1265. POZNAN MIJO [ , OPERATIVAC KOG 5. VPS, ZASTAVNIK , OTIŠAO U
BOKU, ]
1266. POZNANOVIC GOJKO [ ]
1267. PRAL PETKO [ ]
1268. PREBEG MARKO [ CLAN HDS ZAGREB, SURADNIK KOS-a NA VEZIGA DRŽI
LONCAREVICMILOJE IZ SARAJEVA, ]
1269. PRELIC VLADIMIR [ ]
1270. PRELO MIRO [ SRPSKI EKSTREMIST IZ TASOVCICA.U MOSTARU ,ŠEF
DETAŠMANA SDB U CAPLJINI, ]
1271. PREOSTI JOSIP [ ]
1272. PREPUŠT DRAGUTIN [ VIDI SPISAKDJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI
I DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
1273. PRIBOJAC TOMO [ ]
1274. PRIZMIC JURICA ONTARIO [ VLASNIK RESTORANA, SURADNIK KOG
DUBROVNIK (KARANOVIC), RADIO NA CETNICKOJ EMIGRACIJI U SAD I KANADI ]
1275. PRKA S- 105 [ DIREKTOR LOTRŠCAKA, ]
1276. PRKA MARKO [ , MOŽDA JE U SPLITU U HV ]
1277. PRODANOVIC ILIJA [ ]
1278. PRODANOVIC URO [ PUKOVNIK JA, NACELNIK SLUŽBE BEZBJEDNOSTI
32. KORPUSA VARAŽDIN. PREŠAO U ZAGREB, , DO 15.07.1991 BIO U BJEKSTVU
ILI NA PODRUCJU KRAJINE ]
1279. PROJEVIC SNJEŽANA SUZANA [ ]
1280. PROKOP ŽELJKO [ SURADNIK OB U LOGORU BEGEJCI, ]
1281. PRSKALO LJUBO [ , OPERATIVAC SDB CAPLJINA ]
1282. PRUSAC [ UZ NJEZINU POMOC PRISLUŠKIVANI TELEFONSKI
RAZGOVORI , ]
1283. PRUSAC DANE [ ]
1284. PUDAR SLOBODAN [ ]
1285. PUHALO MILAN PIONIR [ ]
1286. PULJIC IVO [ ]
1287. PUNOŠEVAC ŽIVOTA [ ]
1288. PUPAVAC MILOŠ ZORAN [ ZASTAVNIK JA U KASARNI OTOCAC. SURADNIK
KOS-A ANGAŽIRAN NA SAGLEDAVANJU DJELOVANJA KRASNICI AHMETA. OA ]
1289. PURGARIC BOŽIDAR MAC [ BIVŠI JA, SURADNIK KOS-a , SADA
PUKOVNIK HV U GSHV-OMJ, ]
1290. PUŠKARSKI LEONID [ ]
1291. PUTINJA ANTON [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI I
DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
1292. RACIC BORO [ ]
1293. RADAKOVIC MILORAD [ ]
1294. RADAKOVIC DUŠAN [ PUKOVNIK JA, POMOCNIK KOMANDANTA ZA TEHNIKU
NA AERODROMU UDBINA, (IZJAVA KORAJAC BOŽO) ]
1295. RADANOVIC BRANKO [ ]
1296. RADANOVIC PERO [ PRICUVNI KAPETAN KOS-a, ]
1297. RADENKOVIC LJUBIŠA [ OFICIR SLUŽBE BEZBEDNOSTI, POHA AO ŠKOLU
BEZBEDNOSTI U PANCEVU. OA'' ]
1298. RADENOVIC JOVO [ PRIPADNIK JA, BIVŠI DJELATNIK VZ ZMAJ VELIKA
GORICA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI, PROSRPSKA ORJENTACIJA, NAPUSTIO ZAGREB, ]
1299. RADEŠIC ZORKO [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI I
DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
1300. RADIC GORAN [ PORUCNIK BOJNOG BRODA, HRVAT, PRIPADNIK
OBAVJEŠTAJNOG CENTRA JA U RIJECI, , RO EN 1957 U PULI ]
1301. RADIC RATOMIR KOŠTA [ ]
1302. RADIC ZORAN [ IRC (UNCHR) SPLIT, KOORDINATOR ZA DALMACIJU,
KOPIRA POVJERLJIVE PODATKE, BIVŠI JA POTPUKOVNIK, OPERATIVAC SLUŽBE
BEZBJEDNOSTI 9. KORPUSA JA KNIN, ZAPOVJEDNIK MOTORIZIRANE BRIGADE U
PETROVOM POLJU, ]
1303. RADIN MACUKAT ANTE TROGIR [ , ]
1304. RADINOVIC POPIC ANKICA [ ]
1305. RADMAN VINKO [ , POTPUKOVNIK BIVŠE JA, PRIJE RATA SLUŽBOVAO U
ARTILJERIJSKOMŠKOLSKOM CENTRU ZADAR, SA JA SE SELI IZ ZADRA I SLUŽBUJE
U BANJA LUCI,PREKO NIKOLE RADAKOVICA POKUŠAVA SE ZAPOSLITI U HV,RO EN
04.09.1940.g. U BANJA LUCI, ]
1306. RADOJCIC RADENKO LJUDEVIT [ SURADNIK ORGANA BEZBEDNOSTI 2.
DETAŠMANA RV I PVO PRI KOMANDI 5.VO ZAGREB, , NA VEZI GA DRŽAO CEDOMIR
KNEŽEVIC, 1994. POKRENUT KRIVICNI POSTUPAK ZA DJELO ŠPIJUNAŽE I
PRIPREMANJE TERORIZMA.GRUPA OPERA . ]
1307. RADOJEVIC BRANKO [ ]
1308. RADOJEVIC MILIVOJ [ OFICIR SLUŽBE BEZBEDNOSTI, POHA AO ŠKOLU
BEZBEDNOSTI U PANCEVU. OA ]
1309. RADOLOVIC DRAGUTIN [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH
OSOBA( CASNICI I DOCASNICI) U POSTROJBIZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
1310. RADOŠ VUKO CEDO [ , SURADNIK SDB BIH, KORIŠTEN PRI OBRADI
A.RANKOVICA, NAVODNO NIJE BIO ZNACAJAN SURADNIK ]
1311. RADOŠ ALKAR [ , KORIŠTEN PREMA EMIGRACIJI U BERLINU, VRBOVAN U
SINJU ZAVRIJEME ODSLUŽENJA VOJNOG ROKA ]
1312. RADOSAVLJEVIC JOVAN, JOVORIBIC [ ]
1313. RADOŠEVIC VLATKO [ ]
1314. RADOVAN ANTE [ ]
1315. RADOVANOVIC ANDRIJA CRNI [ ]
1316. RADULAŠKI ANDRIJA MOMO [ ]
1317. RADULOVIC NOVAK [ ]
1318. RADULOVIC JOVO BOJAN [ ]
1319. RADUŠKI ANDRIJA [ ]
1320. RA EVIC OR E [ ]
1321. RAHICI HETEM [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI I
DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
1322. RAIC SPASOJE [ ]
1323. RAIC MILJENKO [ ]
1324. RAJCIC CRNI [ CIVIL, SURADNIK, PODRUCJE ZADRA, ]
1325. RAJHER DRAGUTIN JASTREB [ ]
1326. RAJIC IVICA [ KOMANDIR VEZE SELO HUTOVO, BIO SURADNIK SDB U
NEUMU, ]
1327. RAJIC PETAR PERO [ , ZASTAVNIK I.KL, KOS VARAŽDIN ]
1328. RAJKOVIC ZORAN RAJKO [ ]
1329. RAJKOVIC KOKANOVIC NADA [ ]
1330. RAK MILAN [ IZ SISKA, RADIO U MEDUOPCINSKOM UREDU ZA OBRANU,
UHICEN RADI SURADNJE SA NEPRIJATELJSKOM OBAVJEŠTAJNOM SLUŽBOM, ]
1331. RAKARIC STJEPAN [ ]
1332. RAKIC MILAN [ GOSPIC.BIVŠI NACELNIK SDB, CLAN INICIJALNOG
ODBORA SK PJ. POBJEGAO U KRANJ, SUPRUGA RADILA U SDB GOSPIC,
UMIROVLJEN. ]
1333. RAKOCEVIC SLOBODAN [ PUKOVNIK JA, NACELNIK SLUŽBE BEZBJEDNOSTI
KOMANDE RV I PVO ZAGREB, DRŽI NA VEZI SURADNIKA KOS-A U BLIZINI
PREDSJEDNIKA TU MANA,''.GRUPA OPERA . ]
1334. RAKOCEVIC VELIMIR [ POTPUKOVNIK JA, BIVŠI KOMANDIR SLUŽBE
BEZBJEDNOSTI (KOG) 13. KORPUSARIJEKA. OBAVJEŠTAJNO-BEZBJEDNOSNA UPRAVA
GS VJ U BEOGRADU, ]
1335. RAKONJIC GEORGIJE [ ]
1336. RAKOŠEVIC PETAR [ STARIJI VODNIK JA, GARNIZON SINJ.
NAJPOUZDANIJA OPERATIVNA VEZASLUŽBE BEZBJEDNOSTI U SINJU. NAPUSTIO
JA, ]
1337. RAKOVIC VUKOTA [ SPLIT, SURADNIK KOS-A, ]
1338. RAMIC MARIJAN [ , VEZA ZDRAVKO BARAC, USMJEREN PREMA NEDILJKU
KAPULICI U NJEMACKOJ.ŽIVI U IMOTSKOJ KRAJINI.. ]
1339. RAMICI ABAZ GAVRO [ ]
1340. RAMLJAK DRAŽEN [ PRIPADNIK JA, KOMANDA 5. KORPUSA RV I PVO.
KONTAKTI SA EM -KRNDIJA MILOŠ ]
1341. RANCIC CASLAV [ ]
1342. RANCIC ILIJA [ , NACELNIK KOS-A U LJUBLJANI, AKTIVAN I NAKON
UMIROVLJENJA ]
1343. RAN ELOVIC BORO [ ]
1344. RANICI ABAZ [ ]
1345. RAPIC RATOMIR KOŠTA [ ]
1346. RASTIJA SNJEŽANA PETRA [ ]
1347. RAVLIC MATE [ MAJOR JA, RV I PVO, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI KOMANDE
VPO, NAPUSTIO JA, SADA PRIP. ZNG, ]
1348. REBAC ANTE [ , 1994. G. NALAZIO SE U DOMOBRANSKOJ POSTROJBI U
MOSTARU ]
1349. REDŽEPAGIC GORAN [ PRIPADNIK JA, PILOT NA AERODROMU U BANJA
LUCI. ŽIVI U ZAGREBU OA ? ]
1350. REDŽEPOVIC GORAN [ BIVŠI PRIPADNIK JA, PILOT, ZAVRŠIO
VAZDUHOPLOVNU AKADEMIJU, SLUŽBOVAO U PRIŠTINI, TUZLI I ZAGREBU. PREŠAO
U HRZ. BOJNIK, IZVJESTITELJ U ZRAKOPLOVNOM ODJELU HRZ, PISAO ZA GLOBUS
I OTKRIO NEKE OBAVJEŠTAJNE PODATKE, ]
1351. RE IC RAGIB [ ]
1352. REGOJA REGONJA RAJKO [ ZASTAVNIK JA U SLUŽBI BEZBJEDNOSTI
KOMANDE 5. VO ZAGREB, DJELATNIK CENTRA ZA ED U PROKUPLJU, ]
1353. RELJIC ZLATKO J-2 [ , SURADNIK JURANA MIROSLAVA SAGLEDAVAO
HV ]
1354. RELKOVIC ALOJZ [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRA ANSKIH OSOBA U
POSTROJBAMA ZBPULA( OA ]
1355. RENJI ANTAL [ ]
1356. REPIC DAMIR [ ]
1357. REŠID MUSIC [ , NAKON BRADVICE DOŠAO NA MJESTO NACELNIKA SDB
CENTRA MOSTAR, SPOMINJAO ALIJU IZETBEGOVICA KAO KOREKTNU OSOBU SPREMNU
NA SURADNJU SA SDB-OM ]
1358. RESTOVIC MILOŠKOZARA [ BORAVIO KRACE VRIJEME U LUCKOM, ]
1359. RIHTAREC ŽELJKO [ ]
1360. RISTEVSKI RISTE [ ]
1361. RISTEVSKI DOBRIVOJE MAK [ ]
1362. RISTIC [ POTPUKOVNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI KASARNE PRECKO,
UMIROVLJEN, SASTANCI S BIVŠIM AVL U ZAGREBU, ]
1363. RJASNOJ ŽELJKO [ ]
1364. RJNOVSKI TONI [ , KAPETAN KOS-A U KOPRIVNICI ]
1365. ROCEN ILIJA [ ZASTAVNIK JRM, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI, OTIŠAO U
BOKU SA VOJSKOM. ]
1366. RODIC RADOMIR [ ISLJEDNIK SDB-a .BANJA LUKA, ]
1367. RODIC ZORAN [ STARIJI VODNIK JA, ŠKOLSKI BROD GALEB, RADIO
TELEGRAFIST, EKSTREMAN, ]
1368. RODIC BRANKOBOSNA [ , SADA U HV??, RTG GALEB ]
1369. ROGIC IVICA [ PRIPADNIK JA, UPRAVA SLUŽBE BEZBJEDNOSTI SSNO U
BEOGRADU, SRBIN, , SUPRUGA IZ SPLITA, ]
1370. ROGONJA MIRSAD [ METKOVIC, VEZA PORUCNIK GAGIC MOMCILO, OB, ]
1371. ROGULJ ZLATKO [ ZAPOVJEDNIK 2. BAT. 4. BRIG. HV SINJ, BIO U VP
NA KOSOVU I OB JA, ]
1372. ROGULJ ZLATKO [ ZAPOVJEDNIK 16. DOMOBRANSKE PUKOVNIJE, IZGUBIO
BRANU PERUCA, GOTOVINA GA POSTAVLJA ZA ZAP. 126. BRIG. HV, ]
1373. ROGULJIC IVICA [ , BIO REZERVNI SASTAV OB ]
1374. ROJNIC JOSIP [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRA ANSKIH OSOBA U
POSTROJBAMA ZB PULA( OA) ]
1375. ROKVIC DUŠAN [ ]
1376. ROMANIC SLOBODAN [ ]
1377. ROMIC NIKOLA [ ]
1378. RONCEVIC ANTE [ , DJELATNIK HPT-a U PLOCAMA, CIVIL ]
1379. RONCEVIC STJEPAN [ SURADNIK SSIP MINHEN, RADIO U NATO BAZI
MINHEN, VEZA V. RUNJE, , DOSTAVLJAO PODATKE U SVEZI NATO-a ]
1380. ROSO MILAN [ GLAVNI INSPEKTOR MUP-A HERCEGOVACKIH OPCINA,
SURADNIK KOS-A JA, ]
1381. ROVIŠAN STJEPAN [ ]
1382. ROZGA BOŽO KOZJAK [ PRIPADNIK JRM U MIROVINI, ,BRAT U BEOGRADU
PRIPADNIK II OBAVJEŠTAJNE UPRAVE GENERALŠTABA JA. ]
1383. ROŽIC STJEPAN ALIJA [ GRA ANSKO LICE U JA, KASARNA GOSPIC.
SURADNIK KOS-A. OA ]
1384. RUBELJ MLADEN [ PRIPADNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI U PULI, ,
ŽIVI U PULI ]
1385. RUDEC JASENKO [ ]
1386. RUDENJAK IVO [ NAJPOZNATIJI UGOSTITELJ DUBROVNIKA, U DOBRIM
ODNOSIMA SA DIPLOMATSKIM I VOJNIM PREDSTAVNICIMA SAD, SURADNIK KOG-
a, ]
1387. RUDIC MILAN [ ]
1388. RUNJE ANKICA [ GRA ANSKO LICE U JA, DAKTILOGRAF, OPERATIVNA
VEZA JA. NAPUSTILA JA IPREŠLA U HV. DAKTILOGRAF ZAPOVJEDNIŠTVA 126.
BRIG. HV SINJ, VEZA SA PRIP. JA U PRIJEDORU, ]
1389. RUNJE JOSIP IKO [ , USMJEREN PREMA EMIGRACIJI I NATO-u U Z
1390. RUNJE VJEKO [ POTPUKOVNIK JA, UMIROVLJEN, RADIO U KONZULATU U
MUNCHENU,PRIPADNIK SLUŽBE BEZBJEDNOSTI, OBAVLJEN IR, ]
1391. RUNJIC GOJKO [ ]
1392. RUSTEMAJ AGIM ZORO [ BIO SURADNIK KOS-a, PRIP. SATNIJE VEZE VP
6045-1 PULA, ODLAZI NA GODIŠNJI ODMOR U DANSKU, NE VRACA SE NA
VRIJEME, ]
1393. RUŽIC JOŠKO PANTANA [ ]
1394. ŠABACKIC FIKRET [ ]
1395. ŠABANOVIC ADEM JELENKO [ RADI U HPT, NA VEZI SDB TREBINJE,
USMJEREN PREMA MUSLIMANSKIM NACIONALISTIMA, ]
1396. SABLJIC MATE [ JEDAN OD 4 UHICENIKA JA NA DEMONSTRACIJAMA U
SPLITU, PO POVRATKU IZ SARAJEVA ORGANIZIRA GRUPU KRIMINALACA I
NARKOMANA,SURADNIK SDS SPLIT ,OA ]
1397. SABLJIC IVAN [ RADIO U SLUŽBI DRŽAVNE SIGURNOSTI BIH, DAO NIZ
INFORMACIJA O SURADNICIMA ISTE, , ]
1398. SABLJIC ADEM [ BORAVI U NJEMACKOJ, KORIŠTEN PREMA HRVATSKOJ I
ALBANSKOJ EMIGRACIJI, ]
1399. SABOLOVIC IVO IVAN [ POTPUKOVNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI U RV
I PVO 2. DETAŠMAN KOG-A, 5. OPERATIVNA GRUPA VAK-A U KERESTINCU.
ORGANIZATOR POBUNE SRBA U RH, POKUŠAJ ORGANIZACIJE ATENTATA NA IMRU
AGOTICA, ]
1400. SABOLOVIC IVICA [ , OFICIR KOS-A ]
1401. SADIKAJ RAMADAN K-1 [ ]
1402. SADIKU NUSRET [ OBAVJEŠTAJAC, BIO NA VEZI BIVŠE VOJNE
BEZBEDNOSTI JA, RADI NA RECEPCIJI HOTELA AMBASADOR. RO EN U MLIKA
OPCINA PRIZREN, 05.07.1936.GOD. ]
1403. ŠAGOLJ SMILJKO [ , SURADNIK SDB-A BIH, POD FIRMOM NOVINARA
PRIPREMAN ZA ODLAZAK U AUSTRALIJU I AKCIJE PROTIV EMIGRACIJE, UŽIVAO
VELIKO POVJERENJE TADAŠNJEG MINISTRA MUP- A BIH DUŠKA ZGONJANINA,
DETALJE ZNA ESAD EGANOVIC ]
1404. SAIC TEREZA PLANINAR [ ]
1405. SAIC DRAGO BUDIJA [ ]
1406. ŠAINOVIC BISERKA [ PRIP. 129. BRIG. HV, HRVATICA, MUŽ SRBIN
BIVŠI KAPETAN 1. KLASE JA OFICIR BEZBEDNOSTI, ]
1407. ŠAINOVIC LJUBOMIR [ KAPETAN I KLASE JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI,
ŽENA U 129. BRIGADI HV. ONŽELI NAPUSTITI JA I PRIJECI U HV. ]
1408. ŠAJATOVIC JURICA [ , OPERATIVAC KOS-A, ŠTO NOVSKA, NAPUSTIO
KOS 1990., NAPUSTIO RH ]
1409. ŠAJATOVIC MILAN [ OA , VODI GA SZUP, ]
1410. SAKAC ŽELJKO [ ]
1411. SAKAC BRANKO [ STARIJI VODNIK JA, ORGAN BEZBEDNOSTI JA, PREŠAO
NA STRANU ZNG, ]
1412. ŠAKIC BRANKO [ , ŠEF KONTRAOBAVJEŠTAJNE LINIJE (VJEROJATNO SDB
MOSTAR) ]
1413. SALAVANDA ŽARKO [ , SURADNIK VUKOJEVICA, DIREKTOR PODUZECA U
ŠIROKOM BRIJEGU ]
1414. SALECIC LOVRO [ ]
1415. SAMARDŽIC ANTE [ OPRATIVNA VEZA OB JA ZA PODRUCJE SINJA,
SUMNJIV, ]
1416. SAMARDŽIC PAVLE PAVE [ , SADA U SPLITU HV ]
1417. SAMARDŽIC JAKOV [ ]
1418. SAMBOL JOSIP [ ]
1419. ŠANTEK BOŽIDAR [ ]
1420. ŠANTIC JOSIP [ PRIPADNIK ARMIJE BIH, POMOCNIK ZA SIGURNOST 5.
KORPUSA BIHAC, ]
1421. SANTRIC VOJKO [ ]
1422. SARAJLIC SEVANA [ ]
1423. ŠARAN IZET [ SURADNIK SDB-TREBINJE, USMJEREN PREMA
MUSLIMANSKIM NACIONALISTIMA, ]
1424. ŠARANOVIC ALEKSANDAR [ , OB JA,PORUCNIK , OTIŠAO ZA BOKU ]
1425. SARDELIC BRANKO [ ]
1426. ŠARE SVETKO [ ]
1427. ŠARENAC SLOBODAN [ POMOCNIK SAVEZNOG MINISTRA ZA UNUTARNJE
POSLOVE, ZAMJENIO STIPU GRIZELJA NA MJESTU NACELNIKA CENTRA SDB
MOSTAR, ]
1428. ŠARIC JOSO [ BIVŠI JA ZADAR, SKPJ, SADA PRIP. HV ZADAR, OA ]
1429. ŠARIC IVAN [ ORGAN BEZBJEDNOSTI S PODRUCJA BRCKOG, ]
1430. ŠARIC UGLJEŠA VUCKO [ , JRM CRNA GORA, SURADNIK ]
1431. ŠAŠKOR MILENA [ ]
1432. ŠAULA MILOŠ [ ]
1433. SAVIC RADISAV [ ]
1434. SAVUDRIC STEVOJ-4 [ DAVAO INFORMACIJE SURADNIKU KOS-a, ,
SURADNIK JURANA MIROSLAVA SDS - SZUP ]
1435. SEBDINI NASER FATIMA [ ]
1436. SEDAK BENCIC MLADEN [ ]
1437. SEDBINI NASER FATIMA [ ]
1438. ŠEGEDIN MARIN [ DJELATNIK UREDA ZA OBRANU KORCULA,
KRIVOTVORENJE POTPISA, NEZAKONITA MOBILIZACIJA, ]
1439. ŠEHOVIC AHMETLEOTAR [ STARIJI VODNIK I KLASE JA, GARNIZON U
TREBINJU. SURADNIK KOS-A ILI SDB,ANGAŽIRAN PO MUSLIMANSKOM
NACIONALIZMU, ]
1440. ŠEHU NEBI BREZOVICA [ STARIJI VODNIK JA, SURADNIK KOS-A VPO PO
ALBANSKOM IREDENTIZMU. 18. BRCRTOP. DEMOBILIZIRAN, ]
1441. SEJDINOVIC NAIL [ PRIPADNIK JRM PLOCE, ODSELIO U TIVAT, , JRM
CRNA GORA, SURADNIK ]
1442. SEKEREŠ ATILA GROM [ ,SURADNIK KOG-a PREMA MA ARSKOJ SLUŽBI. ]
1443. SEKULIC MEHOELEKTRON [ ]
1444. SEKULIC DARKO [ OFICIR JA. DANAS ZAPOVJEDNIK BORBENE
HELIKOPTERSKE ESKADRILE U TZV. SAO. KRAJINI. ODRŽAVAO INTIMNE VEZE SA
STEFICOM GROZDANIC, ]
1445. ŠEKULJICA LJUBO [ KAPETAN I KLASE JA, NACELNIK SLUŽBE
BEZBJEDNOSTI (KOG) 405. POZADINSKE BAZE, 9. KORPUS KNIN, ]
1446. SELJDINI NASER [ ]
1447. ŠEMIGA MARJAN [ ]
1448. ŠEPAROVIC MILE [ DJELATNIK SLUŽBE DRŽAVNE SIGURNOSTI, ]
1449. SERDAR LUKA [ ]
1450. ŠESTAK ZLATKO [ , PRIPADNIK KOG-A 5.VO., SUDIONIK POKUŠAJA
UHICENJA TADAŠNJEG MINISTRA UNUTRAŠNJIH POSLOVA JOSIPA BOLJKOVCA ]
1451. ŠESTIC IVAN [ PRIPADNIK JA, BRODARSKI INSTITUT, SLUŽBA
BEZBJEDNOSTI, ]
1452. ŠESTIC [ BOJNIK SIS NASTAVNI CENTAR HV MUZIL, DJELATNIK CENTRA
SZUP PULA, SUKOB SA DVORSKI S., ]
1453. ŠESTOK ZLATKO [ ZASTAVNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI KOMANDE 5.
VO ZAGREB, ]
1454. ŠETKA GOJKO [ , VLASNIK KAVANE U MINHENU, KORIŠTEN PREMA
NEDILJKU KAPULICI, VEZA ZDRAVKO BARAC,KOG VPO. ]
1455. ŠEVO, MARKOVIC RADOJKA [ BIVŠA SUPRIGA OFICIRA JA, ]
1456. SHASIVARI HASAN [ , NAPUSTIO JRM, SURADNIK ]
1457. SIKIRIC JOSIP [ SURADNIK, VEZA V. RUNJE, NJEMACKA, ŽIVIO U
DUSSELDORFU , ]
1458. SILIC BARTUL [ ]
1459. ŠILIC IVANKOLUMBO [ BORAVI U AUSTRALIJI, SURADNIK IZ
MELBOURNA, USMJEREN NA DON. JOSIPA KASICA, ]
1460. ŠILIC GABRIJEL DOKTOR [ BORAVI U BIH, USMJEREN NA GRUPU
HERCEGOVACA NA STUDIJU U ZAGREBU, ]
1461. SIMEUNOVIC MILAN [ ]
1462. SIMIC VLADIMIR [ ]
1463. ŠIMIC MIRO [ UMIROVLJENI DJELATNIK SDB GRUDE BIH, RADIO NA
EMIGRACIJI, , VEZA SA SURANIKOM KRSTO ]
1464. SIMIC PREDRAG SIMKE [ SURADNIK, POTPUKOVNIK JA, OTIŠAO IZ
RH, ]
1465. ŠIMIC ZORAN ŠIME [ PORUCNIK BOJNOG BRODA HRM PLOCE, LOŠE VODI
OBRANU STONSKOG PODRUCJA, ]
1466. SIMICIC ANTON [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI I
DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
1467. SIMOVIC PETAR [ PUKOVNIK, NACELNIK SLUŽBE BEZBJEDNOSTI
SARAJEVSKOG KORPUSA, ]
1468. ŠIMOVIC RANKO [ DEMOBILIZIRANI MLA I OFICIR, NADZIRAN OD OB
JA,OP.VEZA, ]
1469. ŠIMOVIC ANTE ANTO [ , LJUBUŠKI, DUŽE VRIJEME RADIO U
NJEMACKOJ, KORIŠTEN OD SDB, SURADNIK IVANA LASICA I STANKA COLAKA,
KORIŠTEN PO SPECIJALNIM ZADACAMA, ]
1470. ŠIMUNAC GRGA [ , DJELATNIK SDB, ŠEF DETAŠMANA LIVNO, DO
UMIROVLJENJA 1987. G. BIO ZAMJENIK MINISTRA POLICIJE U SARAJEVU, NAKON
UMIROVLJENJA ODLAZI BRATU U ZAGREB ]
1471. ŠIMUNOVIC IVICA [ NJEMACKA, NA VEZI SDSRSUP HRVATSKE, ,
IZRAZIO ŽELJU DA SE SASTANE S VUKOJEVICRADOSLAVOM U FRANKFURTU ]
1472. ŠIMUNOVIC AN ELKO [ ]
1473. ŠIPEK JOSIP [ KAPETAN JA, PILOT, BORBENO DJELOVAO PO
SLOVENIJI, TREBAO RAKETIRATILJUBLJANU. PREŠAO U HV. SATNIK, STANUJE U
SLOVENIJI, PRIMAO NAKNADU ZA NEZAPOSLENE U SLOVENIJI A BIO JE PRIP.
HV, ]
1474. ŠIPOŠ STEVAN [ OFICIR SLUŽBE BEZBEDNOSTI, POHA AO ŠKOLU
BEZBEDNOSTI U PANCEVU. OA ]
1475. ŠIRINIC JASNA [ GRA ANSKO LICE U JA, GARNIZON SINJ,
DAKTILOGRAF, OPERATIVNA VEZA JA, NAPUSTILA JA, ŽELI PRIJECI U HRM, ]
1476. SITAR IZTOK [ PRIPADNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI VPO KORCULA,
ANGAŽIRAO ZA SURADNIKA TANCICŠAŠU. SATNIK HV, SURADNICKI ODNOS SA
VOMO, UKONTAKTU SA BRITANSKOM OBAVJEŠTAJNOM SLUŽBOM,INDIKATIVAN I
POSLOVENSKOJ OBAVJEŠTAJNOJ SLUŽBI JER SE NUDIO SIS-u KAO DVOJNIK. ,
OFICIR OB,KORCULA. ]
1477. ŠITUM SILVANA [ , LJUBAVNICA OPERATIVCA SDS JOSIPA GOJUNA,
KORIŠTENA OD KOG VPO KAO IZVOR PREMA EMIGRANTU PETRU KEGLJU U
NJEMACKOJ. ]
1478. ŠKAREC ŽELIMIR [ PUKOVNIK JA ,U PRITVORU, KOS, CLAN SKPJ
KARLOVAC, ]
1479. ŠKARO MIRKO [ GRA ANSKO LICE U JA, GARNIZON SINJ, ŠEF VOJNOG
DISKONTA, OPERATIVNA VEZA. NAPUSTIO SINJ, ]
1480. SKEJIC MIRKO [ ]
1481. SKELIC MEHO ELEKTRON [ , A UTANT ADMIRALA HRM LETCE, BIO
ŠIFRANT NA GALEBU, ]
1482. ŠKOBIC MIJO [ ]
1483. ŠKODA ZLATKO PANCEVO [ ]
1484. SKOKO JOSIP [ MAJOR JA, ANALITICAR U CENTRU 1. VO BEOGRAD,
POBJEGAO IZ JA?, ]
1485. SKOKO BARIŠA [ , PRODAVAC IZ RADIŠICA, SURADNIK VUKOJEVIC R. ]
1486. SKOKO IVAN [ , SURADNIK VUKOJEVIC R., MATICAR IZ GRABA ]
1487. SKOKO IVAN [ , SURADNIK VUKOJEVICA, RADIO U GOSTIONI U ŠIROKOM
BRIJEGU ]
1488. ŠKORIC STOJAN BRALE [ , VEZA V. RUNJE, ŽIVIO U BUDERIHU -
NJEMACKA ]
1489. SKORUPAN RADOVAN [ KAPETAN FREGATE JRM, NACELNIK SLUŽBE
BEZBJEDNOSTI, ]
1490. ŠKRINJARIC STJEPAN [ STARIJI VODNIK I KLASE JA U KASARNI
GOSPIC. SURADNIK KOS- A. OA . PREŠAO BI U ZNG ]
1491. ŠKRLEC BOŽO [ ANGAŽIRAN OD SSIP MINHEN NA OB. POSLOVIMA, VEZA
V. RUNJE ,, POVJERENIK ZAGREBACKE BANKE I DOPISNIK TVZ, SURA IVAO I SA
SDB Zg. ]
1492. ŠKRLEZ BOŽO [ ]
1493. ŠKVARICA ŠKARICA ZORAN INDEX [ SURADNIK SDB-TREBINJE PO
UNUTARNJEM NEPRIJATELJU, ]
1494. SLADOJEVIC RATKO [ ]
1495. SLAVULJ LJUBIŠA [ STARIJI VODNIK I KLASE JA, SLUŽBA
BEZBJEDNOSTI U ZAGREBU, NA BANIJI, SRPSKI EKSTREMIST U SJEVERNOJ
BOSNI, ]
1496. SLINIC MUSTAFA [ , BIO NACELNIK SDB SARAJEVO, REKAO BRADVICI
DA JE ADIL ZULFIKARPAŠICOSOBA VELIKIH MOGUCNOSTI ]
1497. SLIŠKOVIC DAVOR SIMO [ DIREKTOR HOTELA IMPERIJAL DUBROVNIK, NA
VEZI KOG DUBROVNIK, ]
1498. SLOCANAC BOŽO [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI I
DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
1499. SMAJIC SEAD [ KAPETAN I KLASE JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI KOMANDE
5. VO ZAGREB, ]
1500. SMILJANIC DUŠAN [ POTPUKOVNIK JA, REFERENT SLUŽBE BEZBJEDNOSTI
KOMANDE 5. VO ZAGREB, NACELNIK SLUŽBE BEZBJEDNOSTI ZAGREBACKOG
KORPUSA. ORGANIZATOR POBUNE SRBA U RH. NA VEZI DRŽI SURADNIKA KOS- A
BORAC, ]
1501. SMILJANIC ILIJA [ OFICIR SLUŽBE BEZBEDNOSTI, POHA AO ŠKOLU
BEZBEDNOSTI U PANCEVU. SURA UJE SA SIS C-PL, OA , CIVIL U PLOCAMA ]
1502. SMOLICA MARIO [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRA ANSKIH OSOBA U
POSTROJBAMA ZB PULA( OA) ]
1503. SMOLKOVIC FRANJO [ ]
1504. ŠNAJDER MIRKO ARMAN [ ]
1505. ŠOC SLOBODAN OZREN [ ]
1506. SODOMAKO BILJANA [ AGENT KOS-a,RADILA NA KRKU.SADA NAVODNO U
RIJECI, ]
1507. SOKOL IVO [ SURADNIK KOS-a U OPERATIVNOJ ZONI BJELOVAR, ]
1508. SOKOLOVIC DUŠAN X-25 [ PUKOVNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI
KOMANDE VPO SPLIT. DRŽAO GA NA VEZIKOG SPLIT PO OS ITALIJE, ŽIVI U
PULI, ]
1509. SOKOLOVIC DRAGAN X-24 [ ]
1510. ŠOLAJIC GOJKO [ PORUCNIK, NACELNIK OB U BRIG. RC-RTOP., OTIŠAO
SA VOJSKOM, NEMANOVIJIH PODATAKA, JEDNO JE VRIJEME OBNAŠAO DUŽNOST OB
U MORNARICI, , ]
1511. SOLDO ŠIMUN [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI I
DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
1512. SOLDO JAGO GOLF [ BORAVI U SAD-u, BIO JE USMJEREN PREMA
ORGANIZACIJI HRVATSKI NARODNI OTPOR. SURADNIK SDB BiH,, ]
1513. SOLEŠA SOLEŠ BORO ALF [ ]
1514. SOLESTA BORO [ ]
1515. SOLOMUN URA [ ]
1516. ŠOŠIC VLADO [ SDB LIVNO, SADA VODI TECAJEVE SZUP-a U ZAGREBU.
U LIVNU UZIMAO PUTOVNICE RADI IZNU IVANJA NOVCA, , DRŽAO NA VEZI
VRLJIC ILIJU ]
1517. ŠOŠTARKO MIROSLAV [ RUKOVATELJ SKLADIŠTA ISHRANE U
INTENDANTSKOM VODU OPSLUŽNIŠTVA ZM BJELOVAR, BIO UPRAVNIK VOJNE
EKONOMIJE U JA. SURADNIK KOS-a BILOGORA. RADIO NA PRACENJU NEZAKONITIH
RADNJI U JA I PRACENJU POJAVA HRVATSKOG NACIONALIZMA. ODBIO DATI
PODATKE HV O SURADNJI S KOS-om. ]
1518. ŠPILJAK VANJA [ ]
1519. ŠPOLJARIC GORAN [ PRIP. HV OZ KARLOVAC, SUMNJA SE DA SURA UJE
SA NEPRIJATELJEM, ]
1520. SPRECKIC ILIJA [ , OPERATIVAC SDB-A, ZAJEDNO S REBAC ANTOM BIO
U AUSTRALIJI ]
1521. SRDIC NIKOLA [ CIVIL, SURADNIK NA OPSERVACIJI VOJNOG OBJEKTA
BEDENIK U OKOLICI BJELOVARA, ]
1522. STAMBOLIJA MILERAVNICA [ ]
1523. STANIC NEDILJKO [ ]
1524. STANIC ANTE [ , SURADNIK LOKALNOG ZNACENJA, S. VITINA GORNJA,
RADIO U PTT LJUBUŠKI, VEZA VUKOJEVICR., OBITELJSKE VEZE S REBAC
ANTOM ]
1525. STANIŠIC MILENKO [ ]
1526. STANKOV SLAVICA KRKA [ ]
1527. STANKOV SLAVOMIR [ ]
1528. STANKOVIC MILO, MILE [ KAPETAN I KLASE JA, POMOCNIK ZA
ORGANIZACIONO MOBILIZACIJSKE POSLOVE KASARNE BELI MANASTIR,
ZAPOVJEDNIK GRANICNE MILICIJE' UNAPRIJE EN U MAJORA, BRIGADA GRANICNE
MILICIJE, ]
1529. STANKOVIC CEDOMIR LISAC [ ]
1530. STANKOVIC LJUBIŠA [ ST. VODNIK PRVE KLASE, OB U BRIGADI TC,
OTIŠAO JE U BOKU, JEDNO VRIJEME BIO JE OB U KOMANDI MORNARICE,
POLUBRAT MU JE OSTAO U SPLITU, ]
1531. STANOJEVIC ŽIVORAD [ ]
1532. STANOJEVIC STOJAN LISAC [ ]
1533. ŠTEFICEK DAMIR STIPE [ KAPETAN JA, CAPLJINA, VRBOVAN OD KOG,
OTAC JE HRVATSKI EMIGRANT U SAD, ]
1534. ŠTETA NIKOLA [ OB U VOJNOJ USTANOVI DUILOVO, OTIŠAO U BOKU, ]
1535. STEVANIC BOGDAN [ ]
1536. STEVANJA ANTE [ ]
1537. ŠTEVANJA ANTE [ ]
1538. STEVANOVIC BOJAN [ ]
1539. ŠTIMAC JOSIP [ POTPUKOVNIK JA ZEMUN, PREŠAO NA AERODROM BIHAC.
PREŠAO U HV, SURADNIK KOS-A OA ]
1540. STIPKOVIC DRAGANJOŠKO [ USELIO U STAN OFICIRA JRM, , CASNIK
HRM SPLIT, SURADNIK ]
1541. STOIMENOVIC VLADIMIR [ ]
1542. STOJAKOVIC DAMIR [ PORUCNIK JA U TOLMINU. PRIPADNIK TVRDE
LINIJE JA, NE SLAŽE SE SA CINJENICOM DA JA MORA NAPUSTITI
SLOVENIJU.POSJEDUJE DOKUMENTACIJU OFICIRA JA PREŠLIH U TO. ODBIJENA MU
JE MOLBA ZA SLOVENSKO DRŽAVLJANSTVO. VRACA SE U KARLOVAC 13.04.1992.
GOD. NALAZI SE U 129. BRIG. HV NA DUŽNOSTI NACELNIKA INŽINJERIJE. ]
1543. STOJANAC DUŠAN [ MUP RH, PU SINJ, KRIM. TEHNICAR, BIO NA VEZI
OB JA, ]
1544. STOJANOVIC VUKOTA BRUNO [ , ŽIVIO U KLEVEU - NJEMACKA, VEZA V.
RUNJE ]
1545. STOJANOVIC MILORAD KVARNER [ ]
1546. STOJANOVIC NIKOLA [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH
OSOBA( CASNICI I DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
1547. STOJCEVIC STANKO [ ]
1548. STOJCIC PETAR TIHI [ ,SURADNIK SDB,USMJEREN PREMA
HRV.EMIGRACIJI (HDP) ]
1549. STOJCIC MILE [ BORAVI U ŠVEDSKOJ, SURADNIK SDB, BIZNISMEN,
KONTAKTIRAO SA COLAKOVICEM I LASICEM, ]
1550. STOJIC MLADEN [ MUP RH, PU SINJ, ZAPOVJEDNIK PS TRILJ, BIO NA
VEZI OB JA, ]
1551. STOJIC DRAGAN [ ]
1552. STOJIC MILE [ ]
1553. STOJILJKOVIC DOBRIVOJE [ ]
1554. STOJISAVLJEVIC GOJKO [ ]
1555. STOJKOVIC DRAGAN ŠICO [ ]
1556. STOJMENOVIC ZORAN [ PORUCNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI, BATALJUN
VEZE 13. KORPUSA RIJEKA,DO 1987. u JA U POSTOJNI. OBITELJ ŽIVI U
RIJECI. ON NAVODNO U MIROVINI NA OCEVOM IMANJU KOD LESKOVCA. ]
1557. STOJSAVLJEVIC JOVANKA [ POSJEDUJE INFORMACIJE O SNAZI VOJSKE
RH. PRETPOSTAVKA JE DA OBAVJEŠTAJNO DJELUJE NA PODRUCJU RH, POD
KRINKOM HUMANITARNE ORGANIZACIJE OXFAM IZ ENGLESKE., ]
1558. STOLIC NEDELJKO JADRAN [ PORUCNIK BOJNOG BRODA JRM.4. BRIGADE
PATROLNIH BRODOVA SPLIT JADRAN, ]
1559. STORIC BOŽICA MIRNA [ ]
1560. STRAGA MIRKO BOŠKO [ , RADIO NA OBAVJEŠTAJNIM POSLOVIMA U RJ
ŠTO DULOVAC ]
1561. STRAINA MILOŠ [ ]
1562. STRAJINA MILOŠ MILOŠ [ ]
1563. ŠTRBAC BRANKO [ POTPUKOVNIK JA, VIROVITICA, SLUŽBA
BEZBJEDNOSTI. DIJELIO ORUŽJE SRBIMA U ZAPADNOJ SLAVONIJI, UHICEN OD
HV, OPERATIVAC, VIROVITICA, ]
1564. ŠTRBAC ZDRAVKO [ ]
1565. STRUGAR ŽELJKO [ ]
1566. STUDEN MIROSLAV [ ]
1567. ŠTULA MILA [ ]
1568. SUBOTIC GAJO BIKOVO [ ]
1569. ŠUKIC BRANKO [ OPERATIVAC SDB MOSTAR, DRŽAO NA VEZI PREDRAGA
NALETILICA, ]
1570. SULEJMANOVIC MUHAMED NEMANJA [ SURADNIK SDB-TRERBINJE,
USMJEREN PREMA MUSLIMANSKIM NACIONALISTIMA, ]
1571. ŠUMANOVAC VLADIMIR SLAVONAC [ PRIPADNIK JA NA AERODROMU
ZEMUNIK ZADAR. PREŠAO U ZNG. NACELNIK BORBENOG SEKTORA. BRIGADIR HV,
SPREGA SA BIH, PRIJEVOZ ORUŽJA MUSLIMANIMA U CAZINSKU KRAJINU,
ZAROBILI GA CETNICI, ]
1572. ŠUNKIC NIKOLA DUNAV [ ]
1573. ŠUNKO PERO [ ]
1574. SUPIC IVICA RAFAEL [ KAPETAN FREGATE JRM.18. BRC RTOP
RAFAEL.NA VEZI GA DRŽAO Z.ATELJ, NAPUSTIO JA I PREŠAO U ZNG. POMOCNIK
ZAPOVJEDNIKA OBRANE SPLIT, ]
1575. ŠUPUT MILAN [ POTPUKOVNIK JA, KOMANDANT 5. ZAŠTITNOG PUKA 5.
VO. ZAGREB, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI, ZAPOVJEDNIK TO SAO KRAJINE, PUKOVNIK,
ZAPOVJEDNIK LICKOG KORPUSA NA RATIŠTU KOD GOSPICA, I GRACACA. STRELJAO
VIŠE CASNIKA JA RADI PORAZA KOD GOSPICA, ]
1576. , SURADNIK SDS CAPLJINA, SVECENIK RIMOKATOLICKE CRKVE , NA VEZI
OPERATIVCIMA LJUBI PRSKALU I AUGUSTINU GAŠPARU ANICIVAN [ ]
1577. SUŠAK DRAGAN [ ]
1578. ŠUŠNJARA LJUBICA [ PRIPADNIK HV, SURADNIK KOS-A, ]
1579. SVETINA DRAGO ZVONKO [ ]
1580. TABAK ANKICA KATA [ , SURADNIK OB U VB SPLIT,ŽIVI U
STOBRECU. ]
1581. TADIC BLAGOJE VASO [ ]
1582. TANJGA [ NJU I SUPRUGA DRŽAO POTPUKOVNIK MILE TOMIC, ]
1583. TARBUK SLOBODAN [ POTPUKOVNIK JA, REFERENT SLUŽBE BEZBJEDNOSTI
KOMANDE 5. VO. ZAGREB. RUKOVODILAC GRUPE SPECIJALNE JEDINICE NA
BANIJI, K9MANDANT 622. MOTORIZIRANE BRIGADE. BLIZAK S MIKELICBOROM,
PEKICEM, PRECANICOM, MLADICEM, ]
1584. TATAREVIC SULEJMAN SANA [ PORUCNIK JA, KOMANDIR KARAULE GOLA.
SURADNIK KOS-A. PREŠAO U HV. COOV KOPRIVNICA, O A ]
1585. TATIŠIC JOVO [ PUKOVNIK JA, SAVJETNIK LATINA U PREDSJEDNIŠTVU
RH PRIJEDEMOKRATSKIH PROMJENA,NA VEZI DRŽI JASMINKU PETER KALINIC. PO
ZAVRŠETKU RATA VRATIO SE U RH. OAPOVRATAK, , OPERATIVAC KOS-A U KOG
5.VO. ]
1586. TEDESKI [ SURADNIK KOS-a KORIŠTEN ZA OBAVJEŠTAJNE ZADATKE
PREMA ITALIJI, PISAO ZA DANAS, ]
1587. TEJIC SLOBODAN [ PRIPADNIK JA, NACELNIK SLUŽBE BEZBJEDNOSTI
CENTRA VISOKIH VOJNIH ŠKOLA SPLIT, , BRAT, OTAC I MAJKA U ZAGREBU ]
1588. TEODORCEVIC JOVO [ ]
1589. TEPŠIC JOVO [ ZASTAVNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI KOMANDE 5. VO.
ZAGREB. 91. OTIŠAOU BEOGRAD. DUŠAN VUJCEVIC, ]
1590. TEŠIC ANITA ANA [ SURADNIK U SLUŽBI JA, , JRM CRNA GORA,
SURADNIK ]
1591. TESLIC MILAN [ KAPETAN I KLASE JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI
KARLOVAC, ]
1592. TICA BERTO [ , LJUBUŠKI, BORAVIO U NJEMACKOJ, POZNAJE VECI
BROJ EMIGRANATA, POSEBNO ONE S PODRUCJA LJUBUŠKOG, NA VEZI SDB
MOSTAR ]
1593. TICINOVIC GORKI SAVA [ PRIPADNIK JA. PREŠAO U HV. PUKOVNIK.
ZAPOVJEDNIK ZB DIVULJE UMJESTO KATAVICA. OTAC MU JE UMIROVLJENIK U
SPLITU. GORKI IMA IMOVINSKE RAZMIRICE S RODBINOM, ]
1594. TIJANIC RAJKO [ PORUCNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI 13. KORPUSA
RIJEKA. BIO U DELNICAMA. ORGANIZATOR POBUNE SRBA U RH. OBITELJ
VJEROJATNO ŽIVI U PAZINU. ]
1595. TIŠMA ANKICA ULA [ DAKTILOGRAF U ODJELU ZA SKRB KARLOVAC,
SURADNICA KOS, OA ]
1596. TKALEC JOSIP [ ZAPOVJEDNIK PZO AERODROMA CAKOVEC,SURADNIK OB
JA, VRBOVAN ZA SURADNJU SA SZUP, ]
1597. TODOROVIC MILAN RAJKO [ ZASTAVNIK I KLASE JRM U PLOCAMA, ]
1598. TODOROVIC RADIŠA [ MAJOR JA, ZAPOVJEDNIK DIVIZIONA HAUBICA NA
KUPRESU, , KOS ]
1599. TODOROVIC BARICA [ ]
1600. TOHOLJ MILORAD [ BORAVI U BIH, POMAGAO PRI UGRADNJI OTS-a (SDB-
TREBINJE), ]
1601. TOKIC MIRSAD [ KAPETAN JA, NACELNIK OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE 221.
MOTORIZIRANE BRIGADE 9. KORPUSA KNIN, 75. MOTORIZIRANE BRIGADE VOJSKE
RSK U BIOCICU, ]
1602. TOLE ŽARKO [ MAJOR JA, OB KVPO, KOMANDANT BATALJONA VOJNE
POLICIJE U SPLITU.PREŠAOU ZNG. BRIGADIR HV, ZAPOVJEDNIK FRONTA U
TOMISLAVGRADU, NACELNIKGSHVO, UHICEN S PRATNJOM OD CETNIKA. U
ZAROBLJENIŠTVU - LOGOR MANJACA, , UMIROVLJEN ]
1603. TOLIMIR ZDRAVKO [ , POTPUKOVNIK, ORGAN BEZBEDNOSTI U BATALJUNU
VP KNIN,NAC.OB VRS U BiH. ]
1604. TOLIMIR ZDRAVKO [ PUKOVNIK JA, NACELNIK SLUŽBE BEZBJEDNOSTI 9.
KORPUSA KNIN, ORGANIZIRA TROJKE ZA LIKVIDACIJU BITNIH LJUDI, BORBENO
DJELOVAO PO SELU KIJEVU. NACELNIK BEZBJEDNOSTI 2. VO. ]
1605. TOLJ VESELJKO [ ]
1606. TOLJ DAVOR SLAVKO [ ]
1607. TOLJ ANTE ANTO [ RADIO U SLUŽBI DRŽAVNE SIGURNOSTI BIH, DAO
NIZ INFORMACIJA O SURADNICIMA ISTE, ]
1608. TOLMIR ZDRAVKO [ PUKOVNIK, POMOCNIK gen. MLADICA, NALAZI SE NA
PALAMA KOD SARAJEVA, NACELNIK OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE 9. KORPUSA KNIN, ]
1609. TOMAŠEVIC [ ]
1610. TOMAŠEVIC NIKOLA [ IZ OKOLICE KNINA, ZAVRŠIO VOJNU AKADEMIJU U
BEOGRADU, KAPETAN JA, RADIO KAO PROF. MATEMATIKE U JRM U CVUŠ SPLIT,
BIO SURADNIK OB KOD TOŠICA, ]
1611. TOMAŠIC NENAD [ ]
1612. TOMCIC JOVO [ MAJOR JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI KOMANDE 5. VO.
ZAGREB, ]
1613. TOMIC TOMISLAV [ ]
1614. TOMIC IVANKA [ ]
1615. TOMIC NEDA [ OPERATIVNA VEZA OPERATIVCA KOS JA STANKOVSKI Z.,
BRAT BIVŠI JA SADA PRIP. HV, ]
1616. TOMIC MILE [ POTPUKOVNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI, DRŽI NA VEZI
NOVINARKU TANJGA, ]
1617. TOMIC JOVAN JOVO [ OTAC DRAGOLJUBA, PPUK. JA U MIROVINI,
EKSTREMAN, , KOS KOMANDE 5.VO. ]
1618. TOMIC MIRKO [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI I
DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
1619. TOMICIC IVO [ PRIPADNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI 5. VO ZAGREB.
OKUPLJA BIVŠE VOJNE OSOBE U ZAGREBU, ]
1620. TOPALOVIC ADAMCRNI OBLAK [ ]
1621. TOPALOVIC JOVAN [ POTPUKOVNIK JA NA AERODROMU PLESO. SLUŽBA
BEZBJEDNOSTI U BIHACU, BEOGRAD. UMIROVLJEN., , NACELNIK KOS- A KOMANDE
R V I PVO ]
1622. TOPIC IVAN [ ZASTAVNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI VPO U KUMBORU.
PRIJE BIO OPERATIVAC KOG-a VPO SPLIT, ]
1623. TOPIC MLADO [ , OPERATIVAC KOS-A U VARAŽDINU ]
1624. TOPIC VESNA PODSTANAR [ ]
1625. TOPIC BOŠKO [ SURADNIK, VEZA V. RUNJE, NJEMACKA, , ŽIVIO U
OSNABRUCKU ]
1626. TOŠIC STANOJE [ ]
1627. TOŠIC TOŠA [ ]
1628. TOŠIC STANIMIR ORAC [ SURADNIK KOS-a OA . IZ VARAŽDINA, SVAKI
MJESEC ODLAZI U SRBIJU, OTAC CVETKO, ]
1629. TOŠIC ZORAN [ KAPETAN KORVETE JA BOKA. SLUŽBA BEZBJEDNOSTI, ,
SUPRUGA HRVATICA A NJEZIN BRAT RADI U SZUP-u, ]
1630. TOTH STJEPAN JANEZ [ BIVŠI JA, SKPJ, SADA PRIP. HV ZADAR, ]
1631. TRAMOSLJANIN ZORAN [ ]
1632. TRAMPA ŽELJKO [ CASNIK HRM ŠIBENIK, , SURADNIK, r. 04.02.1956.
U MOSTARU, BIVŠI ZASTAVNIK,JRM, SRBIN, ]
1633. TRAPARIC LJUBIŠA [ ]
1634. TRBUK STEVO [ ]
1635. TRESKOT TROSKOT ŠIME [ ]
1636. TRGETARIC AN ELO [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRA ANSKIH OSOBA U
POSTROJBAMA ZB PULA( OA) ]
1637. TRIEBER ANA ANKA ANA [ , KORIŠTENA U NJEMACKOJ PREMA NATO-u,
NA VEZI JE DRŽAO ZDRAVKO BARAC IZ KOG VPO,ŽIVI U STUTGARTU, POMAGALA
HDZ 1990 g. ]
1638. TROŠIC RADOJE [ STARIJI VODNIK JA, KOMANDANT 5. VO ZAGREB.
SURADNIK KOS-A OA ]
1639. TROVAŠ IVICA [ ]
1640. TUBIC ŽELJKO [ ]
1641. TUCAKOVIC OMER [ ]
1642. TULICIC JOSIP [ BIVŠI PPUK JA, SKPJ, ZAPOVJEDNIK SEKTORA
ZADAR, SAMOVOLJNO ODLAZI NA PZP RH, SUPRUGA SRPKINJA, ]
1643. TUPACEVSKI LAZO KORAB [ STARIJI VODNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI
KOMANDE VPO SPLIT, ]
1644. TURKOVIC NAZIF OM EDO [ , OPERATIVAC SDS BIH, NA VEZI DRŽAO
OSOBU IMENOM ALIJA SA ]
1645. TUŠEK SLAVKO [ ]
1646. TUŠEK TOMISLAV [ ]
1647. TUTURIC RATKO [ ]
1648. UGLJEN NEDŽAD [ ,DJELATNIK SDB BiH ]
1649. URLIC TOMO [ , MOŽDA U HV, MAKARSKA ]
1650. URŠE VERGIL [ ]
1651. USKOKOVIC PERO [ ]
1652. UVODIC MARIN KOKE [ ]
1653. UZELAC BORISLAV [ PORUCNIK FREGATE JRM, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI
CENTRA VISOKIH VOJNIH ŠKOLA M. TITO SPLIT, JEDAN OD UCESNIKA UHICENJA
CETVORICE U SPLITU. PROJUGOSLAVENSKA ORJENTACIJA, , UHICEN U BOKI I
OPTUŽEN ZA ŠPIJUNAŽU U KORIST HV, ]
1654. V UCKOVIC BRANKO [ CI RIJEKA, SRBIN IZ SRPSKIH MORAVICA,
SURADNIK JA, , KOG ]
1655. VALENTIC ZVONKO [ IZ VUKOVARA, SURADNIK KOS LOGOR BEGEJCI, ]
1656. VALENTIC TANJA [ DJELATNICA PERSONALNE UPRAVE MORH, LJUBAVNA
VEZA SA IVANOVICEM, KONTAKTIRA KOS U BOKI, OA ]
1657. VALKOVAC DRAGUTIN [ ]
1658. VALTER DARKO [ OFICIR SLUŽBE BEZBEDNOSTI, POHA AO ŠKOLU
BEZBEDNOSTI U PANCEVU. OA' ]
1659. VANCEL MIRKO [ ]
1660. VANICEK JOSIP [ ]
1661. VARŽIC ZVONKO [ ]
1662. VASIC BLAGOJE [ ]
1663. VASIC MILIVOJ [ ]
1664. VASIC BLAGOJEDUNAV [ ]
1665. VASIC CEDOMIR [ OFICIR SLUŽBE BEZBEDNOSTI, POHA AO ŠKOLU
BEZBEDNOSTI U PANCEVU. OA ]
1666. VASILJEVIC OKO [ ]
1667. VASILJEVIC STOJAN IMBRO [ ]
1668. VASILJEVIC ALEKSANDAR [ GENERAL JA U SSNO BEOGRAD UPRAVA
SLUŽBE BEZBJEDNOSTI, ANGAŽIRATERORISTE ZA VRŠENJE NASILJA PO RH.
UMIROVLJEN, ]
1669. VATREŠ DRAGAN [ ]
1670. VEGAR NEDJELJKO [ POLITICKI EMIGRANT, PUKOVNIK HV, BRAT PAVLE
UBIJEN 72. GOD. U AKCIJI FENIX, BIO SURADNIK R. VUKOJEVICA, U
NJEMACKOJ BIO USMJEREN PREMA GOJKU BOŠNJAKU, , RADOSLAV VUKOJEVICDAO
KONTRADIKTORNU IZJAVU, POGLEDATI OAJ4RV ]
1671. VEJNOVIC PERO [ ]
1672. VELICKOVIC STANIŠA [ ]
1673. VELJANCIC LJUBIŠA [ ]
1674. VELJKOVIC DOBRONIJE [ ]
1675. VELKOVA BORISLAV [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRA ANSKIH OSOBA U
POSTROJBAMA ZB PULA( OA) ]
1676. VENCL PAVLE [ ]
1677. VERTOT ŽELJKA [ ]
1678. VEZMAR ŽELJKO [ , NAPUSTIO JRM, ŽIVI U SOMBORU, SURADNIK ]
1679. VIDAKOVIC ZDRAVKO [ ]
1680. VIDAKOVIC SRECKO [ OPERATIVAC SIS DUBROVNIK, ORGANIZIRAO BIJEG
IZ JA ZA KOS STANKA, ]
1681. VIDAKOVIC MATO [ VIDI SPISAK DJELATNIH VOJNIH OSOBA( CASNICI I
DOCASNICI) U POSTROJBI ZRAKOPLOVNE BAZE PULA( OA) ]
1682. VIDENOVIC BRANO [ ]
1683. VLAŠKI VASKO [ SURADNIK, VEZA V. RUNJE, NJEMACKA, , ŽIVIO U
WANNE EISKELU ]
1684. VOJVODIC DAMIR [ ]
1685. VOKAC MARIJAN [ SURADNIK, VEZA V. RUNJE, NJEMACKA - KONZULAT
MINHEN, , DOSTAVLJAO PODATKE U SVEZI NJEMACKE VOSKE ]
1686. VOKŠI RIZO [ ]
1687. VRABEC DAMIR [ ]
1688. VRANCIC DRAGOMIR [ ]
1689. VRANEŠ LUKA [ PRIPADNIK JA, KASARNA SAMOBOR, SLUŽBA
BEZBJEDNOSTI U 367. PUKU VEZE SAMOBOR. RAZMIJENJEN NAKON
ZAROBLJAVANJA. NALAZI SE U SLOVENIJI, ]
1690. VRANEŠEVIC MILORAD [ ]
1691. VRANKOVIC STEVO [ ]
1692. VRATOVIC MARIJAN [ POTPUKOVNIK JA AERODROM PULA. PUKOVNIK,
KOMANDANT AVIO PUKA. UHICEN. OSTAO U PULI, ODBIO RAZMJENU, ]
1693. VRAŽIC JOSIP [ , DOCASNIK JA, RADIO U KOS-U, PREŠAO U HV ]
1694. VRDOLJAK VIKTOR [ SURADNIK CDB MOSTAR, IZ IMOTSKOG, DJELATNIK
AMERICKE POLICIJE, , BRADVICA SE1978. GODINE SUSREO S NJIM U CIKAGU,
SASTANKU PRISUSTVOVAO I MITAR BURIC, SLIJEDECI SUSRET OSTVAREN JE U
DUBROVNIKU 1979. GODINE, PRENOSIO SAZNANJA O SRPSKOJ I HRVATSKOJ
POLITICKOJ EMIGRACIJI, VIŠE DETALJA TREBAO BI ZNATI STANKO COLAK ]
1695. VRESNIK BORUT [ ]
1696. VRHOVSKI IVAN [ BIO POMOCNIK NACELNIKA SLUŽBA SIGURNOSTI 32.
KORPUSA VARAŽDIN JA, JA NAPUSTIO U 8. MJ. 91..SADA PUKOVNIK HV,
REFERENT ZA OPERATIVNO NASTAVNI PROGRAM 2. OZ BJELOVAR, ]
1697. VRLIC ILIJA [ IZ ŠUICE, ANGAŽIRAN OD STRANE OPERATIVCA IZ
DETAŠMANA SDB LIVNO,BORAVIO U NJEMACKOJ, KONTAKTIRAO S DANOM ŠARCEM,
RADIO NA POMOCNIM POSLOVIMA U RSUP-U SARAJEVO, ]
1698. VRLJIC ILIJA [ , NAROCITO JAK SURADNIK SDS CENTRA LIVNO ]
1699. VRLJIKA ANTE [ ]
1700. VRSALOVIC ZAHARIJE [ KAPETAN I KLASE JA, PSIHOLOG, SURADNIK
KOS-A U ZADRU, ]
1701. VRSALOVIC ZORAN [ OA. PROJUGOSLAVENSKI ORJENTIRAN, RADI U MO
RH. BLIZAK SA MATULOVICZORANOM. ]
1702. VRUBEL STJEPAN MC-1 [ ]
1703. VUCELIC MIHAJLO ŠIME [ CIVIL U PLOCAMA, , SURADNIK ]
1704. VUCETIC RAJKO TRAVAR [ ,SURADNIK OB U VB SPLIT. ]
1705. VUCKOVIC URO [ PRIPADNIK JA U MIROVINI. SLUŽBA BEZBJEDNOSTI
OD 70-IH GODINA EKSTREMAN, VARAŽDIN, ŽELI OSNOVATI OMLADINSKU
KOMUNISTICKU PARTIJU, OTAC TODOR, ]
1706. VUJADINOVIC MILADIN [ KAPETAN FREGATE, REFERENT, OTIŠAO SA
VOJSKOM U BOKU, SUPRUGA TEŠKO BOLESNA OSTALA U SPLITU, OB VPO-
SPLIT, , ]
1707. VUJAKLIJA MILAN [ BIO INSPEKTOR PU SISAK, , SURADNIK JURANA
MIROSLAVA ]
1708. VUJICIC DRAGOSLAV [ ZASTAVNIK JA, TEHNICAR U SLUŽBI
BEZBJEDNOSTI (KOG) 2. ARMIJSKE OBLASTI SARAJEVO, ]
1709. VUJICIC MATE MATO [ , OPERATIVAC SDB-A U ODJELU ZA EMIGRACIJU,
RADIO NA OPERATIVNOJ OBRADI MILJENKA HRKACA ]
1710. VUJNOVIC JURAJ [ DJELATNIK ZMAJA V. GORICA, OPERATIVNA VEZA
OFICIRA KOS- a SLAVKA HAJSTERA. CLAN SK-PZJ. DJELATNIK ZTZ V. GORICA.
OA ]
1711. VUKADINOVIC CICAPUTNIK [ , SURADNIK, NAPUSTILA RH ]
1712. VUKADINOVIC NENAD [ SURADNIK KOS-A ILI SDB SRBIJE U RH U
OGULINU I CRIKVENICI. MUŽ MIRJANE, ]
1713. VUKAJIC DANE [ , KAPETAN JA, RADIO U KOMANDI 5.VO., OTIŠAO IZ
RH ]
1714. VUKAJLOVIC ORDE [ OFICIR SLUŽBE BEZBEDNOSTI, POHA AO ŠKOLU
BEZBEDNOSTI U PANCEVU. OA ]
1715. VUKELIC VLADO [ , OPERATIVNA VEZA OB, NAPUSTIO RH ]
1716. VUKIC DANILO [ PRIPADNIK JA, NACELNIK OBAVJEŠTAJNOG CENTRA
BEOGRAD, ]
1717. VUKIC DRAGAN DADO [ ŽIVIO U BECU, ANGAŽIRAN OD KOG VPO PREMA
BRACI CIRKO U SALZBURGU, ]
1718. VUKO IGOR MARIJAN [ ]
1719. VUKOJEVIC ILIJA [ ZASTAVNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI CVVŠ RM
SPLIT. PREŠAO U KNIN. VODI KNINSKE TROJKE ZA LIKVIDACIJU, ]
1720. VUKOJEVIC RADOSLAV [ , BIVŠI DJELATNIK SUP-A I SDB-a DO 1981
GODINE, OTET,S NJIME VO EN INFORMATIVNI RAZGOVOR. ]
1721. VUKOJEVIC ZDRAVKO KIM [ BORAVI U NJEMACKOJ, NA VEZI GA DRŽI
BIJEDICEMIR IZ SDB-a , USMJEREN NA HRVATSKI DRŽAVOTVORNI POKRET, , ]
1722. VUKOMANOVIC [ KAPETAN JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI U DUBROVNIKU, ]
1723. VUKOMANOVIC RADOŠ [ , OFICIR KOS-A, NASTANJEN U ZAGREBU ]
1724. VUKONIC MATIJA [ OFICIR JA, , NACELNIK KOS-A U KARLOVCU ]
1725. VUKOSAVLJEVIC ŽARKO VUKOŠA [ ORGAN BEZBJEDNOSTI, ŠTO ZADAR, NA
VEZI GA DRŽI POTPUKOVNIK OSTOJIC, ]
1726. VUKOVIC NEDJELJKO [ ]
1727. VUKOVIC VLADIMIR [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRA ANSKIH OSOBA U
POSTROJBAMA ZB PULA( OA) ]
1728. VUKOVIC MILORAD [ OFICIR SLUŽBE BEZBEDNOSTI, POHA AO ŠKOLU
BEZBEDNOSTI U PANCEVU. OA ]
1729. VUKOVIC [ KAPETAN JA, ODJELJENJE BEZBEDNOSTI 5. VO U KARLOVCU,
ORGANIZATOR POBUNE I NAORUŽAVANJA SRBA NA TERITOTIJU RH, , ]
1730. VULANOVIC MILORAD [ PUKOVNIK JA, NACELNIK SLUŽBE BEZBJEDNOSTI
(KOG) KOMANDE 5. VOZAGREB. DRŽI NA VEZI ŽARKA KRALJEVICA , ]
1731. VULIC MILJENKO [ , OPERATIVAC KOS-A U ŠTO KOPRIVNICA, 1988.
NAPUŠTA KOS ]
1732. WEISS SLAVKO [ SURADNIK ORGANA SIGURNOSTI, ]
1733. ZAGORAC IGNJATIJE [ ]
1734. ŽAJA DINKO LOVAC [ ,SURADNIK OB JA U VB SPLIT. ]
1735. ZAJC [ PORUCNIK JA, SLUŽBA BEZBJEDNOSTI ILIRSKA BISTRICA, ]
1736. ZAKLAN DUŠAN [ ]
1737. ŽAKOLJ ŠANDOR [ ]
1738. ŽANETIC IVAN [ SLUŽBENIK SDB SFRJ, ]
1739. ŽANKO GORAN [ KAPETAN KORVETE JA, CLAN VOJNE DELEGACIJE JA U
RIJECI, SURADNIK OB, POLAZNIK RAZNIH TECAJEVA, ]
1740. ŽARKOVIC DRAGUTIN [ ]
1741. ŽBOGAR IVAN [ ]
1742. ŽDERIC MLADEN [ SURADNIK SSIP, NJEMACKA, VEZA V. RUNJE, ,
DOSTAVLJAO PODATKE U SVEZI NATO-a ]
1743. ZDRAVKOVIC NIKOLA [ KAPETAN BOJNOG BRODA JRM. PRAVNIK. KOMANDA
VPO SPLIT. NACELNIK SLUŽBE BEZBJEDNOSTI U CENTRU VVŠ BEOGRAD. ZAMJENIK
NACELNIKA SLUŽBE BEZBJEDNOSTI GENERALŠTABA ZA RATNE ŠKOLE. OTIŠAO IZ
SPLITA, ]
1744. ZEC STANKO [ ROVINJ, UHICEN SA V. BELICEM SURADNIK KOS, ]
1745. ZEC LJUBAN [ ]
1746. ZEC RAJKO [ ]
1747. ZECEVIC MILIVOJ JEZERO [ ]
1748. ŽEGARAC STEVAN [ ,NACELNIK OB KVPO,NA VEZI DRŽAO
S.LETICU,UMIROVLJEN,ŽIVI U KAŠTELIMA. ]
1749. ŽEGAREC MARKO [ ]
1750. ZEJNULAHI FADIL [ ]
1751. ZEKANOVIC RISTO MAJEVICA [ ]
1752. ZEKOVIC SIMO [ ]
1753. ZELJKOVIC SPASOJE [ OB-VPO-SPLIT, VODNIK PRVE KLASE,
EVIDENTICAR, OTIŠAO SA VOJSKOM U BOKU, NALAZI SE KAO OB JA U KOMANDI
MORNARICE U KUMBORU, ]
1754. ZEMLJANOVIC BRANKO [ ]
1755. ZENUNI LIRAB LAB [ ]
1756. ZENZEROVIC SLAVKO ARENA [ ]
1757. ŽEŽELJ RADOJKA MARGARITA [ ]
1758. ŽIGUN JURE [ VIDI SPISAK DJELATNIH GRA ANSKIH OSOBA U
POSTROJBAMA ZB PULA( OA) ]
1759. ZIKRIJA CAMO SMAIL [ SURADNIK SDB, DJELUJE PREMA MUSLIMANSKIM
NACIONALISTIMA, ]
1760. ŽILIC RUDEK [ , OBAVJEŠTAJAC U VARAŽDINU, S NJIM JE OBAVLJEN
INFORMATIVNI RAZGOVOR, NAKON TOGA JE PUŠTEN , NIJE POZNATO GDJE SE
NALAZI ]
1761. ŽILIC ILIJA GALEB [ BORAVI U AUSTRALIJI, SURADNIK SDB BiH IZ
SYDNEYA, USMJEREN NA HOP, ]
1762. ŽILOVIC SNJEŽAN A INA [ ]
1763. ŽIVANOV AVALA [ ]
1764. ŽIVANOVIC MILOMIR [ OA ]
1765. ŽIVANOVIC URO [ POTPUKOVNIK JA IZ NOVOG SADA, SLUŽBA
BEZBJEDNOSTI, LOGOR BEGEJCI U VOJVODINI. POD NJEGOVIM OKRILJEM UBIJENO
40 LJUDI, ]
1766. ŽIVKO DRAGO [ ]
1767. ŽIVKOVIC GEORGIJE [ ]
1768. ŽIVKOVIC RANKO [ ]
1769. ZLOJUTRA MIRJANA [ , CIVILNA OSOBA NA SLUŽBI U JA ]
1770. ZMIJAREVIC JOZO [ ŠEF OPCIH POSLOVA MUP PLOCE, NA VEZI KOS OKO
REZULTATA IZBORA U PLOCAMA, ]
1771. ZOGOVIC SLAVENKO [ ]
1772. ZOLAK VLADO [ , IZ VITINE SURADNIK IVANA LASICA I STANKA
COLAKA ]
1773. ZOLJ HALIL [ PORUCNIK BOJNOG BRODA JRM, ZAMJENIK KOMANDANTA
DIVIZIONA MINOLOVACA, BORBENO DJELOVAO PO RH, , JRM CRNA GORA,
OPERATIVNA VEZA OB ]
1774. ŽOLNAJ JANO [ ]
1775. ZOLTAN DANI [ ]
1776. ZORIC MILORAD [ ]
1777. ZORIC MILOŠ [ OFICIR KOS-a, ]
1778. ZOROJA MILAN [ ]
1779. ZRILE MIROSLAV SAVA [ ]
1780. ZRNIC VASILIJE [ POTPUKOVNIK JA U KASARNI OSIJEK, SNAJPERIST,
SLUŽBA BEZBJEDNOSTI, PREDAO SE PRI OSVAJANJU KASARNE, ]
1781. ZUBAK VJEKO [ ]
1782. ZULFIKARPAŠIC ADIL [ SURADNIK SDB MOSTAR PO EMIGRACIJI I OB.
SLUŽBAMA, , ANGAŽIRAO GA MUSTAFA SLINIC, KONTAKTI SA AMERICKOM
OBAVJEŠTAJNOM SLUŽBOM ]
1783. ŽULJ VRŠIC [ USMJEREN PREMA BRACI KEGALJ U MINHENU, , SURADNIK
KOG VPO. ]
1784. ŽULJANI DARIO [ ]
1785. ŽULJANIN DARIOMANJACA [ ]
1786. ŽUPAN SR AN [ ]
1787. ŽUŽUL VRŠIC [ ]
1788. ZVIJER TATJANA [ ]
1789. ZVONARIC MIODRAG [ ]

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages