Richard Rohr na čtvrtek dvacátého čtvrtého týdne v mezidobí - Svatá Terezie

0 views
Skip to first unread message

Richard Rohr

unread,
Sep 15, 2021, 11:05:06 PMSep 15
to chlapi-...@googlegroups.com
Svatá Terezie

Svatá Terezie z Lisieux podala ke konci svého života krásný obraz spásy. V jejím vlastním životopise to není, a tak o tom mnozí neslyšeli. Popisuje spásu takto: Po celý svůj život je Terezie děvčátkem. Je hrdá a šťastná, že je děvčátkem. Její nebeský Otec stojí na vrcholu velikého schodiště a stále jí kyne: „Pojď, Terezko! Pojď! Žádám od tebe víc!“ A ona znovu a znovu zvedá nožky ve skutcích své katolické víry a přitom se snaží líbit Bohu. Snaží se k Bohu vystoupat.

Bůh Terezii pozoruje a vidí její touhu přiblížit se k němu. Pak v jednom okamžiku, který nazýváme milostí, přispěchá Bůh dolů po schodišti a uchopí ji. A ona později při pohledu zpět pozná, že tak to Bůh dělal od počátku až do konce. Ale důležité přitom bylo, že nepřestávala po krůčcích stoupat. Náš zápas, naše tužby, naše přitakání jsou významné a potřebné. Ale nakonec je to vždy milost, která nás po tom schodišti vynáší nahoru.

St. Therese

Saint Therese of Lisieux, toward the end of her life, had a beautiful image of salvation. It’s not in her autobiography so many have not heard of it. She describes salvation thus: All of her life she is a little girl. She is proud and happy to be a little girL Her heavenly Father is standing at the top of the great staircase, always beckoning her, “Come, Therese! Come! I ask more of you!” She lifts her little foot again and again by all the actions of her Catholic faith and religious life, trying to please God. She is trying to climb up to God.

God watches Therese and sees her desire to come. Then in one moment that we call grace, God rushes down the staircase, picks her up and takes her.. She knows afterward by hindsight that God has done it, from beginning to end. But it was important for her to keep lifting up her little foot. Our struggle, our desire, our yes is significant and necessary. But in the end it is always grace that carries us up the staircase.

from The Great Themes of Scripture
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages