Richard Rohr na sobotu třicátého třetího týdne - Kdo byl Ježíš?

2 views
Skip to first unread message

Richard Rohr

unread,
Nov 19, 2021, 11:05:06 PM11/19/21
to chlapi-...@googlegroups.com
Kdo byl Ježíš?

U Marka čteme, že Ježíšovi jeho rodina nerozuměla. „Vešel do domu a opět se shromáždil zástup, takže nemohli ani chleba pojíst. Když to uslyšeli jeho příbuzní, přišli, aby se ho zmocnili; říkali totiž, že se pomátl“ (Mk 3,20–21).

Tato slova se v našich kostelech skutečně nikdy nepředčítala. Pravděpodobně nás uvádějí do rozpaků. Ježíš určitě nevypadal jako nadmíru spořádaný, řádný, „normální“ člověk, jak si představujeme zbožné lidi. Třeba nám to říká, že naše nejvlastnější pojetí života z víry jde špatným směrem. Byli jsme daleko spíše ovlivněni anglosaským puritanismem nebo stoicismem než tím, co se Ježíš pokouší sdělit.

Náboženství neznamená konat krásné, řádné a správné věci, jak by lidé očekávali. Boží dobrota zasahuje daleko hlouběji než toto a vyžaduje daleko více. Kdo z nás by například s hrdostí přijal do domu takového Jana Křtitele – muže divokého vzezření, jemuž se dalo stěží rozumět, jehož drsná slova by nás přivedla do nemalých rozpaků? Také Ježíš mluvil ke svým současníkům a nebyl pochopen. Stál mimo hlavní proud očekávání a to stačilo, aby ho označili za „pomateného“.

Ježíš se nijak neshodoval s tváří onoho dokonalého muže kavkazského typu s elegantně přičísnutými vlasy, kterého vídáme na obrázcích. Byl mužem, který se za každou cenu snažil být věren Bohu a sdělovat tuto pravdu světu. To svět nechtěl slyšet. Dnes by byl opět ukřižován – a možná i církví.

Who Was Jesus?

In Mark we read that Jesus’ own family does not understand him:

He came home. Again [the] crowd gathered, making it impossible for them even to eat. When his relatives heard of this they set out to seize him, for they said, “He is out of his mind.” (Mark 3:20-21, NAB>

Those words have never really been read in our churches. We probably are embarrassed by them. He must not have appeared as that very neat, proper, “normal” person we associate with religious people. Maybe that’s telling us that our very concept of religiosity is on a wrong track. We’ve been influenced much more by Anglo-Saxon puritanism or stoicism than what Jesus tries to communicate.

Religion is not doing nice, right, ordinary things that humans expect. God’s goodness strikes much deeper than that and demands much more. Who of us, for example, would be proud to accept John the Baptist into our house – that very wild-looking man, no doubt difficult to understand, whose harsh words would make us all squirm? Jesus, too, spoke to his contemporaries and he was not understood. He was outside the mainstream of expectation enough to be called “crazy.”

Jesus was not that person we’ve often seen in pictures with the perfect masculine Caucasian face and the neatly combed hair. He was a man who at all costs sought to be true to God and to speak that truth to the world. The world did not want to hear it. He would be crucified again today, and maybe even by the Church.

from The Great Themes of Scripture

Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages