Contrapunt

Contact owners and managers
contrapunt@googlegroups.com

Description

Contrapunt és una Associació de pares creada a Llorenç per donar formació musical als seus fills. Ha creat aquest googlegrup per a facilitar la tasca a la Junta.
Els membres de la Junta s’adhereixen al googlegroup per invitació. Han de facilitar un e-mail vàlid i titular d'un compte Google.

Language

Catalan (United States)

Privacy

Anyone on the web
can see group
Group members
can view members
Group members
can view conversations
Group members
can post
Invited users
can join group