വല്ലാത്ത അവസ്ഥയില്‍ ഒരു അമ്മ,ഇത് മെയില്‍ വഴിയും ആര്ക്കെ്ങ്കിലും അയയ്ക്കാന്‍ പറ്റുമെങ്കില്‍ ചെയ്യുമല്ലോ

6 views
Skip to first unread message

jaijee joy

unread,
Mar 7, 2013, 3:56:17 AM3/7/13
to jaijee joy

നമ്മളേ കൊണ്ട് ആവുന്നത് ചെയ്യണം. 
ഇത് മെയില്‍ വഴിയും ആര്‍ക്കെങ്കിലും അയയ്ക്കാന്‍ പറ്റുമെങ്കില്‍ ചെയ്യുമല്ലോ.
വല്ലാത്ത അവസ്ഥയില്‍ ഒരു അമ്മ. 
രണ്ട് അവയവങളും മക്കള്‍ക്ക് ദാനം ചെയ്ത്, സ്വയം എന്തേലും ആപത്ത് വന്നാല്‍.
മക്കള്‍ടേ ചികില്‍സ....
എല്ലാ Details അതിലുണ്ട്.

 

20121130_081653.jpg

image001.jpg
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages