Richard Rohr na čtvrtek třicátého čtvrtého týdne v mezidobí - Mezi mnou a Bohem – dejte mi Boha

1 view
Skip to first unread message

Richard Rohr

unread,
Nov 24, 2021, 11:05:07 PM11/24/21
to chlapi-...@googlegroups.com
Mezi mnou a Bohem – dejte mi Boha

Kdybych si měl vybrat, zda se budu soudit sám, nebo zda budu souzen Bohem, zvolím Boha. Dejte mi Boha, který vidí celý obraz a který je mým otcem i matkou. Bůh mi pak řekne to, co říkávají rodiče: „Neobtěžujte mne fakty, tohle je moje dítě!“ My sami se odsuzujeme fakty, ale ve vztazích fakta příliš mnoho neznamenají.

Když za vámi bude vaše dcera stále běhat a volat „tatínku!“, bude vás opravdu tak znepokojovat, zda na své cestě několikrát nezaškobrtla? „Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!“ (Mt 7,11)

Between Myself and God, Give Me God

If I would have to choose between judging myself and being judged by God, I’ll take God. Give me God, who sees the whole picture and who is my father and mother. God’s going to say what parents say: “Don’t bother me with the facts, this is my child!” We condemn ourselves with facts, but the facts don’t mean very much in terms of relationships.

When your daughter keeps running toward you and calling you Daddy, do you really care that much whether she stumbles a few times on the way? “If you then, who are evil, know how to give to your children what is good, how much more will your Father in heaven give good things to those who ask him!” (Matthew 7:11, Jb).

from The Spiritual Family and the Natural Family
Reply all
Reply to author
Forward
0 new messages