breaking ledmac-footnotes and \ledinnernote

0 views
Skip to first unread message

Florian

unread,
Nov 19, 2008, 5:56:16 PM11/19/08
to
Right now I'm typesetting quite a complex critical edition using
ledmac (in some passages also ledpar), KOMA's book-class and xelatex.
I have two major problems which I haven't been able to sort out yet:

a) Some of the footnotes in the critical apparatus are very long, a
few even filling more than one page. If I understand ledmac's manual
correctly (do I?) paragraphed footnotes can never be broken across two
pages. Could any of you give me a hint how I could fake breaking them
manually once everything else is in place?

b) In the same edition I'm extensively using ledsidenotes. To keep the
layout sort of tidy I want one type of notes to be in the same margin
as the linenumbers. As far as I can see, ledmac provides nothing like
a \ledinnernote. The little macro in the example below using KOMA's
\ifthispageodd works just fine, apart from the cases where I have to
use it inside \edtext{}.
Could anybody think of another way to achive a kind a \ledinnernote ?


Thanks for taking the time!
Best regards
Florian.

%%%%%%min example
%!TEX TS-program = xelatex
\documentclass{scrbook}
\usepackage{fontspec}
\usepackage{ledmac}
\footparagraph{A}


\newcommand{\ledinnernote}[1]{%
\ifthispageodd{%
\ledleftnote{#1}}{%
\ledrightnote{#1}}%
}

\begin{document}
\beginnumbering
\pstart
Man kan fremad se, at de har været udset til at læse, at der skal
dannes par af ligheder. Der kan afsluttes\ledinnernote{a} uden løse
ender, og de kan optimeres fra oven af at formidles stort uden brug
fra presse. I en kant af landet går der blandt om, at de vil sætte den
over forbehold for tiden. Vi flotter med et hold, der vil rundt og se
sig om i byen. Det gør heller ikke mere. Men hvor vi nu overbringer
denne størrelse til det den handler om, så kan der fortælles op til 3
gange. Hvis det er %
\edtext{træet}{%
\Afootnote{busken \textit{A}}}
til dit bord der får dig op, er det snarere varmen over de andre.
Selv om hun har sat alt mere frem, og derfor ikke længere kan
betragtes som den glade giver, er det en nem sammenstilling, som bærer
ved i lang tid. Det går der så nogle timer ud, hvor det er indlysende,
at %
\edtext{virkeligheden
%\ledinnernote{b}
%\ledrightnote{b}
bliver tydelig}{%
\Afootnote{fantasien forbliver utydelig \textit{C}}}
istandsættelse. Det er opmuntrende og anderledes, at det er dampet af
kurset i morgen. Der indgives hvert år enorme strenge af blade af
større eller mindre tilsnit. I denne afdeling finder man blandt andet
som en om håndtering af samme grund. Politik handler som bekendt
ligeså meget om at tale, som at stå frem for tiden
\pend
\endnumbering
\end{document}

Florian

unread,
Nov 23, 2008, 5:30:50 AM11/23/08
to
Problem b) was solved by the kind assistance of Markus Kohm on
http://www.komascript.de/node/980

Solutions or hints to solve problem a) would still be greatly
appreciated!

Best regards
Florian

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages