Pogledaj

63 views
Skip to first unread message

Yanko Galinac

unread,
Dec 7, 2012, 10:55:22 AM12/7/12
to Ante Cuvako, Fra Ljubo Lebo, Hrvati AMAC, Hrvatski-Franjevacki Vjesnik, Ivica hr.list Marijancic, Josip Banovic, Mark Lescanec, Mile Stimac, Miljenko Marić, Miro [Croatian News], Miroslav #3 Rovis, Mladen Schwartz, Rudi Tomic, Sandi Bede hrastovica, Sime Tolic, Slavica Patz, Stipe Curic, Stjepan Tokic, Tihomir Janjicek, Verica i Marki Fric, Veronika Topic, Vladimir Furjanic, Zdenko Rados, Zeljko Tomasevic, Zeljko Tomasic, Zlatko Gustin, Zvonimir Kvaternik, Damir Hodzic, Antun Lisec
Janko's News and Comments (Vjesti i komentari)

Like . . . Share . 16 minutes ago

an...@pintaric.com

unread,
Dec 9, 2012, 2:41:23 PM12/9/12
to Antun Lisec, Mladen Schwartz, Stipe Curic, Josip Banovic, Hrvatski-Franjevacki Vjesnik, Hrvati AMAC, Fra Ljubo Lebo, Slavica Patz, Mark Lescanec, Zdenko Rados, Ivica hr.list Marijancic, Ante Cuvako, Zvonimir Kvaternik, Damir Hodzic, croati...@googlegroups.com, Veronika Topic, Tihomir Janjicek, Yanko Galinac, Vladimir Furjanic, Stjepan Tokic, Miroslav #3 Rovis, Mile Stimac, Rudi Tomic, Verica i Marki Fric, Sandi Bede hrastovica, "Miljenko Marić", Zeljko Tomasevic, Zeljko Tomasic, Zlatko Gustin, Sime Tolic

Yanko Galinac <yank...@hotmail.com> hat am 7. Dezember 2012 um 16:55 geschrieben:
Od uhićenja do slobode
www.youtube.com
HRT, TV Kalendar 7. prosinca 2012.
Like . . . Share . 16 minutes ago

 

 

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Croatian News" group.
To post to this group, send email to croati...@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to croatian-new...@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/croatian-news?hl=en
http://www.croradio.net
Croatian Radio Melbourne Australia
88.3 Southern FM Mondays 10pm
24 Hour Croatian Music Streaming
Bog i Hrvati !
Dok je srca bit ce i Kroacije
AGM

Miroslav Rovis

unread,
Dec 10, 2012, 1:27:55 PM12/10/12
to croati...@googlegroups.com, an...@pintaric.com, yank...@hotmail.com
On Sun, 9 Dec 2012 20:41:23 +0100 (CET)
"an...@pintaric.com" <an...@pintaric.com> wrote:

Prijatelju Antone Pintariću, sve što trebaš učiniti jest dati
da ti neko prevede, ako ne razumieš, ono što ti piše na dnu svakog
pisma (a ako ne piše, onda molim te prijavi Google Hrvatska domaćim
institucijama).

A piše, preslikavam:

> To unsubscribe from this group, send email to
> croatian-new...@googlegroups.com

Hajda, ja ću ti prjevesti.
"Da se odpišeš, pošalji poruku na

croatian-new...@googlegroups.com

klikni na to, ako nisu pokvarenjaci koji su zaposleni na Google-u
Hrvatska kompromitirali moj tekst, trebaš moći kliknuti na to iznad i da
ti se otvori nova prazna poruka. Samo ju pošalji.

A, ako bi ti poslije dolazilo, onda prijavi, ne mene ili Janka, jer mi
nemamo nikakve vlasti nad time, mi smo samo koristnici, nego Google
Hrvatska institucijama ove države.

Puno hvala!
Svako dobro!

>
> Yanko Galinac <yank...@hotmail.com> hat am 7. Dezember 2012 um 16:55
> geschrieben:
>
> > Janko's News and Comments (Vjesti i komentari)
> > <http://www.facebook.com/groups/114674985270726/>
> >
> > Janko Galinac <http://www.facebook.com/janko.galinac>
> > http://youtu.be/E_898TaSUwY <http://youtu.be/E_898TaSUwY>
> > <http://www.facebook.com/groups/114674985270726/>
> > Od uhićenja do slobode
> > www.youtube.com
> > HRT, TV Kalendar 7. prosinca 2012.
> > Like <http://www.facebook.com/groups/114674985270726/#> . . . Share
> > <http://www.facebook.com/ajax/sharer/?s=99&appid=2309869772&p%5B0%5D=100000476447141&p%5B1%5D=384053621678510>
> > . 16 minutes ago
> > <http://www.facebook.com/groups/114674985270726/permalink/415515328520022/>
> > * * Seen by 1
> > <http://www.facebook.com/browse/group_message_viewers?id=415515328520022>
> > * <http://www.facebook.com/janko.galinac>
> > Janko Galinac <http://www.facebook.com/janko.galinac> KAD
> > IMATE NESTO KONKRETNOG OZBILJNOG I VAZNOG STAVITE ILI CETE PRONAC
> > na >Janko's News and Comments (Vjesti i komentari)
> > 7 minutes ago
> > <http://www.facebook.com/groups/114674985270726/permalink/415515328520022/?comment_id=415518501853038&offset=0&total_comments=1>
> >
>
>
>
>
> --
> You received this message because you are subscribed to the Google
> Groups "Croatian News" group.
> To post to this group, send email to croati...@googlegroups.com
> To unsubscribe from this group, send email to
> croatian-new...@googlegroups.com
> For more options, visit this group at
> http://groups.google.com/group/croatian-news?hl=en
> <http://groups.google.com/group/croatian-news?hl=en>
> http://www.croradio.net <http://www.croradio.net>
> Croatian Radio Melbourne Australia
> 88.3 Southern FM Mondays 10pm
> 24 Hour Croatian Music Streaming
> Bog i Hrvati !
> Dok je srca bit ce i Kroacije
> AGM
>--
Miroslav Rovis
m.r...@inet.hr
miro....@gmail.com
01 660 2633
091 266 0202
#=== osuđen: ===#
http://www.croatiafidelis.hr/Miroslav_Rovis_politicki_progon/
#=== pravomoćno! ===#
http://www.exDeo.com
http://groups.google.com/group/croatian-news/
http://www.youtube.com/user/miroR2
nije moj profil, ali do siečnja 2012., a i kasnije, tamo postavljah:
http://www.youtube.com/user/prosvjednikkrcmarek
Ima nešto i ovdje:
http://vimeo.com/user9621785
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
signature.asc

Miroslav Rovis

unread,
Dec 11, 2012, 3:36:17 PM12/11/12
to croati...@googlegroups.com, an...@pintaric.com, yank...@hotmail.com, ivica....@st.t-com.hr
signature.asc

Miroslav Rovis

unread,
Dec 11, 2012, 3:59:10 PM12/11/12
to croati...@googlegroups.com, yank...@hotmail.com
On Tue, 11 Dec 2012 21:36:17 +0100
(Hrvatski: Kako se odpisati od zlostavljateljskih G-nasilnika)

Molim obratite pozornost! Pls. allow me to draw your attention!
Upravo sam imao mali hackerski napad. J just had a lite hacker attack!

Ovdje je identifikacije izvorne datoteke snimke zaslona iz koje ću
za nekoliko napraviti slikopis.
Here is the identification of the original screencast file out of which
I will in a few hours or so prepare the video from.

5dc7f1887df45889c058546e69e9916e Screen_121211_2133_at8-g250-b.avi
0a31962a2cda46e7263f9163cdf6867e77649cd983b1ffa7e4ca8deba2a09e76
Screen_121211_2133_at8-g2

Puno toga bi trebalo biti jasnije kad to pripravim!
A lot should be clearer when this is prepared!
signature.asc

MiroRovis

unread,
Dec 11, 2012, 7:05:28 PM12/11/12
to croati...@googlegroups.com, yank...@hotmail.com
# The checksums of the text between the two "MARK-OZNAKA"
# Algoritamski zbrojevi teksta između "MARK-OZNAKA"
# MD5
4a22039fcab5fce2e7dee9e8cd6877cc  MAIL_121212_How_to_Unsubscribe_from_Molesting_G-Bullies_2.txt
# SHA256
82eaf4c8c3a744495c454b22adb8a0b64bceb59f20c24b46f8ddbd7d3be1e652  MAIL_121212_How_to_Unsubscribe_from_Molesting_G-Bullies_2.txt
#
# MARK-OZNAKA, pls. exclude this line, izuzmi ovaj redak
How come you didn't send exactly this message all of a sudden?
I almost thought you were straightening up!
(HR: Kako to da niste postali točno ovu poruku na m.r...@inet.hr?)
(HR: Skoro sam mislio da se popravljate!)

Yes, I did! Because I was getting all the messages all of the time for a few days!
(HR: Da, mislio sam! Jer ste mi slali sve poruke cielo vrieme već nekoliko dana!)

So why not this message then?
(HR: Pa zašto sada ovu ne?)

Is this maybe yours?
(HR: Je l' to vaše možda?)

So you can do what you want with these messages of mine and my friends?
(HR: Pa da možete raditi što vas je volja s porukama ovim, mojim i mojih prijatelja?)

May God make you pay for all the molesting that you do to us!
(HR: Bog vam naplatio za sve zloporabe koje nam činite!)

Now, for the users who don't know, a little explanation.
(HR: Sad, za koristnike koji ne znaju, malo objašnjenja.)

The above is addressed to the Google HR-YU emloyees forever-in-molesting-mood local bullies
(HR: Ovo iznad namjenjeno je zaposlenicima Google HR-YU vječno-razpoloženim-za-zlostavljanje nasilnicima.)

It isn't addressed at any users.
(HR: Nije namjenjeno nikojim koristnicima.)

#======   Clear? Jasno?   ==========
I sure can't reply with my PGP signing m.r...@inet.hr address anymore, since they didn't send me this message to which I can only now be replying from the web interface, and which I am doing.
(HR: Zacielo ne mogu odgovoriti s mojom PGP podpisujućom m.r...@inet.hr adresom, budući mi nisu poslali ovu poruku, na koju sada jedino mogu odgovoriti s Mrežnog sučelja, što i činim.)

This entire message starts with, and ends with the verifying identification of the text written, with the checksums MD5 and SHA256
(HR: Ova čitava poruka počinje, i završava ovjernom identifikacijom teksta koji mapisah, zbrojnim algoritmima MD5 i SHA256.)

The base one, containing what I know and can substantiate to be intrusion into my system:
(HR: Temeljna, sadržeća ono što znam i mogu pokazati da je intruzija u moj sustav:)

5dc7f1887df45889c058546e69e9916e  Screen_121211_2133_at8-g250-b.avi
0a31962a2cda46e7263f9163cdf6867e77649cd983b1ffa7e4ca8deba2a09e76  Screen_121211_2133_at8-g250-b.avi

But let's hit the nail on the head, and hard! These consecutive files show that I successfully posted on:
(HR: Ali udarimo čavao po glavi i žestoko! Ove susljedne datoteke pokazuju moj uspješni postavak na:)
https://groups.google.com/forum/?fromgroups#!forum/croatian-news

for anyone in the world to view, the above algorithms.
(HR: da svako u svietu može vidjeti te gornje algoritme.)
So here are the algos of the nail-on-the-head hitters!
(HR: Pa evo algoritama tih zakucavatelja!)

1accc423723a07e29c195b2bacc49b1d  Screen_121211_2157_at8-g250-b.avi
187538d8b8a0f501cd6618e2dfa2110749a765d9122e0bd1e61d74a277392eb7  Screen_121211_2157_at8-g250-b.avi
aba369a58b1921113863da3b7d84112a  Screen_121211_2202_at8-g250-b.avi
f1d0aebae4fe26cc179408fb1b36944e2c20030476494762d9b013d413f6c0f4  Screen_121211_2202_at8-g250-b.avi
3995de6e64d75b9a606e68ba4919a27f  Screen_121211_2202_at8-g250.avi
dca26f0873c9d0e6cc7a4787d97b10fc411bafedac74bf0e87eb57306b269d15  Screen_121211_2202_at8-g250.avi

And, I sure don't anymore go on with using my system without the ability revert back to clean system, or at least nearly clean system:
(HR: A naravno ne bih baš dalje rabio moj sustav bez mogućnosti da ga vratim u ranije stanje nezaraženog ili bar donekle ćistoće:)

fb3e6ea8527c068b2f310c241a37e339  m.rovis-iskon.hr_121211.tar.gz
2df412085404f70748d2bfb33f385711ce746428469dcf13385a163cca4d817c  m.rovis-iskon.hr_121211.tar.gz

e825e3d8361328861d5a370e8e2f55e0  /mnt/sdg1/Cm/_claws-mail_121211.tar.gz
706a899600ea4b22ca83c991b76bbea34d2356aaeb2c8096603b7891ac199ab6  /mnt/sdg1/Cm/_claws-mail_121211.tar.gz

_claws-mail is /home/miro/.claws-mail
(HR: ... jest ... )

Sure, 121211 is short for 2012-12-11
(HR: Jasno, ...  je skraćeno za ...)

Wireshark capture on at8-g250-b (the system that suffered the attack that can be figured out happened from the basic Screencast):
(HR: Wireshark snimljeni promet na at8-g250-b [sustav koji je bio izložen napadu kako se može zaključiti iz glavne snimke zaslona]:)

f235daa78ba3fab24ec233e7bbc7851f  Ws_121211_1945.ws
e93e5e25815abc286735fa052a44eefdc5578d76b7856f11bb37b7536079fa86  Ws_121211_1945.ws

Wireshark capture on at8-g250 (the system that I used to upload videos for hours, for which reason I wouldn't use it, but revert to unload a cleaner clone onto it):
(HR: Wireshark snimljeni promet na at8-g250 [sustav koji sam rabio za postavak slikopisa kroz duge sate, pa ga ne bih dalje rabio, nego bi na njega prenio čišći klon]:)

c41b95ad62972d4970713a4146beeb64  ws_121211_1933.ws
72d548f0076f71c767d681258633ea93868dc0da334c639aa7f76c45c07c013e  ws_121211_1933.ws

And this is te weight of the files:
(HR: A ovo je težina datoteka:)

total 8067524
-rw-r--r-- 1 miro miro     240458 2012-12-11 22:42 _claws-mail_121211.tar.gz
-rw-r--r-- 1 miro miro        178 2012-12-11 23:10 _claws-mail_121211.tar.gz.sum
-rw-r--r-- 1 miro miro 2546297680 2012-12-11 22:56 m.rovis-iskon.hr_121211.tar.gz
-rw-r--r-- 1 miro miro        162 2012-12-11 22:58 m.rovis-iskon.hr_121211.tar.gz.sum
-rw-r--r-- 1 miro miro   60548064 2012-12-11 21:45 Screen_121211_2133_at8-g250-b.avi
-rw-r--r-- 1 miro miro        168 2012-12-11 21:50 Screen_121211_2133_at8-g250-b.sum
-rw-r--r-- 1 miro miro       2965 2012-12-11 23:44 Screen_121211_213x_ALL.sum
-rw-r--r-- 1 miro miro    9695472 2012-12-11 21:59 Screen_121211_2157_at8-g250-b.avi
-rw-r--r-- 1 miro miro        168 2012-12-11 22:16 Screen_121211_2157_at8-g250-b.sum
-rw-r--r-- 1 miro miro    9472436 2012-12-11 22:03 Screen_121211_2202_at8-g250.avi
-rw-r--r-- 1 miro miro   56680562 2012-12-11 22:13 Screen_121211_2202_at8-g250-b.avi
-rw-r--r-- 1 miro miro        168 2012-12-11 22:15 Screen_121211_2202_at8-g250-b.sum
-rw-r--r-- 1 miro miro        164 2012-12-11 22:19 Screen_121211_2202_at8-g250.sum
-rw------- 1 miro miro  326202736 2012-12-11 22:25 ws_121211_1933.ws
-rw------- 1 miro miro 5251944308 2012-12-11 23:22 Ws_121211_1945.ws

# MARK-OZNAKA, pls. exclude this line, izuzmi ovaj redak
# The checksums of the text between the two "MARK-OZNAKA"
# (HR: Algoritamski zbrojevi teksta između "MARK-OZNAKA")
# MD5
4a22039fcab5fce2e7dee9e8cd6877cc  MAIL_121212_How_to_Unsubscribe_from_Molesting_G-Bullies_2.txt
# SHA256
82eaf4c8c3a744495c454b22adb8a0b64bceb59f20c24b46f8ddbd7d3be1e652  MAIL_121212_How_to_Unsubscribe_from_Molesting_G-Bullies_2.txt
#

Yanko Galinac

unread,
Dec 14, 2012, 5:02:29 PM12/14/12
to Miro [Croatian News]
Stovami Miroslave i svi vrijedni dobronamijerni  prijatelji ne obazirajmo se na pojedince jer izgleda meni da ima na ovim stranicama osoba koje uzivaju provocirat a nista konkretnog jos nisu napravili ili podlozili svoja ledja ili dzep. Okrenimo stranicu idemo dalje jer nekima je u interesu da nas zabavljaju tako da sa njima gubimo vrijeme.zato ih odbacimo pustimo ih neka se dokazu. Kako se kaze po radu cemo ih prepoznati. ZDS. Borba se nastavlja. Evo bas sam se vratio iz Floride Bog cujemose vas Janko Galinac


Date: Tue, 11 Dec 2012 16:05:28 -0800
From: miro....@gmail.com
To: croati...@googlegroups.com
CC: yank...@hotmail.com
Subject: Re: [Croatian News] How to Unsubscribe from Molesting G-Bullies
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Croatian News" group.
To post to this group, send email to croati...@googlegroups.com
To unsubscribe from this group, send email to croatian-new...@googlegroups.com
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/croatian-news?hl=en

Yanko Galinac

unread,
Dec 14, 2012, 5:45:30 PM12/14/12
to Miroslav #3 Rovis, Miro [Croatian News], an...@pintaric.com

E: Dosta toga gospodine Galinac‏

From:Yanko Galinac (yank...@hotmail.com)
Sent:December-14-12 10:23:02 PM
To: an...@pintaric.com
  JA SAM JANKO GALINAC SA RODOLJUBNO SAM U KONTAKTU , CIJENJENIM MIROSLAVU ROVIS. Cijenjeni Antun Pintaric Ja uopce nemam vase  e mail adrese na svom bloku vi moju imate pregledao sam i vasa adresa se nepoklapa sa nijednom od kojih ja imam cak niti na listi ne postoji vase ime Antun Pimtaric. AKO STE OD MENE BILO STO DOBILI TO ZNAJTE DA JA NISAM VAM SLAO ZA TO SE OBRATITE KOD HAKERA JER JA VAS NAMEM NA LISTI PODA VASIM IMENOM KAKO STE SE PREDSTAVILI KAO>>( Antun Pintaric ).?????? From: an...@pintaric.com ???? EVO VAM DOSTAVLJAM IMENA PRIMATELJA OD VAS JE DOSLO ALI NA VAS NIJE SLANO MOLIM DA PROVIJERITE NITI JEDAN E MAIL NIJE DD MENE DO SAD MALLO PRIJE STO SAM GA UZVRATIO NA>Reply all AKO VAS NETKO IZAZIVA ZNAJTE DA NISAM JA.Janko Galinac ZDS>

Date: Sun, 9 Dec 2012 20:41:23 +0100
From: an...@pintaric.com
To: antun...@inet.hr; msch...@inet.hr; stc...@cogeco.ca; ban...@cogeco.ca; cus...@croatianfranciscans.org; uredn...@hrvati-amac.com; francis...@cogeco.net; ssem...@gmail.com; lokr...@hotmail.com; dennis...@sympatico.ca; hrvats...@hi.t-com.hr; cuv...@gmail.com; ka570...@online.de; dhodz...@yahoo.com; croati...@googlegroups.com; cc...@hotmail.com; nor...@facebookmail.com; yank...@hotmail.com; li...@ka.htnet.hr; tokic.st...@gmail.com; miro....@gmail.com; g+40ri6wh000zg3l1qo4l001o...@groups.facebook.com; rudi...@hotmail.com; vivo...@hotmail.com; sand...@hotmail.com; miljenk...@zd.t-com.hr; zeljko.t...@inet.hr; horv...@gmail.com; gust...@gmail.com; hp-hpp-s...@hotmail.de

Subject: [Croatian News] Daj Prestani vec jednom netrebam tvoje E-Mail


Date: Sun, 9 Dec 2012 20:42:52 +0100
From: an...@pintaric.com
To: yank...@hotmail.com
Subject: Dosta toga gospodine Galinac

nemojt mi slati Vase E-Maile
 
Antun PintaricDate: Tue, 11 Dec 2012 16:05:28 -0800
From: miro....@gmail.com
To: croati...@googlegroups.com
CC: yank...@hotmail.com
Subject: Re: [Croatian News] How to Unsubscribe from Molesting G-Bullies

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages