Richard Rohr na sobotu třicátého týdne v mezidobí - Láska

3 views
Skip to first unread message

Richard Rohr

unread,
Oct 29, 2021, 11:05:06 PM10/29/21
to chlapi-...@googlegroups.com
Láska

Láska není cit nebo poblouznění. Je to rozhodnutí položit svůj život. Dokud nevíš, že Bůh položil svůj život za tebe, dokud nevíš, že se odevzdal pro tebe, nemůžeš rozumět lásce jako rozhodnutí. Kdykoli chceš vědět, jak milovat nebo jak nemilovat, polož si jednoduše otázku: Jak mě miluje Bůh? Boží láska „je trpělivá, laskavá, nezávidí, láska se nevychloubá a není domýšlivá, nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nedá se vydráždit, nepočítá křivdy, nemá radost ze špatnosti, ale vždycky se raduje z pravdy. Ať se děje cokoliv, láska vydrží, láska věří, láska má naději, láska vytrvá. Láska nikdy nezanikne. Proroctví – to pomine; jazyky – ty ustanou; poznání – to bude překonáno“ (1K 13,4–8). To je způsob jak se máme učit vzájemně se milovat. Láska je praktickým rozhodnutím pracovat na tom, co je – a pro to, co je.

Love

Love is not a feeling or an infatuation. It’s a decision to lay down your life. Unless you know that God has laid his life down for you, unless you know that she has surrendered herself for you, you cannot understand love as decision. Whenever you want to know how to love, or how not to love, simply ask the question: How does God love me? God’s love is patient; it is not jealous; it endures; it does not take offense; it waits, believes, hopes, forgives (1 Corinthians 13:4-8). That’s the way we must learn how to love one another. Love is a practical decision to act on what is – and for what is.

from The Spiritual Family and the Natural Family
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages